головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Аналіз інноваційної діяльності в економіці України

Пелих І.В.Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується здатністю країн створювати та використовувати знання, зберігати та ефективно використовувати існуючий інноваційно-інвестиційний потенціал, що в свою чергу дозволяє ...

Поняття, сутність та основні шляхи збільшення конкурентоспроможності

Розга Р. А.Конкурентоспроможність – це багатоаспектне поняття, що означає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки за своїми якісними, економічними, технічними, естетичними, ергономічними ...

Особливості ринку послуг в туристичній галузі в Україні

Кинько О.М., Булатова Т.С.Туризм сьогодні вважається одним із перспективних напрямків соціально-економічного розвитку країни, регіонів, міст. Адже туристичне господарство генерує 11% валового продукту в світі, а ...

Методологічне забезпечення визначення стану просторової асиметрії розміщення продуктивних сил регіону

Єрмоленко О.О.Економічна система регіонів має дуже складний механізм структурного забезпечення людською складовою наявних виробничих та інших комплексів. Адже кожен регіон є унікальною системою з неповторним ...

Дослідження туристичних потоків в Україні

Алексеева Н.Ф. Дринь О.Я. Сучасна індустрія туризму належить до найбільш перспективних галузей економіки, що швидко розвиваються. Підвищення життєвого рівня населення активно стимулює розвиток сфери відпочинку, важливу ...

Використання іноземного досвіду щодо вдосконалення кредитних відносин аграрних підприємств з банками

Содома Р.І.У Великобританії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Бельгії, Чехії, Словаччині, Австрії, Греції фінансування аграрного сектора здійснюється через мережу комерційних банків. Підтримка сільськогосподарських товаровиробників у цих країнах ...

Інноваційна стратегія в розвитку плодоовочевого комплексу України

Іщенко І.Л.Тому зумовлена об’єктивна необхідність розробки інноваційної стратегії розвитку галузі плодоовочівництва, яка безпосередньо пов’язана з вирішенням не тільки економічних, але й соціальних проблем шляхом задоволення ...

Перспективи розвитку сільського туризму на Кіровоградщині

Сакун Л.М., Хващинська О.А.В останні десятиліття дуже виросла зацікавленість до розвитку сільського туризму. Однією із основних причин створення і поступового розвитку сільського туризму є криза ...

Обслуговуючі кооперативи: формування та початок діяльності

Тарасов Д. А. Посилення ролі і зростання значення сільськогосподарської обслуговуючоїкооперації повинні розглядатися у контексті інтеграції аграрного секторанаціональної економіки у світовий економічний простір, особливо з позиційнабуття Україною ...

Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства

Наливайко Н.М , Волохов Д.С.Оборотні кошти (Circulating assets) – це сукупність коштів підприємства, що авансуються на створення оборотних фондів та фондів обігу і забезпечення їх ...