головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Майбутня цінність як головний фактор ефективності інновацій

Равлик Н.В.

Особливість поняття «інновація цінності» полягає в тому, що воно відображає однаковий акцент на обох складових – як на цінності, так і на інновації. Цінність без інновації, як правило, зводиться до створення додаткової цінності по зростаючій тенденції. Наприклад, коли продукт підвищує свою якість, але це не дозволяє виробнику     виділитися з-поміж конкурентів, або коли інновації стосуються нових технологій. Тому важливо відрізняти цю технологічну інновацію від інновації цінності як «ринкового першопрохідництва».

Згідно з трактуванням, поданим в економічній енциклопедії, інновація – це “новий підхід до конструювання, виробництва, збуту товарів, завдяки чому інноватор та його компанія здобувають переваги над конкурентами” [3, с.293]. За Т.В. Бутківською, цінність – це, з одного боку, властивості того чи іншого суспільного предмета, явища, які задовольняють потреби, інтереси, бажання. З іншого боку, цінності – це ставлення суб’єкта до предметів та явищ реальності, яке виражається ціннісними орієнтаціями, соціальними установками, якостями особистості [4, с. 10].

Автори книги «Стратегія голубого океану» Р. Моборн та Ч. Кім  зазначають, що переможців, які створюють нові сфери діяльності на ринку, від невдах відрізняє не наявність найсучасніших технологій і не «терміни виходу на ринок». Іноді ці компоненти присутні, але частіше обходиться без них. Інновація цінностей виникає лише тоді, коли інновація задовольняє потреби відповідного сегмента ринку та стосується «нової продукції» характеристиками якої є нові якості, практичність, ціна і витрати [5, 124].

Сьогодні, багато успішних компаній виходять за рамки традиційних критеріїв оцінки ефективності зростання інновацій. Саме визначення майбутньої цінності інновації дасть змогу по – перше діагностувати очікування ринку, по – друге надасть впевненості інвестиційні спільноті, по – третє спрогнозує довгострокові перспективи підприємства.

Дослідження підприємств, котрі здійснила консалтингова компанія Accenture, показало, що лише 5-20% із них здатні не витрачати свої конкурентоспроможні позиції протягом тривалого часу [1]. Лише цей незначний показник кількості активних компаній здатний працювати на високому рівні з орієнтацією на майбутнє. Решта, зазнають невдач, оскільки не мають дієвого способу створити прибуткові та стабільні інновації.

Ще однією із причин є те, що підприємства звертають увагу здебільшого на прибутках та втратах, а також вважають, що простіше орієнтуватися на свій минулий досвід, та миттєві результати. Але, без належної уваги інноваціям, які змогли б підтримати їх подальше зростання їхня конкурентна перевага не може підтримуватися на належному рівні. Проте, ці компанії можуть мати відмінні продажі та перебувати у хорошій фінансовій ніші. Спочатку, можна вважати їх успішними, але, з точки зору майбутньої цінності навіть ефективні підприємства виглядають не найкращим чином. Тому, ці компанії повинні проводити  аналіз майбутньої цінності, який допоможе визначити ймовірність того, що вони працюватимуть краще чи гірше, ніж їх конкуренти.

Авторами Тоні Ленглінейсоном та Марко Меріном у статті  "Майбутня цінність та інновація" наведено кілька порад, які змогли б допомогти керівникам підприємств більш ефективно використовувати інновації [2]: 1) Аналізуйте потребу у здійсненні змін

З цієї поради ми розуміємо те, що успіх компанії залежить від її вміння завжди перебувати на гребені змін, тобто визначати майбутні тенденції і встигнути налаштуватися на нову хвилю. Справді, лише успішні підприємства змінюють свої цілі ще до того моменту, як виникне загроза. Слід підкреслити, що рушієм інновацій повинна бути не кризова ситуація, а нові перспективи.

2) Ідентифікуйте критичні бар’єри та рушії

Для того щоб визначити нові потреби підприємства потрібно проаналізувати теперішній його стан та можливості, а також дати оцінку суті проблем та викликів, які постають перед нею.

3) Створіть процес "вирощення та підтримки" інновацій

Це означає, що підприємства змушені створити таку організаційну структуру, яка б могла здійснювати пошук перспективних ідеї. При цьому  повинні бути задіяні механізми підтримки ідей та доведення їх до певного моменту, після якого відбувається комерціалізація цих ідей. Компанії повинні приймати до уваги по-справжньому дієві ідеї та відсіювати неефективні [1].

Отже, інновація дає можливість  кожній організації залишити свій слід в розвитку галузі. І, якщо, вона стає цінністю, то дана компанія має великий шанс на успіх. Застосування принципу майбутньої цінності, дасть можливість підприємству завжди бути на крок швидшими, ніж їхні конкуренти, а також забезпечити їм успіх у довгостроковій перспективі.

Література:

1. Менеджмент: методологiя та практика / Інтернет-портал для управлінців. Режим доступу http://www.management.com.ua/tend/tend139.html

2. Langlinais Toni C. Future Value and Innovation: How to Sustain Profitable Growth [Текст] / Toni C. Langlinais Marco A. Merino // Outlook Journal. – 2007. –  №3. – С. 1-9. Режим доступу:                                                             . http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/OutlookPDF_FutureGrowth_03.pdf

  3. Економічна енциклопедія: У трьох томах. – Том 2 [Текст] / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – Київ: Академія, 2001. – 848 с.

4. Бутківська, Т.В. Цінності в контексті соціокультурної освіти [Текст] / Т.В. Бутківська // Педагогіка і психологія. – 2005. –  №3(8). – С. 8–12.

5. Ким, Ч. Стратегия голубого океана  [Текст] / Ч. Ким Р. Моборн. – М.: HІІТO, 2005. –  272c.


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.