головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Елементи системи удосконалення управління бізнес-процесами підприємства

Шматковська Т. О., Подолець Ю. Т.Ефективне управління сучасними суб’єктами господарювання потребує постійного аналітичного дослідження існуючих на підприємстві бізнес-процесів та вимагає пошуку ефективних шляхів їх удосконалення. ...

Стійкий інноваційний розвиток як важіль змінності підґрунть функціонування підприємства

Бояринова К.О.Як відомо, інновації здійснюють дестабілізуючий вплив на стійке функціонування системи. Тому є доцільним розглянути таку економічну категорію як стійкий інноваційний розвиток. Г. Дейлі визначає ...

Відкрите професійно-технічне та дистанційне навчання: порівняльний аналіз

Капченко Л.Н. , Капченко Р. Л.Методологічною основою професійного навчання безробітних на виробництві є закони України „Про зайнятість населення”, “Про професійно-технічну освіту”, „Про професійний розвиток працівників”, ...

Аналіз ефективності процесів формування та використання фінансових ресурсів підприємства

Кипа М. О., Гончарова Ю. С.Результативність процесів управління фінансовими ресурсами підприємств є об’ємнішим поняттям, ніж поняття їх ефективності, інтеграція яких сумарно характеризує процеси формування та ...

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в Великобритании

Кузьмичев П.А.Интерес к малому бизнесу усилился в Великобритании в начале 70-х годов, когда консервативное правительство Э.Хита сформировало комиссию Болтона (1971 г.) для обследования ситуации в ...

Напрями підвищення ефективності систем комунальних платежів

Спільна Н.Пр., Петрашенко Н.Д.Протягом десятиліть у житлово-комунальній сфері панували екстенсивні підходи та адміністративні методи господарювання, які були наслідком жорстко централізованого управління в державі. Матеріальна база ...

Фінансова підтримка інноваційної діяльності

Квасній Л.Г.,Целинська М.О.       В умовах нинішнього стану ринкової економіки однією з головних  проблем є фінансова підтримка інноваційної діяльності. Одним з пріоритетних завдань збалансованої економічної політики ...

Аналіз показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств

Пироженко Ю.В.У статті розглянуто й узагальнено аналіз показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства. Обґрунтовано практичне використання системи показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства. В статье рассмотрены и ...

Інтелектуальний потенціал підприємства

Левошко Н.В.. Погрібний О.В.            Головними чинниками формування інтелектуального потенціалу підприємства є зовнішні (постачальники, конкуренти, споживачі та ін.) та внутрішні (наявність та ефективне використання інтелектуальних ресурсів) ...

Інтелектуальний капітал підприємства та основні методи його оцінки

Левошко Н.В., Крикун П.О.     В сучасних умовах головною метою будь-якого підприємства є максимізація ринкової вартості, яка значною мірою, пов’язана із стабільною фінансовою, економічною, виробничою та ...