головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Проблеми обліку та аналізу основних засобів та шляхи їх вирішення

Олексієнко М.Р., Пухир М.О. Особливості економічної системи України визначають специфічні вимоги до підвищення ефективності процесу відтворення основних виробничих фондів, в яких матеріалізуються нові ресурси, що накопичуються. ...

Спортивний маркетинг як прогресивна технологія просування

Золотарьов В.С. доц. Скригун Н.П. Національний університет харчових технологій Одним із сучасних та перспективних напрямів маркетингу є спортивний маркетинг. Спортивний маркетинг існує близько 30 років. ...

Удосконалення економічного аналізу і контролю фінансових результатів діяльності підприємства

Григоряк Р. М. ...

Кредитна спілка та банк: непримиримі конкуренти чи альтернативні проекти

Григоряк Р. М. ...

Розвиток банківського сектору України

...

Розвиток страхових послуг в Україні

...

Фінансові ризики – виклик для України

Магістр Діденко І.С. ДВНЗ УАБС НБУ, Україна Проблема існування фінансових ризиків завжди займала досить значне місце в функціонуванні економіки ...

Деякі аспекти взаємозалежності антимонопольно-конкурентної і структурної економічної політики в Україні

Білорусов О.С. Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка В умовах розвитку фінансово-економічної світової кризи, поширення міжнародної конкуренції актуальним є вивчення причин, що обумовлюють ...

Механізми активізації державної регіональної політики в Україні

Тимченко М.С. Буковинська державна фінансова академія, Україна В умовах активного включення України у світові процеси глобалізації та регіоналізації особливої ваги набувають регіональні аспекти соціально-економічного розвитку держави. ...

Транскордонне співробітництво в Україні, його проблеми та пріоритети розвитку

Обушак Д.М. Гайдукова О.О. Буковинська державна фінансова академія Транскордонне співробітництво було започатковане в Європі в 60-70-х рр. минулого століття і вже переконливо довело свою важливу роль у ...