головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Удосконалення організації управління маркетинговою діяльністю з урахуванням специфіки діяльності підприємств машинобудування

Бєловолова Н.Н.

Враховуючи завдання,  які має вирішити маркетингове забезпечення в діяльності підприємств промисловості, доцільним є формування підрозділі:

1. Відділ зі збуту, який представлений начальником відділу, керівником групи продажів та менеджерами зі збуту.

2. Менеджер з маркетингових (ринкових) досліджень.

3. Менеджер з управління товарною номенклатурою. Відомо, що ринковий успіх підприємств промисловості значною мірою залежить від того, як вони ставляться до оновлення та розширення товарної номенклатури.

4. Менеджер з питань стратегічного розвитку маркетингової діяльності. 

5. Менеджер з логістики.

6. Відділ з сервісного обслуговування.

Крім того, пропонується провести удосконалення посадових інструкцій працівників відділу збуту та розширити їх функціональні обов’язки відповідно до займаних посад:

1. Начальник відділу збуту: розробка планів та формування звітів (планування та аналіз комерційних показників на звітний період; розробка заходів по стимулюванню збуту та реклами; формування бюджету відділу; формування звітів про стан справ за певний період; контроль за виконанням бізнес процесів відділом збуту).

2. Менеджер з продажів: здійснення продажів (організація просування продукції, оперативне обслуговування клієнтів, консультація по продукту, допомога у встановленні та обслуговуванні, пошук нових клієнтів, контроль дебіторської заборгованості клієнтів, формування комерційних пропозицій, підписання договорів, підготовка замовлення та доставки, збір платежів при необхідності).

Варто зазначити, що менеджер з продажу у своїй діяльності повинен тісно співпрацювати із менеджерами з маркетингу та логістики.

3. Керівник групи продажів – підзвітний начальнику відділу збуту і поряд із функціями менеджера з продажу здійснює організацію та контроль за ефективністю роботи та виконанням планів продажу свого напрямку, здійснює оперативне керівництво співробітниками своєї групи, контролює дебіторську заборгованість направлення, доводить необхідну інформацію, отриману від менеджерів своєї групи, до начальника відділу збуту. Керівник групи має справу з меншою кількістю клієнтів і не виконує додаткових функцій менеджера з продажу, а саме маркетингу, реклами та перспективних питань.

4. Менеджер з маркетингових досліджень – здійснює дослідження основних факторів, що впливають на динаміку попиту продукції підприємства, співвідношення попиту і пропозиції на товари-аналоги, оцінює перспективи розвитку ринку, перспективи підприємства щодо освоєння та розширення того чи іншого сегменту, визначає спільно з іншими співробітниками підприємства необхідну номенклатуру продукції, цінову політику, канали розподілу на основі проведених маркетингових досліджень, розробляє методики пошуку потенційних клієнтів, здійснює збір інформації від клієнтів та менеджерів збуту щодо задоволеності продукцією, претензіях, скаргах на продукцію, аналізує ефективність проведення маркетингових заходів та досліджень, здійснює огляд маркетингових компаній конкурентів.

5. Менеджер з логістики – організовує транспортно-експедиційне забезпечення постачання матеріальних ресурсів та відправку готової продукції, вибирає оптимальний спосіб доставки, визначає маршрути перевезень з метою своєчасного виконання замовлень,, здійснює координацію внутрішніх і зовнішніх зв’язків підприємства.

Аналізуючи вищесказане варто зазначити, що запропонована удосконалена організаційна структура управління маркетинговою діяльністю, введення нових посад та розширення функціональних обов’язків співробітників відділу збуту допоможе підприємству, на нашу думку, ефективніше здійснювати свою маркетингову діяльність відповідно до ринкових умов з мінімальними витратами.

Теґи: , , ,


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.