головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Аналіз рівня безробіття в Україні

Скоробогатова Т. І., студентка Похила М. О.Однією з важливих соціально-економічних проблем, яка постає на даному етапі розвитку економіки України є безробіття. Надмірна кількість безробітних у ...

Історичні передумови винекнення податків

Баштова Я.В., Голишевська Л.В.Вступ. Історичний розвитку людства характеризується своєю циклічністю. Тобто, ймовірно, що відносини, подібні до тих, які відбуваються сьогодні, вже мали місце. І досліджуючи ...

Інноваційна політика як об’єкт державного регулювання

Концевич О.К., Дернова А.Ю.Світова економіка початку ХХΙ ст. характеризується кардинальними змінами у визначенні напрямів економічного прогресу. Основні акценти сьогодні переміщуються на завдання прискореного інноваційного розвитку. ...

Оцінка податкової спроможності органів місцевого самоврядування

Маркарян Л.А.Місцеві бюджети як інструмент впливу місцевого самоврядування на економічні й соціальні процеси, які відбуваються в державі, відіграють сьогодні надзвичайно важливу роль. Активний вплив місцевого ...

Недискреційна політика та вмонтовані стабілізатори економіки у розрізі трансформаційних процесів в Україні

Бєлова А.О., Сорока Н.Л., Юрченко Ю.В.Ключові слова: фіскальна політика, дискреційна політика, не дискреційна політика, вмонтовані стабілізатори економіки, ВВП, ЧВП. Вступ. Основним завданням держави на всіх ...

Підвищення ефективності управління регіональною системою охорони здоров

Бобришева О.В.

Розвиток теорій оподаткування

Клепанчук О.Ю.Розвиток теорій оподаткування відбувався еволюційно та в контексті демократизації суспільних правовідносин. Слід зазначити, що перші згадки про податки з’являються в роботах мислителів Близького Сходу ...

Експертні методи прогнозування

Мельничук А.Б., Клочко О.В.Методи експертних оцінок – це спосіб прогнозування та оцінки майбутніх результатів дій на основі прогнозів фахівців [1]. При застосуванні методу експертних оцінок ...

Метрополійні функції регіональних центрів: сутність, методи оцінювання та перспективи розвитку

Казьмір Л.П.Протягом двох останніх десятиліть провідні аналітики і представники української владної еліти неодноразово наголошували на необхідності конструктивного вирішення досить складних проблем, безпосередньо пов’язаних з практичною ...

Можливості організації етнічного туризму в Одеській області

Галасюк С.С.У даний час одним з найперспективніших видів туризму є етнічний, який заснований на інтересі туристів до справжнього життя народів, до ознайомлення з народними традиціями, ...