головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Інвестиції

 • Cтатистичне вивчення динаміки інвестиційних процесів в чернівецькій області
 • «Інвестиційна нерухомість»: характеристика норм та оцінка суперечностей в контексті адаптації вітчизняної системи обліку до світових стандартів
 • Агроконсалтинг як елемент активізації інвестиційно-інноваційної діяльності
 • Агропромислова інтеграція інвестицій в Україні
 • Активізація інвестиційної діяльності в Україні у аспекті узгодження її регіональної політики із домінуючими глобалізаційними процесами та євроінтеграційними прагненнями держави
 • Активізація інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу
 • Активізація інвестиційного процесу
 • Активізація інвестиційного процесу в Україні
 • Активізація інвестиційного процесу в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання
 • Активізація інвестиційної діяльності вітчизняних банків – актуальне завдання державного управління
 • Активізація інвестиційнії діяльності підприємств апк в ринкових умовах
 • Актуальні питання застосування методу участі в капіталі для обліку фінансових інвестицій
 • Актуальні питання обліку капітальних інвестицій
 • Актуальні проблеми удосконалення інституційно-правового забезпечення інвестиційної діяльності комерційних банків
 • Актуальність розробки інвестиційної стратегії
 • Актуальність інвестиційної діяльності
 • Актуальність інвестиційної діяльності
 • Акціонування як метод фінансування інвестиційних проектів
 • Альтернативні інвестиції комерційних банків
 • Амортизація як інвестиційний ресурс відновлення основного капіталу
 • Амортизація, підвищення ролі амортизації як джерела інвестицій основних засобів
 • Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств
 • Аналіз ефективності інвестиційних проектів
 • Аналіз залучення іноземних інвестицій в сучасних умовах господарювання
 • Аналіз капітальних інвестицій Чернівецької області
 • Аналіз методів оцінки інвестиційної привабливості підприємств України
 • Аналіз нормативно-правової бази управління інвестиційною діяльністю в Україні
 • Аналіз обсягів капітальних інвестицій в регіональній інвестиційній діяльності
 • Аналіз проблем інвестиційної діяльності Україні і шляхи їх вирішення
 • Аналіз стану інвестиційної сфери в Україні
 • Аналіз та складання фінансової звітності інвестиційних проектів
 • Аналіз чинників інвестиційної привабливості України
 • Аналіз інвестицій Вінницької області
 • Аналіз інвестицій Вінницької області
 • Аналіз інвестицій: методологічні основи
 • Аналіз інвестицій: методологічні основи
 • Аналіз інвестиційного клімату України
 • Аналіз інвестиційного клімату провідних країн світу
 • Аналіз інвестиційного клімату та визначення основних напрямів інвестиційної політики
 • Аналіз інвестиційної діяльності
 • Аналіз інвестиційної діяльності в Чернівецькій області
 • Аналіз інвестиційної діяльності промислового підприємства
 • Аналіз інвестиційної діяльності підприємств
 • Аналіз інвестиційної діяльності підприємств Чернігівської області
 • Аналіз інвестиційної діяльності підприємств в Україні
 • Аналіз інвестиційної діяльності підприємств в Україні: проблеми і перспективи розвитку
 • Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
 • Аналіз інвестиційної діяльності підприємства в АПК
 • Аналіз інвестиційної привабливості Донецького регіону у стані сучасної інфляції
 • Аналіз інвестиційної привабливості підприємств України
 • Аналіз інвестиційній діяльності України в кризовий період
 • Антикризова інвестиційна стратегія в сучасних умовах
 • Асиметрія у залученні прямих іноземних інвестицій в економіку українських регіонів
 • Аудит фінансових інвестицій
 • Аудит інвестиційної діяльності: проблеми і перспективи розвитку
 • Аудиторська експертиза інвестиційних проектів
 • Аутсорсинг як інструмент підвищення ефективності інвестиційної діяльності будівельних компаній
 • Багатостороннє агентство гарантій інвестицій та актуальні світові проблеми
 • Банки в сфері фінансових інвестицій: проблеми та перспективи
 • Банківське кредитування інвестиційної діяльності підприємств
 • Банківське регулювання інвестиційної діяльності
 • Банківське фінансування інвестиційних операцій
 • Банківське інвестиційне кредитування в Україні
 • Бухгалтерський облік: фінансові інвестиції
 • Бізнес-план підприємства як передумова отримання інвестицій у виробництво
 • Бізнес-планування інвестиційного проекту інноваційної діяльності торговельних підприємств
 • Важливість іноземних інвестицій на сучасному етапі розвитку
 • Важливість іноземних інвестицій та конкурентоспроможність українських товарів
 • Вдосконалення державного управління інвестиційним процесом в Україні
 • Вдосконалення державного управління інвестиційним процесом в Україні в сучасних умовах
 • Вдосконалення податкової політики як фактора впливу на розвиток інвестиційної діяльності в Україні
 • Вдосконалення інвестиційної стратегії як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
 • Венчурний капітал як фактор інноваційно-інвестиційного розвитку
 • Взаємозв’язок конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості України
 • Взаємозв’язок інвестиційної і інноваційної діяльності в Україні
 • Вибір інвестиційної стратегії підприємств молочної промисловості різних стратегічних груп
 • Види інвестиційних ризиків
 • Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів
 • Визначення галузевої спрямованості та диверсифікація інвестиційної діяльності
 • Визначення державного регулювання інвестиційної діяльності країн в умовах глобалізації
 • Визначення джерел фінансування інвестиційної діяльності промислового підприємства
 • Визначення економічної сутності інвестицій в умовах ринкових відносин
 • Визначення та класифікація фінансових інвестицій
 • Визначення якості інвестицій як основи формування змісту стратегії інвестування та її еколого-економічне обґрунтування для аграрного сектору регіону
 • Визначення інвестиційної нерухомості
 • Визначення інвестиційної привабливості підприємства АПК
 • Використання амортизації як регулятора інвестиційних процесів і як стимулу відновлення основного капіталу
 • Використання досвіду інноваційно-інвестиційного розвитку харчової промисловості країн ЄС в економіці України
 • Використання методів кореляційно-регресійного аналізу для дослідження обсягу прямих інвестицій в Україну
 • Використання методів нечіткої логіки для оцінки інвестиційної політики будівельного підприємства
 • Вимоги МСБО до обліку фінансових інвестицій
 • Вихід українських підприємств на міжнародний фондовий ринок як шлях залучення іноземних інвестицій
 • Власні джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств
 • Вплив амортизаційної політики підприємства на інвестиційний потенціал
 • Вплив держави на інвестиційну діяльність в Україні
 • Вплив заощаджень та інвестицій на економічний розвиток України
 • Вплив міжнародних інвестицій на економіку України
 • Вплив оподаткування прибутку на інвестиційну діяльність
 • Вплив податкової політики на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств
 • Вплив податкової політики на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств
 • Вплив прямих іноземних інвестицій на діяльність українських підприємств
 • Вплив прямих іноземних інвестицій на діяльність українських підприємств
 • Вплив прямих іноземних інвестицій на економічне зростання України
 • Вплив світової фінансової кризи на міжнародну інвестиційну діяльність
 • Вплив факторів на ефективність іноземних інвестицій в АПК
 • Вплив фінансово-економічної кризи 2009-2010 років на інвестиційну привабливість галузей економіки України
 • Вплив фінансово-економічної кризи на інвестиційну діяльність в Україні
 • Вплив інвестицій на економіку держави
 • Вплив інвестицій на формування інтелектуальних робітничих кадрів
 • Вплив інвестиційного капіталу на інвестиційний клімат в Україні
 • Вплив інвестиційного потенціалу страхових компаній на розвиток економіки
 • Вплив інвестиційної діяльності страхових компаній на розвиток економіки
 • Вплив інноваційно-інвестиційних процесів на фінансовий саморозвиток підприємств торгівлі
 • Вплив іноземних інвестицій на економіку України
 • Вплив іноземних інвестицій на економіку України
 • Вплив інфляційних процесів на інвестиційний потенціал підприємств харчової промисловості
 • Вплив інфляції на інвестиційні показники
 • Впровадження системи оціночних показників-індикаторів ризик-менеджменту в інвестиційних проектах будівельних підприємств
 • Відродження фінансового ринку інвестицій: економічні передумови
 • Відтворення основних фондів та інвестиційна політика сучасності
 • Грошово-кредитна політика у стимулюванні інвестиційних процесів в Україні
 • Девелопмент як форма організації інвестиційних проектів у сфері нерухомості
 • Державна політика підтримки інвестицій у сфері високих технологій в Україні
 • Державна підтримка експортного потенціалу України шляхом інвестиційного та інноваційного розвитку
 • Державна підтримка та порядок реалізації інвестиційних проектів
 • Державна інвестиційна діяльність в галузі туризму
 • Державна інвестиційна політика в умовах трансформаційної економіки
 • Державна інвестиційна політика у сфері лізингу та порядок її реалізації
 • Державна інноваційно-інвестиційна політика України: зміст та завдання
 • Державне регулювання інвестиційних процесів регіону
 • Державне регулювання інвестиційного процесу
 • Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні
 • Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні в умовах економічної кризи
 • Державне регулювання інвестиційної діяльності: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Державне регулювання інвестиційної діяльності: стратегії та напрями вдосконалення
 • Державне регулювання інвестиційної діяльність в Україні
 • Державне регулювання інноваційно-інвестиційного забезпечення аграрних формувань
 • Державне регулювання іноземних інвестицій в Україні
 • Державне стимулювання інвестиційної діяльності в Україні
 • Державне стимулювання інвестиційної діяльності в Україні
 • Державне та податкове регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності
 • Державне та податкове регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності
 • Державне управління інвестиційною діяльністю України на регіональному рівні
 • Державне інвестиційне забезпечення підприємств машинобудівної галузі
 • Державно-Приватне партнерство як шлях інвестиційного розвитку залізничної галузі України
 • Державні органи інвестиційної політики у фінансовому секторі України
 • Державні інвестиційні витрати в транзитивній економіці України
 • Дефініція «інтерес користувачів фінансової звітності» в системі фінансово-інвестиційних відносин учасників ринку
 • Деякі аспекти аналізу механізму реалізації інвестиційного проекту
 • Деякі аспекти вдосконалення інвестиційної діяльності в Україні
 • Деякі аспекти управління інвестиційним процесом підприємства в інноваційних умовах господарювання
 • Джерела забезпечення інвестиційної діяльності: фінансові ресурси
 • Джерела формування інвестицій в основний капітал України
 • Джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства та методи їх фінансування
 • Джерела формування інвестиційних ресурсів сучасного підприємства
 • Джерела формування інвестиційних ресурсів у Чернігівській області
 • Джерела фінансування інвестиційного проекту
 • Джерела фінансування інвестиційної діяльності
 • Динаміка формування інвестиційного потенціалу підприємства
 • Дисконтування екологічних інвестицій
 • До питання визначення ефективності інвестиційних проектів
 • До питання про державно-правове управління та захист інвестицій в Україні
 • До питання регулювання інвестиційного процесу в промисловості України
 • До проблем систематизації чинників інвестиційного клімату
 • Довгостроковий кредит як джерело фінансування інвестицій
 • Донецьке агентство з залучення інвестицій та його значення для налагодження зв’язків з іноземними партнерами
 • Досвід впровадження Європейської інвестиційної політики в Україні
 • Дослідження ефективності кредитування інвестиційних проектів підприємств в умовах розвитку ринкових відносин
 • Дослідження сучасних інформаційних систем аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційних проектів
 • Дослідження сучасних інформаційних систем аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційних проектів
 • Дослідження інвестиційних проектів підприємств Вінницького регіону
 • Дослідження інвестиційного потенціалу Вінницької області в умовах трансформації економіки
 • Дослідження інвестиційної привабливості Вінницької області з точки зору іноземних інвесторів
 • Дослідження інвестиційної привабливості Вінницької області з точки зору іноземних інвесторів
 • Дослідження інвестиційної привабливості Вінницької області з точки зору іноземних інвесторів
 • Діагностика інвестиційного потенціалу залізниць України
 • Європейський банк Реконструкції та Розвитку: інвестиційне кредитування в Україні
 • Еволюційна основа вчення про інвестиції та інтелектуальний капітал
 • Еволюційні ключі формування вчення про людину, інвестиції та людський капітал
 • Еколого-економічні критерії оцінювання якості інвестицій у сільському господарстві
 • Економетрична модель залежності валового внутрішнього продукту від прямих іноземних інвестицій в Україну та з України
 • Економічна безальтернативність прямих іноземних інвестицій в економіку України
 • Економічна діагностика інвестицій в Україну за 2008-2009 роки
 • Економічна ефективність інвестицій
 • Економічна ефективність інвестиційної діяльності
 • Економічна сутність та особливості інвестиційного процесу в АПК
 • Економічна сутність інвестицій
 • Економічна сутність інвестицій підприємства
 • Економічне стимулювання інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки України
 • Економічний зміст та значення інвестиційної діяльності
 • Економічні аспекти формування інвестиційного простору регіону
 • Економічні ризики в інвестиційній діяльності
 • Еластичність вартості інвестиційного сертифіката як міра ризику функціонування інституту спільного інвестування
 • Елементи вдосконалення процесу оцінки інвестиційних проектів
 • Етапи розвитку вітчизняного машинобудування за фактором інвестиційної активності
 • Ефективна інвестиціїйна наповнюваність підприємства – як джерело інноваційного успіху
 • Ефективність використання інвестиційного потенціалу ПАТ «Концерн Стирол»
 • Ефективність управління портфелем фінансових інвестицій
 • Ефективність інвестицій в освіту
 • Ефективність інвестиційних проектів у туризмі
 • Ефективність інвестиційної діяльності підприємств торгівлі та шляхи її покращення
 • Забезпечення розвитку інвестиційно-інноваційних процесів на підприємстві
 • Забезпечення фінансової безпеки на інвестиційному ринку
 • Забезпечення інвестиційними ресурсами агропромислового комплексу
 • Забезпечення інвестиційними ресурсами агропромислового комплексу
 • Забезпечення інвестиційної активності прикордонних регіонів України
 • Забезпеченість кваліфікованим персоналом інноваційно-інвестиційного підприємництва
 • Забезпеченість кваліфікованим персоналом інноваційно-інвестиційного підприємництва
 • Завдання поліпшення інвестиційного клімату в Україні
 • Загальна оцінка іноземної інвестиційної діяльності на території України
 • Загальнотеоретичні аспекти інвестиційної привабливості підприємства
 • Законодавство України в сфері іноземних інвестицій
 • Закордонна інвестиційна діяльність ТНК
 • Залучення прямих інвестицій в українську економіку
 • Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Чернігівської області
 • Залучення прямих іноземних інвестицій в україну: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Залучення прямих іноземних інвестицій транснаціональних корпорацій в економіку України
 • Залучення прямих іноземних інвестицій: сучасні тенденції
 • Залучення інвестицій в економіку регіону
 • Залучення інвестиційних ресурсів в промислові підприємства України
 • Залучення іноземних інвестицій
 • Залучення іноземних інвестицій
 • Залучення іноземних інвестицій
 • Залучення іноземних інвестицій – шлях стабільного розвитку Вінницької області
 • Залучення іноземних інвестицій в Україні: характеристика проблематики
 • Залучення іноземних інвестицій в економіку України. Проблеми та перспективи
 • Залучення іноземних інвестицій в економіку України: основні шляхи
 • Залучення іноземних інвестицій в економіку черкаської області
 • Залучення іноземних інвестицій в українську економіку
 • Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективної діяльності суб
 • Залучення іноземних інвестицій до економіки України
 • Залучення іноземних інвестицій: переваги і недоліки
 • Заощадження населення як внутрішнє інвестиційне джерело держави
 • Зарубіжний досвід залучення в економіку країни прямих іноземних інвестицій
 • Застосування суб’єктивно-імовірнісних методів й нечітко-множинних підходів до моделювання оцінки інвестиційних фінансових ризиків
 • Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу: поняття, сутність та інвестиції, класифікація
 • Зв’язок між інвестиційною діяльністю та підприємствами України
 • Здійснення капітальних інвестицій як запорука інноваційного розвитку підприємства та економіки в цілому
 • Здійснення прямих інвестицій: основні засади
 • Значення міжнародної інвестиційної діяльності для України
 • Значення офшорних інвестицій для економіки України
 • Значення та стан іноземних інвестицій Вінницької області
 • Значення інформації для інвестиційної діяльності в Україні
 • Імітаційне моделювання інвестиційних проектів і процесів у сучасних умовах використання технічних засобів
 • Інвестицйний клімат, як фактор економічного зростання
 • Інвестиційна активність малих підприємств: проблеми та перспективи
 • Інвестиційна антикризова діяльність на підприємстві
 • Інвестиційна безпека України в системі світової економічної безпеки
 • Інвестиційна безпека в системі антикризового управління
 • Інвестиційна діяльность як елемент розвитку економіки країни
 • Інвестиційна діяльність України
 • Інвестиційна діяльність банків в сучасних умовах: проблеми і перспективи
 • Інвестиційна діяльність в Україні
 • Інвестиційна діяльність в Україні: економічний зміст, мета та завдання
 • Інвестиційна діяльність в Україні: особливості державного регулювання
 • Інвестиційна діяльність в Україні: поняття та класифікація
 • Інвестиційна діяльність в Україні: розвиток багаторівневої системи державного регулювання
 • Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та шляхи її розвитку
 • Інвестиційна діяльність в Україні: шляхи активізації
 • Інвестиційна діяльність в Україні:сучасний стан та шляхи покращення
 • Інвестиційна діяльність в забезпеченні конкурентоспроможності донецького регіону
 • Інвестиційна діяльність в розвиток сільського господарства та роль держави в цьому процесі
 • Інвестиційна діяльність за підтримки податкової політики
 • Інвестиційна діяльність комерційних банків в Україні
 • Інвестиційна діяльність комерційних банків.
 • Інвестиційна діяльність підприємств України: основні проблеми та перспективи
 • Інвестиційна діяльність підприємств аграрного сектору на сучасному етапі
 • Інвестиційна діяльність підприємств її значення та роль для результативності підприємств
 • Інвестиційна діяльність підприємства у форматі господарського кодексу України
 • Інвестиційна діяльність підприємства: суть та види
 • Інвестиційна діяльність страховиків
 • Інвестиційна діяльність страхових компаній України під впливом нового податкового кодексу
 • Інвестиційна діяльність та аспекти міжнародно-правового регулювання
 • Інвестиційна діяльність та основні напрями інвестиційної політики в регіоні (на прикладі Чернівецької області)
 • Інвестиційна діяльність та інвестиційне право в Україні: поняття та особливості
 • Інвестиційна діяльність та інвестиційні правовідносини: форми, поняття та види
 • Інвестиційна діяльність та її важелі
 • Інвестиційна діяльність та її суб’єкти
 • Інвестиційна діяльність як важіль оздоровлення економіки України
 • Інвестиційна діяльність і пошук нових шляхів її здійснення
 • Інвестиційна діяльність: державне регулювання
 • Інвестиційна діяльність: державне регулювання
 • Інвестиційна діяльність: державне регулювання та гарантії захисту інвестицій
 • Інвестиційна діяльність: державні важелі регулювання
 • Інвестиційна діяльність: економічний зміст, мета та завдання
 • Інвестиційна діяльність: зовнішні умови
 • Інвестиційна діяльність: проблеми та перспективи
 • Інвестиційна діяльність: спеціальний режим
 • Інвестиційна діяльність: стратегічне планування
 • Інвестиційна нерухомість як форма предметної цілісності об’єкту, що потребує системних методів контролю
 • Інвестиційна політика України
 • Інвестиційна політика в Україні: основні напрямки та шляхи активізації
 • Інвестиційна політика готелів
 • Інвестиційна політика малого підприємства
 • Інвестиційна політика підприємства
 • Інвестиційна політика підприємства як основа реалізації енергозберігаючих заходів
 • Інвестиційна політика регіонів: її сутність і роль в сучасних умовах господарювання
 • Інвестиційна привабливість Вінницького регіону
 • Інвестиційна привабливість України в сучасних умовах
 • Інвестиційна привабливість України для іноземних інвесторів
 • Інвестиційна привабливість України крізь призму міжнародних рейтингів
 • Інвестиційна привабливість України на сучасному етапі: проблеми та перспективи
 • Інвестиційна привабливість України та шляхи її підвищення
 • Інвестиційна привабливість України: проблеми та перспективи
 • Інвестиційна привабливість України: проблеми та перспективи розвитку
 • Інвестиційна привабливість України: стан, перспективи, проблеми
 • Інвестиційна привабливість України: стан, проблеми, перспективи
 • Інвестиційна привабливість України: стан, проблеми, перспективи
 • Інвестиційна привабливість Чернівецької області: проблеми та перспективи розвитку
 • Інвестиційна привабливість агропромислового комплексу України
 • Інвестиційна привабливість виноробної галузі України
 • Інвестиційна привабливість економіки України для іноземних інвесторів
 • Інвестиційна привабливість економіки України для іноземних інвесторів
 • Інвестиційна привабливість економіки України. чинники, які впливають на обсяг інвестицій в економіку України.
 • Інвестиційна привабливість країн Європи за 2007-2008рр.
 • Інвестиційна привабливість підприємств АПК
 • Інвестиційна привабливість підприємств як основа сталого розвитку економіки
 • Інвестиційна привабливість підприємства як чинник його розвитку
 • Інвестиційна привабливість та шляхи активізації інвестиційної діяльності міста Вінниці та Вінницької області
 • Інвестиційна привабливість та шляхи вдосконалення інвестиційного потенціалу регіонів України
 • Інвестиційна привабливість українських підприємств
 • Інвестиційна складова антикризової стратегії в реальному секторі економіки України
 • Інвестиційна складова економічної безпеки
 • Інвестиційна складова капіталу переробних підприємств АПК
 • Інвестиційна стратегія України: сучасний стан, необхідність змін
 • Інвестиційна стратегія країн, що розвиваються
 • Інвестиційна стратегія підприємства
 • Інвестиційна стратегія підприємства
 • Інвестиційна стратегія як основа стійкого функціонування вугільних шахт України
 • Інвестиційна стратегія як умова стійкого розвитку підприємства
 • Інвестиційна стратегія як фактор ефективного розвитку підприємства
 • Інвестиційна та фінансова діяльність: управління грошовими потоками
 • Інвестиційна та інноваційна привабливість українських регіонів
 • Інвестиційне забезпечення вугільної промисловості: сучасний стан і перспективи
 • Інвестиційне забезпечення відтворювальних процесів промислових підприємств вінницькій області
 • Інвестиційне забезпечення підприємств аграрної сфери
 • Інвестиційне забезпечення розвитку лісового господарства
 • Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку трансформаційної економіки
 • Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності сучасного підприємства
 • Інвестиційне законодавство України: проблеми та перспективи розвитку
 • Інвестиційне законодавство: поняття, система та види норм
 • Інвестиційне конкурентне середовище діяльності будівельних підприємств
 • Інвестиційне консультування на ринку цінних паперів
 • Інвестиційне кредитування банками: принципи, види, вибір об’єктів, ціна. Рефреат
 • Інвестиційне кредитування як пріоритет діяльності банківських установ у контексті фінансування пріоритетних проектів
 • Інвестиційне кредитування і лізинг: проблеми та перспективи
 • Інвестиційне кредитування: державне та податкове
 • Інвестиційне право: поняття та система
 • Інвестиційне середовище сільськогосподарських підприємств з іноземними інвестиціями
 • Інвестиційне співробітництво українсько-польського прикордоння
 • Інвестиційне та інноваційне забезпечення сільськогосподарської дорадчої діяльності
 • Інвестиційний аналіз діяльності агропромислових підприємств України
 • Інвестиційний аналіз як основа прийняття рішення за проектом
 • Інвестиційний аналіз як основа прийняття рішення за проектом
 • Інвестиційний банкінг: економічна природа та особливості на ринку банківських послуг
 • Інвестиційний банкінг: економічна природа та особливості на ринку банківських послуг
 • Інвестиційний договір: способи забезпечення, форма та порядок укладання
 • Інвестиційний капітал як передумова інноваційної діяльності
 • Інвестиційний капітал, його постачальники і споживачі
 • Інвестиційний капітал: постачальники та споживачі
 • Інвестиційний клімат Вінничини, як умова транскордонного співробітництва в процесі міждержавних інтеграційних процесів
 • Інвестиційний клімат України
 • Інвестиційний клімат України
 • Інвестиційний клімат України
 • Інвестиційний клімат України
 • Інвестиційний клімат України та проблеми його формування
 • Інвестиційний клімат України та проблеми формування
 • Інвестиційний клімат України та шляхи його покращення
 • Інвестиційний клімат України та шляхи його покращення
 • Інвестиційний клімат України: проблеми та заходи покращення
 • Інвестиційний клімат України: проблеми та заходи поліпшення
 • Інвестиційний клімат України: стан та шляхи покращення
 • Інвестиційний клімат Чернівецької області: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Інвестиційний клімат агропромислового комплексу Карпатського регіону
 • Інвестиційний клімат в Україні
 • Інвестиційний клімат в Україні
 • Інвестиційний клімат в Україні
 • Інвестиційний клімат в Україні та напрямки його покращення
 • Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його покращення
 • Інвестиційний клімат в Україні у 2010 році
 • Інвестиційний клімат держави
 • Інвестиційний клімат держави
 • Інвестиційний клімат підприємств України
 • Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість України
 • Інвестиційний клімат туристичного регіону
 • Інвестиційний клімат і його складові
 • Інвестиційний клімат: проблеми та шляхи покращення
 • Інвестиційний клімат: проблеми та шляхи покращення
 • Інвестиційний кредит: поняття, сутність, об’єкти та суб’єкти, переваги
 • Інвестиційний маркетинг як інструмент управління ризиками в сфері ЗЕД підприємств в умовах глобалізації
 • Інвестиційний менеджмент організації в умовах інвестиційного клімату України
 • Інвестиційний механізм діяльності недержавних пенсійних фондів України: переваги і недоліки
 • Інвестиційний портфель: проблеми формування та оцінка ефективності
 • Інвестиційний потенціал України та проблеми формування у період фінансової кризи
 • Інвестиційний потенціал банківської системи України
 • Інвестиційний потенціал банківської системи України
 • Інвестиційний потенціал банківської системи України
 • Інвестиційний потенціал банківської системи України: проблеми і перспективи
 • Інвестиційний потенціал дорогоцінних металів
 • Інвестиційний потенціал харчової промисловості України
 • Інвестиційний проект при капіталовкладеннях: побудова узагальненого рішення
 • Інвестиційний проект та інвестиційні пропозиції
 • Інвестиційний проект, як метод аналізу та прогнозування діяльності підприємства
 • Інвестиційний процес – погляд інвестора
 • Інвестиційний процес: поняття та класифікація
 • Інвестиційний підхід до фінансування освіти
 • Інвестиційний ризик та його уникнення
 • Інвестиційний ризик: прогнозування та управління
 • Інвестиційний ринок України: суть та механізм функціонування
 • Інвестиційний ринок України: суть та механізм функціонування
 • Інвестиційний ринок України: суть та механізм функціонування
 • Інвестиційний ринок України: суть, структура та його оцінка
 • Інвестиційний розвиток економіки України в умовах інтеграції та глобалізації
 • Інвестиційний розвиток промислових підприємств України
 • Інвестиційний розвиток сільського господарства та його проблеми в сучасних умовах
 • Інвестиційний та страховий менеджмент
 • Інвестиційний та страховий менеджмент: сутність, мета і завдання
 • Інвестиційний інструмент реалізації стратегії розвитку регіональних туристичних дестинацій
 • Інвестиційно-Інноваційна діяльність та її вплив на конкурентоспроможність національних підприємств
 • Інвестиційно-інноваційна діяльність в Україні
 • Інвестиційно-інноваційна діяльність та її вплив на конкурентоспроможність підприємств
 • Інвестиційно-інноваційна діяльність як умова підвищення конкурентоспроможності підприємств
 • Інвестиційно-інноваційна стратегія як головний елемент успішного розвитку підприємства
 • Інвестиційно-інноваційний потенціал промислових підприємств України
 • Інвестиційно-інноваційний потенціал транзитивних країн ХХІ століття
 • Інвестиційно-інноваційний процес: грошово-кредитна політика
 • Інвестиційно-інноваційний розвиток та екологізація
 • Інвестиційно-інноваційний чинник фінансової стабільності та конкурентоспроможності підприємств металургійного комплексу України
 • Інвестиційно-інноваційні пріоритети розвитку промислових підприємств
 • Інвестиційні апріорії розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах депресивного регіону
 • Інвестиційні банки в Україні:стан та перспективи розвитку
 • Інвестиційні витрати на соціально-економічний розвиток держави
 • Інвестиційні договори: поняття, види, функції та зміст
 • Інвестиційні методи нейтралізації наслідків світової кризи
 • Інвестиційні операції банків з цінними паперами
 • Інвестиційні послуги банків та перспективи їх розвитку
 • Інвестиційні проекти будівництва: правовий режим розробки та затвердження
 • Інвестиційні проекти в Україні: сутність та система ризику
 • Інвестиційні процеси в Україні
 • Інвестиційні процеси в Україні
 • Інвестиційні процеси в Україні в умовах глобалізації
 • Інвестиційні процеси в українській економіці в умовах глобалізації
 • Інвестиційні процеси в умовах глобалізації
 • Інвестиційні процеси на Вінниччині
 • Інвестиційні реальності України
 • Інвестиційні рейтинги як спосіб оцінки інвестиційної привабливості держави
 • Інвестиційні ризики
 • Інвестиційні та інноваційні процеси в АПК
 • Інвестиційні якості фінансових інструментів та їх роль в системі аналітичних оцінок
 • Інвестиційні інститути України та зарубіжжя
 • Інвестиціний клімат України: проблеми та перспективи розвитку
 • Інвестиція як стратегія маркетингу в туризмі
 • Інвестиція та інвестиційна політика в економічно розвинених країнах
 • Інвестиції Вінницької області
 • Інвестиції в Україні: проблеми залучення та напрями їх вирішення
 • Інвестиції в діяльністі підприємства
 • Інвестиції в людський капітал
 • Інвестиції в людський капітал як передумова його розвитку
 • Інвестиції в людський капітал, їх необхідність
 • Інвестиції в транспортний сектор України
 • Інвестиції в інноваційному розвитку сільського господарства
 • Інвестиції підприємства: основні характеристики
 • Інвестиції та джерела фінансування капітальних вкладень
 • Інвестиції та методи оцінювання їх ефективності
 • Інвестиції та інвестиційна діяльність
 • Інвестиції та інвестиційний потенціал України
 • Інвестиції та інвестиційні діяльність
 • Інвестиції та інновації у розвиток підприємств харчової промисловості
 • Інвестиції у виробничі кооперативи
 • Інвестиції у людський капітал: економічний і соціальний ефект
 • Інвестиції як невід’ємна складова розвитку підприємства
 • Інвестиції як необхідна умова функціонування промислового підприємства
 • Інвестиції як чинник економічного зростання
 • Інвестиції як чинник перспективного розвитку економіки країни
 • Інвестиції і ризики в логістичній системі
 • Інвестиції інноваційного спрямування як об’єктивна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Інвестиції: економічна сутність і класифікація
 • Інвестиції: поняття та види
 • Інноваційна та інвестиційна політика України в умовах перехідної економіки
 • Інноваційна та інвестиційна політика України в умовах перехідної економіки
 • Інноваційна та інвестиційна політика України в умовах перехідної економіки
 • Інноваційно – інвестиційні засади розвитку інфраструктури зернового ринку
 • Інноваційно-Інвестиційне проектування сільськогосподарського землекористування
 • Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств у системному просторі державних класифікаторів
 • Інноваційно-інвестиційний розвиток мережі WI-FI
 • Інноваційно-інвестиційний шлях розвитку біопалива в Україні
 • Інноваційні інвестиції в системі класифікації інвестицій
 • Інноваційні інвестиції: джерела фінансування
 • Інноваційні інвестиції: стратегія управління
 • Інновації, як стратегічний інвестиційний ресурс в розвиток АПК
 • Іноземне фінансування інвестицій в основний капітал України: сучасний стан і проблеми
 • Іноземні інвестиції в Україну … міф чи реальність уже сьогодні
 • Іноземні інвестиції в Україні
 • Іноземні інвестиції в Україні: державне регулювання
 • Іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи
 • Іноземні інвестиції в Україні: стан та тенденції розвитку в умовах ринкових відносин
 • Іноземні інвестиції в Україні: сучасний стан та шляхи поширення
 • Іноземні інвестиції в економіці України: проблеми та законодавчо-нормативна база
 • Іноземні інвестиції в реаліях ринкової економіки: соціально-економічна ефективність
 • Іноземні інвестиції у Вінницькій області: значення та аналіз сучасного стану
 • Іноземні інвестиції у соціально-економічного розвитку регіонів України
 • Іноземні інвестиції як важливе та перспективне джерело фінансування інноваційної діяльності
 • Іноземні інвестиції як джерело коштів для структурних змін матеріального виробництва
 • Іноземні інвестиції як ключовий елемент розвитку держави в сучасних умовах
 • Іноземні інвестиції як фактор розвитку економіки України
 • Іноземні інвестиції: види, форми та державне регулювання
 • Іноземні інвестиції: правові режими інвестування
 • Іноземні інвестиції: суть, форми, класифікація
 • Іноземні інвестори та інвестиції
 • Інституційні та інвестиційні умови забезпечення стратегічного інноваційного розвитку підприємств регіону
 • Інструменти податкового регулювання інвестиційної активності
 • Інтелектуальні цінності як інвестиційний ресурс у інноваційних процесах
 • Інтенсифікація інвестиційних процесів в економіку України
 • Інформаційно-Методичне забезпечення обґрунтування інвестиційних рішень
 • Інформаційно-інвестиційне забезпечення малих форм аграрного господарювання в багатоукладній економіці
 • Категорія інвестиційна привабливість та її місце в інвестиційній теорії
 • Категорії інвестицій та їх впливу на соціальний розвиток країни
 • Категорії інвестицій та їх впливу на соціальний розвиток країни
 • Класифікація страхування та інвестицій
 • Класифікація та чинники ризиків банківської інвестиційної діяльності
 • Класифікація фінансових інвестицій: переваги та недоліки
 • Класифікація інвестицій : переваги та недоліки
 • Класифікація інвестицій в АПК
 • Класифікація інвестиційного процесу
 • Класифікація інвестиційної діяльності підприємства
 • Класифікація, переваги і недоліки методів стратегічного аналізу інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства
 • Ключові аспекти проблематики забезпечення кредитного інвестиційного ресурсу в контексті розвитку середнього бізнесу
 • Ключові аспекти інвестиційного аналізу в умовах підвищення якісного рівня адаптації проекту сучасності
 • Ключові моменти страхування з позиції методу зниження інвестиційного ризику
 • Ключові напрямки активізації інвестиційної діяльності в країні
 • Комерційні банки: інвестиційна діяльність
 • Комплекс заходів щодо залучення іноземних інвестицій в україну
 • Комплексна оцінка залучення міжнародних інвестицій у Вінницькій області та процес зростання економіки регіону
 • Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій
 • Конкурентоспроможність українських товарів та важливість іноземних інвестицій для України
 • Контролінг інвестицій
 • Концептуальні основи інвестиційного менеджменту
 • Концептуальні підходи до формування аналітичного інструментарію фінансування інвестиційно-будівельних проектів
 • Концепція оптимізації інвестиційної діяльності підприємств
 • Концепції інвестицій в історії економічної думки
 • Концесійна інвестиційна діяльність в Україні
 • Кон’юнктура ринку інвестиційних проектів: дослідження особливостей
 • Короткий огляд процесу формування інвестицій комерційними банками в трансформаційних умовах
 • Корпоративний сектор економіки як рушійна сила інвестиційних процесів
 • Корпоративні відносини – ефективний метод залучення інвестицій в науку
 • Кошти населення як значне внутрішнє інвестиційне джерело України
 • Кредитний менеджмент як чинник формування позитивної інвестиційної поведінки підприємства
 • Лізинг як метод активізації інвестиційних процесів
 • Лізинг як спосіб фінансування інвестиційної діяльності
 • Лізингові послуги в Україні, як інструмент інвестиційної політики
 • Маркетингове забезпечення розробки інвестиційного проекту
 • Маркетинговий підхід до оцінки інвестиційної привабливості регіону
 • Математична модель управління інвестиційними процесами
 • Математична модель управління інвестиційними процесами на рівні регіону
 • Математичний апарат і методичний інструментарій інвестиційного менеджменту
 • Методи аналізу та оцінки ризиків інвестиційних проектів в системі раннього попередження та реагування
 • Методи аналізу інвестиційних ризиків в готельній індустрії
 • Методи залучення іноземних інвестицій
 • Методи обліку фінансових інвестицій в асоційовані компанії за міжнародними стандартами
 • Методи оцінки ефективності екологічних інвестицій
 • Методи оцінки інвестиційної привабливості капіталовкладень
 • Методи оцінювання інвестиційної привабливості регіону
 • Методи управління інвестиційними ризиками
 • Методика аналізу інвестиційної привабливості підприємства
 • Методика здійснення фінансового аналізу інвестиційної привабливості підприємства
 • Методика планування фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності торговельного підприємства
 • Методика рейтингової оцінки інвестиційної привабливості підприємств: визначення недоліків
 • Методичне забезпечення державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах України
 • Методичне забезпечення державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах України
 • Методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційних проектів
 • Методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства та визначення недоліків деяких методик оцінки інвестиційної привабливості
 • Методичні проблеми оцінки прибутковості капіталу інвестиційного проекту
 • Методичні підходи до визначення економічної ефективності інвестицій
 • Методичні підходи до визначення економічної ефективності інвестицій
 • Методичні підходи до визначення економічної ефективності інвестицій
 • Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій
 • Методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу підприємства
 • Методичні підходи до формування і обґрунтування інвестиційної політики підприємства.
 • Методологічний підхід щодо проведення оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств
 • Методологічні засади організації інноваційно-інвестиційного процесу на підприємстві зв’язку
 • Методологічні основи та практика інвестиційного контролінгу в стратегії управління будівельної організації
 • Методологічні особливості організації обліку фінансових інвестицій
 • Методологія планування в умовах інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств
 • Механізм внесення іноземної інвестиції у матеріальній формі
 • Механізм державного регулювання залучення інвестицій в регіон
 • Механізм підвищення інвестиційної привабливості національної економіки.
 • Механізм трансформації заощаджень населення в інвестиції
 • Механізм управління грошовими потоками інвестиційної діяльності акціонерних товариств в сучасних умовах
 • Механізм формування попиту на підрядні ресурси в рамках інвестиційного проекту
 • Механізм інвестиційного партнерства держави та приватного сектору
 • Механізми державного регулювання інвестиційного ринку України
 • Механізми залучення іноземних інвестицій
 • Моделювання банківських інноваційно-інвестиційних процесів в Україні
 • Моделювання вибору джерел фінансування інвестицій в технічний розвиток підприємства
 • Моделювання впливів зовнішніх та внутрішніх інвестицій на діяльність підприємств
 • Моделювання впливів інвестицій на діяльність підприємств
 • Моделювання дохідності інвестиційно-інноваційної діяльності
 • Моделі та методи державного управління інвестиційними процесами
 • Можливості здійснення інвестиційної підтримки інноваційної діяльності підприємств
 • Можливості оцінки інвестиційної привабливості агрокооперативів: новітні методи
 • Моніторинг проекту як ефективний крок освоєння інвестицій
 • Моніторинг інвестиційного проекту як напрямок підвищення ефективності інвестиційної діяльності
 • Моніторинг інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства
 • Морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції ” Інвестиції “
 • Міжнародна діяльність в інвестиційних процесах
 • Міжнародний банк реконструкції та розвитку: інвестиційне кредитування в Україні
 • Міжнародний досвід регулювання інвестиційної діяльності
 • Міжнародний досвід регулювання інвестиційної діяльності
 • Міжнародні інвестиції: поняття, перешкоди та напрямки залучення
 • Міжнародні інвестиції: правило Вальраса
 • Міжнародні інвестиції: технології, види, ринок, регулювання
 • Міжринковий аналіз як серйозний інвестиційний інструмент
 • Мінімізація фінансового ризику втрати інвестиційного капіталу
 • Мінімізація фінансового ризику втрати інвестиційного капіталу
 • Місце України у світовому рейтингу інвестиційної забезпеченості
 • Місце банків на вітчизняному інвестиційному ринку
 • Місце капітальних інвестицій у системі інвестиційної діяльності
 • Місце міжнародних інвестицій у світовій економіці
 • Місце управління капітальними інвестиціями в системі управління підприємством
 • Місце інвестицій в забезпеченні інноваційного розвитку підприємства
 • Надходження інвестицій в Україну
 • Напрями покращення інвестиційного середовища в Україні
 • Напрямки активізації процесу інвестиційної привабливості підприємств АПК
 • Напрямки залучення різних джерел інвестицій для розвитку інноваційного аграрного підприємництва
 • Напрямки поліпшення інвестиційного клімату України
 • Напрямки поліпшення інвестиційного клімату в Україні
 • Напрямки реалізації інвестиційного потенціалу виробників комбікормів України
 • Напрямки формування інвестиційної привабливості підприємств в контексті національної економіки
 • Наслідки притоку іноземних інвестицій на економіку країни-реципієнта
 • Науковий потенціал як фактор розвитку інноваційно-інвестиційної системи України
 • Науково-методичні підходи до організації бюджетного контролю на стадіях життевого циклу інвестиційного проекту ДПП
 • Науково-теоретичні аспекти тлумачення понятійної категорії «Інвестиційний аналіз»
 • Національні та іноземні інвестиції в освітній комплекс України
 • Національні економічні інтереси України з інноваційно-інвестиційної позиції
 • Недоліки інвестиційної політики в Україні
 • Нематеріальні активи розвитку інвестиційної привабливості підприємства АПК
 • Необхідність аудиту фінансових інвестицій в процесі управління
 • Необхідність залучення іноземних інвестицій у готельну індустрію
 • Необхідність інвестицій в перехідній економіці України та проблематика її інвестиційної привабливості
 • Необхідність, проблеми та шляхи здійснення державного контролю іноземних інвестицій
 • Новітні інституційні механізми інвестиційного забезпечення програм житлового будівництва: проблематика та організаційно-прикладні аспекти впровадження
 • Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій як спосіб повернення інвестиції в країну
 • Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні та країнах СНД: порівняльний аналіз
 • Обгрунтування основних принципів оцінки ефективності інвестиційних проектів
 • Облік джерел здійснення капітальних інвестицій
 • Облік довгострокових фінансових інвестицій на підприємстві
 • Облік основних засобів: капітальні інвестиції та амортизація
 • Облік реалізації інвестиційної нерухомості
 • Облік фінансових інвестицій при об’єднанні підприємств
 • Облік інвестиційних операцій
 • Облік інвестиційної нерухомості
 • Облікове забезпечення інвестиційної діяльності в АПК
 • Обов’язкова накопичувальна система – потужний інвестиційний потенціал економіки України
 • Обґрунтування важливості іноземних інвестицій для України на сучасному етапі розвитку
 • Обґрунтування доцільності активізації інноваційно-інвестиційної політики в Україні
 • Обґрунтування капіталовкладень: ризики інвестиційної діяльності
 • Обґрунтування проблематики інноваційно-інвестиційного забезпечення формування людського капіталу
 • Обґрунтування структури організаційно-економічного механізму прийняття інвестиційних рішень
 • Огляд методів оцінки інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату регіонів
 • Окремі аспекти диференціації форм інвестиційної діяльності підприємства
 • Окремі аспекти залучення інвестицій в АПК України
 • Окремі аспекти зниження ризику інвестиційного проекту в сучасних реаліях
 • Окремі аспекти передінвестиційного обґрунтування ідеї проекту в сучасній економічній трансформації
 • Окремі аспекти проблематики інвестиційної участі комерційних банків у розвитку економіки країни
 • Окремі аспекти розробки інвестиційної політики підприємства
 • Окремі аспекти інвестиційної діяльності в Україні в сучасних економічних умовах
 • Окремі засади технічного аналізу в системі оцінки фінансових інвестицій
 • Окремі проблеми інвестиційної діяльності вітчизняних банків в сучасних умовах
 • Окреслення напрямів покращення інвестиційного кредитування в Україні
 • Окреслення сучасних проблем оцінювання ризику інвестиційних проектів
 • Оподаткування нерезидентів в Україні: конвенціональні та інвестиційні аспекти
 • Оподаткування інвестиційного прибутку та перерахунок податку з доходів фізичних осіб
 • Оптимальні засади грошово-кредитної політики у сфері стимулювання інвестиційних процесів в Україні
 • Оптимізація джерел формування інвестиційних ресурсів та впровадження нових схем фінансування будівельних підприємств
 • Оптимізація інвестиційного забезпечення інноваційної складової економічного зростання в Україні
 • Оптимізація інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств
 • Оптимізація інноваційно – інвестиційної діяльності підприємств із застосуванням реінжинірингових заходів
 • Оптимізації оподаткування прибутку у контексті стимулювання інвестиційної діяльності
 • Організаційно-Правове регулювання інвестиційної діяльності вінницької області
 • Організаційно-економічні механізми інноваційно-інвестиційної діяльності у національному господарстві України
 • Організаційно-економічні умови залучення фінансових інвестицій переробними підприємствами АПК
 • Організаційно-методичні аспекти фінансового аналізу інвестиційної діяльності підприємства
 • Організація та планування інвестиційного процесу в промисловості
 • Організація і методика аудиту фінансових інвестицій
 • Основи методики оцінки інвестиційної привабливості підприємства
 • Основи управління інвестиціями
 • Основи інвестиційного менеджменту
 • Основи інвестиційної стратегії
 • Основні аспекти активізації інвестиційного процесу в Україні
 • Основні аспекти статистичного забезпечення аналізу інвестиційної привабливості на регіональному рівні
 • Основні аспекти управління інноваційно-інвестиційною стратегією підприємства
 • Основні аспекти інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств для прямих іноземних інвестицій
 • Основні види ризиків інвестиційної діяльності підприємств
 • Основні властивості інвестиційного потенціалу підприємства
 • Основні задачі інноваційно-інвестиційного розвитку державного агропромислового виробництва
 • Основні напрями удосконалення обліку фінансових інвестицій згідно з національними стандартами
 • Основні напрямки аналізу фінансових інвестицій
 • Основні напрямки залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Основні напрямки планування інвестиційної діяльності сучасного підприємства
 • Основні напрямки розвитку інвестиційних процесів в Україні
 • Основні передумови залучення і використання іноземних інвестицій в АПК України
 • Основні принципи інвестиційного менеджменту
 • Основні принципи інвестиційної діяльності
 • Основні причини зменшення обсягів внутрішніх інвестицій
 • Основні проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну та шляхи їх вирішення
 • Основні пріоритетні напрями розвитку інвестиційної діяльності в Україні
 • Основні складові оцінки інвестиційних процесів в регіоні
 • Основні складові оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств
 • Осноні шляхи залучення іноземних інвестицій
 • Особливості структури інвестиційного проекту будівництва та експлуатації спортивного комплексу
 • Особливості формування інвестиційного портфеля та напрями його оптимізації
 • Особливості інвестиційної політики України
 • Особливості акціонерного фінансування інвестиційної діяльності в аграрному секторі.
 • Особливості аналізу господарської діяльності підприємств з іноземним інвестиціями
 • Особливості внутрішнього аудиту інвестиційної діяльності підприємства
 • Особливості впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на механізм інвестиційної діяльності підприємства
 • Особливості впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на механізм інвестиційної діяльності підприємства
 • Особливості впливу людського фактору на інвестиційну привабливість підприємства
 • Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну
 • Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Особливості залучення іноземних інвестицій в регіон
 • Особливості залучення іноземних інвестицій в україну
 • Особливості залучення іноземних інвестицій в інформаційно-комунікаційні підприємства України
 • Особливості здійснення оцінки інвестиційної привабливості окремої галузі
 • Особливості менеджменту виконання інвестиційно-будівельних програм державно – приватного партнерства
 • Особливості методики внутрішнього контролю інвестиційної діяльності підприємства
 • Особливості методики відображення фінансових інвестицій у балансі підприємства
 • Особливості методики і організації комп’ютерного аудиту фінансових інвестицій
 • Особливості обліку отримання інвестицій в іноземній валюті
 • Особливості обліку формування статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями
 • Особливості обліку фінансових інвестицій
 • Особливості обліку фінансових інвестицій
 • Особливості обліку і аналізу інвестиційної діяльності підприємств відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
 • Особливості організації контролю капітальних інвестицій на підприємствах ДП НЕК «Укренерго»
 • Особливості реалізації інвестиційних проектів в регіоні
 • Особливості розподілу прямих іноземних інвестицій у світовій економіці
 • Особливості розробки інвестиційної політики підприємства
 • Особливості створення та функціонування регіональних інвестиційних проектів
 • Особливості стратегічного управління капітальними інвестиціями підприємства
 • Особливості управління капітальними інвестиціями в системі управління сучасним підприємством
 • Особливості управління системою інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності регіонів України
 • Особливості участі України в міжнародному русі прямих і портфельних інвестицій
 • Особливості формування інвестиційних процесів
 • Особливості формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств миколаївщини
 • Особливості фінансових інвестицій за методом участі в капіталі
 • Особливості фінансового забезпечення інвестиційного розвитку карпатського регіону
 • Особливості інвестицій в людський капітал
 • Особливості інвестиційних процесів в Україні на сучасному етапі
 • Особливості інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства
 • Особливості інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України
 • Особливості інвестиційного клімату України
 • Особливості інвестиційного менеджменту
 • Особливості інвестиційної діяльності ТНК в Україні
 • Особливості інвестиційної діяльності дорожніх підприємств
 • Особливості інвестиційної діяльності на підприємствах України
 • Особливості інвестиційної діяльності на підприємствах України
 • Особливості інвестиційної діяльності підприємств України
 • Особливості інвестиційної діяльності підприємств зв’язку в сучасних умовах
 • Особливості інвестиційної діяльності підприємств зв’язку в сучасних умовах
 • Особливості інвестиційної діяльності іноземних транснаціональних корпорацій в Україні
 • Особливості інвестиційної стратегії
 • Особливості інвестиційної стратегії підприємства
 • Оцінка впливу ризиків інвестиційних проектів на фінансові ресурси підприємства
 • Оцінка відповідності пріоритетам інвестиційних проектів Чернігівської області
 • Оцінка доцільності вкладення інвестицій в підприємство ВАТ «Південь-цемент» в Миколаївській області
 • Оцінка ефективності реальних інвестицій
 • Оцінка ефективності управління пайовими інвестиційними фондами за критеріями результативності інвестицій
 • Оцінка ефективності інвестицій туристично-рекреаційних комплексів на основі принципів дисконтування
 • Оцінка ефективності інвестиційних проектів
 • Оцінка ефективності інвестиційних проектів
 • Оцінка ефективності інструментів фінансування інвестицій в сферу водопостачання
 • Оцінка механізмів ефективного залучення іноземних інвестицій в АПК України
 • Оцінка механізмів ефективного залучення іноземних інвестицій в АПК України
 • Оцінка привабливості інвестиційного клімату України
 • Оцінка прямих іноземних інвестицій до економіки України
 • Оцінка прямих іноземних інвестицій до економіки України
 • Оцінка рівномірності розподілу інвестиційних проектів Чернігівської області
 • Оцінка стану залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Україну та шляхи його покращення
 • Оцінка та шляхи підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств
 • Оцінка фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємства
 • Оцінка інвестицій в людський капітал та розвиток персоналу
 • Оцінка інвестиційних проектів
 • Оцінка інвестиційних процесів в регіонах України
 • Оцінка інвестиційних ризиків як запорука фінансової безпеки підприємства
 • Оцінка інвестиційного забезпечення розвитку туризму в Україні
 • Оцінка інвестиційного потенціалу Вінницької області
 • Оцінка інвестиційного потенціалу регіонів України як фактор підвищення вартості підприємства
 • Оцінка інвестиційного потенціалу регіонів України як фактор підвищення вартості підприємства
 • Оцінка інвестиційної привабливості Миколаївської області для іноземних інвесторів
 • Оцінка інвестиційної привабливості акцій фондового ринку України
 • Оцінка інвестиційної привабливості регіонів
 • Оцінювання інвестиційної привабливості АПК України
 • Передумови створення державної інноваційної політики як ефективного інструментарія інвестиційного розвитку національної економіки
 • Перешкоди щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Перспективи долучення України до світових ринків інвестиційних ресурсів
 • Перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку харквського регіону
 • Перспективи розвитку інвестиційного клімату України
 • Перспективи розвитку інвестиційного клімату в Україні
 • Перспективи розвитку інвестиційного процесу в Україні
 • Перспективи розвитку інвестиційного процесу на регіональному рівні
 • Перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні
 • Перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні
 • Перспективи розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні
 • Перспективи інвестиційно-інноваційних процесів у будівельному комплексі України
 • Перспективні напрями вдосконалення ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності в регіональних господарських системах України
 • Перспективні напрями підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств для іноземних інвесторів
 • Планування фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності торгового підприємства
 • Планування інвестиційної діяльності: тактичне, оперативне, контроль та моніторинг
 • Побудова інструментів інформаційно-аналітичної системи прийняття інвестиційних рішень на базі програмного забезпечення «Бізнес-Аналітик»
 • Податки як фактор активізації інвестиційної діяльності
 • Податки,як засіб стимулювання інвестиційної діяльності підприємства
 • Податкове стимулювання інвестицій в Україні
 • Податкове стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні
 • Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в Україні
 • Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в Україні
 • Податковий інвестиційний кредит як засіб активізації інвестиційної діяльності України.
 • Податковий інвестиційний кредит як інструмент стимулювання інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств
 • Податкові перешкоди інвестиційно-інноваційного розвитку економіки
 • Податкові пільги як метод державного стимулювання інвестицій
 • Подолання інвестиційної кризи в аграрному секторі економіки України
 • Поліпшення інвестиційного клімату як передумова активізації інвестиційної діяльності підприємств машинобудування
 • Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій
 • Політика держави щодо інвестиційного процесу в Україні
 • Політика управління інвестиціями фірми
 • Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства
 • Поняття та особливості управління інвестиційним портфелем банку в умовах нестабільної економічної ситуації
 • Поняття та проблеми здійснення інвестиційної діяльності підприємств аграрного сектору економіки
 • Поняття інвестицій у різних аспектах економічної діяльності
 • Поняття інвестицій у різних аспектах економічної діяльності
 • Поняття інвестиції та джерела їх формування
 • Понятійний апарат проблематики формування інноваційно-інвестиційного потенціалу
 • Популяризація інвестиційних фондів в Україні
 • Популяризація інвестиційних фондів в Україні
 • Портфель фінансових інвестицій: поняття та управління
 • Порівняльна характеристика оцінок ефективності територій пріоритетного розвитку як механізму залучення інвестицій в економіку України
 • Постаудит як контрольна ланка за якісним протіканням інвестиційного проекту
 • Потенціал Вінницького регіону для вкладення інвестицій іноземними суб’єктами
 • Потреба в залученні інвестицій в агропромисловий комплекс України
 • Потреби в інвестиційних ресурсах: методика визначення
 • Правове регулювання інвестиційної діяльності в аграрній сфері України
 • Правовий аспект розвитку іпотечного інвестиційного кредитування в Україні
 • Правовий режим іноземних інвестицій в Україні
 • Практика інвестиційної діяльності підприємств Херсонщини
 • Практичне застосування експрес-методики оцінки інвестиційної привабливості металургійних підприємств
 • Привабливість України в напрямку інвестицій
 • Прийняття інвестиційних рішень приватиними особами на ринку цінних паперів
 • Принципи та методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
 • Принципи і основні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
 • Принциповий підхід до оцінювання узгодженості інноваційної та інвестиційної стратегій промислового підприємства
 • Причини залучення прямих зарубіжних інвестицій
 • Причини низької інвестиційної привабливості підприємства та шляхи їх подолання
 • Про деякі аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств
 • Проблема залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах світової фінансової кризи
 • Проблема залучення інвестицій в донбас
 • Проблема інвестиційного забезпечення сільського господарства
 • Проблема інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств
 • Проблематика аналізу оцінки інвестиційної привабливості підприємств
 • Проблематика оцінки інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання з позиції глобалізації
 • Проблематика інвестиційних ризиків
 • Проблематика інвестиційного аспекту в умовах фінансової кризи
 • Проблеми аналізу інвестиційної діяльності підприємства
 • Проблеми аудиту інвестиційної діяльності
 • Проблеми бюджетного фінансування інвестиційних процесів
 • Проблеми визначення інвестиційної привабливості підприємства
 • Проблеми використання прямих інвестицій у розвитку регіонів
 • Проблеми вливання інвестиційних потоків в розвиток національної економіки та шляхи їх вирішення
 • Проблеми відображення в обліку капітальних інвестицій та шляхи їх вирішення
 • Проблеми економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємств та резерви її підвищення
 • Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
 • Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в україну та шляхи їх вирішення
 • Проблеми залучення та регулювання інвестиційних ресурсів на промислових підприємствах
 • Проблеми залучення інвестицій в Україну
 • Проблеми залучення інвестицій в економіку України
 • Проблеми залучення інвестицій в сільське господарство України
 • Проблеми залучення інвестиційних ресурсів в промисловість України
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в АПК України
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в АПК Черкаської області та шляхи їх подолання
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в розвиток національних підприємств та в економіку України загалом
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій до України
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій у підприємства сфери ІТ-послуг
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій у підприємства сфери ІТ-послуг
 • Проблеми й тенденції інвестиційної діяльності в Україні
 • Проблеми класифікації фінансових інвестицій для цілей бухгалтерському обліку
 • Проблеми надходжень інвестицій в готельному господарстві
 • Проблеми обліку інвестиційної нерухомості
 • Проблеми організації інформаційного забезпечення оцінки інвестиційної привабливості підприємств
 • Проблеми по залученню іноземних інвестицій в економіку України
 • Проблеми прийняття інвестиційних рішень
 • Проблеми підвищення рівня інвестиційного потенціалу промислових підприємств
 • Проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні
 • Проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату підприємств малого та середнього бізнесу
 • Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Проблеми та перспективи податкового стимулювання іноземних інвестицій в Україні
 • Проблеми та перспективи покращення інвестиційного клімату України
 • Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання іноземних інвестицій в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання іноземних інвестицій в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку інвестиційного ринку України
 • Проблеми та перспективи розвитку іноземних інвестицій в Україні
 • Проблеми та перспективи імплементації сучаних методик формування інвестиційного портфеля на засадах девелопменту,
 • Проблеми та перспективи інвестиційної діяльності ТНК в Україні
 • Проблеми та перспективи інвестиційної стратегії АПК України
 • Проблеми та шляхи вдосконалення складання та виконання інвестиційного проекту
 • Проблеми та шляхи мінімізації ризиків інвестиційних проектів
 • Проблеми та шляхи покращення інвестиційного клімату України
 • Проблеми та шляхи підвищення інвестиційної привабливості сільського господарства
 • Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної економіки
 • Проблеми управління ризиками в інвестиційних проектах
 • Проблеми управління інвестиційною привабливістю підприємств
 • Проблеми формування облікової інформації щодо інвестиційної діяльності у сільському господарстві
 • Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні
 • Проблеми формування інвестиційних ресурсів підприємства в кризових умовах
 • Проблеми формування інвестиційної стратегії підприємства
 • Проблеми функціонування інвестиційного ринку та шляхи їх вирішення
 • Проблеми і перспективи розвитку державного інвестиційного кредитування молодих сімей в Україні
 • Проблеми і перспективи розвитку інвестиційних банківських послуг в Україні
 • Проблеми і перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємств в Україні
 • Проблеми і перспективи інвестиційного розвитку на регіональному рівні
 • Проблеми і шляхи поліпшення інвестиційного клімату України
 • Проблеми і шляхи поліпшення інвестиційного клімату України
 • Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку промисловості України
 • Проблеми інвестиційного клімату України і способи їх вирішення
 • Проблеми інвестиційного планування на підприємствах
 • Проблеми інвестиційного ринку України та шляхи їх вирішення
 • Проблеми інвестиційної політики харчової промисловості
 • Проблеми інвестиційної привабливості в Україні
 • Проблеми інтенсифікації інноваційно-інвестиційного розвитку АПК на основі інтеграції
 • Проблемні аспекти формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства
 • Проблемні питання дооцінки фінансових інвестицій у бухгалтерському та податковому обліку
 • Проектне фінансування як фактор реалістичності інвестиційних проектів сучасного підприємства
 • Промислово-фінансові групи як організаційна форма управління внутрішніми інвестиціями
 • Пропозиції щодо поліпшення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки
 • Процес розвитку інвестиційної діяльності в Україні
 • Процес інвестиційної діяльності в Україні
 • Процес прийняття рішень в інвестиційному менеджменті
 • Процес розробки інвестиційної стратегії підприємства
 • Прямі банківські інвестиції, їх види та особливості здійснення
 • Прямі іноземні інвестиції в Україні
 • Прямі іноземні інвестиції в економіці України
 • Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на діяльність українських підприємств
 • Прямі іноземні інвестиції та їх роль по відношенню до формування валового регіонального продукту на прикладі житомирської області
 • Прямі іноземні інвестиції тнк як одна з форм їх діяльності на світовому та національному ринках
 • Прямі іноземні інвестиції як фактор розвитку економіки України
 • Пріоритети залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
 • Підвищення доходів підприємства від інвестиційної діяльності за допомогою маркетингу
 • Підвищення ефективності державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні
 • Підвищення ефективності інвестиційної діяльності вітчизняних агропромислових підприємств
 • Підвищення ефективності інноваційно-інвестиційних процесів як передумова прискореного фінансового саморозвитку підприємств торгівлі
 • Підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств
 • Підвищення інвестиційної привабливості підприємництва як напрямок залучення інвестиційних ресурсів
 • Підвищення інвестиційної привабливості підприємства як напрямок залучення інвестиційних ресурсів
 • Підходи до оцінки інвестиційної привабливості національних компаній при злитті та поглинанні
 • Реалізація принципу об’єктивності відбору партнерів та пріоритетності захисту національних інтересів при здійсненні інвестиційно-інноваційної діяльності залізничного транспорту України
 • Реалізація інвестиційних проектів в Україні
 • Реалізація інвестиційних проектів регіонів: досвід ЄС
 • Реалізація інвестиційної стратегії підприємства
 • Регламентація оперативної та бухгалтерської інформації з реалізації інвестиційних проектів
 • Регулювання та напрямки інвестиційної діяльності в Україні
 • Регулювання інвестиційної діяльності як фактор активізації підприємництва
 • Регулювання інвестиційної політики України
 • Регіональна стратегія активізації іноземних інвестицій у розвиток інтелектуального виробництва
 • Регіональні аспекти інвестиційної привабливості України
 • Резерви підвищення економічної ефективності інвестицій у галузь промислового садівництва
 • Резерви підвищення економічної ефективності інвестицій у галузь промислового садівництва
 • Рейтинг інвестиційної привабливості промислового підприємства
 • Ризик-менеджмент як інструмент управління інвестиційною діяльністю підприємства: теоретичний аспект
 • Ризик-фактори інвестиційної діяльності в посткризовий період
 • Ризики в інвестиційних процесах:рольове значення і види
 • Ризики в інвестиційній діяльності підприємства
 • Розвиток венчурного бізнесу в інвестиційній сфері: державне регулювання
 • Розвиток фондів прямих інвестицій в економіці України
 • Розвиток фондів прямих інвестицій в економіці України
 • Розвиток форм фінансування інвестиційних проектів
 • Розвиток інвестицій в людський капітал у сучасних умовах
 • Розвиток інвестиційних процесів в регіоні
 • Розвиток інвестиційних процесів в умовах фінансової світової кризи
 • Розвиток інвестиційних теорій
 • Розвиток інвестиційного кредитування агроформувань
 • Розвиток інвестиційного потенціалу підприємства в період кризових явищ
 • Розвиток інвестиційної діяльності в Україні
 • Розвиток інвестиційної діяльності в Україні
 • Розвиток інвестиційної діяльності в Україні
 • Розвиток інвестиційної сфери в Україні
 • Розвиток інвестиційної сфери в Україні
 • Розвиток інтелектуальних інвестиції в Україні
 • Розкриття інформації емітентами цінних паперів як складова успішної інвестиційної політики
 • Розробка методів оцінки економічної ефективності при виборі найкращого варіанту інвестиційного проекту для мережі мобільного зв
 • Розробка сучасних аналітичних інструментів управління будівельним інвестиційним проектом тимчасовою девелоперською компанією, побудованою як зв’язано диверсифікована система
 • Розробка інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку підприємства
 • Роль «бізнес–ангелів» в інвестиційній діяльності України
 • Роль аудиту інвестиційної діяльності в управлінні сучасним підприємством
 • Роль банківських установ як фінансових посередників в інвестиційному процесі
 • Роль бюджетної політики в активізації інвестиційно-інноваційної діяльності
 • Роль держави в регулюванні інвестиційного процесу
 • Роль держави у підвищенні інноваційно-інвестиційної активності підприємств України
 • Роль міжнародного інвестиційного кредиту у розвитку української економіки
 • Роль приватизації в інвестиційній діяльності
 • Роль прямих зарубіжних інвестицій в економіці України
 • Роль прямих іноземних інвестицій у розвитку України
 • Роль рейтингових систем у підвищенні ефективності інвестиційних процесів
 • Роль ринку лізингових послуг в активізації інвестиційних процесів
 • Роль спеціальних фінансово-кредитних установ у поширенні інвестиційних можливостей в Україні
 • Роль та значення прямих та портфельних інвестицій у розвитку України
 • Роль та значення прямих іноземних інвестицій у міжнародних економічних відносинах
 • Роль та значення інформації для інвестиційної діяльності в Україні
 • Роль та значення інформації для інвестиційної діяльності в Україні
 • Роль фінансових інвестицій для підприємства
 • Роль фінансових інвестицій у становленні та розвитку ринкових відносин в Україні
 • Роль фінансових інвестицій у становленні та розвитку ринкових відносин в Україні
 • Роль фінансових інститутів у формуванні інвестиційного потенціалу
 • Роль фінансово-промислових груп в активізації інвестиційної діяльності країни
 • Роль інвестицій в економічному зростанні держави та проблеми їх залучення
 • Роль інвестицій в сільськогосподарських господарствах України
 • Роль інвестицій у процесі розширеного відтворення
 • Роль інвестицій у підвищенні ефективності економіки України
 • Роль інвестиційних процесів в забезпеченні економічного розвитку промислового підприємства
 • Роль інвестиційного менеджменту у економічному розвитку України
 • Роль інвестиційної діяльності в Україні
 • Роль інвестиційної діяльності в економічному розвитку України
 • Роль іноземних інвестицій у розвитку держави
 • Роль іноземних інвестицій у розвитку держави
 • Роль іноземних інвестицій в Україну в період кризи
 • Роль іноземних інвестицій в Україні
 • Роль іноземних інвестицій в економіці України:проблеми та шляхи їх вирішення
 • Роль іноземних інвестицій в інноваційному розвитку підприємств України
 • Роль іноземних інвестицій для розвитку економіки
 • Роль іноземних інвестицій у розвитку держави
 • Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки України
 • Роль іноземних інвестицій у фінансуванні інноваційного процесу в Україні
 • Роль іпотечного кредитування у фінансуванні інвестиційних проектів
 • Рівень залучення іноземних інвестицій в україну та їх вплив на інноваційний розвиток
 • Світові системи залучення інвестицій у будівництво житла
 • Світові тенденції розвитку інвестиційно-інноваційних процесів
 • Система охорони здоров’я України: державна інвестиційна політика
 • Система управління ризиками інвестиційного проекту
 • Система управління ризиками інвестиційного проекту
 • Система управління інвестиційною діяльністю в соціально-економічному розвитку України
 • Систематизація економічної сутності поняття «інвестиції»
 • Системний підхід до процесу формування інвестиційного портфелю та його оптимізації
 • Сміттєві інвестиції в економіці України
 • Соціальна спрямованість інвестиційної політики України
 • Специфіка і особливості системи інтересів учасників інвестиційного процесу в Україні
 • Спеціальні економічні зони та інвестиційна діяльність
 • Способи залучень іноземних інвестицій в Україну
 • Стан бухобліку, аналізу та аудиту фінансових інвестицій підприємства
 • Стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні
 • Стан та проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в економіку
 • Стан інвестиційного клімату України та напрями його покращення
 • Стан інвестиційної діяльності Чернівецької області
 • Стан інвестиційної діяльності в Україні
 • Стан інвестиційної діяльності в Україні
 • Стан інвестиційної привабливості миколаївської області
 • Стан іноземного інвестиційного клімату в Україні
 • Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України
 • Статистичний аналіз іноземних інвестицій в Україну
 • Статистичний аналіз іноземних інвестицій в Україну
 • Статистичні методи аналізу інвестиційних проектів
 • Створення логістичних парків як умова розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності промислових підприємств
 • Створення сприятливого інвестиційного клімату на засадах правового та фінансового забезпечення функціонування комерційних банків
 • Стимулювання розвитку банківського інвестиційного кредитування в Україні
 • Стимулювання інвестиційної діяльності на основі механізму оподаткування прибутку підприємств
 • Стратегічні проблеми формування сприятливого інвестиційного середовища в сільському господарстві України
 • Стратегія активізації іноземних інвестицій в інтелектуальне виробництво України
 • Стратегія формування інвестиційного потенціалу підприємств
 • Стратегія інвестиційного розвитку АПК в Черкаській області
 • Стратегія інвестиційної привабливості України
 • Стратегія інноваційно-інвестиційної політики розвитку виробництва інтелектуального продукту в Україні
 • Страхові компанії: інвестиційна діяльність
 • Страхування життя як інструмент підвищення інвестиційного потенціалу економіки України
 • Структура та роль об’єктів та суб’єктів інвестиційного ринку (на прикладі Чернігівської області)
 • Структурні зміни в інвестиційному процесі України і економічне зростання
 • Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм як джерело фінансової підтримки регіонального розвитку
 • Сутнісна характеристика дефініції “інвестиції в людський капітал”
 • Сутнісна характеристика інвестицій: основні поняття пов’язані з інвестуванням
 • Сутність дефініції «ІРО» та її роль у вирішенні проблеми залучення інвестиційного капіталу вітчизняними підприємствами на світових фінансових ринках
 • Сутність мультиплікатора інвестицій
 • Сутність та значення інвестиційної стратегії в діяльності підприємства
 • Сутність та роль іноземних інвестицій
 • Сутність фінансових інвестицій банку
 • Сутність і особливості застосування інвестиційного податкового кредиту в Україні в умовах ринкових перетворень
 • Сутність інвестицій та їх вплив на розвиток економіки України
 • Сутність інвестиційних ризиків
 • Сутність інвестиційного потенціалу та його роль у розвитку виробничого підприємства
 • Сутність інвестиційної діяльності
 • Сутність інвестиційної діяльності
 • Сутність інвестиційної політики України в умовах трансформаційної економіки
 • Сутність інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства
 • Суть прямих закордонних інвестицій
 • Суть та значення банківських інвестицій
 • Суть та значення міжнародних інвестицій
 • Суть та особливості банківської інвестиційної конкуренції
 • Сучасний стан банківського інвестиційного бізнесу в Україні
 • Сучасний стан обліку капітальних інвестицій та його удосконалення відповідно до МСБО
 • Сучасний стан проектного фінансування на інвестиційному ринку України
 • Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку інвестиційної політики в АПК
 • Сучасний стан та перспективи розвитку інвестицій в Україні
 • Сучасний стан та пріоритетні напрямки розвитку інвестиційної діяльності у сільському господарстві
 • Сучасний стан та пріоритетні напрямки розвитку інвестиційної діяльності у сільському господарстві
 • Сучасний стан та шляхи покращення міжнародної інвестиційної політики в Україні
 • Сучасний стан та шляхи підвищення інвестиційної привабливості в Україні
 • Сучасний стан управління інвестиційною політикою підприємств машинобудування запорізької області
 • Сучасний стан і перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні
 • Сучасний стан і перспективи розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні
 • Сучасний стан інвестиційних процесів в Україні та Харківському регіоні
 • Сучасний стан інвестиційного забезпечення підприємств АПК України
 • Сучасний стан інвестиційного клімату України
 • Сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення інвестиційної діяльності в Україні
 • Сучасний інвестиційний потенціал банківської системи України
 • Сучасні аспекти залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Сучасні методики оцінки інвестиційної привабливості регіону
 • Сучасні проблеми банківського інвестиційного бізнесу в Україні
 • Сучасні проблеми ефективності державного регулювання інвестиційних процесів у регіоні
 • Сучасні проблеми та напрями вдосконалення інвестиційної діяльності в Україні
 • Сучасні проблеми та окремі напрямки їх вирішення в процесах накопичення ресурсної бази вітчизняних банків з позиції інвестиційного ресурсу
 • Сучасні підходи до формування категорії „інвестиційний потенціал регіону”
 • Сучасні реалії залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Сучасні тенденції залучення і використання інвестицій у чинній системі господарювання України
 • Сучасні тенденції залучення і використання інвестицій у чинній системі господарювання України
 • Сучасні тенденції залучення і використання інвестицій у чинній системі господарювання України.
 • Сучасні тенденції та стан інвестиційного ринку України
 • Сучасні шляхи поширення інвестиційних можливостей національних підприємств
 • ТЕО: зміст, призначення та рольовий фактор у сучасному інвестиційному циклі
 • ТНК як рушійна сила глобалізації та фактор залучення іноземних інвестицій
 • Тенденції розвитку регіональних інвестиційних проектів
 • Тенденції формування та напрями збільшення інвестиційного потенціалу банківської системи України
 • Тенденції інвестиційної та інноваційної діяльності в економіці України
 • Тенденції інвестиційної та інноваційної діяльності в економіці України
 • Теоретико-методичні основи ефективного управління інвестиційними потоками в сільськогосподарських підприємствах
 • Теоретико-методичні основи фундаментального аналізу фінансових інвестицій
 • Теоретико-методичні підходи до класифікації пайових інвестиційних фондів
 • Теоретико-методологічні основи фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств
 • Теоретичне визначення сутності міжнародних інвестицій
 • Теоретичне обгунтування необхідності удосокналення поняття «інвестиції» на державонму рівні
 • Теоретичний аспект інвестиційного процесу
 • Теоретичний і практичний аспекти інвестиційного клімату держави
 • Теоретичні аспекти визначення категорії інвестиції
 • Теоретичні аспекти державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств
 • Теоретичні аспекти проведення аналізу інвестиційної діяльності підприємств
 • Теоретичні аспекти територіального планування інтелектуальних інвестицій
 • Теоретичні аспекти інвестиційних операцій в банку
 • Теоретичні аспекти інвестиційних проектів
 • Теоретичні засади оцінки ефективності інвестиційних проектів
 • Теоретичні основи формування інвестиційного портфеля корпорацій
 • Теоретичні основи формування інвестиційного портфеля корпорацій
 • Технології залучення інвестицій та їх роль на ринку цінних паперів
 • Технології управління реальними інвестиціями
 • Транснаціональні корпорації в Україні: інвестиційна діяльність
 • Транснаціональні корпорації в структурі регіонального інвестиційного ринку
 • Удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності в економіці України
 • Удосконалення державного управління інвестиційним процесом
 • Удосконалення контролю інвестиційної діяльності
 • Удосконалення методів аналізу ризиків інвестиційних проектів
 • Удосконалення механізму управління ризиками інвестиційного проекту
 • Удосконалення механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств
 • Удосконалення обліку фінансових інвестицій
 • Удосконалення структури портфелю фінансових інвестицій на підприємстві
 • Удосконалення технологічних процесів у поштовому зв’язку за рахунок інвестиційної діяльності
 • Удосконалення управління інвестиційною політикою підприємств машинобудування запорізької області за допомогою стратегії залучення інвестицій в економіку запорізької області
 • Удосконалення формування доходів та інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів
 • Удосконалення інвестиційної привабливості України
 • Україна на міжнародному ринку інвестицій
 • Україна у міжнародному інвестиційному просторі
 • Українські інвестиційні процеси: стан та перспективи
 • Умови залучення іноземних інвестицій
 • Умови залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Умови залучення іноземних інвестицій у підприємство
 • Умови формування та розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу транспортної системи регіону
 • Умови інвестиційної активності на фондовому ринку
 • Управління джерелами фінансування інвестиційних проектів
 • Управління прямими іноземними інвестиціями
 • Управління ризиками інвестиційних проектів
 • Управління інвестиційним портфелем корпорації
 • Управління інвестиційним потенціалом підприємств харчової промисловості в умовах фінансової кризи
 • Управління інвестиційним процесом в Україні
 • Управління інвестиційними ризиками на основі логістичного моделювання
 • Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств
 • Управління інвестиційною діяльністю підприємства
 • Управління інвестиційною діяльністю торговельного підприємства
 • Управління інноваційними та інвестиційними процесами
 • Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств
 • Участь України в міжнародному русі прямих і портфельних інвестицій: основні проблеми та особливості
 • Фактори вдосконалення інвестиційного аналізу
 • Фактори впливу на обсяг інформації в глобальному інформаційному середовищі інноваційно-інвестиційної діяльності
 • Фактори та умови формування інвестиційної привабливості підприємства
 • Фактори формування інвестиційної політики підприємств торгівлі
 • Фактори інвестиційної привабливості підприємств олійно-жирової промисловості
 • Фактори, що впливають на інвестиційну привабливість країни
 • Фактори, що впливають на інвестиційну привабливість країни
 • Факторний аналіз інвестиційного портфеля пат «діамантбанк»
 • Фондовий ринок як необхідна складова формування інвестиційного середовища
 • Фондовий ринок у забезпеченні заощаджувально-інвестиційних процесів в Україні
 • Форми міжнародного руху інвестицій та капіталів
 • Форми інвестування. Фінансові інвестиції
 • Формування власних джерела фінансування інвестицій в сільському господарстві
 • Формування джерел інвестиційних ресурсів
 • Формування ефективної системи стратегічного управління інвестиційною діяльністю банків
 • Формування ефективної інвестиційної політики України
 • Формування категорії «інвестиційних потенціал домогосподарств» в історичній ретроспективі
 • Формування оптимальної структури інвестиційних ресурсів на підприємстві
 • Формування пайового інвестиційного фонду з використанням арт інвестицій
 • Формування регіональної інвестиційної політики
 • Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства
 • Формування собівартості фінансових інвестицій
 • Формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні
 • Формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні в сучасних умовах
 • Формування спільних підприємств як фактор активізації зовнішньоекономічних зв’язків та інвестиційних надходжень у регіоні
 • Формування та підвищення інвестиційної привабливості підприємств
 • Формування і реалізація інноваційно-інвестиційних рішень
 • Формування і розвиток в АПК регіону ефективної інвестиційної системи
 • Формування інвестицій, їхнє використання та ефективність
 • Формування інвестиційних ресурсів інноваційноорієнтованих підприємств машинобудування
 • Формування інвестиційних ресурсів підприємства
 • Формування інвестиційних стратегій підприємства в умовах ринку
 • Формування інвестиційних стратегій підприємства в умовах ринку
 • Формування інвестиційно-інноваційного портфелю підприємства
 • Формування інвестиційного портфеля та напрями його оптимізації
 • Формування інвестиційного портфеля та напрями його оптимізації
 • Формування інвестиційної вартості машинобудівних підприємств
 • Формування інвестиційної стратегії підприємства в сучасних умовах
 • Формування інвестиційної стратегії підприємств
 • Формування інвестиційної стратегії підприємства в Україні
 • Формування інноваційно-інвестиційного напряму розвитку аграрної сфери економіки
 • Формування інноваційно-інвестиційного напряму розвитку аграрної сфери економіки
 • Фінансова звітність як джерело прийняття інвестиційних рішень
 • Фінансове забезпечення інвестиційного процесу
 • Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства
 • Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання територіальних утворень
 • Фінансовий лізинг як реальний інструмент активізації інвестиційного процесу в Україні
 • Фінансово-інвестиційні ресурси підприємств
 • Фінансові проблеми формування інвестицій в умовах ринку
 • Фінансові і законодавчі особливості інвестиційної діяльності та вкладання інвестиційного капіталу в аграрні підприємства України
 • Фінансові інвестиції: особливості кругообігу
 • Фінансування проектів за рахунок іноземних інвестицій: проблеми та перспективи
 • Фінансування інвестиційних проектів за умовою обмеженості інвестиційних ресурсів підприємства
 • Фінансування інвестиційних проектів: лізинг як особлива форма
 • Фіскальний механізм регулювання інвестиційних процесів в Україні
 • Характеристика досліджень іноземних інвестицій
 • Характеристика інвестиційного кредитування
 • Характерні особливості використання фінансових інвестицій
 • Характерні особливості міжнародної інвестиційної діяльності в Україні
 • Характерні особливості міжнародної інвестиційної діяльності в Україні
 • Характерні особливості суб’єктів інвестиційної діяльності
 • Характерні особливості суб’єктів інвестиційної діяльності
 • Хедж-фонди в системі управління міжнародними інвестиційними ризиками
 • Чинники, які визначають найбільш істотні особливості впливу на фінансове забезпечення інвестиційних програм в умовах трансформаційної економіки
 • Шляхи активізації залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор України
 • Шляхи активізації залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Шляхи активізації інвестиційної діяльності аграрно-промислових підприємств як нової форми організації сільськогосподарського виробництва
 • Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні
 • Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні: стан інвестиційної діяльності за сучасних умов
 • Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємств
 • Шляхи залучення інвестицій в економіку України
 • Шляхи залучення інвестицій в розвиток сільського господарства
 • Шляхи залучення іноземних інвестицій
 • Шляхи збільшення обсягів залучення інвестицій на підприємства України
 • Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні
 • Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні на момент фінансової кризи
 • Шляхи поліпшення інвестиційного клімату
 • Шляхи поліпшення інвестиційного клімату України
 • Шляхи поліпшення інвестиційного клімату в Україні
 • Шляхи поліпшення інвестиційної привабливості України у глобальному середовищі
 • Шляхи поширення внутрішніх інвестиційних можливостей національних підприємств
 • Шляхи підвищення ефективності формування та використання інвестиційних ресурсів на підприємстві
 • Шляхи підвищення інвестиційної привабливості економіки України
 • Шляхи розв’язання проблем формування інноваційно-інвестиційного середовища аграрних підприємств в сучасних умовах
 • Шляхи формування ефективної інвестиційної стратегії розвитку підприємства
 • морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції «фінансові інвестиції»
 • Залишити коментар

  Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.