головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Маркетинг

 • Ambush-маркетинг – сучасна технологія просування товарів
 • Bluetooth-маркетинг: нові можливості та перспективи застосування
 • CRAZY PR як ефективна маркетингова комунікаційна технологія
 • Email-маркетинг в системе методов Интернет-продвижения
 • Event-маркетинг в системі маркетингової діяльності підприємств
 • Inbound маркетинг – процес впровадження та вплив на діяльність компаній
 • PR як інструмент ефективного банківського маркетингу
 • PR як інструмент підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства
 • PR-технології в системі маркетингових комунікацій
 • Sensory marketing як ефективний інструмент маркетингу
 • Актуальні аспекти формування маркетингового середовища неприбуткового підприємства
 • Актуальність маркетингових комунікацій для підприємства в сучасних ринкових умовах
 • Актуальність маркетингового підходу в управлінні будівельною галуззю України
 • Актуальність стратегічного маркетингу для сучасних підприємств торгівлі
 • Алгоритм оцінки ефективності маркетингової діяльності
 • Альтернативні підходи до системи розподілу в торговельному маркетингу
 • Аналіз впливу інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства
 • Аналіз застосування маркетингових комунікацій в системі управління діяльністю підприємства ТОВ „Туристична агенція ТА Кокос”
 • Аналіз маркетингових оцінок конкурентоспроможності діяльності туроператорів
 • Аналіз маркетингового середовища дп «державна картографічна фабрика» на основі складання матриці swot-аналізу
 • Аналіз маркетингової діяльності мінімаркетів та можливості її вдосконалення
 • Аналіз підходів до визначення суті та змісту маркетингових витрат підприємства
 • Аналіз підходів до визначення суті та змісту маркетингових витрат підприємства
 • Аналіз ринку і визначення маркетингових можливостей підприємства
 • Аналіз факторів маркетингового середовища та обґрунтування вибору маркетингової політики підприємства
 • Аналіз якісних методів в маркетинговій діяльності торговельних підприємств
 • Аромамаркетинг як дієвий спосіб впливу на купівельну мотивацію споживача
 • Аромамаркетинг як дієвий спосіб впливу на купівельну мотивацію споживача
 • Аромамаркетинг, як дієвий спосіб впливу на купівельну мотивацію споживача
 • Аромамаркетинг, як дієвий спосіб впливу на купівельну мотивацію споживача
 • Аромамаркетинг: без значних витрат – відчутний результат
 • Аромамаркетинг: особливості та перспективи розвитку
 • Аудит внутрішнього PR в системі персонал-маркетингу підприємств
 • Аутсорсинг у маркетинговій діяльності підприємств
 • Бенчмаркетинг – технологія вивчення і застосування комплексних рішень в страховому бізнесі
 • Бенчмаркетинг – технологія вивчення і застосування комплексних рішень в страховому бізнесі
 • Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
 • Брендинг як інноваційна технологія маркетингу
 • Бухгалтерський облік доходів від реалізації в ефективному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства
 • Бізнес-план та його зв’язок з програмою маркетингу
 • Бізнес-планування маркетингової діяльності як фактор успішного функціонування підприємства
 • Важливе місце в бізнесі – аналіз макрофакторів та мікрофакторів маркетингового середовища
 • Варіанти комплексу маркетингу на різних сегментах глобального аграрного ринку
 • Вдалий маркетинг – успішна запорука в управлінні конкурентоспроможністю
 • Вдосконалення визначення величини вибірки в маркетингових дослідженнях середніх величин
 • Вдосконалення маркетингової діяльності підприємств в умовах кризи
 • Вдосконалення маркетингової діяльності підприємства ПАТ Біотрейд
 • Вдосконалення маркетингової політики комунікацій в організації
 • Взаємозв’язок суб’єктів маркетингу партнерських відносин
 • Вибір оптимальної маркетингової стратегії
 • Вивчення міжнародного маркетингу як основна зовнішньоекономічна стратегія підприємства
 • Види маркетингових досліджень в господарській практиці АПК
 • Види маркетингових досліджень в господарській практиці АПК
 • Визначення маркетингової стратегії телекомунікаційного оператора ПАТ «Укртелеком»
 • Визначення основних недоліків обліково-аналітичного забезпечення маркетингової діяльності підприємств у сучасних умовах ринкових відносин в економіці України
 • Використання агромаркетингу підприємствами АПК
 • Використання банківського маркетингу для підвищення конкурентоспроможності банка
 • Використання зарубіжного досвіду маркетингової діяльності для підприємств, що функціонують у сфері інформаційних послуг
 • Використання зарубіжного досвіду при організації маркетингової діяльності
 • Використання зв’язків з громадськістю як елементу макромаркетингу в управлінні державним боргом
 • Використання концепції маркетингу в підготовці конкурентоспроможних менеджерів
 • Використання локального маркетингу в умовах глобалізації
 • Використання маркетингових досліджень в управлінні готельними підприємствами
 • Використання маркетингових досліджень в управлінні готельними підприємствами
 • Використання маркетингових комунікацій та інтернет-реклами
 • Використання маркетингу в готельному господарстві
 • Використання методів сумісного аналізу (латентних оцінок) в маркетингових дослідженнях
 • Використання принципів маркетингу в стилі дао в діяльності ПАТ «Орлан»
 • Використання принципів маркетингу для підвищення конкурентоздатності підприємств туристичної галузі
 • Використання принципів японського маркетингу в діяльності ПАТ «Оболонь»
 • Використання психоаналітичних методів в сучасному маркетингу
 • Використання інструментів інтернет-аналітики в маркетинговому сегментуванні
 • Використання інтернет-маркетингу як напрямок підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю
 • Використання інтернет-маркетингу як напрямок підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю
 • Використання інтернету як інструменту маркетингу
 • Вимоги до інформаційної системи управління маркетинговою діяльністю туристичних
 • Виставкова діяльність як один з найважніших елементів маркетингу
 • Виставково-ярмаркова діяльність як ефективний інструмент маркетингових комунікацій
 • Вплив маркетингового середовища на діяльність підприємства «Елітні десерти»
 • Вплив маркетингової діяльності банків України на їх ефективність
 • Вплив менеджмент-ризиків в маркетинговій діяльності
 • Вплив органазації системи стимулювання фахівців підприємств-суб’єктів ЗЕД на міжнародну маркетинговому стратегію
 • Вплив інтернет-маркетингу на підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Вплив інтернет-технологій на розвиток маркетингових комунікацій
 • Впровадження концептуальних методів маркетингових досліджень в управлінні діяльністю підприємства
 • Впровадження концепцій та інструментів інноваційного маркетингу в діяльність вітчизняних підприємств
 • Впровадження процесного підходу згідно ISO 9001:2008 в оцінювання маркетингової стратегії ТзОВ «Ельдорадо»
 • Впровадження системи форвардних контрактів для покращення маркетингової діяльності виробників сільськогосподарської продукції
 • Вірусний маркетинг в інтернеті
 • Вірусний маркетинг як перспектива рекламування
 • Вірусний маркетинг як перспективний напрям рекламування
 • Вірусний маркетинг як спосіб просування товару
 • Вірусний маркетинг – переваги та недоліки
 • Вірусний маркетинг – чудовий спосіб просування товару
 • Галузевий аспект маркетингу банку
 • Глибинне інтерв’ю як метод маркетингових досліджень
 • Деякі аспекти маркетингової товарної політики промислового підприємства у сфері інновацій
 • Директ-маркетинг в Україні: тенденції, проблеми та перспективи
 • До питання обліку маркетингових витрат підприємства
 • До питання про сучасне трактування поняття „комплекс маркетингу”
 • До питання формування маркетингової стратегії сучасного підприємства
 • Досвід Болгарії в системі агромаркетингу та його застосування в Україні
 • Дослідження впливу факторів на формування збалансованої системи маркетингових показників залежно від середовища їх виникнення
 • Дослідження конкурентів як чинника маркетингового середовища
 • Дослідження поведінки споживача у маркетингу
 • Дослідження поведінки споживачів спеціальних платіжних засобів – ключ до вирішення маркетингових проблем банку
 • Дослідження ціннісних орієнтирів українських споживачів як основного інструменту маркетингу в умовах глобалізації
 • Еволюція концепцій управління маркетингом
 • Еволюція реклами у маркетинговій діяльності
 • Екологічний брендинг як невід’ємна складова сучасного маркетингу
 • Екологічний маркетинг як необхідність сьогодення та запорука екологічного добробуту людства.
 • Екологічний маркетинг: сутність та проблеми розвитку
 • Економічний аналіз у здійсненні маркетингової діяльності підприємства
 • Економічні аспекти використання інтернет у маркетинговій діяльності підприємств
 • Електронний маркетинг: технології сучасного бізнесу
 • Елементи технології маркетингового планування комерційного банку
 • Елементи технології маркетингового планування комерційного банку
 • Етапи маркетингового оцінювання якості сироробної продукції
 • Ефективність маркетингових стратегій вартісно-орієнтованих підприємств
 • Ефективність застосування маркетингу взаємодії в діяльності операторів мобільного зв`язку
 • Забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарського підприємства шляхом маркетингової реструктуризації
 • Залежність стратегії маркетингу від стану життєвого циклу товару
 • Застосування концепції маркетингу взаємовідносин в діяльності ПАТ «Оболонь»
 • Застосування концепції маркетингу вражень на прикладі діяльності корпорації «Apple»
 • Застосування маркетингових принципів в управлінні соціальними процесами
 • Застосування маркетингових інструментів в сфері електронної комерції
 • Застосування маркетингових інструментів у туристичній індустрії
 • Застосування маркетингового аудиту в управлінні потенціалом підприємства
 • Застосування маркетингу в процесі антикризового управління підприємством
 • Застосування соціально-економічої концепції маркетингу в банківській сфері
 • Застосування цінової політики як інструменту комплексу маркетингу у процесі кредитування фізичних осіб пат кб «приватбанк»
 • Заходи з вдосконалення маркетингового управління на підприємстві
 • Збутова діяльність оптових підприємств в умовах маркетингової орієнтації
 • Значення маркетингових досліджень в Україні
 • Значення маркетингової політики у підвищенні конкурентоспроможності підприємства
 • Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
 • Значення маркетингу на ринку інтелектуальної власності
 • Значення розробки маркетингових стратегії в сучасних умовах
 • Значення соціально-етичного маркетингу в сучасних умовах функціонування підприємств
 • Значення товарної політики та маркетингу послуг у процесі розвитку готельного комплексу в Україні
 • Значення інтегрованих маркетингових комунікацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
 • Інвестиційний маркетинг як інструмент управління ризиками в сфері ЗЕД підприємств в умовах глобалізації
 • Інвестиція як стратегія маркетингу в туризмі
 • Інноваційна маркетингова стратегія технопарку
 • Інноваційна політика маркетингу
 • Інновації в маркетингових комунікаціях
 • Інструментарій маркетингу: застосування у конкурентній боротьбі
 • Інтеграційні процеси маркетингу та логістики
 • Інтеграційні процеси маркетингу та логістики
 • Інтегровані маркетингові комунікації
 • Інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу
 • Інтерактивна складова розвитку концепції міжнародного маркетингу малих та середніх підприємств
 • Інтерактивний маркетинг як інструмент формування відносин товаровиробників зі споживачами
 • Інтернет – комунікації у маркетингу
 • Інтернет-Маркетинг в Україні: передумови виникнення, особливості становлення, перспективи розвитку
 • Інтернет-маркетинг в Україні: передумови виникнення, особливості становлення, перспективи розвитку
 • Інтернет-маркетинг та його особливості в Україні.
 • Інтернет-маркетинг як засіб розвитку сучасного підприємства
 • Інтернет-маркетинг – ефективний інструмент просування на ринок нового товару
 • Інтернет-маркетинг, як ефективний інструмент для бізнесу
 • Інтернет-реклама як елемент маркетингової політики комунікацій
 • Інтернет-реклама, як спосіб маркетингових комунікацій
 • Інтернет– маркетинг: сутність, особливості та тенденції розвитку в Україні
 • Інформаційна концепція маркетингу
 • Інформаційна концепція маркетингу: переваги та обмеження
 • Інформаційна концепція маркетингу: переваги та обмеження
 • Іпотека – чинник макромаркетингу в туристичній галузі України
 • Использование ассоциативных исследований в практике маркетинга
 • Кадрові аспекти маркетингового управління земельними ресурсами
 • Ключові аспекти маркетингу інновацій сучасного підприємства
 • Комплексна система стратегічного управління комерційною діяльністю підприємств на основі маркетингу
 • Комплексна система стратегічного управління підприємством на засадах маркетингу
 • Комплексний підхід щодо стратегічного управління маркетинговою товарною політикою
 • Комунікативна концепція міжнародного маркетингу малих та середніх підприємств
 • Конкурентоспроможність продукції підприємства та маркетингові заходи щодо її підвищення
 • Концептуальні засади управління маркетингом у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Концепція «зеленого маркетингу»: сутність та основні аспекти
 • Концепція маркетингової логістики в управлінні закупівельно-збутовою діяльністю підприємства
 • Концепція маркетингу взаємовідносин в діяльності торговельних підприємств
 • Концепція інтегрованих маркетингових комунікацій
 • Корпоративна культура: її трансляція в умовах маркетингової орієнтації
 • Креативний підхід управління маркетинговою діяльністю
 • Латеральний маркетинг як нестандартне вирішення стандартних проблем
 • Латеральний маркетинг, як сучасний інструмент розвитку підприємства
 • Маніпуляція – маркетинговий засіб впливу на споживчу поведінку
 • Маніпуляція як маркетинговий засіб впливу на споживчу поведінку
 • Маркетинг освітніх послуг
 • Маркетинг сучасних підприємств
 • Маркетинг біржового ринку
 • Маркетинг в антикризивому управлінні підприємством
 • Маркетинг в системі управління діяльністю аграрних підприємств
 • Маркетинг в системі управління діяльністю аграрних підприємств
 • Маркетинг в умовах кризи
 • Маркетинг в умовах кризи
 • Маркетинг в умовах фінансово-економічної кризи
 • Маркетинг в управлінні логістичними процесами підприємств
 • Маркетинг впечатлений: цели, инструменты, методы воздействия
 • Маркетинг на ринках інтелектуального продукту
 • Маркетинг на ринку транспортних послуг України
 • Маркетинг на ринку транспортних послуг України
 • Маркетинг персоналу як основа управління в сучасних умовах господарювання
 • Маркетинг програмних продуктів
 • Маркетинг програмних продуктів
 • Маркетинг продуктів харчування із наповнювачами і харчовими добавками
 • Маркетинг продукції соняшнику в Україні
 • Маркетинг підприємств туристичної галузі
 • Маркетинг підприємств: стан та перспективи в умовах ринкової економіки
 • Маркетинг стратегічного планування землекористування.
 • Маркетинг та його значення у сфері консалтингових послуг
 • Маркетинг та особливості ведення рекламного бізнесу
 • Маркетинг туристичної діяльності як різновид маркетингу послуг
 • Маркетинг у сфері соціальних медіа – новий канал комунікації із споживачем та інструмент дослідження уподобань аудиторії
 • Маркетинг у сфері туризму
 • Маркетинг у сфері туризму
 • Маркетинг як інструмент розвитку страхового бізнесу в Україні
 • Маркетинг як інструмент розвитку страхового бізнесу в Україні
 • Маркетинг інновацій: іноземний та вітчизняний досвід
 • Маркетинг — основна складова в управлінні конкурентоспроможністю підприємства та продукції
 • Маркетинг, як основна складова діяльності туристичного підприємства
 • Маркетинг-мікс як головний засіб впливу підприємства на споживача ринку товарів та послуг
 • Маркетинг: напрямки, методи, завдання
 • Маркетингова стратегія виведення на ринок нового товару для ВАТ «Одескабель»
 • Маркетингова діяльності торговельно-посередницьких підприємств та оцінка її ефективності
 • Маркетингова діяльність банку
 • Маркетингова діяльність банків в умовах глобалізації
 • Маркетингова діяльність в системі збуту
 • Маркетингова діяльність в системі збуту
 • Маркетингова діяльність в системі формування конкурентоспроможності підприємства
 • Маркетингова діяльність підприємства
 • Маркетингова діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення
 • Маркетингова діяльність підприємства: планування та реалізація в сучасних ринкових умовах
 • Маркетингова діяльність роздрібного торговельного підприємства: теоретичні аспекти
 • Маркетингова діяльність та дослідження на ринку комерційних бірж в Україні
 • Маркетингова діяльність та дослідження на ринку комерційних бірж в Україні
 • Маркетингова діяльність та її технологія
 • Маркетингова діяльність хлібопекарського підприємства
 • Маркетингова діяльність, державні контракти та система оподаткування підприємства
 • Маркетингова діяльність: організаційна структура
 • Маркетингова діяльність: поняття та принципи, тактика та стратегія
 • Маркетингова закупівельна діяльність в торгівельних підприємствах України
 • Маркетингова збутова стратегія в туристичному бізнесі
 • Маркетингова комунікаційна політика
 • Маркетингова концепція управління підприємством
 • Маркетингова логістика
 • Маркетингова логістика: сутність і значення
 • Маркетингова оцінка конкурентоспроможності та визначення шляхів її підвищення
 • Маркетингова політика в сфері сільського туризму в Україні: завдання та перспективи
 • Маркетингова політика комунікації
 • Маркетингова політика підприємства: збут та реалізація продукції (послуг)
 • Маркетингова політика розподілу
 • Маркетингова стратегія виходу підприємства на зовнішній ринок
 • Маркетингова стратегія просування готельних послуг
 • Маркетингова стратегія підприємств тісно пов’язана з типом товару, етапом життєвого циклу товару та видом попиту на конкретний товар.
 • Маркетингова стратегія підприємства
 • Маркетингова стратегія як один з напрямів стратегічного менеджменту туристичного підприємства
 • Маркетингова товарна політика підприємства
 • Маркетингова товарна політика підприємства та проблеми її формування
 • Маркетингова товарна політика підприємства та шляхи її удосконалення
 • Маркетингова інформаційна система
 • Маркетингова історія або як за допомогою міфу з товарної марки зробити бренд
 • Маркетингове дослідження впровадження сучасних банківських технологій
 • Маркетингове дослідження ринку дорожньо-ремонтних та дорожньо-будівельних робіт Рівненської області
 • Маркетингове дослідження ринку мобільного зв’язку в Україні
 • Маркетингове дослідження ринку розчинної кави
 • Маркетингове дослідження стану та розвитку ринку банківських послуг в Україні
 • Маркетингове забезпечення розробки інвестиційного проекту
 • Маркетингове управління закупівельною діяльністю у торговельних підприємствах
 • Маркетингове ціноутворення на підприємстві
 • Маркетинговий PR
 • Маркетинговий аналіз стратегій конкурентів
 • Маркетинговий аналіз і його характеристики
 • Маркетинговий аудит і особливості його проведення
 • Маркетинговий аудит: сутність, складові та особливості проведення
 • Маркетинговий менеджмент товарного комплексу підприємства зв’язку
 • Маркетинговий потенціал підприємства в контексті стратегічного підходу
 • Маркетинговий потенціал підприємства та його економічна сутність
 • Маркетинговий потенціал як складова потенціалу підприємства
 • Маркетинговий потенціал як складова ресурсного потенціалу підприємства
 • Маркетинговий підхід до оцінки інвестиційної привабливості регіону
 • Маркетинговий підхід до підвищення конкурентоспроможності банківських установ
 • Маркетинговий підхід до управління якістю продукції на машинобудівних підприємствах
 • Маркетингові виборчі технології в Україні
 • Маркетингові дослідження діяльності суб’єкта малого підприємництва
 • Маркетингові дослідження книжкового ринку
 • Маркетингові дослідження конкурентів на туристичному ринку
 • Маркетингові дослідження нових трендів
 • Маркетингові дослідження перспектив розвитку ринку телекомунікаційних послуг в Україні
 • Маркетингові дослідження проблем розвитку роздрібної торгівельної мережі в Україні
 • Маркетингові дослідження ринку банківських послуг
 • Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки «Якобз»
 • Маркетингові дослідження ринку продукції виноградарства в контексті соціально-економічного розвитку сільських територій
 • Маркетингові дослідження ринку транспортних послуг: проблеми, фактори впливу та перспективи розвитку його в Україні
 • Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг
 • Маркетингові дослідження та їх роль в системі управління підприємством
 • Маркетингові дослідження у електронній економіці
 • Маркетингові дослідження українського ринку медіа послуг
 • Маркетингові дослідження українського ринку текстильних виробів: сучасний стан, проблеми, перспективи
 • Маркетингові дослідження через інтернет
 • Маркетингові дослідження: суть та перспективи розвитку
 • Маркетингові засади розвитку і функціонування ринку послуг
 • Маркетингові заходи в авіакомпаніях
 • Маркетингові заходи оптимізації тарифної політиці в поштовому зв’язку
 • Маркетингові заходи щодо підвищення конкурентної позиції мережі магазинів взуття
 • Маркетингові збутові стратегії підприємства: оцінка ефективності та реалізації
 • Маркетингові канали комунікацій на ринку спортивно – оздоровчих послуг
 • Маркетингові комункації в туризмі: реклама та просування послуг
 • Маркетингові комунікації як складова ефективної діяльності телекомунікаційного оператора
 • Маркетингові підходи в менеджменті
 • Маркетингові підходи до сегментації споживачів питної води
 • Маркетингові підходи до сегментації споживачів питної води
 • Маркетингові підходи до формування собівартості сільськогосподарської продукції
 • Маркетингові стратегічні підходи при формуванні товарного портфелю підприємств, що реалізують спортивні товари
 • Маркетингові стратегії для малого бізнесу
 • Маркетингові стратегії підприємств на ринку технологічних інновацій
 • Маркетингові стратегії у сфері послуг
 • Маркетингові стратегії інноваційних товарів
 • Маркетингові та інноваційні стратегії як рушійні сили конкурентоздатності підприємства
 • Маркетингові та інноваційні стратегії як рушійні сили конкурентоздатності підприємства
 • Маркетингові технологічні прийоми впливу на споживача
 • Маркетингові технології в організації діяльності аграрних господарств
 • Маркетингові інформаційні системи на підприємстві
 • Матриця bcg як інструмент вибору маркетингової стратегії фірми
 • Матриця mckensey як ефективний інструмент маркетингового аналізу стратегічних позицій підприємства
 • Мерчандайзинг як елемент синтетичних маркетингових комунікацій
 • Методи формування бюджету маркетингу
 • Методи формування бюджету маркетингу
 • Методично-організаційні засади використання маркетингових досліджень в управлінні готельними підприємствами
 • Методично-організаційні засади використання маркетингових досліджень в управлінні готельними підприємствами
 • Методичні основи стратегічного планування маркетингової діяльності як резерву підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
 • Методологічні засади маркетингових досліджень в системі визначення ринкових можливостей підприємства
 • Механізм латерального маркетингу у процесі створення інноваційного продукту
 • Митний маркетинг в умовах сучасної України
 • Митний маркетинг в умовах сучасної України
 • Модель проведення аудиту маркетингу: основні задачі та підходи до їх вирішення
 • Моделювання маркетингової діяльності підприємств в умовах цільового ринку
 • Можливості покращення маркетингової діяльності на ПАТ Київхліб
 • Муніципальний маркетинг: організаційні основи впровадження
 • Міжнародна діяльність підприємства: організація, маркетинг
 • Міжнародна реклама в Інтернеті: е-mail маркетинг
 • Місце бенчмаркетингу у стратегічному розвитку підприємства
 • Місце і роль маркетингової стратегії в банківській діяльності
 • Місцевий маркетинг у прийнятті управлінських рішень
 • Напрями вдосконалення елементів комплексу маркетингу оператора мобільного зв’язку
 • Напрямки маркетингової діяльності підприємства в мережі інтернет
 • Наукові засади дослідження маркетингу
 • Нейромаркетинг – механізм маніпулювання споживачем
 • Нейромаркетинг як механізм маніпулювання споживачем
 • Нейромаркетинг як помічник розуміння психології покупки брендів
 • Необхідність брендів та брендінгів у сучасному маркетингу
 • Необхідність використання системи маркетингового контролю
 • Необхідність застосування маркетингу у вітчизняних банках
 • Необхідність застосування маркетингу у сфері банківської діяльності в сучасних умовах
 • Необхідність застосування маркетингу у сфері банківської діяльності в сучасних умовах
 • Необхідність інтернет-технологій в сучасних маркетингових дослідженнях та маркетинговій діяльності підприємства
 • Неформальні вербальні маркетингові комунікації в системі комунікаційного міксу
 • Неформальні маркетингові комунікації
 • Новые тенденции в развитии банковского маркетинга
 • Об’єктивна необхідність автоматизації інформаційних процесів в управлінні маркетингом
 • Обгрунтування та розробка маркетингової конкурентної стратегії підприємства
 • Області, в яких приймаються маркетингові рішення та потреба використання обліково-аналітичної інформації
 • Обмеження розвитку управління маркетингом сільськогосподарської сировини на внутрішньому ринку
 • Оптимізація маркетингової діяльності в умовах розширення ринків збуту
 • Організаційне забезпечення маркетингової діяльності виробничого підприємства
 • Організаційні аспекти маркетингового управління на українських підприємствах легкої промисловості для стратегічного розвитку внутрішніх ринків збуту
 • Організаційні аспекти маркетингового управління українських підприємств легкої промисловості для стратегічного розвитку внутрішніх ринків збуту
 • Організаційні аспекти маркетингового управління українських підприємств легкої промисловості для стратегічного розвитку внутрішніх ринків збуту
 • Організаційні структури управління маркетингом на виробничих підприємствах
 • Організаційні, управлінські і маркетингові аспекти розвитку вітчизняного ринку виноградних вин
 • Організація внутрішніх комунікацій в маркетинговому управлінні людськими ресурсами підприємства
 • Організація діяльності ПАТ «Львівська пивоварня» на принципах концепції маркетингу стосунків
 • Організація маркетингових досліджень щодо впровадження нових послуг
 • Організація маркетингового управління в мережі торгівельних підприємств
 • Організація і управління маркетингом на підприємстві
 • Основи маркетингових досліджень транснаціональних банків
 • Основи стратегічного планування та етапи розвитку маркетингових стратегій в умовах глобалізації ринку
 • Основні етапи планування бюджету маркетингу
 • Основні концепції формування маркетингової стратегії підприємства
 • Основні напрями вдосконалення методології маркетингового управління підприємствами машинобудування
 • Основні напрями удосконалення маркетингової діяльності на ПУАТ «Лантманнен Акса»
 • Основні напрями удосконалення методології маркетингового управління в міжнародних корпораціях
 • Основні напрямки екологічного маркетингу у землекористуванні
 • Основні положення туристичного маркетингу
 • Основні принципи стратегічного маркетингового планування на підприємствах
 • Основні принципи формування кооперативних маркетингових стратегій підприємств
 • Основні фактори, що впливають на формування кооперативних маркетингових стратегій підприємств
 • Особливості банківського маркетингу в Німеччині
 • Особливості банківського маркетингу в умовах економічної кризи.
 • Особливості банківського маркетингу в умовах світової економічної кризи.
 • Особливості вдосконалення організації маркетингової діяльності підприємства на контролінгових засадах
 • Особливості використання сучасних рекламних технологій в умовах становлення маркетингу в Україні
 • Особливості відомих брендів та маркетингові передбачення на найближче майбутнє
 • Особливості застосування інтегрованих маркетингових комунікацій у туристичному підприємстві
 • Особливості здійснення маркетингової діяльності споживчого товариства «Золоте руно»
 • Особливості концепції інноваційного маркетингу сучасного підприємства
 • Особливості маркетингових досліджень в сфері послуг
 • Особливості маркетингових досліджень при плануванні зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах євроінтеграції
 • Особливості маркетингових досліджень у мережі інтернет
 • Особливості маркетингового позиціонування бренду
 • Особливості маркетингового управління якістю складової побутової техніки у торговельних підприємствах
 • Особливості маркетингової діяльності в медичні сфері
 • Особливості маркетингової діяльності в сучасному готельному менеджменті
 • Особливості маркетингової діяльності в туризмі
 • Особливості маркетингової діяльності в туристичній сфері
 • Особливості маркетингової діяльності у туристичній сфері України
 • Особливості маркетингової політики комунікацій на ринку банківських послуг
 • Особливості маркетингової товарної політики автомобілебудівних підприємств на ринку легкових автомобілів України
 • Особливості маркетингу в банківській діяльності
 • Особливості маркетингу в туризмі
 • Особливості маркетингу високотехнологічної продукції
 • Особливості маркетингу вітчизняного виробника, який працює з давальницькою сировиною
 • Особливості маркетингу на ринку медичних послуг та освіти
 • Особливості маркетингу підприємств України
 • Особливості маркетингу у сфері туризму
 • Особливості маркетингу інновацій сучасного підприємства
 • Особливості маркетингу інноваційних продуктів
 • Особливості методологічно-інформаційного інструментарію управлінського обліку та його роль в отриманні маркетингової інформації про конкурентів
 • Особливості міжнародного маркетингу
 • Особливості міжнародного стратегічного маркетингу в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 • Особливості німецького банківського маркетингу
 • Особливості організації маркетингового контролінгу діяльності торговельних підприємств в умовах кризи
 • Особливості організації маркетингової діяльності на сучасному підприємстві
 • Особливості організації маркетингової діяльності українських агропромислових підприємств
 • Особливості організації маркетингу в аграрному секторі економіки
 • Особливості організації маркетингу в туристичних підприємствах
 • Особливості планування маркетингу переробними підприємствами олійножирової галузі
 • Особливості проведення маркетингових досліджень готельних послуг
 • Особливості просування маркетингу послуг
 • Особливості розвитку Інтернет-маркетингу в Україні
 • Особливості розвитку страхового маркетингу в Україні
 • Особливості розробки маркетингової стратегії просування освітніх послуг
 • Особливості сучасного маркетингу в Україні
 • Особливості удосконалення маркетингу у сфері страхових послуг в умовах трансформаційної економіки України
 • Особливості управління маркетинговою діяльністю на підприємствах України в сучасних умовах господарювання
 • Особливості факторів середовища міжнародного маркетингу
 • Особливості формування маркетингової стратегії вітчизняними підприємствами в умовах кризи
 • Особливості формування маркетингової стратегії на авіапідприємствах
 • Особливості формування маркетингової стратегії підприємства
 • Особливості і проблеми банківського маркетингу
 • Оцінка ефективності Інтернет-реклами як важливого елемента сучасного маркетингу
 • Оцінка ефективності та оптимізація маркетингових витрат
 • Оцінка маркетингових ризиків у процесі функціонування торговельного підприємства
 • Оцінка процесу маркетингового управління реалізацією стратегій підприємств
 • Партизанський маркетинг в Україні
 • Партизанський маркетинг – нестандартний метод комунікації з кінцевим споживачем
 • Переваги використання інтернет-технологій та інтернет-реклами в маркетинговій діяльності
 • Переваги застосування інтернет-маркетингу на підприємствах
 • Переваги проактивного маркетингу над класичною моделлю взаємовідносин зі споживачем
 • Передумови виникнення та сутність маркетингу вражень
 • Персонал як складова комплексу маркетингу
 • Персональний продаж як головний елемент маркетингових комунікацій у країнах Сходу
 • Персональний продаж як інструмент маркетингу на підприємстві
 • Перспективи використання маркетингу в соціальних мережах
 • Перспективи розвитку мобільного маркетингу в Україні
 • Перспективний товарний асортимент як основа ефективної маркетингової політики торговельного підприємства
 • Перспективні напрями аналізу та моделювання процесів управління маркетинговим комунікаційним процесом
 • Планування внутрішнього PR в системі персонал-маркетингу підприємств
 • Планування діяльності підприємства в системі маркетингу
 • Поведінка споживачів, її особливості та значення для маркетингової діяльності підприємства
 • Політико-правова сфера як чинник макросередовища кадрового маркетингу
 • Політичний маркетинг як основа організацій виборчої компанії
 • Політичний маркетинг як основа організацій виборчої компанії
 • Політичний маркетинг як основа організації виборчої кампанії
 • Поняття та сутність управління маркетингової діяльністю підприємства при виході на зовнішній ринок
 • Портфельний аналіз як інструмент формування маркетингової стратегії підприємства
 • Посередницькі операції банку з векселями: маркетингове дослідження
 • Постановка задачі визначення ефективності управління маркетинговими комунікаціями підприємства
 • Приватні торгові марки як ефективний інструмент маркетингової товарної політики
 • Принципи застосування конкурентних маркетингових стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації
 • Принципи маркетингу в діяльності підприємства
 • Прихований маркетинг як ефективний інструмент досягнення цілей підприємства
 • Прихований маркетинг як ефективний інструмент досягнення цілей підприємства
 • Прихований маркетинг, його роль у просуванні товарів на підприємстві
 • Проблеми застосування стратегічного маркетингу на підприємствах України
 • Проблеми конкурентоспроможності підприємства і маркетинговий аспект
 • Проблеми підготовки фахівців з маркетингу
 • Проблеми становлення відділів маркетингу на промислових підприємствах
 • Проблеми становлення та перспективи розвитку інтернет-маркетингу в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку маркетингових досліджень в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку інтернет – маркетингу в Україні
 • Проблеми та суперечності соціально етичного маркетингу в сучасному суспільстві
 • Проблеми і перспективи розвитку маркетингу в Україні
 • Проведення маркетингових досліджень на біопаливному ринку
 • Провокаційний маркетинг як різновид реклами
 • Прогнозування тенденцій в маркетингових комунікаціях банку
 • Просування товарів та послуг на промислових ринках за допомогою Інтернет-маркетингу
 • Процес розробки маркетингової стратегії виробничого підприємства
 • Процес управління маркетингом на підприємстві
 • Прямий маркетинг як ефективний механізм просування товарів та послуг
 • Пріоритетні напрямки маркетингової діяльності виробничого підприємства на ринку швейних виробів
 • Підвищення доходів підприємства від інвестиційної діяльності за допомогою маркетингу
 • Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності засобами маркетингу
 • Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом впровадження маркетингового управління
 • Підвищення маркетингового потенціалу агропромислового підприємства як важливої складової його експортного потенціалу
 • Підприємницька діяльність: принципи, види, фонди, витрати, маркетинг
 • Підходи до оцінювання ефективності маркетингової діяльності торговельного підприємства
 • Підходи до розробки маркетингової стратегії підприємства
 • Реалізація міжнародної маркетингової стратегії підприємства на основі бренд-підходу
 • Реалії соціально-відповідального маркетингу
 • Результативність та особливості проведення нетрадиційних методів маркетингових досліджень
 • Реклама – ефективний засіб комунікації маркетингу
 • Реклама в міжнародному маркетингу: стратегії стандартизації та адаптації
 • Реклама в системі маркетингових комунікацій
 • Реклама в системі інтегрованих маркетингових комунікацій
 • Реклама як ефективний інструмент маркетингу
 • Реклама як складова маркетингових комунікацій
 • Рекламна діяльність служби маркетингу на підприємстві та її ефективність
 • Рекомендації щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства ресторанної галузі
 • Рзвиток маркетингу в розвинених країнах ЄС
 • Рзвиток маркетингу в розвинених країнах ЄС
 • Ринок у системі екомаркетингу
 • Ринок автомобільних послуг в умовах невизначеності макросередовища: розробка стратегії маркетингу
 • Ринок маркетингових комунікацій в Україні
 • Розвиток компанії на основі результатів геомаркетингових досліджень
 • Розвиток маркетингу в розвинених країнах ЄС
 • Розвиток освіти на основі принципів некомерційного маркетингу
 • Розробка концепції маркетингових комунікацій по виведенню нового товару на ринок
 • Розробка маркетингових заходів з досягнення сучасної стратегії ват «укртелеком»
 • Розробка маркетингових заходів щодо просування нового товару на міжнародний ринок
 • Розробка маркетингової цінової стратегії підприємства
 • Розробка та проведення маркетингових заходів підприємства в умовах виставки
 • Розробка і реалізація маркетингової діяльності в аграрному секторі економіки
 • Роль економічного аналізу у маркетинговій діяльності підприємства
 • Роль комплексу маркетингових комунікацій в системі управління підприємством
 • Роль маркетингових комунікацій в діяльності підприємства
 • Роль маркетингового аудиту в діяльності підприємства
 • Роль маркетингу в політичному житті суспільства
 • Роль маркетингу в діяльності сучасних закладів ресторанного господарства
 • Роль маркетингу в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Роль маркетингу в функціонуванні банків
 • Роль маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності рекреаційних послуг
 • Роль маркетингу у сфері залізничного транспорту України
 • Роль маркетингу у формуванні стратегії поведінки фірми
 • Роль мережевого маркетингу на ринку України
 • Роль політичного маркетингу в політичній діяльності сучасного суспільства
 • Роль рекламної та інформаційної та маркетингової діяльності у регіональному розвитку туризму
 • Роль служби маркетингу машинобудівного підприємства щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів
 • Роль стимулювання збуту і особистих продажів в маркетингових комунікаціях у сфері туризму
 • Роль товарної та маркетингової політики у підвищенні конкурентоспроможності підприємства
 • Самомаркетинг як засіб представлення своїх можливостей на ринку праці
 • Сегментація ринку маркетингових комунікаційних послуг
 • Система маркетингових досліджень: завдання, процес та види
 • Система маркетингових комунікацій підприємства та можливі стратегії вдосконалення
 • Система маркетингових комунікацій: структура та функції
 • Система маркетингового контролю за реалізацією стратегій підприємства
 • Система маркетингу банківських послуг
 • Система ризиків в маркетинговій діяльності підприємства
 • Система управління маркетинговою діяльністю видавництва
 • Систематизація маркетингових стратегій виходу підприємства на зовнішній ринок
 • Системно-рефлексивний маркетинг у сучасному підприємництві
 • Соціальний маркетинг в молодіжному русі
 • Соціальний маркетинг як основа проектування соціальних змін в українському суспільстві
 • Соціальні медіа як ефективний інструмент інтернет-маркетингу
 • Соціальні мережі – ефективний інструмент маркетингу
 • Соціальні мережі – ефективний інструмент маркетингу
 • Специфіка банківського маркетингу
 • Специфіка маркетингу в банку
 • Специфіка маркетингу технологій
 • Специфічні риси комплексу маркетингу роздрібного торговельного підприємства
 • Споживча компетенція як одна з базових категорій загальної маркетингової компетенції підприємства
 • Споживчі уподобання як орієнтир для прийняття маркетингових рішень на ринку хлібопродуктів м. Херсона
 • Спортивний маркетинг як прогресивна технологія просування
 • Становлення міжнародного маркетингу
 • Статистичні методи обробки маркетингової інформації
 • Створення споживчої переваги як основне завдання маркетингу
 • Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій
 • Стратегическое планирование маркетинговой деятельности на предприятии
 • Стратегічне маркетингове планування діяльності підприємства
 • Стратегічне планування в міжнародному маркетингу
 • Стратегічне планування маркетингових комунікацій на ринку
 • Стратегічне управління маркетинговим потенціалом в умовах кризової економіки
 • Стратегічне управління маркетинговим потенціалом в умовах кризової економіки
 • Стратегічне управління маркетинговою діяльністю торговельних підприємств: тенденції та проблеми
 • Стратегічне управління ризиками маркетингової взаємодії ПАТ “Вінтер”
 • Стратегічний розвиток персоналу підприємства на основі маркетингу
 • Стратегія диверсифікації в системі маркетингової діяльності підприємства
 • Стратегія контент-маркетингу у соціальних медіа
 • Стратегія партизанського маркетингу в просуванні товару
 • Страховий маркетинг як спосіб вдосконалення страхової діяльності
 • Страховий маркетинг:сутність, принципи та функції
 • Структура відділу маркетингу у загальній системі управління підприємства
 • Сутність концепції холістичного маркетингу
 • Сутність латерального маркетингу
 • Сутність маркетингових стратегій для операторів мобільного зв’язку
 • Сутність маркетингового аналізу товарної політики підприємства на міжнародному ринку
 • Сутність маркетингового потенціалу підприємства
 • Сутність маркетингової політики комунікацій
 • Сутність маркетингової цінової політики та види цін
 • Сутність прихованого маркетингу, його роль у просуванні товарів
 • Сутність та еволюція підходів до формування маркетингової концепції підприємства
 • Сутність та методологія маркетингового аналізу
 • Сутність і сфера стратегічного маркетингу
 • Сутність, основні завдання та функції маркетингового менеджменту в туристичній фірмі
 • Сучасна парадигма паблік рілейшнз у системі інтегрованих маркетингових комунікацій
 • Сучасна роль PR в засобах маркетингових комунікацій
 • Сучасна стратегія маркетингу готельного бізнесу. продаж номерів погодинно.
 • Сучасний підхід до оцінки ефективності реалізації маркетингових стратегій
 • Сучасний інструментарій маркетингових досліджень у банківських установах
 • Сучасні аспекти та тендеції розвитку маркетингу
 • Сучасні маркетингові стратегії підприємств в галузі інформаційних технологій
 • Сучасні передумови переходу до стратегічного управління маркетинговою товарною політикою
 • Сучасні підходи до визначення ефективності маркетингової інформації
 • Сучасні тенденції використання Інтернет у маркетинговій діяльності малого підприємства
 • Сучасні тенденції розвитку маркетингу в Україні
 • Сучасні тенденції розвитку маркетингу в Україні
 • Сучасні тенденції розвитку стратегічного маркетингу.
 • Сучасні трансформації міжнародного маркетингу
 • Тенденції розвитку сучасного маркетингу та його основні цілі
 • Теоретико-методичні засади маркетингової комунікаційної діяльності підприємств
 • Теоретико-методичні засади механізму впровадження системи маркетингу при здійсненні зовнішньоторговельних операцій
 • Теоретико-методологічні підходи визначення сутності «аграрний маркетинг»
 • Теоретична сутність маркетингу взаємовідносин
 • Теоретичне визначення сутності «маркетинг» та його основні функції
 • Теоретичні аспекти використання маркетингових стратегій на українських підприємствах
 • Теоретичні аспекти маркетингових досліджень у туристичній галузі
 • Теоретичні аспекти маркетингового потенціалу як фактору забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств
 • Теоретичні аспекти маркетингової стратегії
 • Теоретичні аспекти маркетингової стратегії
 • Теоретичні аспекти міжнародного маркетингу в системі зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Теоретичні аспекти міжнародного маркетингу та його роль у зовнішньоекономічної діяльності
 • Теоретичні визначення теорій маркетингу
 • Теоретичні засади концепції екологічного маркетингу як необхідної умови виходу компанії на міжнародний ринок
 • Теоретичні засади маркетингових досліджень в сучасному вимірі
 • Теоретичні основи комплексу маркетингу
 • Теоретичні основи маркетингових стратегій підприємств
 • Теоретичні основи обгрунтування маркетингових управлінських рішень на підприємстві
 • Теоретичні основи планування в маркетингу
 • Теоретичні підходи до визначення сутності складових маркетингової комунікаційної політики
 • Теорія та практика функціонування вертикальних маркетингових систем
 • Територіальний маркетинг як передумова розвитку прикордонних регіонів в умовах світової глобалізації
 • Тестування вживання продукту як метод маркетингових досліджень
 • Товарна марка та її значення в сучасному маркетингу
 • Удосконалення організації управління маркетинговою діяльністю з урахуванням специфіки діяльності підприємств машинобудування
 • Удосконалення процесу управління діяльністю ПАТ КБ «Правекс-банк» за допомогою комунікаційних маркетингових стратегій
 • Узагальнена класифікація послуг в сфері маркетингу
 • Умови формування стратегії банківського маркетингу в Україні
 • Умови формування та функціонування соціально-відповідального маркетингу на прикладі фірми «PepsiCo»
 • Упаковка як елемент маркетингової діяльності
 • Упаковка як інструмент маркетингу
 • Управління взаємовідносинами зі споживачами як елемент стратегії маркетингової діяльності підприємства
 • Управління витратами на маркетинг і збут: досвід використання економетричних та оптимізаційних моделей
 • Управління витратами на маркетинг і збут: досвід використання економетричних та оптимізаційних моделей
 • Управління маркетинговими можливостями підприємства
 • Управління маркетингом на підприємстві
 • Управління маркетингом на підприємстві
 • Управління маркетингом: інформаційний аспект
 • Управління просуванням як складової комплексу маркетинг менеджменту
 • Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств
 • Управління товарною складовою комплексу маркетинг менеджменту
 • Управління ціноутворенням як складової комплексу маркетинг менеджменту
 • Управління інформаційним забезпеченням на підприємствах в умовах їх маркетингової орієнтації
 • Управлінський облік в інформаційному забезпеченні маркетингової діяльності підприємств
 • Успішність в багаторівневому маркетингу
 • Фактори формування системи маркетингу персоналу на підприємствах
 • Фактори, які впливають на застосування Інтернет-маркетингу в сільському господарстві
 • Фактори, які впливають на застосування Інтернет-маркетингу в сільському господарстві
 • Формування комплексу маркетингових комунікацій для упаковки «tetra recart» від ДП «ТЕТРА ПАК Україна»
 • Формування концепції інтегрованих маркетингових комунікацій на підприємстві
 • Формування маркетингової діяльності на підприємстві
 • Формування маркетингової програми діяльності підприємств ринку будівельних матеріалів на основі брендингу
 • Формування маркетингової стратегії виходу на нові зарубіжні ринки ВАТ “ХТЗ”
 • Формування системи маркетингових досліджень на ринку банківських послуг
 • Формування системи маркетингу персоналу на вітчизняних підприємствах
 • Формування системи маркетингу персоналу на вітчизняних підприємствах
 • Формування та реалізації маркетингової стратегії: основні проблеми та шляхи їх подолання
 • Формування та розвиток екологічного фактору в сучасному маркетингу
 • Формування та функціонування системи маркетингу аграрних підприємств
 • Функції управління персонал-маркетингом підприємства
 • Фінансовий маркетинг як основа роботи емітента на фондовому ринку
 • Фінансовий маркетинг як основа роботи емітента на фондовому ринку
 • Характеристики сучасної концепції маркетингу
 • Холістичний маркетинг як запорука ефективної діяльності підприємства
 • Цільові ринки та сегментація. Стратегія маркетингу
 • Цінова політика та її роль у маркетинговій діяльності підприємства
 • Цінова психологія в контексті маркетингових рішень
 • Ціноутворення як основна прерогатива відділу маркетингу
 • Ціноутворення як складова маркетингового забезпечення молокопереробних підприємств
 • Шляхи підвищення економічної ефективності бізнесу операторів мобільного зв`язку на принципах маркетингу взаємодії
 • Шляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємства
 • Щодо сутності поняття “маркетинг”
 • Якість товару як складова маркетингу
 • Залишити коментар

  Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.