головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Маржиналізм: історія зародження

Йоган фон Тюнен (1783-1850) - один із перших сформулював закони граничного аналізу в "економічній системі з метою досягнення максимуму значень функції з багатьма змінними". Як ...

Монополії і конкуренція. Перегляд неокласичної теорії ринку

А. Сміт припускав, що продавці на ринку можуть домовитися про ціни на товари, Дж. С. Мілль розглядав ситуацію монопольного володіння товаром, її наслідки для економічної ...

Характеристика англійської політичної економіки на початку ХІХ ст


Політична економія в Україні: розвиток

Політична економія як наука в Росії набула певного розвитку ще до реформи 1861 p. Було перекладено й опубліковано низку праць західноєвропейських економістів, друкувалися дослідження вітчизняних ...

Економічна думка Київської Русі: зародження і особливості

Літературними джерелами, що з них можна дізнатися про економічні погляди тієї доби, є літописи, угоди, грамоти князів, кодекси й записи норм світського й церковного права ...

Теоретична спадщина нової історичної школи

У 70-х роках XIX ст. в Німеччині утворилася нова історична школа, ядро якої склали: Г. Шмоллер (1838—1917), Л. Брентано (1844—1931) і К. Бюхер (1877—1930). Головна ...

Античний світ: економічна думка

Висловлювання античних авторів з економічних проблем, хоч і не є ще цілісною системою поглядів, проте це вже серйозна спроба теоретично осмислити та науково узагальнити характерні ...

Теорії трансформації капіталізму: загальна характеристика

Крім того, розвиток світової системи соціалізму, зростання її впливу після другої світової війни стали причиною певної "непопулярності" навіть самого терміна "капіталізм". За цих умов і ...

Господарський розвиток України у двадцятому столітті

Господарське життя України в період Центральної РадиЕкономічна ситуація на Україні, як і у всій Росії, за станом на березень 1917 р. була дуже складною. До ...

Економічна думка України другої половини XIX ст

Тогочасна наукова думка й мала дати відповідь не тільки на питання щодо перспектив загальноросійського розвитку, а й щодо України, економічна ситуація котрої, як побачимо далі, ...