головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Ключові функції української інноваційної системи

Череп О.Г. К.е.н., доцент Торгашов П. В. ДВНЗ «Запорізький національний університет» Більшість концептуальних підходів до формування національної інноваційної системи можна охарактеризувати наступними положеннями: 1. В даний час відбувається відмова ...

Роль сфери послуг у сучасному економічному просторі

Огаренко Т.Ю. Класичний приватний університет, Україна Якісні зміни у структурі суспільного виробництва розвинутих країн світу, які відбулись у другій половині ХХ століття, дали підстави говорити про ...

Теоретико – практичні аспекти фінансового контролю кошторису бюджетних установ

к.е.н, доцент Шевчук Л.П., магістр Щербань Ю.Г. Вінницький торговельно- економічний інститут ад’юнкт Шевчук А. А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У сучасних умовах важливим для ...

Реформування механізму державного регулювання українського ринку борошна

К.е.н. Нікішина О.В. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса) В умовах економічної нестабільності особливої актуальності набуває завдання підвищення ефективності функціонування стратегічних соціально ...

Проблеми нормативно-правового забезпечення рефінансування банків України в умовах кризи

Москвічова О.С. Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна У статті досліджено проблеми нормативно-правового забезпечення рефінансування вітчизняних банків Національним банком України (НБУ) в умовах банківської ...

Регіональні аспекти та шляхи удосконалення державного регулювання розвитку туристичної сфери в Україні

К.е.н., доцент Кожухівська Р. Б. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна Зміцнення ринкових ...

Сільськогосподарська кооперація – фактор сталого розвитку агросфери України

Коваль Людмила Миколаївна, к.е.н., доц. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут Започаткована в Україні аграрна реформа ставила за мету створити реального ефективного власника на землю та засоби виробництва ...

Транспортна логістика в сучасних умовах розвитку вітчизняних підприємств

Студ. Цвєткова О.В. Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут» В сучасних умовах економічного розвитку України проблема вдосконалення засобів і методів управління підприємством стала найважливішою, тому що ...

Консолідація міжнародного бізнесу в Україні як частка світового ринку злиттів та поглинань

Шалдышева В.Ю., студентка Национальный Авиационный Университет Институт международных отношений Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент кафедры Антоненко Е.К. В останні роки розвиток консолідації ...

Сутність прогнозування збуту підприємства

Строчихін В.В., к.т.н. Кузьміна О.М. Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна У результаті становлення ринкових відносин в Україні торговельні підприємства набули економічну та юридичну ...