головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Сутність дефініції «публічне адміністрування»

К.е.н. Семенчук Т.Б. Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Трансформаційні процеси сучасного українського суспільства викликають зміну важливих соціальних відносин, у тому числі відносин між ...

Окремі концептуації актуального управління освітніми змінами

Кандидат політичних наук Семенець-Орлова І.А. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Україна З розвитком інформаційного суспільства в усіх розвинених країнах світу у відповідь на нові ...

Європейський досвід впровадження молодіжної політики

Право/ 13.Міжнародне право д.ю.н. О.В.Пушкіна Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (Дніпропетровськ, Україна) ст.викладач Т.С.Чебикіна Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (Дніпропетровськ, Україна) Для ...

Теоретичні аспекти становлення захисту авторських та суміжних прав: міжнародний досвід

К.пед.н Василенко М.Є., Войтенко А.В. Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ У сучасному суспільстві забезпечення надійних гарантій правової охорони авторського та суміжного права стало невід’ємним ...

Місцеві державні адміністрації в Україні

Кандидат юридичних наук, доцент Юринець Ю. Л. студентка Онищенко М. В. Національний авіаційний університет, Україна З метою управління економікою нашої країни, а також для реалізацій функцій ...

Поглиблення взаємодії міжнародного і національного права та вплив цих процесів на державну політику щодо управління територіями та реформування територіального устрою України

К.ю.н. Шкабаро В.М. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Україна Останнім часом взаємозв'язок і взаємозалежність держав поглиблюються, життя кожної країни все більшою мірою визначається ...

Актуальні аспекти обставин, що виключають злочинність діяння

А.Є. Стрекалов к.ю.н., доцент кафедри правознавства інституту юриспруденції та міжнародного права СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ, Україна На сучасному етапі в Україні йде докорінна перебудова ...

Досвід зарубіжних країн в сфері додержання прав та законних інтересів осіб, які відбувають покарання

Козаченко Д.В. Начальник юридичного департаменту АСК «Укррічфлот», адвокат Сучасна Україна знаходиться на шляху до створення незалежної правової держави, яка повинна стати інструментом забезпечення прав i свобод людини, ...

Проблеми правового регулювання трудових відносин при позиковій праці в Україні

к.ю.н., доц. Арсентьєва О.С., к.ю.н., доц. Котова Л.В., Інститут юриспруденції та міжнародного права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ, Україна) ...

Деякі питання застосування міліцією адміністративно–правових засобів забезпечення громадської безпеки

В.В. Гостєв, кандидат юридичних наук, ...