головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Особливості державної цінової політики та її роль у розвитку національної економіки.

Буковинська державна фінансова академія Янів Ірина Попадюк О.О. Стаття присвячена висвітленню сутності, необхідності та характеристиці і аналізу державної цінової політики. Визначено сутність політики цін. Дано характеристику органів, ...

Особливості використання новітніх технологій в процесі ефективного управління сучасним підприємством

Супрун С. Д. Олішевська О. Р. Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Сьогодні спостерігається посилення впливу новітніх інформаційних технологій (НІТ) ...

Перспективи впровадження управління витратами за центрами фінансової відповідальності на підприємствах ГМК України

Локайчук М.О. Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана В сучасних ринкових умовах господарювання ключовим індикатором діяльності підприємства виступає його прибуток, а всі ...

Необхідність проведення фінансового аналізу сучасного стану підприємства

Бєдзай О.В. Чернявський Є.В. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна В сучаних умовах, процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних ...

Реінжиніринг бізнес-процесів та оптимізація чисельності персоналу

Ткаченко О.В. Криворізький факультет Запорізького національного університету, Україна Реінжиніринг бізнес-процесів є одним з найбільш потужних інструментів оптимізації чисельності персоналу компанії. Особливо це стосується «стискальних» зрілих компаній, ...

Поліпшення основних засобів виробничих підприємств АПК та проблеми його фінансового забезпечення

Павленко О.П. Дніпропетровський державний аграрний університет, Україна В економічній літературі вказується, що розширене відтворення основних фондів передбачає збільшення обсягів виробництва та відбувається таким чином: 1 ...

Економічна сутність контролю як функції менеджменту

Ткаченко О. В. Хрищук М. В. Контроль - вид управлінської діяльності щодо оцінки рівня виконання завдань і досягнення цілей, виявлення відхилень, збоїв, недоліків та ...

Механізм регулювання інноваційної діяльності промисловості Черкащини

Непомняща Т.С. Запорожець Н.В. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Україна Забезпечення конкурентоспроможності окремих підприємств промисловості та їх інтеграції у світове співтовариство можна досягти лише при ...

Мотивація персоналу та його вплив на ефективність діяльності підприємства

Хорошенюк Інна Іванівна Попадюк О. О. Буковинська Державна Фінансова Академія, Україна Не секрет, що для успішного функціонування підприємства і його діяльності в цілому необхідні людські ресурси. ...

Інноваційна діяльність як один із факторів економічної ефективності підприємства

Сорокоумова А. І. Попадюк О.О. Буковинська державна фінансова академія, Україна Одним із найважливіших системних чинників підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки та національної безпеки держави є утвердження ...