головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Аналіз демографічного стану в Україні

Ксьонжик В.В., Лаговська Т.В.Специфіка демографічної ситуації в Україні періоду незалежності полягає у поєднанні масштабної депопуляції з погіршенням якісних характеристик населення, що дає підстави кваліфікувати її ...

Можливості введення альтернатив в національну економіку. Індустріальні парки

Грицик А.Я., Лаврик-Слісенко Л.П. Створення на території країни індустріальних парків (ІП), привабливих для започаткування на них промислового виробництва та облаштованих необхідною інженерно-технічною інфраструктурою є одним із ...

Особливості інноваційних проектів на підприємствах державної власності

Птуха Е.А, к.т.н., доц. Ревенок В.І.Вичерпання чинників екстенсивного економічного розвитку підприємства обумовлює постійне посилення уваги до пошуку нових факторів прискорення економічної динаміки, адекватних сучасному стану ...

Середній клас в Україні: ознаки, роль і проблеми формування

Балуєв В.В , Кротевич В.А. Актуальність питання становлення і дослідження в Україні середнього класу спричинена рядом соціальних, політичних і економічних обставин. Важливість дослідження обумовлена тим, що ...

Транскордонне співробітництво як механізм формування регіональної політики в Україні

Уваренко Є. В.Актуальність. Зовнішньоекономічні зв’язки України в сучасних умовах стають могутнім засобом прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації економіки. Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх ...

Проблеми та перспективи розвитку АПК

Оніщук Б. Р.Для вирішення нагальних проблем АПК розроблена загальнодержавна комплексна програма підтримки та розвитку українського села "Добробут через аграрний розвиток" на 2005—2015 рр., яка спрямована ...

Стан, проблеми та перспективи розвитку сільських територій Західного регіону України

Магійович Р.І.Соціально-економічна ситуація України вимагає якнайскорішого виходу з системної кризи та розв’язання соціальних проблем українського суспільства основу яких складають піднесення рівня та якості життя населення ...

Підходи до формування стратегії соціально-економічного розвитку сільських територій

Савенко О.А.Відсутність розуміння важливості використання в стратегічному управлінні соціально-економічним розвитком сільських територій призводить до зниження ефективності розв’язуваних проблем. Актуальність проблем визначає необхідність розв’язання важливої теоретико- ...

Оцінка впливу фінансово – економічних факторів на власні кошти підприємства

Руденок Г.Ю.Фінансово-економічна діяльність підприємства має вигляд взаємодії вагомих внутрішніх факторів, які сприяють ефективному розвитку підприємства. Слід визначити важливі соціальні фактори:ретельний відбір персоналу, навчання і підвищення ...

Напрями підвищення рівня якості послуг підприємств житлового господарства

Шутімова Л.С.Постановка проблеми. Житлове господарство є важливою галуззю життєзабезпечення людини. На сьогоднішній день якість послуг підприємств житлового господарства знаходиться на вкрай низькому рівні. Головними причинами ...