головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Аспекти регіональної структурної політики ЄС

К.е.н. Луцків О.М. Інститут регіональних досліджень НАН України, Україна (м. Львів) Вивчення досвіду формування та реалізації регіональної структурної політики ЄС є важливим для України, оскільки концепції ...

Основи державного управління навколишнім середовищем

Логвінов Ю.В. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» В публікації надано результати впливу державного управління на нав-колишнє ...

Необхідність оцінки економічного потенціалу регіону для створення та розвитку неіндустріальних кластерних об’єднань

К.е.н. Пуліна Т.В., Замбурська О.С. Запорізький національний технічний університет На створення та розвиток неіндустріальних кластерних об’єднань підприємств значний вплив надає ...

Напрями удосконалення лізингової діяльності в АПК

К.е.н. Петіна Л.В. Херсонський державний аграрний університет В останні роки сільське господарство України, використовуючи, перш за все, власний ресурсний потенціал досягло непоганих економічних результатів. Разом ...

Економічна характеристика чинників, що впливають на конкурентоспроможність підприємства

Усаченко Б. Л., Хачатрян В. В. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Визначення конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності продукції здійснюється з врахуванням різних чинників. Слід зауважити, що одним ...

Аналіз методів формування асортименту підприємства

Струфопуло К. Д., Хачатрян В. В. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Сукупність методів формування асортименту можна поділити на три основні групи. Перша група характеризує виявлення споживчих ...

Особливості класифікації активів підприємства за рівнем ліквідності

Мазурченко А. І., Богацька Н. М. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Детальний аналіз та розгляд структури й ...

Оцінка наукових поглядів на трактування сутності кредитного рейтингу підприємства

Козоріз Ю. М., Богацька Н. М. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Вперше на фінансовому ринку, оцінка кредитоспроможності ...

Аналіз розвитку ресурсної бази кредитних спілок України

Дніпропетровський національний университет ім. О. Гончара Аспірант Стоянов Герман Сергійович Проблема капіталізації кредитних спілок (КС) тісно пов’язана з питанням забезпечення їх ресурсною базою. На сьогоднішній день ліквідність ...

Основні види забезпечення страхування майна громадян в Україні

Студентка Кравчук Марина Олексіївна К.е.н., доцент Губанова Людмила Іванівна Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна В державах з розвинутою ринковою економікою майнове страхування займає стратегічну позицію, яка ...