головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Світовий досвід регулювання інноваційних процесів

Полякова Ю. В. Львівська комерційна академія Інноваційна діяльність – це, перш за все, системний та складний, не позбавлений ризику процес, перебіг якого визначається багатьма передумовами, що ...

Міжнародне науково-технічне співробітництво України в умовах глобалізації

Сільченко Д.О. доц., к.е.н. Хільська І.І. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Вінниця Кафедра фінансового контролю та аналізу, бакалавр Постановка проблеми. Сьогодні активно іде становлення ...

Вплив глобалізаційних процесів на економіку України

Борщ М. В., студентка IV курсу Вінницький національний технічний університет, Україна На сьогоднішній день, процес глобалізації є однією з найактуальніших проблем, так як ...

Теоретичні основи і критерії економічної безпеки країни

Економічні науки/15. Державне регулювання економіки д.е.н., доцент Вишневська О.М., аспірант Зуб О.М. Миколаївський національний аграрний університет, Україна Негативний вплив кризових явищ обумовлює необхідність активізації механізмів щодо ...

Діяльність органів державної податкової служби України: сучасний стан та напрями модернізації

К.е.н., доцент Томнюк Т.Л., Чернівчан В. В. Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Державна податкова служба України як провідний суб’єкт управлінської діяльності ...

Інноваційна аграрна стратегія харківської області

Євсєєва О.О., д.е.н. Українська державна академія залізничного транспорту Кінцевою метою аграрної стратегії Харківської області є створення ефективного аграрного сектора, адекватного за своєю формою, внутрішньою структурою й організацією ...

Стратегія інноваційно-інвестиційної політики розвитку виробництва інтелектуального продукту в Україні

Лисичкіна К.В., ст.гр. ФК-01-09-1 Леонідов І.Л., к.е.н., доцент Національна металургійна академія України Нестача інвестиційних ресурсів стримує розвиток виробництва інтелектуального ...

Конкурентоспроможність санаторно-курортних послуг автономної республіки крим

Артюхов М.Я. Науковий керівник: Новожилова Л.В. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського За останні роки простежується тенденція спаду попиту на ринку санаторно-курортних послуг в. Все більше українців обирають ...

Кластерий підхід як засіб підвищення ефективності державної регіональної політики в аграрному регіоні

Просянкіна-Жарова Т.І., здобувач Національний університет біоресурсів та природокористування України Визнання України країною з ринковою економікою, членство у Світовій організації торгівлі, глобалізаційні та інтеграційні процеси, поставили ...

Туристична активність на ринку лікувально-оздоровчих послуг одеського регіону

К.е.н., доцент Галасюк Світлана Сергіївна Одеський національний економічний університет, Україна За даними Всесвітньої туристичної організації кожен четвертий турист, який здійснює подорож за кордон, виїжджає з метою ...