головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Сучасний стан жіночої міграції в Україні

Сисюк Л.П., Маркуш М.Ю.В останні роки у сфері міграції відбуваються як кількісні, так і якісні зміни, у результаті яких навіть з’явився спеціальний термін «фемінізація міграції». ...

Середній клас як запорука соціально-економічного розвитку України

Михальченко Г.Г.Конкурентоспроможність країни перш за все залежить від рівня розвитку людського капіталу, який обумовлений якістю життя населення. Рівень життя населення в Україні продовжує знижуватися, це ...

Вплив тіньової економіки на сруктурні зрушення в економіці України

Щербан О.Я., Щербан Н.Т.                                           К.е.н. Квасній Л.Г., ст. викладач Щербан   О.Я., студентка Щербан Н.Т.                                         Національний університет «Львівська політехніка» ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА СРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ ...

Державне регулювання валютного курсу

Онопко А. В., Лаврик-Слісенко Л.П.Теоретичною та інформаційною базою дослідження є розробки вітчизняних вчених: Ю. М. Бездітка, Я. В. Белінська, О. І. Береславська, С. Я. Боринець, ...

Проблеми функціонування процедури «Єдиного вікна» в Україні

Цуркан О.В., Вересюк Д.Л.Проведення в державі адміністративної реформи, орієнтація на запровадження світових стандартів у діяльність митної служби України потребують дійових заходів щодо сприяння зовнішньоекономічній діяльності, ...

Особливості фінансових відносин туризму

Паламарчук І.Функціонування туризму, як і будь-якої іншої галузі господарського комплексу, пов'язане зі здійсненням фінансових відносин і організацією фінансового механізму. Фінансові відносини туристичних підприємств виникають при ...

Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів

Слюсаренко А.В.Гарантування економічної безпеки держави і формування ефективних механізмів управління нею є одним із пріоритетних завдань в умовах всеохоплюючого впливу глобалізації на національну економіку. Аналіз ...

Вплив основних позаекономічних інститутів на відтворення соціального капіталу

Пачева Н.О.На сьогоднішній день все більш актуальною стає проблема соціальних відносин між людьми, що виступають не лише складовими соціальної структури суспільства, а також їх ресурсом. ...

Інтелектуальна власність в системі господарської діяльності

Щербак Е.Т., Маслак О.И.Економічна діяльність окремих господарських суб’єктів і країни в цілому характеризуються обсягом і формами здійснюваних інвестицій. Термін "інвестиції" походить від латинського слова "invest", ...

Шляхи боротьби з тіньовою економікою

Яковенко Р. В., Дудченко О. В.Детінізація економіки – це цілісна система дій, спрямована передусім на подолання та викорінення причин і передумов тіньових явищ та процесів. ...