головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Експортоорієнтованість органічного виробництва в Україні: інноваційних шлях розвитку АПК

к.е.н., доц. Ковальчук С. Я. ст. 3 курсу спеціальності «Міжнародна економіка» Мельник Т. А. Вінницький національний аграрний університет На сучасному етапі, Україна – це одна з найбільших країн ...

Облік виробничих запасів у зарубіжних країнах

Карабаза І.А., Кожухова Т.В., Залевська К.П. Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна Одним із об’єктів обліку в зарубіжних країнах є виробничі запаси. ...

Оптимізація фінансових дисбалансів бюджетно-податкової політики в сфері ЗЕД

Гуцул Інна Анатоліївна викладач кафедри податків та фіскальної політики Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна Основна роль у формуванні оптимальної та ефективної структури економіки країни належить ...

Сучасні наукові погляди на сутнісну характеристику дефініції «доходи банку»

К.е.н. Гузенко О.П., Алімгулова О.О. Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький економічний університет», Україна Головною метою діяльності будь-якого банку,як відомо, є отримання максимального прибутку. І ...

Лізинг як метод активізації інвестиційних процесів

Хижун Оксана, студентка групи 54-ОП науковий керівник: Борисюк Олена Володимирівна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки В умовах ринкової економіки ...

Криза розвитку іпотечного кредитування в Україні та шляхи її подолання

Ст. викл. Мелентьєва О.В., Рогачова О.В. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна Іпотечне кредитування займає одне з найважливіших місць в системі ...

Аналіз динаміки кредитів за категоріями клієнтами та галузями економіки пат «втб банк»

к.с.н., доцент кафедри «Облік і аудит» Зоря О.П., магістранка Шевченко Н.В. Запорізький національний технічний університет, Україна В ...

Стратегії щодо поліпшення умов зберігання товарних запасів

Чайка І.В., Гуменюк Ю. В. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Перехід до ринкової економіки, поява великої різноманітності організаційно-правових форм підприємств, залучення в сферу торговельної діяльності значної частини ...