головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Сутність лізингу, його переваги та недоліки

Хижун О. Ф., Борисюк О. В.Для країн із розвинутою економікою лізинг займає друге місце за обсягами інвестицій після банківського кредитування, виступаючи одним з прогресивних методів ...

Генеза поняття «продовольча безпека»

Міляр Л.Ф.Проблема забезпечення продовольством завжди відігравала визначальну роль у розвитку людства. Голод і недоїдання постійно супроводжували людину протягом усього періоду її розвитку, а проблема забезпечення ...

Податковий механізм: поняття та елементи

Турянський Ю.І.Важливою складовою економічної політики держави є фіскальна політика, яка визначає можливість виконання державою покладених на неї функцій суспільного розвитку. Фіскальна політика реалізується через податковий ...

Транскордонне співробітництво – механізм формування регіональної політики в Україні

Уваренко Є. В.Актуальність. Зовнішньоекономічні зв’язки України в сучасних умовах стають могутнім засобом прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації економіки. Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх ...

Логістичний менеджмент підприємства готельного господарства

Перевозник А.І.Новизна логістичного підходу в управлінні туристичним продуктом полягає в зміні пріоритетів господарської діяльності. Головну роль відіграє не продукт, а процес у формі потоку (матеріального, ...

Сучасні методи управління витратами підприємства

Алфьорова І.Є., Мозгова Ю.І.В умовах ринкової економіки успішна робота будь-якого підприємства багато в чому залежить від вірно обраної системи, стратегії та методів управління витратами. Тому ...

Оцінка ймовірності банкрутства підприємства для розробки рекомендацій з підвищення його фінансової стійкості

Лєднєва Н.С.Проблема регламентації процесів банкрутства є для України надзвичайно актуальною, оскільки світовий досвід підтверджує, що саме даний інститут є одним з найбільш важливих інструментів ринкових ...

Фонд оплати праці на підприємстві та особливості його формування в Україні

Мехеда Н.Г., Мельник В.О.Фонд оплати праці - це сума коштів, яка створюється на підприємстві для оплати праці всіх категорій персоналу і включається до собівартості продукції. ...

Необхідність оцінювання внутрішніх заборгованостей підприємства

Молодецька О.М.В умовах ринкової економіки підприємство виступає як самостійний суб’єкт господарювання. В процесі своєї діяльності у підприємства виникають взаємовідносини з різноманітними контрагентами. В результаті встановлення ...

Шляхи підвищення конкуренції в хлібопекарській галузі

Гончаренко К.Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України орієнтовано на галузі, що спрямовані на задоволення базових потреб українців, до яких, на мою думку, у першу чергу, ...