головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Менеджмент

 • CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту
 • HR-менеджер як головний творець системи управління персоналом в підприємствах готельної індустрії
 • HR-менеджмент у контексті зменшення витрат на персонал
 • SWOT-аналіз як інструмент стратегічного менеджменту на підприємстві
 • Автоматизація робочого місця менеджера як складова інформаційної безпеки сучасного підприємства
 • Аграрний менеджмент і перспективні сфери його впровадження
 • Актуальні питання бюджетного менеджменту на місцевому рівні
 • Актуальні проблеми менеджменту
 • Актуальні проблеми менеджменту
 • Актуальність використання та перспективи розвитку менеджменту якості як однієї з проблем управління людськими ресурсами
 • Актуальність та перспективи розвитку міжнародного менеджменту
 • Аналіз ефективності динаміки менеджменту на підприємстві
 • Аналіз системи довгострокового стимулювання топ-менеджерів
 • Аналіз сучасних методів менеджменту підприємства та розробка шляхів їх удосконалення
 • Аналіз чинників впливу на систему ризик-менеджменту банку
 • Аналітична оцінка методичних підходів до поняття податкового менеджменту
 • Антикризове управління в системі менеджменту підприємства
 • Антикризове управління як елемент менеджменту на підприємстві
 • Антикризовий менеджмент банківських установ України
 • Антикризовий менеджмент на підприємствах водного транспорту
 • Антикризовий менеджмент як засіб запобігання та подолання кризи на підприємствах малого бізнесу
 • Бюджетний менеджмент як альтернативний метод планування бюджетів різних країн світу
 • Бюджетний менеджмент: поняття та складові
 • Бюджетний менеджмент: сутність, система управління, складові
 • Бюджетування як інструмент фінансового менеджменту
 • Взаємозв’язок інформатики та менеджменту
 • Взаємозв’язок контролю та регулювання як функцій менеджменту
 • Вибір методу ціноутворення в менеджменті туристичної індустрії
 • Видатний світовий менеджер Пітер Друкер
 • Види та роль інформації у менеджменті
 • Використання концепції маркетингу в підготовці конкурентоспроможних менеджерів
 • Використання мотивації в менеджменті
 • Використання принципів ноетичної динаміки в сучасному менеджменті
 • Використання системного левериджу в менеджменті підприємства
 • Використання технології «бізнес юніт менеджмент» в стратегічному управлінні витратами на будівництві
 • Використання інформації управлінського обліку в системі менеджменту
 • Вимоги до менеджерів інноваційної сфери діяльності
 • Вирішення конфліктів в сучасному менеджменті
 • Вміння вирішувати конфлікти в колективі як важливий аспект діяльності сучасного менеджера
 • Внутрішній аудит компанії як складова корпоративного менеджменту
 • Вплив банківського ризик-менеджменту на результат діяльності субєктів господарювання
 • Вплив глобалізації на трансформацію процесу менеджменту в індустрії туризму
 • Вплив менеджмент-ризиків в маркетинговій діяльності
 • Вплив характеру руху грошових коштів на ефективність діяльності малого підприємства «Пан Шіпінг Менеджмент»
 • Впровадження екологічого менеджменту підприємства як необхідність, що обумовлена часом
 • Впровадження енергетичного менеджменту на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства
 • Впровадження системи менеджменту якості на прикладі комерційних банків
 • Впровадження системи оціночних показників-індикаторів ризик-менеджменту в інвестиційних проектах будівельних підприємств
 • Впровадження ситуативної моделі поведінки менеджерів щодо вдосконалення процесу управління групами
 • Впровадження японської моделі менеджменту в Україні
 • Впровадження інформаційних систем адміністративного менеджменту
 • Впровадження інформаційних систем менеджменту у вітчизняних організаціях
 • Відповідальність в менеджменті: визначення, види, управління
 • Гендерні особливості побудови кар’єри менеджера
 • Генрі Форд (1863- 1947 р.) як видатний менеджер
 • Глобальні комунікаційні моделі та інфосфера: власний медіа-менеджмент
 • Голос – ефективний інструмент операційного менеджменту
 • Движущие силы формирования качества менеджмента организации
 • Делегування повноважень в діяльності менеджера
 • Державний податковий менеджмент
 • Державний податковий менеджмент на території України: історичний розвиток
 • Деякі сучасні технології оптимізації електронного менеджменту людських ресурсів
 • Деякі сучасні технології оптимізації електронного менеджменту людських ресурсів
 • До питання класифікації ризиків в системі ризик-менеджменту
 • Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики та логістичного менеджменту на підприємствах.
 • Дослідження значення стратегічного планування в менеджменті
 • Екологічний менеджмент
 • Екологічний менеджмент як інструмент зниження техногенного тиску на навколишнє середовище України
 • Екологічний менеджмент, як фактор стимулювання розвитку раціонального природокористування
 • Економіко-математичне моделювання в менеджменті
 • Економічна сутність контролю як функції менеджменту
 • Енергетичний менеджмент: поняття, принципи та методи управління
 • Етапи в логістичнім менеджменті
 • Етапи розвитку менеджменту: поняття, принципи та характерні риси
 • Етика в менеджменті: визначення, види етичних підходів та фактори
 • Ефективні поради по кризис-менеджменту для керівників українських підприємств
 • Ефективні рішення для успішного функціонування тайм-менеджменту
 • Ефективність запровадження системи менеджменту знань на українських підприємствах
 • Ефективність менеджменту персоналу в сучасних умовах господарювання
 • Забезпечення ефективної мотивації персоналу в системі операційного менеджменту
 • Загальна характеристика цілей в менеджменті, їх значення
 • Закони та закономірності менеджменту
 • Закони і закономірності менеджменту
 • Засоби мотивації практичного менеджменту
 • Застосування методів фінансового менеджменту як інструменту ефективного управління підприємством
 • Застосування професійних технологій соціального менеджменту
 • Західноєвропейська модель менеджменту
 • Значення менеджменту при здійснення зовнішньоекономічних операцій
 • Значення інформаційних технологій в формуванні стратегічного мислення менеджера торгівельного підприємства
 • Значення інформації в менеджменті
 • Зовнішньоекономічна діяльність: стратегічний менеджмент
 • Зовнішньоекономічна діяльність: сутність менеджменту
 • Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні основи менеджменту
 • Івентивний менеджмент – інновація в інструментарії сучасного управління
 • Ідентифікація потреб співробітників організації як основа мотиваційного менеджменту
 • Імідж менеджера як складова формування успіху організації
 • Інвестиційний менеджмент організації в умовах інвестиційного клімату України
 • Інвестиційний та страховий менеджмент
 • Інвестиційний та страховий менеджмент: сутність, мета і завдання
 • Інноваційний менеджмент в Україні
 • Інноваційний менеджмент в Україні
 • Інноваційний менеджмент в процесі впровадження диверсифікації на підприємстві зв’язку
 • Інноваційний менеджмент і його значення на сучасному етапі розвитку економіки
 • Інноваційний менеджмент: зміст та функції
 • Інноваційний менеджмент: місце і значення
 • Інноваційний менеджмент: стратегія та експертиза
 • Інноваційний менеджмент: сутність, процес, класифікація інновацій
 • Інноваційний процес та менеджмент
 • Інновація як засіб антикризового менеджменту
 • Інновація – провідний засіб антикризового менеджменту
 • Інновація – провідний засіб антикризового менеджменту
 • Інституціональні засади податкового менеджменту
 • Інформаційне забезпечення менеджменту: методи і технологія
 • Інформаційне забезпечення систем оперативного менеджменту
 • Інформаційне забезпечення систем оперативного менеджменту
 • Інформаційно-комунікаційний менеджмент: пам’ять
 • Кадровий менеджмент в сільському господарстві Вінницької області
 • Компетентністний підхід в системі оцінки персоналу кадрового менеджменту
 • Комунікаційний процес в менеджменті та методи його вдосконалення на підприємстві
 • Комунікації у менеджменті: документація та діловодство, документообіг
 • Комунікації у менеджменті: сутність комунікацій та їх види
 • Комунікації у менеджменті: удосконалення міжособових комунікацій
 • Конкурентоспроможність продукції як основна ціль виробничого менеджменту
 • Контроль як функція менеджменту
 • Контролювання як загальна функція менеджменту
 • Контролювання як функція менеджменту
 • Концептуальні основи інвестиційного менеджменту
 • Концепція соціального менеджменту персоналу на підприємстві
 • Концепція управління за цілями як основа проектного менеджменту
 • Концепція управління персоналом в американській моделі менеджменту
 • Концепція управління персоналом в американській моделі менеджменту
 • Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства
 • Корпоративний податковий менеджмент у системі управління підприємством
 • Креативний менеджмент в діяльності підприємства
 • Креативні ідеї в адміністративному менеджменті компаній
 • Кредитний менеджмент як чинник формування позитивної інвестиційної поведінки підприємства
 • Кредитний ризик-менеджмент для економіки, що розвивається у Центральній та Східній Європі
 • Критерії оцінки ефективності управлінської діяльності менеджера
 • Логістика як складова менеджменту
 • Логістичний менеджмент підприємства готельного господарства
 • Лідерство в системі менеджменту
 • Лідерство як запорука кар’єрного росту менеджера
 • Лідерство як одна з визначальних рис ефективного менеджера
 • Маркетингова стратегія як один з напрямів стратегічного менеджменту туристичного підприємства
 • Маркетинговий менеджмент товарного комплексу підприємства зв’язку
 • Маркетингові підходи в менеджменті
 • Математичний апарат і методичний інструментарій інвестиційного менеджменту
 • Медіа-менеджмент як система заходів у сфері масової комунікації
 • Менеджер нового покоління
 • Менеджер сучасності: функції та кваліфікація
 • Менеджер як людина, що здійснює професійне управління
 • Менеджер-лідер – хто він такий?
 • Менеджер: планування та організація роботи
 • Менеджер: риси особистості та визначення
 • Менеджери вищої ланки: специфіка прийняття рішень
 • Менеджмент вексельного обігу в Україні: Проблеми та перспективи розвитку
 • Менеджмент вексельного обігу в Україні: Проблеми та перспективи розвитку
 • Менеджмент банківського ризику Ощадбанку Путивльського відділення
 • Менеджмент банківської діяльності в умовах становлення ринкової економіки
 • Менеджмент енергетичного підприємства: основне завдання
 • Менеджмент людських ресурсів як концепція менеджменту
 • Менеджмент підприємницької діяльності
 • Менеджмент підприємства: поняття, функції та методи управління
 • Менеджмент рекламної діяльності підприємства
 • Менеджмент розробки стратегії підприємства
 • Менеджмент трудових ресурсів в сучасних ринкових умовах
 • Менеджмент трудових ресурсів у сучасних ринкових умовах
 • Менеджмент у державному управлінні
 • Менеджмент у контексті розвитку економічної теорії
 • Менеджмент у підприємництві як мистецтво управління
 • Менеджмент у страхуванні
 • Менеджмент українських підприємств: сучасні проблеми
 • Менеджмент як галузь людської діяльності
 • Менеджмент як мистецтво та наука управління
 • Менеджмент як наука та мистецтво управління
 • Менеджмент як наука управління людьми
 • Менеджмент як організація роботи персоналу
 • Менеджмент як організація управління
 • Менеджмент як цілеспрямований вплив на колектив працівників
 • Менеджмент якості та економічна освіта
 • Менеджмент якості: проблеми та перспективи запровадження на вітчизняних підприємствах
 • Менеджмент і науковий підхід до прийняття управлінських рішень
 • Менеджмент. Мікрологістична система KANBAN
 • Менеджмент: антикризове управління підприємством
 • Менеджмент: взаємодія методів та функцій
 • Менеджмент: деякі семіотичні моделі комунікації
 • Менеджмент: еволюція управлінської думки
 • Менеджмент: зміст, суть, цілі і види, наукові принципи
 • Менеджмент: керівництво, влада, лідерство
 • Менеджмент: коучинг як метод комунікації
 • Менеджмент: методи прийняття раціональних рішень
 • Менеджмент: мотиваційна політика фірми
 • Менеджмент: наукові школи
 • Менеджмент: оплата праці, контроль, прийняття рішень, форми влади
 • Менеджмент: організація, система та роль
 • Менеджмент: основні етапи управління персоналом
 • Менеджмент: оцінка ризиків
 • Менеджмент: планування на підприємстві
 • Менеджмент: поняття та сутність. Необхідність управління організаціями
 • Менеджмент: підприємницька діяльність
 • Менеджмент: розробка базової стратегії управління
 • Менеджмент: роль та місце контролінгу на підприємстві
 • Менеджмент: система інформаційного забезпечення промислового підприємства
 • Менеджмент: структура бізнес-аналізу
 • Менеджмент: сутність управління персоналом
 • Менеджмент: сутність, задачі та цілі, структура та функції
 • Менеджмент: теорії мотивації
 • Менеджмент: типи керівників
 • Менеджмент: типологія кризових ситуацій
 • Менеджмент: традиційні концепції лідерства
 • Менеджмент: управління логістичною системою
 • Менеджмент: інформаційні системи
 • Менеджмент: історія розвитку
 • Менеджмент: історія розвитку, школи, принципи управління
 • Метод структурування функції якості як один із ключових методів менеджменту якості
 • Методи активізації творчого пошуку у менеджменті
 • Методи банківського ризик-менеджменту
 • Методи мотивації топ-менеджерів
 • Методи покращення системи виробничого менеджмента на підприємстві
 • Методи ризик-менеджменту в банку
 • Методи розробки і обґрунтування управлінських рішень у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності
 • Методи формування творчих здібностей сучасного менеджера
 • Методичні засади удосконалення організації соціальних відносин в муніципальному менеджменті
 • Методичні підходи до оцінки якості праці менеджерів на підприємствах готельного бізнесу (пгб)
 • Методологія ситуаційного менеджменту в сільськогосподарському виробництві
 • Мистецтво прийняття управлінських рішень менеджером
 • Мотивація в менеджменті
 • Мотивація праці працівників у менеджменті підприємства
 • Мотивація як головна функція сучасної теорії та практики в менеджменті
 • Мотивація як загальна функція менеджменту
 • Мотивація, як засіб трудової активності та функція менеджменту в управлінні підприємством
 • Міжнародний менеджмент в умовах глобалізації
 • Міжнародний менеджмент та фінансові організації
 • Міжнародний менеджмент – актуальність та перспективи розвитку
 • Міжнародний менеджмент: управління міжнародною діяльністю фірм
 • Мікрологістичні концепції у менеджменті
 • Місце матеріальної мотивації праці в сучасному менеджменті підприємства
 • Місце менеджменту знань в управлінні організацією
 • Місія університету в системі освітнього менеджменту
 • Надання управлінських послуг в контексті нового державного менеджменту
 • Напрями удосконалення податкового менеджменту в Україні
 • Напрями удосконалення фінансового менеджменту в міжнародних корпораціях
 • Напрями удосконалення фінансового менеджменту в міжнародних корпораціях
 • Напрямки дії соціального менеджменту
 • Неефективний менеджмент як нездатність приймати правильні рішення
 • Необхідність об’єктивного інформування менеджерів
 • Необхідність ризик-менеджменту в підприємницькій діяльності
 • Новий державний менеджмент як нова парадигма надання управлінських послуг населенню
 • Нові методи управління персоналом: японський альтернативний менеджмент
 • Нові перспективи та напрямки сучасного менеджменту
 • Обґрунтування ефективності діяльності нового менеджменту ВАТ “Південний ГЗК” за показниками фінансової стійкості і платоспроможності
 • Об’єкти вивчення менеджменту підприємства
 • Операційна стратегія як елемент категорійного апарату операційного менеджменту
 • Операційний менеджмент в системі управління організацією
 • Операційний менеджмент як управління виробництвом
 • Оптимальність системи менеджменту
 • Оптимальність системи менеджменту
 • Оптимізація людських ресурсів в умовах антикризового кадрового менеджменту
 • Організаційні форми бізнесу. Менеджмент як наука, практика і мистецтво
 • Організація – як об`єкт стратегічного менеджменту.
 • Організація податкового менеджменту в процесі оподаткування суб’єктів малого бізнесу
 • Організація ризик-менеджменту в банку
 • Організація роботи підлеглих менеджерами нового типу
 • Організація системи ризик-менеджменту в банку
 • Організація фінансового менеджменту на підприємствах України
 • Основи кадрового менеджменту та ефективність його функціонування
 • Основи інвестиційного менеджменту
 • Основні задачі та завдання менеджменту на сучасному етапі
 • Основні методи ризик-менеджменту в банку
 • Основні напрямки логістичного менеджменту при створені логістичних систем на підприємстві
 • Основні напрямки реформування менеджменту в Україні як основи розвитку економіки в умовах переходу до ринкової економічної системи
 • Основні принципи банківського менеджменту
 • Основні принципи інвестиційного менеджменту
 • Основні складові менеджменту якості
 • Особисті якості ефективного менеджера
 • Особистісний потенціал менеджера у міжнародних корпораціях
 • Особливості національної моделі менеджменту України
 • Особливості державного менеджменту ЗЕД причорноморського регіону
 • Особливості запровадження системи менеджменту на основі новітніх технологій на підприємстві
 • Особливості комунікаційного менеджменту в політиці
 • Особливості маркетингової діяльності в сучасному готельному менеджменті
 • Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах: японська модель менеджменту
 • Особливості менеджменту в системах електронного бізнесу
 • Особливості менеджменту виконання інвестиційно-будівельних програм державно – приватного партнерства
 • Особливості менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості менеджменту коштів місцевих бюджетів на відповідних стадіях бюджетного процесу
 • Особливості менеджменту у страхуванні
 • Особливості морально-психологічних якостей менеджерів сільськогосподарських підприємств
 • Особливості організації менеджерської роботи
 • Особливості організації податкового менеджменту на підприємстві
 • Особливості північноамериканської моделі менеджменту
 • Особливості підготовки менеджерів в сучасних умовах
 • Особливості реалізації функцій менеджменту на малих підприємствах в сучасних умовах господарювання
 • Особливості ризик-менеджменту в сучасних умовах
 • Особливості становлення сучасного менеджменту в Україні
 • Особливості стратегічного менеджменту в банках України
 • Особливості стрес-менеджменту на підприємстві
 • Особливості сучасного менеджменту в системі електронного бізнесу в Україні
 • Особливості та необхідність українського менеджменту
 • Особливості та функції міжнародного менеджменту
 • Особливості та характеристика міжнародного бізнесу та менеджменту
 • Особливості та характеристика операційного менеджменту
 • Особливості тайм-менеджменту
 • Особливості управління фінансовими ресурсами в системі фінансового менеджменту суб’єкта малого підприємництва
 • Особливості формування компетенцій топ-менеджерів високотехнологічних компаній
 • Особливості формування стратегічного мислення у менеджерів
 • Особливості фінансового менеджменту в транснаціональних корпораціях
 • Особливості фінансового менеджменту в транснаціональних корпораціях
 • Особливості характеристики сучасного менеджера
 • Особливості японського менеджменту
 • Особливості інвестиційного менеджменту
 • Офшорний аутсорсинг як стратегія менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності
 • Оцінка ефективності змін і нововведень в системі менеджменту
 • Оцінка ефективності змін і нововведень в системі менеджменту
 • Оцінка ефективності управлінської діяльності менеджера сільськогосподарського підприємства
 • Переваги системної обробки інформації у менеджменті
 • Перспективи розвитку самоменеджменту в Україні
 • Перспективність застосування японського менеджменту в Україні
 • Питання централізації чи децентралізації фінансового менеджменту при здійсненні заходів управління валютними ризиками підприємства
 • Планування та його значення у фінансовому менеджменті в банку
 • Планування та його значення у фінансовому менеджменті в банку
 • Планування як базова функція менеджменту
 • Податкова політика та податковий менеджмент
 • Податковий менеджмент як інструмент державного регулювання економіки
 • Податковий менеджмент: організаційні основи
 • Податковий менеджмент: поняття, джерела формування
 • Поліпшення менеджменту в сучасному бізнесі
 • Поліпшення якості фінансового менеджменту страхових компаній
 • Поняття сутності «менеджмент»: основні функції та професійні якості менеджера
 • Поняття та види системи в менеджменті
 • Поняття та етапи ділової кар’єри в менеджменті
 • Поняття та система забезпечення фінансового менеджменту
 • Поняття та типологія інформаційно-комунікаційного менеджменту
 • Поняття якості в сучасному менеджменті
 • Право і менеджмент. Юридичний характер менеджменту
 • Правові аспекти управління операціями cash-менеджменту
 • Практичний менеджмент: мотивація як функція управління
 • Прийняття управлінських рішень в операційному менеджменті
 • Приклад банківського менеджменту державного спеціалізованого Ощадного банку України
 • Принципи створення системи менеджменту якості підприємства зв’язку
 • Природа міжнародного менеджменту
 • Проблема підготовки успішних менеджерів на підприємстві
 • Проблеми менеджменту об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
 • Проблеми мотивації у сучасному менеджменті
 • Проблеми мотивації у сучасному менеджменті
 • Проблеми розвитку менеджменту в Україні
 • Проблеми розвитку менеджменту якості
 • Проблеми розвитку міжнародного менеджменту в Україні
 • Проблеми розуміння сутності ключових понять стратегічного менеджменту
 • Проблеми розуміння сутності ключових понять стратегічного менеджменту
 • Проблеми створення моделей оперативного менеджменту
 • Проблеми та перспективи імплементації сучасних методик бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств
 • Програмна організація менеджменту
 • Проектний менеджмент в умовах ринкової економіки
 • Проектний менеджмент як механізм ефективного управління
 • Проектний менеджмент як специфічна галузь управління
 • Проектний менеджмент як інструмент підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг
 • Професійне становлення вітчизняного менеджменту
 • Професійний розвиток персоналу як сфера діяльності менеджера
 • Професійно значущі якості менеджерів
 • Процес комунікацій в менеджменті
 • Процес прийняття рішень в інвестиційному менеджменті
 • Підприємства лісового комплексу: екологічний менеджмент
 • Реалізація функцій менеджменту: теоретичний аспект
 • Регулювання акцизного оподаткування в податковому менеджменті
 • Регулювання акцизного оподаткування в податковому менеджменті
 • Ризик – менеджмент, як інструмент управління господарським ризиком підприємства
 • Ризик-менеджмент малих банків та його методи
 • Ризик-менеджмент підприємства в Україні
 • Ризик-менеджмент у забезпеченні фінансової стійкості банків
 • Ризик-менеджмент як інструмент управління інвестиційною діяльністю підприємства: теоретичний аспект
 • Ризик-менеджмент як інтегрований процес управління підприємством
 • Ризик-менеджмент: стан та перспективи розвитку в кредитних установах України
 • Ринкова система господарювання. Інноваційний менеджмент
 • Ринкова система господарювання: інноваційний менеджмент
 • Розвиток емоційного інтелекту як складової сучасного менеджменту
 • Розвиток страхового менеджменту та запобігання ризиків
 • Роль МВА у сучасному стані менеджменту в Україні
 • Роль антикризового менеджменту в подоланні кризових явищ на сільськогосподарському підприємстві
 • Роль комунікацій в менеджменті
 • Роль менеджера в процесі управління конфліктами
 • Роль менеджера в системі прийняття управлінських рішень
 • Роль менеджера в системі прийняття управлінських рішень
 • Роль менеджера в управлении конфликтами в организации
 • Роль менеджменту в діяльності підприємства
 • Роль менеджменту у сучасному управлінні персоналом в кризовий період
 • Роль особистих якостей в характеристиці менеджера
 • Роль податкового регулювання в системі державного податкового менеджменту України
 • Роль стратегічного аналізу в системі менеджменту підприємства
 • Роль стратегічного менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки України
 • Роль та місце контролінгу у сучасному фінансовому менеджменті
 • Роль та місце інноваційного менеджменту у ринковій системі
 • Роль та функції комунікації у менеджменті
 • Роль і значення обґрунтованої інформації в підвищенні ефективності фінансового менеджменту банку
 • Роль інвестиційного менеджменту у економічному розвитку України
 • Самоменеджмент керівника як сучасний метод поліпшення організації його праці
 • Самоменеджмент як використання ефективних методів в роботі керівника
 • Саморозвиток менеджера як провідний фактор успіху організації
 • Саморозвиток менеджера як провідний фактор успіху організації
 • Самоуправління та самовдосконалення менеджера
 • Сила переконання в менеджменті
 • Система екологічного менеджменту на підприємствах
 • Система менеджменту якості як інструмент забезпечення конкурентних переваг підприємства
 • Система мотивації праці в менеджменті сучасних підприємств
 • Система обслуговування робочих місць менеджерів
 • Система підтримки прийняття рішень менеджера торговельного підприємства
 • Система ризик-менеджменту в банківських установах
 • Система фінансового менеджменту промислового підприємства
 • Система інформаційного забезпечення менеджменту: концептуальна модель
 • Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту та її вдосконалення у сучасних умовах
 • Складові механізму організаційно-виробничого менеджменту для забезпечення платоспроможності машинобудівних підприємств
 • Складові сучасного менеджменту якості
 • Соціальний менеджмент як елемент системи управління підприємством
 • Соціальний менеджмент: основні напрямки
 • Соціальні методи менеджменту та їх місце в структурі управління підприємством
 • Специфіка національної ділової культури та системи менеджменту в Україні: кросс-культура
 • Спортивный менеджмент как одна из самых престижных отраслей менеджмента
 • Стратегічне планування як основа стратегічного менеджменту
 • Стратегічне планування. Роль мотивації в менеджменті
 • Стратегічне управління фінансами в системі менеджменту підприємства
 • Стратегічний аналіз у системі «Економічний аналіз – стратегічний менеджмент»
 • Стратегічний менеджмент як важлива складова у діяльності підприємства
 • Стратегічний менеджмент як ефективний інструмент управління підприємством
 • Стратегічний менеджмент як управлінський процес
 • Стратегічний менеджмент як інструмент управління інноваціями
 • Стратегічний менеджмент – сучасний інструмент управління підприємством
 • Стратегічний менеджмент: основні поняття
 • Стратегія , як інструмент менеджера для успішного розвитку підприємства
 • Стратегія експорту та імпорту в міжнародному менеджменті
 • Стратегія розвитку банківського ризик-менеджменту
 • Стрес-менеджмент як частина менеджменту організації
 • Стрес-менеджмент, як ефективний метод управління стресом
 • Структура механізму кадрового менеджменту: основні складові елементи та їх взаємодія
 • Сутність менеджменту як виду професійної діяльності
 • Сутність оборотних активів у системі менеджменту сучасного підприємства
 • Сутність проектного ризик-менеджменту та його значення в розвитку економічних одиниць
 • Сутність процесу контролю в системі менеджменту
 • Сутність та еволюція менеджменту: менеджери на підприємці та рівні управління
 • Сутність та зміст менеджменту інтелектуальної власністю в Україні
 • Сутність і зміст функцій менеджменту
 • Сутність, зміст, цілі та завдання менеджменту
 • Сутність, основні завдання та функції маркетингового менеджменту в туристичній фірмі
 • Сучасний менеджмент у формуванні організаційної культури на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу
 • Сучасний менеджмент: основні положення та характеристики
 • Сучасний український менеджер: яким він повинен бути?
 • Сучасні аспекти поводження менеджера у ділових розмовах
 • Сучасні напрямки використання інформаційних систем в менеджменті
 • Сучасні проблеми менеджменту
 • Сучасні проблеми менеджменту
 • Сучасні проблеми менеджменту
 • Сучасні проблеми фінансового менеджменту підприємств
 • Сучасні підходи до проблем мотиваційного менеджменту
 • Сучасні теорії менеджменту: можливості впровадження на вітчизняних підприємствах
 • Сучасні технології менеджменту
 • Тайм-Менеджмент як сучасний засіб суміщення студентом роботи та навчання
 • Тайм-менеджмент як основа особистого та ділового успіху менеджера
 • Тенденції розвитоку комунікаційного менеджменту
 • Теоретико-методологічні засади адміністративного менеджменту
 • Теоретико–методологічні засади менеджменту сервісу в умовах ринку
 • Теоретичне обґрунтування та емпірична реальність етнополітичного менеджменту
 • Теоретичні аспекти побудови системи податкового менеджменту в банку
 • Теоретичні аспекти фінансового менеджменту
 • Теорія нового державного менеджменту як засіб удосконалення державного управління
 • Теорія і методологія менеджменту: закономірності та принципи
 • Тимчасовий менеджмент як вид управлінських послуг
 • Тлумачення функцій менеджменту через призму повсякдення
 • У міжнародній банківській практиці процес управління ризиками розглядається як ключовий напрямок банківського менеджменту
 • Удосконалення менеджменту якості підприємства (на прикладі ТОВ «Авеста»)
 • Удосконалення системи екоменеджменту в рамках регіонального управління
 • Удосконалення системи менеджменту готельних підприємств на основі концепції tqm
 • Удосконалення функцій менеджменту внутрішнього середовища організації
 • Управління валютним ризиком в системі ризик-менеджменту банку
 • Управління діяльністю підприємства на засадах ситуаційного менеджменту
 • Управління організаційними конфліктами в системі менеджменту і в роботі з персоналом
 • Управління персоналом як важлива складова менеджменту
 • Управління персоналом як одна з важливих складових менеджменту
 • Управління просуванням як складової комплексу маркетинг менеджменту
 • Управління процесами ризик-менеджменту на туристичних підприємствах
 • Управління підприємством: функції і роль менеджменту персоналу
 • Управління ризиком на підприємстві – невід’ємна складова сучасного менеджменту
 • Управління товарною складовою комплексу маркетинг менеджменту
 • Управління ціноутворенням як складової комплексу маркетинг менеджменту
 • Управлінська культура як необхідний елемент розвитку менеджменту в Україні
 • Управлінська праця менеджера: зміст та необхідність правильної організації
 • Управлінський облік в системі менеджменту підприємства
 • Управлінський облік і контролінг як методи сучасного стратегічного менеджменту
 • Фасиліті – менеджмент як форма державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я
 • Формування ділового портрету менеджера в сучасних умовах
 • Формування ефективного менеджменту як важлива складова забезпечення стійкості підприємства в умовах світової фінансової кризи
 • Формування професійної компетентності майбутнього менеджера
 • Формування системи кредитного ризик-менеджменту
 • Формування системи фінансового менеджменту підприємства
 • Формування теорії організаційної культури в процесі еволюції наукових шкіл менеджменту
 • Формування якостей ефективного менеджера
 • Формування іміджу сучасного менеджера
 • Функція мотивації в менеджменті організації
 • Функція мотивації в менеджменті підприємства
 • Функції менеджменту на підприємстві
 • Функції менеджменту та планування діяльності в міжнародних корпораціях
 • Функції інноваційного менеджменту в закладах освіти
 • Фінансова діяльність підприємства: функції податкового менеджменту
 • Фінансове планування в системі менеджменту сучасного підприємства
 • Фінансовий менеджмент як дієвий інструмент оцінки бізнесу підприємства
 • Фінансовий менеджмент – інструмент управління бізнесом
 • Фінансовий менеджмент в малому бізнесі: проблеми та перспективи
 • Фінансовий менеджмент в системі управління підприємством
 • Фінансовий менеджмент в системі управління фінансами підприємства
 • Фінансовий менеджмент в умовах інфляції
 • Фінансовий менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Фінансовий менеджмент як основа діяльності підприємства
 • Фінансовий менеджмент як інструмент управління
 • Фінансовий менеджмент: банківські ресурси та управління ними
 • Фінансовий менеджмент: основні поняття
 • Фінансово – економічний механізм ризик – менеджменту підприємства
 • Фінансово-економічний механізм ризик-менеджменту підприємства
 • Характеристика сучасних проблем і перспектив розвитку українського менеджменту
 • Характеристики сучасного менеджера та проблеми які постають перед ним
 • Шляхи вдосконалення бюджетного менеджменту в Україні в контексті реформування бюджетної системи України
 • Шляхи вдосконалення роботи українського менеджера за допомогою сучасних технологій освітньої роботи з управлінським персоналом
 • Шляхи підвищення ефективності менеджменту формування і розподілу прибутку банків
 • Залишити коментар

  Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.