головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Економічна свобода країни та її вимір

Песцова-Свиталка О.С.Сьогодні для глибокої і різнобічної оцінки стану економіки та рівня життя людей розроблено цілу низку нових макроекономічних показників. Одним із таких показників є індекс ...

Інноваційно-креативний напрямок світового економічного розвитку як визначальний компонент концепції креативної економіки

Галахова Т.О.На сьогодні глобалізаційні процеси світової економіки, які за своєю природою є об’єктивними, нелінійними, суперечливими,  відзначаються все більшим трансформаційним впливом на систему економічних відносин. Економічна ...

Сучасний стан розвитку ринку послуг ресторанного господарства України та Одеської області

Перетятко Ю.М.Актуальність теми. Ресторанне господарство України стало однією з перших галузей економіки, що перейшло на ринкові відносини. Зміна організаційно-правової форми господарювання обумовила появу великої кількості ...

Сутнісне визначення галузі туризму з позиції регіональної економіки

Марченко О.А.У Законі України “Про туризм” (в редакції від 15 вересня 1995 р. із змінами та доповненнями від 29 травня 2001 р.) подане наступне трактування ...

Гaлузево-секторaльні особливості тінізaції економіки України

Августин Р.Р.Нa сучaсному етaпі у кожній гaлузі нaціонaльної економіки є сектори, що покриті певним рівнем тінізaції. В гaлузях, де прaктично відсутнє внутрішнє виробництво, тінь досягaє ...

Параномія визначення фактичної величини додаткових витрат на підвищення якості продукції

Ткаченко С.А.Покращення якості продукції обумовлено вимогами об’єктивних економічних законів зрілої економічної системи країни, виступає визначально-провідним фактором впливу ефективної виробничо-господарської діяльності підприємств і однією із умов ...

Інвестиційно-інноваційна стратегія як головний елемент успішного розвитку підприємства

Шафранська Т.Ю., Шмагун Ю.І.Сучасний розвиток економіки країни неможливий без високоефективної  інвестиційно-інноваційної діяльності, здатної забезпечити конкурентоспроможність виробничих підприємств на вітчизняних та світових ринках. Ведучи боротьбу за ...

Проблеми розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні та шляхи їх вирішення

Шафранська Т.Ю., Холод Л.В.В умовах сьогодення головним джерелом прогресу є інноваційна діяльність. Інновації становлять собою основну передумову економічного зростання не лише підприємства, але і країни ...

Вплив фінансових інструментів на ефективність діяльності страхових компаній

СтрілецьЄ.М.Згідно  із Податковим кодексом, страхова діяльність в нашій країні оподатковується особливим, відмінним від звичайного способом. Зокрема, базою оподаткування страхових операцій є обсяг отриманих страховими компаніями ...

Теоретичні аспекти формування системи управління інформаційною безпекою будівельних підприємств

Чередниченко А.А.Забезпечення інформаційної безпеки будівельних підприємств можливо тільки при системному і комплексному управлінні процесами захисту. Повноцінна інформаційна безпека підприємств представляє собою безперервний контроль в реальному ...