головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Управління трудовими ресурсами в Україні

Доц. Ковтун Е.О.Студ.Цуркан В.О. МЗД-61м Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут На даний час ситуація управління трудовими ресурсами в Україні є результатом існування проблем та ...

Система державних закупівель: удосконалення інструментів управління

Кулак Олександр Петрович Директор ДП «Зовнішторгвидав України» Комплексний підхід до проведення державних закупівель можливо забезпечити якщо спиратися на єдину систему управління. Тому, система управління державними закупівлями повинна ...

Громадський контроль як складова державного управління та місцевого самоврядування

к.держ.упр. Покатаєв П.С. Класичний приватний університет, Україна Одним з видів зовнішнього контролю у системі публічної влади є громадський контроль, за допомогою якого оцінюється діяльність органів влади, підприємств, ...

Контроль органів місцевого самоврядування за станом благоустрою населених пунктів

к.держ.упр. Покатаєв П.С. Класичний приватний університет, Україна Благоустрій населених пунктів є комплексом робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних ...

Значення інституту народного представництва в Україні

Васильченко О.Ю. Національна академія державного управління при Президентові України Виникнення та становлення народного представництва проходили під впливом трьох основоположних ідей: ідеї народного суверенітету, ідеї закону як виразу ...

Найновіші концептуалії протидії та запобігання проявам корупції в органах державної влади

Дмитренко І.С.*, Кириченко Н.А.** *Донбаська державна машинобудівна академія **Новогродівська міська рада Ідея боротьби із корупцією в органах державної влади стала однією із найважливіших ініціатив Президента України, що ...

Роль органів місцевого самоврядування у процесі ціноутворення

к.держ.упр. Покатаєв П.С. Класичний приватний університет, Україна Ціна є одним з найбільш важливих інструментів регулювання економіки і її регулюючий вплив на економіку охоплює багато напрямків. Зокрема, за ...

Перспективи реалізації основних завдань науково-технічних програм інноваційного розвитку в Україні

Аспірантка Буряк Я.В. Національний університет державної податкової служби України Утвердження інноваційної моделі розвитку – один з найважливіших системних факторів підвищення рівня конкурентоспроможності ...

Роль державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування у вивченні громадської думки щодо державного регулювання сфери політичних технологій

Блінов Євген Миколайович Здобувач кафедри регіональної політики та публічного адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна Перший заступник головного ...

Організаційна структура державного управління України

К.е.н. Холод В.В. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Визначальною передумовою ефективного функціонування державно-управлінської системи є організаційна структура державного управління, зорієнтована на забезпечення належ ної ...