головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Особливості розвитку соціальної сфери

Пігуль Н.Г.В національній економічній системі соціальна сфера займає важливе місце як комплекс галузей, діяльність яких направлена на формування загальних умов всебічного розвитку особистості, забезпечення розширеного ...

Державне сприяння розвитку інноваційно-активних підприємств в Україні

Андрюшко А.К.Сучасна держава може мати стійкий розвиток тільки за умови, якщо її економічна політика спрямована на підвищення рівня та якості життя громадян, розширення їх можливості ...

Аналіз діючих державних програм розвитку туристичної галузі АР Крим

Горбатова Е.Ф.Туристична галузь України на теперішній час, безумовно, потребує постійної та ефективної підтримки з боку державних органів влади. Прикладом такої підтримки при формуванні комплексного розвитку ...

Шляхи поліпшення умов функціонування транскордонного співробітництва в Україні

Мартиненко В.О.Сучасні міжнародні відносини характеризуються інтенсивними інтеграційними процесами, серед яких важливу роль відіграє транскордонне, регіональне та міжнародне співробітництво. Оскільки більшість регіонів України є прикордонними, а ...

Механізми стимулювання експорту української борошномельної продукції

Нікішина О.В.Розвиток стратегічного соціально значимого ринку борошна стримує наявність низки невирішених проблем: зменшення обсягів виробництва продовольчих культур та зростання їх вартості, скорочення внутрішнього попиту, жорстка ...

Наслідки прийнятого податкового кодексу

Черватюк О.Г., Нікітішин А.О.Найбільшим прагненням України в сфері розбудови правової держави за роки її незалежності, мабуть, було прийняття нового Податкового кодексу, яке відбулося досить таки ...

Стан платіжного балансу України та заходи його державного регулювання

Фіногєєва В.Є., Черкаська Г.І.У роботі досліджено сутність та значення платіжного балансу як фактору, що визначає ефективність зовнішньоекономічної діяльності країни. Проаналізовано його стан та основні чинники ...

Державне регулювання інноваційної політики в країнах з перехідною економікою

Яременко М.О. , Осіпова Ю.В.Еволюція людської цивілізації у ХХІ столітті переконливо підтверджує той факт, що головним чинником стійкого економічного розвитку країни є науково-технічні інновації, або ...

США: промислова та структурна політика

Яременко М.О., Стариков Д.К.На сьогоднішній день структурна політика США знаходиться на межі кризи та має глибокі проблеми в економіці, що пов’язані з ситуацією, коли державний ...

Напрями формування людського капіталу

Коденська М.Ю.Людський капітал – важливіша структурна складова інвестиційної діяльності, особливо на шляху розвитку інтелектуально-інформаційного суспільства. Його активне нагромадження й раціональне використання у всіх сферах господарської ...