головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Особенности налогообложения Гонконга

Пташник К.О.В различных материалах о Гонконге, в таких как телепередача, газетная, журнальная или интернет - публикация, рядом с названием этого Специального административного района Китая обязательно ...

Безробіття – одна з основних проблем України

Кошова А.В., Безверхий В.М.Для економіки всіх типів характерним явищем є безробіття. Це є одна з корінних соціально-економічних проблем сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки та важливою ...

Вплив соціально-економічних умов на стан здоров

Пилипчук І.П., Сисюк Л.П.За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я формування якості здоров’я людей та їх природний розвиток залежать від сукупності різних умов, причин, факторів, серед ...

Трудова міграція молоді

Кудряшова А.О. Сисюк Л.П.Україна фігурує у складі світової міграційної системи як країна походження, транзиту та прибуття мігрантів. Значної актуальності набуває вивчення проблем соціального характеру, які ...

До питання формування державного бюджета

Антонова О.В., Юмаева А.Питання формування державного бюджету є першочерговим, яке повинне вирішувати державні органи кожного року. Особливого значення воно набуває у період значних труднощів в ...

Розвиток механізму оподаткування прибутку в Україні

Антонова О.В., Пономаренко І.Податок на прибуток підприємств, крім значного фіскального значення, має й широкі можливості для регулювання і стимулювання підприємницької діяльності. За допомогою цього податку ...

Науково-технічний прогрес як фактор економічного зростання

Антонюк О.П.Проблеми стимулювання економічного зростання на даний момент залишаються дуже актуальними для України. Головним завданням провідних фахівців в галузі економіки є визначення шляхів подолання Україною ...

Критерії вибору об’єкта оподаткування

Незбутня А.А., к.т.н Проскуряков К.І.     Розвиток національної податкової системи завжди був однією із важливих завдань деражави, протягом тривалого періоду часто вносяться зміни та попраки до ...

Роль інституціональних утворень в системі трансформаційних перетворень

Маркович І.Б.Однією із обставин, що визначають складність у аналізі та прогнозуванні економічних систем найвищого рівня сьогодні, є стохастичність економіко-соціального розвитку держав, невідповідність фактичного перебігу економічних ...

Роль партнерства у формуванні конкурентних переваг компаній у сфері інфокомунікацій

Кораблінова І.А., Ібрагімова О.А.Інфокомунікації (телекомунікації та інформаційні технології) – це високотехнологічна сфера економічної діяльності, що стрімко розвивається у XXI столітті, створюючи новий матеріальний фундамент для ...