головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Системи стратегії розвитку залізничної галузі України

К.е.н. Творонович В.І. Державний економіко-технологічний університет транспорту,Україна Існуюча структура управління господарством України потребує наукового підходу до процесів стратегічного розвитку усіх його галузей. В державі не визначено ...

Аналіз заробітної плати в Україні

Лисак Г.О. студентка 3 курсу обліково-фінансового факультету Харківського державного університету харчування та торгівлі м. Харків, Україна Науковий керівник: Польова Т. В. кандидат економічних наук, доцент, ...

Вплив інституціональних перетворень на функціонування та розвиток аграрного сектору національної економіки

Кулик А.М. Тернопільський комерційний інститут Визначено напрями здійснення ефективних інституціональних перетворень та проаналізовано особливості функціонування та розвитку аграрного сектору національної економіки. Під час розробки та ...

Аналіз впливу реформування податкової системи на формування доходів державного бюджету України та функціонування вітчизняних підприємств

ст. викладач Надєєва А.Б., Куліченко В.О. Дніпропетровська державна фінансова академія, Україна Зміна внутрішнього фінансового ладу, політичного й економічного курсу України у напрямку інтеграції до міжнародного ...

Фінансування галузі «освіта» в Україні

Восус Анастасія, науковий керівник к.е.н, доцентУрусова З.П. Запорізький національний університет Метою даної роботи є дослідження та аналіз тенденцій фінансування освіти в Україні та ...

Чинники впливовості конкурентоспроможності національної економіки

СтояноваА.А. науковий керівник: д.к.н.,проф ...

Механізм державного управління інноваційним розвитком України

Завєруха О.П. Науковий керівник: д.е.н. професор, Головінов О. М. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна Основними факторами сталого економічного зростання всієї економічної системи є ...

Підвищення ефективності державного регулювання ринку соціально значимих послуг регіону в умовах стратегічного курсу на досягнення європейських стандартів життя

Пакуліна А.А. Українська державна академія залізничного транспорту Особливість функціонування ринку соціально значимих послуг (СЗП) полягає в тому, що організація обмінних процесів між виробниками і споживачами СЗП проводиться ...

Біогазові технології в аграрному секторі економіки України

...

Реформування пенсійної системи України

Козаченко Л.А., к.е.н., доцент кафедри «Фінанси і кредит» Яковенко Л.О. ММІРЛ Університет «Україна» Студентка спеціальності «Фінанси і кредит», магістр Вступ. Якість життя суспільства, його зрушення на ліпше, ...