головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Стратегічні орієнтири та інституційні механізми функціонування галузі аквакультури

Рибальченко К. О.Україна сьогодні визначила основні стратегічні орієнтири, які є необхідною запорукою розвитку аквакультури як окремого виду сільськогосподарської діяльності. Важливими задачами вітчизняної галузі є штучне ...

Підвищення результативності реалізації регіональних програм розвитку соціальної інфраструктури і пошук оптимальних механізмів оцінки їх ефективності

Пакуліна Г.С., Пакуліна А.А.Стійка тенденція економічної інтеграції, глобалізації, ускладнення процесів громадського розвитку залучила у сферу свого впливу усі країни, регіони, організації і соціальні групи. Глобальна ...

Уточнення дефініції «земельні відносини»

Гущин А.А.Літературні джерела не містять повного (цілісного), тим більше однозначного, визначення поняття «земельні відноси­ни». Здебільшого його знаходимо у контексті при розгляді питань власності на землю, ...

Підходи до визначення поняття „розвиток підприємства” та його сучасні особливості

Чорнуха І.В.Забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємств в сучасних умовах вимагає від них постійних еволюційних зусиль в напрямку вдосконалення структури управління, розширення ринків збуту, підвищення ...

Принципова структура дерева цілей підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації

Ткаченко С.А.Найнижчий, шостий рівень дерева цілей підсистеми управління має своїм призначенням отримання інформації за багаточисельними економіко-аналітичними показниками та критеріями оптимальності. Топологія дерева цілей на цьому ...

Ефективність діяльності підприємств: огляд осовних концепцій

Свідерська І.М.Сучасні умови господарювання обумовлюють об'єктивну необхідність  використання новітньої економічної парадигми та обґрунтування відповідних теоретичних та методичних засад розуміння сутності ефективності діяльності підприємства. Стійкий розвиток ...