головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Формування економічної безпеки аграрного сектора за умов глобалізації

аспірант Зуб О.М. Миколаївський національний аграрний університет, Україна За умов глобалізації світової економіки одним з важливих пріоритетів розвитку є забезпечення економічної безпеки аграрного сектора, важливість якого зумовлена ...

Сутність демографічної безпеки країни

К.е.н., доц. Колмакова О.М., к.е.н., доц. Смачило В.В., Корпан М.В. Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна Проблема демографічної безпеки або демографічного аспекту національної безпеки як ...

Проблеми державного регулювання природних монополій сфери житлово-комунального господарства

Пивавар І. В. Харківський національний економічний університет, Україна Ступінь розвитку і обсяги діяльності підприємств комунального господарства впливають на рівень добробуту населення, побутові і санітарно-гігієнічні умови його життя, ...

Сучасний стан та напрямки удосконалення контролю за використанням державної власності

Кондратьєва О.Ю. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Факультет Менеджменту і Маркетингу Удосконалення відносин власності на сучасному етапі розвитку економіки України є найголовнішим завданням державотворення, оскільки ...

Державно-приватне партнерство в країнах СНД

Кандидат економічних наук Брайловський І.А. директор ДП «Наукова спілка Донбасу» Країни СНД, як і багато інших країн, з розвитком ринкової економіки розпочали використовувати її ...

Розвиток соціального комплексу як домінанта формування нової інноваційної економіки XXI століття

Пакуліна А.А. Українська державна академія залізничного транспорту Розвиток соціального комплексу є домінантою у формуванні нової інноваційної економіки XXI століття. Застосування поняття «людський капітал» дозволяє зрозуміти роль соціальних ...

Механізм та методи державного регулювання якості освіти

Пакулін С.Л., Топчій О.О. ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» Відомо, що для здійснення регулювання, окрім системи, потрібний і механізм регулювання, який характеризує засоби ...

Санація підприємства в умовах фінансової кризи

Зосимова Ж. С. викладач Харківський національний економічний університет В умовах нестабільності економіки, зумовлених світовою фінансовою кризою, нестабільності ринку в Україні, різких коливань валютних курсів, високих темпів інфляції ...

Соціалізація економічних систем: формаційна інтерпретація

Проф. Башнянин Г.І., докт. екон. наук – Львівська ...

Проблеми функціонування дозвільної системи очима підприємців

Сидорук І.С. Національний університет державної податкової служби України Удосконалення нормативно-правового регулювання, організації управлінської та операційної діяльності дозвільних органів, які здійснюють регулювання у сфері господарської діяльності, залишається ...