головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Формування облікової інформації для управління

Правдюк Наталія Леонідівна Вінницький державний аграрний університет, д.е.н., декан факультету економіки і підприємництва Економіка України за останні роки стала на шлях глибоких  структурних змін, орієнтованих на створення ...

Проблеми підвищення ефективності використання основних засобів підприємств України

Якимчук Т.П., Кваша О.Є. Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» Підвищення ефективності використання основних засобів є одним з основних питань для більшості вітчизняних ...

Проблема тлумачення категорії «інтелектуальна власність»

Гречихіна В.О. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Ринкові перетворення в нашій країні призвели до реформування обліко­вої системи. Осно­вою для функціонування облікової системи є ...

Інвестування природоохоронної діяльності в Україні: статистичний огляд

Данилко С.В. НТК статистичних досліджень Держкомстату України Відомо, що в процесі господарської діяльності людини відбуваються істотні зміни в оточуючому її природному середовищі зумовлені антропогенним його забрудненням. Аналіз ...

Методологічні аспекти забезпечення якості бухгалтерської інформації

Плохих В.В. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського Сьогодні спостерігається динамічний розвиток ринкових відносин, глобалізація та інтеграція ринкових відносин в Україні, що спричиняють потребу в ...

Перспективи страхування фінансових ризиків на Україні

Глотова Д.В. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Останнім часом страховий ринок України стрімко розвивається, зростає імідж страхування та попит на страхові послуги. На ...

Етичні вимоги до кандидатів на посаду судді в зарубіжних країнах

Митко Я.С. Національний університет державної податкової служби України Обумовленість інтернаціоналізації загальних етичних вимог до суддів пояснюється єдиним розумінням сутності правової держави і ролі судової влади у суспільстві. ...

Світова фінансова криза та її вплив на економіку України

Рансевич Я. С. Челишева Т. В. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Світова фінансова криза, що зародилась у США як криза ринку нерухомості ...

Стратегії розвитку підприємства в умовах фінансової кризи

Вербик М. С. Східноєвропейський університет економіки та менеджменту Нині існує багато визначень стратегії, але в основі всіх визначень лежить поняття стратегії як усвідомленої й продуманої сукупності ...

Особливості розвитку страхового ринку України

Болотіна І. Ю. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Баранвського Перехідний період визначається зростанням ризикованості для усіх суб’єктів господарювання. Вивчення економічної природи ризиків, характерних для ...