головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Особливості інституційного регулювання банківської діяльності в німеччині та уроки для України

Кашпрук Ю.А. Львівська комерційна академія Одним із стратегічних завдань економічної політики України є поглиблення реформування банківської системи. В умовах глобалізації світового господарства спостерігається уніфікація інституційного регулювання банківської ...

Інноваційні технології в банківській діяльності

Несторук А.А. Луцький національний технічний університет, Україна Науковий керівник: к.е.н, доцент Ніколаєва А.М. Сучасні умови розвитку банківської справи потребують новаторських підходів до формування і реалізації депозитної ...

Шляхи управління проблемними кредитами банків: стан та перспективи

Котковський В.С., Азовська А.О. Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» Стрімке зростання обсягу проблемних кредитів в Україні впродовж останніх років є результатом негативного впливу світової ...

Кредитування як основне джерело поповнення активів комерційного банку

Котковський В.С., Олійник Х.О. Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» Кредит – це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на ...

Підходи до розуміння існуванні lex mercatoria як правового явища

доц. Панькевич В. М., Дорощук А. І. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна Сучасний розвиток суспільства характеризується поширенням глобалізаційних та інтеграційних процесів у світі. Це ...

Правове регулювання державних закупівель у країнах європейського союзу

Присяжнюк М.П. Хмельницький національний університет,Україна Системи оцінки державних закупівель та засобів правового захисту країн — членів ЄС мають створюватися та вдосконалюватися на основі конкретних вимог Директив ...

Функціонування фондової біржі в Україні

Шик Юлія Олександрівна Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу Криворізький національний університет Студентка факультету «Міжнародної економіки і права» 4 курс Науковий керівник: к.ю.н Теличко Оксана Анатоліївна м.Кривий Ріг, Україна Актуальність ...

Про деякі особливості повноважень антимонопольного комітету України

Кириченко М.В. Магістрант Донецького університету економіки та права, Україна В умовах розвитку ринкової економіки все більше актуальним стає питання захисту конкурентних відносин. Якість такого ...

Вимоги до укладання та дійсності господарського договору на прикладі укладення договору особою без відповідного дозволу (ліцензії)

Чекан Марина Володимирівна Науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ, Україна Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) договір є укладеним, якщо ...

Міжнародний захист прав і свобод людини

Пастушенко А.С Науковий керівник: к.ю.н., доцент Романюк О.І. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського Сучасне міжнародне співтовариство приділяє значну увагу розвиткові та ...