головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Тлумачення функцій менеджменту через призму повсякдення

Голобородько Т.В., Незорова К.Д.

Мета даної роботи – спрощення розуміння функцій менеджменту, знаходження їх аналогів в повсякденному житті. Завдання полягає у чіткому розумінні функцій менеджменту, механізму їх функціонування.

Розглянемо основні функції менеджменту, серед яких  виділимо функцію планування, функцію організації, функцію мотивації, функцію контрою та регулювання.

Планування, як функція полягає в обґрунтованому формуванні основних напрямків і пропорцій діяльності організації відповідно до встановлених цілей розвитку, можливостей ресурсного забезпечення та наявного попиту на ринках. Його можна визначити, як вміння передбачити цілі організації, результати її діяльності та ресурси, необхідні для досягнення певних цілей [1].

Розгляне планування на наступних прикладах.

Планування

Класифікаційні ознаки

Шосейний велоспорт

«Christmas tree»

Суб’єкт

Спортсмен

Підприємці

Об’єкт

Гонки з роздільним стартом

Сезона торгівля ялинками

Період

1 день (класична одноденка)

1 місяць

(оперативний строк)

Необхідні ресурси

Дороги з твердим покриттям, шосейні велосипеди, спеціальний інвентар, грошові ресурси

Ялинки, їх  перевезення трудові, грошові ресурси

Планування прийняття участі у змаганнях з шосейного велоспорту створює такі важливі переваги: робить можливою підготовку спортсмена до виконання поставленого завдання; прояснює виникаючі проблеми (недостатність м’язової маси, невірної техніки педалювання, несправність транспортного засобу і т. п.); стимулює спортсмена до реалізації своїх цілей в подальшій підготовці, а саме у заїзді на дистанцію 200 км; створює передумови для підвищення фізичної підготовки спортсмена; збільшує можливості у забезпеченні велосипедиста необхідною інформацією (про маршрут, техніку виконання і т. п.); сприяє раціональнішому розподілу сил; покращує контроль ситуації.

Планування сезонної торгівлі ялинками «Christmas tree» створює такі важливі переваги: робить можливою підготовку місця на ринку, реалізації ялинок; прояснює виникаючі проблеми (з постачальниками, браком товару, непрофесіоналізмом трудових ресурсів і т. п.); збільшує можливості у забезпеченні фірми необхідною інформацією (про конкурентів, зміни моди, наявності більш якісних ресурсів); сприяє раціональнішому розподілу ресурсів; покращує контроль в організації.

Організація – вид управлінської діяльності направленої на суб’єкт організування для досягнення поставлених цілей [2].

Організація як функція управління направлена на формування управляючих і управляємих систем, а також на забезпечення тісних зв’язків і відносин між ними. В результаті виконання цієї функції створюється кооперація людей і машин, при якій сумісна трудова діяльність повинна здійснюватися з найвищим ефектом при мінімальних витратах. Це забезпечує упорядковану технічну, економічну, соціально-психологічну і правову сторону діяльності кожного суб’єкта господарювання [3].

Розглянемо цю функцію на прикладі Кубіка Рубіка. Головоломка являє собою пластмасовий куб. Саме з ним проведемо аналогію організації (підприємство, відомство). Уявімо, що його видимі елементи зовні виглядають як складові кубу із 26 кубиків (є загальною кількістю персоналу підприємства) і здатні обертатися навколо 3 внутрішніх осей куба (тобто взаємодіяти між собою по різним робочим питанням). Кожна грань складається з дев’яти квадратів і пофарбована в один з шести кольорів, в одному з поширених варіантів забарвлення розташованих парами один навпроти одного: червоний – помаранчевий, білий – жовтий, синій – зелений (є відділами підприємства, кожний з яких несе конкретну функцію, має конкретне завдання).

Існує достатня кількість алгоритмів по складанню Кубиків Рубіка з метою спрощення цього процесу (для організації діяльності персоналу також існує багато «алгоритмів» з метою підвищення продуктивності його роботи).

Мотивація – спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби [4].

Мотивація як функція менеджменту – процес, за допомогою якого менеджер спонукає підлеглих  працювати для досягнення організаційних цілей, тим самим задовольняючи їх власні потреби [5].

Прикладом суб’єкта, якого також треба постійно мотивувати, може бути дитина, відповідно батьки в такому разі будуть в ролі менеджерів. Мотивація має на меті не тільки те, щоб підлеглі ретельно виконували свої обов’язки, а й виявляли власну ініціативу. Для того, щоб дитина не тільки добре вчилася у школі, а й залишалась допитливою, щоб в неї був інтерес до навчання треба постійно займатися процесом заохочення до різних видів діяльності.

У процесі мотивування використовуються як матеріальні, так і нематеріальні стимули. Матеріальні стимули – це споживчі блага і послуги. Будь-які заохочення у матеріальній формі.

Для працівника на підприємстві: отримані працівником відповідно до затрат праці грошові винагороди: заробітна плата, премії, нагороди, натуральна оплата, знижки в оплатах. Система винагород має бути прозорою й однорідною, а одночасно достатньо еластичною, щоб можна було пристосувати її до вимог і умов праці та оточення. Для дитини: різного роду матеріальні винагороди за гарну поведінку, успішне навчання і т. п. Наприклад:солодке, похід в зоопарк, кінотеатр, луно парк, саме те, чого хоче дитина.

Нематеріальні стимули – це стимули, які не мають грошової форми. Зазвичай вони поділяються на зовнішні та внутрішні.

Зовнішні: для працівника на підприємстві: усілякі нематеріальні винагороди, грамота, догана, рекомендація, заохочувальна нагорода; для дитини: хвала, покарання, грамота.

Внутрішні: для працівника на підприємстві: які безпосередньо стосуються виконуваної роботи, тобто впливають на працівника завдяки поліпшенню умов праці й життя, дбають про справедливий розподіл завдань, збереження добрих міжособистісних стосунків, збільшення рівня свободи тощо; для дитини: збільшення рівня свободи, часу на відпочинок і т. п.

Контроль – це обов’язкова функція менеджменту, є заключною стадією управлінського процесу і відіграє роль зв’язуючої ланки між керуючою і керованою системами. Головна ціль контролю – не виправлення помилок, а запобігання їх, що для організації буде значно дешевше [6].

Для того, щоб краще зрозуміти функцію контролю, порівняємо її з приготуванням їжі, а саме борщу.

В даному випадку види контролю будуть наступними.

1.Попередній контроль (купівля продуктів, підготовка робочого місця до приготування страви). Використовуються наступні ресурси:

— людські ресурси — йдеться про аналіз знань і навичок щодо приготування такої страви;

— матеріальні ресурси — визначаються вимоги до якості м’яса, овочів, прянощів, а також якості посуду у якому буде готуватися страва;

— фінансові ресурси — скільки необхідно коштів, для приготування борщу.

2.Поточний контроль здійснюється в ході приготування і дозволяє виключити відхилення від рецепту.

3.Заключний контроль має на меті уникнення помилок у майбутньому (не пересолити, покласти більше овочів, скоротити час кипіння).

Реалізація функції контролю здійснюється в декілька етапів:

А — встановлення стандартів, визначення часових меж.

Б — зіставлення готової страви  зі встановленими рецептом, визначення відхилень від стандартів для того, щоб в наступний раз це відхилення було мінімальним.

В — якщо борщ недосолений, то підсолити і т. п.

Отже, використання функцій менеджменту є доцільним не лише в діяльності підприємства, а й в повсякденному житті людини.

Література:

1. Іванов В.М. Основи соціального управління: навчальний посібник / А. Г. Гладишев, В. Н. Іванов, В. І. Патрушев та ін Під ред. В. Н. Іванова. – М.: Вища. шк., 2001. – 271 с. 2. Кубик Рубика [Електронний ресурс] / М. Мыльников, А. Карасев, И. Константинов//Наука і життя. – 1999. – № 5. — Режим доступу до журн.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Кубик Рубика 3. Рульєв В.А. Менеджмент: Організація як загальна функція менеджменту: навч. посіб. / В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич. – К.: Центр учбов. літ-ри, 2011. – 312 с. 4. Каменєва Т.В. Правильна мотивація і практична направленість мови психолога: Зб. наук. праць / Т.В. Каменєва. – Випуск 6. – К., 2011. 5. Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг: навч. посіб. / О. Б. Моргулець. — К. : Центр учб. л-ри, 2012. — 383 с. 6. Рульєв, В. А. Менеджмент. Контроль у системі менеджменту: навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – К. : ЦУЛ, 2011. – 311 c.

Теґи:


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.