головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Роль партнерства у формуванні конкурентних переваг компаній у сфері інфокомунікацій

Кораблінова І.А., Ібрагімова О.А.

Інфокомунікації (телекомунікації та інформаційні технології) – це високотехнологічна сфера економічної діяльності, що стрімко розвивається у XXI столітті, створюючи новий матеріальний фундамент для розвитку суспільного виробництва в умовах інформаційно-мережевого суспільства. Конвергенція інформаційних та телекомунікаційних технологій (ІКТ) є світовою тенденцією, а тому кількість компаній, що працюють на цій основі, постійно зростає. Незважаючи на високий рівень конкуренції, яка спостерігається у цифровій галузі, одночасно розвивається й партнерство між компаніями, що прагнуть здобути конкурентні переваги.

Сьогодні міжфірмові партнерства все більше перетворюються на ефективний інструмент координації дій всіх учасників бізнес-мереж і робить прямий вплив на їх конкурентоспроможність. Результати досліджень [1] показують, що сьогодні коопераційні зв`язки між компаніями цифрової галузі посилюються по мірі стирання меж між ринками у секторі ІКТ. Це призводить до посилення тенденції комплементації, коли навіть конкуренти об`єднують зусилля для реалізації спільних інтересів.

Метою даної роботи є виявлення ролі партнерства у формуванні конкурентних переваг на прикладі стратегічних альянсів компаній у сфері інфокомунікацій.

Стратегічний альянс – це вид партнерської взаємодії між компаніями, які функціонуючи окремо, об`єднуються для реалізації спільної мети, пов`язаною із вирішенням загальної для них проблеми або з отриманням додаткових можливостей ефективного використання ресурсів.

Компанії, що створюють стратегічні альянси, як правило, пов`язані виробничо-технологічною ланкою, можуть бути в одній або суміжних галузях. За характером взаємодії учасників стратегічного альянсу здебільшого їх умови функціонування можна назвати комплементарними. У свою чергу, комплементація включає в собі недосконалу конкуренцію та недосконале партнерство (рис. 1). Схема ілюструє різний ступінь єдності в інтересах учасників соціальної та економічної взаємодії. Так, при досконалому партнерстві (без елементів конкуренції) учасники мають єдину мету. Досконала (вільна) конкуренція, як протилежність досконалому партнерству, передбачає наявність своєї власної мети у кожного з учасників ринку.

Недосконалі конкуренція та партнерство характеризуються наявністю відокремлених та спільних цілей учасників. Саме в таких умовах функціонують сучасні стратегічні альянси у сфері інфокомунікацій.

Рис. 1. – Моделі взаємодії учасників ринку

За кількістю стратегічних альянсів сфера ІКТ займає друге місце у світі. Як правило, партнерські угоди між інфокомункаційними компаніями спрямовані на мінімізацію витрат в інноваційній, маркетинговій, виробничій сферах.

У табл. 1 наведено декілька прикладів партнерства між компаніями у сфері інфокомунікацій. Як видно, компанії об’єднуються не тільки для корпоративного розвитку, а й для розвитку цифрової галузі взагалі.

Таблиця 1

Приклади партнерства компаній у сфері інфокомунікацій

Альянс

Складання партнерської угоди

Компанії

Напрями діяльності компаній

Призначення партнерства

Open Virtualization Alliance

2011 рік

Hewlett-Packard, Intel, Red Hat, Suse, Eucalyptus, IBM и BMC Software.

ІТ-компанії (виробники комп`ютерних компонентів, постачальники апаратного та програмного забезпечення, ІТ-сервісів та ін.)

Завдяки партнерству, яке спрямовано на створення повністю відкритих рішень для віртуалізації ІТ-середовища, компанії планують просувати ідеї «відкритої віртуалізації».

AllSeen Alliance

2013 рік

Panasonic, Haier, LG Electronics, Sharp, TP-Link, HTC, Harman, Qualcomm, Cisco, D-Link, Silicon Image, Canary, Fon, LeTV, LIFX, LiteOn, Moxtreme, Sears Holdings, Sproutling, The Sprosty Network, Weaved, doubleTwist и Wilocity – всього 24 компанії.

Виробники електроники

та виробники обладнання зв’язку

Партнерство дозволить компаніям разом займатись розробкою сумісних пристроїв, програмного забезпечення і сервісів, які зможуть зв’язуватися один з одним згідно концепції «інтернет речей».

Alliance

«Ericsson – IBM»

2014 рік

Ericsson та IBM

Виробник телекомунікаційного обладнання, постачальник апаратного та програмного забезпечення,

ІТ-сервісів

Стратегічне партнерство з метою розробки антен для мереж 5G, що дозволить забезпечити ще більшу швидкість передачі даних.

Open Automotive Alliance (OAA)

2014 рік

Google, GM, Honda, Audi  та Hyundai, Nvidia

Компанії у сфері інтернет-пошуку, хмарних обчислень, графічних прискорювачів, процесорів, автомобілів та ін.

Розвиток рішень на базі платформи Android для автомобільних інформаційно-розважальних систем.

За допомогою партнерства укріплюють ринкові позиції й оператори телекомунікацій. На рис. 2 зображено фрагмент схеми партнерської взаємодії телекомунікаційної компанії «МТС».

Рис. 2. – Міжфірмові партнерства за участю компанії «МТС»

Як видно, компанія співпрацює як із операторами телекомунікацій, так із представниками сфери інформаційних технологій, телекомунікаційного обладнання, з прямими  та непрямими конкурентами.

Аналіз діяльності інфокомунікаційних компаній, що досягли певного успіху в останні роки, показує, що вони прагнуть не стільки відповідати вимогам зайнятого ринку, скільки створювати нові середовища для своєї діяльності та розвитку. Компанії, які зацікавлені у науково-технічному прогресі, досягають його результатів разом. Таким чином, партнерська взаємодія створює додаткові конкурентні переваги сучасним компаніям.

                                               Література:

1. Кораблинова И.А. Анализ природы цифровой бизнес-сети в контексте глобальной экономической трансформации / И.А. Кораблинова, В.А. Коляденко, М.Б. Проценко // Збірник наук. праць ОНАЗ ім. О.С.Попова – Одеса, 2013. – С. 159 – 164.


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.