головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Напрями оптимізації соціального захисту громадян в Україні

Черватюк М.В., к.е.н., доцент Бродовий М., магістр спеціальності «Фінанси і кредит» Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Аналіз сучасного стану вирішення окремих ...

Актуальні питання активізації діяльності суб’єктів господарювання

Томнюк Т.Л., к.е.н., доцент Фещак Т. І., магістр спеціальності «Фінанси і кредит» Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету В умовах високих ризиків ...

Удосконалення організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

К.е.н. Фігурка М. В., Костишин Т. М. Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, Україна Під організаційною структурою управління варто розуміти упорядковану сукупність взаємопов'язаних елементів, які ...

Наслідки притоку іноземних інвестицій на економіку країни-реципієнта

Возний М. І. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Україна Іноземні інвестиції здійснюються як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. Тому політика ...

Аналіз експортної діяльності богородчанського району івано-франківщини

К.е.н. Фігурка М. В., Максимів Р. І. Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, Україна В сучасних умовах важливим є здійснення країною зовнішньоекономічної діяльності, в першу ...

Зовнішньоекономічна діяльність в Україні

Кузьменко Т.М., Амбражей О.А. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна Важливу роль у формування ефективної структури національної економіки відіграє зовнішньоекономічна діяльність, яка виступає одним з головних ...

Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на діяльність українських підприємств

Вірбулевська О.В., Малик О. А. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна В умовах дефіциту внутрішніх джерел фінансування іноземні інвестиції є тим ресурсом, який може ...

Аналіз експортної діяльності Богородчанського району Івано-франківщини

К.е.н. Фігурка М. В., Максимів Р. І. Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, Україна В сучасних умовах важливим є здійснення країною зовнішньоекономічної діяльності, в першу ...

Міжнародна трудова міграція населення: сучасний стан та негативні наслідки

Вірбулевська О.В., Чеголя А.І. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Істотне зростання масштабів міжнародної трудової міграції в Україні актуалізує її дослідження як явища, що має суттєвий ...

Сучасний стан та негативні наслідки міжнародної трудової міграції населення

Вірбулевська О.В., Чеголя А.І. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Істотне зростання масштабів міжнародної трудової міграції в Україні актуалізує її дослідження як явища, що має ...