головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Бюджет

 • Cтабілізаційний фонд державного бюджету України
 • Автоматизація обліку бюджетних установ
 • Автоматизація обліку бюджетних установ органів статистики
 • Адміністративно-територіальна реформа в контексті бюджетної децентралізації
 • Адміністративно-територіальна реформа: вдосконалення між бюджетних відносин
 • Актуальні аспекти обліку видатків бюджетних установ
 • Актуальні питання бюджетного менеджменту на місцевому рівні
 • Актуальні проблеми бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом
 • Актуальні проблеми кошторисного фінансування бюджетних установ в Україні
 • Актуальні проблеми організації та реалізації бюджетного процесу в Україні
 • Актуальні проблеми правового регулювання бюджетного контролю в Україні
 • Актуальні проблеми та напрями реформування казначейської системи виконання державного бюджету за доходами
 • Актуальні проблеми формування доходів місцевих бюджетів
 • Актуальні проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів
 • Актуальність впровадження бюджетування на підприємствах комунальної власності
 • Алгоритм розробки методичних основ бюджетування в системі управлінського обліку державного вищого навчального закладу
 • Аналіз ПДВ при наповненні бюджету
 • Аналіз бюджетного дефіциту України та методи його подолання
 • Аналіз бюджетного фінансування державної служби України з надзвичайних ситуацій
 • Аналіз витрат державного бюджету на освіту
 • Аналіз витрат і результатів як метод оцінювання бюджетних програм
 • Аналіз впливу реформування податкової системи на формування доходів державного бюджету України та функціонування вітчизняних підприємств
 • Аналіз динаміки доходної бази та структури Державного бюджету України у 1993 – 1999 роках
 • Аналіз динаміки обсягів податкових надходжень в загальних обсягах доходів державного бюджету України в період з 2002 – початок 2010 р.
 • Аналіз доходної частини бюджету
 • Аналіз кошторису доходів та видатків бюджетної установи
 • Аналіз кошторисів бюджетної установи
 • Аналіз ліквідності і платоспроможності бюджетних організацій в Україні
 • Аналіз місцевих бюджетів
 • Аналіз надходження доходів до бюджету районної ради
 • Аналіз найважливіших проблем бюджетної системи та напрямки вирішення цих проблем
 • Аналіз неподаткових надходжень до Державного бюджету України
 • Аналіз обліку дебіторської заборгованості в бюджетних установах
 • Аналіз організаційної складової механізму формування та використання бюджетної політики в соціальній сфері
 • Аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України
 • Аналіз податкових надходжень до бюджету України
 • Аналіз проблем казначейської системи виконання Державного бюджету України на основі ЄКР та перспективи їх подолання
 • Аналіз проблем казначейської системи виконання Державного бюджету України на основі ЄКР та перспективи їх подолання
 • Аналіз проблематики формування і використання місцевих бюджетів в Україні на основі зарубіжного досвіду
 • Аналіз типових порушень при нарахуванні та виплаті зарплати бюджетними установами та шляхи їх усунення
 • Аналіз як інструмент управління коштами місцевих бюджетів
 • Аспекти сучасного трактування змісту аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ
 • Аудит ефективності бюджетних програм підтримки сільськогосподарських підприємств
 • Аудит ефективності використання бюджетних коштів та необхідність його застосування
 • Аудит ефективності використання бюджетних програм як одна з форм фінансового контролю
 • Аудит ефективності використання бюджетних програм як одна з форм фінансового контролю
 • Аудит ефективності як складова програмно-цільового методу формування бюджету
 • Балансування місцевих бюджетів
 • Бухгалтерський облік та звітність в органах Державного казначейства України, як основне джерело інформації для підвищення ефективності виконання бюджетів
 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах
 • Бюджет розвитку у соціально-економічному розвитку територій
 • Бюджет України: рівень доходів
 • Бюджет освіти та основні напрямки його вдосконалення
 • Бюджет як економічна категорія та його значення в ринковій економіці
 • Бюджет як економічна категорія та його значення у ринковій економіці
 • Бюджет як економічна категорія та його значення у ринковій економіці
 • Бюджет: процес, регламент, організація планування
 • Бюджетна звітність як основне джерело інформації для аналізу виконання бюджетів
 • Бюджетна звітність як основне джерело інформації для аналізу виконання бюджетів
 • Бюджетна звітність: суть, порядок та термін затвердження
 • Бюджетна класифікація та її використання в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів
 • Бюджетна політика України в контексті нинішнього соціально-економічного становища
 • Бюджетна політика України в контексті нинішнього соціально-економічного становища країни
 • Бюджетна політика України та шляхи ії вдосконалення
 • Бюджетна політика України та шляхи її вдосконалення
 • Бюджетна політика в Україні: проблеми та перспективи
 • Бюджетна політика держави: видатки бюджетів
 • Бюджетна політика та інтеграційний вибір України: проблеми та наслідки
 • Бюджетна політика як складова соціально-економічного розвитку держави
 • Бюджетна політика: основні напрями та перспективи розвитку
 • Бюджетна політика: проблеми та перспективи
 • Бюджетна резолюція: пропозиції з удосконалення
 • Бюджетна реформа та шляхи удосконалення бюджетної системи України
 • Бюджетна система України
 • Бюджетна система України
 • Бюджетна система України
 • Бюджетна система України
 • Бюджетна система України та принципи її побудови
 • Бюджетна система України та шляхи її вдосконалення
 • Бюджетна система України: основні поняття, складові і принципи побудови
 • Бюджетна система України: реформування міжбюджетних відносин
 • Бюджетна система в економіці України
 • Бюджетна система як головний індикатор стану держави
 • Бюджетная політика України. Перспективи удосконалення.
 • Бюджетне забезпечення соціальної функції держави.
 • Бюджетне планування в умовах ринку
 • Бюджетне планування діяльності лізингових компаній
 • Бюджетне планування діяльності підприємства
 • Бюджетне планування діяльності підприємства як сучасна управлінська технологія
 • Бюджетне планування роботи сільськогосподарських підприємств
 • Бюджетне планування як елемент внутрішньогосподарського контролю
 • Бюджетне планування як процес створення бюджетних ресурсів
 • Бюджетне регулювання розвитку економіки
 • Бюджетне фінансування: організація, методи та види
 • Бюджетний процес в Україні за період 2006-2009 років: погляд крізь призму економічного та політичного факторів
 • Бюджетний дефіцит України та шляхи його подолання
 • Бюджетний дефіцит в Україні та основні шляхи його подолання
 • Бюджетний дефіцит в Україні та основні шляхи його подолання
 • Бюджетний дефіцит та заходи щодо його скорочення
 • Бюджетний дефіцит та його вплив на економіку
 • Бюджетний дефіцит та методи його фінансування
 • Бюджетний дефіцит і державний борг
 • Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації
 • Бюджетний дефіцит і методи його подолання
 • Бюджетний дефіцит: причини виникнення та шляхи подолання
 • Бюджетний контроль в Україні: недоліки та шляхи вдосконалення
 • Бюджетний контроль з використанням державних централізованих фінансових ресурсів
 • Бюджетний контроль за використанням державних централізованих фінансових ресурсів
 • Бюджетний менеджмент як альтернативний метод планування бюджетів різних країн світу
 • Бюджетний менеджмент: поняття та складові
 • Бюджетний менеджмент: сутність, система управління, складові
 • Бюджетний механізм в забезпеченні зростання суспільного добробуту
 • Бюджетний процес України, та напрями його вдосконалення
 • Бюджетний процес в Україні: поняття, етапи та правові засади організації
 • Бюджетний процес та доходи державного бюджету
 • Бюджетний процес та його оптимізація в Україні
 • Бюджетний процес та шляхи його вдосконалення в Україні
 • Бюджетний процес у системі інституціональних перетворень в трансформаційній економіці
 • Бюджетний федералізм як концепція організації міжбюджетних відносин в Україні
 • Бюджетний федералізм як концепція організації міжбюджетних відносин в унітарній Україні
 • Бюджетно-фінансове регулювання в галузях соціально-економічної інфраструктури
 • Бюджетні видатки: теорія та проблеми розподілу
 • Бюджетні організації: основні об’єкти обліку
 • Бюджетні послуги в умовах застосування програмно-цільового методу
 • Бюджетні потоки: види, регулювання, розрахунки
 • Бюджетні правопорушення в Україні: правові аспекти
 • Бюджетні програми фінансування дошкільної освіти та їх ефективність
 • Бюджетні ресурси для фермерських господарств
 • Бюджетні стимули в системі фінансового стимулювання
 • Бюджетні установи: бухгалтерський облік
 • Бюджетні установи: позабюджетні кошти
 • Бюджетування в системі фінансового управління підприємством
 • Бюджетування та бюджетний контроль в системі управління будівельними підприємствами
 • Бюджетування будівельних підприємств, як елемент контролінгу: переваги та недоліки
 • Бюджетування в системі стратегічного управлінського обліку
 • Бюджетування в системі фінансового планування підприємства
 • Бюджетування грошових коштів як інструмент планування фінансово-господарської діяльності
 • Бюджетування як елемент контролю в управлінні підприємством
 • Бюджетування як елемент управління та планування на підприємстві
 • Бюджетування як елемент фінансового планування на підприємстві
 • Бюджетування як метод планування грошових коштів
 • Бюджетування як органічна компонента системи управління підприємством
 • Бюджетування як прогресивна технологія фінансового планування та оперативного контролінгу
 • Бюджетування як фактор підвищення ефективності інноваційної стратегії підприємств в конкуруючій економіці
 • Бюджетування як інструмент управління витратами підприємства
 • Бюджетування як інструмент управління підприємством
 • Бюджетування як інструмент управління розвитком роботи підприємств
 • Бюджетування як інструмент фінансового менеджменту
 • Вдосконалення бюджетної політики України в умовах виходу з кризи та забезпечення стійких темпів економічного зростання
 • Вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами
 • Вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетів
 • Вдосконалення контролю за виконанням місцевих бюджетів
 • Вдосконалення місцевого самоврядування в Україні на основі підвищення дохідності бюджетів
 • Вдосконалення непрямої бюджетної підтримки сільськогосподарських товаровиробників
 • Вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює доходи Державного бюджету України
 • Вдосконалення обліку та контролю власних надходжень бюджетної установи
 • Вдосконалення організації бюджетування на сільськогосподарському підприємстві
 • Вдосконалення системи витрат місцевих бюджетів
 • Вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів
 • Вдосконалення фінансування бюджетних медичних установ
 • Ведення бюджетного обліку та його проблеми на місцевому рівні
 • Взаємозв`язки підсистеми «Бюджетування»
 • Видатки Державного бюджету
 • Видатки бюджетів на інноваційний розвиток
 • Видатки державного бюджету
 • Видатки місцевих бюджетів на заклади загальної середньої освіти
 • Видатки місцевих бюджетів на соціально-культурну сферу
 • Видатки місцевих бюджетів та шляхи їх оптимізації
 • Видатки місцевих бюджетів: їх сутність і роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону
 • Визначення аудиторського ризику в процесі аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ
 • Визначення об’єктивної необхідності бюджетної підтримки агропромислового комплексу України
 • Визначення платоспроможності зведеного бюджету харківської області за період 2009–2011 рр
 • Визначення поняття доходів і видатків бюджетних установ у вітчизняній та міжнародній практиці
 • Виконання бюджету в сучасних умовах: організація та проблеми
 • Виконання бюджету та його облік
 • Виконання бюджету: особливості казначейської системи
 • Виконання державного бюджету
 • Виконання державного бюджету: правові засади контролю
 • Виконання доходної та видаткової частини бюджету
 • Виконання дохідної частини бюджету: організація та порядок
 • Виконання місцевого бюджету: роль розпорядників бюджетних коштів
 • Використання зарубіжного досвіду бюджетного планування в Україні
 • Використання позик і кредитів як доходного джерела Державного бюджету України
 • Використання програмно-цільового методу бюджетного планування в Україні: проблеми і перспективи
 • Використання програмно-цільового методу для формування та контролю виконання бюджету Збройних сил України
 • Використання програмно-цільового методу при складанні бюджету
 • Використання рейтингової оцінки для оптимізації структури доходів бюджету
 • Використання світового досвіду у формуванні доходів місцевих бюджетів
 • Використання технології бюджетування в діяльності зернопереробних підприємств
 • Власні надходження бюджетних установ: проблеми теорії та практики
 • Внутрішній та зовнішній фінансовий контроль виконання кошторису бюджетної установи
 • Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні
 • Вплив бюджетного дефіциту на економіку України в сучасних умовах
 • Вплив бюджетного дефіциту на економіку України в сучасних умовах
 • Вплив бюджетної підтримки на фінансові потоки державних аграрних підприємств регіону
 • Вплив державного бюджету на соціально-економічний розвиток України
 • Вплив державного бюджету на соціально-економічний розвиток України
 • Вплив дефіциту бюджету на економічний розвиток держави
 • Вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів України
 • Вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів України
 • Вплив нової редакції Бюджетного кодексу на бюджетний потенціал місцевих бюджетів
 • Вплив податкового кодексу України на стан надходжень місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів
 • Вплив світової кризи на фінансування бюджетних установ в Україні
 • Вплив світової кризи на фінансування бюджетних установ в Україні
 • Впровадження бюджетування в управління – найважливіший фактор підвищення ефективності інноваційного розвитку на підприємствах
 • Впровадження податку на нерухомість як напрямок зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів України
 • Впровадження програмно-цільового методу бюджетування на підприємствах ЖКГ
 • Впровадження програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів
 • Гармонізація бюджетного, податкового і митного законодавства в рамках бюджетного процесу
 • Гнучкий бюджет, як ефективна система контролю за відхиленнями
 • Гнучкий бюджет, як ефективна система контролю за відхиленнями
 • Державна бюджетна система: бюджет та структура
 • Державне регулювання муніципальних запозичень та їх значення для місцевих бюджетів
 • Державне регулювання муніципальних запозичень та їх значення для місцевих бюджетів
 • Державний борг, як проблема наповнення державного бюджету в Україні
 • Державний бюджет України – 2010
 • Державний бюджет України на 2010 рік
 • Державний бюджет України та його грошове наповнення
 • Державний бюджет України: видатки
 • Державний бюджет України: складання проекту на плановий рік
 • Державний бюджет та місцеве оподаткування в Україні
 • Державний бюджет у провідних зарубіжних країнах
 • Державний бюджет як інструмент макроекономічного регулювання
 • Державний бюджет як інструмент реалізації стратегії соціально-економічного розвитку країни
 • Державний бюджет і організація його обліку
 • Державний бюджет: касове виконання
 • Державний бюджет: сутність, значення, функції
 • Державний бюджет: сутність, структура та проблеми формування в Україні
 • Державний фінансовий аудит формування та виконання місцевих бюджетів
 • Державний фінансовий контроль бюджетних установ в Україні
 • Державний фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів та його роль у формуванні ефективної системи розподілу бюджетних коштів
 • Державний фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів та його роль у формуванні ефективної системи розподілу бюджетних коштів
 • Державний фінансовий контроль за використанням коштів місцевого бюджету
 • Державний фінансовий контроль за використанням коштів місцевого бюджету
 • Державний фінансовий контроль за використанням коштів місцевого бюджету
 • Детінізація ринку праці як один із шляхів наповнення бюджету пенсійного фонду України
 • Дефіцит державного бюджету України та методи його подолання
 • Дефіцит державного бюджету України: причини виникнення та шляхи подолання негативних наслідків
 • Дефіцит державного бюджету в умовах розвитку економіки України
 • Дефіцит державного бюджету та основні шляхи його подолання
 • Дефіцит державного бюджету та шляхи його зменшення
 • Дефіцит державного бюджету та шляхи його зменшення
 • Дефіцит державного бюджету, основні причини та способи його подолання
 • Деякі особливості бюджетного дефіциту в Україні на сучасному етапі та шляхи його регулювання
 • Деякі питання ведення обліку в бюджетних установах в умовах переходу на міжнародні стандарти
 • Деякі питання фінансового контролю касового виконання доходів і витрат місцевих бюджетів
 • Деякі проблеми формування бюджетної політики в Україні
 • Джерела надходжень бюджету Європейського Союзу та їх реформування у наступному фінансовому періоді
 • Джерела надходжень бюджету Європейського Союзу та їх реформування у наступному фінансовому періоді
 • Джерела підвищення доходів місцевих бюджетів
 • Джерела та методи формування доходів державного бюджету України
 • Джерела та форми фінансове забезпечення бюджетних програм
 • Джерела формування бюджетного потенціалу регіону
 • Джерела формування місцевих бюджетів
 • Джерела формування спеціального фонду місцевих бюджетів
 • До питання вдосконалення управління оборотними засобами в бюджетних установах
 • До питання про напрями посилення ефективності використання бюджетних видатків на цілі соціального захисту населення
 • До питання про проблеми бюджетного фінансування розвитку підприємництва в Україні
 • До питання формування державного бюджета
 • Досвід країн з ринковою економікою та країн з перехідною економікою по формуванню доходів бюджету
 • Досвід фінансового забезпечення місцевих бюджетів зарубіжних країн та доцільність його застосування в Україні
 • Дослідження доходів бюджету України у 2010 році
 • Дослідження шляхів активізації бюджетної політики для забезпечення ефективного розвитку регіонів
 • Доходи державного бюджету України
 • Доходи державного бюджету: проблеми формування та стратегія забезпечення зростання
 • Доходи місцевих бюджетів
 • Доходи місцевих бюджетів та їх джерела
 • Доходи місцевих бюджетів як основа соціально-економічного розвитку регіону
 • Дохідна частина бюджету: організація виконання
 • Доцільність використання бюджетування в банківській сфері
 • Діяльність Державного казначейства у процесі виконання бюджету
 • Діяльність бюджетної установи як об’єкта державного фінансового аудиту
 • Діяльність комісії зі списання майна бюджетної установи
 • Діяльність малобюджетних авіаперевізників на ринку авіаційних перевезень України.
 • Діяльність місцевих державних інституцій у сфері реалізації бюджетної політики
 • Європейський досвід реалізації регіональної бюджетної політики та можливості його використання в Україні
 • Економіко-Правові аспекти формування дохідної частини місцевих бюджетів
 • Економічна діяльність держави та наука: видатки бюджету
 • Економічна сутність впливу місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток території
 • Економічний аналіз бюджетних показників як невід’ємна складова управлінської діяльності фінансових органів
 • Економічний аналіз як передумова формування, управління й контролю фінансової політики бюджетних установ
 • Економічний зміст та значення Державного бюджету
 • Економічний зміст і методи формування доходів бюджету
 • Ефективне використання бюджетних коштів органами місцевого самоврядування зарубіжних країн
 • Ефективний розподіл бюджетних повноважень у забезпеченні фінансовими ресурсами місцевих органів влади
 • Ефективність бюджетної політики України
 • Ефективність та результативність бюджетних програм із надання суспільних благ і послуг населенню
 • Ефективність функціонування місцевих бюджетів України
 • Ефективність фінансового контролю запасів у бюджетних установах
 • Житлове господарство: бюджетне фінансування
 • Забезпечення соціальних гарантій за рахунок коштів місцевих бюджетів
 • Забезпечення соціальних гарантій за рахунок коштів місцевих бюджетів
 • Загальні принципи та засади бюджетного устрою та бюджетної системи в Україні
 • Запровадження програмно-цільового методу формування та виконання місцевих бюджетів
 • Зарубіжний досвід країн щодо регулювання бюджетної політики в агропромисловому комплексі
 • Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин та використання його в Україні
 • Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин та можливість використання його в Україні
 • Зарубіжний досвід організації міжбюджетних відносин та доцільність його застосування в Україні
 • Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів
 • Засади бюджетного фінансування культурно-просвітницьких установ
 • Засади організації системи бухгалтерського обліку в бюджетних установах України
 • Застосування кореляційно-регресійного аналізу для прогнозування доходної частини місцевого бюджету
 • Застосування методів економічного аналізу в управлінні бюджетними коштами
 • Застосування програмно-цільового методу складання бюджету в Україні
 • Збільшення дохідної частини місцевих бюджетів в контексті реформування бюджетної системи України
 • Здійснення реформування місцевих бюджетів в розрізі адміністративно-територіальної реформи
 • Зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості в бюджетних установах за рахунок удосконалення форм фінансової звітності
 • Зміст бюджетної політики держави
 • Зміцнення доходів місцевих бюджетів
 • Зміцнення доходів місцевих бюджетів
 • Зміцнення дохідної бази Державного бюджету України
 • Значення бюджету у ринковій економіці України
 • Значення бюджетування в діяльності підприємств України на сучасному етапі
 • Зниження податкового тягаря, як можливість встановлення необхідної податкової справедливості підприємств і збільшення бюджетних доходів
 • Зовнішні і внутрішні запозичення як спосіб залучення коштів до Державного бюджету
 • Зростання доходів місцевих бюджетів – шлях до економічної самостійності регіонів
 • Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей як засіб контролю за достовірністю показників обліку в бюджетних установах
 • Інноваційні особливості бюджетного процесу в сучасних умовах
 • Інноваційні підходи до прогнозування і планування доходів бюджету
 • Інструменти реалізації соціально-економічних проблем: бюджет
 • Інформаційні взаємозв’язки бюджетування
 • Інформаційні системи в обліку бюджетних установ
 • Історико-Правовий аспект формування державного бюджету
 • Казеначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами
 • Казначейська система виконання Державного бюджету: проблеми та можливі шляхи їх вирішення
 • Казначейська система виконання бюджетів в Україні: обґрунтування і доцільність запровадження
 • Казначейська система виконання державного бюджету за доходами
 • Казначейська система виконання державного бюджету за доходами: прагматика і проблематика
 • Казначейська система та вдосконалення касового виконання Державного бюджету
 • Казначейська форма обслуговування Державного бюджету
 • Казначейське виконання бюджету
 • Казначейське обслуговування державного бюджету та напрями його вдосконалення
 • Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками
 • Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами (на прикладі Вінницької області)
 • Казначейський контроль бюджетних установ в Україні:порядок здійснення та стан розвитку
 • Касове виконання Державного бюджету установами банку
 • Касове виконання державного бюджету
 • Касові та фактичні видатки бюджетних установ: їх суть та економічне значення
 • Касові та фактичні видатки бюджетних установ: їх суть та облік
 • Класифікація видатків в системі обліку бюджетних установ
 • Ключові особливості обліку доходів спеціального фонду бюджетних установ та шляхи його удосконалення
 • Комп`ютеризація обліку бюджетних установ як напрям його вдосконалення
 • Конклюзії, які характеризують сучасну практику організації бюджетування в системі управління інноваційним розвитком підприємства
 • Контроль виконання кошторису бюджетних установ
 • Контроль грошових потоків місцевих бюджетів
 • Контроль за складанням та виконанням кошторису бюджетних установ
 • Контроль за складанням та виконанням кошторису бюджетних установ та методи його здійснення
 • Контроль за формуванням державного бюджету
 • Контроль запасів у бюджетних установах
 • Контроль складання та виконання кошторису бюджетної установи
 • Контроль формування та виконання кошторису бюджетної установи
 • Контроль формування та виконання кошторису бюджетної установи
 • Концептуальні основи модернізації інституційного забезпечення державного аудиту бюджетних програм
 • Концепція застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі ДПС України
 • Концепція організації запровадження та розвитку державного аудиту ефективності використання бюджетних коштів в Україні
 • Концепція організації запровадження та розвитку державного аудиту ефективності використання бюджетних коштів в Україні
 • Концепція організації запровадження та розвитку державного аудиту ефективності використання бюджетних коштів в Україні
 • Кошторис бюджетних установ
 • Кошторис бюджетної установи:історія розвитку, порядок та перевірка правильності складання
 • Кредитно-розрахункове обслуговування уряду: касове виконання бюджету та кредитування
 • Ліквідація бюджетних установ
 • Методи бюджетного регулювання
 • Методи формування бюджету маркетингу
 • Методи формування бюджету маркетингу
 • Методика вдосконалення бюджетної системи України
 • Методика складання кошторису бюджетних установ
 • Методичні прийоми аналізу та оцінки видатків на оплату праці в бюджетних установах і організаціях
 • Методологічно-інформаційний інструментарій підсистеми «бюджетування» у забезпеченні інноваційного розвитку підприємств: з позиції зміцнення їх конкурентних позицій
 • Методологічні аспекти удосконалення обліку основних засобів у бюджетних установах
 • Методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів
 • Механизм корректировки бюджетной системы Европейского Союза
 • Механізм аналізу показників виконання бюджету за доходами
 • Механізм вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів
 • Механізм вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів
 • Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання
 • Механізм організації міжбюджетних відносин
 • Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету
 • Механізм удосконалення формування доходів місцевих бюджетів
 • Механізм формування дохідної бази місцевих бюджетів в Чернівецькій області
 • Механізм формування дохідної частини Державного бюджету на сучасному етапі
 • Механізми вдосконалення казначейського обслуговування виконання бюджетів в Україні
 • Механізми вдосконалення казначейського обслуговування виконання бюджетів в Україні в умовах сучасної фінансової ситуації
 • Мобілізація доходів місцевих бюджетів: проблеми та шляхи вирішення
 • Модернізація бухгалтерського обліку бюджетних установ
 • Модернізація бухгалтерського обліку в бюджетних установах
 • Модернізція та удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах
 • Монетизація бюджетного дефіциту в розвинених країнах світу
 • Міжбюджетні відносини України: теоретичний аспект
 • Міжбюджетні відносини в Україні
 • Міжбюджетні відносини в Україні в умовах ринкового розвитку
 • Міжбюджетні відносини в Україні в умовах ринкового розвитку
 • Міжбюджетні відносини в Україні і регіональний розвиток: проблеми та перспективи
 • Міжбюджетні відносини в Україні і регіональний розвиток: проблеми та перспективи
 • Міжбюджетні відносини в Україні і шляхи їх удосконалення
 • Міжбюджетні відносини в Україні: стан, проблеми та перспективи
 • Міжбюджетні відносини в контексті здійснення суспільно-економічних реформ
 • Міжбюджетні відносини в системі фінансового вирівнювання місцевих бюджетів
 • Міжбюджетні відносини в сфері формування місцевих бюджетів
 • Міжбюджетні відносини країн світу
 • Міжбюджетні відносини та напрямки їх вдосконалення
 • Міжбюджетні відносини та напрямки їх вдосконалення
 • Міжбюджетні відносини та напрямки їх вдосконалення
 • Міжбюджетні відносини як фактор економічного розвитку регіонів України
 • Міжбюджетні відносини: основи регулювання та шляхи реформування
 • Міжбюджетні відносини: основи регулювання, умови та шляхи реформування
 • Міжбюджетні відносини: проблеми та напрямки їх удосконалення
 • Міжбюджетні відносини: проблеми та напрямки їх удосконалення
 • Міжбюджетні трансферти в механізмі формування та реалізації державної бюджетної політики в соціальній сфері
 • Міжбюджетні трансферти та їх вплив на територіальні фінансові ресурси
 • Мінімізація системи міжбюджетних відносин
 • Місце державного бюджету у класифікації джерел фінансування державних видатків на науку
 • Місце ринку державних цінних паперів у бюджетній системі України
 • Місце та роль бюджетного потенціалу у соціально-економічному розвитку регіону
 • Місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин
 • Місцеві бюджети , їх роль та призначення у бюджетній системі України
 • Місцеві бюджети в економічній системі держави
 • Місцеві бюджети в контексті здійснення суспільно-економічних реформ
 • Місцеві бюджети розвитку
 • Місцеві бюджети та проблеми їх розвитку в Україні
 • Місцеві бюджети як визначальна ланка в системі міжбюджетних відносин України
 • Місцеві бюджети як основна ланка місцевих фінансів
 • Місцеві бюджети як фінансова основа територіальних громад
 • Місцеві бюджети як інструмент фінансового стимулювання розвитку малих підприємств
 • Місцеві бюджети – важлива складова фінансової системи
 • Місцеві бюджети: зміст та структура
 • Місцеві бюджети: структура
 • Місцеві бюджеті: механізм фінансового вирівнювання
 • Місцеві запозичення при формуванні доходної частини місцевих бюджетів
 • Місцеві запозичення при формуванні доходної частини місцевих бюджетів
 • Місцеві фінанси як основа розвитку системи горізонтального бюджетного регулювання
 • Надходження до місцевого бюджету: фінансове планування
 • Напрями вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками
 • Напрями вдосконалення та реалізації процесу управління бюджетними коштами державним казначейством у Вінницькій області
 • Напрями оптимізації структури бюджетних видатків
 • Напрями розвитку бюджетної системи України
 • Напрями удосконалення бюджетної системи України
 • Напрями удосконалення системи бухгалтерського обліку в бюджетних установах
 • Напрями формування бюджетного потенціалу регіону
 • Напрями формування бюджетного потенціалу регіону
 • Напрямки вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетів
 • Напрямки вдосконалення місцевих бюджетів та шляхи зміцнення їх дохідної бази
 • Напрямки вдосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні
 • Напрямки використання коштів з місцевих бюджетів
 • Напрямки реформування місцевих податків і зборів як частини дохідної бази місцевих бюджетів
 • Напрямки удосконалення казначейської системи виконання державного бюджету
 • Напрямки удосконалення казначейської системи виконання державного бюджету
 • Напрямки удосконалення обліку доходів і видатків бюджетних установ
 • Науково-методичні підходи до організації бюджетного контролю на стадіях життевого циклу інвестиційного проекту ДПП
 • Наукові підходи до визначення сутності місцевих бюджетів
 • Наявна потреба бюджетування
 • Недоліки бюджетних відносин на рівні бюджетів місцевих громад
 • Недоліки бюджетно-податкової політики в Україні та шляхи їх усунення
 • Недоліки казначейської системи під час виконання бюджету
 • Необхідність адміністративно-територіальної реформи в Україні та її наслідки для міжбюджетних відносин
 • Необхідність бюджетування в банківських установах України
 • Необхідність комп’ютеризації обліку в бюджетних установах на сучасному етапі розвитку, пропозиції покращення даної системи
 • Необхідність контролю за виконанням місцевих бюджетів
 • Необхідність міжбюджетних трансфертів для розвитку регіонів України
 • Необхідність підвищення результативності контролю у бюджетних установах на сучасному етапі
 • Необхідність формування облікової політики в бюджетних установах
 • Необхідність і шляхи вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетів за видатками
 • Нерівність регіонів, місце перерозподільних і стабілізаційних інструментів в бюджетній системі держави
 • Нова система оподаткування, її вплив на формування місцевих бюджетів
 • Нові надбання та перспективи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні
 • Нормативна база місцевих бюджетів в Україні
 • Нормативно-правового забезпечення бюджетної політики в соціальній сфері
 • Нормативно-правові аспекти організації бюджетного процесу на підприємстві
 • Облігації внутрішньої державної позики як інструмент фінансування бюджетного дефіциту
 • Облік витрат від виробничої та господарської діяльності бюджетних установ
 • Облік дебіторської заборгованості у бюджетних установах
 • Облік доходів та видатків місцевих та державних бюджетів
 • Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ освітньої сфери
 • Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ освітньої сфери
 • Облік запасів у бюджетних установах
 • Облік касового виконання бюджету за видатками
 • Облік кредиторської заборгованості бюджетних установ на сучасному етапі
 • Облік надходжень та видатків у бюджетних установах
 • Облік операцій з необоротними активами в бюджетних установ
 • Облік результатів виконання кошторису бюджетних установ
 • Облік та контроль видатків по оплаті праці в бюджетних установах
 • Облік у бюджетних установах: сучасний стан та шляхи вдосконалення
 • Облік фактичних видатків в бюджетних установах
 • Облік фінансування бюджетних установ
 • Облік і аналіз розрахунків з бюджетом по податках і зборах
 • Облік, аналіз і контроль ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах
 • Облік, звітність та контроль використання коштів державного бюджету
 • Облікова політика бюджетної установи
 • Облікова політика бюджетної установи
 • Облікова політика як чинник ефективної системи управління бюджетної установи
 • Обліково-аналітичні аспекти використання основних засобів в бюджетних установах: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Обіг і звітність виконання бюджету установами банківської системи
 • Обґрунтування необхідності впровадження механізму бюджетування на підприємстві
 • Обґрунтування пропозицій щодо внесення змін до законодавства про місцеве самоврядування та бюджетного законодавства
 • Огляд світового досвіду фінансово-бюджетної політики інноваційного розвитку
 • Оплата праці в бюджетних установах: аудит розрахунків
 • Оптимізація формування місцевого бюджету за програмно-цільовим методом
 • Оптимізація формування місцевого бюджету за програмно-цільовим методом
 • Оптимізація формування та резерви зростання дохідної частини місцевого бюджету
 • Оптимізація фінансових дисбалансів бюджетно-податкової політики в сфері ЗЕД
 • Організаційно-економічні засади та стратегії розвитку малого бізнесу Херсонщини як важливого джерела доходів до місцевого бюджету
 • Організаційно-методичні аспекти контролю фінансування бюджетних установ
 • Організаційні аспекти оплати праці в бюджетних закладах театрального мистецтва України
 • Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах
 • Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах – проблеми і перспективи розвитку
 • Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах – проблеми і перспективи розвитку
 • Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах: проблеми та перспективи розвитку
 • Організація бюджетного процесу на підприємстві: переваги і недоліки
 • Організація бюджетування на сільськогосподарському підприємстві
 • Організація внутрішнього аудиту в бюджетних установах
 • Організація внутрішнього контролю в бюджетних установах
 • Організація контролю виконання кошторису бюджетної установи
 • Організація обліку виконання бюджету у фінансових органах
 • Організація обліку державного бюджету
 • Організація обліку оплати праці в бюджетних установах
 • Організація обліку оплати праці в бюджетних установах
 • Організація обліку оплати праці в бюджетних установах та його удосконалення
 • Організація обліку розрахунків з персоналом бюджетних установ
 • Організація обліку та нормативно-правове забезпечення розрахунків з бюджетом
 • Організація обліку і контролю доходів і видатків загального фонду бюджетних установ
 • Організація обліку і контролю необоротних активів бюджетних установ
 • Організація оплати праці та шляхи її удосконалення в бюджетних установах
 • Організація процесу бюджетного планування в соціальній сфері
 • Організація та облік оплати праці в бюджетних установах
 • Організація управлінського обліку в бюджетних установах
 • Організація управлінського обліку в бюджетних установах
 • Організація фінансового контролю у системі казначейського обслуговування бюджету
 • Організація фінансового контролю у системі казначейського обслуговування бюджету
 • Організація і завдання обліку заробітної плати та праці в бюджетних установах
 • Організація і методика обліку, аналізу і контролю нарахування та виплати заробітної плати у бюджетних установах
 • Основи організації обліку оплати праці в бюджетних установах
 • Основи фіскальної політики та державного бюджету
 • Основні аспекти проблемних та перспективних питань функціонування місцевих бюджетів України
 • Основні аспекти фінансової звітності бюджетної установи
 • Основні етапи планування бюджету маркетингу
 • Основні етапи розгляду проекту Закону України “Про державний бюджет України”
 • Основні етапи формування методології бюджетування при реалізації девелоперських проектів ЕРС-компаніями
 • Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік у контексті змін до бюджетного кодексу України
 • Основні напрями та завдання контролю асигнувань з кошторису бюджетних установ
 • Основні напрями удосконалення системи бухгалтерського обліку в бюджетних установах
 • Основні напрямки модернізації системи бухгалтерського обліку в бюджетних установах відповідно до міжнародних стандартів
 • Основні напрямки модернізації системи бухгалтерського обліку у бюджетній сфері
 • Основні напрямки реформування міжбюджетних відносин в Україні
 • Основні напрямки та методика проведення зовнішнього контролю доходів бюджетної установи
 • Основні напрямки та перспективи розвитку бюджетної політики
 • Основні нововведення плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
 • Основні принципи бюджетно-податкової політики
 • Основні принципи та процедури антикризового управління на рівні місцевих бюджетів
 • Основні принципи функціонування бюджетних систем
 • Основні принципи фінансово-бюджетного регулювання
 • Основні причини виникнення проблеми формування облікової політики бюджетних установ
 • Основні проблеми та напрями подолання бюджетного дефіциту в Україні
 • Основні проблеми та напрямки реформування системи міжбюджетних відносин в Україні
 • Основні проблеми та напрямки удосконалення виконання бюджетів
 • Основні проблеми та фактори впливу на бюджетні видатки
 • Основні проблеми формування доходної частини державного бюджету України
 • Основні проблеми формування місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення
 • Основні проблемні питання проекту закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік»
 • Основні риси елементів понятійно-категорійного апарату бюджетного права
 • Основні тенденції формування доходів місцевих бюджетів
 • Основні шляхи вирішення проблем фінансування витратної частини місцевих бюджетів згідно досвіду розвинутих країн ринкової економіки
 • Основні шляхи модернізация обліку та звістності в бюджетних установах
 • Основні шляхи модернізації обліку в бюджетних установах
 • Особливості нарахування зносу основних засобів в бюджетних установах
 • Особливості облікової політики у бюджетгих установах
 • Особливості та необхідність управління коштами резервного фонду державного бюджету України
 • Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах
 • Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах та шляхи його реформування
 • Особливості бухгалтерського обліку результату виконання бюджетів органами державного казначейства в сучасних умовах реформування бюджетного процесу в Україні
 • Особливості бюджетного дефіциту та державного боргу
 • Особливості бюджетного процесу України
 • Особливості бюджетного процесу на сучасному етапі розвитку України
 • Особливості бюджетного регулювання на прикладі Вінницької області
 • Особливості бюджетного формування самоврядної територіальної громади
 • Особливості бюджетного фінансування освіти
 • Особливості бюджетної підтримки сільськогосподарських підприємств
 • Особливості бюджетування діяльності підприємств в Україні
 • Особливості бюджетування суб’єктів малого бізнесу
 • Особливості ведення обліку в бюджетних установах
 • Особливості відображення в обліку бюджетних установ операцій з необоротними активами
 • Особливості дебіторської та кредиторської заборгованостей бюджетних установ
 • Особливості дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ
 • Особливості державного бюджетного контролю
 • Особливості державного фінансового контролю розрахунків підприємств з позабюджетними фондами
 • Особливості здійснення бюджетної політики в республіці казахстан
 • Особливості казначейського контролю у сфері виконання місцевих бюджетів в Україні
 • Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів
 • Особливості контролю за виконанням місцевих бюджетів
 • Особливості кошторисного фінансування бюджетних установ
 • Особливості менеджменту коштів місцевих бюджетів на відповідних стадіях бюджетного процесу
 • Особливості міжбюджетних відносин в Україні
 • Особливості нарахування заробітної плати в бюджетних установах
 • Особливості нарахування зносу на необоротні акти в бюджетних установах
 • Особливості нарахування зносу основних засобів в обліку бюджетних установ
 • Особливості обліку касових та фактичних видатків бюджетних установ та шляхи його удосконалення
 • Особливості обліку кредиторської заборгованості в бюджетних установах
 • Особливості обліку нарахування та виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ
 • Особливості обліку нематеріальних активів у бюджетних установах
 • Особливості обліку необоротних активів бюджетних установ
 • Особливості обліку продуктів харчування в бюджетних установах
 • Особливості обліку продуктів харчування у бюджетних установах
 • Особливості обліку розрахунків в бюджетних установах
 • Особливості обліку розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість
 • Особливості обліку розрахунків з оплати праці в бюджетних установах
 • Особливості обліку спеціального фонду в бюджетній організації
 • Особливості обліку спеціального фонду в бюджетній організації
 • Особливості обліку фінансування бюджетів державних установ з державного бюджету на основі кошторису
 • Особливості організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах України
 • Особливості організації бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами
 • Особливості організації обліку в бюджетних установах: проблеми та перспективи
 • Особливості організації обліку дебіторської заборгованості у бюджетних установах
 • Особливості організації обліку необоротних активів у бюджетних установах
 • Особливості проведення інвентаризації основних засобів в бюджетних установах
 • Особливості реалізації повноважень щодо поповнення доходної частини бюджету державними податковими інспекціями
 • Особливості списання основних засобів бюджетними установами
 • Особливості становлення програмно-цільового методу бюджетного планування в Україні
 • Особливості та основні напрямки вдосконалення державного фінансового контролю в бюджетних установах
 • Особливості та проблеми організації обліку в бюджетних установах
 • Особливості та удосконалення обліку необоротних активів в бюджетних установах
 • Особливості формування бюджету підприємства
 • Особливості формування доходів місцевих бюджетів на прикладі Донецької області
 • Особливості формування місцевих бюджетів в Україні та можливості їх вдосконалення
 • Особливості формування облікової політики бюджетних установ
 • Особливості формування облікової політики в бюджетних установах
 • Особливості формування облікової політики в бюджетних установах
 • Особливості формування та використання коштів місцевих бюджетів України у контексті досвіду зарубіжних країн
 • Особливості формування та функціонування місцевих бюджетів в Україні
 • Особливості формування та функціонування місцевих бюджетів в Україні
 • Особливості формування фінансової звітності бюджетної установи
 • Особливості функціонування бюджетної системи України
 • Особливості фінансового вирівнювання місцевих бюджетів в Україні
 • Особливість бухгалтерського обліку в бюджетних установах
 • Оцінка застосування міжбюджетних трансфертів
 • Оцінка результативності бюджетних видатків в умовах застосування програмно-цільового методу
 • Оцінка ризику в системі внутрішнього контролю бюджетної установи
 • Оцінювання системи внутрішнього контролю бюджетної установи
 • ПДВ – основний бюджетоутворювальний податок в Україні
 • ПДВ: бюджетне відшкодування та оподаткування прибутку підприємства
 • Передумови виникнення дефіциту державного бюджету України
 • Передумови виникнення та форми протікання кризових процесів бюджетів місцевого рівня
 • Передумови виникнення та форми протікання кризових процесів бюджетів місцевого рівня
 • Передумови виникнення і значення аудиту ефективності використання бюджетних коштів
 • Перспективи впровадження бюджетування на вітчизняних вугледобувних підприємствах
 • Перспективи розвитку державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ
 • Перспективи та проблеми формування місцевих бюджетів в Україні
 • Перспективи удосконалення казначейської системи виконання бюджетів в Україні в сучасних умовах
 • Перспективний контроль як шлях вирішення проблемних аспектів діяльності бюджетних установ
 • Питання вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетів
 • Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів
 • Повноваження Державної казначейської служби України щодо забезпечення процесу бюджетного фінансування
 • Повноваження органів державної влади щодо здійснення бюджетного контролю
 • Податкова система та її роль в формуванні доходів бюджету України
 • Податковий кодекс – як інструмент впливу на формування дохідної частини державного бюджету
 • Податкові органи у системі адміністрування доходів бюджету
 • Податок на додану вартість: вплив на формування державного бюджету України
 • Позабюджетні цільові фонди соціального призначення: суспільна ефективність фінансового перерозподілу
 • Позиція системного підходу в процесі створення функціональної підсистеми «Бюджетування» як парадигми інноваційного розвитку підприємства
 • Показники та критерії оптимальності бюджетування управління господарською діяльністю підприємства
 • Поліпшення формування облікової політики як удосконалення обліку у бюджетних установах
 • Поняття бюджетного дефіциту
 • Поняття державних видатків та правове регулювання використання коштів бюджету
 • Поняття державного боргу та бюджетного дефіциту
 • Поняття звіту про виконання бюджету та його аналіз
 • Поняття та значення видатків бюджету України
 • Поняття та складові елементи бюджетного механізму
 • Поняття та типи бюджетно-процесуальної правосуб’єктності міністерства як центрального органу виконавчої влади та учасника бюджетного процесу
 • Порядок аналізу та контролю за виконанням бюджету підприємства
 • Порядок затвердження державного бюджету України
 • Порядок звітування та закриття рахунків бюджетної установи вкінці звітного року
 • Порядок та специфіка бюджетного регулювання в Україні.
 • Порядок формування та ефективність використання коштів місцевих бюджетів
 • Посилення ролі податкових джерел у формуванні доходів місцевих бюджетів
 • Правова природа державного бюджету
 • Правова природа місцевого бюджету
 • Правове регулювання місцевих бюджетів
 • Правове регулювання питань формування доходів місцевих бюджетів та проблеми вдосконалення
 • Правовий аспект організації міжбюджетних відносин в Україні
 • Правовий механізм регулювання позабюджетних фондів
 • Правові проблеми визначення поняття бюджету
 • Прагматика та проблематика казначейського обслуговування місцевих бюджетів
 • Практика організації бюджетування промислового підприємства
 • Принципи підсистеми «Бюджетування»
 • Принципи формування доходів місцевих бюджетів
 • Причини виникнення бюджетного дефіциту та основні шляхи його подолання в Україні
 • Причини виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в бюджетних установах
 • Причини виникнення проблем формування облікової політики бюджетних установ та шляхи їх вирішення
 • Причини дефіциту державного бюджету та шляхи його подолання
 • Про вдосконалення бюджетної системи України
 • Про деякі аспекти податково-бюджетної політики держави
 • Проблема бюджетного дефіциту в Україні
 • Проблема дефіцитності державного бюджету і шляхи її розв’язання
 • Проблема дефіцитності державного бюджету і шляхи її розв’язання
 • Проблема дефіциту державного бюджету в Україні
 • Проблема дефіциту українського бюджету
 • Проблема наповнення державного бюджету в Україні
 • Проблеми міжбюджетних відносин в Україні та шляхи їх вирішення
 • Проблеми міжбюджетних відносин в Україні та шляхи їх подолання
 • Проблеми бюджетно-фінансового регулювання економіки України
 • Проблеми бюджетного контролю у сфері використання державних централізованих фінансових ресурсів
 • Проблеми бюджетного процесу в Україні
 • Проблеми бюджетного фінансування соціальної сфери
 • Проблеми бюджетного фінансування соціальної сфери
 • Проблеми бюджетного фінансування інвестиційних процесів
 • Проблеми бюджетної політики України
 • Проблеми бюджетної політики на місцевому рівні
 • Проблеми бюджетування на сучасних підприємствах
 • Проблеми вдосконалення реалізації бюджетної політики в Україні
 • Проблеми виконання бюджетної політики на сучасному етапі
 • Проблеми впровадження системи бюджетування на підприємстві
 • Проблеми державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ
 • Проблеми децентралізації місцевих бюджетів України
 • Проблеми достатності бюджетних коштів на регіональному рівні
 • Проблеми ефективності бюджетного фінансування установ охорони здоров’я.
 • Проблеми ефективності взаємодії грошово-кредитної та фіскально-бюджетної політики в умовах глобальної кризи
 • Проблеми забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів України
 • Проблеми застосування механізму податкових надходжень доходів Державного бюджету та шляхи їх вирішення
 • Проблеми зміцнення місцевих бюджетів України
 • Проблеми казначейського обслуговування місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення
 • Проблеми контролю ціноутворення та бюджетного фінансування у ЖКГ України
 • Проблеми мобілізації доходів місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення
 • Проблеми міжбюджетних відносин в Україні та напрями їх подолання
 • Проблеми міжбюджетних відносин та шляхи їх усунення
 • Проблеми наповнення дохідної частини місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення
 • Проблеми наповнення дохідної частини місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення
 • Проблеми обліку МШП в бюджетних установах
 • Проблеми організаційного забезпечення системи контролю виконання бюджетних програм
 • Проблеми організації міжбюджетних відносин в Україні
 • Проблеми отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ
 • Проблеми оцінки ефективності виконання бюджетних програм
 • Проблеми підвищення ефективності виконання бюджетів різних рівнів
 • Проблеми раціональної організації контролю необоротних активів бюджетних установ
 • Проблеми раціональної організації контролю необоротних активів бюджетних установ
 • Проблеми реалізаціі бюджетної політики та шляхи їх вирішення
 • Проблеми реалізації бюджетної політики в Україні
 • Проблеми реалізації регіональної бюджетної політики та шляхи їх вирішення
 • Проблеми реформування бухгалтерського обліку в бюджетних установах та напрями їх вирішення
 • Проблеми реформування бюджетної системи України
 • Проблеми реформування наповнення доходної частини місцевих бюджетів
 • Проблеми реформування наповнення доходної частини місцевих бюджетів
 • Проблеми реформування наповнення доходної частини місцевих бюджетів
 • Проблеми реформування наповнення доходної частини місцевих бюджетів
 • Проблеми складання кошторису бюджетних установ
 • Проблеми становлення облікової політики бюджетних установ
 • Проблеми становлення облікової політики бюджетних установ
 • Проблеми та перспективи бухгалтерського обліку в бюджетних установ
 • Проблеми та перспективи вдосконалення системи управління бюджетом
 • Проблеми та перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах
 • Проблеми та перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах
 • Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в бюджетних установах у контексті довгострокової стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку на 2007-2015 роки
 • Проблеми та перспективи розвитку державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ
 • Проблеми та перспективи розвитку контролю виконання місцевих бюджетів
 • Проблеми та перспективи розвитку контролю виконання місцевих бюджетів
 • Проблеми та перспективи розвитку міжбюджетних відносин в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку міжбюджетних відносин в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку міжбюджетних відносин в Україні
 • Проблеми та перспективи формування місцевих бюджетів в Україні
 • Проблеми та перспективи імплементації сучасних методик бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств
 • Проблеми та принципи фінансування бюджетних установ
 • Проблеми та розвиток міжбюджетних відносин в Україні
 • Проблеми та шляхи розвитку бюджетного прогнозування в Україні
 • Проблеми та шляхи розвитку бюджетного прогнозування в Україні
 • Проблеми та шляхи розвитку бюджетного прогнозування в Україні
 • Проблеми та шляхи удосконалення оплати праці працівників бюджетної установи
 • Проблеми та шляхи удосконалення ефективності використання бюджетних коштів в Україні
 • Проблеми удосконалення державного фінансового контролю місцевих бюджетів
 • Проблеми управління доходами місцевих бюджетів в Україні
 • Проблеми формування доходної частини місцевих бюджетів
 • Проблеми формування доходної частини місцевих бюджетів
 • Проблеми формування доходів державного бюджету за рахунок податкових надходжень
 • Проблеми формування доходів місцевих бюджетів
 • Проблеми формування доходів місцевих бюджетів та можливі шляхи їх вирішення
 • Проблеми формування ефективної бюджетної політики України та шляхи їх виришення
 • Проблеми формування місцевих бюджетів
 • Проблеми формування місцевих бюджетів України
 • Проблеми формування місцевих бюджетів в Україні
 • Проблеми формування місцевих бюджетів в Україні
 • Проблеми формування місцевих бюджетів в умовах ринкових перетворень
 • Проблеми формування місцевих бюджетів та шляхи їх розв’язання
 • Проблеми формування надходжень до місцевих бюджетів
 • Проблеми формування податкових доходів державного бюджету України та шляхи їх вирішення
 • Проблеми формування та використання коштів місцевих бюджетів в Україні
 • Проблеми формування та використання коштів місцевих бюджетів в Україні
 • Проблеми формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів в Україні
 • Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
 • Проблеми формування і використання доходів місцевих бюджетів України
 • Проблеми функціонування бюджетної політики України на сучасному етапі
 • Проблеми функціонування міжбюджетних відносин
 • Проблеми функціонування місцевих бюджетів
 • Проблеми фінансового забезпечення бюджетних установ в Україні та шляхи їх вирішення
 • Проблеми фінансового планування та бюджетування
 • Проблеми фінансового планування та бюджетування
 • Проблеми фінансової децентралізації місцевих бюджетів України
 • Проблеми фінансової збалансованості бюджету пенсійного фонду України
 • Проблеми фінансування бюджетних установ освітньої сфери
 • Проблеми фінансування бюджетних установ та шляхи їх вирішення
 • Проблеми фінансування видатків місцевих бюджетів
 • Проблеми фінансування дефіциту державного бюджету в Україні
 • Проблеми і напрямки вдосконалення касового виконання місцевих бюджетів
 • Проблеми і перспективи використання коштів місцевих бюджетів розвитку
 • Проблемні аспекти автоматизації обліку в бюджетних установах
 • Проблемні аспекти визначення контрольних повноважень рахункової палати України в бюджетній сфері
 • Проблемні аспекти виконання місцевих бюджетів за видатками та шляхи їх подолання
 • Проблемні аспекти державного фінансового контролю бюджетних установ та перспективи їх подолання
 • Проблемні аспекти здійснення контролю діяльності бюджетних установ органами Державного казначейства України
 • Проблемні питання обслуговування видатків місцевих бюджетів
 • Проблемні питання формування видаткової частини місцевих бюджетів
 • Прогнозування доходної частини місцевого бюджету з використанням кореляційно – регресійного аналізу
 • Прогнозування дохідної частини в процесі організації виконання місцевого бюджету
 • Прогнозування обсягу і структури доходів та видатків бюджету
 • Прогнозування як спосіб оптимізації формування доходів місцевого бюджету
 • Програмно-цільове бюджетування: переваги та недоліки
 • Програмно-цільовий метод складання бюджету
 • Програмно-цільовий метод складання бюджету в Україні та наслідки його удосконалення
 • Програмно-цільовий метод складання бюджету: світовий досвід і Україна
 • Програмно-цільовий метод складання державного бюджету
 • Програмно-цільовий метод як новий погляд на державне управління бюджетною сферою
 • Програмно–цільовий метод в бюджетному процесі та особливості його застосування в Україні
 • Програмно–цільовий метод складання бюджету в контексті бюджетної реформи
 • Прозорість проведення бюджетної політики на місцевому рівні як передумова забезпечення її ефективності
 • Пропозиції щодо вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів
 • Пропозиції щодо вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів і напрямів використання цих коштів
 • Процес бюджетування як елемент фінансового планування на підприємстві
 • Процес бюджетування як елемент фінансового планування на підприємстві
 • Процес затвердження бюджету України
 • Пріоритети розвитку політики міжбюджетних відносин в Україні
 • Пріоритетні напрями зміцнення доходної бази місцевих бюджетів
 • Пріоритетні напрями зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів
 • Публічні фонди та публічні видатки місцевих бюджетів як категорії фінансового права
 • Публічні фонди та публічні видатки місцевих бюджетів як категорії фінансового права
 • Підвищення ефективності здійснення видатків місцевих бюджетів
 • Підвищення рівня податкових надходжень до державного бюджету
 • Підвищення рівня податкових надходжень до державного бюджету
 • Підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів
 • Регулювання міжбюджетних відносин та шляхи їх реформування
 • Регулювання міжбюджетних відносин у забезпеченні стійкого розвитку регіонів України
 • Регулювання системи міжбюджетних відносин
 • Резон бюджетування в управлінні інноваційним розвитком підприємств
 • Рейтингова оцінка платоспроможності бюджету міста Куп’янськ
 • Рекомендації щодо уніфікації бюджетного обліку основних засобів в Україні з міжнародними стандартами фінансової звітності
 • Реформа міжбюджетних відносин: погляд у перспективу
 • Реформування бухгалтерського обліку в бюджетних установах
 • Реформування бухгалтерського обліку виконання бюджету
 • Реформування бюджетного законодавства в контексті трансформації вітчизняної системи фінансового вирівнювання
 • Реформування місцевих бюджетів в розрізі адміністративно-територіальної реформи
 • Реформування місцевих бюджетів для ефективного функціонування регіонів
 • Реформування системи міжбюджетних відносин в контексті нововведень Бюджетного кодексу
 • Реформування системи оподаткування України в контексті оздоровлення фінансів місцевих бюджетів
 • Реформування системи пенсійного забезпечення як чинник зменшення фінансового навантаження на Державний бюджет
 • Розвиток державного фінансового контролю формування, виконання місцевого бюджету: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Розвиток казначейської системи виконання Державного бюджету України
 • Розвиток концепцій реформи системи міжбюджетних відносин в Україні
 • Розвиток міжбюджетних відносин в Україні
 • Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету
 • Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету
 • Розподіл видатків між ланками бюджетної системи України
 • Роль НБУ та уповноважених банків у виконанні бюджету
 • Роль акцизного оподаткування у формуванні доходів бюджету
 • Роль бюджетної політики в активізації інвестиційно-інноваційної діяльності
 • Роль бюджету в збалансованому розвитку національної економіки
 • Роль бюджету у регулюванні економічних і соціальних процесів у державі
 • Роль бюджетування в оптимізації грошових потоків підприємства
 • Роль бюджетування в управлінському обліку
 • Роль бюджетів місцевого самоврядування в соціальному та економічному розвитку регіонів
 • Роль бюджетів місцевого самоврядування в соціальному та економічному розвитку регіонів
 • Роль видатків місцевих бюджетів
 • Роль видатків місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку територій
 • Роль державної казначейської служби України в системі бюджетного контролю
 • Роль доходів і витрат Державного Бюджету України в сучасних умовах
 • Роль касових та фактичних видатків в обліковій системі бюджетної установи
 • Роль методики бюджетування у створенні та функціонуванні підсистеми
 • Роль митних платежів у формуванні дохідної частини бюджету України
 • Роль модернізації системи бухгалтерського обліку в процесі виконання бюджету на шляху до міжнародної інтеграції
 • Роль міжбюджетних відносин в економічному і політичному розвитку України
 • Роль міжбюджетних трансфертів в економіці України
 • Роль місцевих бюджетів в економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць
 • Роль місцевих бюджетів в економічному та соціальному розвитку територій
 • Роль місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку територій
 • Роль місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку регіонів
 • Роль місцевих бюджетів в інноваціїній діяльності в Україні
 • Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку регіонів України
 • Роль непрямих податків у формування доходів Державного бюджету
 • Роль нових місцевих податків і зборів у формуванні доходної частини місцевих бюджетів в Україні
 • Роль органів Державного казначейства України щодо цільового витрачання бюджетних коштів
 • Роль органів державного казначейства України щодо цільового витрачання бюджетних коштів
 • Роль податкових надходжень в доходах державного бюджету України
 • Роль податкових надходжень до місцевих бюджетів України і тенденції їх змін, зумовлені Бюджетним та Податковим кодексами України
 • Роль податкових платежів у місцевих бюджетах
 • Роль податків в формуванні бюджету
 • Роль податків в формуванні бюджету України
 • Роль податків в формуванні бюджету України
 • Роль сучасних управлінських моделей в технологіях бюджетування
 • Роль та значення місцевих бюджетів
 • Роль та призначення місцевих бюджетів у бюджетній системі України
 • Самооподаткування як резерв для формування поточних та планування перспективних видатків місцевих бюджетів
 • Світові моделі організації бюджетного контролю та доцільність їх застосування в Україні
 • Система відповідальності учасників бюджетного процесу та зміни до нього
 • Система бюджетного контролювання та регулювання на підприємстві
 • Система бюджетного регулювання
 • Система бюджетування на підприємствах
 • Система взаємозв’язків органів законодавства та виконавчої влади України в процесі виконання бюджету України
 • Система казначейського контролю за бюджетними коштами
 • Система міжбюджетних трансфертів в Україні та проблеми її функціонування
 • Системоутворювальні властивості місцевого бюджету в роботі органів місцевого самоврядування
 • Склад та устрій бюджетної системи України
 • Складання бухгалтерської звітності бюджетних установ, її особливості та склад
 • Соціальна оцінка бюджету у 2013 році
 • Соціальна спрямованість бюджету
 • Соціально-економічна сутність бюджету
 • Специфіка надання та отримання міжбюджетних трансфертів
 • Сплата податку з доходів фізичних осіб до бюджету
 • Стадії бюджетного процесу як етап діяльності держави, місцевого органу
 • Стан бюджетного забезпечення соціальної сфери в Україні
 • Стан розвитку казначейського контролю бюджетних установ в Україні
 • Стан та розвиток бюджетної системи України
 • Становлення бюджетної системи України
 • Створення і розвиток у складі системи управління підприємством самостійної функціональної підсистеми «Бюджетування»
 • Створення і розвиток у складі системи управління промисловим підприємством самостійної функціональної підсистеми “бюджетування”
 • Структура бюджетної системи України
 • Структура бюджетної системи України та шляхи її вдосконалення
 • Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм як джерело фінансової підтримки регіонального розвитку
 • Сутність бюджетного планування
 • Сутність видатків місцевих бюджетів України
 • Сутність доходів державного бюджету та проблеми їх формування
 • Сутність місцевих бюджетів в економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць
 • Сутність та економічне значення видатків бюджетних установ
 • Сутність та необхідність місцевих бюджетів в сучасних умовах
 • Сутність та необхідність місцевих бюджетів: економічний зміст і структура місцевих бюджетів
 • Сутність та проблеми бюджетного фінансування
 • Сутність та проблеми становлення облікової політики в бюджетних установах.
 • Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах
 • Сутність та шляхи удосконалення бюджетного процесу в Україні
 • Сутність, та теоретичні аспекти формування видатків місцевих бюджетів
 • Суть місцевих бюджетів та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону
 • Суть та особливості формування облікової політики бюджетних установ
 • Суть та принципи бюджетної класифікації в Україні
 • Суть та проблеми бюджетного контролю в Україні
 • Суть та проблеми бюджетного контролю в Україні
 • Сучасний стан виконання бюджету казначейською службою України
 • Сучасний стан доходів місцевих бюджетів та перспективи їх формування
 • Сучасний стан та напрями розширення дохідної бази місцевого бюджету міста Вінниці
 • Сучасний стан та удосконалення державного аудиту як форми державного фінансового контролю бюджетних установ
 • Сучасний стан формування доходів місцевих бюджетів і пошук шляхів їх удосконалення
 • Сучасні проблеми бюджетного процесу та шляхи їх вирішення
 • Сучасні проблеми системи бюджетування на підприємствах України
 • Сучасні підходи до бухгалтерської звітності бюджетних установ
 • Сучасні підходи до складання бухгалтерської звітності бюджетних організацій, її особливості та склад
 • Сучасні підходи до сутності та призначення обліку розрахункових операцій в бюджетних установах
 • Сучасні реалії фінансування дефіциту державного бюджету України
 • Сучасні тенденції бюджетно-кошторисного фінансування
 • Сучасні тенденції формування доходів в бюджетній системі
 • Тенденції бюджетного стимулювання соціально-економічного регіонального розвитку
 • Тенденції формування доходів державного бюджету України в умовах економічної кризи
 • Теоретико – практичні аспекти фінансового контролю кошторису бюджетних установ
 • Теоретико-методологічні підходи щодо визначення сутності бюджету, як економічної категорії
 • Теоретичні аспекти бюджетно-правових термінів
 • Теоретичні аспекти бюджетної політики України
 • Теоретичні засади Державного бюджету України – основного фінансового плану держави
 • Теоретичні засади впровадження програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів
 • Теоретичні основи забезпечення цільового використання коштів місцевих бюджетів
 • Теоретичні основи фінансового контролю формування бюджету органів місцевого самоврядування
 • Теоретичні питання бюджетно-правових визначень
 • Теоретичні підходи до визначення сутності доходів Державного бюджету та принципів їх формування
 • Теоретичні підходи щодо трактування терміну місцевий бюджет
 • Технологія ревізії виконання загального фонду кошторису бюджетної установи
 • Технології бюджетування як елемент впровадження концепції контролінгу в банках
 • Трансформація складових державного бюджету України
 • Удосконалення бюджетного механізму формування та використання фінансових ресурсів регіону
 • Удосконалення виконання місцевих бюджетів
 • Удосконалення державного аудиту та контролю у положеннях нового Бюджетного кодексу України (2010 р.)
 • Удосконалення казначейського обслуговування бюджетів як інструмент підвищення ефективності реалізації бюджетної політики
 • Удосконалення казначейської системи виконання державного бюджету
 • Удосконалення комп’ютеризації обліку в бюджетних установах
 • Удосконалення методики бюджетування
 • Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні
 • Удосконалення обліку необоротних активів в бюджетній сфері
 • Удосконалення організації обліку необоротних активів бюджетними установами
 • Удосконалення організації обліку необоротних активів в бюджетних установах
 • Удосконалення організації праці працівників бухгалтерської служби бюджетних установ
 • Удосконалення організації та методики проведення ревізій у бюджетних установах
 • Удосконалення процесу підготовки та здачі звітності в держбюджетних установах
 • Удосконалення системи управління місцевими бюджетами
 • Удосконалення системи формування доходів місцевих бюджетів в Україні
 • Удосконалення управління бюджетними коштами в процесі виконання державного бюджету
 • Удосконалення формування доходів та інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів
 • Укріплення фінансів місцевих бюджетів шляхом реформування системи оподаткування України
 • Уніфікація обліку в бюджетній сфері: необхідність та проблеми реалізації
 • Управління бюджетним дефіцитом
 • Управління бюджетним дефіцитом
 • Управління бюджетним процесом
 • Управління видатками місцевих бюджетів
 • Управління видатками місцевих бюджетів
 • Управління грошовими потоками підприємства за допомогою бюджетування, побудованого на засадах логістики
 • Управління доходами бюджету
 • Управління доходами бюджету та напрямки його вдосконалення в Україні
 • Управління доходами бюджету: постановка цілей та завдань
 • Управління коштами місцевих бюджетів на відповідних стадіях бюджетного процесу
 • Формування місцевих бюджетів з точки зору фінансової децентралізації
 • Формування місцевих бюджетів з точки зору фінансової децентралізації
 • Формування доходів місцевих бюджетів
 • Формування доходів місцевих бюджетів
 • Формування доходів місцевих бюджетів
 • Формування доходів місцевих бюджетів
 • Формування доходів місцевих бюджетів з точки зору фінансової децентралізації
 • Формування доходів місцевих бюджетів на 2011 рік
 • Формування дохідної частини місцевих бюджетів
 • Формування дохідної частини місцевих бюджетів країн євросоюзу
 • Формування кодів програмної класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів згідно з впровадженням програмно-цільового методу виконання бюджету
 • Формування місцевих бюджетів в Україні
 • Формування місцевих бюджетів в Україні
 • Формування місцевих бюджетів органами місцевого самоврядування
 • Формування місцевих бюджетів: зарубіжний досвід
 • Формування місцевих бюджетів: передумови та проблеми
 • Формування місцевих бюджетів: проблеми та шляхи вирішення
 • Формування облікової політики бюджетної організації з урахуванням національних стандартів в державному секторі
 • Формування системи управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК та місце в неї підсистеми бюджетування
 • Формування спеціального фонду Державного бюджету: проблеми та шляхи їх розв’язання
 • Формування спеціального фонду місцевих бюджетів
 • Формування та виконання місцевих бюджетів за доходами на прикладі літинської селищної ради
 • Формування та шляхи зміцнення доходів місцевих бюджетів
 • Функціональні підсистеми забезпечення бюджетоспроможності регіону
 • Функціонування підсистеми «Бюджетування» з точки зору інваріанту поведінки, який відображає ціль підсистеми
 • Функціонування системи казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками
 • Фінансовий аналіз діяльності бюджетної установи
 • Фінансовий контроль виконання кошторису бюджетних установ
 • Фінансовий контроль за виконанням місцевих бюджетів: теоритичні аспекти
 • Фінансовий контроль оплати праці в бюджетних установах
 • Фінансово-бюджетна система: поняття та складові
 • Фінансування бюджетних установ
 • Фінансування бюджетного дефіциту
 • Фінансування дефіциту державного бюджету
 • Харастеристика розрахунків з бюджетом з податку на прибуток підприємств
 • Цільове використання бюджетних коштів як головний інструмент виконання бюджетних програм
 • Цілі і задачі бюджетування
 • Чинники економічного зростання України: соціальний бюджет
 • Шляхи вдосконалення автоматизації системи обліку в бюджетних установах
 • Шляхи вдосконалення бюджетного менеджменту в Україні в контексті реформування бюджетної системи України
 • Шляхи вдосконалення бюджетної системи України
 • Шляхи вдосконалення казначейського обслуговування Державного бюджету України
 • Шляхи вдосконалення механізму формування кошторису бюджетних установ
 • Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість
 • Шляхи збільшення податкових надходжень до Державного бюджету
 • Шляхи зміцнення дохідної частини бюджетів місцевого самоврядування
 • Шляхи оптимізації видатків державного бюджету України
 • Шляхи оптимізації функціонування місцевих бюджетів
 • Шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні
 • Шляхи подолання проблем формування облікової політики в бюджетних установах
 • Шляхи подолання і покриття бюджетного дефіциту в Україні
 • Шляхи покращення бюджетної політики в Україні
 • Шляхи підвищення доходів державного бюджету за рахунок податків у новому податковому кодексі
 • Шляхи підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи при проведенні ревізій та перевірок в бюджетних установах
 • Шляхи скорочення дефіциту державного бюджету
 • Шляхи стабілізації бюджетної системи
 • Шляхи стабілізації бюджетної системи України
 • Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ
 • Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ
 • Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ
 • Шляхи удосконалення середньострокового бюджетного прогнозування і планування як складової бюджетного процесу
 • Щодо необхідності зміни методу обліку виконання державного бюджету України
 • Щодо розгляду факторів впливу на надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджету
 • Залишити коментар

  Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.