головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Соціально-економічний потенціал європейського співтовариства споживчих кооперативів

Манжура О.В.Європейське співтовариство споживчих кооперативів (Euro Coop) засновано в 1957 р.,  воно було однією з перших неурядових організацій, визнаних Європейською Комісією. Це зробило її компетенції ...

Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття страхового ринку

Ніколенко М.В.З огляду на значущість страхування у соціально-економічному розвитку держави, забезпеченні життєдіяльності людини і притаманні йому специфічні риси особливого значення набуває чітке й однозначне визначення ...

Податкова система: суть і принципи побудови

Турянський Ю.І.Важливим елементом будь-якої економічної системи є податки. Податкові платежі формують основну частку бюджетних надходжень, перерозподіляючи які держава виконує покладені на неї суспільні функції, котрі ...

Інтрапренерство як інструмент активізації підприємницького потенціалу у торгівлі

Бубенець І. Г.У торгівлі, на відміну від інших сфер економіки, підприємницька діяльність завжди характеризувалася досить високою активністю, пов’язаною із відносною легкістю відкриття торговельного бізнесу, невисокою ...

Аналіз факторів внутрішнього і зовнішнього середовища як підґрунтя розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів

Романюк Н.М.         Для оцінки ступеню впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища господарювання на ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства необхідно дослідити залежність між ними шляхом формування кореляційної ...

Інноваційний розвиток в Україні: реалії та перспективи

Лизуненко М.М.Інноваційний розвиток підприємств є складовою частиною інноваційного розвитку економіки і важливим аспектом відтворення виробничих відносин, що полягає: у оновленні складу і побудови основних фондів ...

Економічна природа функціонування кооперативів у сільському господарстві

Тарасов Д. А. Розвиток сільськогосподарської кооперації не може розглядатися позаконтекстом глибинних трансформацій, що відбуваються в аграрному секторі. Зодного боку, сприятливою передумовою можна вважати наявність так званої«критичної ...

Особливості математичного забезпечення економіко-аналітичної обробки інформації

Ткаченко С. А.Математичне забезпечення як комплекс мовних і програмних засобів накладає суттєві обмеження на підсистему економіко-аналітичної обробки інформації і багато в чому визначає ефективність її ...

Проблемні аспекти бухгалтерського обліку у фермерських господарствах

Брик Г. В.Невід’ємним елементом ринкової економіки є малий бізнес. Основними перевагами розвитку підприємств малого бізнесу в економіці держави  є  гнучкість, маневреність та здатність оперативно реагувати ...

Аналіз автомобільного ринку в Україні

Сіренко С.О., Павленко М.С.У сучасних умовах глобалізації та інтеграції країн при формуванні єдиного світового простору важливого значення набуває прискорення інтеграції українських ринків до основних міжнародних ...