головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Оцінка відповідності діяльності українських агропідприємств екологічним вимогам

Шубравська О.В.Відомо, що родючість ґрунту в Україні постійно знижується:  щороку внаслідок водної та вітрової ерозії втрачається від 450 до 600 млн т родючого шару ґрунту, ...

Організаційні засади створення кластерних формувань в галузі рисівництва

Уманська В.В.За нинішньої економічної ситуації розвиток галузі рисівництва потребує поліпшення організаційно-управлінського забезпечення. З огляду на це запровадження управлінської системи, яка б забезпечувала комплексний підхід до ...

Основні складові логістичного циклу замовлення

Любарець О.В., Луценко І.С.Логістичний менеджмент на будь-якому виробничому підприємстві починається з приймання і обробки замовлення споживачів готової продукції. Специфіка поняття «замовлення» полягає в тому, що ...

Інтелектуальна власність в умовах глобалізації економіки в Україні

Маслак О.І., Матяш Н.В., Авдєєнко А.Л.На сучасному етапі глобалізації економіки України прогресивні технології відіграють ключову роль у забезпеченні конкурентоспроможності економіки, а їхнє розроблення становить основу ...

Вдосконалення інтегральної методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства

Лозовик Д.Б., Шевчук Ю.В.У сучасних умовах конкуренція є визначальним фактором впорядкування цін, стимулом інноваційних процесів. Вона сприяє витісненню з виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, ...

Економічна безпека підприємства: етимологія та еволюція поняття

Кобля С.О.В сучасних умовах підприємства в Україні функціонують у нестабільному  зовнішньому середовищі, різноманітні чинники якого загрожують нормальному стану їх господарювання, створюють проблеми економічної безпеки і, ...

Собівартість продукції як важливий аспект діяльності підприємств

Беленко А.О.На сьогоднішній день в Україні, яка практикує ринкову економіку, нараховується більше 10 000 малих, середніх і великих підприємств різних галузей. Кожне з них прагне ...

Роль торговельно-посередницької діяльності в Україні

Маковей О.І.Торгівля являється однією  з найважливіших сфер економічної діяльності, від якої значно залежить якість життя людини, розвиток економіки та її конкурентоспроможність у глобалізованому світі. Виділяють ...

Оптимізація бізнес-планування у підприємницькій діяльності

Пащенко І.В., Гура О.Л.Проблемами розвитку та визначення шля­хів поліпшення бізнес-планування займалися  Берегівський П.С., Губені Ю.Е., Сизоненко В.О., Михалюк Н.І., Дробот В.І., Лисененко А.В., Варналій З.С., ...

Фінансове оздоровлення підприємств України в рамках інтеграції в світовий економічний простір

Ізмайлова Н.В., Булда Н.О.Сучасний етап розвитку економіки характеризується наявністю кризових явищ. Непристосованість фінансових систем більшості країн до нових умов обумовила виникнення економічних труднощів, що в ...