головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Кормовиробництво як специфічна галузь інвестування

Дьяконова С.Ю.

Кормовиробництво є важливим і специфічним видом економічної діяльності, характер розвитку якого визначає стан і результати виробництва продукції тваринництва. Більшість кормів у тваринництво надходить з рільництва сільськогосподарських підприємств. Польове кормовиробництво у сільськогосподарських підприємствах найбільш необхідне для їх скотарства. Проте нині воно не відповідає потребам його розвитку. Тому по молоку і яловичині не повністю забезпечується продовольча безпека держави, що потребує комплексу реалізації масштабних заходів із спільного розвитку скотарства і його польового кормовиробництва.

Вирішення цього завдання потребує інвестицій, тому проблема інвестування розвитку польового кормовиробництва для скотарства сільськогосподарських підприємств має важливе національне значення, а  тема дослідження актуальна.

У процесі теоретичних досліджень з’ясовано, що інвестування розвитку польового кормовиробництва слід розглядати як процес вкладення капіталу. Це є найважливішою сутнісною ознакою інвестицій.

Окрім цієї ознаки віділено  ще 3 сутнісних ознак, які було  враховано при обгрунтувані змісту спеціального визначення поняття інвестицій у польове кормовиробництво сільськогосподарського підприємства як вкладень капіталу в заходи з придбання, збереження, покращення і набуття права користування земельними ділянками, формування основних і оборотних засобів, нематеріальних та інших активів, а також в розвиток людського капіталу, у виробництві кормів з метою забезпечення потреб тваринництва і отримання економічних та інших вигод (рис.1).

Рис. 1. Сутнісні ознаки інвестицій у польове кормовиробництво

Інвестиції у польове кормовиробництво для скотарства сільськогосподарських підприємств займають повне місце в ієрархічній структурі загальних інвестицій (рис. 2.).

 Рис. 2. Місце інвестицій у польове кормовиробництво для скотарства сільськогосподарських підприємств

У зв’язку із зазначеним для спеціалізованих на виробництві молока і яловичини сільськогосподарських підприємств запропоновано виділяти окрему групу інвестицій у їх кормовиробництво для їх тваринництва, зокрема для ВРХ. Потреба в таких оцінках обумовлюється особливостями і важливим значенням інвестиційного розвитку на основі власного польового кормовиробництва.

Таким чином, розвиток польового кормовиробництва є одним з найважливіших напрямків забезпечення населення в молоці та яловичини.

Прийняття господарством рішення щодо здійснення інвестицій у польове кормовиробництво для скотарства має ґрунтуватися на оцінках їх ефективності, а також відповідних заходах, що  забезпечують окупність вкладень. У зв’язку з зазначеним обґрунтовано, що сільськогосподарським підприємствам слід формувати інвестиції на основі сучасних технологій вирощування кормових культур та виробництва кормів, що дозволяють збільшувати обсяги і підвищити якісті комплексів молока та яловичини.

Література

1. Кісіль М.І., Карпенко І.Г. Інвестиційний проект створення сучасної молочної ферми на 300 корів / Кісіль М.І., Кропивко М.М., Карпенко І.Г.; за ред. М.І. Кісіля – К.: ННЦ „Інститут аграрної економіки”, 2012 – 52 с.

2. Красноруцький О.О. Концентрація капіталу суб’єктів внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції як фактор розвитку інноваційних процесів / О.О. Красноруцький // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Економічні науки. — 2008. — Вип. 9(71). — С. 86-93.

3. Саблук П.Т. Коденська М.Ю. Концептуальні засади розробки і реалізації інвестиційних програм в аграрно-промисловому виробництві / П.Т. Саблук, М.Ю. Коденська. – ННЦ ІАЕ, 2012. – 46 с.


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.