головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Досвід управління соціальною мотивацією в іноземних компаніях

Аспірант Шевченко О. О. ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”, Україна Актуальність проблеми. В умовах трансформації вітчизняної економіки вагомого значення набуває процес управління персоналом. Однією з ...

Теотетичні основи мотивації праці на підприємств

Бочарова Н. О., к.е.н., доцент кафедри організації виробництва і агробізнесу, Тупік І.Ю., Виноградова А. М. Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна ...

Особливості кадрової політики на підприємствах провідних країн світу

Концевич О.К., Дернова А.Ю. Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» У статті розкриваються основні принципи управління та підбору персоналу на підприємствах Японії і США та ...

Проблема ціни та якості надання послуг у закладах ресторанного господарства

Завальнюк В. В., Данилюк Л. П Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Ресторанне господарство є надзвичайно важливою складовою індустрії туризму, ...

Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні

Шафранська Т.Ю., Хомутова Д.В. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна В сучасних умовах досягти сталого економічного розвитку можна лише активізувавши інвестиційні процеси у господарському комплексі ...

Інвестиційні процеси в Україні в умовах глобалізації

Крючко Л.С. Дніпропетровський державний аграрний університет Світ все більше усвідомлює, що глобалізація являє собою об'єктивне явище сучасності, якого неможливо уникнути, відмінити чи зупинити, оскільки воно ...

Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні

Магістрант – Мусінькевич О. М., Доцент – Скорук О. П. Вінницький національний аграрний університет Ступінь розвитку економіки будь-якої країни та характер економічного зростання все більшою мірою ...

Фінансування інноваційної діяльності та її роль в економічному розвитку країни

Магістрант – Сидорук В. Ю., асистент – Здор І. А. Вінницький національний аграрний університет Економічна практика свідчить, що високих результатів підприємства можуть досягати лише за умови систематичного ...

Аналіз реального інвестування регіону (на прикладі черкаської області)

Шафранська Т.Ю., Апостолюк Т. Г. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна В умовах становлення в Україні ринкового господарства, вдосконалення виробництва, переходу до інтенсивного типу розвитку ...

Інноваційна діяльність і вигоди від неї

Шафранська Т.Ю., Свистільник А.Ю. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна У сучасних умовах загальноприйнятими вважається, що розвиток будь-якого суспільства так чи ...