головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Необхідні умови для ефективного використання можливостей механізму взаємодії влади та підприємницьких структур

Узунов Федір Володимирович, к.е.н., доцент, перший проректор Університету економіки та управління Аналіз механізму взаємодії влади та підприємницьких структур вимагає уточнення функцій суб'єктів взаємодії підприємницьких структур, ...

Особливості державної реєстрації суб’єктів аграрного господарювання

К. ю. н., доц. Багай Надія Онуфріївна Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, Україна Сучасне цивільне та господарське законодавство закріплює достатньо уніфікований підхід до визначення порядку створення ...

Теоретичні підходи щодо визначення поняття «правовий статус особи»

Буличев А.О. здобувач Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ, Україна В результаті аналізу доробок вчених-правознавців можна виділити різні підходи щодо визначення ...

Поняття та типи бюджетно-процесуальної правосуб’єктності міністерства як центрального органу виконавчої влади та учасника бюджетного процесу

к.ю.н., доцент Пивовар Ю.І. Юридичний інститут Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна Воробйов Р.А. Департамент кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ, Україна Відповідно до Указу ...

Договірна теорія Т. Гоббса як концептуальне підґрунтя теорії безпеки

Ганжа Є.О. Національний університет «Юридична академія України ім.. Ярослава Мудрого», Україна Томас Гоббс був першим мислителем Нового часу, який розвинув повне й систематичне вчення про державу. ...

Концептуальні підходи до формування національної інноваційної системи

Череп О.Г. К.е.н., доцент Торгашов П. В. ...

Протекціонізм або лібералізм: виклики для української економіки

К.е.н. Маркович І.Б. Тернопільський національний технічний університету імені Івана Пулюя Віднайдення оптимального для кожної держави співвідношення інструментів активного національного протекціонізму та лібералізму є складним завданням, яке постає ...

Роль держави у становленні конкурентного порядку в економіці

Унтмоале Ю.В. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» З перебігом часу не лише втрачається, а, навпаки, посилюється необхідність дотримання завдань національного соціально-економічного розвитку: формування ефективного ...

Найважливіші конкурентні позиції сільського господарства у взаємодії регіонів України

к.е.н., старший викладач Транченко О.М. Уманський національний університет садівництва м. Умань, Україна Конкурентні позиції окремого регіону не завжди забезпечують найбільш сприятливі умови для реалізації власних економічних і соціальних ...

Чинники формування дієвої системи мотивації праці на підприємствах

Лепьохіна І.О. К.е.н., Докторант Класичного приватного університету При плануванні системи пільг кожному підприємству необхідно враховувати дію таких чинників: ■ національне і місцеве законодавство. Підприємства зобов’язані надавати ...