головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Податки

 • “Підводне каміння” нового Податкового кодексу України
 • Автоматизовані інформаційні системи в органах Державної податкової служби
 • Адміністрування великих платників податків у контексті прийняття податкового кодексу України
 • Адміністрування податку з доходів фізичних осіб в Україні
 • Адміністрування податків: проблеми формування ефективної структури служб
 • Адміністрування та підвищення ефективності податку на прибуток
 • Актуальні питання оподаткування фізичних осіб в Україні
 • Актуальні питання правового регулювання податкового контролю в Україні
 • Актуальні проблеми податкового регулювання демографічних процесів в Україні
 • Актуальні проблеми податкової політики
 • Актуальні проблеми та напрями реформування спрощеної системи оподаткування в Україні
 • Актуальні проблеми та напрями реформування спрощеної системи оподаткування в Україні
 • Актуальні проблеми та шляхи удосконалення оподаткування діяльності фінансових установ
 • Актуальні проблеми у податковій системі та необхідність його реформування
 • Актуальність зміни системи оподаткування в Україні
 • Актуалізація оцінок ефективності сучасної податкової політики
 • Акцизи як форма специфічних податків
 • Акцизне оподаткування спиртних напоїв та тютюнових виробів
 • Амортизація основних засобів у контексті податкового кодексу України
 • Амортизація основних засобів: обліковий та податковий аспекти
 • Аналіз відмінностей бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток
 • Аналіз «найочікуваніших» змін в податковому законодавстві країни від початку дії нового Податкового кодексу до сьогодення
 • Аналіз ПДВ в сільськогосподарському спецрежимі згідно з Податковим кодексом
 • Аналіз актуальних проблем застосування ПДВ, які виникли з прийняттям нового податкового кодексу
 • Аналіз впливу реформування податкової системи на формування доходів державного бюджету України та функціонування вітчизняних підприємств
 • Аналіз динаміки обсягів податкових надходжень в загальних обсягах доходів державного бюджету України в період з 2002 – початок 2010 р.
 • Аналіз досвіду зарубіжних податкових систем у створенні сприятливого податкового клімату
 • Аналіз змін, впроваджених до податкового кодексу у 2013 році, щодо податку на прибуток підприємств
 • Аналіз зміни механізму формування і оподаткування прибутку
 • Аналіз неподаткових надходжень до Державного бюджету України
 • Аналіз останніх змін податку на доходи фізичних осіб в Україні
 • Аналіз переваг та недоліків проекту податкового кодексу України
 • Аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України
 • Аналіз податкових надходжень до бюджету України
 • Аналіз податкового навантаження на підприємство в сучасних умовах
 • Аналіз податкової системи України
 • Аналіз податкоспроможності суб’єктів господарювання
 • Аналіз проблем обліку податку на прибуток
 • Аналіз проблем та напрямків удосконалення системи оподаткування в Україні
 • Аналіз проблем та напрямків удосконалення системи оподаткування в Україні
 • Аналіз системи ресурсного оподаткування в Україні у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу
 • Аналіз фіксованого сільськогосподарського податку
 • Аналітична оцінка методичних підходів до поняття податкового менеджменту
 • Аспекти правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні
 • Аспекти правового регулювання місцевих податків і зборів в україні
 • Аспекти формування постійних різниць в бухгалтерському та податковому обліках
 • Аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики національного університету державної податкової служби України
 • Аудит амортизації основних засобів: податковий аспект
 • Аудит розрахунків підприємства з податку на прибуток
 • База оподаткування: поняття, податковий період, визначення
 • Бухгалтерський облік надходження цінностей і податкового кредиту
 • Бухгалтерський облік: державна податкова адміністрація України
 • Бухгалтерський та податковий облік амортизаціїї основних засобів
 • Введення податку на нерухомість в Україні: проблеми і перспективи
 • Введення податку на нерухомість в Україні: проблеми і перспективи
 • Введення податку на продаж іноземної валюти в Україні: основна мета та можливі наслідки
 • Вдосконалення бухгалтерського та податкового обліку податку на прибутку
 • Вдосконалення адміністрування місцевих податків
 • Вдосконалення методики викладання податкового обліку
 • Вдосконалення механізму оподаткування прибутку
 • Вдосконалення оподаткування малого бізнесу
 • Вдосконалення оподаткування малого бізнесу
 • Вдосконалення податкової політики як фактора впливу на розвиток інвестиційної діяльності в Україні
 • Вдосконалення податкової політики – першочергова необхідність
 • Вдосконалення податкової служби України
 • Вектори розвитку податкового аудиту в Україні
 • Великобританська податкова система
 • Великобританія: організація податкової служби
 • Взаємодія бухгалтерського обліку і оподаткування: досвід країн європи
 • Взаємодія податкових і митних органів в сфері податкового контролю
 • Взаємодія податкових і митних органів податкового контролю
 • Взаємодія суб’єктів податкової системи
 • Взаємозв’язок матеріального права та процесуальних норм податкового права
 • Взаємозв’язок організації фінансового та податкового обліку
 • Взаємообумовленість економічного розвитку та оподаткування
 • Види відповідальності за порушення податкового законодавства суб’єктами господарювання: проблеми і перспективи
 • Визначальні чинники формування податкового механізму в аграрному секторі економіки
 • Визначення ефективності загальних податкових надходжень України за період з 2000-2010 роки
 • Визначення перспективних напрямів розвитку системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
 • Визначення платників податку на додану вартість в умовах ринкової трансформації економіки України
 • Визначення проблемних категорій в сфері відповідальності за податкові правопорушення
 • Визначення сутності податків та їх еволюція в Україні
 • Використання зарубіжного досвіду у реформуванні місцевого оподаткування в Україні
 • Використання нейромереживних моделей у системах податкового контролю підприємств вугільної галузі
 • Використання спеціальних знань при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
 • Використання страхування при оптимізації оподаткування
 • Використання європейського досвіду в сфері удосконалення адміністрування податку на додану вартість в Україні
 • Використання інформаційних систем в податковому аудиті та проблеми його становлення
 • Використання інформаційних систем в податковому аудиті та проблеми його становлення
 • Вирішення актуальних проблем податкової системи України як передумова ефективного функціонування економіки держави
 • Вирішення актуальних проблем податкової системи України як передумова ефективного функціонування економіки держави
 • Витрати подвійного призначення та валові витрати платника податку
 • Внутрішній корпоративний податковий контроль
 • Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні
 • Вплив деяких норм податкового кодексу України на зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання
 • Вплив змін в оподаткуванні на фінансові результати діяльності страхових компаній
 • Вплив оподаткування на рівень самофінансування підприємства
 • Вплив оподаткування прибутку на інвестиційну діяльність
 • Вплив податкового планування на збільшення фінансових ресурсів підприємств
 • Вплив податкового законодавства на формування облікової політики підприємства
 • Вплив податкового законодавства на формування облікової політики підприємства
 • Вплив податкового законодавства на формування облікової політики підприємства
 • Вплив податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва
 • Вплив податкового кодексу України на стан надходжень місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів
 • Вплив податкового планування на збільшення фінансових ресурсів підприємства
 • Вплив податкового реформування на діяльність малих підприємств
 • Вплив податкового стимулювання на розвиток інноваційної діяльності
 • Вплив податкового стимулювання на розвиток інноваційної діяльності
 • Вплив податкової політики на державне регулювання економіки
 • Вплив податкової політики на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні
 • Вплив податкової політики на систему регулювання соціально-економічного розвитку
 • Вплив податкової політики на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств
 • Вплив податкової політики на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств
 • Вплив податкової реформи на вітчизняне мале підприємництво
 • Вплив податкової реформи на сферу банківського бізнесу
 • Вплив податкової реформи на сферу банківського бізнесу
 • Вплив податкової системи на добробут фізичних осіб
 • Вплив податку на додану вартість на фінансові ресурси суб’єктів господарювання
 • Вплив податку на прибуток підприємтв на їх фінансово-господарську діяльність
 • Вплив правил інкотермс на бухгалтерський та податковий облік зовнішньоекономічних операцій підприємств
 • Вплив прийняття податкового кодексу на систему бухгалтерського обліку і звітності
 • Вплив реформування податкової системи на розвиток бізнесу в Україні
 • Вплив розвитку податкової системи на ведення податкового обліку
 • Вплив світового досвіду на стан екологічного оподаткування в Україні
 • Впровадження податкового планування спрямованого на формування фінансового потенціалу підприємства
 • Впровадження в податкову практику туристичного збору
 • Впровадження комп’ютерних технологій для обробки та передачі податкової звітності до відповідних органів
 • Впровадження податку на нерухомість як напрямок зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів України
 • Відмінності податкового і фінансового обліку при нарахуванні амортизаційних відрахувань
 • Відмінності формування собівартості у бухгалтерському та податковому обліку
 • Відображення податкових різниць на основі М(С)БО
 • Відповідальність за порушення податкового законодавства
 • Відповідальність за порушення податкового законодавства: адміністративна, фінансова та кримінальна
 • Гармонізація бюджетного, податкового і митного законодавства в рамках бюджетного процесу
 • Гармонізація податкової політики ЄС
 • Генезис теорій оподаткування
 • Генезис факторних доходів у теорії оподаткування громадян
 • Головні аспекти Податкового кодексу України
 • Головні проблеми та напрямки вдосконалення податкової системи України
 • Господарська діяльність у регіоні: вплив системи оподаткування
 • Гральний бізнес: оподаткування та особливості бухгалтерського обліку
 • Державна податкова система України
 • Державна податкова служба України: завдання, функції, повноваження
 • Державна податкова служба України: робота з платниками податків
 • Державна податкова служба України: соціальний експеримент
 • Державна податкова інспекція: характеристика організації
 • Державне та податкове регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності
 • Державне та податкове регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності
 • Державне управління податковою системою України з метою її гармонізації
 • Державний аудит ефективності адміністрування податків
 • Державний бюджет та місцеве оподаткування в Україні
 • Державний податковий контроль в Україні: проблеми здійснення та напрями покращення
 • Державний податковий менеджмент
 • Державний податковий менеджмент на території України: історичний розвиток
 • Деякі аспекти визначення ПДВ імпорту товарів, послуг згідно Податкового кодексу України
 • Деякі аспекти реформування системи оподаткування доданої вартості
 • Деякі норми податкового кодексу невиправдано розширюють можливості фіскальних органів і грубо порушують права платників податків і громадян країни
 • Деякі особливості оподаткування і звітності підприємств відповідно до податкового кодексу України
 • Деякі проблемні аспекти нарахування і сплати податку на додану вартість при імпорті товарів
 • Деякі проблемні аспекти роз’яснень державної податкової адміністрації України
 • Деякі проблемні питання податкового реглювання зовнішньоекономічної діяльністі суб’єктів господарювання
 • Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв’язок
 • Динаміка зменшення ставки податку на прибуток підприємств
 • До питання визначення сутності адміністрування податків
 • До питання впливу непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств
 • До питання погашення податкової заборгованості підприємством-банкрутом
 • До питання про сутність і роль податкового регулювання
 • До питання удосконалення податкового контролю в Україні
 • Докейнсіанські погляди на роль та функції податків
 • Досвід зарубіжних країн у сфері формування податкової культури
 • Досвід оподаткування доходів фізичних осіб
 • Дослідження виникнення та становлення податкових фінансів
 • Дослідження проблеми в оподаткуванні прибутку, які створені на основі протиріч між податковим і бухгалтерським обліком
 • Дослідження ролі податку на додану вартість в податковій системі України
 • Дослідження стану податкового обліку та контролю
 • Дослідження стану формування витрат для визначення собівартості продукції в умовах дії податкового кодексу
 • Дуалізм інтересів платників податків як суб’єктів податкового боргу
 • Дуалізм інтересів платників податків як суб’єктів податкового боргу
 • Діючий механізм оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні
 • Діяльність органів державної податкової служби України: сучасний стан та напрями модернізації
 • Дієвість податкової політики в рамках регулювання економічного росту
 • Європейські орієнтири: модернізація податкової системи України
 • Єдиний податок суб’єктів малого підприємництва в системі місцевого оподаткування
 • Єдиний податок як одна із форм спрощеної системи оподаткування
 • Еволюція теорій оподаткування
 • Еволюція теорій оподаткування
 • Еволюція теорій оподаткування
 • Екологічний податок: зарубіжний досвід та його інтеграція до чинної системи оподаткування України, пропозиції удосконалення
 • Економіка підприємства: сплата єдиного податку
 • Економіко-правові аспекти фіксованого сільськогосподарського податку та перспективи його застосування
 • Економічна ефективність сучасної податкової системи України
 • Економічна природа податків у працях кейнсіанців та неоконсерваторів
 • Економічна сутність податку на прибуток, його значення в діяльності підприємств
 • Економічна сутність прямих податків їх недоліки і переваги в сучасних умовах
 • Економічна суть податку на прибуток
 • Економічний зміст документальної перевірки нарахування податку на прибуток
 • Економічний зміст та складові елементи системи оподаткування
 • Економічний механізм податкового планування на підприємстві
 • Еластична ставка податку як стимул економічного зростання в Україні
 • Електронна податкова звітність як перевага сучасної податкової системи
 • Електронна податкова звітність: особливості та практичне застосування
 • Елементи модернізації податку на додану вартість у Податковому кодексі України
 • Етапи реформування податкового законодавства України
 • Ефективність проведення податкового аудиту в Україні
 • Ефективність сучасного механізму оподаткування доходів фізичних осіб
 • Ефективність функціонування податкової системи
 • Забезпечення виконання обов’язку зі сплати податків і зборів: гарантії та способи
 • Забезпечення контролю за оподаткуванням підприємств агропромислового комплексу
 • Забезпечення процесу справляння податкових платежів в Україні
 • Забезпечення цілісності та збалансованості системи оподаткування доходів
 • Загальна характеристика фінансового та податкового права
 • Загальновиробничі витрати як складова податкової собівартості виробленої продукції
 • Законодавче регулювання місцевого оподаткування в Україні починаючи з 2011 року зазнало радикальних змін
 • Закордонний досвід оподаткування земельних ресурсів. Що варто запозичити Україні?
 • Залучення в Україну інвесторів-нерезидентів: податкові регулятори
 • Запобігання ухилення від сплати ПДВ за допомогою оптимізації оподаткування
 • Запровадження податку на нерухоме майно в Україні: проблеми та перспективи
 • Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб
 • Зарубіжний досвід місцевого оподаткування
 • Зарубіжний досвід оподаткування
 • Зарубіжний досвід оподаткування малого підприємництва
 • Зарубіжний досвід оподаткування малого підприємництва
 • Зарубіжний досвід побудови системи прибуткового оподаткування юридичних осіб
 • Зарубіжний досвід реалізації податкової політики економічного зростання
 • Застосування спрощеної системи оподаткування в обліку суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами
 • Захист платників податків
 • Звільнення від сплати податку на додану вартість операцій з надання освітніх послуг
 • Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку
 • Земельне оподаткування в економічній політиці та його правове регулювання в наукових студіях економістів XVII – ХІХ ст
 • Зловживання у податковій сфері
 • Зміни в політиці оподаткування юридичних та фізичних осіб України
 • Зміни в управлінні основними засобами відповідно до нового податкового кодексу України
 • Зміни особливостей обліку відряджень в межах України та за кордон згідно нового Податкового кодексу
 • Зміст і результативність державного податкового регулювання
 • Зниження податкового тягаря, як можливість встановлення необхідної податкової справедливості підприємств і збільшення бюджетних доходів
 • Інвестиційна діяльність за підтримки податкової політики
 • Інвестиційна діяльність страхових компаній України під впливом нового податкового кодексу
 • Інвестиційне кредитування: державне та податкове
 • Інститут податкового права: місце, зміст та особливості
 • Інституційний аспект проблеми взаємодії платників і податківців
 • Інституціональні засади податкового менеджменту
 • Інструменти податкового регулювання інвестиційної активності
 • Інтеграція податкової системи України до європейського економічного простору
 • Історичний аспект дослідження податкового навантаження
 • Історичні етапи еволюцій оподаткування
 • Історичні передумови винекнення податків
 • Історичні та теоретичні засади розвитку податку на додану вартість
 • Історичні і теоретичні засади розвитку податку на додану вартість
 • Історія виникнення податків
 • Кадрова політика державної податкової служби України
 • Казуси податкових систем світу
 • Класифікація податкового контролю ДПС в Україні
 • Класифікація податків в Україні
 • Класифікація податків:проблеми та недоліки
 • Ключові аспекти оптимізації системи оподаткування в Україні
 • Кодекс адміністративного судочинства України як правова основа діяльності податкової служби
 • Кодекс адміністративного судочинства України як правова основа діяльності податкової служби
 • Конституційні принципи податків та зборів
 • Контроль за нарахуванням і сплатою акцизного податку
 • Контроль за сплатою податку з доходів фізичних осіб
 • Концептуальні засади реформування системи прямого оподаткування
 • Концептуальні підходи до прогнозування податкових надходжень
 • Концептуалізація податкового регулювання в умовах подолання наслідків фінансової кризи
 • Концепція податкових витрат: перспективи для України
 • Концепції податкової та адміністративної держави
 • Корпоративний податковий менеджмент у системі управління підприємством
 • Кошти екологічного податку як додаткове джерело фінансування сфери охорони здоров’я України.
 • Кримінальна відповідальність за несплату податків, її декриміналізація та експертиза
 • Критерії вибору об’єкта оподаткування
 • Логічний аналіз правомірності існування терміну «податковий аудит»
 • Ліквідаційна вартість основних засобів: податковий аспект
 • Майнові податки як джерело фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування
 • Маркетингова діяльність, державні контракти та система оподаткування підприємства
 • Масово-роз’яснювальна робота діяльності працівників податкової служби
 • Масово-роз’яснювальна робота серед платників податків та населення
 • Методи боротьби з корупцією в органах державної податкової служби
 • Методи нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку
 • Методи оцінки планування податків підприємств
 • Методи та організація аудиту розрахунків з податку на прибуток
 • Методи, що використовуються органами державної податкової служби для попередження порушень чинного податкового законодавства України
 • Методика дослідження правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків експертом-бухгалтером
 • Методика оцінювання податкових надходжень
 • Методика оцінювання податкових надходжень
 • Методика підготовки звітності по податкам
 • Методичні аспекти розрахунку податкового навантаження підприємств різних сфер економіки
 • Методологічні засобі дослідження податків
 • Механізм нарахування податку на прибуток в умовах дії податкового кодексу України
 • Механізм оподаткування дивідендів в Україні
 • Механізм оподаткування доданої вартості в Україні
 • Механізм оподаткування прибутку підприємств
 • Механізм оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
 • Митне оподаткування в Україні: вдосконалення та шляхи подолання проблем
 • Моделювання впливу податкової політики на тіньову економіку
 • Модернізація державної податкової служби України
 • Модернізація державної податкової служби України в контексті європейської інтеграції
 • Модернізація державної податкової служби України в умовах європейської інтеграції
 • Модернізація механізму справляння ПДВ та особливості відображення його в податковому обліку підприємства
 • Модернізація податкової системи України
 • Модернізація податкової служби України
 • Можливе пожвавлення економіки за допомогою податку на нерухомість
 • Можливі напрями реформування спрощеної системи оподаткування
 • Моніторинг податкових ризиків: мета та завдання
 • Міжнародний досвід протидії податковим ризикам
 • Мінімізація податкових ризиків суб’єктів малого та середнього бізнесу
 • Мінімізації податків та причини її виникнення
 • Місце податків у розвитку економіки України
 • Місцеве оподаткування в Україні: стан і перспективи розвитку
 • Місцеве оподаткування в Україні та шляхи його вдосконалення
 • Місцеві збори та податки
 • Місцеві податки та збори
 • Місцеві податки та збори: характеристика окремих видів
 • Місцеві податки як основа формування доходів органів місцевого самоврядування
 • Місцеві податки як інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку регіону
 • Місцеві податки і збори як платежі, що встановлюються місцевими органами влади
 • Місцеві податки. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування й аналіз можливостей його застосування в Україні.
 • Місцеві податки. Податок з реклами
 • Навчання населення та формування високої податкової культури
 • Напрями вдосконалення адміністрування податку на додану вартість в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду
 • Напрями вдосконалення оподаткування прибутку підприємств
 • Напрями вдосконалення податкової політики України
 • Напрями вдосконалення системи оподаткування України в умовах інтеграції у європейський фінансовий простір
 • Напрями реалізації внутрішньовиробничого податкового планування
 • Напрями удосконалення обліку податку на прибуток в сучасних умовах податкової системи України
 • Напрями удосконалення податкових право відносин в умовах реформування податкової системи
 • Напрями удосконалення податкового менеджменту в Україні
 • Напрями удосконалення роботи з персоналом органів державної податкової служби
 • Напрями удосконалення роботи з персоналом органів державної податкової служби
 • Напрямки підвищення ефективності податкової політики України в умовах кризи
 • Напрямки реформування діючої в Україні системи справляння податку на додану вартість
 • Напрямки реформування місцевих податків і зборів як частини дохідної бази місцевих бюджетів
 • Напрямки удосконалення податкової політики як інструменту регулювання
 • Напрямки удосконалення податкової політики як інструменту регулювання
 • Напрямки удосконалення податкової політики як інструменту регулювання
 • Нарахування амортизації згідно нового податкового кодексу України
 • Нарахування амортизації основних засобів за міжнародними, національними стандартами та податковим кодексом України
 • Наслідки прийнятого податкового кодексу
 • Наукові підходи до визначення функцій податків
 • Наукові підходи та аналіз податкового навантаження на підприємство в сучасних умовах
 • Національні податкові системи
 • Недоліки бюджетно-податкової політики в Україні та шляхи їх усунення
 • Недоліки діючої податкової системи і пріоритетні шляхи їх вирішення
 • Недоліки законодавства з оподаткування прибутку підприємств
 • Недоліки спецрежиму прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
 • Недоліки та шляхи вдосконалення оподаткування господарської діяльності в Україні
 • Недотримання принципів побудови – ключова проблема вітчизняної системи оподаткування
 • Нематеріальні активи як об’єкт бухгалтерського та податкового обліку в Україні
 • Необхідність вдосконалення екологічного оподаткування в Україні
 • Необхідність вдосконалення земельного податкового законодавства в Україні
 • Необхідність вдосконалення місцевого оподаткування в Україні
 • Необхідність впливу господарського законодавства на функціонування системи оподаткування
 • Необхідність ефективного управління податковими ризиками
 • Необхідність прийняття податкового кодексу України
 • Необхідність реформування податкової системи України для досконалого ведення податкового обліку
 • Необхідність реформування сучасної податкової системи України
 • Необхідність та напрямки модернізації податкової служби України
 • Необхідність існування податкового обліку та його зв’язок з бухгалтерським обліком
 • Непряме оподаткування в Україні
 • Непряме оподаткування в Україні та його вплив на економіку
 • Непрямі методи перевірки правильності встановлення розміру податку на прибуток
 • Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
 • Непрямі податки, зарубіжний досвід їх використання
 • Непрямі податки: акцизний збір
 • Нова система оподаткування, її вплив на формування місцевих бюджетів
 • Новий проект Податкового кодексу України: позитиви і негативи
 • Новий проект Податкового кодексу України: позитиви і негативи
 • Нормативно-Правове забезпечення оскарження платниками податків дій посадових осіб органів дпс
 • Об’єкт оподаткування: поняття, види та методи визначення
 • Облік ПДВ за податковим кодексом України
 • Облік витрат: бухгалтерський та податковий
 • Облік екологічних податків у контексті податкового кодексу України
 • Облік малоцінних необоротних матеріальних активів із урахуванням норм податковго кодексу
 • Облік оподаткування – складова частина інформаційної системи бухгалтерського обліку
 • Облік основних засобів з податкової точки зору
 • Облік розподілу прибутку та податки на прибуток
 • Облік і аналіз розрахунків з бюджетом по податках і зборах
 • Облік і звітність малих підприємств відповідно до вимог податкового кодексу України
 • Окремі аспекти удосконалення оподаткування вітчизняних юридичних осіб
 • Окремі проблеми законодавчого вдосконалення механізму забезпечення прав платників податків
 • Операції особливого виду та їхнє оподаткування
 • Оподаткування малого бізнесу: єдиний податок
 • Оподаткування ПДВ в Україні: аналіз позитивних та негативних сторін
 • Оподаткування ПДВ операцій з міжнародних автоперевезень згідно вимог ПКУ
 • Оподаткування в умовах ринкової трансформації економіки: концептуальні засади
 • Оподаткування доходу студентів
 • Оподаткування доходів громадян, його роль в податковій системі
 • Оподаткування доходів та оподаткування неприбуткових підприємств та організацій
 • Оподаткування доходів фізичних осіб
 • Оподаткування доходів фізичних осіб: підготовка даних
 • Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
 • Оподаткування лізингових операцій та їх відображення у фінансовій звітності
 • Оподаткування малого бізнесу в Україні: принципи, завдання та перспективи розвитку
 • Оподаткування малого бізнесу як засіб стимулювання вітчизняної економіки
 • Оподаткування малого бізнесу: проблеми та шляхи вирішення
 • Оподаткування нерезидентів в Україні: конвенціональні та інвестиційні аспекти
 • Оподаткування операцій з векселями та бухгалтерський облік векселів
 • Оподаткування податком на додану вартість в Україні
 • Оподаткування предметів розкоші в Україні: стан та перспективи
 • Оподаткування прибутку комерційних банків: тенденції та проблемні аспекти
 • Оподаткування прибутку підприємств
 • Оподаткування прибутку підприємств в контексті нововведень податкового кодексу України
 • Оподаткування прибутку підприємств в контексті нововведень податкового кодексу України
 • Оподаткування прибутку підприємств в контексті нововведень податкового кодексу України
 • Оподаткування прибутку підприємств у фінансовому та податковому обліку
 • Оподаткування прибутку підприємств у фінансовому і податковому обліку
 • Оподаткування прибутку підприємства
 • Оподаткування прибутку і ефективність функціонування промислових підприемств в умовах кризи
 • Оподаткування сльськогосподарських підприємств фіксованим сільськогосподарським податком
 • Оподаткування спадщини в Україні: специфіка та проблеми
 • Оподаткування споживання в Україні: проблеми та їх вирішення
 • Оподаткування страхової діяльності
 • Оподаткування суб’єктів малого підприємництва за спрощеною системою (за єдиним податком)
 • Оподаткування суб’єктів малого бізнесу
 • Оподаткування транспортних засобів
 • Оподаткування фінансового лізингу в Україні
 • Оподаткування фінансової і господарської діяльності юридичних осіб
 • Оподаткування як чинник гарантії фінансової безпеки України
 • Оподаткування інвестиційного прибутку та перерахунок податку з доходів фізичних осіб
 • Оптимізація оподаткування підприємницької діяльності
 • Оптимізація оподаткування як складова податкового планування на підприємстві
 • Оптимізація оподаткування інноваційного розвитку суб’єктів господарювання
 • Оптимізація податкового навантаження в Україні: механізми та передумови
 • Оптимізація податкової політики України
 • Оптимізація фінансових дисбалансів бюджетно-податкової політики в сфері ЗЕД
 • Оптимізації оподаткування прибутку у контексті стимулювання інвестиційної діяльності
 • Оптимізації податкових платежів підприємства як основа ефективної податкової політики
 • Оптимізації податкового вилучення і задоволення економічних інтересів держави і платників податків
 • Органи державної податкової служби: консультаційна робота
 • Органи податкової служби: права та обов’язки посадових осіб
 • Організаційно-економічний механізм податкового контролю: склад та структурні елементи
 • Організаційно-економічний механізм управління потоками податкових платежів
 • Організаційно-правові форми підприємництва та мінімізація податкового навантаження
 • Організація адміністрування податку з доходів фізичних осіб в Україні
 • Організація діяльності державних податкових служб у сучасних умовах та їх роль для суспільства
 • Організація діяльності державних податкових служб у сучасних умовах та їх роль для суспільства.
 • Організація обліку податку на прибуток за новим податковим кодексом
 • Організація перевірок та функціонування податкових органів у ФРН
 • Організація податкового менеджменту в процесі оподаткування суб’єктів малого бізнесу
 • Організація процесу податкового планування на підприємстві
 • Організація роботи податкової служби
 • Організація і методика обліку і контролю прибутку та його оподаткування
 • Організація і методика обліку, аналізу і аудиту прибутку та його оподаткування
 • Орендна плата за землю: облік та оподаткування
 • Основи прибуткового оподаткування громадян
 • Основні аспекти організації податкового обліку в Україні
 • Основні аспекти організації податкового обліку в Україні
 • Основні види податків у ФРН
 • Основні засади інформатизації процесу податкового адміністрування
 • Основні напрями удосконалення податкового законодавства України
 • Основні напрямки удосконалення вітчизняної альтернативної системи оподаткування
 • Основні напрямки удосконалення організації механізму оподаткування АПК, регулювання податкових відрахувань
 • Основні положення проекту Податкового кодексу України
 • Основні принципи бюджетно-податкової політики
 • Основні проблеми оподаткування доходів фізичних осіб
 • Основні проблеми податкового контролю в Україні
 • Основні проблеми функціонування податкових пільг
 • Основні проблеми, які існують у спрощеній системі оподаткування та шляхи їх вирішення
 • Основні проблемні питання оподаткування експортних операцій ПДВ та шляхи їх подолання
 • Основні тенденції розвитку податкового контролю в Україні
 • Особливості оподаткування податку на прибуток при виплаті дивідендів
 • Особливості податкового обліку в Україні
 • Особливості автоматичного відшкодування податку на додану вартість
 • Особливості бухгалтерського обліку амортизації в умовах нового податкового законодавства
 • Особливості ведення податкової накладної
 • Особливості визначення спеціальних податкових режимів
 • Особливості впровадження на підприємствах нового механізму обліку податку на прибуток в умовах набуття чинності Податкового Кодексу України
 • Особливості відображення в фінансовому та податковому обліку інформації про об’єкти основних засобів, що перебувають у консервації
 • Особливості відображення курсових різниць у бухгалтерському та податковому обліках
 • Особливості відображення інформації про податок на додану вартість за новим Податковим Кодексом України
 • Особливості відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування
 • Особливості відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування
 • Особливості відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування
 • Особливості державного податкового контролю в Україні та ФРН
 • Особливості державного податкового контролю в Україні та ФРН
 • Особливості диверсифікації ставки податку на прибуток в умовах реформування податкового законодавства
 • Особливості діяльності спрощеної системи оподаткування в Україні
 • Особливості екологічного оподаткування в Україні на сучасному етапі
 • Особливості застосування спрощеної системи оподаткування
 • Особливості застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства
 • Особливості здійснення документальних перевірок органами державної податкової служби України
 • Особливості контролю відшкодування податку на додану вартість
 • Особливості контролю податку на прибуток
 • Особливості контролю розрахунків по податку на прибуток
 • Особливості нарахування податкових зобов’язань по платі за землю
 • Особливості нарахування і сплати податку з власників транспортних засобів
 • Особливості обліку безоплатно отриманих основних засобів у бухгалтерському і податковому обліках
 • Особливості обліку малоцінних необоротних матеріальних активів згідно норм податкового кодексу
 • Особливості обліку нематеріальних активів в бухгалтерському та податковому обліку
 • Особливості обліку основних засобів з прийняття податкового кодексу України
 • Особливості обліку податкових зобов’язань: проблеми та шляхи вирішення
 • Особливості обліку податкових платежів в сучасних умовах господарювання
 • Особливості обліку розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість
 • Особливості обліку і оподаткування експортно-імпортних операцій
 • Особливості оподаткування ПДВ зовнішньоторговельних операцій
 • Особливості оподаткування дивідендів для нерезидентів в Україні
 • Особливості оподаткування доходів фізичних осіб
 • Особливості оподаткування операцій купівлі-продажу товарів в мережі інтернет
 • Особливості оподаткування прибутку підприємств в умовах дії податкового кодексу
 • Особливості оподаткування підприємств-імпортерів в Україні
 • Особливості оподаткування страхових компаній
 • Особливості оподаткування та обліку дивідендів у інвалюті
 • Особливості оподаткування та обліку діяльності мп тов «профдизайн-харків»
 • Особливості оподаткування учасників недержавних пенсійних фондів в Україні
 • Особливості оподаткування і ведення податкового контролю неприбуткових підприємств(організацій) в Україні
 • Особливості оподаткування імпортних операцій
 • Особливості оподаткування імпорту товарів легкої промисловості, що використовувалися
 • Особливості організації обліку на малих підприємствах згідно з податковим кодексом України
 • Особливості організації обліку прибутку підприємства за Податковим кодексом України
 • Особливості організації податкового менеджменту на підприємстві
 • Особливості податкових ризиків
 • Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування
 • Особливості податкового обліку ФСП
 • Особливості податкового обліку запасів в системі «1с:бухгалтерія 8 для України»
 • Особливості податкового обліку на Україні
 • Особливості податкового обліку операцій в іноземній валюті
 • Особливості податкового регулювання і податкових пільг аграрного сектора України
 • Особливості податкового та бухгалтерського обліку витрат на відрядження
 • Особливості податкового та бухгалтерського обліку витрат на відрядження
 • Особливості податкової системи Японії
 • Особливості податку на додану вартість в Україні та інших країнах світу
 • Особливості податку на додану вартість в Україні.
 • Особливості правового регулювання оподаткування фізичних осіб новим податковим кодексом України
 • Особливості прибуткового оподаткування підприємств.
 • Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи порушень із сплатою податків
 • Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків
 • Особливості процесу управління податковими ризиками в національній економіці
 • Особливості реалізації повноважень щодо поповнення доходної частини бюджету державними податковими інспекціями
 • Особливості регулювання кредитних відносин в оподаткуванні
 • Особливості регулювання податкових пільг в Україні
 • Особливості системи оподаткування прибутку підприємств в Україні
 • Особливості та характерні риси італійської податкової системи
 • Особливості удосконалення податкового контролю в Україні
 • Особливості управління податковими ризиками
 • Особливості функціонування податкової системи в Україні
 • Особливості фіксованого сільськогосподарського податку в аграрних підприємствах
 • Особливості фіксованого сільськогосподарського податку: його переваги та недоліки
 • Особливості фіскальної політики та впровадження податкової реформи в Україні
 • Особливості і перспективи сучасного податкового контролю
 • Особливості індексації та оподаткування стипендій та заробітної плати студентів
 • Офшорні зони та адміністрування податків в Україні
 • Офіційний сектор економіки України: оцінка податкового потенціалу
 • Оцінка ефективності спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва
 • Оцінка податкової спроможності органів місцевого самоврядування
 • Оцінка реформування податкової системи та деякі аспекти вдосконалення системи адміністрування ПДВ
 • Оцінка рівня податку на додану вартість в Україні у порівнянні з країнами ЄС
 • ПДВ: бюджетне відшкодування та оподаткування прибутку підприємства
 • Перебудова економіки та впровадження нових технологій формування податкової системи України
 • Переваги використання електронної смарт-карти при поданні до органів дпс податкової звітності
 • Переваги кластерного аналізу як методу статистичного моделювання для відбору платників податків
 • Переваги та недоліки застосування спрощеної системи оподаткування в Україні
 • Переваги та недоліки подання електронної податкової звітності в Україні
 • Переваги та недоліки податкового кодексу України
 • Переваги та недоліки сучасної податкової системи України
 • Переваги і недоліки податку на додану вартість
 • Перевірки суб’єктів оподаткування державними податковими інспекціями
 • Перевірки суб’єктів оподаткування державними податковими інспекціями
 • Передумови виникнення та розвитку податків
 • Передумови трансформації непрямого оподаткування в Україні
 • Передумови функціонування податкових систем та всеосяжна дія оподаткування
 • Перехід та сплата консолідованого податку на прибуток відповідно нового законодавства
 • Перспективи ринкового податку
 • Перспективи запровадження сімейного оподаткування в Україні
 • Перспективи запровадження сімейного оподаткування в Україні
 • Перспективи застосування податку на прибуток при оподаткуванні підприємств аграрної галузі
 • Перспективи розвитку та аналіз єдиного оподаткування
 • Перспективи розвитку та аналіз єдиного оподаткування
 • Перспективи розвитку та напрямки удосконалення податкового контролю
 • Перспективи розвитку української системи оподаткування у відповідності до вимог Європейського Союзу та СОТ
 • Перспективи та недоліки впровадження Податкового кодексу 2011 року
 • Перспективи і недоліки впровадження Податкового кодексу 2011 року
 • Перспективи і проблеми системи оподаткування малого бізнесу (на прикладі м. Чернівці)
 • Планування та прогнозування податкових надходжень
 • Плата за землю у системі податкового обліку підприємств
 • Плата за навчання та податковий кредит
 • Платники податків в Україні
 • Платники податків і зборів: поняття, обов’язки, податкові правовідносини
 • Платники податків: організація роботи з оподаткування
 • Подання податкової звітності: сучасні підходи
 • Податки з послуг мобільного зв’язку
 • Податки з юридичних осіб його суть та значення
 • Податки на міжнародну торгівлю в Україні
 • Податки на споживання як ознака платоспроможності
 • Податки на споживання: подоходні та майнові
 • Податки та збори: співвідношення, класифікація та правовий механізм
 • Податки як обов’язкові платежі та державний дохід
 • Податки як фактор активізації інвестиційної діяльності
 • Податки,як засіб стимулювання інвестиційної діяльності підприємства
 • Податки: адміністрування та система штатних і місцевих податків
 • Податки: економічна сутність та призначення
 • Податки: природа, принципи та функції
 • Податки: соціально-економічні ефекти
 • Податки: сутність та вплив на розвиток суспільства
 • Податки: сутність, призначення та функції
 • Податкова вимога: поняття та характерні риси
 • Податкова застава як примусовий забезпечувальний захід
 • Податкова звітність в електронному вигляді: теорія та практика
 • Податкова конкуренція в умовах регіональної інтеграції
 • Податкова конкуренція як явище міжнародної економічної конкуренції
 • Податкова культура України: проблеми та напрямки розвитку
 • Податкова накладна в обліку підприємства
 • Податкова перевірка на підприємстві: порядок здійснення перевірок, види перевірок
 • Податкова перевірка як форма фінансового контролю
 • Податкова полiтика як елемент державного регулювання економіки
 • Податкова політика України: її зміст, особливості та перспективи
 • Податкова політика в контексті світового досвіду оподаткування
 • Податкова політика на макрорівні: сутність та функції
 • Податкова політика польської влади
 • Податкова політика та податковий менеджмент
 • Податкова політика та принципи оподаткування
 • Податкова політика торговельного підприємства в сучасних умовах
 • Податкова політика як важливий фактор раціоналізації фінансових відносин в Україні
 • Податкова політика як інструмент регулювання
 • Податкова політика як інструмент регулювання
 • Податкова політика як інструмент регулювання діяльності юридичних осіб
 • Податкова політика і соціально-економічний розвиток регіонів
 • Податкова реформа в Україні
 • Податкова реформа як ресурс фінансової незалежності регіонів
 • Податкова система Запорізької Січі
 • Податкова система Росії: реформування, місцеві та регіональні податки
 • Податкова система України в порівнянні з європейськими країнами
 • Податкова система України в умовах фінансово-економічної кризи
 • Податкова система України на сучасному етапі розвитку
 • Податкова система України як механізм покращення економічного розвитку держави
 • Податкова система України як механізм покращення економічного розвитку держави
 • Податкова система України, її недоліки та шляхи реформування
 • Податкова система України: недоліки та реформа розвитку
 • Податкова система Франції: характерні риси
 • Податкова система в Україні: концептуальні положення реформування
 • Податкова система та її роль в формуванні доходів бюджету України
 • Податкова система як елемент економіки України
 • Податкова система: критерії оцінки та принципи побудови
 • Податкова система: правове регулювання
 • Податкова система: проблеми оподаткування та шляхи удосконалення
 • Податкова система: сутність, принципи побудови, види податків і джерела їх сплати
 • Податкова система: суть і принципи побудови
 • Податкова служба України – проблеми та перспективи розвитку
 • Податкова служба як орган державного фінансового контролю за діяльністю підприємств
 • Податкова соціальна пільга в системі соціальної підтримки населення України
 • Податкове планування як засіб збільшення фінансових ресурсів підприємств
 • Податкове законодавство: відповідальність за порушення
 • Податкове законодавство: система, джерела та право
 • Податкове моделювання діяльності підприємства
 • Податкове навантаження
 • Податкове навантаження та тінізація суспільно-економічних відносин
 • Податкове навантаження як фактор тінізації економіки
 • Податкове навантаження: сутність та напрямки зміщення
 • Податкове планування на підприємствах малого бізнесу
 • Податкове планування на підприємстві
 • Податкове планування на рівні суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки
 • Податкове планування та прогнозування
 • Податкове планування як засіб мобілізації фінансових ресурсів підприємства
 • Податкове планування як засіб мобілізації фінансових ресурсів підприємства
 • Податкове планування як пошук оптимальних варіантів здійснення господарських операцій
 • Податкове планування як спосіб передбачення майбутнього фінансового стану малого підприємства
 • Податкове планування як функція фінансової діяльності держави
 • Податкове повідомлення як письмове повідомлення контролюючого органу
 • Податкове право: предмет та метод
 • Податкове регулювання як дієвий інструмент антикризової економічної політики
 • Податкове регулювання економічних процесів в Україні
 • Податкове регулювання малого підприємництва в Україні
 • Податкове регулювання підприємницької діяльності
 • Податкове регулювання ринку в страхових послугах України
 • Податкове стимулювання економіки
 • Податкове стимулювання енергоефективності в сфері електроенергетики
 • Податкове стимулювання підприємств у контексті розвитку економіки держави
 • Податкове стимулювання як метод управління інноваційною діяльністю підприємств
 • Податкове стимулювання як інструмент фінансового забезпечення регіонів
 • Податкове стимулювання інвестицій в Україні
 • Податкове стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні
 • Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в Україні
 • Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в Україні
 • Податковий Кодекс України: позитивні та негативні риси
 • Податковий аудит: використання комп’ютерних технологій
 • Податковий аудит: фінансовий облік
 • Податковий борг у контексті теорії раціональних очікувань і теорії перспектив
 • Податковий борг: погашення, списання та строки давності
 • Податковий кодекс України – вимога часу
 • Податковий кодекс України: його переваги та недоліки
 • Податковий кодекс України: позитив чи негатив?
 • Податковий кодекс та порядок складання фінансової звітності суб’єктом малого підприємництва
 • Податковий кодекс як важливий крок на шляху реформування податкової системи України
 • Податковий кодекс – баланс інтересів держави та платників податків
 • Податковий кодекс – крок до оптимізації оподаткування суб’єктів господарювання
 • Податковий кодекс – як інструмент впливу на формування дохідної частини державного бюджету
 • Податковий кодекс: міф про вирішення проблеми повернення ПДВ!
 • Податковий контроль в Україні та шляхи його вдосконалення
 • Податковий контроль в Україні: сутність та основні проблеми
 • Податковий контроль виробництва і обігу підакцизних товарів: аналіз та напрями удосконалення
 • Податковий контроль за діяльністю підприємницьких структур та його ефективність в Україні
 • Податковий контроль оподаткування доходів фізичних осіб
 • Податковий контроль податку на транспортні засоби та інші самохідні машини та механізми
 • Податковий контроль та його організаційні аспекти
 • Податковий контроль та його організаційні аспекти
 • Податковий контроль як детермінанта зменшення тінізації
 • Податковий контроль як складова державного регулювання економіки. Сутність, методи і форми податкового контролю
 • Податковий контроль як спеціальний вид державного фінансового контролю
 • Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами
 • Податковий контроль: поняття та зміст, класифікація та поняття податкової перевірки
 • Податковий контроль: правопорушення в сфері оподаткування
 • Податковий конфлікт та податковий спір: співвідношення понять
 • Податковий кредит для фізичних осіб
 • Податковий менеджмент як інструмент державного регулювання економіки
 • Податковий менеджмент: організаційні основи
 • Податковий менеджмент: поняття, джерела формування
 • Податковий механізм: поняття та елементи
 • Податковий облік валових доходів
 • Податковий облік валових доходів
 • Податковий облік експорту товарів
 • Податковий облік факторингових операцій
 • Податковий обов’язок: поняття, виникнення, зміна та припинення, виконання
 • Податковий потенціал України: проблеми формування та перспективи розвитку
 • Податковий потенціал регіонів як об’єкт моделювання.
 • Податковий ризик держави: визначення та класифікація
 • Податковий та бухгалтерський облік курсових різниць за валютними кредитами
 • Податковий та бухгалтерський облік ліцензування
 • Податковий та бухгалтерський облік нарахування амортизації
 • Податковий тиск при здійсненні страхової діяльності
 • Податковий інвестиційний кредит як засіб активізації інвестиційної діяльності України.
 • Податковий інвестиційний кредит як інструмент стимулювання інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств
 • Податковий інструментарій впливу на оздоровлення фінансів суб’єктів господарювання
 • Податковий інструментарій регулювання діяльності юридичних осіб
 • Податкові аспекти європейської інтеграції
 • Податкові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Податкові аспекти управління витратами підприємства
 • Податкові важелі соціально-економічного розвитку регіону
 • Податкові важелі та механізми стимулювання інновацій
 • Податкові відносини як складова адаптації економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до умов ринкового господарювання в Україні
 • Податкові зміни в управлінні прибутком підприємства
 • Податкові зобов’язання платників податків: джерела та порядок погашення
 • Податкові органи у системі адміністрування доходів бюджету
 • Податкові органи: система, адміністрації, інспекції та міліція
 • Податкові перешкоди інвестиційно-інноваційного розвитку економіки
 • Податкові повноваження місцевих органів влади
 • Податкові пільги в Україні: економічне значення, класифікація та сучасний стан
 • Податкові пільги в системі оподаткування
 • Податкові пільги та їх вплив на результати діяльності суб’єктів господарювання
 • Податкові пільги як елемент стимулювання виробництва
 • Податкові пільги як метод державного стимулювання інвестицій
 • Податкові пільги: поняття, система, види та форми, правове регулювання
 • Податкові ризики та система управління ними
 • Податкові ризики у фінансовій безпеці банку
 • Податкові системи зарубіжних країн як шлях до зниження податкового тиску на платників податків в Україні
 • Податкові системи зарубіжних країн: порівняльна характеристика
 • Податкові інструменти регулювання зовнішньої торгівлі в умовах економічної інтеграції
 • Податок з доходів фізичних осіб у системі податків і зборів України
 • Податок на додану вартість, як один з головних видів податків
 • Податок на доходи фізичних осіб: особливості стягнення, згідно податкового кодексу України
 • Податок на нерухомість як необхідна складова податкової системи
 • Податок на прибуток підприємств в податковому кодексі
 • Податок на прибуток підприємств в податковій системі України
 • Податок на прибуток у системі оподаткування України
 • Податок на промисел у податковій системі України
 • Подвійне оподаткування та шляхи його усунення
 • Подвійне оподаткування у зовнішньоекономічних відносинах та особливості уникнення його в Україні
 • Подвійне оподаткування у зовнішньоекономічних відносинах та особливості уникнення його в Україні
 • Подвійне оподаткування: визначення проблеми та шляхи вирішення
 • Позитивні сторони податкового кодексу
 • Позитивні та негативні риси Податкового Кодексу України
 • Позитивні та негативні риси податкового кодексу України
 • Позитивні і негативні аспекти в процесі оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком
 • Поліпшення основних засобів: облікові та податкові аспекти
 • Поліпшення формування податкових платежів на підприємстві
 • Політика підтримки розвитку підприємств: податкові аспекти
 • Помилки і процеси обману при оподаткування
 • Поняття «першої події» при обліку податкового кредиту з ПДВ та його особливості в програмі 1С: «Бухгалтерія»
 • Поняття податку на додану вартість як непрямого податку, його особливості
 • Поняття та функції податкового регулювання
 • Поняття і правова природа неподаткових доходів
 • Поняття “проценти” в договорах України про уникнення подвійного оподаткування
 • Порядок застосування фінансової санації та стягнення податкової заборгованості
 • Порядок обчислення місцевих податків та зборів і порядок їх сплати
 • Порядок оподаткування прибутку суб’єктами господарювання – юридичними особами
 • Порівняльна характеристика екологічного податку та збору за забруднення навколишнього природного середовища
 • Порівняльна характеристика екологічного податку та збору за забруднення навколишнього природного середовища
 • Порівняльна характеристика роботи податкової служби, як органу державного фінансового контролю, в Україні та інших зарубіжних країнах
 • Порівняння податкових систем України та країн ЄС
 • Посилення ролі податкових джерел у формуванні доходів місцевих бюджетів
 • Правова основа акцизного збору та його сутність в системі оподаткування
 • Правова природа податку у господарській сфері
 • Правове регулювання повноважень державних податкових інспекцій у сфері публічного підприємницького права
 • Правовий статус платника податку на додану вартість
 • Правові основи інтеграційного податкового права
 • Правові перспективи удосконалення відшкодування податку на додану вартість в Україні з урахуванням європейського досвіду
 • Правопорушення в сфері податкового законодавства
 • Практичні аспекти стягнення податку з доходу фізичних осіб
 • Практичні аспекти стягнення податку з доходу фізичних осіб
 • Практичні аспекти стягнення податку з доходу фізичних осіб
 • Працівники органів ДПС: культура та етика спілкування із платниками податків
 • Прибуткове оподаткування громадян: контрольна робота податкових інспекцій
 • Прибуткове оподаткування та напрями його оптимізації в Україні
 • Прибуткове оподаткування юридичних осіб: становлення та розвиток
 • Призначення податкової політики на сучасному етапі розвитку українського суспільства
 • Призначення податку з доходів фізичних осіб у системі оподаткування
 • Прийняття ефективних управлінськіх рішеннь у фінансово- податковій сфері
 • Принцип адекватності у податковому праві
 • Принципи антикризового податкового регулювання економіки
 • Принципи побудови оптимальної податкової системи
 • Принципи формування місцевої системи оподаткування
 • Принципи функціонування податкової політики в Україні
 • Причини виникнення та методи скорочення податкового боргу в Україні
 • Причини та наслідки ухилення від сплати податків
 • Причини ухилення від сплати податків
 • Про деякі аспекти податково-бюджетної політики держави
 • Про ефективність податкового регулювання
 • Про особливості формування податкових зобов’язань підприємств та зміни спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в контексті норм податкового кодексу
 • Проблема адміністрування податків в Україні
 • Проблема вибору системи оподаткування фізичних осіб – СПД та напрямки можливого реформування
 • Проблема недонарахування платниками своїх зобов’язань з податку на додану вартість та шляхи її вирішення
 • Проблема оподаткування доходів фізичних осіб
 • Проблема узгодженості податкового законодавства
 • Проблематика оподаткування споживання в Україні
 • Проблеми cправляння місцевих податків та зборів
 • Проблеми акцизного оподаткування в Україні
 • Проблеми аудиту великих платників податків
 • Проблеми бухгалтерського обліку зобов’язань за податками і зборами
 • Проблеми в оподаткуванні прибутку підприємств
 • Проблеми вдосконалення адміністрування прямих податків в Україні
 • Проблеми вдосконалення акцизного оподаткування в Україні
 • Проблеми взаємоузгодження бухгалтерського та податкового обліку
 • Проблеми впровадження податку на розкіш в Україні
 • Проблеми відшкодування податкового кредиту
 • Проблеми застосування механізму податкових надходжень доходів Державного бюджету та шляхи їх вирішення
 • Проблеми зближення цивільного та податкового законодавства щодо сфери малого бізнесу
 • Проблеми здійснення розрахунків з податку на прибуток підприємства та шляхи їх вдосконалення
 • Проблеми земельного оподаткування в Україні
 • Проблеми модернізації Державної податкової служби України
 • Проблеми обліку основних засобів під впливом податкового законодавства України
 • Проблеми обліку основних засобів під впливом податкового законодавства України
 • Проблеми обліку основних засобів та їх вплив на оподаткування прибутку
 • Проблеми обліку податкових векселів
 • Проблеми обліку та аудиту податку з доходів фізичних осіб та шляхи їх вирішення
 • Проблеми обліку фінансових результатів від операційної діяльності у податковому аспекті
 • Проблеми оподаткування будівництва та продажу об’єктів нерухомості неприбутковою органіацією
 • Проблеми оподаткування господарської діяльності суб’єктів малого бізнесу та основні шляхи їх вирішення
 • Проблеми оподаткування доходів фізичних осіб
 • Проблеми оподаткування орендних відносин в Україні та шляхи їх вирішення
 • Проблеми оподаткування прибутку підприємств
 • Проблеми оподаткування прибутку підприємств в Україні
 • Проблеми оподаткування прибутку підприємств в Україні
 • Проблеми оподаткування підприємств в Україні
 • Проблеми оподаткування сільськогосподарських угідь в Україні
 • Проблеми оподаткування сільськогосподарських угідь в Україні
 • Проблеми податкового обліку амортизації основних засобів
 • Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення
 • Проблеми податкової безпеки в Україні
 • Проблеми податкової безпеки підприємницької діяльності в Україні
 • Проблеми податкової системи України та актуальні шляхи їх вирішення, як передумова ефективного функціонування економіки держави
 • Проблеми податкової системи України та шляхи їх вирішення
 • Проблеми правового регулювання адміністрування податку на додану вартість в Україні
 • Проблеми пільгового механізму прибуткового оподаткування в Україні
 • Проблеми реформування акцизного податку в Україні
 • Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні
 • Проблеми розвитку податкової системи України з міжнародної точки зору
 • Проблеми розвитку та вирішення проблем податкової системи України у дискурсі ефективного функціонування економіки держави
 • Проблеми розслідування податкових злочинів у зв’язку з прийняттям податкового кодексу України
 • Проблеми системи оподаткування в Україні
 • Проблеми системи оподаткування та економічного базису України
 • Проблеми справляння та повернення податку на додану вартість та шляхи їх вирішення
 • Проблеми спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні
 • Проблеми сучасного місцевого оподаткування
 • Проблеми та напрямки удосконалення податкового регулювання діяльності спеціальних економічних зон
 • Проблеми та напрямки вдосконалення податкової системи України
 • Проблеми та перспективи оподаткування місцевими податками та зборами в Україні
 • Проблеми та перспективи податкового обліку в Україні
 • Проблеми та перспективи податкового стимулювання іноземних інвестицій в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку податкової системи
 • Проблеми та перспективи розвитку податку з доходів фізичних осіб
 • Проблеми та перспективи розвитку правових гарантій захисту прав платників податків
 • Проблеми та регулювання податкового обліку податку на додану вартість
 • Проблеми узгодженості податкового та фінансового обліку при визначенні фінансових результатів
 • Проблеми формування доходів державного бюджету за рахунок податкових надходжень
 • Проблеми формування податкових доходів державного бюджету України та шляхи їх вирішення
 • Проблеми формування податкової собівартості
 • Проблеми формування професійної етики податківця
 • Проблеми формування собівартості за Податковим кодексом України
 • Проблеми і напрямки оптимізації оподаткування малого та середнього бізнесу
 • Проблемні аспекти контролю розрахунків за податком на додану вартість в Україні
 • Проблемні аспекти нарахування податку на додану вартість
 • Проблемні аспекти обліку і сплати авансових внесків з податку на прибуток
 • Проблемні аспекти оподаткування місцевими податками та зборами в Україні
 • Проблемні аспекти оподаткування страхової діяльності в Україні
 • Проблемні аспекти та напрями удосконалення сучасного податкового контролю в контексті змін законодавчої бази
 • Проблемні аспекти та шляхи удосконалення податкового контролю
 • Проблемні питання дооцінки фінансових інвестицій у бухгалтерському та податковому обліку
 • Проблемні питання оподаткування операцій ПДВ в зовнішньоекономічній діяльності
 • Проблемні питання ухилення від оподаткування і перекладання податку та заходи їх мінімізації
 • Проблемні питання ухилення від сплати податків
 • Проблемні питання щодо оподаткування супутніх послуг при визначенні митної вартості товарів
 • Проведення широкомасштабної масово-роз’яснювальної роботи податкового законодавства
 • Прогнозування обсягів податкових надходжень від суб’єктів малого підприємництва
 • Проект Податкового кодексу України: проблемні питання
 • Протиріччя в формах податкової і фінансової звітності, як одна з причин порушення платниками вимог податкового законодавства
 • Пряме оподаткування страхових компаній України
 • Прямі податки з населення
 • Прямі податки: види, платники, розмір та порядок стягнення
 • Прямі і непряме оподаткування в змішаних економічних системах
 • Психологічна інтервенція податкового тиску в засоби масової інформації
 • Підвищення рівня податкових надходжень до державного бюджету
 • Підвищення рівня податкових надходжень до державного бюджету
 • Підгруповий податковий облік основних фондів
 • Підтримка сільськогосподарських підприємств за рахунок спеціального режиму справляння податку на додану вартість
 • Підходи до організаційної консолідації податкових органів
 • Пільгове оподаткування транспортних засобів в Україні
 • Реалізація адміністративної реформи в податковій сфері
 • Регулювання акцизного оподаткування в податковому менеджменті
 • Регулювання акцизного оподаткування в податковому менеджменті
 • Регулювання економіки країни за допомогою податкових пільг
 • Регулювання оподаткування суб’єктів господарювання Австрії та Угорщини в другій половині XIX ст.
 • Регулювання податкового кредиту по податку з доходів фізичних осіб в податковому обліку
 • Регіональний податковий потенціал
 • Результати інвентаризації в податковому та бухгалтерському обліку
 • Рекомендації і пропозиції щодо зменшення негативного податкового впливу на розподіл прибутку підприємств
 • Реформування банківського оподаткування на шляху до повноцінної ринкової економіки
 • Реформування оподаткування акцизного податку
 • Реформування податкового законодавства України
 • Реформування податкової системи в період економічної кризи
 • Реформування податкової системи в період економічної кризи
 • Реформування податкової політики в України
 • Реформування податкової політики в України
 • Реформування податкової системи України
 • Реформування податкової системи України в контексті міжнародної інтеграції
 • Реформування податкової системи України в контексті податкового кодексу
 • Реформування податкової системи України для ефективного ведення податкового обліку
 • Реформування податкової системи України як спосіб рішення податкових колізій
 • Реформування податкової системи України її стан та проблеми
 • Реформування податкової системи в Україні
 • Реформування податкової системи як фактор поліпшення фінансово-економічного стану підприємств
 • Реформування податкової системи як чинник стратегічного розвитку
 • Реформування податкової системи: посилення стимулюючої функції податків
 • Реформування прямого оподаткування як складової податкової системи України
 • Реформування системи місцевого оподаткування в Україні
 • Реформування системи непрямого оподаткування в Україні
 • Реформування системи оподаткування України в контексті оздоровлення фінансів місцевих бюджетів
 • Реформування складових системи контролюючих органів в сфері оподаткування як умова міжнародної інтеграції
 • Реформування спрощеної системи оподаткування в умовах прийняття податкового кодексу України
 • Ризики в економічній безпеці держави у сфері оподаткування
 • Робота з платниками податків
 • Робота податкових органів: основні напрямки
 • Розбіжності бухгалтерського та податкового обліку основних засобів
 • Розвиток економіки малих підприємств в умовах реформування податкового законодавства України
 • Розвиток механізму оподаткування прибутку в Україні
 • Розвиток нормативного регулювання бухгалтерського обліку розрахунків за податком на додану вартість та проблем відображення ПДВ
 • Розвиток податкової політики на території України
 • Розвиток податкової системи України та її вплив на діяльність малих підприємств
 • Розвиток ризикоорієнтованої системи адміністрування податків
 • Розвиток системи місцевих податків і зборів
 • Розвиток теорій оподаткування
 • Розвиток інформаційних технологій в оподаткуванні: ретроспектива та сучасний стан
 • Розгляд окремих питань нового Податкового кодексу України
 • Розрахунок земельного податку: методика підготовки
 • Розрахунок податкового потенціалу регіону
 • Розходження у формуванні бухгалтерського та податкового фінансового результату
 • Роль акцизного оподаткування у формуванні доходів бюджету
 • Роль екологічного оподаткування в контексті стимулювання сталого розвитку регіону
 • Роль криміналістичної характеристики у здійсненні профілактики податкових злочинів
 • Роль непрямих податків у формування доходів Державного бюджету
 • Роль нових місцевих податків і зборів у формуванні доходної частини місцевих бюджетів в Україні
 • Роль податкових надходжень в доходах державного бюджету України
 • Роль податкових надходжень до місцевих бюджетів України і тенденції їх змін, зумовлені Бюджетним та Податковим кодексами України
 • Роль податкових платежів у місцевих бюджетах
 • Роль податкових ризиків у діяльності держави та суб’єктів господарювання
 • Роль податкових інструментів в побудуванні стратегії економічного зростання.
 • Роль податкових інструментів в побудуванні стратегії економічного зростання.
 • Роль податкового кодексу України в профілактиці злочинів у сфері оподаткування
 • Роль податкового планування в управлінні податками в страхових організаціях
 • Роль податкового регулювання в системі державного податкового менеджменту України
 • Роль податків в формуванні бюджету
 • Роль податків в формуванні бюджету України
 • Роль податків в формуванні бюджету України
 • Роль податків у розвитку економіки України
 • Роль прийняття податкового кодексу в оптимізації системи оподаткування України
 • Роль стимулюючої функції податків для розвитку економіки України
 • Роль та завдання податкового аудиту в сільськогосподарських підприємствах
 • Роль та значення податкової політики підприємства у сучасних умовах
 • Роль та значення соціальної реклами на податкову тематику
 • Роль фіскальної та регулюючої функції податків в економіці держави
 • Російська Федерація: податкова система
 • Самооподаткування як резерв для формування поточних та планування перспективних видатків місцевих бюджетів
 • Світовий досвід оподаткування та податкової політики
 • Світовий досвід податкового реформування в умовах фінансової кризи, та його використання в Україні
 • Сектор малого підприємництва в Україні: регулювання через податковий механізм
 • Система місцевих податків в Україні та можливі шляхи її реформування
 • Система оподаткування України
 • Система оподаткування доходів фізичних осіб
 • Система оподаткування та підприємницька діяльність
 • Система оподаткування: напрями модернізації
 • Система податків та зборів України: митні платежі
 • Система прямого оподаткування та іі вплив на стан підприємства
 • Система підтримки прийняття рішень стосовно політики оподаткування підприємств
 • Системний підхід до оподаткування великих платників податків: концепція та методологія
 • Собівартість продукції як фактор формування податкової бази підприємств малого бізнесу
 • Соціально-економічна природа та функції податків
 • Сплата зборів та податків: форми, способи, терміни
 • Сплата консолідованого податку на прибуток відповідно нового законодавства
 • Сплата консолідованого податку на прибуток відповідно нового законодавства
 • Сплата податку з доходів фізичних осіб до бюджету
 • Сплата єдиного сільськогосподарського податку в Україні
 • Сполучені штати Америки: еволюція оподаткування спадщини
 • Способи ухилення від сплати податків
 • Спосіб скоєння злочину як один із елементів криміналістичної характеристики злочинів у сфері оподаткування
 • Справляння податку на додану вартість в Україні
 • Справляння податку на додану вартість в Україні: напрями вдосконалення
 • Спрощена система обліку та оподаткування малих підприємств
 • Спрощена система оподаткування
 • Спрощена система оподаткування в Україні: напрями удосконалення
 • Спрощена система оподаткування для малого бізнесу
 • Спрощена система оподаткування для сільгоспвиробників: проблеми та шляхи розв’язання
 • Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва
 • Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва
 • Спрощена система оподаткування, обліку та звітності
 • Спрощена система оподаткування, обліку та звітності в Україні починаючи з 01.01.2012 року запрацює по-новому
 • Спрощена система оподаткування, її переваги проблеми та шляхи вирішення
 • Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки
 • Ставка оподаткування: поняття та види
 • Ставки єдиного податку , особливості оподаткування при включені податку на додану вартість
 • Стан та перспективи оподаткування доходів громадян України
 • Стан та умови акцизного оподаткування в Україні
 • Стан та шляхи вдосконалення податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів
 • Стан і шляхи вдосконалення податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів
 • Становлення податкових систем в історичній ретроспективі
 • Становлення податкової системи ринкового типу в Україні
 • Становлення та розвиток податкового аудиту в Україні в сучасних умовах
 • Становленя податкової системи в незалежній Україні
 • Статистика проблеми використання податкової соціальної пільги
 • Стимулювання підприємницької діяльності на підставі удосконалення податкового регулювання
 • Стимулювання інвестиційної діяльності на основі механізму оподаткування прибутку підприємств
 • Стимулююча компонента податкових пільг: зарубіжний досвід і вітчизняна практика
 • Структура податково-процесуальної правової норми: деякі питання теорії
 • Структура Закону “Про державну податкову службу в Україні”
 • Структура адміністративно-правового статусу державних податкових інспекцій
 • Структура та функції податкових органів України
 • Суб’Єкт проступку адміністративної відповідальності за порушення ведення податкового обліку та надання аудиторських висновків
 • Суб’єкти господарювання: фінансовий стан та податкоспроможність
 • Судова практика спорів з податковими органами з приводу нарахування податків по операціях з акціями, випуски яких скасовані
 • Сумнівна й безнадійна дебіторська заборгованість: бухгалтерський та податковий облік
 • Суперечності системи оподаткування додаткових благ
 • Суперечності функціонування податкової системи України
 • Сутність акцизного збору та його місце і роль в системі непрямого оподаткування
 • Сутність механізму оподаткування доходів фізичних осіб
 • Сутність податкового регулювання банківської діяльності та його роль у державному регулюванні економіки
 • Сутність податкового регулювання зайнятості сільського населення
 • Сутність податкового регулювання зайнятості сільського населення
 • Сутність податкового регулювання зайнятістю сільського населення
 • Сутність податкового управління активізації економічних процесів
 • Сутність податку з доходів фізичних осіб
 • Сутність податку з доходів фізичних осіб
 • Сутність податку на прибуток
 • Сутність податку на прибуток та його етапи розвитку
 • Сутність та значення системи оподаткування в Україні
 • Сутність та структура методів податкового механізму
 • Сутність і особливості застосування інвестиційного податкового кредиту в Україні в умовах ринкових перетворень
 • Сутність і роль податку на додану вартість в економічній системі держави
 • Суть загальнодержавних податків
 • Суть фіксованого сільськогосподарського податку та його роль у напрямку спрощення в системі оподаткування та зміни його формування
 • Суть, функції та методи фінансово-податкового регулювання економічного зростання
 • Сучасна податкова пoлітикa укрaїни
 • Сучасна податкова політика держави: історичний аспект її розвитку
 • Сучасна податкова політика: оподаткування фізичних осіб в Україні
 • Сучасний стан накопичувальної пенсійної системи України: податковий аспект
 • Сучасний стан оподаткування сільськогосподарських виробників
 • Сучасний стан податкової політики: проблеми і шляхи їх розв’язку
 • Сучасний стан податкової системи України та її вплив на соціально-економічну ситуацію в державі
 • Сучасний стан податкової системи України: проблеми і шляхи їх розв’язку
 • Сучасний стан та конкурентоспроможність податкової системи України
 • Сучасний стан та тенденції розвитку системи оподаткування нерухомості в Україні
 • Сучасний стан та шляхи удосконалення оподаткування прибутку підприємств України
 • Сучасні методи боротьби з корупцією в органах державної податкової служби
 • Сучасні методи встановлення податкових ставок
 • Сучасні принципи податкової політики України
 • Сучасні проблеми адміністрування податку на прибуток підприємства
 • Сучасні проблеми оподаткування сільськогосподарських товаровиробників України
 • Сучасні проблеми оподаткування юридичних осіб та шляхи їх вирішення
 • Сучасні проблеми і вдосконалення податкової політики України
 • Сфера міжнародного оподаткування: адаптація України
 • Сфера оподаткування та платники податків
 • Сільськогосподарський сектор ФРН: особливості оподатковування
 • Тенденції розвитку малого бізнесу в умовах нового податкового кодексу
 • Тенденції світового досвіду оподаткування
 • Тенденції та перспективи непрямого оподаткування в Україні
 • Тенденції формування ПДВ, як виду непрямих податків, у реформуванні податкової системи
 • Теоретико-Правові проблеми взаємодії держави та платників податків
 • Теоретичний аспект проблеми оподаткування додаткових благ
 • Теоретичні аспекти податкових пільг
 • Теоретичні аспекти до визначення ефективності податків
 • Теоретичні аспекти організації податкового контролю в галузях економіки
 • Теоретичні аспекти побудови системи податкового менеджменту в банку
 • Теоретичні аспекти податкового контролю
 • Теоретичні аспекти поняття «податкова політика» та принципи її ефективного впровадження
 • Теоретичні засади створення ефективної, цілісної системи податкового аудиту
 • Теоретичні засади створення ефективної, цілісної системи податкового аудиту
 • Теоретичні засади трактування терміна «оптимізація податкової системи»
 • Теоретичні засади трактування терміна «оптимізація податкової системи»
 • Теоретичні основи аналітичного обліку розрахунків за податком на додану вартість переробних підприємств
 • Теоретичні основи місцевого оподаткування: поняття, сутність та основні риси
 • Теоретичні основи податкового планування на підприємстві
 • Товарні операції: порядок оподаткування
 • Трансформація поглядів на теорію прибуткового оподаткування
 • Трансформація системи впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність підприємств
 • Трансформація системи впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність підприємств
 • Трансформації систем оподаткування у контексті світової економічної кризи: глобальні тенденції
 • Удосконалення адміністрування податків на основі системи управління якістю
 • Удосконалення нормативно-правового забезпечення спрощеної системи оподаткування в Україні
 • Удосконалення оподаткування банків в Україні
 • Удосконалення оподаткування податком на додану вартість господарюючих суб’єктів в ринковій економіці
 • Удосконалення оподаткування суб’єктів малого підприємництва
 • Удосконалення організаційних засад податкового контролю
 • Удосконалення податкової системи України
 • Удосконалення податкової системи України
 • Удосконалення податкової термінології
 • Удосконалення провадження у справах про порушення порядку ведення податкового обліку та надання аудиторських висновків
 • Удосконалення процесу оподаткування в Україні
 • Удосконалення роботи ДПС з платниками податків як підґрунтя реформування податкової системи України
 • Удосконалення роботи з податковими інформаторами, як однин із напрямів покрашення діяльності податкової служби
 • Удосконалення роботи органів державної податкової служби України
 • Удосконалення системи непрямого оподаткування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду
 • Удосконалення форм та методів податкового контролю
 • Узагальнення методики зовнішнього аудиту податків
 • Узгодження бухгалтерську обліку фінансових результатів з податковим кодексом України у частині оподаткування
 • Україна у сфері наближення оподаткування до європейських стандартів
 • Українська практика використання податку на додану вартість
 • Українська система оподаткування
 • Укріплення фінансів місцевих бюджетів шляхом реформування системи оподаткування України
 • Управління оподаткуванням підприємств і розвиток агропромислового комплексу
 • Управління податковими платежами як потоку
 • Управління податковими ризиками : мета та методи їх мінімізації
 • Ухилення від податків в Україні
 • Ухилення від сплати податків та їх наслідки
 • Фактори впливу на податкову політику
 • Федеральні податки: види та особливості
 • Формування нової податкової системи України
 • Формування податкової культури як взаємодії ДПС та бізнесу
 • Формування системи податкового планування на підприємстві
 • Французька податкова система: особливості та характерні риси
 • Функції державного казначейства України в податковому процесі
 • Функції податкового контролю та правопорушення в сфері оподатковування
 • Функції податків та їх реалізація в податковій системі України
 • Фінансова діяльність підприємства: функції податкового менеджменту
 • Фінансовий контроль в частині податкових правопорушень
 • Фінансово-податкові аспекти державного регулювання динаміки економічного зростання
 • Фіскальна ефективність акцизного податку в Україні
 • Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб
 • Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб
 • Характеристика податкової системи
 • Характеристика спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні
 • Характеристика сучасного стану змін в податковому законодавстві країни
 • Харастеристика розрахунків з бюджетом з податку на прибуток підприємств
 • Цінові, фінансово-кредитні та податкові відносини сільськогосподарських підприємств
 • Чинники, що впливають на оподаткування в Україні
 • Шляхи вдосконалення адміністрування податку на додану вартість
 • Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість
 • Шляхи вдосконалення оподаткування малого бізнесу.
 • Шляхи вдосконалення податку на транспортні засоби та інші самохідні машини та механізми
 • Шляхи вдосконалення системи податкових перевірок та взаємовідносин контролюючих органів із платниками податків
 • Шляхи гармонізації бухгалтерського та податкового обліку основних засобів
 • Шляхи забезпечення податкової безпеки торгового підприємства в сучасних умовах
 • Шляхи збільшення податкових надходжень до Державного бюджету
 • Шляхи покращення акцизного оподаткування в Україні
 • Шляхи покращення проведення податкового контролю в Україні
 • Шляхи підвищення доходів державного бюджету за рахунок податків у новому податковому кодексі
 • Шляхи підвищення ефективності податкового контролю в Україні через використання нових критеріїв відбору платників податків до проведення перевірок
 • Шляхи рефомування системи непрямого оподаткування в Україні
 • Шляхи реформування місцевого оподаткування в Україні
 • Шляхи реформування системи місцевого оподаткування
 • Шляхи удосконалення оподаткування прибутку підприємств
 • Шляхи удосконалення організації податкового контролю
 • Шляхи удосконалення податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємтв
 • Шляхи удосконалення податкової системи України
 • Щодо деяких аспектів спеціальних податкових режимів
 • Щодо оплати земельного податку
 • Щодо побудови та модернізації ефективної податкової системи
 • Щодо побудови та модернізації ефективної податкової системи
 • Щодо податку з доходів фізичних осіб
 • Щодо податку з доходів фізичних осіб
 • Щодо розгляду факторів впливу на надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджету
 • Щодо єдиного податку в Україні; його зміни та особливостей згідно податкового кодексу
 • Щодо єдиного податку в Україні; його зміни та особливостей згідно податкового кодексу
 • Якісний аналіз впливу соціально-економічного розвитку регіону на податковий потенціал регіону
 • Залишити коментар

  Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.