головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Роль партнерства у формуванні конкурентних переваг компаній у сфері інфокомунікацій

Кораблінова І.А., Ібрагімова О.А.Інфокомунікації (телекомунікації та інформаційні технології) – це високотехнологічна сфера економічної діяльності, що стрімко розвивається у XXI столітті, створюючи новий матеріальний фундамент для ...

Монетаризм та кейнсіанство: теоретичний аспект

Величкін В.О., Бабенко Є.А.Актуальність даної теми пояснена тим, що в нинішніх умовах інфляція стає найголовнішою проблемою сучасної економіки. Існує нагальна необхідність розробки та впровадження нових ...

Напрями мінімізації безробіття

Яковенко Р. В., Семенюк К. О.Безробіття вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого – вкрай небажаним явищем. Економічні втрати від ...

Кредитне забезпечення регіонального розвитку: напрями модернізації

Музика І.С., Марченко - Седіло В.М.Метою держави не має бути намагання будь-якими засобами досягати конвергенції регіонів за усіма напрямами функціонування їх економіки, необхідним є пошук ...

Методологія оцінювання вартості обєктів містобудування, що мають історичну цінність, при впровадженні проектів реконструкції та реставрації

Костенко С.В.Процес визначення вартості об'єкту культурної спадщини для проведення реконструкції та реставрації  набагато складніший, ніж "звичайного" об'єкту нерухомості. Згідно п.19 Закону «Про охорону культурної спадщини ...

Кормовиробництво як специфічна галузь інвестування

Дьяконова С.Ю.Кормовиробництво є важливим і специфічним видом економічної діяльності, характер розвитку якого визначає стан і результати виробництва продукції тваринництва. Більшість кормів у тваринництво надходить з ...

Державне регулювання ефективності та конкурентоспроможності аграрного виробництва

Постол А.А.Стратегічними пріоритетними напрямами розвитку аграрного виробництва та підвищення його конкурентоспроможності мають бути: формування та функціонування цивілізованого ринку продукції; державне регулювання ринкових відносин, зокрема - ...

Особливості залучення фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами

Танклевська Н.С.Успішне функціонування аграрних підприємств безпосередньо пов’язане із забезпеченістю фінансовими ресурсами, їх мобільністю та маневреністю. Динамічність зовнішнього середовища, необхідність задоволення внутрішніх потреб, направлених на реалізацію ...

Майбутня цінність як головний фактор ефективності інновацій

Равлик Н.В.Особливість поняття «інновація цінності» полягає в тому, що воно відображає однаковий акцент на обох складових – як на цінності, так і на інновації. Цінність ...

Теоретичні основи формування фінансової стратегії розвитку суднобудування

Пащенко О.В.Теорія фінансової стратегії, досліджуючи об'єктивні економічні закономірності ринкових відносин, розробляє форми та способи виживання й розвитку за нових умов ринкової економіки. Тому виникає об'єктивна ...