головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Інвестиційний підхід до фінансування освіти

Д.е.н., професор Шевченко Л. С. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків, Україна Сучасна освіта є не тільки кінцевим благом – джерелом задоволення ...

Вирішення проблем та підвищення ефективності страхової діяльності в Україні

Коротєєва Ю.В., Челишева Т.В. Студентка Донецького національного університету економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського Міжнародний страховий ринок останніми роками характеризується динамічним розвитком. Страхова діяльність в ...

Шляхи забезпечення податкової безпеки торгового підприємства в сучасних умовах

Шевцова А.Ю. Науковий керівник: аспірант Мелентьєва О.В. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна Серед чинників зовнішнього середовища, що формують ефективність функціонування ...

Про деформовані кооперативні системи

Доц. Драбовський А.Г. Львівська комерційна академія Кооперативні системи в країнах з трансформаційною і ринковою економікою розвинені нерівномірно в економічному, соціально-духовному та політичному аспектах. Тривале панування командно-адміністративної економічної ...

Дослідження туристичної галузі черкащини

Сакун Л.М., Зінченко Д.С. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Туризм визнано одним з пріоритетних напрямків національної культури й економіки. Туризм впливає на такі галузі як ...

Механізм державного регулювання збалансованого розвитку регіонів

д.е.н., професор, чл.-кор. НАПН України Поважний С.Ф. викладач Ніколенко Г.О. Донецький державний університет управління, Україна Проблема державного регулювання розвитку регіонів є комплексною і ...

Перспективи розвитку туризму в миколаївській області

...

Бюджет розвитку у соціально-економічному розвитку територій

Ткач К. М. Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці Особливу роль у соціально-економічному розвитку територій відіграють капітальні видатки, які, відповідно до чинного законодавства, мають зосереджуватися ...

Регіональна політика сприяння розвитку підприємництва

Лілія Сімків к.е.н., доцент Світлана Неспляк студентка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу м. Івано-Франківськ Підвищений інтерес до регіональних досліджень на сучасному етапі пояснюється необхідністю подолання ...

Забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств

Вознюк А. О. асистент кафедри фінансів і кредиту Львівський національний аграрний університет На сьогодні сільське господарство є ...