головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Напрями підвищення ефективності якості аудиторських послуг та контролю за цим процесом в Україні

Марія Коваль Львівський національний університет імені Івана Франка З розвитком економіки і посиленням інтеграційних процесів між країнами питання ...

Екологічний аудит як гарант безпеки життєдіяльності громадян

Заяць Б.С. Львівський національний університет імені Івана Франка Вступ. Стає очевидним, що останніми десятиріччями погіршення стану навколишнього середовища відчутно негативно впливає на якість життя населення, лімітує можливості ...

Напрямки складання звіту про рух грошових коштів

Васильєва Т.О., Клімович І.М. Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ Актуальність теми полягає в тому, що на сьогоднішній день спостерігається процес реформування бухгалтерського обліку, впровадження ряду нормативних документів, що ...

Внутрішній аудит та особливості його організації на підприємстві

Левус Н. М. Львівський національний університет імені Івана Франка Сучасна економічна ситуація країни та діяльність великих підприємств передбачає здійснення комплексу заходів щодо удосконалення їхньої діяльності для підтримки ...

Внутрішній аудит: проблеми та перспективи розвитку в Україні

Харишин В. В. Львівський національний університет імені Івана Франка Ефективна діяльність підприємницької діяльності багато в чому залежить від дієвої організації системи незалежного внутрішньогосподарського контролю – аудиту. Оскільки ...

Аудиторський ризик та його роль у аудиторській діяльності

Йордан Христина Львівський національний університет імені Івана Франка Певний ризик завжди супроводжує проведення аудиту. На сьогодні, на жаль, немає можливості знизити аудиторський ризик до нуля, тому ...

Облікова політика щодо доходів підприємства

Бєкрєньова А.О., Головченко Н.В. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Сучасний ...

Особливості організації обліку торгівельних підприємств

Борисенко О.І., магістрант, Науковий керівник: ст. викладач Дробязко С.І. Дніпропетровський університет ім. А.Нобеля Торговельна діяльність підприємств забезпечує безперервний процес руху активів у формі товарів від ...

Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення

Сорока Марія Головченко Н. В., викладач ДонНУЕТ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна Актуальність теми. В сучасних економічних умовах важливою складовою загального ...

Основні заходи регулювання розрахункових заходів через управління дебіторською заборгованістю

Криза неплатежів стала сьогодні основним лихом в економіці. Їі прояви різноманітні. Покупці, укладаючи угоди закупівлі, не прогназують свої ...