головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

ВАТ «Стальканат»: проблеми і перспективи виробництва

Герасимова Л.М., Кулагіна А.С. Одеський національний політехнічний університет Прогнози розвитку української економіки будуть неповними, якщо не згадувати в цьому процесі виробництво метизів. На нього, в буквальному розумінні ...

Впровадження високих технологій як складова стратегії інноваційного розвитку

К.е.н. , доцент Мешко Н. П. Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Проведені дослідження показали, що в умовах зростаючої глобалізації ринку загострюється конкурентна боротьба між ...

Інноваційний процес як об’єкт державного регулювання

Газизова Ю.П. Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского Інноваційна діяльність підприємств у ринковому середовищі реалізується не лише в їхній взаємодії, а й через ...

Рейтингова оцінка підприємств засобами кластерного аналізу

Твердохліб О. В. Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського Сутність рейтингової оцінки на основі кластерного аналізу полягає у виділенні типових груп ...

Становлення та перспективи розвитку інституціональних складових системи контролю якості аудиторських послуг

К. е. н. Акєнтьєва О. Б., Цупова І.В., Мельник О. І. Донецький державний університет управ Питання контролю якості аудиторських послуг (далі – КЯАП) в умовах економічної кризи ...

Методичні підходи до роботи з матрицею БКГ

Тетюра К.С., наук. кер. к.е.н., доцент Лісова Н.О. ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського Найпоширенішим напрямом дослідження конкурентної позиції підприємства у бізнес-середовищі, а також його стратегічного потенціалу є методологія ...

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності як головний метод державного регулювання економіки

Анасічук Г.В. Одеський Державний Економічний Університет,Україна До головних цілей державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні належать: · забезпечення збалансованості ...

Переваги та недоліки грошово-кредитної політики, як інструменту державного регулювання економіки

Лопаткіна І.В. ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» Визначення обумовленості, необхідності, ступеня і сили державного втручання в ринкові процеси – актуальне питання не тільки сьогодення, ...

Курс гривні: сучасний погляд на переорієнтацію кошика валют

Пархоменко А.А., наукові керівники: Канєєва, Якубовська Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.І.Тугана-Барановського Валютний курс – вираз ціни грошової одиниці однієї країни в грошових одиницях іншої. ...

Горизонтальний зв’язок ліквідності та оборотності активів підприємства

Притуляк Наталія Миколаївна доцент кафедри фінансів підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Функціонуючи в ринковій системі як суб»єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечити такий стан своїх ...