головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Основні принципи економічної політики забезпечення економічної безпеки держави

Лавренкова І.М. У сучасних умовах Україна терміново потребує вирішення проблеми державного регулювання економічної безпеки, яка поступово стає центром усієї економічної політики, а також найголовнішим показником якості ...

Диверсифікація доходів сільських домогосподарств

Удова Л.О.Сільські домогосподарства – це домогосподарства, що проживають на  території сільської місцевості. Сільському домогосподарству, як одному із суб’єктів економіки, належить надзвичайно велика роль в системі ...

Інноваційні процеси. Сутність, різновиди та переваги

Соболєв Д.Р. Сукупність процесів і явищ, що відбуваються на підприємствах різних галузей народного господарства, можна умовно поділити на групи — традиційні і інноваційні. Традиційні ...

Методика як база встановлення рішення задач функції економіко-аналітичної обробки інформації

Ткаченко С.А.Як правильно відзначає Є. Г. Ясін та інші автори наукової роботи із дослідження теоретико-методологічних проблем економічної інформації: «Однакові задачі можуть бути вирішені різними методами, ...

Особливості обліку та документального оформлення виробничих запасів на підприємстві

Дзюбко С.В.Під час виробничого процесу використовуються різного роду матеріальні цінності. Одні з них повністю споживаються у процесі виробництва, такі як сировина і матеріали, комплектуючі вироби ...

Соціальні методи менеджменту та їх місце в структурі управління підприємством

Блинова О.В., к.ф.н. Сакун Г.О.Соціальні методи відіграють важливу роль в управлінні персоналом, вони дозволяють встановити призначення і місце працівників в колективі, виявити лідерів і забезпечити ...

CRM (Customer Relationship Management) як перспективний напрямок розвитку страхової компанії

Бондаренко І. Г.Постановка проблеми. В сучасному кризовому стані економіки країни фінансова стійкість, надійність та платоспроможність являються основними факторами повноцінного функціонування та розвитку страхових компаній. Актуальність ...

Неймінг: суть, основні складові та правила створення успішного неймінга підприємства

Чаплінський Ю.Б., Іліка Г.П.У статті розглянуто сутність поняття «неймінг», основні його критерії, методи та найважливіші правила створення назви товару чи підприємства. Оволодіння мистецтвом створення вдалих ...

Мотивація як засіб підвищення продуктивності праці працівників підприємства

Cупрун С.Д., Закревський Т.М. Мотивація - це процес стимулювання будь-кого (окремої людини або групи людей) до діяльності, яка направлена на досягнення цілей організації. Мотивація необхідна для ...

Варіативна типологія фінансових рішень в системі управління фінансового потенціалу

Трусова Н.В.Філософія управління фінансового потенціалу ґрунтується на філософії людини, філософії господарювання, філософії держави та права, філософії бізнесу і управління теоріями управлінських рішень; є мистецтвом розроблення, ...