головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Інновації

 • «Cals- технології», як інноваційна основа інформаційного перетворення
 • Агроконсалтинг як елемент активізації інвестиційно-інноваційної діяльності
 • Агротуризм як інновація в особистому селянському господарстві
 • Адаптація сучасних розробок у галузі управління інноваційним розвитком до конкретних господарських умов і відтворювального комплексу
 • Адаптування функцій державного управління у сфері економіки до інноваційного розвитку організацій
 • Активна інноваційна сприйнятливість машинобудівних підприємств
 • Активізація діяльності інноваційних підприємств
 • Активізація інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу
 • Активізація інноваційних процесів як механізм забезпечення зростання економіки України
 • Активізація інноваційної діяльності в Україні
 • Активізація інноваційної діяльності машинобудівних підприємств на засадах лізингу
 • Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств міста Кременчука
 • Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств міста Кременчука
 • Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств міста Кременчука
 • Актуальні проблеми у формуванні державної підтримки інноваційної політики
 • Алгоритм впровадження інноваційної послуги на підприємстві
 • Альтернативні джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств на регіональному рівні
 • Аналіз державного регулювання інноваційної діяльності підприємств України
 • Аналіз економічної сутності інноваційного процесу
 • Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства
 • Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства у сучасних умовах господарювання
 • Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства: суть та показники
 • Аналіз на базі збалансованої системи показників – інноваційна передумова розвитку бізнес-процесів
 • Аналіз передумов та результатів інноваційної діяльності у контексті економічного управління
 • Аналіз проблем інноваційного розвитку підприємств України
 • Аналіз стану і можливості інноваційного розвитку українських підприємств
 • Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні.
 • Аналіз сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств України
 • Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності аграрних підприємств України
 • Аналіз інноваційного розвитку промислових підприємств Полтавської області
 • Аналіз інноваційної діяльності в економіці України
 • Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України за 2011-2012 роки
 • Аналіз інноваційної стратегії розвитку підприємств
 • Аудит як інноваційна форма державного фінансового контролю
 • Базові положення концепції контролінгу інноваційної діяльності підприємства
 • Банківський кредит як джерело фінансування інноваційної діяльності
 • Банківські інновації та їх необхідність в діяльності банків
 • Брендинг як інноваційна технологія маркетингу
 • Бюджетування як фактор підвищення ефективності інноваційної стратегії підприємств в конкуруючій економіці
 • Бізнес-планування інвестиційного проекту інноваційної діяльності торговельних підприємств
 • Бізнес-планування інноваційної діяльності торговельних підприємств
 • Біоетанол як вид інноваційної діяльності в Україні
 • Важливість та проблеми введення інновацій на підприємствах України.
 • Важливість інновацій в розвитку української економіки
 • Важливість інноваційного підходу до питання інформатизації регіонів України
 • Вдосконалення управління науково-технічною та інноваційною діяльностями.
 • Венчурне інвестування – панацея інноваційної діяльності: приклад США та країн європи
 • Венчурне інвестування інноваційних проектів
 • Венчурне інвестування інноваційних проектів
 • Венчурний бізнес, інвестування інноваційної діяльності
 • Венчурний капітал як фактор інноваційно-інвестиційного розвитку
 • Взаємодія нових інноваційних формувань з органами місцевого самоврядування
 • Взаємозв’язок циклічності економічних криз та інновацій
 • Взаємозв’язок основних понять теорії інновацій
 • Взаємозв’язок інвестиційної і інноваційної діяльності в Україні
 • Вибір альтернативних джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств
 • Вибір функції зносу при прогнозування термінів технологічного оновлення підприємств з урахуванням динаміки інноваційного розвитку
 • Видатки бюджетів на інноваційний розвиток
 • Види ефектів інноваційної діяльності підприємств
 • Визначення та класифікація інновацій
 • Використання досвіду інноваційно-інвестиційного розвитку харчової промисловості країн ЄС в економіці України
 • Використання концепції теорії «довгих хвиль» М.Кондратьєва для прогнозування інноваційного розвитку економіки України
 • Використання метода генетичного алгоритму, як інноваційного способу визначення рентабельності виробництва для промислового підприємства
 • Використання інновацій: ефективність
 • Вимоги до менеджерів інноваційної сфери діяльності
 • Вплив інноваційних змін на розвиток суспільства
 • Вплив ліквідності оборотного капіталу, на інноваційну діяльність підприємства
 • Вплив нематеріальних активів на інноваційний розвиток підприємства
 • Вплив податкового стимулювання на розвиток інноваційної діяльності
 • Вплив податкового стимулювання на розвиток інноваційної діяльності
 • Вплив реалізації інноваційної стратегії на фінансове планування підприємства
 • Вплив інновацій на ефективність виробництва сільськогосподарської продукції
 • Вплив інновацій на підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва в Україні
 • Вплив інноваційний процесів на економічний розвиток України
 • Вплив інноваційних процесів на розвиток економіки України
 • Вплив інноваційно-інвестиційних процесів на фінансовий саморозвиток підприємств торгівлі
 • Вплив інноваційної діяльності на економічну ефективність підприємства
 • Впровадження бюджетування в управління – найважливіший фактор підвищення ефективності інноваційного розвитку на підприємствах
 • Впровадження в Україні інноваційної моделі сучасного економічного розвитку
 • Впровадження високих технологій як складова стратегії інноваційного розвитку
 • Впровадження концепцій та інструментів інноваційного маркетингу в діяльність вітчизняних підприємств
 • Впровадження інновацій у діяльність комерційних банків України
 • Впровадження інновацій у діяльність оператора зв’язку
 • Впровадження інновацій у діяльність оператора зв’язку
 • Впровадження інноваційних технологій в системі управління якістю на прикладі підприємств легкої промисловості Вінницької області
 • Впровадження інноваційної стратегії в управлінні якістю на підприємствах легкої промисловості
 • Глобалізація та інноваційний процес
 • Демографічні чинники та їх роль у формуванні інноваційного кадрового потенціалу країни
 • Державна політика кадрового забезпечення розвитку економіки на інноваційній основі
 • Державна підтримка експортного потенціалу України шляхом інвестиційного та інноваційного розвитку
 • Державна підтримка інноваційної діяльності
 • Державна підтримка інноваційної діяльності в Україні
 • Державна підтримка інноваційної діяльності: український та зарубіжний досвід
 • Державна інноваційна політика в Україні
 • Державна інноваційна політика як основа формування економічної безпеки промислового підприємства на регіональному рівні
 • Державна інноваційно-інвестиційна політика України: зміст та завдання
 • Державне забезпечення інноваційного розвитку підприємств енергетичного комплексу
 • Державне регулювання інноваційних процесів та шляхи його покращення
 • Державне регулювання інноваційно-інвестиційного забезпечення аграрних формувань
 • Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні
 • Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні
 • Державне регулювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України
 • Державне регулювання інноваційної політики в країнах з перехідною економікою
 • Державне регулювання інноваціної діяльності в Україні
 • Державне сприяння розвитку інноваційно-активних підприємств в Україні
 • Державне та податкове регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності
 • Державне та податкове регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності
 • Державне управління економіки: вдосконалення інноваційної політики
 • Державне фінансування інноваційної діяльності підприємств України
 • Деякі аспекти активізації інноваційної діяльності будівельних підприємств
 • Деякі аспекти маркетингової товарної політики промислового підприємства у сфері інновацій
 • Деякі аспекти оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності в умовах ринку
 • Деякі аспекти управління інвестиційним процесом підприємства в інноваційних умовах господарювання
 • Деякі проблеми переходу аграрної науки на інноваційну модель розвитку
 • Деякі проблеми управління персоналом на засадах активізації інноваційної діяльності
 • Динаміка основних показників інноваційної діяльності промислових підприємств України
 • Динаміка інноваційної політики в Україні та шляхи її покращення
 • До питання визначення попиту на інноваційну продукцію
 • До питання правового регулювання інноваційної діяльності в Україні
 • До питання про нормативне забезпечення інноваційної політики в Україні
 • Досвід провідних країн світу в підтримці бізнес-інкубаторів, як інноваційного потенціалу розвитку країни
 • Дослідження показників та критеріїв оптимальності забезпечення інноваційного розвитку підприємства
 • Дослідження інноваційного потенціалу національної економіки на сучасному етапі розвитку
 • Дослідження інноваційного розвитку підприємств
 • Доцільність застосування концепції контролінгу в управлінні інноваційною діяльністю підприємства
 • Діагностика стратегічних факторів активізації інноваційної діяльності хлібопекарських підприємств
 • Діяльність комерційних банків у сфері інноваційного кредитування економіки України
 • Евентуальний методологічно-інформаційний інструментарій фінансового планування у забезпеченні оптимального інноваційного розвитку підприємства
 • Екологізація підприємництва: стратегічні інноваційні виміри та пріоритети
 • Екологізація інноваційної політики розвитку в Україні
 • Екологічна спрямованість інноваційного розвитку конкурентоспроможної економіки
 • Екологічні аспекти інноваційного розвитку промисловості: теоретичне підґрунтя
 • Економіко-математичне моделювання вибору варіантів ресурсозбережних технологій інноваційних проектів асоціації підприємств галузі
 • Економічна природа інноваційного процесу
 • Економічна сутність та суб’єкти інноваційної привабливості підприємства
 • Економічна суть інноваційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства
 • Економічна суть інноваційної діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства
 • Економічна суть інновації та інноваційної діяльності підприємств
 • Економічне зростання і перспективи інноваційного розвитку
 • Економічне зростання і перспективи інноваційного розвитку України
 • Економічний потенціал України у сфері інновацій
 • Експортоорієнтованість органічного виробництва в Україні: інноваційних шлях розвитку АПК
 • Елементи стратегії інноваційного розвитку підприємства
 • Ефективна інвестиціїйна наповнюваність підприємства – як джерело інноваційного успіху
 • Ефективне використання інноваційного потенціалу в рамках співпраці бізнесу і держави
 • Ефективне управління агроінноваціями в науково-дослідних установах аграрної сфери
 • Ефективні інструменти фондового ринку як фактор активізації інноваційного фінансування підприємств
 • Ефективність державної політики щодо фінансування інноваційних проектів в Україні
 • Ефективність інноваційних технологій при виробництві яловичини
 • Ефективність інноваційної діяльності підприємства як ключовий елемент конкурентоспроможності вітчизняної економіки
 • Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки шляхом інноваційного розвитку
 • Забезпечення результативності функціонування машинобудівного підприємства за рахунок інновацій
 • Забезпечення розвитку інвестиційно-інноваційних процесів на підприємстві
 • Забезпечення стратегічного інноваційного розвитку: взаємодія виробництва, освіти та регіональних органів влади
 • Забезпечення інноваційної діяльності садівницьких підприємств
 • Забезпеченість кваліфікованим персоналом інноваційно-інвестиційного підприємництва
 • Забезпеченість кваліфікованим персоналом інноваційно-інвестиційного підприємництва
 • Завдання та фази стратегічного контролінгу інноваційної діяльності підприємства
 • Загальна характеристика діяльності інноваційних підприємств в Україні
 • Задачі та принципи управління інноваційними проектами
 • Законодавча база та державне регулювання інноваційної діяльності в Україні
 • Законодавчо-нормативна база забезпечення та мотивації інноваційно-технологічної модернізації підприємств
 • Зарубіжний досвід стимулювання інноваційного процесу
 • Застосування методів моделювання у прогнозуванні напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств
 • Застосування методів оцінки і аналізу інноваційних проектів з метою забезпечення розвитку та ефективності діяльності підприємств машинобудування
 • Збалансованість інноваційного розвитку й соціальної стійкості регіональної економічної системи
 • Зв’язок між технологічними інноваціями і життєдіяльністю підприємств
 • Здійснення капітальних інвестицій як запорука інноваційного розвитку підприємства та економіки в цілому
 • Здійснення інноваційної діяльності підприємствами україни
 • Значення науково-технічного прогресу для інноваційного розвитку підприємств агропромислового комплексу України
 • Значення нематеріальних активів у виборі пріоритетів інноваційного розвитку підприємства
 • Значення інновацій для інтенсифікації виробництва зернових культур
 • Зростання інноваційного потенціалу переробних підприємств АПК як показник фінансового оздоровлення
 • Івентивний менеджмент – інновація в інструментарії сучасного управління
 • Інвестиційна та інноваційна привабливість українських регіонів
 • Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку трансформаційної економіки
 • Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності сучасного підприємства
 • Інвестиційне та інноваційне забезпечення сільськогосподарської дорадчої діяльності
 • Інвестиційний капітал як передумова інноваційної діяльності
 • Інвестиційно-Інноваційна діяльність та її вплив на конкурентоспроможність національних підприємств
 • Інвестиційно-інноваційна діяльність в Україні
 • Інвестиційно-інноваційна діяльність та її вплив на конкурентоспроможність підприємств
 • Інвестиційно-інноваційна діяльність як умова підвищення конкурентоспроможності підприємств
 • Інвестиційно-інноваційна стратегія як головний елемент успішного розвитку підприємства
 • Інвестиційно-інноваційний потенціал промислових підприємств України
 • Інвестиційно-інноваційний потенціал транзитивних країн ХХІ століття
 • Інвестиційно-інноваційний процес: грошово-кредитна політика
 • Інвестиційно-інноваційний розвиток та екологізація
 • Інвестиційно-інноваційний чинник фінансової стабільності та конкурентоспроможності підприємств металургійного комплексу України
 • Інвестиційно-інноваційні пріоритети розвитку промислових підприємств
 • Інвестиційні та інноваційні процеси в АПК
 • Інвестиції в інноваційному розвитку сільського господарства
 • Інвестиції та інновації у розвиток підприємств харчової промисловості
 • Інвестиції інноваційного спрямування як об’єктивна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Інноваційна аграрна стратегія харківської області
 • Інноваційна активність підприємств в умовах кризи
 • Інноваційна активність підприємств у посткризових умовах
 • Інноваційна активність підприємств у посткризових умовах.
 • Інноваційна активність в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
 • Інноваційна активність промислових підприємств
 • Інноваційна активність підприємств Донецької області
 • Інноваційна діяльність малих підприємств України
 • Інноваційна діяльність ПАТ « Крюківський вагонобудівний завод» як елемент покращення становища підприємства на зовнішніх ринках
 • Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та перспективи розвитку
 • Інноваційна діяльність в регіонах України: проблеми та напрямки її поліпшення
 • Інноваційна діяльність в туристичному господарстві України
 • Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств як фактор економічного зростання України
 • Інноваційна діяльність гірничо-збагачувальних підприємств
 • Інноваційна діяльність підприємств
 • Інноваційна діяльність підприємств
 • Інноваційна діяльність підприємств
 • Інноваційна діяльність підприємств в сучасних умовах економічного розвитку
 • Інноваційна діяльність підприємств гірничо – металургійної галузі як засіб забезпечення їх економічного зростання
 • Інноваційна діяльність підприємств ресторанного господарства
 • Інноваційна діяльність підприємств як основа відтворення економічного потенціалу в сучасних умовах господарювання
 • Інноваційна діяльність підприємств як основа відтворення економічного потенціалу в сучасних умовах господарювання
 • Інноваційна діяльність підприємства в сучасних ринкових умовах
 • Інноваційна діяльність підприємства як засіб підвищення його ефективності
 • Інноваційна діяльність підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності
 • Інноваційна діяльність та сфери її використання в Україні
 • Інноваційна діяльність торговельного підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Інноваційна діяльність фармацевтичної галузі в Україні
 • Інноваційна діяльність як елемент підприємництва
 • Інноваційна діяльність як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств машинобудування
 • Інноваційна діяльність як об’єкт бухгалтерського обліку
 • Інноваційна діяльність як об’єкт управління
 • Інноваційна діяльність як один із факторів економічної ефективності підприємства
 • Інноваційна діяльність як один із факторів ефективності підприємства
 • Інноваційна діяльність як спосіб виходу України на новий рівень розвитку
 • Інноваційна діяльність як фактор забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств
 • Інноваційна діяльність як фактор підвищення вартості підприємства
 • Інноваційна діяльність і вигоди від неї
 • Інноваційна діяльність – важлива складова успішного розвитку підприємства в умовах кризи
 • Інноваційна діяльність: сутність та характерні риси
 • Інноваційна економіка як стратегічний напрям розвитку країни
 • Інноваційна економіка – стратегічний напрям розвитку України
 • Інноваційна економіка: лідерство дослідницьких, підприємницьких університетів
 • Інноваційна компонента в розвитку регіонального соціально-економічного розвитку
 • Інноваційна концепція розвитку підприємств АПК
 • Інноваційна криза в Україні: тенденції розвитку та причини виникнення
 • Інноваційна маркетингова стратегія технопарку
 • Інноваційна модель розвитку як фактор економічного зростання України
 • Інноваційна орієнтація підприємств та механізм управління інноваційною політикою промислових підприємств на сучасному етапі соціально-економічного розвитку
 • Інноваційна основа розвитку банківського бізнесу
 • Інноваційна переорієнтація економіки в умовах світової фінансово-економічної кризи: зарубіжний досвід (Республіка Туреччина)
 • Інноваційна поведінка економічної системи: особливості та фактори впливу
 • Інноваційна політика України в аспекті законодавчої бази та реальної статистики
 • Інноваційна політика в кадровій роботі підприємства
 • Інноваційна політика в формуванні конкурентоспроможності регіону
 • Інноваційна політика держави
 • Інноваційна політика держави: поступи реформування
 • Інноваційна політика маркетингу
 • Інноваційна політика підприємства
 • Інноваційна політика у рамках регіональних партнерських відносин бізнесу і влади
 • Інноваційна політика фірми або підприємства
 • Інноваційна політика як об’єкт державного регулювання
 • Інноваційна складова регіонального економічного розвитку
 • Інноваційна спроможність економіки: сутність, значення, показники
 • Інноваційна стратегія в розвитку плодоовочевого комплексу України
 • Інноваційна стратегія держави та інноваційна культура
 • Інноваційна сфера: роль сполучної ланки між сферами науки і виробництва та обігу
 • Інноваційна та інвестиційна політика України в умовах перехідної економіки
 • Інноваційна та інвестиційна політика України в умовах перехідної економіки
 • Інноваційна та інвестиційна політика України в умовах перехідної економіки
 • Інноваційна інфраструктура в системі інноваційних процесів
 • Інноваційна інфраструктура та міжнародне співробітництво
 • Інноваційне відтворення основних фондів підприємств України в умовах глобальних викликів
 • Інноваційне забезпечення галузі садівництва
 • Інноваційне забезпечення енергозбереження
 • Інноваційне підприємництво в Україні та роль малого бізнесу в його забезпеченні
 • Інноваційне підприємство: розробка стратегії
 • Інноваційне середовище та роль інтелектуальної власності у ньому
 • Інноваційний розвиток в кризових умовах України
 • Інноваційний менеджмент в Україні
 • Інноваційний менеджмент в Україні
 • Інноваційний менеджмент в процесі впровадження диверсифікації на підприємстві зв’язку
 • Інноваційний менеджмент і його значення на сучасному етапі розвитку економіки
 • Інноваційний менеджмент: зміст та функції
 • Інноваційний менеджмент: місце і значення
 • Інноваційний менеджмент: стратегія та експертиза
 • Інноваційний менеджмент: сутність, процес, класифікація інновацій
 • Інноваційний напрямок розвитку економіки України
 • Інноваційний потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку
 • Інноваційний потенціал аграрних підприємств як чинник покращення їх функціонування
 • Інноваційний потенціал оборонно-промислового комплексу України
 • Інноваційний потенціал промислового підприємства: аналіз структури і методичні підходи до оцінки
 • Інноваційний потенціал підприємств ресторанного господарства та ефективність його використання
 • Інноваційний потенціал підприємств як фактор стійкого розвитку економіки України
 • Інноваційний потенціал підприємств як фактор стійкого розвитку економіки України
 • Інноваційний потенціал підприємства в умовах зовнішнього середовища
 • Інноваційний потенціал підприємства та фактори впливу на нього
 • Інноваційний потенціал підприємства як основа і результат інноваційного розвитку підприємства
 • Інноваційний потенціал регіону: суть, функції та структура
 • Інноваційний потенціал створення регіональних і міжрегіональних кластерів в Україні
 • Інноваційний потенціал як основний елемент інноваційної активності підприємства
 • Інноваційний потенціал як основний елемент інноваційної активності підприємства
 • Інноваційний потенціал: основа розробки стратегії розвитку підприємства
 • Інноваційний потенціал: основа розробки стратегії розвитку підприємства
 • Інноваційний процес та інноваційна діяльність: порівняння категорій
 • Інноваційний процес та менеджмент
 • Інноваційний процес та інноваційні фонді
 • Інноваційний процес як об’єкт державного регулювання
 • Інноваційний процес як об′єкт державного регулювання
 • Інноваційний процес: сутність та складові
 • Інноваційний підхід до організації збутової діяльності на підприємствах в умовах ринкової економіки
 • Інноваційний підхід до корпоративного управління в Україні
 • Інноваційний розвиток України на регіональному рівні
 • Інноваційний розвиток України під впливом глобалізаційних процесів
 • Інноваційний розвиток аграрних підприємств
 • Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки в контексті глобалізації
 • Інноваційний розвиток банківської системи України
 • Інноваційний розвиток будівельного комплексу України
 • Інноваційний розвиток в Україні
 • Інноваційний розвиток в Україні: реалії та перспективи
 • Інноваційний розвиток в контексті викликів глобалізації
 • Інноваційний розвиток діяльності підприємств харчової промисловості на сучасному етапі розвитку економіки
 • Інноваційний розвиток економіки України
 • Інноваційний розвиток економіки України та шляхи його поліпшення
 • Інноваційний розвиток економіки країни
 • Інноваційний розвиток національної економіки в умовах євроінтеграції
 • Інноваційний розвиток промислового підприємства з точки зору реалізації функцій стратегічного управління
 • Інноваційний розвиток промисловості України: тенденції та закономірності
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Інноваційний розвиток підприємства: розробка і впровадження стратегії
 • Інноваційний розвиток системи охорони здоров’я у складі регіонального соціального комплексу
 • Інноваційний розвиток як основа конкурентних переваг транснаціональних корпорацій
 • Інноваційний розвиток як основна складова конкурентоспроможності готельного бізнесу
 • Інноваційний розвиток інфраструктури туризму в Україні
 • Інноваційний тип розвитку в умовах економічної глобалізації
 • Інноваційний тип розвитку в умовах економічної глобалізації
 • Інноваційний фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції
 • Інноваційний фактор конкурентоспроможності продукції
 • Інноваційний фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України
 • Інноваційний фактор сталого розвитку економіки України
 • Інноваційний чинник розвитку молокопереробної промисловості в України
 • Інноваційний шлях розвитку підприємства ТОВ “Юніт- торг”
 • Інноваційний шлях розвитку регіону: кадрова політика і потенціал
 • Інноваційний і соціальний вектори довгострокового соціально-економічного розвитку України
 • Інноваційних процесів у забезпеченні конкурентоспроможності регіону
 • Інноваційно активна система держави як основа формування соціальної держави
 • Інноваційно – інвестиційні засади розвитку інфраструктури зернового ринку
 • Інноваційно-Інвестиційне проектування сільськогосподарського землекористування
 • Інноваційно-креативний напрямок світового економічного розвитку як визначальний компонент концепції креативної економіки
 • Інноваційно-технологічна модернізація як процес переходу до інноваційної моделі розвитку підприємств харчової промисловості
 • Інноваційно-технологічний потенціал: діалектика визначень
 • Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств у системному просторі державних класифікаторів
 • Інноваційно-інвестиційний розвиток мережі WI-FI
 • Інноваційно-інвестиційний шлях розвитку біопалива в Україні
 • Інноваційно-інтелектуальний розвиток як чинник прогресу та економічного зростання
 • Інноваційні PR-заходи. Несамовитий PR
 • Інноваційні аспекти виробництва біодизеля в Україні
 • Інноваційні аспекти виробництва та розвитку біопаливної галузі
 • Інноваційні аспекти розвитку агропромислового виробництва
 • Інноваційні аспекти розвитку агропромислового виробництва України
 • Інноваційні аспекти системи економічного розвитку регіону
 • Інноваційні аспекти функціонування насіннєвих підприємств з виробництва зернових колосових культур
 • Інноваційні зміни як базовий фактор розвитку соціально-економічних систем, як об’єкт науки
 • Інноваційні кластери в стратегії розвитку економіки України
 • Інноваційні методи збуту нафтопродуктів та інновації у сфері послуг даної галузі на ТОВ ВКФ «Оллеко»
 • Інноваційні методи кадрової політики українських підприємств
 • Інноваційні методи розвитку хімічної промисловості
 • Інноваційні методи управління персоналом на підприємствах готельного господарства
 • Інноваційні методи управління трудовим потенціалом промислового підприємства
 • Інноваційні напрямки ефективності подальшого розвитку малого та середнього бізнесу в Україні
 • Інноваційні особливості бюджетного процесу в сучасних умовах
 • Інноваційні перспективи використання та передумови формування ринку біопалив в аграрній сфері
 • Інноваційні плани: прогнозування, планування і забезпечення
 • Інноваційні пропозиції щодо річкових вантажоперевезень України
 • Інноваційні процеси в промисловості регіонів
 • Інноваційні процеси в туризмі
 • Інноваційні процеси економічного розвитку країни
 • Інноваційні процеси на сільськогосподарських підприємствах України
 • Інноваційні процеси на підприємстві: методи економічної оцінки
 • Інноваційні процеси у діяльності підприємства
 • Інноваційні процеси. Сутність, різновиди та переваги
 • Інноваційні процеси: основні організаційні структури
 • Інноваційні пріоритети розвитку АПК України
 • Інноваційні пріоритети розвитку економіки України
 • Інноваційні підходи в освіті – запорука розвитку трудового потенціалу України
 • Інноваційні підходи в освіті – запорука розвитку трудового потенціалу України
 • Інноваційні підходи до прогнозування і планування доходів бюджету
 • Інноваційні підходи до розвитку ринку телекомунікацій
 • Інноваційні підходи до розвитку ринку телекомунікацій
 • Інноваційні підходи до розвитку сільського господарства в Польщі
 • Інноваційні підходи до управління цінами в рамках товарного асортименту
 • Інноваційні підходи щодо розвитку вітчизняної вугільної промисловості
 • Інноваційні підходи щодо розвитку шахтарських міст
 • Інноваційні складові управління підприємством портової діяльності
 • Інноваційні стратегії у банківській діяльності
 • Інноваційні технології в банківській діяльності
 • Інноваційні технології в економіці підприємства
 • Інноваційні технології в підвищенні конкурентоспроможності
 • Інноваційні технології у рекламі
 • Інноваційні трансформації реального сектору економіки України в умовах кризи
 • Інноваційні фактори зміцнення економічної безпеки України
 • Інноваційні чинники впливу на конкурентоспроможність продукції регіонів
 • Інноваційні інвестиції в системі класифікації інвестицій
 • Інноваційні інвестиції: джерела фінансування
 • Інноваційні інвестиції: стратегія управління
 • Інноваційні інструменти у сфері паблик рилейшнз
 • Інноваційність сільського зеленого туризму в Україні
 • Інноваційність у змістовності функцій проектного фінансування
 • Інновація промислового підприємства як об’єкт комерціалізації
 • Інновація як засіб антикризового менеджменту
 • Інновація як передумова економічної трансформації України
 • Інновація – провідний засіб антикризового менеджменту
 • Інновація – провідний засіб антикризового менеджменту
 • Інновації в маркетингових комунікаціях
 • Інновації в системі оплати, стимулювання та мотивації труда працівників сфери охорони здоров’я в Україні
 • Інновації в стратегічному аналізі
 • Інновації в туристичній індустрії: глобальні виклики сучасності
 • Інновації в управлінні якістю або ISO 9001
 • Інновації для студентів економічних спеціальностей при вивченні ділової англійської мови
 • Інновації підприємств консервної галузі
 • Інновації та їх роль у сфері обслуговування клієнтів банку
 • Інновації як об’єкт стратегічного аналізу
 • Інновації як об’єкт стратегічного аналізу
 • Інновації як складова підприємницького успіху
 • Інновації як стратегічні переваги в сучасній ринковій економіці
 • Інновації як умова формування конкурентних переваг підприємства
 • Інновації як фактор регіонального розвитку
 • Інновації – запорука успішного розвитку агропромислового комплексу
 • Інновації, як запорука конкурентоспроможності та стійкості економіки країни
 • Інновації, як стратегічний інвестиційний ресурс в розвиток АПК
 • Інновацїї у забезпеченні економічного зростання підприємств
 • Іноземні інвестиції як важливе та перспективне джерело фінансування інноваційної діяльності
 • Інституційне забезпечення інноваційних перетворень
 • Інституційний механізм мотивації інноваційної діяльності
 • Інституційні та інвестиційні умови забезпечення стратегічного інноваційного розвитку підприємств регіону
 • Інструментарій обліково-економічного забезпечення в оптимізації інноваційної стратегії підприємства
 • Інструменти активізації інноваційного процесу в агропромисловому виробництві
 • Інтелектуальна власність в контексті інноваційних процесів
 • Інтелектуальна власність – фундамент інноваційного розвитку
 • Інтелектуальний капітал та його трансформація в інноваційний продукт
 • Інтелектуальні надбання та їх вплив на інноваційний розвиток країни
 • Інтелектуальні цінності як інвестиційний ресурс у інноваційних процесах
 • Інтенсивність інноваційної діяльності підприємства як чинник економічного зростання
 • Інтенсифікація участі науково-технічних систем в реалізації інноваційних проектів
 • Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємства як чинник економічного зростання
 • Інтернет-інновації як засіб удосконалення збутової політики підприємства
 • Інформаційна система як елемент впровадження інноваційного розвитку підприємства
 • Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності аптечних мереж
 • Інформаційне забезпечення державного управління в Україні – на шляху інноваційних перетворень
 • Інформаційний чинник інноваційного розвитку національного господарства
 • Інформаційно-інноваційні чинники підвищення конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі
 • Інфраструктура управління інноваційною діяльністю переробних підприємств АПК
 • Кадрова політика в умовах інноваційного розвитку
 • Кадрова складова інноваційного потенціалу підприємства
 • Кадрове забезпечення інноваційної економіки
 • Класифікація методів економіко-математичного моделювання у прогнозуванні інноваційного розвитку промислових підприємств
 • Класифікація основних видів інноваційних процесів та їх властивостей на машинобудівних підприємствах України
 • Класифікація інновацій в туристичній діяльності
 • Класифікація інновацій на промислових підприємствах
 • Класифікація, переваги і недоліки методів стратегічного аналізу інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства
 • Кластери як інноваційна форма розвитку садівницьких підприємств
 • Кластери як інструмент активізації інноваційної діяльності
 • Кластерний підхід до активізування інноваційного розвитку промисловості
 • Кластерні технології як механізм підтримки розвитку інноваційного малого бізнесу
 • Ключові аспекти маркетингу інновацій сучасного підприємства
 • Ключові аспекти розробки та впровадження регіонального центру інноваційно-технічного регулювання
 • Ключові аспекти управління інноваційним розвитком торгівельного підприємства
 • Ключові вектори розвитку державної інноваційної політики України
 • Ключові напрямки розвитку інноваційної системи ес
 • Ключові функції української інноваційної системи
 • Комерціалізація нововведень й інноваційні пропозиції
 • Комерціалізація інновацій шляхом створення наукових парків
 • Компенсатори негативного впливу інноваційної діяльності на економічну стійкість підприємства
 • Компоненти механізму координації інноваційного процесу на підприємстві
 • Конклюзії, які характеризують сучасну практику організації бюджетування в системі управління інноваційним розвитком підприємства
 • Контролінг як інструмент підвищення результативності використання коштів, які спрямовуються на інноваційну діяльність підприємств
 • Концептуальні засади формування інноваційної моделі розвитку економічної системи України
 • Концептуальні підходи до формування національної інноваційної системи
 • Концепція формування інноваційної діяльності при виробництві функціональних продуктів харчування
 • Координація діяльності підприємства як процесна інновація
 • Координація інноваційної діяльності підприємства як засіб забезпечення узгодженості суб’єктів інноваційної діяльності
 • Кредитування як одне з джерел фінансування інноваційної діяльності
 • Ланки держави та її економічні функції при розкритті інноваційного потенціалу
 • Логістичний ризик в інноваційній діяльності підприємства
 • Логістичні аспекти реалізації інноваційних проектів у вищих закладах освіти
 • Людський капітал і інноваційна економіка
 • Майбутня цінність як головний фактор ефективності інновацій
 • Макроекономічні наслідки ігнорування інноваційного вектору розвитку
 • Макроекономічні фактори загроз інноваційному розвитку промислових підприємств України
 • Мале інноваційне підприємництво в Україні
 • Малі інноваційні підприємства в Україні: проблеми та перспективи розвитку
 • Маркетинг інновацій: іноземний та вітчизняний досвід
 • Маркетингові стратегії підприємств на ринку технологічних інновацій
 • Маркетингові стратегії інноваційних товарів
 • Маркетингові та інноваційні стратегії як рушійні сили конкурентоздатності підприємства
 • Маркетингові та інноваційні стратегії як рушійні сили конкурентоздатності підприємства
 • Мережеве кооперування як сучасна тенденція розвитку інноваційних підприємницьких структур
 • Методика виявлення та ключові фактори формування стратегічних можливостей інноваційно активних машинобудівних підприємств
 • Методика обліку витрат на інноваційну діяльність в сільськогосподарських підприємствах
 • Методичне забезпечення державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах України
 • Методичне забезпечення державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах України
 • Методичні принципи визначення ефективності інноваційної діяльності в сільськогосподарському виробництві
 • Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства
 • Методичні підходи до оцінки інноваційного проєкту
 • Методичні підходи до стимулювання інноваційної діяльності підприємств АПК
 • Методологічно-інформаційний інструментарій підсистеми «бюджетування» у забезпеченні інноваційного розвитку підприємств: з позиції зміцнення їх конкурентних позицій
 • Методологічні засади організації інноваційно-інвестиційного процесу на підприємстві зв’язку
 • Методологічні основи формування інноваційного механізму управління розвитку АПК
 • Методологічні підходи та принципи управління інноваційними процесами в АПК України
 • Методологія аналізу інноваційного потенціалу регіону
 • Механізм державного регулювання інноваційною діяльністю України
 • Механізм державного управління інноваційним розвитком України
 • Механізм латерального маркетингу у процесі створення інноваційного продукту
 • Механізм регулювання інноваційної діяльності промисловості Черкащини
 • Механізм управління впровадженням технологічних інновацій на промисловому підприємстві
 • Механізми регулювання міжнародного інноваційного процесу та міжнародної передачі технологій
 • Механізми стимулювання інноваційної діяльності в сучасних умовах
 • Митні режими: інновації митного кодексу України
 • Моделювання банківських інноваційно-інвестиційних процесів в Україні
 • Моделювання державного управління освітою: інноваційні технології
 • Моделювання динаміки та оцінка інноваційного потенціалу підприємства
 • Моделювання дохідності інвестиційно-інноваційної діяльності
 • Моделювання та оцінка результатів інноваційної діяльності агломерацій
 • Моделювання інноваційного процесу
 • Моделі інноваційного розвитку АПК: управлінські аспекти формування
 • Модернізація інноваційних перетворень в Україні
 • Можливості здійснення інвестиційної підтримки інноваційної діяльності підприємств
 • Монополія як форма недосконалої конкуренції та її роль в інноваційному розвитку національного господарства
 • Моніторинг в інформаційному забезпеченні управління інноваційним розвитком підприємства
 • Моніторинг інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства
 • Мотиваційні аспекти інноваційної діяльності персоналу на мікрорівні
 • Мотивація інноваційної активності персоналу
 • Мотивація інноваційної діяльності на підприємстві
 • Мотивація інноваційної діяльності на підприємстві
 • Міжнародний досвід інноваційного прориву для економіки України
 • Міжнародний та вітчизняний досвід інноваційного розвитку
 • Місце трансферу технологій у підвищенні рівня інноваційного потенціалу підприємства
 • Місце інвестицій в забезпеченні інноваційного розвитку підприємства
 • Місце інновацій в молочному виробництві
 • Місце інноваційних процесів в сільськогосподарських підприємствах
 • Місце інноваційних процесів на сільськогосподарських підприємствах
 • Напрями активізації інноваційної діяльності малого підприємництва
 • Напрями дослідження інноваційних ресурсів підприємств консервної галузі
 • Напрями оцінки фінансових ресурсів інноваційного потенціалу оператора зв’язку
 • Напрями розвитку методики бухгалтерського обліку інноваційної діяльності підприємств України
 • Напрями розвитку методики бухгалтерського обліку інноваційної діяльності підприємства
 • Напрями розвитку та фактори впливу на управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК
 • Напрямки залучення різних джерел інвестицій для розвитку інноваційного аграрного підприємництва
 • Напрямки підвищення ефективності управління інноваційними процесами на підприємстві
 • Наука та інновації: механізм взаємодії у сучасній економіці
 • Наука – рушійна сила інноваційної діяльності
 • Наукове забезпечення інноваційного розвитку підприємств хлібопекарної галузі України
 • Науковий потенціал як фактор розвитку інноваційно-інвестиційної системи України
 • Науково-технічна кооперація в інноваційних процесах
 • Науково-технічний потенціал як основний елемент національної інноваційної інфраструктури
 • Науково-технічний прогрес та інноваційні процеси: державне регулювання та стимулювання
 • Науково-технічні та інноваційні пріоритети як інструменти розвитку національної економіки
 • Національна інноваційна система України: основні проблеми її розвитку та шляхи їх розв’язання
 • Національна інноваційна система України: передумови, фактори та проблеми формування
 • Національна інноваційна система та розвиток конкурентного середовища в Україні
 • Національні економічні інтереси України з інноваційно-інвестиційної позиції
 • Необхідність врахування ризику в інноваційній діяльності підприємств
 • Необхідність застосування інноваційних методів управління конкурентоспроможністю промислових підприємств України
 • Необхідність удосконалення фінансового механізму і обґрунтування джерел фінансування інноваційного розвитку підприємств
 • Неформальна форма організації праці в процесі інноваційної діяльності на підприємстві
 • Новітні тенденції зайнятості в контексті інноваційного розвитку України
 • Новітні інноваційні структури як запорука розвитку національної інноваційної системи
 • Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств
 • Обґрунтування доцільності активізації інноваційно-інвестиційної політики в Україні
 • Обґрунтування проблематики інноваційно-інвестиційного забезпечення формування людського капіталу
 • Обґрунтування теоретичних засад формування інноваційної моделі екологобезпечного землекористування
 • Об’Єкти інноваційної діяльності
 • Об’єкти інноваційної діяльності підприємств
 • Огляд світового досвіду фінансово-бюджетної політики інноваційного розвитку
 • Оптимізація оподаткування інноваційного розвитку суб’єктів господарювання
 • Оптимізація процесів управління діяльністю інноваційно-активних машинобудівних підприємств
 • Оптимізація інвестиційного забезпечення інноваційної складової економічного зростання в Україні
 • Оптимізація інноваційно – інвестиційної діяльності підприємств із застосуванням реінжинірингових заходів
 • Організаційна структура логістичного забезпечення інноваційної діяльності підприємства
 • Організаційна структура інноваційної організації
 • Організаційний ресурс інноваційного підприємництва
 • Організаційно-економічні механізми інноваційно-інвестиційної діяльності у національному господарстві України
 • Організаційно-культурні проблеми забезпечення інноваційного розвитку підприємств
 • Організаційні засади процесного управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Організаційні механізми державного управління інноваційними проектами у вугільній галузі
 • Організація управління конкурентоспроможністю інноваційного товару
 • Освітній ресурс формування інноваційної економіки
 • Основи фінансування інноваційної діяльності підприємств в України
 • Основи інноваційно-кластерного реформування інноваційної політики
 • Основні аспекти управління інноваційно-інвестиційною стратегією підприємства
 • Основні аспекти фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні
 • Основні задачі інноваційно-інвестиційного розвитку державного агропромислового виробництва
 • Основні напрямки у сфері управління інноваційним розвитком регіону
 • Основні напрямки формування сприятливого інноваційного підприємницького середовища
 • Основні передумови інноваційного розвитку України
 • Основні передумови інноваційного розвитку України
 • Основні передумови інноваційного розвитку України
 • Основні прблеми та напрямки розвитку інноваційної діяльності в Україні
 • Основні проблеми та заходи щодо інноваційної діяльності підприємств телекомунікаційній сфері
 • Основні проблеми інноваційного розвитку малого підприємництва України
 • Основні проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств України
 • Основні проблеми інноваційного розвитку підприємств України
 • Основні проблеми інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості в Житомирській області
 • Основні тенденції розвитку інновацій в Україні
 • Основні фактори формування інноваційного потенціалу
 • Основою науково-технічного прогресу є інновація
 • Особливості функціонування і розвитку інноваційної діяльності в галузі машинобудування
 • Особливості активізації промислово-інноваційної діяльності (на прикладі Карпатського регіону)
 • Особливості впровадження інноваційних проектів на підприємстві
 • Особливості кадрової безпеки в умовах організаційних змін та інновацій
 • Особливості кадрової безпеки в умовах організаційних змін та інновацій
 • Особливості контрактної системи оплати праці в інноваційній сфері
 • Особливості концепції інноваційного маркетингу сучасного підприємства
 • Особливості маркетингу інновацій сучасного підприємства
 • Особливості маркетингу інноваційних продуктів
 • Особливості мотивації персоналу на підприємствах, що здійснюють інноваційну діяльність
 • Особливості обліку витрат інноваційної діяльності
 • Особливості прогнозування інноваційної діяльності на промисловому підприємстві
 • Особливості просування інноваційних послуг оператора зв’язку
 • Особливості створення інновацій
 • Особливості стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства
 • Особливості та проблеми формування інноваційної інфраструктури в Україні
 • Особливості та проблеми інноваційної діяльності в АПК
 • Особливості управління персоналом в інноваційних організаціях
 • Особливості управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Особливості управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Особливості формування державної інноваційної політики
 • Особливості формування стратегій товарно-інноваційної політики
 • Особливості фінансового забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу в Україні
 • Особливості фінансування інноваційних проектів за участю венчурного капіталу
 • Особливості фінансування інноваційних проектів за участю венчурного капіталу в Україні
 • Особливості фінансування інноваційного розвитку промисловості в Україні
 • Особливості фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні
 • Особливості фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні
 • Особливості фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні
 • Особливості інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства
 • Особливості інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України
 • Особливості інновацій та їх роль в українській економіці
 • Особливості інноваційних проектів на підприємствах державної власності
 • Особливості інноваційних процесів в туристичній індустрії
 • Особливості інноваційного потенціалу підприємств
 • Особливості інноваційного потенціалу підприємства
 • Особливості інноваційної політики України
 • Особливості інноваційної діяльності у банківській сфері
 • Особливості інноваційної діяльності у банківській сфері
 • Особливості інноваційної діяльності у туристичному бізнесі
 • Особливості інноваційної стратегії телекомунікаційної компанії на прикладі міжнародної корпорації «вимпелком»
 • Оцінка впливу інновацій на конкурентоспроможність підприємства на прикладі ДП «Вінницятрансприлад»
 • Оцінка ефективності держаної інноваційної політики
 • Оцінка зарубіжного досвіду щодо реалізації інноваційних стратегій економічного розвитку
 • Оцінка ризиків реалізації інноваційного проекту
 • Оцінка сучасного стану інноваційної діяльності в Україні
 • Оцінка інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості України
 • Оцінка інноваційного потенціалу підприємств туристичного транспорту
 • Оцінка інноваційного потенціалу підприємства
 • Оцінка інноваційного потенціалу та ефективність його реалізації
 • Оцінка інноваційного розвитку харчової промисловості України
 • Оцінювання ризикостійкості інноваційного потенціалу підприємства
 • Оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства на основі ієрархічної моделі
 • Партнерські відносини як необхідна умова ефективної комерціалізації інноваційних розробок промислового підприємства
 • Патентно-Ліцензійна політика як чинник інноваційної активності та забезпечення конкурентоспроможності підприємств
 • Передумови створення державної інноваційної політики як ефективного інструментарія інвестиційного розвитку національної економіки
 • Передумови інформаційного забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства
 • Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки — найхарактерніша прикмета сучасного етапу в розвинутих країнах
 • Перспективи реалізації основних завдань науково-технічних програм інноваційного розвитку в Україні
 • Перспективи розвитку нових об’єктів інноваційної інфраструктури в Україні
 • Перспективи розвитку інноваційної системи
 • Перспективи і перешкоди розвитку інноваційних процесів в Україні
 • Перспективи інвестиційно-інноваційних процесів у будівельному комплексі України
 • Перспективи інноваційного розвитку України
 • Перспективні напрями фінансування інноваційної діяльності в будівництві
 • Питання ціноутворення за умов інноваційної економіки
 • Податкове стимулювання як метод управління інноваційною діяльністю підприємств
 • Податкове стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні
 • Податкові важелі та механізми стимулювання інновацій
 • Податкові перешкоди інвестиційно-інноваційного розвитку економіки
 • Позиція системного підходу в процесі створення функціональної підсистеми «Бюджетування» як парадигми інноваційного розвитку підприємства
 • Показники розвитку зовнішньої торгівлі інноваціями в умовах загострення конкурентної боротьби
 • Поняття та зміст управління інноваційними процесами в АПК
 • Поняття та оцінка інноваційного потенціалу підприємства
 • Поняття та оцінка інноваційного потенціалу підприємства
 • Понятійний апарат проблематики формування інноваційно-інвестиційного потенціалу
 • Попит на інновації: аналіз, стан сфери в Україні
 • Потенціал і орієнтири інноваційного розвитку: Україна і Європа
 • Правове регулювання інноваційної інфраструктури
 • Практика реалізації інноваційного процесу в сільському господарстві
 • Привласнення інтелектуального продукту як ключовий момент інноваційної діяльності
 • Принципи реалізації інноваційного потенціалу підприємства в умовах сучасної ринкової економіки
 • Принципи регулювання інноваційної політики держави
 • Принципи фінансування інноваційної діяльності підприємства
 • Принциповий підхід до оцінювання узгодженості інноваційної та інвестиційної стратегій промислового підприємства
 • Причини глобалізації ринків науково-технічної продукції та інновацій
 • Про альтернативи інтеграційного розвитку в науково – інноваційній сфері
 • Про деякі аспекти державного регулювання ринку інновацій
 • Про етапи інноваційної еволюції виробництва
 • Пробеми моделювання стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств України
 • Проблема освоєння інноваційних технологій в промисловості України
 • Проблематика фінансування інноваційної діяльності України
 • Проблеми венчурного фінансування інноваційної діяльності в Україні та можливі шляхи їх вирішення
 • Проблеми використання інноваційного потенціалу підприємств та напрямки його підвищення
 • Проблеми впровадження інновацій в сільському господарстві України
 • Проблеми впровадження інновацій на підприємствах
 • Проблеми впровадження інноваційних заходів на комунальних підприємствах
 • Проблеми державної інноваційної політики та шляхи їх вирішення
 • Проблеми забезпечення розвитку інноваційних процесів в промисловості Україні та шляхи їх вирішення
 • Проблеми кадрового забезпечення інноваційних процесів у вузах України
 • Проблеми комерціалізації інновацій в Україні
 • Проблеми контролінгу у інноваціях
 • Проблеми обліку і аналізу інноваційної діяльності підприємств
 • Проблеми розвитку та фінансування інноваційної діяльності на підприємствах України
 • Проблеми розвитку та активізації інноваційної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування
 • Проблеми розвитку технологічних інновацій в Україні
 • Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні
 • Проблеми розвитку інноваційної діяльності в сучасних умовах
 • Проблеми розвитку інноваційної діяльності малих промислових підприємств
 • Проблеми розвитку інноваційної діяльності на Україні
 • Проблеми розвитку інноваційної діяльності на підприємствах України
 • Проблеми розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні та шляхи їх вирішення
 • Проблеми та перспективи інноваційного розвитку України
 • Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промисловості України
 • Проблеми та перспективи інноваційної діяльності підприємств України
 • Проблеми та подальші перспективи розвитку інновацій в сучасних ринкових умовах господарювання країни
 • Проблеми та системні перешкоди розвитку інноваційних процесів на вітчизняних підприємствах
 • Проблеми та способи залучення персоналу до інноваційної діяльності
 • Проблеми та стан інноваційного розвитку підприємств переробної галузі агропромислового комплексу України
 • Проблеми та шляхи реалізації стратегії інноваційного розвитку України
 • Проблеми та шляхи їх вирішення інноваційного розвитку України
 • Проблеми трансформації інноваційного потенціалу промислових підприємств
 • Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної економіки
 • Проблеми управління підприємством в стані занепаду шляхом впровадження інноваційної стратегії
 • Проблеми формування національної інноваційної системи в Україні
 • Проблеми формування ціни на інноваційні товари
 • Проблеми фінансового забезпечення інноваційних процесів сільськогосподарського підприємства та шляхи їх вирішення
 • Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку України
 • Проблеми фінансування і розвитку інноваційної діяльності в Україні та можливі шляхи їх вирішення
 • Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку промисловості України
 • Проблеми інновацій в системі органів державної влади і органів місцевого самоврядування
 • Проблеми інновацій в системі органів державної влади і органів місцевого самоврядування
 • Проблеми інноваційного розвитку України
 • Проблеми інноваційного розвитку України
 • Проблеми інноваційного розвитку України
 • Проблеми інноваційного розвитку України
 • Проблеми інноваційного розвитку України
 • Проблеми інноваційного розвитку України
 • Проблеми інноваційного розвитку в Україні
 • Проблеми інноваційного розвитку в Україні
 • Проблеми інноваційного розвитку в Україні
 • Проблеми інноваційного розвитку в Україні
 • Проблеми інноваційного розвитку малих підприємств
 • Проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств
 • Проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств
 • Проблеми інноваційного розвитку птахівництва
 • Проблеми інноваційного розвитку підприємств України
 • Проблеми інноваційного розвитку підприємств України
 • Проблеми інноваційного розвитку підприємств України
 • Проблеми інноваційного розвитку регіонів та шляхи їх вирішення
 • Проблеми інноваційного розвитку української економіки
 • Проблеми інноваційного шляху розвитку промислових підприємств Полтавської області та шляхи їх вирішення
 • Проблеми інноваційної діяльності вітчизняної машинобудівної галузі
 • Проблеми інноваційної діяльності підприємств
 • Проблеми інноваційної політики в умовах реформування економіки
 • Проблеми інтенсифікації інноваційно-інвестиційного розвитку АПК на основі інтеграції
 • Проблеми, що гальмують інноваційний розвиток ВАТ „Меридіан”
 • Проблемні аспекти обліку витрат інноваційної діяльності підприємства
 • Проблемні аспекти розвитку інноваційного сектору України
 • Проблемні аспекти формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства
 • Проблемні питання визначення сутності інноваційна діяльність підприємств
 • Проблемні питання інноваційного розвитку в Україні
 • Проект «віртуальний університет» в системі надання інноваційних освітніх послуг
 • Просторовий підхід до інноваційного розвитку промисловості
 • Просування послуг в мережі інтернет як інноваційний засіб розвитку підприємств туристичної індустрії
 • Процесний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства
 • Пріоритети державної політики в області інноваційного розвитку сфери культури
 • Пріоритети структурно-інноваційної перебудови економіки України
 • Пріоритетні напрями розвитку інновацій в агропромисловому виробництві
 • Пріоритетні завдання інноваційного розвитку промислових підприємств
 • Пріоритетні завдання інноваційного розвитку промислових підприємств
 • Пріоритетні напрями державного регулювання інноваційно орієнтованого розвитку регіонів
 • Пріоритетні напрями розвитку економіки України і роль інвестування інновацій у їх забезпеченні
 • Пріоритетні напрями розвитку і проблеми фінансування інноваційної діяльності в Україні
 • Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні
 • Пріоритетні напрямки інноваційного розвитку України в сучасний умовах
 • Пріоритетні напрямки інноваційного розвитку України в умовах глобалізації
 • Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства України на основі інноваційних факторів
 • Підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу аграрних підприємств
 • Підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу аграрних підприємств
 • Підвищення ефективності державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні
 • Підвищення ефективності інноваційно-інвестиційних процесів як передумова прискореного фінансового саморозвитку підприємств торгівлі
 • Підвищення конкурентоздатності економіки України за рахунок інновацій
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства та продукції шляхом застосування та впровадження інноваційних інформаційних технологій
 • Підвищення рівня інноваційного розвитку сфери культури
 • Підвищення інноваційної сприйнятливості до енергозбереження олійно-жирових підприємств на основі формування бази типового переліку енергозберігаючих технологій
 • Підвищення інтелектуально-інноваційного потенціалу суспільства шляхом формування національної системи пропедевтики економічної освіти
 • Підтримка конкурентоспроможності ПМП ВФ “Панда” за допомогою впровадження інновацій
 • Підходи до управління інноваціями на підприємстві
 • Реалізація принципу об’єктивності відбору партнерів та пріоритетності захисту національних інтересів при здійсненні інвестиційно-інноваційної діяльності залізничного транспорту України
 • Реалізація управлінських і фінансових інновацій
 • Регулювання інноваційної діяльності промислових підприємств
 • Регіональна політика інноваційного розвитку промисловості: іноземний досвід та вітчизняні реалії
 • Регіональні програми розвитку інноваційної сфери економіки України
 • Регіональні пріоритети розвитку науково-технічного прогресу та інновацій
 • Резон бюджетування в управлінні інноваційним розвитком підприємств
 • Ретроспективні тенденції інноваційного розвитку промисловості України
 • Ризики в діяльності логістичних систем інноваційно-активних машинобудівних підприємств
 • Ризики в інноваційній діяльності підприємств
 • Ризики в інноваційній діяльності підприємств
 • Ризики венчурного інвестування інноваційної діяльності
 • Ринкова система господарювання. Інноваційний менеджмент
 • Ринкова система господарювання: інноваційний менеджмент
 • Розвиток венчурних фондів як джерел фінансових ресурсів інноваційного спрямування
 • Розвиток державно-приватного партнерства та інновацій в охороні здоров’я регіону
 • Розвиток міжгалузевої інтеграції як напрям забезпечення інноваційного розвитку підприємств аграрного сектора економіки
 • Розвиток науково-інноваційної сфери в Україні та країнах з ринковою економікою
 • Розвиток підприємства на основі соціально орієнтованих інновацій
 • Розвиток регіональної інноваційної діяльності України
 • Розвиток соціального комплексу як домінанта формування нової інноваційної економіки XXI століття
 • Розвиток та стан інноваційного підприємництва в Україні
 • Розвиток теорії стратегічного контролінгу інноваційної діяльності підприємства
 • Розвиток інновацій в економічній діяльності підприємств
 • Розвиток інноваційних процесів в Україні
 • Розвиток інноваційних стратегій в банківській сфері України
 • Розвиток інноваційності економічної діяльності в умовах становлення економіки знань
 • Розвиток інноваційної діяльності в умовах глобалізації
 • Розвиток інноваційної діяльності підприємств в Україні
 • Розвиток інноваційної діяльності у сфері послуг
 • Розвиток інноваційної діяльності у сфері послуг
 • Розвиток інноваційної діяльністі у сфері послуг та проблеми її фінансування
 • Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні
 • Розвиток інструментів фінансового забезпечення екологічних інновацій
 • Розробка інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку підприємства
 • Розробка інноваційної стратегії компанії в умовах швидкого розвитку електронного бізнесу
 • Роль МВФ у переході України до інноваційної моделі розвитку економіки
 • Роль амортизаційної політики в підвищенні інноваційного розвитку вітчизнах підприємств
 • Роль банківського кредитування у фінансуванні інноваційних проектів
 • Роль бухгалтерського обліку в управлінні інноваційною діяльністю
 • Роль бюджетної політики в активізації інвестиційно-інноваційної діяльності
 • Роль держави в активізації інноваційної діяльності в Україні
 • Роль держави в проведенні інноваційної політики
 • Роль держави у підвищенні інноваційно-інвестиційної активності підприємств України
 • Роль держави у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств
 • Роль економіки знань в інноваційній стратегії суспільного поступу
 • Роль корпоративної соціальної відповідальності бізнесу як інноваційної концепції розвитку територій
 • Роль малого і середнього інноваційного бізнесу в розвитку перехідної економіки
 • Роль моніторингу у розвитку ЗЕД підприємства в умовах інноваційної економіки
 • Роль місцевих бюджетів в інноваціїній діяльності в Україні
 • Роль нематеріальних активів в інноваційній діяльності підприємства
 • Роль освіти в інноваційному розвитку України
 • Роль освіти в інноваційному розвитку України
 • Роль освіти у сучасному інноваційному розвитку
 • Роль освіти у сучасному інноваційному розвитку
 • Роль та місце малого інноваційного бізнесу в ринковому середовищі
 • Роль та місце інноваційного менеджменту у ринковій системі
 • Роль інновацій в ефективності діяльності підприємства
 • Роль інновацій в підвищенні конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
 • Роль інновацій в системі управління підприємствами ресторанного господарства
 • Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
 • Роль інновацій у розвитку експортного потенціалу аграрного сектору
 • Роль інноваційних перетворень в економічному розвитку України у контексті міжнародної конкуренції
 • Роль інноваційних перетворень в економічному розвитку України у контексті міжнародної конкуренції
 • Роль інноваційних процесів на сільськогосподарських підприємствах
 • Роль інноваційного потенціалу у формуванні загального потенціалу підприємства
 • Роль інноваційного потенціалу у формуванні загального потенціалу підприємства
 • Роль інноваційної політики в формуванні конкурентоспроможності регіону
 • Роль іноземних інвестицій в інноваційному розвитку підприємств України
 • Роль іноземних інвестицій у фінансуванні інноваційного процесу в Україні
 • Роль іноземного інвестування в забезпеченні інноваційного розвитку економіки України
 • Роль інтегрованого зернового ринку в інноваційному розвитку економіки України
 • Рівень залучення іноземних інвестицій в україну та їх вплив на інноваційний розвиток
 • Світовий досвід регулювання інноваційних процесів
 • Світовий досвід фінансування інноваційних проектів
 • Світовий та вітчизняний досвід формування інноваційної інфраструктури
 • Світові тенденції розвитку інвестиційно-інноваційних процесів
 • Світові тенденції інноваційного процесу на сучасному етапі
 • Система дистанційного банківського обслуговування як одна з провідних інновацій комерційних банків
 • Система управління інноваційним потенціалом банку як економічна категорія
 • Системна природа інноваційної діяльності регіону
 • Складності інноваційної діяльності в Україні
 • Складові організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку сфери телекомунікацій
 • Складові системи аналізу інноваційної діяльності та інноваційних рішень організації
 • Соціальне управління: інноваційні підходи
 • Соціально-Інноваційний потенціал підприємства як елемент формування його соціально-економічної стійкості
 • Соціально-економічне значення інноваційних процесів в державі
 • Специфіка процесу управління інноваційними процесами на підприємстві
 • Специфіка формування механізму інноваційного потенціалу підприємства
 • Специфіка формування інноваційної стратегії підприємства
 • Специфічні особливості проведення інноваційно – орієнтованого аудиту
 • Спеціальні технологічні зони у світових інноваційних процесах
 • Способи фінансування інноваційних проектів
 • Спільні цінності партнерства бізнесу, суспільства і держави в інноваційному процесі
 • Стан соціальної стійкості регіональної економічної системи як обґрунтування переходу економіки регіону на інноваційний шлях розвитку
 • Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності підприємств
 • Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України
 • Створення логістичних парків як умова розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності промислових підприємств
 • Створення технопарків і наукових парків як засіб інноваційного розвитку економіки України
 • Стимулювання інноваційної діяльності в сільському господарстві в умовах глобалізації
 • Стимулювання інноваційної діяльності підприємств в умовах обмежених фінансових ресурсів
 • Стратегічна адаптація до інноваційного типу соціально-економічного розвитку територій України
 • Стратегічна стійкість та інноваційна діяльність машинобудівного підприємства
 • Стратегічне управління інноваційним розвитком економіки
 • Стратегічний контролінг як інструмент управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Стратегічний менеджмент як інструмент управління інноваціями
 • Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємств регіону
 • Стратегічні імперативи формування інноваційної політики розвинутих країн  в епоху глобалізації
 • Стратегічні інновації компаній – світових лідерів на «нових ринках»
 • Стратегія забезпечення зовнішньо–економічної діяльності інноваційного підприємства Красилівський агрегатний завод
 • Стратегія подальшого розвитку інноваційно-активних галузей харчової промисловості
 • Стратегія подальшого розвитку інноваційно-активних галузей харчової промисловості
 • Стратегія розвитку підприємства: інновації та внутрішня гнучкість
 • Стратегія управління інноваціями на підприємствах
 • Стратегія інноваційно-інвестиційної політики розвитку виробництва інтелектуального продукту в Україні
 • Стратегія інноваційного розвитку на прикладі машинобудівних підприємств
 • Стратегія інноваційного розвитку – фактор економічної безпеки підприємства в сучасних умовах
 • Стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємств
 • Стратегії інноваційного розвитку: вибір України
 • Структура і склад інноваційного науково-освітнього і виробничого комплексу регіону
 • Структура інноваційного потенціалу регіону: засади оптимізації
 • Структурно-інноваційна компонента сучасної валютно-фінансової політики у відкритій економіці
 • Стійкий інноваційний розвиток як важіль змінності підґрунть функціонування підприємства
 • Сутність організаційної інновації як економічної категорії
 • Сутність прийняття інноваційних рішень в умовах ризику і невизначеності
 • Сутність та зміст банківських інновацій
 • Сутність та значення регулювання інноваційної діяльності в Україні
 • Сутність та складові комплексної інноваційно-технологічної модернізації підприємств
 • Сутність інновацій та їхня роль в сучасному економічному зростанні
 • Сутність інновацій у сфері економічної безпеки підприємств
 • Сутність інноваційних стратегій комерційного банку
 • Сутність інноваційних стратегій комерційного банку
 • Сутність інноваційно-відтворювального підходу до управління регіональним економічним розвитком
 • Сутність інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства
 • Сутність інноваційного потенціалу підприємства
 • Сутність інноваційної стратегії, її особливості і вибір
 • Суть та значення інноваційних процесів в сфері сільського господарства
 • Суть, структура та формування інноваційної політики підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства
 • Сучасна інноваційна діяльність комерційних банків України
 • Сучасний стан державного регулювання інноваційної діяльності в Україні
 • Сучасний стан та напрямки підвищення інноваційної активності підприємств України
 • Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні
 • Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності підприємств
 • Сучасний стан інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості України
 • Сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України
 • Сучасний стан інноваційного розвитку регіонів
 • Сучасні аспекти сутності категорій “інновація” та “нововведення”
 • Сучасні напрями оцінювання інноваційної діяльності інструментального господарства промислового підприємства
 • Сучасні проблеми стимулювання інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості України
 • Сучасні проблеми та перспективи розвитку інноваційної інфраструктури в Україні
 • Сучасні тенденції розвитку інновацій у металургійному комплексі
 • Сучасні тенденції та регіональні особливості інноваційної діяльності в Херсонській області
 • Сучасні інноваційні засоби у рекламному процесі
 • Сучасні інноваційні стратегії міжнародних корпорацій
 • Тенденції розвитку Національної інноваційної системи України
 • Тенденції інвестиційної та інноваційної діяльності в економіці України
 • Тенденції інвестиційної та інноваційної діяльності в економіці України
 • Тенденції інноваційного потенціалу підприємства
 • Тенденції інноваційного розвитку та професійного навчання кадрів машинобудівної промисловості України
 • Теоретичні аспекти державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств
 • Теоретичні аспекти формування інноваційної стратегії машинобудівної промисловості
 • Теоретичні аспекти інноваційної діяльності вітчизняних підприємств
 • Теоретичні засади креативно-інноваційного потенціалу
 • Теоретичні засади управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Теоретичні основи управління інноваційною діяльністю комерційного банку
 • Теоретичні основи формування стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств
 • Теоретичні передумови формування інноваційної моделі технологічного розвитку підприємства
 • Теоретичні передумови інформаційно-аналітичної регіоналістики інноваційного розвитку
 • Теоретичні підходи до визначення поняття інноваційного потенціалу регіону
 • Теорітичні основи інновацій і їх значення для забезпечення розвитку підприємства
 • Технопарк як суб’єкт інноваційної діяльності
 • Технопарк як суб’єкт інноваційної діяльності
 • Технопарк як центр регіональної інноваційної системи
 • Технопарки – основа інноваційного розвитку: вітчизняний і зарубіжний досвід
 • Технополіс як новітня територіальна інноваційна структура організації промисловості
 • Типологія сучасних інноваційних організацій
 • Трансфер знань, як інновація в сфері інтелектуального інвестування
 • Трансфер технологій як складова інноваційного механізму
 • Трансформація економіки країн під впливом інноваційного прогресу
 • Триєдиний механізм удосконалення інноваційної політики
 • Триєдиний механізм удосконалення інноваційної політики
 • Триєдиний механізм удосконалення інноваційної політики
 • Трудовий потенціал: шляхи до інноваційного розвитку
 • Удосконалення механізму активізації інноваційної діяльності харчових підприємств
 • Удосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств
 • Удосконалення механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств
 • Удосконалення стратегії інноваційного розвитку підвищення ефективності діяльності підприємств машинобудування
 • Удосконалення інноваційної діяльності підприємства галузі електрозв’язку
 • Умови забезпечення інноваційної та конкурентної спроможності економіки України
 • Умови комерціоналізації об’єктів інтелектуальної власності в інноваційній економіці
 • Умови реалізації інноваційної модернізації виробництва
 • Умови розвитку виробничої системи: адаптивність та інноваційність
 • Умови формування та розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу транспортної системи регіону
 • Управління інноваційною політикою підприємства у сучасних умовах
 • Управління витратами інноваційного підприємства
 • Управління знаннями в логістиці як необхідна складова інноваційного розвитку економічних систем
 • Управління персоналом в інноваційних організаціях
 • Управління персоналом та інноваційна стратегія підприємства
 • Управління проектними ризиками при інвестуванні трансформацій інноваційного потенціалу регіону
 • Управління ризиками в процесі впровадження інновацій на підприємстві
 • Управління ризиками в інноваційній діяльності підприємства
 • Управління ризиками інноваційної діяльності
 • Управління ризиками інноваційної діяльності підприємства
 • Управління розвитком сучасних інноваційно-орієнтованих міст
 • Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств
 • Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств
 • Управління інноваційним розвитком промисловості: підходи до визначення сутності поняття
 • Управління інноваційними процесами на підприємствах
 • Управління інноваційними процесами на підприємствах
 • Управління інноваційними процесами на підприємстві
 • Управління інноваційними процесами на підприємстві: суть та особливості
 • Управління інноваційними ризиками
 • Управління інноваційними стратегіями на підприємстві
 • Управління інноваційними та інвестиційними процесами
 • Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств
 • Управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств України
 • Управління інноваціями
 • Управління інноваціями в промисловості з використанням дорожніх карт
 • Управлінські інновації на підприємстві в умовах сьогодення
 • Уточнення поняття «інноваційна діяльність підприємства»
 • Уточнення технології вибору і оцінки показників інноваційного розвитку підприємства
 • Фактори впливу на обсяг інформації в глобальному інформаційному середовищі інноваційно-інвестиційної діяльності
 • Фактори впливу на процес прийняття інноваційного рішення
 • Фактори впливу на розвиток інноваційного підприємства
 • Фактори ефективності інноваційної діяльності в регіоні
 • Фактори формування інноваційного потенціалу
 • Фактори інноваційного процесу підприємства в сучасних умовах
 • Фондовий ринок як засіб фінансування інноваційної діяльності
 • Формальні та неформальні відносини в інноваційних групах підприємства
 • Формування іміджу підприємства: інноваційні підходи
 • Формування галузевої інноваційної системи
 • Формування геопросторових моделей інноваційної конкурентоспроможності країн в сучасному світовому просторі
 • Формування концептуальних підходів управління інноваційним розвитком АПК
 • Формування організаційної структури підприємства при впровадженні інноваційної діяльності.
 • Формування потенціалу інноваційної діяльності гірничодобувних підприємств України
 • Формування ринку інноваційної науково-технічної продукції в Україні
 • Формування системи управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК та місце в неї підсистеми бюджетування
 • Формування та розвиток регіональних інноваційних кластерів в Україні
 • Формування і реалізація інноваційно-інвестиційних рішень
 • Формування інвестиційних ресурсів інноваційноорієнтованих підприємств машинобудування
 • Формування інвестиційно-інноваційного портфелю підприємства
 • Формування інноваційно-інвестиційного напряму розвитку аграрної сфери економіки
 • Формування інноваційно-інвестиційного напряму розвитку аграрної сфери економіки
 • Формування інноваційної культури підприємства
 • Формування інноваційної моделі розвитку економіки України в умовах ринкових відносин
 • Формування інноваційної політики промислових підприємств
 • Формування інноваційної інфраструктури в Україні
 • Формування інноваційної інфраструктури в Україні
 • Формування інноваційної інфраструктури в Україні
 • Формування інноваційної інфраструктури як пріоритетний напрямок економічної політики держави
 • Формула і основні принципи інноваційного типу соціально-домінантного розвитку України
 • Франчайзингова форма просування інновацій вузів
 • Функція координації в системі управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Функції інноваційного менеджменту в закладах освіти
 • Фінансова звітність в інноваційних формах інтеграції інформаційних систем в управлінні підприємством
 • Фінансова оцінка інноваційних проектів: методологічні підходи
 • Фінансова підтримка інноваційної діяльності
 • Фінансове забезпечення інноваційної діяльності Дніпропетровськой області
 • Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні
 • Фінансове планування як інструмент фінансового забезпечення інноваційних процесів
 • Фінансовий механізм розвитку інноваційної діяльності: теоретичний аспект
 • Фінансовий механізм розвитку інноваційної діяльності: теоретичний аспект
 • Фінансовий механізм інвестування інноваційної діяльності на основі державно-приватного партнерства
 • Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки
 • Фінансові можливості забезпечення інноваційної і науково-технічної діяльності
 • Фінансування інноваційної діяльності в Україні
 • Фінансування інноваційної діяльності в Україні: реалії та перспективи
 • Фінансування інноваційної діяльності та її роль в економічному розвитку країни
 • Характерні особливості інвестування в інноваційну діяльність
 • Характерні риси визначення ефективності інноваційної діяльності підприємства
 • Централізація державного управління процесом розробки та впровадження інновацій як виклик часу
 • Чинники розвиток інноваційного підприємства
 • Чинники розвиток інноваційного підприємства
 • Чинники, що перешкоджають формуванню й використанню інноваційного потенціалу Волинської області
 • Шляхи активізації інноваційної складової залізничного транспорту України
 • Шляхи вирішення проблем розвитку інноваційних процесів в Україні
 • Шляхи підвищення ефективністі впровадження інновацій в аграрному секторі
 • Шляхи підвищення інноваційної активності персоналу
 • Шляхи розв’язання проблем формування інноваційно-інвестиційного середовища аграрних підприємств в сучасних умовах
 • Шляхи сприяння розвитку інноваційної складової національної економіки
 • Шляхи удосконалення податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємтв
 • Шляхи інтеграції України в глобальний інноваційний простір
 • Щодо проблеми формування інноваційного потенціалу банків України
 • Щодо підняття на якісно нову ступінь загального рівеня системи управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК
 • Щодо управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК
 • Якість продукції торговельних підприємств – основа їх інноваційного розвитку
 • Якість трудового життя, зайнятість, продуктивність та інновації
 • Ґенезис сутності поняття «інновація»
 • Залишити коментар

  Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.