головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Засади грошово-кредитної політики України на сучасному етапі

Павлюк Т.І., Кубай І.І.Актуальність даного дослідження полягає в тому , що Україна зазнала на початку 2014 року низку економічних і політичних викликів, які вимагають вжиття ...

Фактори що визначають утворення валютного курсу держави

Павлюк Т. І., Кимач С.О.Постановка проблеми. В умовах глобальних змін динаміка реального обмінного курсу валют як  економічно  розвинених  країнах,  так  і в країнах,  що  розвиваються,  ...

Роль держави в активізації інноваційної діяльності в Україні

Шафранська Т.Ю., Хомутова Д.В.У сучасних умовах господарювання  інноваційна діяльність є найважливішим засобом забезпечення умов становлення економіки країни, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, ...

Державна підтримка інноваційної діяльності в Україні

Шафранська Т.Ю., Мудь А.С.Сучасний розвиток економіки країни неможливий без високоефективної інноваційної діяльності, здатної забезпечити конкурентоспроможність виробничих підприємств на вітчизняних та світових ринках. Про важливість інноваційного ...

Стратегічні пріоритети розвитку економіки України

Король І.В.Планування як функція управління є невід’ємною частиною діяльності економічних суб’єктів як мікро- так і макрорівня. Особливе місце в системі державного планування належить стратегії, адже ...

Теоретичні засади регулювання ринку продукції свинарства

Шепелєв В.С.Ринок продукції свинарства має особливості, оскільки предметом купівлі-продажу тут є сільськогосподарська продукція не лише як продовольство, а й як засоби виробництва для інших галузей. ...

Роль освіти в господарському розвитку: аспекти методології

Савицька Н.Л.Взаємозв’язок та взаємне проникнення, переплетіння сфер матеріального і духовного виробництва, що є характерною ознакою сучасного типу господарського розвитку, визначають посилену увагу до проблем людського ...

Протидія систематичній експлуатації інтелектуального потенціалу в українській системі формування доходів

Губін К. Г.Однією з визначальних рис притаманної країнам з правовою економікою соціально-ринкової системи формування доходів є еквівалентність економічних відносин. Порушення цієї еквівалентності нерідко пов’язано з ...

Парадигма соціальної організації в контексті філософського аналізу

Левченко М.О.Організація – це суспільний феномен, якому притаманна особлива структура, характер, цілі та соціальні функції. З’ясування їх природи та сутності можливе лише в контексті вивчення ...

Реалізація інвестиційних проектів регіонів: досвід ЄС

Повна С.В.У сучасних умовах інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов економічного зростання, структурних зрушень в економіці, підвищення якісних показників економічної діяльності на всіх рівнях економіки. ...