головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Система обслуговування робочих місць менеджерів

Лавріненко Ю.Т., Яковенко Л.В.
науковий керівник к.п.н., доц. Клочко О.В.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

Успішність реалізації економічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних методів багато в чому буде залежати від прийомів та інструментів роботи менеджера. Техніка керівника виступає в ролі способів і прийомів реалізації принципів управління в практику менеджменту.
В організації оснащення процесу управлінської праці технічними засобами доцільно забезпечити комплексне використання засобів оргтехніки за видами робіт:
- підготовка текстової документації;
- обробка вхідних і вихідних документів;
- копіювання і розмноження документів;
- зберігання, пошук і передача документів;
- обчислювальні операції;
- забезпечення оперативного зв’язку та сигнальної інформацією;
- оснащення устаткуванням і меблями службових приміщень.
Важливо при організації робочого місця керівника передбачити його гнучкість, тобто оперативність реагування на зміну зовнішнього чи внутрішнього середовища підприємства. Така гнучкість забезпечує високу швидкість і якість обробки інформації, доведення результатів аналізу до підлеглих, організацію необхідного контролю за виконанням.
Розвиток інформаційних технологій дозволило керівництву вводити в практику так званий дистанційний менеджмент, заснований на принципі дистанційного управління за допомогою створення великих високоефективних систем обробки даних і пов’язаний з об’єднанням верхнього рівня ієрархії організації з безпосередніми виконавцями за допомогою комунікаційних каналів і різного роду експертних систем, які беруть на себе ті функції управління, які в звичайних оргструктурах реалізовуються менеджерами середньої ланки.
Широке розповсюдження набули у менеджменті так звані автоматизовані місця керівника (АРМ). Склад АРМ комплектується ПК, має алфавітну записну книжку для адрес і телефонів, електронний щоденник, кошти для збереження та зберігання кореспонденції, систему контролю за ходом виконання прийнятих рішень. Під електронним офісом розуміють програмно-апаратний комплекс, за допомогою якого здійснюють обробку документів що дозволяє автоматизувати роботу користувачів в системах управління.
До його складу входять наступні апаратні засоби:
- один або декілька персональних комп’ютерів, можливо, об’єднаних у мережу;
- передавальні пристрої;
- засоби копіювання документів;
- сканери для введення текстової та графічної інформації безпосередньо з первинних документів;
- проекційне обладнання для проведення презентацій.
Таким чином, рішення задач менеджменту передбачає широке використання автоматизованих технологій, зокрема використання електронного офісу.

Література:

1. Особливості розробки автоматизації виробництва / За ред. Сухова В.І. –
К., 2004.
2. Петров М. В Информационные технологии как инструмент управления финансового директора. М: ”Корпоративный менеджмент”, 2001.
3. Тонкощі автоматизації виробництва // Людина і комп’ютер. – 2006. – №4. – С.8-10.

Теґи:


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.