головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Управління

 • CRM – технології в системі управління взаєминами із клієнтами
 • Cвітовий та вітчизняний досвід управління стратегічним потенціалом підприємства
 • Cтратегія управління ризиками в комерційному банку в умовах фінансової кризи
 • Cучасна система управління витратами на підприємстві
 • Free-засоби маніпулювання даними в управлінні
 • HR-брендинг в системі управління персоналом підприємств
 • HR-брендинг в системі управління персоналом підприємств
 • HR-менеджер як головний творець системи управління персоналом в підприємствах готельної індустрії
 • IDEF-моделювання як елемент системи оптимального управління соціально-економічною стійкістю підприємства
 • MBO (MANAGEMENT BY OBJECTIVES) як один із методів управління та мотивації персоналу
 • «Workshifting» як один з сучасних методів управління трудовим потенціалом підприємств України
 • АВС-аналіз в системі управління товарними категоріями
 • Автоматизація планово-управлінських функцій
 • Автоматизація системи управління житлово-комунальним комплексом мегаполісу
 • Автоматизація управлінських систем
 • Автоматизована інформаційна система підтримки антикризового управління підприємством
 • Автоматизовані системи управління комерційно-господарською діяльністю підприємств
 • Автоматизовані системи управління торгівельними підприємствами
 • Автоматизовані інформаційні системи як засіб управління банківською діяльністю
 • Аграрна політика як вагомий інструмент процесу управління ринком сільськогосподарської продукції
 • Адаптація сучасних розробок у галузі управління інноваційним розвитком до конкретних господарських умов і відтворювального комплексу
 • Адаптація європейського досвіду управління місцевими фінансами в Україні
 • Адаптивна система управління підприємством
 • Адаптивні структури управління: поняття та особливості
 • Адаптування функцій державного управління у сфері економіки до інноваційного розвитку організацій
 • Адміністративно-правове забезпечення управління морським та річковим транспортом за допомогою засобів глобальної системи навігації і позиціонувнання
 • Активи підприємства та ефективність управління ними
 • Активізація персоналу підприємства як спосіб ефективного управління
 • Активізація інвестиційної діяльності вітчизняних банків – актуальне завдання державного управління
 • Актуальний стан розвитку корпоративного управління в Україні
 • Актуальні аспекти управління мотивацією персоналу підприємств
 • Актуальні механізми управління фінансами підприємства в сучасних соціально-економічних умовах
 • Актуальні питання обліку витрат: управлінський аспект
 • Актуальні проблеми антикризового управління підприємствами
 • Актуальні проблеми модернізації механізмів державно-приватного партнерства в контексті управління підприємствами підрядного будівництва
 • Актуальні проблеми управління витратами підприємства
 • Актуальні проблеми формування сучасного українського корпоративного управління
 • Актуальні проблеми щодо управління собівартістю послуг автотранспортного підприємства
 • Актуальність використання та перспективи розвитку менеджменту якості як однієї з проблем управління людськими ресурсами
 • Актуальність впровадження управлінського обліку на підприємстві
 • Актуальність маркетингового підходу в управлінні будівельною галуззю України
 • Актуальність оцінювання праці управлінського персоналу закладів ресторанного господарства
 • Акціонерна власність у координатах корпоративного управління в банках
 • Акціонерне товариство: поняття та особливості управління
 • Алгоритм прийняття рішень в антикризовому управлінні
 • Алгоритм прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності
 • Алгоритм розробки методичних основ бюджетування в системі управлінського обліку державного вищого навчального закладу
 • Альтернативні методи управління професійної підготовки трудових ресурсів
 • Амортизаційна політика підприємства як інструмент управління формуванням реновацій них ресурсів підприємства
 • Аналіз фінансової стійкості як складова механізму управління комерційного банку
 • Аналіз грошових потоків підприємства та ефективність їх управління
 • Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством
 • Аналіз дебіторської заборгованості підприємства та управління нею
 • Аналіз достатності грошових потоків комерційного підприємства в контексті управління ними
 • Аналіз достатності грошових потоків підприємства в контексті управління ними
 • Аналіз достатності грошових потоків підприємства в контексті управління ними
 • Аналіз достатності грошових потоків підприємства в контексті управління ними
 • Аналіз достатності грошових потоків підприємства в контексті управління ними
 • Аналіз застосування маркетингових комунікацій в системі управління діяльністю підприємства ТОВ „Туристична агенція ТА Кокос”
 • Аналіз кредитного ризику та оцінка ефективності управління ним в банківських установах
 • Аналіз кількісних і якісних характеристик інформації в державному управлінні
 • Аналіз методичного забезпечення управління депозитним операціями банку
 • Аналіз нормативно-правової бази управління інвестиційною діяльністю в Україні
 • Аналіз основних принципів управління
 • Аналіз передумов та результатів інноваційної діяльності у контексті економічного управління
 • Аналіз ресурсного забезпечення ситуаційного управління торговельними підприємствами
 • Аналіз ризиків в проектній діяльності та управління ними
 • Аналіз системи управління господарським портфелем АКБ “Енергобанк”
 • Аналіз системи управління земельними відносинами в Україні
 • Аналіз системи управління підприємством
 • Аналіз системи управління підприємством
 • Аналіз стану забезпечення матеріально – технічними та фінансовими ресурсами підрозділів ДПС різного рівня управління
 • Аналіз стану стратегічного управління в динамічних умовах функціонування української трубної підгалузі металургії
 • Аналіз структури кредитного портфеля банків України в управлінні портфельним ризиком
 • Аналіз та управління грошовими потоками підприємства
 • Аналіз та управління дебіторською заборгованістю підприємства
 • Аналіз та управління пасивами банку
 • Аналіз теоретичних підходів щодо глобального управління міжнародної економіки
 • Аналіз управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності як складова ефективного управління підприємством (на прикладі ДП «Львівський промбудпроект»)
 • Аналіз фінансового стану в управлінні підприємством
 • Аналіз фінансового стану підприємства, як основа його стабільності та прийняття оптимальних управлінських рішень
 • Аналіз чинників, що впливають на якість управлінських рішень у сфері туристичної індустрії
 • Аналіз чинників, що впливають на якість управлінських рішень у сфері туристичної індустрії
 • Аналіз шляхів раціонального управління фінансовими ресурсами підприємства
 • Аналіз як елемент управління залученим капіталом банку
 • Аналіз як інструмент управління коштами місцевих бюджетів
 • Аналіз якості управління проблемними кредитами у банках України
 • Аналіз, оцінка, мінімізація та управління банківськими ризиками
 • Аналітична оцінка при прийнятті управлінських рішень
 • Аналітичні аспекти управління витратами підприємств
 • Антикризове управління підприємством як інструмент стабілізації його фінансового стану
 • Антикризове фінансове управління при загрозі банкрутства підприємства
 • Антикризове управління аграрних підприємств
 • Антикризове управління в аграрній сфері
 • Антикризове управління в системі менеджменту підприємства
 • Антикризове управління діяльністю підприємства
 • Антикризове управління комунікаційною складовою репутації компанії
 • Антикризове управління на етапі ранньої діагностики кризи
 • Антикризове управління підприємствами регіону
 • Антикризове управління підприємством
 • Антикризове управління підприємством
 • Антикризове управління підприємством
 • Антикризове управління підприємством
 • Антикризове управління підприємством
 • Антикризове управління підприємством
 • Антикризове управління підприємством в умовах глобалізації
 • Антикризове управління підприємством та забезпечення його фінансової стійкості
 • Антикризове управління підприємством як інструмент попередження стану банкрутства
 • Антикризове управління підприємством: проблеми оцінки діяльності
 • Антикризове управління підприємством: сутність та етапи здійснення
 • Антикризове управління підприємством: сутність, етапи здійснення та основні антикризові заходи
 • Антикризове управління ресурсами комерційних банків
 • Антикризове управління сільськогосподарських підприємств
 • Антикризове управління та його вплив на працівників та виробничі процеси
 • Антикризове управління та реорганізація підприємств
 • Антикризове управління у банку
 • Антикризове управління фінансовою системою підприємства
 • Антикризове управління як елемент менеджменту на підприємстві
 • Антикризове управління як засіб стабілізації фінансового стану і розвитку сучасного підприємства
 • Антикризове управління як механізм запобігання банкрутства підприємства
 • Антикризове управління, як основа управління виробничим підприємством в умовах кризи
 • Антикризове управління: проблеми законодавства
 • Антикризове управління: формування економічної стратегії
 • Антикризове фінансове управління як економічна система
 • Антикризове фінансове управління як система попередження фінансової кризи на промислових підприємствах
 • Антикризовий PR – одна з найважливіших складових ефективного управління ПрАТ «Юг-Торг»
 • Антикризовий фінансовий контролінг у системі управління підприємствами України
 • Антикризові заходи управління підприємств
 • Апарат державного управління
 • Асортимент товарів: сучасні проблеми управління
 • Аспекти оптимізації системи управління трудовими ресурсами на підприємстві
 • Аспекти управління оборотним капіталом торговельних підприємств
 • Атикризове фінансове управління підприємством в умовах ринкової економіки
 • Аудит ефективності системи управління запасами
 • Аудит ефективності системи управління запасами підприємства
 • Аутсорсинг кадрових процесів в системі управління підприємством
 • Аутсорсинг як новий інструмент управління діяльністю підприємств
 • Аутсорсинг, як форма управління бізнес-процесами
 • Балансові методи та моделі прийняття рішень в управлінні
 • Банківські ризики та методи управління ними
 • Банківські ризики: шляхи вдосконалення механізмів управління
 • Беззаставний кредит як напрямок управління банківськими кредитними ризиками та процес його обліку
 • Бенчмаркинг як метод управління підприємством.
 • Бенчмаркінг як метод управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Бенчмаркінг як метод управління бізнесом
 • Бенчмаркінг як метод управління ефективністю підприємства
 • Бенчмаркінг як метод управління ефективністю підприємства
 • Бенчмаркінг як метод управління конкурентоспроможністю підприємством
 • Бенчмаркінг як технологія управління
 • Бренд території як управлінська проблема
 • Бухгалтер та управлінський облік: несумісність чи єдність
 • Бухгалтерська інформація в управлінні банком
 • Бухгалтерський облік в управлінні реалізації товарів за умов розпродажу
 • Бухгалтерський облік витрат і калькулювання собівартості у системі управління якісними характеристиками і параметрами продукції
 • Бухгалтерський облік витрат і калькулювання собівартості у системі управління якісними характеристиками і параметрами продукції підприємств
 • Бухгалтерський облік доходів від реалізації в ефективному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства
 • Бухгалтерський облік як один із визначальних елементів системи управління якістю продукції
 • Бухгалтерський облік як один із визначальних елементів системи управління якістю продукції
 • Бюджетне планування діяльності підприємства як сучасна управлінська технологія
 • Бюджетний менеджмент: сутність, система управління, складові
 • Бюджетування в системі фінансового управління підприємством
 • Бюджетування та бюджетний контроль в системі управління будівельними підприємствами
 • Бюджетування в системі стратегічного управлінського обліку
 • Бюджетування як елемент контролю в управлінні підприємством
 • Бюджетування як елемент управління та планування на підприємстві
 • Бюджетування як органічна компонента системи управління підприємством
 • Бюджетування як інструмент управління витратами підприємства
 • Бюджетування як інструмент управління підприємством
 • Бюджетування як інструмент управління розвитком роботи підприємств
 • В Умови активізації управління ліквідністю комерційного банку
 • Важелі впливу на управління та розвиток фондової біржі в Україні
 • Важелі впливу на управління та розвиток фондової біржі в Україні
 • Важелі управління трудовою поведінкою працівників залізничного транспорту: реалії та перспективи
 • Важливі аспекти ефективності управління трудовими ресурсами та їх вплив на підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Важливість антикризового управління для сучасних підприємств України
 • Важливість та проблеми управлінського обліку в сучасних умовах господарювання
 • Важливість управлінських рішень в діяльності підприємства
 • Валютні ризики та проблеми управління ними
 • Валютні ризики та проблеми управління ними
 • Валютні ризики та проблеми управління ними
 • Варіативна типологія фінансових рішень в системі управління фінансового потенціалу
 • Введення системи оцінки персоналу з метою ефективного управління персоналом підприємства
 • Вдалий маркетинг – успішна запорука в управлінні конкурентоспроможністю
 • Вдосконалення державного управління інвестиційним процесом в Україні
 • Вдосконалення державного управління інвестиційним процесом в Україні в сучасних умовах
 • Вдосконалення комплексної моделі управління інтелектуальним капіталом підприємства
 • Вдосконалення механізму антикризового управління машинобудівним підприємством
 • Вдосконалення механізму ефективного управління формуванням фінансових ресурсів підприємств АПК
 • Вдосконалення механізму управління потенціалом підприємства
 • Вдосконалення організаційного механізму управління ефективністю оренди цілісного майнового комплексу
 • Вдосконалення організації та методології обліку придбання виробничих запасів в системі управління сучасним підприємством
 • Вдосконалення організації та управління ресурсокористуванням сільських територій
 • Вдосконалення процесу управління структурою капіталу підприємства
 • Вдосконалення системи управління витратами будівництва як фактор зниження його собівартості
 • Вдосконалення системи управління дебіторської заборгованості
 • Вдосконалення системи управління конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства
 • Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами на підприємствах України
 • Вдосконалення управління грошовими потоками підприємства
 • Вдосконалення управління збутовою діяльністю підприємства
 • Вдосконалення управління землекористуванням сільських територій
 • Вдосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві
 • Вдосконалення управління кредитним потенціалом
 • Вдосконалення управління науково-технічною та інноваційною діяльностями.
 • Вдосконалення управління підприємством: інформаційні технології
 • Вдосконалення управління регіональною політикою соціального розвитку населення в умовах стратегічного курсу на досягнення європейських стандартів життя
 • Вдосконалення управління розвитком моделей державно-приватного партнерства в цивільному будівництві на основі поєднання ринкових і державних регуляторів
 • Вдосконалення управління та організації дорадчої діяльності в аграрній сфері економіки
 • Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи
 • Вектори стратегічного управління у машинобудівній галузі України
 • Вектори стратегічного управління у машинобудівній галузі України
 • Взаємодія державних владних структур і господарюючих суб’єктів при управлінні сталим соціальним розвитком
 • Взаємодія управлінського обліку з локальними економічними системами
 • Взаємозв’язок фінансового та управлінського аналізу
 • Взаємозв’язок фінансового та управлінського аналізу
 • Вибір підходів до управління розвитком підприємств на засадах модернізації
 • Вибір та обгрунтування управлінських технологій для підприємств зв’язку
 • Виділення центрів відповідальності як складова ефективного управління витратами
 • Виділення центрів відповідальності – основа створення системи управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах
 • Визначення етапів побудови системи управління обіговими активами на підприємстві
 • Визначення місця комплексного економічного аналізу в системі управління виробництвом
 • Визначення обґрунтованої вартості бізнесу як основа для прийняття стратегічних управлінських рішень
 • Визначення основних видів стратегій управління персоналом підприємства
 • Визначення основних цілей щодо вдосконалення системи управління персоналом на підприємствах машинобудування
 • Визначення поняття стратегічного управління на вугледобувних підприємствах
 • Визначення пріоритетів державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем
 • Визначення ролі інституту організаційної культури в управлінні організацією
 • Визначення складу функцій управління
 • Визначення стратегії антикризового управління
 • Визначення стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 • Визначення сутності поняття «стратегічне управління»
 • Визначення сутності управління ризиками в банку
 • Визначення терміну „корпоративне управління” в сучасних умовах розвитку економіки України
 • Визначення точки фінансової катастрофи в процесі антикризового управління підприємством
 • Визначення факторів ефективного управління фінансово-господарською діяльністю підприємств легкої промисловості
 • Визначення фундаментальних засад формування ефективної стратегії управління персоналом підприємства поштової сфери
 • Визначення фінансових механізмів управління ліквідністю банку
 • Використання CRM-системи для управління взаємовідносинами з клієнтами
 • Використання бізнес-плану для антикризового управління підприємством
 • Використання збалансованої системи показників для оцінювання ефективності впровадження інформаційних систем управління підприємством
 • Використання зв’язків з громадськістю як елементу макромаркетингу в управлінні державним боргом
 • Використання контролингу в управлінні основними засобами промислових підприємств
 • Використання контролінгу в системі управління підприємством
 • Використання контролінгу в управлінні інтелектуальним капіталом
 • Використання маркетингових досліджень в управлінні готельними підприємствами
 • Використання маркетингових досліджень в управлінні готельними підприємствами
 • Використання методологічно-інформаційного інструментарія управлінського обліку у визначенні оптимального асортименту продукції підприємства
 • Використання методу левериджу в управлінні структурою прибутку й капіталу
 • Використання первинної облікової інформації в процесі підготовки управлінських рішень щодо витрат на оплату праці на підприємствах залізничного транспорту
 • Використання процесного підходу для формування стратегій управління персоналом підприємства
 • Використання різноманітних систем управління проектами підприємств
 • Використання синергетичної моделі перехідних періодів для управління якістю освіти
 • Використання систем управління витратами в управлінському обліку виробничих підприємств
 • Використання систем управління витратами в управлінському обліку виробничих підприємств
 • Використання систем управління витратами в управлінському обліку виробничих підприємств
 • Використання сучасних методів для забезпечення антикризового управління підприємством
 • Використання сучасних інформаційних технологій в системі управління підприємствами
 • Використання сучасних інформаційних технологій в управлінні персоналом на підприємствах споживчої кооперації
 • Використання технології «бізнес юніт менеджмент» в стратегічному управлінні витратами на будівництві
 • Використання інструментів комунікаційної політики як основної складової нецінового управління депозитними ресурсами банку
 • Використання інтернет-маркетингу як напрямок підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю
 • Використання інтернет-маркетингу як напрямок підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю
 • Використання інформації управлінського обліку в системі менеджменту
 • Вимоги до показників обліку в управлінні
 • Вимоги до інформаційної системи управління маркетинговою діяльністю туристичних
 • Виникнення, розвиток та проблеми впровадження управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах
 • Виробнича логістика: підходи до управління матеріальними потоками
 • Виробничі запаси: управління, логістичний підхід та інформаційне обслуговування
 • Вирівнювання графіка електричного навантаження за допомогою управління попитом на електричну енергію
 • Висування управлінських ідей методом “мозкового штурму”
 • Витрати: сутність та місце в управлінні підприємством
 • Влада та вплив як основні категорії організації управління на підприємстві
 • Власне інформаційне поле управління фінансовим потенціалом підприємства
 • Власний капітал підприємства та система управління ним
 • Внутрішньогосподарське управління в колективних сільськогосподарських підприємствах
 • Внутрішня і зовнішня звітність і її використання в управлінні
 • Внутрішній аудит оцінки ефективності системи управлінського обліку
 • Внутрішній аудит як система забезпечення ефективного управління підприємством
 • Внутрішній аудит як система забезпечення ефективного управління підприємством
 • Внутрішній аудит як складова системи ефективного управління підприємством
 • Внутрішній аудит як складова системи управління підприємством
 • Внутрішній аудит як складова системи управління підприємством
 • Внутрішній аудит – запорука ефективного управління підприємством
 • Внутрішній контроль будівельних підприємств: управлінський та організаційний аспекти
 • Внутрішній контроль в управлінні підприємством
 • Внутрішній контроль та його використання в управлінні
 • Внутрішній контроль як необхідність забезпечення ефективності управління адміністративними витратами підприємства
 • Внутрішній контроль якості управління власним капіталом в акціонерних товариствах
 • Внутрішній фінансовий контроль в системі фінансового управління підприємством
 • Вплив культури управління на вибір та реалізацію ефективної стратегії підприємства
 • Вплив мотивації праці управлінського персоналу на ефективність діяльності підприємства
 • Вплив управління трудовими ресурсами на ефективність виробництва сільгосппідприємств
 • Вплив управління трудовими ресурсами на соціально-економічний розвиток організації
 • Вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на впровадження та розвиток інформаційної системи управління підприємством
 • Вплив факторів зовнішнього середовища на ефективність управління підприємством
 • Впровадження електронного управління, як потенціал інформаційної відкритості влади та перспективи надання адміністративних послуг
 • Впровадження бюджетування в управління – найважливіший фактор підвищення ефективності інноваційного розвитку на підприємствах
 • Впровадження в управління підприємством сучасних інформаційних систем
 • Впровадження глобальної концепції стратегічного управління підприємством, як важливої складової його діяльності
 • Впровадження концептуальних методів маркетингових досліджень в управлінні діяльністю підприємства
 • Впровадження міжнародних стандартів системи управління якістю ІSО 9001 у практику муніципального управління
 • Впровадження нових управлінських рішень в туристичній сфері
 • Впровадження системи управління витратами промислових підприємств
 • Впровадження системи управління ринковою вартістю на підприємстві
 • Впровадження ситуативної моделі поведінки менеджерів щодо вдосконалення процесу управління групами
 • Впровадження уніфікованих міжнародних стандартів управління фінансовою стабільністю банків в Україні
 • Впровадження управлінського обліку у банківську діяльність
 • Впровадження інноваційних технологій в системі управління якістю на прикладі підприємств легкої промисловості Вінницької області
 • Впровадження інноваційної стратегії в управлінні якістю на підприємствах легкої промисловості
 • Вчення про управління Анрі Файоля: функції, принципи та правила
 • Відмітні особливості арбітражного управління підприємством
 • Відносини соціального партнерства в системі факторів управління персоналом підприємства
 • Відповідальність в менеджменті: визначення, види, управління
 • Відтворення виробничих ресурсів промислового підприємства на основі управління процесом компенсації виробничих витрат
 • Вітчизняні системи управління якістю продукції та шляхи їх удосконалення
 • Г Управління фінансовими ресурсами страхових компаній
 • Гарантії зайнятості в системі управління трудовими ресурсами
 • Гендерна система управління: проект моделі
 • Генезис методологічно-інформаційного інструментарію бухгалтерського обліку в отриманні даних про вартісну оцінку витрат на управління комерційно-виробничою діяльністю підприємств галузі машинобудування Миколаївської області
 • Генезис управління змінами
 • Головні етапи процесу стратегічного управління
 • Головні недоліки діючої системи организації управління частками державного майна в економіці України
 • Головні проблеми стратегічного управління невеликих підприємств у кризовий період
 • Головні проблеми стратегічного управління підприємств у кризовий період
 • Головні проблеми стратегічного управління, що виникли у невеликих підприємств в умовах кризи
 • Господарське судове управління України: стан та правові проблеми
 • Громадський контроль як складова державного управління та місцевого самоврядування
 • Грошові активи підприємства як об’єкт управління
 • Грошові потоки підприємства як об’єкт управління
 • Грошові потоки підприємства, управління грошовими потоками з метою їх оптимізації
 • Групи: формування, ефективність роботи та управління
 • Губернські тюремні інспекції в місцевому управлінні кримінально-виконавчою системою в російській імперії в кінці хіх – на початку хх ст
 • Гудвіл як індикатор та інструмент ефективного корпоративного управління в агробізнесі
 • Гуманізація державного управління: державна служба в Україні
 • Державне регулювання управління економікою
 • Державне управління України: система CRM
 • Державне управління банкрутством підприємств в умовах сучасної кризи
 • Державне управління в Україні: урядовий контроль
 • Державне управління в сфері економіки
 • Державне управління економіки: вдосконалення інноваційної політики
 • Державне управління економікою: методи, функції та завдання
 • Державне управління електоральним процесом в Україні: адміністративні механізми
 • Державне управління земельними ресурсами на місцевому рівні
 • Державне управління податковою системою України з метою її гармонізації
 • Державне управління підприємствами та організаціями: вищі органи
 • Державне управління як система принципів
 • Державне управління інвестиційною діяльністю України на регіональному рівні
 • Державне управління: концепція оптимізації
 • Державне управління: напрями інформатизації
 • Державне управління: принцип субсидіарності
 • Державне управління: суб’єкти політичної аналітики
 • Державний борг України : механізм управління та обслуговування
 • Державний борг України та управління ним
 • Державний борг України: правові засади та особливості управління
 • Державний фінансовий контроль в системі управління грошовими активами
 • Державно-церковні відносини в Україні в контексті формування нової парадигми державного управління
 • Дефініції поняття «управління земельними ресурсами»
 • Деякі аспекти дослідження методів аналізу прямих матеріальних витрат в системі управління підприємством
 • Деякі аспекти процесу управління витратами комерційного банку в сучасних умовах
 • Деякі аспекти управління фінансовою стійкістю будівельного підприємства
 • Деякі аспекти управління інвестиційним процесом підприємства в інноваційних умовах господарювання
 • Деякі питання державного корпоративного управління
 • Деякі питання до управління прибутком банку
 • Деякі питання управління капіталом підприємства
 • Деякі питання управління персоналом підприємства
 • Деякі проблеми управління персоналом на засадах активізації інноваційної діяльності
 • Джерела формування та методи управління залученими та позиченими ресурсами банків
 • Дивідендна політика як складова корпоративного управління
 • Динамізм організаційної структури управління підприємством
 • Динамічне управління трудовими ресурсами
 • Дисконтування як інструмент облікового забезпечення управління оборотними активами підприємства
 • Дискримінантна модель оцінки ефективності управління оборотними активами вагонобудівних і вагоноремонтних підприємств
 • Дисципліна: управління, порушення та вплив
 • До питання вдосконалення управління оборотними засобами в бюджетних установах
 • До питання облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства
 • До питання про державно-правове управління та захист інвестицій в Україні
 • До питання про прийняття управлінських рішень
 • До питання про способи управління об’єктами державної власності
 • До питання трактування поняття «управлінський облік»
 • До питання управління кредитними ризиками комерційних банків
 • До питання управління ефективністю діяльності підприємств готельного бізнесу: формування збалансованої системи показників ефективності
 • До питання щодо сучасного визначення понять «корпоративне управління» та «корпоративний контроль»
 • Додана вартість як результуючий фактор управлінської моделі підприємства
 • Додаткова емісія акцій як механізм управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств
 • Додаткова емісія акцій як механізм управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств
 • Документологія управлінської діяльності
 • Документування управлінської діяльності міської лікарні
 • Досвід управління соціальною мотивацією в іноземних компаніях
 • Дослідження вимог користувачів до інформації в органах державного управління
 • Дослідження впливу стану кадрового потенціалу підприємства на вибір стратегії управління підприємством
 • Дослідження механізму управління персоналом акціонерного товариства
 • Дослідження проблем посилення орієнтації обліку на управління
 • Дослідження процесу прийняття управлінських рішень з ресурсозбереження на підприємстві
 • Дослідження ролі та значення соціального управління на підприємстві
 • Дослідження структурно-логічних особливостей формування стратегії управління (оптимізації) фінансовими ресурсами промислових підприємств
 • Дослідження сучасних напрямків управління товарними запасами торговельного підприємства
 • Дослідження теоретичних аспектів стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств
 • Дослідження теоретичних аспектів управління операційним та фінансовим левериджем для забезпечення стійкого розвитку підприємства
 • Дослідження інструментарію управління ризиками, що генеруються активами і пасивами банку
 • Доцільність впровадження управлінського обліку в практичну діяльність вітчизняних підприємств
 • Доцільність застосування концепції контролінгу в управлінні інноваційною діяльністю підприємства
 • Доцільність стратегічного управління на підприємствах України
 • Духовний коучинг, як філософія управління розвитком
 • Діагностика загрози банкрутства підприємства в системі антикризового управління
 • Діагностика управління прибутком підприємства: теоретичні аспекти
 • Діагностика фінансового стану підприємства в умовах антикризового управління
 • Діагностика фінансового стану підприємства як основа для прийняття рішень у системі антикризового управління
 • Діяльність підприємств: методи управління
 • Еволюційні погляди на формування стратегії управління підприємством
 • Еволюція концепцій управління маркетингом
 • Еволюція стратегічного управління в аграрних переробних підприємствах
 • Еволюція управлінських інформаційних систем
 • Економетричне моделювання в управлінні фінансовою безпекою підприємства
 • Економізація природокористування як компонента ефективного управління господарюючою системою
 • Економіка підприємства: гнучке управління персоналом
 • Економіка підприємства: структура управління організацією
 • Економіка ринкової орієнтації: особливості державного управління
 • Економіко-аналітичне забезпечення в управлінні цільовими комплексними програмами
 • Економіко-математичне моделювання в управлінні діяльністю підприємства
 • Економіко-математичне моделювання управління витратами підприємства
 • Економіко-математичне моделювання управління проектами підприємства
 • Економічна доцільність навчання персоналу як складової управління кар’єрою на підприємстві
 • Економічна діагностика як складова антикризового управління підприємством
 • Економічна сутність дебіторської заборгованості як об’єкта управління
 • Економічна сутність ефективності управління персоналом підприємства
 • Економічна сутність процесу управління активами підприємства
 • Економічна суть витрат та їх місце в управлінському обліку
 • Економічний аналіз у стратегічному управлінні підприємством
 • Економічний аналіз бюджетних показників як невід’ємна складова управлінської діяльності фінансових органів
 • Економічний аналіз в управлінні продуктивністю праці
 • Економічний аналіз у системі управління підприємством
 • Економічний аналіз у системі управління підприємством
 • Економічний аналіз у системі управління підприємством в умовах світової фінансово-економічної кризи
 • Економічний аналіз як основа побудови ефективної системи управління підприємством
 • Економічний аналіз як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень
 • Економічний аналіз як передумова формування, управління й контролю фінансової політики бюджетних установ
 • Економічний капітал банківських установ:роль при здійсненні процесу управління ризиками та його складові
 • Економічний контроль як функція управління
 • Економічні аспекти управління якістю освітніх послуг в умовах глобалізації
 • Економічні засади антикризового управління фінансами підприємства
 • Економічні ризики: класифікація, управління та шляхи зниження економічних ризиків
 • Експертні дослідження та інформаційні системи управління
 • Експертні методи оцінок та їх використання в управлінні економічними об’єктами
 • Елементи планування і управління реалізацією продукції
 • Елементи системи удосконалення управління бізнес-процесами підприємства
 • Елементи управління реалізацією продукції
 • Енергетичний менеджмент: поняття, принципи та методи управління
 • Етапи оцінювання ефективності управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства із суб’єктами внутрішнього та зовнішнього середовища
 • Етапи оцінювання ефективності управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства із суб’єктами внутрішнього та зовнішнього середовища
 • Ефективна система мотивації як засіб побудови стратегії управління персоналом
 • Ефективна інформаційна політика як запорука успішного державного управління
 • Ефективне управління IT спеціалістами в сфері зв’язку
 • Ефективне управління агроінноваціями в науково-дослідних установах аграрної сфери
 • Ефективне управління власним капіталом як основа фінансової стійкості підприємства
 • Ефективне управління власним капіталом, як запорука забезпечення беззбиткової діяльності підприємства в перспективі
 • Ефективне управління діяльністю торгівельного підприємства в умова конкуренції
 • Ефективне управління конкурентними перевагами підприємства
 • Ефективне управління конкурентними перевагами підприємства
 • Ефективне управління кредитним портфелем комерційного банку
 • Ефективне управління кредитним портфелем комерційного банку та пріоритетні напрямки його формування
 • Ефективне управління людським капіталом як складова економічного зростання підприємства
 • Ефективне управління оборотними активами підприємства
 • Ефективне управління персоналом готельного підприємства
 • Ефективне управління проблемними кредитами як основа оптимізації відносин між банком та позичальником
 • Ефективне управління регіональним житлово-комунальним комплексом
 • Ефективне управління товарними запасами підприємства
 • Ефективне управління фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах світової фінансово-економічної кризи
 • Ефективний механізм комплектування штату як важлива складова управління соціальною мотивацією персоналу організацій споживчої кооперації України
 • Ефективний управлінський облік готової продукції запорука позитивного фінансового результату діяльності підприємства
 • Ефективні методи та засоби управління трудовим колективом
 • Ефективні методи та стилі управління персоналом.
 • Ефективні методи та інформаційні системи управління виробничими підприємствами
 • Ефективні механізми антикризового управління підприємством
 • Ефективність системи управління витратами підприємства
 • Ефективність управління фінансовими ресурсами підприємства
 • Ефективність державного управління економікою: стислі результати дослідження
 • Ефективність державного управління трансформаційними процесами на пострадянському просторі
 • Ефективність організаційної структури апарату управління: сучасні підходи до аналізу
 • Ефективність системи управління державними фінансами в контексті євроінтеграції України
 • Ефективність системи управління кар’єрним ростом на підприємстві
 • Ефективність системи управління персоналом у медичному закладі
 • Ефективність управління діяльністю туристичних фірм
 • Ефективність управління грошовими потоками підприємства
 • Ефективність управління дебіторською заборгованістю
 • Ефективність управління залученими ресурсами комерційного банку в сучасних умовах
 • Ефективність управління обіговими активами торговельного підприємства
 • Ефективність управління персоналом в сучасних економічних умовах
 • Ефективність управління персоналом підприємств агропромислового комплексу
 • Ефективність управління персоналом підприємства
 • Ефективність управління персоналом та кадрова політка в організації
 • Ефективність управління персоналом як фактор підвищення продуктивності праці на підприємстві
 • Ефективність управління портфелем фінансових інвестицій
 • Ефективність управління прибутком підприємства
 • Ефективність управління прибутком підприємства на основі збалансованої системи показників
 • Ефективність управління прибутком як ключовий елемент розвитку підприємства
 • Ефективність управління трудовими ресурсами в умовах кризи
 • Ефективність управління фінансовими ресурсами в банку
 • Ефективність управління фінансовою стійкістю комерційного банку
 • Ефективність функціонування авіакомпаній: визначення управлінського впливу
 • Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління її фінансовою складовою
 • Забезпечення ефективного управління виробничими ресурсами вугільних шахт
 • Забезпечення законності в державному управлінні: основні проблеми
 • Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі удосконалення системи управління якістю
 • Забезпечення управління соціальними системами
 • Забезпечення якості і управління якістю: організаційно-методичні принципи
 • Забезпеченості трудовими ресурсами та проблеми щодо їх управління в сільському господарстві
 • Завдання антикризового управління. Суть та причини кризи підприємства
 • Завдання бухгалтерського обліку в концепції управління вартістю підприємства
 • Загальна характеристика організаційно-управлінської діяльності служби безпеки на підприємстві
 • Загальне управління якістю як необхідна частина системи управління підприємством
 • Загальні особливості управління міжнародною економічною діяльністю
 • Загальні питання управління господарською діяльністю підприємства
 • Загальні положення процесу управління проектними ризиками
 • Загальні проблеми стратегічного управління технічним розвитком підприємств України
 • Загальні проблеми управління стратегічними змінами на підприємстві
 • Задачі облікового забезпечення управління оборотниими активами підприємства
 • Задачі та принципи управління інноваційними проектами
 • Задачі управління в аналізі та аудиті фінансового стану підприємства
 • Задачі управління в аналізі та аудиті фінансового стану підприємства
 • Законодавче регулювання: прозорість і відкритість публічного управління
 • Закордонний досвід управління розвитком корпоративної культури організацій
 • Закордонний досвід організацій управління капіталом малого підприємства
 • Залучення молоді до державного управління в Україні
 • Запровадження стандартів управління якістю в органи влади
 • Зарубіжний досвід господарсько-правового забезпечення управління акціонерними товариствами залежно від їх розміру (на прикладі Великої Британії)
 • Зарубіжний досвід стратегічного управління трудовим потенціалом
 • Зарубіжний досвід управління якістю продукції
 • Застосування OLAP – методів в управлінні активами підприємства
 • Застосування маркетингових принципів в управлінні соціальними процесами
 • Застосування маркетингового аудиту в управлінні потенціалом підприємства
 • Застосування маркетингу в процесі антикризового управління підприємством
 • Застосування методу нейронно-мережевого моделювання в системі управління фінансовою безпекою підприємства
 • Застосування методів економічного аналізу в управлінні бюджетними коштами
 • Застосування методів фінансового менеджменту як інструменту ефективного управління підприємством
 • Застосування нейронних мереж в управлінні фінансовими ресурсами банку
 • Застосування нормативного методу обліку витрат для розширення можливостей системи управління прибутком вуглевидобувних підприємств
 • Застосування проектного підходу в управлінні підприємством, як важлива складова його успішного функціонування
 • Застосування систем управління матеріальними ресурсами за сучасних умов господарювання підприємств
 • Застосування системи контролінгу в управлінні доходами та витратами банківської структури
 • Застосування системи управління якістю продукції на виробничих підприємствах
 • Застосування ситуаційного аналізу у фінансовому управлінні інтегрованих корпоративних структур
 • Застосування фінансового інжинірингу в управлінні акціонерним капіталом
 • Застосування штучних нейронних мереж як дієвого механізму прийняття ефективних управлінських рішень на підприємстві
 • Застосування імітаційного моделювання до управління запасами виробничих ресурсів
 • Застосування інтеграційного підходу в управлінні проектами
 • Захист та управління інтелектуальною власністю в Україні
 • Заходи з вдосконалення маркетингового управління на підприємстві
 • Заходи та напрямки підвищення ефективності управління оборотними активами підприємства
 • Збалансована система показників як інструмент оцінки ефективності управління фінансовими результатами підприємства
 • Збалансована система показників як інструмент управління підприємством
 • Збір та обробка інформаційних потоків системою бухгалтерського обліку в умовах стратегічного управління підприємством
 • Звернення громадян як засіб забезпечення законності й дисципліни в державному управлінні
 • Звітність та управлінський облік витрат
 • Земельні ресурси в системі управління аграрним підприємством
 • Зміни в управлінні основними засобами відповідно до нового податкового кодексу України
 • Зміни та доповнення політики управлінського обліку
 • Зміст етапів процесу стратегічного управління конкурентоспроможністю експортного потенціалу
 • Зміст навчання у галузі місцевого управління: емпірична оцінка потреб
 • Зміст і організація управління ризиками на підприємстві
 • Змістова структура системи управління персоналом
 • Значення бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками для управління підприємством
 • Значення внутрішнього аудиту для управління необоротними активами судноремонтних підприємств
 • Значення динамічних здібностей в системі управління вітчизняних підприємств
 • Значення кредитної політики в механізмі управління дебіторською заборгованістю
 • Значення облікової інформації в системі управління підприємством
 • Значення облікової інформації в системі управління підприємством
 • Значення рахунків бухгалтерського обліку у системі прийняття управлінських рішень
 • Значення стратегічного аналізу в системі стратегічного управління вітчизняними підприємствами
 • Значення стратегічного аналізу для управління підприємством
 • Значення стратегічного управління фінансовими результатами підприємства в сучасних умовах
 • Значення управлінського обліку в діяльності банку
 • Значення управлінського обліку в діяльності комерційного банку
 • Значення фінансового планування для ефективного управління підприємством
 • Значення фінансової звітності в системі управління підприємством
 • Значення інтересів стейкхолдерів у процесі управління діяльністю підприємства
 • Значимість оцінки соціальної напруженості в контексті постановки задачі управління безпекою розвитку регіону
 • Зовнішньоекономічна діяльність: державне управління
 • Зовнішньоекономічна діяльність: еволюція поглядів на управління
 • Зовнішньоекономічна діяльність: організаційна система управління
 • Зовнішньоекономічна діяльність: організаційна структура управління
 • Зовнішньоекономічна діяльність: особливості управління
 • Зовнішньоекономічна діяльність: чинники управління
 • Зовнішні методи управління валютними ризиками
 • Івентивний менеджмент – інновація в інструментарії сучасного управління
 • Імітаційне моделювання як метод управління ризиком у фінансовій сфері
 • Інвестиційна безпека в системі антикризового управління
 • Інвестиційна та фінансова діяльність: управління грошовими потоками
 • Інвестиційний маркетинг як інструмент управління ризиками в сфері ЗЕД підприємств в умовах глобалізації
 • Інвестиційний ризик: прогнозування та управління
 • Інноваційна діяльність як об’єкт управління
 • Інноваційна орієнтація підприємств та механізм управління інноваційною політикою промислових підприємств на сучасному етапі соціально-економічного розвитку
 • Інноваційний підхід до корпоративного управління в Україні
 • Інноваційний розвиток промислового підприємства з точки зору реалізації функцій стратегічного управління
 • Інноваційні методи управління персоналом на підприємствах готельного господарства
 • Інноваційні методи управління трудовим потенціалом промислового підприємства
 • Інноваційні підходи до управління цінами в рамках товарного асортименту
 • Інноваційні складові управління підприємством портової діяльності
 • Інноваційні інвестиції: стратегія управління
 • Інновації в управлінні якістю або ISO 9001
 • Інституційні основи управління економічної безпекою підприємства
 • Інституціоналшзація державного управління соціальною сферою як умова забезпечення сталого розвитку держави
 • Інституціональне забезпечення управління витратами на сільськогосподарському підприємстві
 • Інструментарій управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах
 • Інструменти адаптивного управління конкурентними перевагами підприємства
 • Інструменти мотивації праці в системі управління персоналом машинобудівних підприємств
 • Інструменти управління витратами промислового підприємства
 • Інструменти управління фінансовими ресурсами підприємства
 • Інструменти управління фінансовими ресурсами підприємства в сучасних умовах
 • Інтегрована логістика в управління підприємством
 • Інтегрований облік у корпоративному управлінні: організаційний аспект
 • Інтелектуальний капітал підприємства: поняття та управління
 • Інтелектуальні системи аналізу та звітності підприємства, що забезпечують прийняття правильних і обґрунтованих управлінських рішень
 • Інтерпретація теорії спіральної динаміки для управління змінами в організації
 • Інформатизація управління соціальними системами
 • Інформаційна безпека банку в системі управління операційними ризиками
 • Інформаційна підтримка процесу розробки і прийняття управлінських рішень
 • Інформаційна складова бухгалтерського (управлінського) обліку в сільськогосподарських підприємствах
 • Інформаційна складова як об’єктивізація одного з варіантів стратегічного управління підприємствами
 • Інформаційне забезпечення в управлінському обліку
 • Інформаційне забезпечення державного управління в Україні – на шляху інноваційних перетворень
 • Інформаційне забезпечення процесу управління на підприємстві
 • Інформаційне забезпечення процесу управління на підприємстві
 • Інформаційне забезпечення системи управлінського обліку
 • Інформаційне забезпечення управління потенціалом підприємства
 • Інформаційне забезпечення управління ризиками на малому підприємстві
 • Інформаційне забезпечення управління ризиковою ситуацією на малому підприємстві
 • Інформаційне забезпечення управління рухом грошових коштів
 • Інформаційне забезпечення управління фінансовою діяльністю сільськогосподарських підприємств
 • Інформаційне забезпечення управлінського аналізу
 • Інформаційне забезпечення управлінського обліку
 • Інформаційне забезпечення управлінської діяльності: використання сучасних технологій
 • Інформаційне суспільство: державне управління освітою
 • Інформаційно-Комунікативна діяльність в державному управлінні соціальною сферою
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення управління
 • Інформаційні артефакти управління: процеси еволюції
 • Інформаційні засоби управління проектними ризиками
 • Інформаційні ресурси, як важлива складова облікової системи підприємства й передумова поглиблення її управлінської спрямованості
 • Інформаційні системи підприємства: концептуальні основи управління
 • Інформаційні системи управління
 • Інформаційні системи управління підприємством
 • Інформаційні системи управління підприємством
 • Інформаційні технології в управлінні підприємствами оптової і роздрібної торгівлі
 • Інформація в системному підході до оцінки ефективності управління фірмою
 • Інфраструктура управління інноваційною діяльністю переробних підприємств АПК
 • Історико-Правові аспекти управління земельними ресурсами в період трипільської культури
 • Історико-Правові аспекти управління земельними ресурсами: столипінська аграрна реформа
 • Історична ретроспектива управління польською освітою
 • Кадрова еліта як інструмент управління в політичній й економічній сферах
 • Кадрова політика як забезпечення ефективності системи управління підприємства
 • Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації
 • Кадрові аспекти маркетингового управління земельними ресурсами
 • Кайзен-костінг – метод управління витратами на підприємствах
 • Кайзен-костінг – метод управління витратами на підприємстві
 • Калькулювання собівартості в системі управління витратами підприємства
 • Калькулювання собівартості як елемент системи управління виробництвом
 • Капітал підприємства: сутність, джерела формування та засади управління
 • Капіталізація як критерій досягнення ефективності управління кредитним потенціалом регіону
 • Категорії ефективності та результативності в управлінні підприємствами
 • Каузальне використання методологічно-інформаційного інструментарію управлінського (внутрішньогосподарського) обліку в оцінці конкурентоспроможності продукції (товару) фірми-продуцента (інформаційне забезпечення)
 • Квазіфіскальні операції сектору державного управління
 • Квінтесенція розвитку стратегічного управління в реаліях сучасних трансформацій
 • Класифікація витрат в управлінському обліку та аспекти управління ними
 • Класифікація принципів управління органами виконавчої влади України
 • Класифікація систем підтримки прийняття управлінських рішень
 • Класифікація стратегій управління персоналом
 • Класифікація та розподіл непрямих витрат в системі управлінського обліку
 • Класифікація та розподіл непрямих витрат в системі управлінського обліку
 • Класифікація та розподіл непрямих витрат в системі управлінського обліку
 • Класифікація фінансових ризиків комерційного банку та система управління ними
 • Класифікація інституційних структур, що здійснюють управління природоохоронними проектами та програмами
 • Класифікації витрат в управлінському обліку
 • Ключові аспекти управління основними засобами підприємства
 • Ключові аспекти управління інноваційним розвитком торгівельного підприємства
 • Ключові особливості стратегічного управління активами підприємств та шляхи його удосконалення
 • Ключові особливості стратегічного управління активами підприємств та шляхи його удосконалення
 • Комерціалізація інтелектуальної власності як інструмент антикризового управління
 • Комерційна діяльність підприємства як економічна категорія та об’єкт управління
 • Комерційний банк: методи управління ліквідністю
 • Комерційний банк: суть, структура та засади управління
 • Компенсаційні механізми антикризового управління будівельними організаціями
 • Компетенційна база стратегічного управління підприємствами АПК
 • Комплексна оцінка ефективності управління оборотними активами підприємства
 • Комплексна система розробки стратегій управління підприємствами в умовах нестабільності зовнішнього середовища
 • Комплексна система стратегічного управління комерційною діяльністю підприємств на основі маркетингу
 • Комплексна система стратегічного управління конкурентоспроможністю підпиємства
 • Комплексна система стратегічного управління підприємством на засадах маркетингу
 • Комплексний підхід щодо стратегічного управління маркетинговою товарною політикою
 • Комплексний підхід щодо управління трудовою мотивацією
 • Комунікативна компетентність керівника як умова ефективної управлінської діяльності
 • Конклюзії, які характеризують сучасну практику організації бюджетування в системі управління інноваційним розвитком підприємства
 • Конкурентні стратегії в системі конкурентних переваг: теорія управління конкурентоспроможністю
 • Конкурентоспроможність управлінської праці як чинник ефективності роботи підприємств готельного бізнесу (пгб) в сучасних умовах
 • Консалтинг в сфері корпоративного управління
 • Контроль в системі управління підприємством
 • Контроль ефективності управління товарними запасами
 • Контроль у сфері управління місцевими фінансами: постановка проблеми
 • Контроль як необхідність забезпечення ефективності управління витратами підприємства
 • Контроль як функція державного управління: поняття і основні принципи
 • Контроль як функція управління
 • Контроль як функція управління
 • Контроль як функція управління
 • Контроль як функція управління сучасного підприємства
 • Контролінг в системі антикризового управління підприємством
 • Контролінг в системі управління підприємством та його автоматизація
 • Контролінг в системі управління підприємством та його автоматизація
 • Контролінг як ефективна система управління підприємством
 • Контролінг як система якісного рівня управління підприємством
 • Контролінг як фактор підвищення ефективності управління підприємством
 • Контролінг і планування як інструмент успішного управління підприємством
 • Контролінг, як база обгрунтування й прийняття управлінських рішень
 • Контролінг, як інструмент управління підприємством
 • Конфлікт: причини виникнення, особливості управління
 • Конфлікти в організації: управління та запобігання
 • Конфлікти в управлінні організацією: види, методи вирішення, типи
 • Концептуальна схема управління попитом на продукцію підприємств
 • Концептуальний підхід до співвідношення державного управління та місцевого самоврядування
 • Концептуальний підхід до формування системи стратегічного управління внутрішнім державним боргом України
 • Концептуальні засади управління маркетингом у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Концептуальні засади управління структурою капіталу банку
 • Концептуальні засади формування моделі управління грошовими потоками комерційного банку
 • Концептуальні основи формування та управління зв’язано-диверсифікованими системами будівельних організацій
 • Концепція контролінгу як підсистема управління підприємством
 • Концепція маркетингової логістики в управлінні закупівельно-збутовою діяльністю підприємства
 • Концепція розвитку як інструмент стратегічного управління регіоном
 • Концепція сучасного управління конкурентоспроможністю продукції підприємства
 • Концепція управління гнучкістю підприємства
 • Концепція управління житлово-комунальним комплексом регіону
 • Концепція управління за цілями як основа проектного менеджменту
 • Концепція управління обмеженнями у використанні економічного потенціалу підприємства
 • Концепція управління обмеженнями у використанні економічного потенціалу підприємства
 • Концепція управління персоналом в американській моделі менеджменту
 • Концепція управління персоналом в американській моделі менеджменту
 • Концепція управління працею в сучасних мовах
 • Концепції вартісно-орієнтованого управління підприємством в системі контролінгу
 • Концепції управління виробництвом на Україні
 • Концепції управління людськими ресурсами підприємства
 • Коректування організаційної структури, як ознака якості системи управління
 • Корисність як основа впровадження та функціонування системи управлінського обліку
 • Корисність як основа впровадження та функціонування системи управлінського обліку
 • Корпоративна культура як сучасна ідеологія управління персоналом
 • Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент управління людським розвитком
 • Корпоративне управління в кризових умовах
 • Корпоративне управління в світлі теорії груп
 • Корпоративне управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Корпоративне управління у банківському секторі
 • Корпоративний аналіз державного будівництва та державне управління
 • Корпоративний податковий менеджмент у системі управління підприємством
 • Коучинг та наставництво в управлінні персоналом підприємства
 • Країни ЄС: особливості взаємодії органів державного управління
 • Креативний підхід управління маркетинговою діяльністю
 • Кредитний ризик: методи управління
 • Кредитні ризики в АПК та управління ними
 • Кризове управління персоналом
 • Критерії обґрунтування фінансових рішень щодо управління прибутком підприємства
 • Критерії оцінки ефективності управлінської діяльності менеджера
 • Культурний вимір системи управління персоналом
 • Логістична інфраструктура як ефективний інструмент управління підприємством
 • Логістичне управління ланцюжками поставок в ресторанному бізнесі: сучасні особливості
 • Логістичне управління підприємством:теоретичний аспект
 • Логістичне управління – фактор успішного розвитку підприємства
 • Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в умовах оптимізації витрат підприємства
 • Логістичні концепції в управлінні затратами.
 • Людський фактор в управлінській діяльності
 • Лідерські якості керівника в управлінні
 • Лідерські якості керівника в управлінні
 • Ліквідність банку – система управління
 • Маркетинг в антикризивому управлінні підприємством
 • Маркетинг в системі управління діяльністю аграрних підприємств
 • Маркетинг в системі управління діяльністю аграрних підприємств
 • Маркетинг в управлінні логістичними процесами підприємств
 • Маркетинг персоналу як основа управління в сучасних умовах господарювання
 • Маркетинг — основна складова в управлінні конкурентоспроможністю підприємства та продукції
 • Маркетингова концепція управління підприємством
 • Маркетингове управління закупівельною діяльністю у торговельних підприємствах
 • Маркетинговий підхід до управління якістю продукції на машинобудівних підприємствах
 • Маркетингові дослідження та їх роль в системі управління підприємством
 • Математична модель управління інвестиційними процесами
 • Математична модель управління інвестиційними процесами на рівні регіону
 • Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства
 • Матеріальні запаси: види та системи управління
 • Матричний інструментарій в системі обгрунтування управлінських рішень
 • Машинобудівельний комплекс України: управлінські аспекти, проблеми та перспективи розвитку
 • Маґдебурзьке право як юридична основа міського самоуправління в Україні у xiv – xvii ст
 • Медологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності
 • Медіація як інструмент корпоративного управління
 • Менеджер як людина, що здійснює професійне управління
 • Менеджмент підприємства: поняття, функції та методи управління
 • Менеджмент у державному управлінні
 • Менеджмент у підприємництві як мистецтво управління
 • Менеджмент як мистецтво та наука управління
 • Менеджмент як наука та мистецтво управління
 • Менеджмент як наука управління людьми
 • Менеджмент як організація управління
 • Менеджмент і науковий підхід до прийняття управлінських рішень
 • Менеджмент: антикризове управління підприємством
 • Менеджмент: еволюція управлінської думки
 • Менеджмент: основні етапи управління персоналом
 • Менеджмент: поняття та сутність. Необхідність управління організаціями
 • Менеджмент: розробка базової стратегії управління
 • Менеджмент: сутність управління персоналом
 • Менеджмент: управління логістичною системою
 • Менеджмент: історія розвитку, школи, принципи управління
 • Мета та завдання діяльності управління праці та соціального захисту населення України
 • Метод «директ-костинг» як метод оперативного управління прибутком
 • Метод вибору комплексу технічних засобів для підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями
 • Метод економічного розміру замовлення як методів управління запасами
 • Метод економічного розміру замовлення як методів управління запасами
 • Метод економічного розміру замовлення як методів управління запасами
 • Метод календарного планування в управлінні матеріальними потоками рослинницьких сільськогосподарських підприємств
 • Методи антикризового управління фінансами підприємства в сучасних економічних умовах
 • Методи державного управління: моніторинг збалансованості фінансової системи території
 • Методи державного управління: поняття та види
 • Методи обліку витрат в системі управління сільськогосподарськими підприємствами
 • Методи оцінки праці управлінського персоналу
 • Методи оцінки та управління банківськими ризиками: вітчизняний та зарубіжний досвід.
 • Методи оцінки та управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Методи розробки і обґрунтування управлінських рішень у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності
 • Методи та моделі управлінських рішень
 • Методи управління активами комерційного банку
 • Методи управління банківськими ризиками
 • Методи управління в організації
 • Методи управління витратами на вітчизняних підприємствах
 • Методи управління витратами на вітчизняних підприємствах в сучасних ринкових умовах
 • Методи управління дебіторською заборгованістю підприємства
 • Методи управління залученими ресурсами банківської установи
 • Методи управління кадровим потенціалом підприємства
 • Методи управління ліквідністю комерційного банку
 • Методи управління місцевими фінансами
 • Методи управління оборотними активами підприємства
 • Методи управління охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності у сучасних економічних умовах: організаційно-правові аспекти
 • Методи управління підприємством
 • Методи управління трудовим колективом
 • Методи управління трудовими ресурсами
 • Методи управління у державній установі
 • Методи управління фінансовим ризиком на підприємствах України
 • Методи управління як механізм соціального управління
 • Методи управління інвестиційними ризиками
 • Методи управління: сутність, різновиди, взаємозв’язок функцій та методів
 • Методи і моделі управління запасами на підприємстві
 • Методика обліку адміністративних витрат підприємства та її спрямованість на прийняття управлінських рішень
 • Методика оцінки ефективності управління кредитним портфелем банківських установ
 • Методика оцінки ефективності управління кредитним портфелем банківських установ
 • Методика управління оборотними активами підприємства
 • Методика управління природно-кліматичними ризиками сільськогосподарського підприємства
 • Методичне забезпечення оцінки збалансованості інтересів в системі корпоративного управління
 • Методичний підхід до вибору стратегії управління ризиками функціонування на ринку
 • Методичний підхід до удосконалення політики управління дебіторською заборгованістю підприємства
 • Методичний підхід щодо удосконалення системи управління ефективністю діяльності підприємств виноробної промисловості
 • Методичний інструментарій управління стійким соціально-економічним розвитком регіонів
 • Методично-організаційні засади використання маркетингових досліджень в управлінні готельними підприємствами
 • Методично-організаційні засади використання маркетингових досліджень в управлінні готельними підприємствами
 • Методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств у контексті прийняття управлінських рішень
 • Методичні аспекти оцінювання системи управління якістю на сільськогосподарських підприємствах Вінничини
 • Методичні основи управління накладними витратами підприємства
 • Методичні основи функціонування механізму антикризового стратегічного управління підприємством
 • Методичні прийоми контролю за використанням, управлінням, ліквідацією програмного забезпечення
 • Методичні процедури управлінського обліку виробничих запасів в управлінні підприємством
 • Методичні процедури управлінського обліку виробничих запасів в управлінні підприємством
 • Методичні підходи до організації праці співробітників з природно-правовою формою правосвідомості в управлінні трудовими ресурсами
 • Методологічний підхід до оцінки управлінської діяльності
 • Методологічний інструментарій контролінгу в фінансовому управлінні підприємствами
 • Методологічні аспекти управління адаптивністю підприємства
 • Методологічні засади антикризового управління підприємством
 • Методологічні основи оцінки ефективності управління промисловим підприємством
 • Методологічні основи та практика інвестиційного контролінгу в стратегії управління будівельної організації
 • Методологічні основи управління фінансовою стійкістю банків
 • Методологічні основи формування інноваційного механізму управління розвитку АПК
 • Методологічні підходи до організації управлінського обліку витрат банку та шляхи їх оптимізації
 • Методологічні підходи та принципи управління інноваційними процесами в АПК України
 • Методологія оцінки ефективності державного управління збройними силами України
 • Методологія системного підходу в управлінні організацією
 • Методологія управлінського обліку та перспективи його розвитку в Україні
 • Методологія управлінського обліку та перспективи його розвитку в Україні
 • Методологія управлінського обліку та перспективи його розвитку в Україні
 • Механізм антикризового фінансового управління на підприємстві
 • Механізм державного управління інноваційним розвитком України
 • Механізм ефективного управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості
 • Механізм ефективного управління трудовими ресурсами підприємства
 • Механізм синтеза системи показників управління підприємством
 • Механізм соціального управління: принципи управління
 • Механізм стратегічного управління інтелектуальним капіталом підприємства
 • Механізм та принципи управління фінансовою стійкістю банку
 • Механізм управлінн прибутком підприємства
 • Механізм управління впровадженням технологічних інновацій на промисловому підприємстві
 • Механізм управління грошовими потоками інвестиційної діяльності акціонерних товариств в сучасних умовах
 • Механізм управління дебіторською заборгованістю
 • Механізм управління дебіторською заборгованістю
 • Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємств в кризових умовах
 • Механізм управління державним боргом
 • Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Механізм управління ліквідністю
 • Механізм управління промисловими підприємствами в умовах ринку
 • Механізм управління сукупним ризиком на виробничому підприємстві
 • Механізм управління та обслуговування зовнішнього боргу
 • Механізм управління товарооборотом як соціально-економічна система
 • Механізм управління, як засіб ефективного функціонування підприємства
 • Механізми антикризового управління
 • Механізми вдосконалення місцевого управління
 • Механізми економічного управління туристичним бізнесом
 • Механізми та інструменти з управління аграрними ризиками
 • Механізми управління екологічною безпекою
 • Мистецтво прийняття управлінських рішень менеджером
 • Мистецтво прийняття управлінського рішення
 • Мистецтво прийняття управлінського рішення
 • Мобінг як проблема управління персоналом
 • Модель дюпон в управлінні прибутковістю підприємства
 • Модель ефективного управління прибутком на сільськогосподарському підприємстві
 • Модель організації управління капіталізацією банків України
 • Модель управління об’єктом в умовах системної обробки інформації
 • Модель управління якістю туристичної послуги
 • Модель інформаційно-аналітичного супроводу діяльності регіональних органів державного управління
 • Моделювання державного управління освітою: інноваційні технології
 • Моделювання та управління процесами оновлення основного капіталу підприємства
 • Моделювання управлінських рішень на основі аналізу фінансової звітності
 • Моделювання управлінського обліку на олійно-жирових підприємствах
 • Моделі кризового попередження: стратегічні альянси як новітній метод протидії режимам «ручного» управління економікою
 • Моделі системи державного управління
 • Моделі та методи державного управління інвестиційними процесами
 • Моделі управління фінансовим ризиком
 • Моделі управління якістю продукції промислових підприємств
 • Моделі управління якістю продукції промислових підприємств
 • Моделі управлінської організації як об’єкти управління
 • Моделі і методи проектування систем управління
 • Моделі інноваційного розвитку АПК: управлінські аспекти формування
 • Модернізація системи управління державними фінансами
 • Можливості використання інформаційних технологій в організаційній та управлінській роботі об’єктів соціально-інфраструктурних центрів регіону
 • Можливості впровадження ERP-системи з метою поліпшення ефективності управління фінансами підприємства.
 • Моніторинг в інформаційному забезпеченні управління інноваційним розвитком підприємства
 • Моніторинг вищої освіти в забезпечення ефективного управління галуззю
 • Моніторинг управління грошовими потоками підприємства
 • Моніторинг як інструмент підвищення управління природокористуванням.
 • Мотиваційний аспект в управлінні потенціалом і розвитком підприємства
 • Мотиваційний механізм в управлінні персоналом
 • Мотиваційні механізми управління персоналом на підприємстві
 • Мотиваційні механізми управління персоналом на підприємстві
 • Мотиваційні чинники в управлінні персоналом підприємств
 • Мотивація в діяльності управлінського персоналу
 • Мотивація – важливий елемент системи стратегічного управління розвитком підприємства
 • Мотивація персоналу в контексті розвитку концепції стратегічного управління підприємствами
 • Мотивація праці в системі управління підприємством
 • Мотивація праці та її ефективність в управлінні трудовими ресурсами
 • Мотивація праці та її ефективність в управлінні трудовими ресурсами
 • Мотивація праці та її ефективність в управлінні трудовими ресурсами
 • Мотивація праці та її роль в підвищенні ефективності системи управління
 • Мотивація праці управлінського персоналу та її проблеми
 • Мотивація стратегічних змін застосування управлінського консультування підприємств в умовах глобалізації
 • Мотивація управлінського персоналу
 • Мотивація управлінського персоналу
 • Мотивація як фактор ефективного управління персоналом
 • Мотивація як фактор управління діяльністю персоналу
 • Мотивація, як засіб трудової активності та функція менеджменту в управлінні підприємством
 • Мотивація: структура, мотиви діяльності, теорії та стилі управління
 • Міжнародна діяльність: управління персоналом в Ірландії
 • Міжнародний досвід управління фінансовими ресурсами підприємств
 • Міжнародний менеджмент: управління міжнародною діяльністю фірм
 • Міжнародні компанії: управління персоналом
 • Місце діагностики банкрутства в антикризовому управлінні підприємством
 • Місце бюрократії в системі державного управління
 • Місце внутрішнього аудиту в системі управління підприємством
 • Місце держави в управлінні економікою України
 • Місце економічного аналізу в системі управління підприємством
 • Місце менеджменту знань в управлінні організацією
 • Місце організаційної культури в системі управління проектною діяльністю
 • Місце прийняття рішень у процесі управління організацією
 • Місце символічного ресурсу у системі соціальних ресурсів державного управління
 • Місце стратегій і методів мотивації праці в управлінні машинобудівним підприємством
 • Місце стратегічного контролінгу в управлінні підприємством
 • Місце та роль стратегічного аналізу в системі управління підприємством
 • Місце управління капітальними інвестиціями в системі управління підприємством
 • Місце фінансового контролю в антикризовому управлінні підприємством.
 • Місце і роль внутрішнього контролю на етапі прийняття ефективних управлінських рішень на молокопереробних підприємствах України
 • Місце індикаторів ринку цінних паперів в процессі управління ринковою вартістю підприємства
 • Місце інформаційних систем в управлінні діяльністю підприємства
 • Місцева державно-управлінська діяльність
 • Місцевий маркетинг у прийнятті управлінських рішень
 • НАССР – система управління технологією харчових продуктів
 • Навчання та підвищення кваліфікації управлінського персоналу
 • Надання управлінських послуг в контексті нового державного менеджменту
 • Надання управлінських послуг органами влади: напрямки формування механізмів
 • Назад у майбутнє: еволюція концепцій управління підприємством в умовах вітчизняних бізнес-реалій
 • Належна організація обліку як основа ефективного управління підприємства
 • Напрями вдосконалення та реалізації процесу управління бюджетними коштами державним казначейством у Вінницькій області
 • Напрями змін національної моделі державного управління України у зв’язку з процесами європейської інтеграції
 • Напрями оптимізації системи управління державним боргом України
 • Напрями підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю підприємства
 • Напрями підвищення ефективності управління місцевими фінансовими ресурсами
 • Напрями реалізації компетенційного підходу в управлінні людськими ресурсами організації
 • Напрями розвитку та фактори впливу на управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК
 • Напрями удосконалення антикризового управління ремонтними підприємствами
 • Напрями удосконалення ефективності державного управління територіальним економічним розвитком
 • Напрями удосконалення ефективності державного управління територіальним економічним розвитком
 • Напрями удосконалення управління кредиторською заборгованістю як джерела фінансування підприємства
 • Напрями формування моделі управління соціальним розвитком на регіональному рівні
 • Напрямки вдосконалення державного регулювання і управління щодо збереження та розвитку трудового потенціалу України
 • Напрямки вдосконалення управління дебіторською заборгованістю
 • Напрямки впровадження елементів антикризового управління в комерційних банках України
 • Напрямки конкретизації і універсалізації системи управління грошовими потоками на підприємстві
 • Напрямки підвищення ефективності управління інноваційними процесами на підприємстві
 • Напрямки підвищення управління оборотними активами підприємства
 • Напрямки реформування системи управління виробництвом в ринкових умовах господарювання
 • Напрямки удосконалення управління якістю
 • Напрямки удосконалення управлінського обліку
 • Напрямки удосконалення управлінського обліку.
 • Напрямки управління грошовими потоками підприємства: теоретичні аспекти
 • Напрямки управління кредитними ризиками комерційного банку: оцінка кредитоспроможності позичальника
 • Напрямки управління прибутком підприємства як основним показником ефективності його діяльності
 • Наука управління: предмет та методи пізнання
 • Науково-Практичні аспекти управління персоналом
 • Наукові засади стратегічного управління виробничою діяльністю аграрних підприємств
 • Наукові засади управління капіталом підприємства
 • Наукові засади і поняття державного управління
 • Наукові принципи управління землекористуванням
 • Наукові підходи до класифікації витрат в управлінському обліку
 • Наукові підходи щодо прийняття управлінських рішень і ефективність їх виконання
 • Нейромережева технологія як інструмент аналітичного забезпечення управління підприємством
 • Необхідність аналізу фінансового стану підприємства для прийняття управлінських рішень
 • Необхідність орієнтації стратегічного управління підприємством на максимізацію його вартості
 • Необхідність автоматизації управління народним господарством
 • Необхідність автоматизації інформаційних процесів управління трудовими ресурсами
 • Необхідність антикризового управління для сучасних підприємств України
 • Необхідність аудиту фінансових інвестицій в процесі управління
 • Необхідність ведення і роль управлінського обліку в підвищенні ефективності роботи підприємства
 • Необхідність використання ERP- та BPM-систем в управлінському обліку
 • Необхідність впровадження управлінського обліку на вітчизняних підприємствах в умовах трансформаційної економіки України
 • Необхідність впровадження управлінського обліку на вітчизняних підприємствах
 • Необхідність впровадження управлінського обліку на підприємстві
 • Необхідність ефективного управління податковими ризиками
 • Необхідність застосування інноваційних методів управління конкурентоспроможністю промислових підприємств України
 • Необхідність організації економічного аналізу в управлінні підприємством
 • Необхідність розробки стратегії управління персоналом на підприємстві
 • Необхідність системи управління якістю проекту
 • Необхідність створення ефективної системи управління витратами на торговельному підприємстві
 • Необхідність створення ефективної системи управління витратами на торговельному підприємстві
 • Необхідність удосконалення правового забезпечення управління акціонерними товариствами залежно від їх розміру
 • Необхідність управління антикризовим потенціалом підприємства в сучасних умовах господарювання підприємств України
 • Необхідність управління грошовими потоками підприємства
 • Необхідність управління капіталоутворенням комерційних банків України
 • Необхідність управління потенціалом підприємства в умовах трансформації економічних відносин
 • Необхідність і економічна сутність антикризового управління підприємством
 • Нова парадигма управління підприємствами
 • Новий державний менеджмент як нова парадигма надання управлінських послуг населенню
 • Нові концепції державного управління: підхід людського виміру
 • Нові концепції управління розвитком торговельного підприємства
 • Нові методи управління персоналом: японський альтернативний менеджмент
 • Нові підходи до управління прибутком підприємства
 • Нові стратегічні методи управління в умовах виходу вітчизняних підприємств на міжнародний ринок
 • Нові стратегічні методи управління в умовах виходу вітчизняних підприємств на міжнародний ринок
 • Нормативне забезпечення системи документообігу в органах державного управління
 • Нормативно-правова база системи управління надійністю банківської установи
 • Нормативно-правові засади державного управління в рибогосподарській галузі
 • Нормування праці як функція управління виробництвом
 • О управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах ринкової економіки
 • Об’єкти контролінгу. Діагностування в управлінні підприємством
 • Об’єктивна необхідність автоматизації інформаційних процесів в управлінні маркетингом
 • Обгрунтування ефективної системи управління прибутком підприємства
 • Обгрунтування ефективної системи управління прибутком підприємства
 • Обгрунтування необхідності управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Облік надходження товарів у інформаційній системі управління
 • Облік надходження товарів у інформаційній системі управління
 • Облік процесу надходження товарів в системі управління
 • Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством
 • Облікова політика як чинник ефективної системи управління бюджетної установи
 • Облікова політика як інструмент управління економічною діяльністю підприємств
 • Облікова політика – важливий аспект управління діяльністю підприємства
 • Обліково-аналітичний аспект управління рухом грошових коштів в умовах впровадження МСФЗ
 • Обмеження реалізації системи управління базами даних
 • Обмеження розвитку управління маркетингом сільськогосподарської сировини на внутрішньому ринку
 • Оборотні активи як об’єкт та інструмент фінансового управління
 • Оборотні капітали підприємства: управління в сучасних умовах
 • Оборотні кошти організацій: фінансові проблеми управління
 • Обґрунтування впливу структури управління організацією на адаптивно-організаційний механізм підприємства
 • Обґрунтування доцільності класифікації факторів впливу на діяльність підприємства за рівнями управління
 • Обґрунтування необхідності управління зовнішньоекономічними відносинами підприємства в умовах глобалізації національної економіки
 • Обґрунтування оптимальної структури управління міжнародним аеропортом
 • Обґрунтування ролі внутрішнього аудиту у системі управління підприємствами машинобудівного комплексу
 • Обґрунтування управлінських рішень на туристичному підприємстві
 • Обґрунтування інформаційного забезпечення в управлінні організаційною культурою підприємства
 • Об’Єкти управління бенчмаркінгом торговельних підприємств споживчої кооперації
 • Об’єктивна необхідність управління структурою капіталу підприємства
 • Огляд методів управління витратами як заходу щодо максимізації фінансовий результатів підприємства
 • Окремі аспекти управління витратами підприємства
 • Окремі аспекти управління організацією праці на закордонних підприємствах
 • Окремі концептуації актуального управління освітніми змінами
 • Окремі особливості управління витратами сучасного комерційного банку
 • Оперативне управління виробництвом як організаційно-планова система
 • Оперативне управління підприємством ресторанного бізнесу
 • Оперативно-виробниче планування як складова оперативного управління виробництвом продукції
 • Операційний менеджмент в системі управління організацією
 • Операційний менеджмент як управління виробництвом
 • Оплата праці, розподіл колективного заробітку та оцінка діяльності управління
 • Оптимізація процесів управління діяльністю інноваційно-активних машинобудівних підприємств
 • Оптимізація системи управління персоналом: роль управлінської команди
 • Оптимізація системи управління соціально-економічною стійкістю корпорації
 • Оптимізація структури капіталу як інструмент управління фінансовою стійкістю підприємтсва
 • Оптимізація управління державним боргом України
 • Оптимізація управління оборотними активами як чинник зростання ефективності функціонування підприємства
 • Оптимізація управління плинністю кадрів у торговельних підприємствах за допомогою соціально – психологічних факторів
 • Оптимізація управління якості кредитного портфеля банка на основі оцінки рівня кредитного ризику
 • Органи ДПС України: система управлінських рішень
 • Органи державного управління: типологія стилів керівництва
 • Органи спеціального поресурсового управління у галузі екології
 • Органи спеціального функціонального управління у галузі екології
 • Органи управління громадського об’єднання
 • Організаційна ефективність в системі діагностування управління підприємства
 • Організаційна структура державного управління України
 • Організаційна структура управління
 • Організаційно – економічне управління технічним розвитком підприємства
 • Організаційно – економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Організаційно-економічний механізм управління взаємодією машинобудівних підприємств
 • Організаційно-економічний механізм управління потоками податкових платежів
 • Організаційно-економічного механізму управління житлово-комунальним господарством
 • Організаційно-методичні засади внутрішньогосподарського обліку у системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі
 • Організаційно-методологічні засади фінансового аналізу і контролю в системі управління розрахунковими операціями підприємства електрозв’язку
 • Організаційно-методологічні основи фінансового контролю в системі управління фінансовими ресурсами
 • Організаційно-правові засади управління національною безпекою
 • Організаційні аспекти маркетингового управління на українських підприємствах легкої промисловості для стратегічного розвитку внутрішніх ринків збуту
 • Організаційні аспекти маркетингового управління українських підприємств легкої промисловості для стратегічного розвитку внутрішніх ринків збуту
 • Організаційні аспекти маркетингового управління українських підприємств легкої промисловості для стратегічного розвитку внутрішніх ринків збуту
 • Організаційні засади процесного управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Організаційні механізми державного управління інноваційними проектами у вугільній галузі
 • Організаційні структури управління
 • Організаційні структури управління маркетингом на виробничих підприємствах
 • Організаційні структури управління як умови ефективності внутрішнього контролю
 • Організаційні, управлінські і маркетингові аспекти розвитку вітчизняного ринку виноградних вин
 • Організація в управлінні: зміст основних функцій
 • Організація внутрішнього аудиту як складова підвищення ефективності управління підприємством
 • Організація внутрішнього аудиту як чинник підвищення ефективності управління підприємством
 • Організація внутрішнього аудиту як чинник підвищення ефективності управління підприємством
 • Організація внутрішніх комунікацій в маркетинговому управлінні людськими ресурсами підприємства
 • Організація діяльності об’єднань підприємств та особливості управління ними
 • Організація економічного аналізу в системі управління підприємством
 • Організація економічного аналізу в умовах антикризового управління підприємством
 • Організація економічного аналізу за даними управлінського обліку
 • Організація економічного аналізу як важлива функція в системі управління підприємством
 • Організація економічного управління ресурсами підприємства
 • Організація маркетингового управління в мережі торгівельних підприємств
 • Організація обліку в системі управління підприємств
 • Організація обліку та аналізу з метою забезпечення ефективного управління
 • Організація процесу управління фінансовими результатами на підприємстві.
 • Організація процесу управління фінансовими результатами на підприємстві.
 • Організація системи корпоративного управління акціонерних товариств
 • Організація системи управління витратами на промислових підприємствах
 • Організація системного управлінського контролю за величиною актуарних показників
 • Організація та управління витратами на сільськогосподарських підприємствах
 • Організація управління виробничою інфраструктурою підприємства
 • Організація управління виробничою інфраструктурою підприємства
 • Організація управління конкурентоспроможністю інноваційного товару
 • Організація управління кредитуванням довгострокових програм розвитку економіки
 • Організація управління на підприємстві в період кризи
 • Організація управління оборотними активами підприємства
 • Організація управління підприємством та його змінами
 • Організація управління ризиком на підприємстві
 • Організація управління соціальними системами
 • Організація управління туристичним підприємством
 • Організація управління фінансовими ресурсами в системі ефективного функціонування підприємств в сучасних умовах
 • Організація управлінсько-економічного аспекту відносин в АПК
 • Організація управлінського обліку в банках
 • Організація управлінського обліку в банках
 • Організація управлінського обліку в бюджетних установах
 • Організація управлінського обліку в бюджетних установах
 • Організація управлінського обліку на підприємстві
 • Організація управлінської діяльності та інформатизація
 • Організація управлінської діяльності: соціологічні аспекти
 • Організація управлінської праці
 • Організація управлінської праці в сучасних ринкових умовах
 • Організація управлінської праці на підприємстві
 • Організація управлінської праці: поняття, завдання та основні напрями
 • Організація і управління маркетингом на підприємстві
 • Організація інформаційно-аналітичного управління соціальними системами
 • Організація: роль та значення, функції управління, структура, риси
 • Органічний тип структури управління як елемент системи адаптивно-організаційного механізму
 • Орієнтація інструментарію бухгалтерського обліку на внутрішньогосподарські запити управлінців
 • Основа прийняття оптимальних управлінських рішень
 • Основи антикризового управління діяльністю підприємств
 • Основи державного управління навколишнім середовищем
 • Основи державного управління та виконавчої влади
 • Основи побудови антикризової складової управління машинобудівним підприємством
 • Основи реструктуризації управління
 • Основи стратегічного управління підприємством
 • Основи теорії прийняття управлінських рішень
 • Основи теорії управління на виробництві
 • Основи управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Основи управління оборотним капіталом підприємства
 • Основи управління персоналом підприємства: оцінка персоналу
 • Основи управління соціально-трудовими відносинами
 • Основи управління та контрою за депозитними операціями у комерційному банку
 • Основи управління фінансовими ризиками банку
 • Основи управління інвестиціями
 • Основи управління інвестуванням
 • Основи функціонування, моделювання та управління грошовими коштами
 • Основи, стандарти та результати методу кейс-стаді у професійному розвитку управлінців
 • Основні проблеми розвитку науки управління в Україні
 • Основні аспекти концепції державного антикризового управління економічною системою в сучасних умовах
 • Основні аспекти побудови ефективної системи управління персоналом організації
 • Основні аспекти проблемних питань впровадження управлінського обліку та його роль для підприємства
 • Основні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю ТНК
 • Основні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю ТНК
 • Основні аспекти управління соціальним розвитком трудових колективів
 • Основні аспекти управління інноваційно-інвестиційною стратегією підприємства
 • Основні вимоги щодо управління витратами на підприємстві
 • Основні засади управління групами
 • Основні засади управління експортною діяльністю підприємства
 • Основні засади управління трансакційними витратами
 • Основні заходи превентивної функції системи управління земельними ресурсами
 • Основні заходи регулювання розрахункових заходів через управління дебіторською заборгованістю
 • Основні методи аналізу фінансових результатів як база для прийняття управлінських рішень
 • Основні методи та принципи державного управління (регулювання) економіки
 • Основні методи управління
 • Основні напрями вдосконалення діючої системи организації управління пакетами державних акцій в Україні
 • Основні напрями вдосконалення методології маркетингового управління підприємствами машинобудування
 • Основні напрями удосконалення державного управління та регулювання розвитку аграрного сектора України
 • Основні напрями удосконалення методології маркетингового управління в міжнародних корпораціях
 • Основні напрями управління персоналом в банках України
 • Основні напрямки побудови системи рахунків управлінського обліку на вітчизняних молокопереробних підприємствах
 • Основні напрямки у сфері управління інноваційним розвитком регіону
 • Основні напрямки управління продуктивністю праці на підприємстві
 • Основні особливості управління валютними ризиками
 • Основні питання управління об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку
 • Основні положення щодо впровадження контролінгу та використання «бортового журналу» для управління реалізацією стратегії розвитку підприємства
 • Основні принципи державного управління у сфері національної безпеки
 • Основні принципи та процедури антикризового управління на рівні місцевих бюджетів
 • Основні принципові елементи методологічного підходу до проектування і впровадження на підприємствах підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення
 • Основні проблеми та шляхи вдосконалення корпоративного управління в Україні
 • Основні проблеми управління підприємницькими ризиками в Україні
 • Основні стадії процесу управління
 • Основні тенденції розвитку системи управління збутом на птахофабриках
 • Основні фактори впливу на фінансовий механізм управління соціальною сферою
 • Особливості та необхідність управління коштами резервного фонду державного бюджету України
 • Особливості аналізу матеріальних запасів у системі управління підприємством
 • Особливості антикризового управління в машинобудівної галузі України
 • Особливості антикризового управління в умовах фінансової кризи
 • Особливості антикризового управління на підприємствах машинобудівної галузі
 • Особливості антикризового управління фінансовими результатами підприємства
 • Особливості вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами регіону
 • Особливості взаємозв’язку організаційної культури та стратегічного управління персоналом
 • Особливості використання методів економіко-математичного моделювання при прийнятті управлінських рішень
 • Особливості використання методів економіко-математичного моделювання при прийнятті управлінських рішень
 • Особливості використання новітніх технологій в процесі ефективного управління сучасним підприємством
 • Особливості виробничої та управлінської підсистем малого підприємства
 • Особливості впровадження системи управлінського обліку на підприємствах України
 • Особливості державного управління в сфері ринкової економіки
 • Особливості ефективного управління ризиками підприємства.
 • Особливості ефективного управління товарними запасами торговельного підприємства
 • Особливості ефективної системи управління економічними ресурсами сучасних підприємств
 • Особливості закордонного досвіду управління персоналом
 • Особливості застосування функціонально-вартісного аналізу управлінського обліку в організації
 • Особливості комунікаційних процесів в управлінні
 • Особливості корпоративного управління
 • Особливості лідерства в управлінні персоналом
 • Особливості маркетингового управління якістю складової побутової техніки у торговельних підприємствах
 • Особливості методологічно-інформаційного інструментарію управлінського обліку та його роль в отриманні маркетингової інформації про конкурентів
 • Особливості мотивації управлінського персоналу
 • Особливості міжнародного стратегічного маркетингу в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 • Особливості організації бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами
 • Особливості організації економічного аналізу як складової частини управління підприємством в умовах кризи
 • Особливості організації економічного аналізу як складової частини управління підприємством в умовах кризи
 • Особливості організації та управління віртуальними підприємствами в Україні
 • Особливості організації управлінського обліку в банківських установах
 • Особливості організації управлінської праці
 • Особливості оцінки кредитоспроможності позичальників в управлінні кредитним ризиком банку
 • Особливості побудови ефективної політики управління оборотним капіталом підприємства
 • Особливості побудови управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах
 • Особливості правового статусу колегій органів державного управління російської федерації
 • Особливості процесу розробки та прийняття управлінських рішень в публічному адмініструванні
 • Особливості процесу управління податковими ризиками в національній економіці
 • Особливості розвитку інтелектуального управління бізнес-процесами
 • Особливості системи управління в кредитних спілках
 • Особливості системи управління використанням основних фондів підприємства
 • Особливості системи управління ресурсним потенціалом підприємства
 • Особливості створення та управління холдинговими компаніями
 • Особливості стратегічного планування і його місце в системі стратегічного управління
 • Особливості стратегічного управління в умовах кризи
 • Особливості стратегічного управління капітальними інвестиціями підприємства
 • Особливості стратегічного управління персоналом підприємства
 • Особливості стратегічного управління підприємствами
 • Особливості стратегічного управління підприємством
 • Особливості структури та управління товарооборотом закладів ресторанного господарства
 • Особливості сучасних концепцій внутрішньфірмового управління
 • Особливості сучасного етапу розвитку методології та застосування практики стратегічного планування діяльності органів державного управління
 • Особливості та концептуальні засади стратегічного управління переробними аграрними підприємствами
 • Особливості та методи управління колективом
 • Особливості удосконалення системи управління місцевими фінансами в Україні
 • Особливості удосконалення управління підприємством у сучасних умовах
 • Особливості управління аграрними підприємствами в умовах трансформації економіки
 • Особливості управління активами банків Запорізької області
 • Особливості управління асортиментом готельних послуг
 • Особливості управління валютними ризиками
 • Особливості управління валютними ризиками
 • Особливості управління валютними ризиками
 • Особливості управління виробничим потенціалом підприємств
 • Особливості управління виробничою діяльністю підприємства
 • Особливості управління витратами виробництва на машинобудівних підприємствах
 • Особливості управління витратами на підприємствах АПК
 • Особливості управління грошовими потоками в сучасних умовах господарювання
 • Особливості управління грошовими потоками підприємств
 • Особливості управління дебіторською заборгованістю підприємства в умовах ринкової економіки
 • Особливості управління державним боргом України за умов фінансової кризи
 • Особливості управління державним боргом та напрямки його удосконалення в Україні
 • Особливості управління державним зовнішнім боргом України
 • Особливості управління доходами торговельного підприємства в умовах кризи
 • Особливості управління капітальними інвестиціями в системі управління сучасним підприємством
 • Особливості управління колективом: формування колективу
 • Особливості управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах формування ринкової економіки
 • Особливості управління конкурентоспроможністю рекреаційних підприємств АР Крим
 • Особливості управління кредитним ризиком банку
 • Особливості управління малим підприємством
 • Особливості управління малим підприємством
 • Особливості управління малим підприємством
 • Особливості управління малим підприємством
 • Особливості управління маркетинговою діяльністю на підприємствах України в сучасних умовах господарювання
 • Особливості управління методом стандарт-костінг
 • Особливості управління мотивацією і якістю праці молокопродуктового підкомплесу в умовах зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості управління міжнародних корпорацій
 • Особливості управління оборотним капіталом підприємства
 • Особливості управління оборотним капіталом торговельних підприємств
 • Особливості управління оборотними активами на підприємствах гірничо-металургійного комплексу
 • Особливості управління оборотними активами підприємства
 • Особливості управління оборотними коштами на хлібопекарських підприємствах
 • Особливості управління персоналом аграрних підприємств.
 • Особливості управління персоналом в умовах ринку
 • Особливості управління персоналом в інноваційних організаціях
 • Особливості управління персоналом вітчизняної фірми
 • Особливості управління персоналом на підприємствах готельного бізнесу (пгб)
 • Особливості управління персоналом на підприємствах індустрії гостинності
 • Особливості управління персоналом на підприємствах індустрії гостинності
 • Особливості управління персоналом на підприємствах індустрії гостинності
 • Особливості управління персоналом на підприємствах індустрії гостинності
 • Особливості управління персоналом організації
 • Особливості управління персоналом при здійсненні диверсифікації діяльності підприємства
 • Особливості управління податковими ризиками
 • Особливості управління прибутком банку
 • Особливості управління прибутком підприємства
 • Особливості управління проблемними кредитами в умовах кризи
 • Особливості управління промисловими підприємствами у сучасних умовах
 • Особливості управління підприємствами у сучасних умовах
 • Особливості управління підприємством під час перехідного періоду
 • Особливості управління реалізацією та розвитком корпоративної соціальної відповідальності
 • Особливості управління ризиками кредитних операцій банку
 • Особливості управління ризиками на підприємствах
 • Особливості управління ризиками операцій банку з кредитування фізичних осіб
 • Особливості управління ризиком валютних операцій банку
 • Особливості управління ризиком валютних операцій в банку
 • Особливості управління ризиком оптимальної структури капіталу підприємства
 • Особливості управління ризикостійкістю підприємства
 • Особливості управління ростом вартості підприємства
 • Особливості управління системою інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності регіонів України
 • Особливості управління стресом у підприємстві
 • Особливості управління та оцінки фінансових ресурсів підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості управління трудовими ресурсами
 • Особливості управління трудовими ресурсами в умовах ринкової економіки
 • Особливості управління формуванням прибутку торговельного підприємства в сучасних умовах
 • Особливості управління фінансами в холдингових компаніях
 • Особливості управління фінансами в холдингових компаніях
 • Особливості управління фінансами державних підприємств
 • Особливості управління фінансовими потоками малих і середніх підприємств
 • Особливості управління фінансовими ресурсами в системі фінансового менеджменту суб’єкта малого підприємництва
 • Особливості управління фінансовими ресурсами промислових підприємств
 • Особливості управління фінансовими ресурсами підприємства
 • Особливості управління фінансовою діяльністю підприємств машинобудування
 • Особливості управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Особливості управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Особливості управління інтелектуальним капіталом в сучасних умовах
 • Особливості управління інтелектуальним капіталом підприємства
 • Особливості управління інтелектуальною власністю
 • Особливості управлінського обліку витрат підприємств торгівлі
 • Особливості управлінського обліку малих підприємств
 • Особливості формування кадрового управлінського потенціалу агропідприемств
 • Особливості формування системи цінностей в державному управлінні
 • Особливості формування і управління якістю послуг
 • Особливості функціонування багатоцільових структур управління підприємствами
 • Особливості функціонування та аналіз діяльності компаній з управління активами в Україні
 • Особливості японської моделі управління
 • Особливості інформаційного забезпечення управлінського обліку
 • Особливість управлінського обліку на підприємстві та проблеми його впровадження
 • Оцінка вартості державного майна як складова ефективного управління підприємством та державою загалом
 • Оцінка ефективності персоналу як основна складова управління підприємством
 • Оцінка ефективності системи управління промислових підприємств
 • Оцінка ефективності системи управління промислових підприємств
 • Оцінка ефективності системи управління підприємством
 • Оцінка ефективності управління залученим капіталом банку
 • Оцінка ефективності управління людським капіталом аграрних підприємств
 • Оцінка ефективності управління пайовими інвестиційними фондами за критеріями результативності інвестицій
 • Оцінка ефективності управління проектами
 • Оцінка ефективності управління і використання трудового потенціалу
 • Оцінка ефективності управління і використання трудового потенціалу
 • Оцінка ефективності управлінських рішень
 • Оцінка ефективності управлінської діяльності менеджера сільськогосподарського підприємства
 • Оцінка конкурентоспроможності регіону в контексті постановки задачі управління безпекою сталого розвитку
 • Оцінка макроекономічних методів управління розвитком суб’єктів господарської діяльності
 • Оцінка переваг і недоліків систем управління витратами
 • Оцінка персоналу підприємства як основна складова ефективного його управління
 • Оцінка процесу маркетингового управління реалізацією стратегій підприємств
 • Оцінка результативності системи управління оборотним капіталом підприємства
 • Оцінка ризику при прийнятті управлінського рішення
 • Оцінка стану управління робочим капіталом українських підприємств
 • Оцінка умов і тенденцій розвитку транспортної галузі України з точки зору управлінської діагностики
 • Оцінка фінансової стійкості підприємства – невід’ємна частина антикризового управління
 • Оцінка якості й перспективи вдосконалення інформаційного навантаження управлінських рішень органів місцевого самоврядування
 • Оцінка якості роботи внутрішнього контролю в системі управління пенсійним фондом України
 • Оцінка і управління процентним ризиком
 • Оцінювання ефективності управління персоналом
 • Оцінювання ефективності управління персоналом: методологічний аспект
 • Оцінювання результативності систем управління якістю вищих навчальних закладів
 • Оцінювання узгодженості параметрів управління в процесі стратегічної координації розвитку підприємства
 • Паспортизація водних обєктів як ефективний інструмент державно-управлінської діяльності
 • Переваги використання інструментів оперативного контролінгу в управлінні промисловим підприємством
 • Переваги застосування технології краудсорсингу в корпоративному управлінні
 • Передумови ефективного управління економічною безпекою підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Передумови комп’ютиризації обліково-аналітичного забезпечення управління
 • Передумови комп’ютиризації обліково-аналітичного забезпечення управління
 • Передумови та принципи формування системи управління інтелектуальним потенціалом підприємства
 • Передумови формування системи управлінського обліку в Україні
 • Передумови цільового управління житлом різних правових та споживчих характеристик
 • Передумови інформаційного забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства
 • Перехідна економіка: система управління виробництвом
 • Персонал підприємства: системи управління
 • Перспективи впровадження управління витратами за центрами фінансової відповідальності на підприємствах ГМК України
 • Перспективи управління державним боргом України
 • Перспективні напрями аналізу та моделювання процесів управління маркетинговим комунікаційним процесом
 • Питання визначення функцій оперативного контролю в системі управління
 • Питання класифікації витрат в управлінському обліку
 • Питання системи управління якістю на промисловому підприємстві
 • Питання централізації чи децентралізації фінансового менеджменту при здійсненні заходів управління валютними ризиками підприємства
 • Питання якості в управлінні промисловими підприємствами
 • Планування оборотних активів як необхідна складова управління оборотними активами підприємства
 • Планування стратегічного управління фінансовими ресурсами підприємства
 • Планування як основна функція управління
 • Платоспроможність підприємства та управління грошовими активами
 • Платоспроможність підприємства та управління грошовими потоками
 • Побудова організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 • Побудова процесів управління організаційними знаннями як передумова управління інтелектуальним капіталом
 • Побудова стратегічної карти управління оборотними активами на основі застосування концепції ЗСП
 • Побудова стратегії управління фінансовою стійкістю підприємства в середовищі business studio
 • Побудова структурно-функціональної моделі управління фінансовою стійкістю
 • Поглиблення взаємодії міжнародного і національного права та вплив цих процесів на державну політику щодо управління територіями та реформування територіального устрою України
 • Податкове стимулювання як метод управління інноваційною діяльністю підприємств
 • Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами
 • Податкові аспекти управління витратами підприємства
 • Податкові зміни в управлінні прибутком підприємства
 • Податкові ризики та система управління ними
 • Поділ праці та організація управління
 • Показники та критерії оптимальності бюджетування управління господарською діяльністю підприємства
 • Показники фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством
 • Покращення використання мотиваційних механізмів в управлінні виробничою діяльністю підприємства
 • Покращення механізму управління якістю туристичних послуг
 • Політика антикризового управління при загрозі банкрутства
 • Політика антикризового фінансового управління підприємством при загрозі банкрутства
 • Політика ефективного управління дебіторською заборгованістю молокопереробних підприємств
 • Політика управління оборотними активами підприємства
 • Політика управління оборотними коштами
 • Політика управління інвестиціями фірми
 • Політичні права, як можливість впливу в управлінні державними і суспільними справами
 • Політичні інститути: суб’єкти управління сільськими територіями
 • Поняття «товарні запаси» та їх місце у системі управління діяльністю торговельного підприємства
 • Поняття «товарні запаси» та їх місце у системі управління діяльністю торговельного підприємства
 • Поняття антикризового управління підприємств в умовах глобальної світової кризи
 • Поняття державного управління
 • Поняття організаційної структури управління підприємством
 • Поняття організаційної структури управління суб’єкта підприємницької діяльності, як невід’ємного явища в процесі формування, діяльності і розвитку будь-якої організації (підприємства)
 • Поняття та етапи управлінського циклу. Управлінські рішення
 • Поняття та завдання фінансового механізму управління ліквідністю комерційного банку
 • Поняття та зміст управління інноваційними процесами в АПК
 • Поняття та необхідність антикризового управління організацією
 • Поняття та особливості управління інвестиційним портфелем банку в умовах нестабільної економічної ситуації
 • Поняття та правове регулювання державно-управлінських відносин
 • Поняття та сутність управління маркетингової діяльністю підприємства при виході на зовнішній ринок
 • Поняття фінансового ризику в системі управління фінансовими ресурсами підприємства
 • Портфель фінансових інвестицій: поняття та управління
 • Порівняльний аналіз умов людського розвитку за управлінської та за української систем формування доходів
 • Порівняння ПCБО та МСБО, щодо розкриття інформації з обліку доходів за видами діяльності з метою прийняття управлінських рішень
 • Постановка задачі визначення ефективності управління маркетинговими комунікаціями підприємства
 • Потенціал впливу нотаріату на ефективність державного управління, перспективи державотворення та суспільного розвитку
 • Пошуки ефективної організації управління підприємством
 • Поєднання професій, спеціальностей і трудових функцій як елемент покращення організації праці та удосконалення управління персоналом на підприємстві
 • Правила видання обов’язкових постанов місцевими органами влади і управління в радянському праві 20-30 років хх століття
 • Правила управління змінами на підприємстві
 • Право повного господарського відання та право оперативного управління
 • Правове забезпечення управління
 • Правові аспекти управління операціями cash-менеджменту
 • Практика та теорія управління державою: еволюція соціально-ціннісних поглядів
 • Практичний менеджмент: мотивація як функція управління
 • Предмет, метод та теорія науки управління
 • Прибуток підприємства як економічна категорія та об’єкт управління
 • Прибуток підприємства як економічна категорія та об’єкт управління
 • Прибуток – важливий інструмент управління економікою
 • Прибуток сільськогосподарських підприємств та його управління
 • Прибуток як складова механізму управління фінансами підприємства
 • Прийняття ефективних управлінськіх рішеннь у фінансово- податковій сфері
 • Прийняття стратегічних рішень в управлінні виробничим процесом
 • Прийняття управлінських рішень
 • Прийняття управлінських рішень в СЕБП: системний підхід
 • Прийняття управлінських рішень в операційному менеджменті
 • Прийняття управлінських рішень на основі аналізу фінансової звітності
 • Прийняття управлінських рішень на основі аналізу фінансової звітності
 • Прийняття управлінських рішень на основі звітності підприємства
 • Прийняття управлінських рішень: моделі і методи
 • Прийняття управлінських рішень: основи теорії та процес
 • Прийняття управлінських рішень: принципи та характерні особливості
 • Прийняття управлінських рішень: системи підтримки
 • Прийняття управлінських рішень: теорія, практика та передумови
 • Принцип демократичного централізму в державному управлінні незалежної України
 • Принципи антикризового управління підприємством
 • Принципи процесного підходу для опису процесів управління підприємством
 • Принципи управління активними та пасивними операціями комерційного банку
 • Принципи управління брендом
 • Принципи управління грошовими потоками підприємства
 • Принципи управління державною власністю
 • Принципи управління державною власністю в Україні
 • Принципи управління діяльністю банку в процесі реалізації стратегічних рішень
 • Принципи управління логістичними витратами підприємства
 • Принципи управлінської діяльності України та швейцарії (аналіз сучасного стану розвитку)
 • Принциповий підхід до системи управління якістю продукції
 • Природа управління в корпоративному правовідношенні
 • Прискорений розвиток стратегічного управління як передумова успішного функціонування підприємств АПК
 • Пристосування методики управління проектами в управлінні розвитком компанії
 • Про деякі аспекти корпоративного управління банківською діяльністю
 • Про деякі аспекти управління та ефективності використання основних фондів
 • Про особливості управління неприбутковими фінансовими організаціми
 • Про особливості управління підприємствами аграрного ремонтно-технічного сервісу
 • Про управління грошовими потоками підприємства
 • Проблема організації управління трудовими ресурсами як резервом ресурсного потенціалу торговельного підприємства
 • Проблема поєднання даних амортизаційного обліку в бухгалтерському та управлінському обліку.
 • Проблема управління в Росії у ХVII ст.: погляди вчених
 • Проблема управління дебіторською заборгованістю підприємства та шляхи її вирішення
 • Проблема управління прибутком підприємства в сучасних умовах
 • Проблематика управління фінансовими ризиками у державній митній справі України
 • Проблеми впровадження систем управління якістю на вітчизняних підприємствах
 • Проблеми управління витратами на підприємстві
 • Проблеми антикризового управління підприємством
 • Проблеми в сфері управління плинністю персоналу підприємства
 • Проблеми в сфері управління плинністю персоналу підприємства
 • Проблеми вдосконалення управлінського обліку на підприємствах
 • Проблеми вдосконалення управлінського обліку
 • Проблеми вдосконалення управлінського обліку на українських підприємствах.
 • Проблеми ведення управлінського обліку на малих підприємствах
 • Проблеми визначення та управління державним боргом
 • Проблеми використання економічного аналізу у сучасній філософії управління підприємством
 • Проблеми використання концепції управління результативністю діяльності підприємств
 • Проблеми використання концепції управління результативністю діяльності підприємств
 • Проблеми використання стратегічного планування в управлінні підвищенням конкурентоспроможності підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Проблеми використання стратегічного планування в управлінні підвищенням конкурентоспроможності підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Проблеми використання сучасних інформаційних ресурсів в управлінні підприємством
 • Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах
 • Проблеми впровадження управлінського обліку на українських підприємствах
 • Проблеми державного управління розвитку малого підприємництва в Україні
 • Проблеми державного управління туристичною сферою України
 • Проблеми застування стандартів з управління якості на вітчизняних підприємствах (на прикладі підприємств м.вінниця)
 • Проблеми класифікації управлінських документів
 • Проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи їх вирішення
 • Проблеми корпоративного управління та шляхи їх вирішення
 • Проблеми механізму управління та обслуговування державного боргу
 • Проблеми обліку та управління товарними запасами на підприємствах торгівлі
 • Проблеми оптимізації стану дебіторської заборгованості в умовах антикризового управління
 • Проблеми організації управлінського обліку запасів
 • Проблеми оцінки ефективності системи управління персоналом
 • Проблеми оцінки ефективності системи управління персоналом
 • Проблеми оцінки та управління процентним ризиком комерційних банків
 • Проблеми подолання кризи управління персоналом
 • Проблеми прийняття управлінських рішень за умов інтенсифікації процесів середовищ підприємства
 • Проблеми проведення стратегічного аналізу в процесі прийняття управлінських рішень
 • Проблеми процесу взаємодії органів управління акціонерним товариством
 • Проблеми реалізації системи управління охорони праці на підприємстві
 • Проблеми регулювання та реформування системи управління державним боргом в Україні
 • Проблеми розвитку теорії системи бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління підприємством
 • Проблеми розвитку управлінського обліку в сучасних умовах та шляхи їх вирішення
 • Проблеми створення систем управління якістю на підприємствах України
 • Проблеми стратегічного управління на сучасному етапі господарювання
 • Проблеми стратегічного управління розвитком підприємства в умовах ринкової економіки України
 • Проблеми та особливості впровадження SWOT-аналізу в практику стратегічного управління вітчизняних підприємств
 • Проблеми та перспективи вдосконалення системи управління бюджетом
 • Проблеми та перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств
 • Проблеми та перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств
 • Проблеми та шляхи вдосконалення управління банківською системою України
 • Проблеми удосконалення управління оборотним капіталом підприємства
 • Проблеми удосконалення управління витратами виробництва на вітчизняних підприємствах
 • Проблеми управління адміністративними витратами
 • Проблеми управління в умовах технологічних новацій: поєднання досліджень і розробок
 • Проблеми управління валютним ризиком банку в сучасних умовах
 • Проблеми управління вартістю капіталу державних підприємств
 • Проблеми управління грошовими потоками вітчизняних підприємств
 • Проблеми управління грошовими потоками вітчизняних підприємств
 • Проблеми управління дебіторською заборгованістю вітчізняних підприємств
 • Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємства та шляхи їх вирішення
 • Проблеми управління державним боргом
 • Проблеми управління державним боргом України
 • Проблеми управління державним боргом України
 • Проблеми управління державним боргом та шляхи їх вирішення
 • Проблеми управління доходами місцевих бюджетів в Україні
 • Проблеми управління збутом в сучасних умовах
 • Проблеми управління збутом в сучасних умовах
 • Проблеми управління знаннями в організації
 • Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної економіки
 • Проблеми управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Проблеми управління ліквідністю банків та шляхи їх вирішення
 • Проблеми управління персоналом вугледобувних підприємств України
 • Проблеми управління приватизованих підприємств
 • Проблеми управління підприємством в стані занепаду шляхом впровадження інноваційної стратегії
 • Проблеми управління підприємством в умовах кризи
 • Проблеми управління результатами діяльності підприємств торгової мережі супермаркетів
 • Проблеми управління ризиками в інвестиційних проектах
 • Проблеми управління ризиком валютних операцій в банку
 • Проблеми управління соціальними витратами
 • Проблеми управління та здійснення аналізу дебіторської заборгованості в сучасних економічних умовах
 • Проблеми управління та оцінки фінансових ресурсів підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності
 • Проблеми управління трудовими ресурсами
 • Проблеми управління фінансами відкритих акціонерних товариств
 • Проблеми управління фінансовим станом підприємства
 • Проблеми управління фінансовими ресурсами підприємства та шляхи їх вирішення
 • Проблеми управління фінансовими ресурсами на підприємстві
 • Проблеми управління фінансовими ризиками на підприємствах України
 • Проблеми управління якістю підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України
 • Проблеми управління інвестиційною привабливістю підприємств
 • Проблеми управлінського обліку витрат на виробництво продукції в ринкових умовах
 • Проблеми управлінського обліку витрат на оплату праці в будівництві
 • Проблеми формування корпоративного управління в Україні
 • Проблеми формування стратегії управління персоналом
 • Проблеми щодо оцінки ефективності управління підприємством
 • Проблеми і перспективи виокремлення і застосування центрів відповідальності в системі управлінського обліку на вітчизняних молокопереробних підприємствах
 • Проблеми і шляхи підвищення капіталізації банківських установ в управлінні капіталом банку
 • Проблемні аспекти корпоративного управління в Україні та шляхи їх вирішення
 • Проблемні питання впровадження управлінського обліку в практику банків України
 • Проблемні питання оцінки біологічних активів в управлінні сільськогосподарським підприємством
 • Проблемні питання оцінювання рівня економічної безпеки компаній з управління активами
 • Проблемні питання сертифікації системи управління якістю на підприємствах поштового зв’язку
 • Проблемні питання управління зниженням витрат виробництва та собівартості продукції
 • Проблемні питання управління персоналом в умовах ринку
 • Проблемні питання щодо класифікації витрат в управлінському обліку
 • Проведення державно-управлінських реформ та систематизація принципів підготовки
 • Прогнозування проблемної заборгованості як метод удосконалення системи управління кредитним портфелем банку
 • Прогнозування стратегічного управління підприємством
 • Прогнозування та стратегічне планування діяльності підприємства як найважливіша функція управління господарюючим суб’єктом
 • Програмно-цільовий метод як новий погляд на державне управління бюджетною сферою
 • Прогресивні чинники підвищення ефективності управління готельним підприємством
 • Проектний менеджмент як механізм ефективного управління
 • Проектний менеджмент як специфічна галузь управління
 • Проектний підхід в управлінні підприємством, як важлива складова його успішного функціонування
 • Пролеми впровадження управлінського обліку на підприємствах хлібопекарської промисловості
 • Промислово-фінансові групи як організаційна форма управління внутрішніми інвестиціями
 • Пропозиції щодо стратегічного управління вторинним використанням ресурсів
 • Пропозиції щодо удосконалення моральної мотивації в системі управління персоналом підприємства
 • Професійно-технічна освіта: реформування управління
 • Процес прийняття управлінських рішень
 • Процес стратегічного управління підприємством
 • Процес управління виробництвом: сутність, складові
 • Процес управління маркетингом на підприємстві
 • Процес управління фінансовими ресурсами підприємства
 • Процес управління інтелектуальною власністю підприємства
 • Процес управління: зміст, сутність, технологія, процедури
 • Процес управління: інформаційне забезпечення
 • Процес ухвалення управлінських рішень: проблеми інформаційного забезпечення
 • Процес формування фінансового капіталу суб’єктів господарювання в контексті теорії корпоративного управління
 • Процес інформаційної ув’язки задач функції аналізу із задачами інших підсистем управління
 • Процеси управління
 • Процеси управління та фінансування економіки України на муніципальному рівні
 • Процесний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства
 • Пріоритетні напрями управління витратами виробництва в сучасних умовах господарювання
 • Пріоритетні напрямки стратегічного управління активами торговельного підприємства в період фінансової кризи
 • Пріоритетність ділової репутації в системі управління сучасного господарюючого суб’єкта
 • Психіка людини як предмет психології управління
 • Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та управління
 • Підвищення ефективності надання управлінських послуг в сфері державного управління
 • Підвищення ефективності діяльності банку шляхом удосконалення методів управління депозитними операціями
 • Підвищення ефективності управління вуглевидобувними підприємствами шляхом реалізації найважливіших інструментів господарювання – нагальна проблема вугільних регіонів Донбасу
 • Підвищення ефективності управління грошовими потоками у розрізі галузі виробництва керамічних плиток та плит
 • Підвищення ефективності управління державними видатками на основі програми економічних реформ
 • Підвищення ефективності управління за рахунок інформаційних технологій
 • Підвищення ефективності управління кредитними ризиками банку шляхом побудови стратегічної карти
 • Підвищення ефективності управління місцевими фінансами через запровадження програмно-цільового методу
 • Підвищення ефективності управління основними фондами на підприємстві роздрібної торгівлі
 • Підвищення ефективності управління персоналом на підприємстві
 • Підвищення ефективності управління підприємств індустрії гостинності
 • Підвищення ефективності управління регіональною системою охорони здоров
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом впровадження маркетингового управління
 • Підвищення морально-етичних якостей працівників контрольно – ревізійної служби як запорука ефективності державного управління
 • Підвищення ролі синергетичної концепції управління грошовими коштами комунальних підприємств в період інституційних перетворень
 • Підготовка управлінських кадрів: світовий досвід, приклади
 • Підготовка фахівців з управління персоналом та економіки праці
 • Підготовка інформації для обгрунтування управлінських рішень
 • Підприємницька діяльність: управління та державні гарантії
 • Підприємство ринкового типу: управління та планування
 • Підприємство: принципи організації управління
 • Підтримка прийняття управлінських рішень на основі нагромадження прийомів управління
 • Підходи до визначення ефективності системи управління персоналом в аграрних підприємствах
 • Підходи до визначення змісту стратегічного управління підприємством
 • Підходи до оцінювання управлінського потенціалу підприємств
 • Підходи до управління персоналом у віртуальних підприємствах
 • Підходи до управління інноваціями на підприємстві
 • Підходи щодо управління фінансовою безпекою підприємства
 • Підхід до управління розвитком машинобудівного підприємства з використанням моделі стратегічних карт
 • Раціональне управління персоналом на підприємстві
 • Реалізація управлінських і фінансових інновацій
 • Реалізація функції контролю в системі державного управління
 • Реалії розвитку корпоративного управління на тлі реалізації Закону України «Про акціонерні товариства»
 • Ревізія запасів як форма контролю управління підприємством
 • Регіональна цільова програма – як інструмент управління соціально–економічним розвитком регіону
 • Регіональне управління процесами відтворення трудових ресурсів на підприємствах харчової промисловості
 • Регіональний аспект становлення українського державного управління
 • Регіональні аспекти управління розвитком галузі туризму
 • Резон бюджетування в управлінні інноваційним розвитком підприємств
 • Рекомендації з управління прибутком на підприємстві
 • Рекомендації щодо управління холдинговими системами в Україні
 • Рекрутінг, як методологія підбору кадрів в управлінні персоналом
 • Реструктуризація промислового підприємства як ефективний засіб антикризового фінансового управління
 • Реструктуризація підприємств як інструмент антикризового управління
 • Реструктуризація як ефективний метод управління розвитком торговельних мереж
 • Реструктуризація як ефективний метод управління розвитком торговельних мереж
 • Рефлексивна діяльність в управлінні
 • Реформування організаційних структур управління
 • Реформування системи управління українським державним боргом
 • Ризик – менеджмент, як інструмент управління господарським ризиком підприємства
 • Ризик-менеджмент як інструмент управління інвестиційною діяльністю підприємства: теоретичний аспект
 • Ризик-менеджмент як інтегрований процес управління підприємством
 • Ризики в сільському господарстві : виявлення, оцінка, управління
 • Ризики лізингової діяльності та методи управління ними
 • Ризики підприємницької діяльності у контексті управління економічною безпекою
 • Ризики товарних кредитів та їх роль в управлінні оборотним капіталом
 • Ризики: види, вимірювання та управління
 • Ризики: концепція управління, поняття, сутність та визначення
 • Ринкова економіка: особливості фінансового управління
 • Ринкова економіка: управління персоналом
 • Ринкові перетворення в економіці країни ставлять нові вимоги до якості обліково-аналітичної інформації кожного банку, на підставі якої приймаються управлінські рішення
 • Робота з системою ключових показників діяльності як елемент механізму стратегічного контролінгу в управлінні торговельними мережами
 • Робота з системою ключових показників діяльності як елемент механізму стратегічного контролінгу в управлінні торговельними мережами
 • Розвиток державного сектору економіки: концептуальний підхід та принципи управління
 • Розвиток економіки: управління продуктивністю
 • Розвиток систем управління якістю: основні етапи
 • Розвиток системи управління кредитними ризиками банку
 • Розвиток сучасних управлінських технологій в трансформаційній економіці України
 • Розвиток та управління фінансовим плануванням
 • Розвиток управлінського обліку в Україні
 • Розвиток управлінського обліку в світових системах обліку
 • Розвиток фіскальних важелів управління обсягами споживання й заощадження в сучасних умовах
 • Розвиток як фактор антикризового управління та засіб підвищення антикризової стійкості
 • Розподіл повноважень між рівнями управління регіональних систем
 • Розподіл функцій в апараті управління організацією
 • Розробка й обґрунтування пропозицій по удосконаленню управління господарським портфелем АКБ “Енергобанк”
 • Розробка комплексу мотиваційних заходів у процесі управління персоналом у сучасних умовах
 • Розробка моделі ефективного управління трудовими ресурсами в сільських регіонах
 • Розробка підходів до підвищення ефективності управління малими підприємствами на основі контролінгу
 • Розробка стратегії управління використанням трудових ресурсів аграрної сфери регіону
 • Розробка стратегії управління матеріально-технічною базою підприємства
 • Розробка стратегії управління матеріально-технічною базою підприємства
 • Розробка стратегії управління прибутком
 • Розробка сучасних аналітичних інструментів управління будівельним інвестиційним проектом тимчасовою девелоперською компанією, побудованою як зв’язано диверсифікована система
 • Розроблення моделі антикризового управління підприємством
 • Роль аналізу в ефективному управлінні матеріальними ресурсами
 • Роль аналізу поточної дебіторської заборгованості при оцінці обґрунтованості управлінських рішень
 • Роль аналізу фінансового стану в управлінні підприємством
 • Роль аудиту інвестиційної діяльності в управлінні сучасним підприємством
 • Роль бухгалтерського обліку в управлінні підприємством
 • Роль бухгалтерського обліку в управлінні інноваційною діяльністю
 • Роль бюджетування в управлінському обліку
 • Роль внутрішнього аудиту в управлінні кредитним портфелем комерційного банку
 • Роль держави у побудові ефективної системи управління промисловим комплексом
 • Роль державного управління у соціально-культурній сфері
 • Роль ділового листування в управлінні трудовими ресурсами
 • Роль ділової активності в підвищенні ефективності управління машинобудівним підприємством
 • Роль економічного аналізу в бухгалтерському та управлінському обліку
 • Роль економічного аналізу в управлінні сучасним підприємством
 • Роль звітності сільськогосподарських підприємств для інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття фінансово-економічних управлінських рішень
 • Роль керівника в процесі прийняття управлінських рішень
 • Роль класифікації витрат в процесі управління підприємством
 • Роль комплексу маркетингових комунікацій в системі управління підприємством
 • Роль контролінгу в системі управління підприємством
 • Роль контролінгу в системі управління сучасним підприємством
 • Роль лідерства в управлінні
 • Роль менеджера в процесі управління конфліктами
 • Роль менеджера в системі прийняття управлінських рішень
 • Роль менеджера в системі прийняття управлінських рішень
 • Роль менеджменту у сучасному управлінні персоналом в кризовий період
 • Роль механізму мотивації праці в управлінні персоналом
 • Роль морально-етичних та соціально-психологічних аспектів управління персоналом у процесі забезпечення стабільності трудового колективу підприємства
 • Роль мотивації в ефективному управлінні операційною системою
 • Роль мотивації в управлінні. Зарубіжний досвід
 • Роль мотивації в управлінській діяльності
 • Роль мотивації у стратегічному управлінні персоналом готельного підприємства
 • Роль обліково-економічного забезпечення витрат і калькулювання собівартості в системі управління якістю продукції та її завдання
 • Роль оперативного аналізу в управлінні підприємством
 • Роль персоналу в системі управління якістю
 • Роль податкового планування в управлінні податками в страхових організаціях
 • Роль прогнозування в системі управління бізнесом
 • Роль служби управління персоналом у реалізації організаційних змін підприємства
 • Роль сучасних управлінських моделей в технологіях бюджетування
 • Роль та місце управління фінансовими ризиками в формуванні фінансової стратегії підприємства
 • Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на вітчизняних підприємствах
 • Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на підприємстві
 • Роль фінансово-господарського контролю у системі управління
 • Роль фінансового аналізу в процесі прийняття управлінських рішень
 • Роль фінансового моніторингу в системі управління якістю на рівні підприємтсва
 • Роль фінансового обліку як інформаційної бази системи управління підприємством
 • Роль фінансової стратегії у системі управління фінансами підприємства
 • Роль центрів відповідальності в управлінському обліку
 • Роль і значення управління витратами в сучасних умовах
 • Роль інновацій в системі управління підприємствами ресторанного господарства
 • Роль інформаційних технологій в управлінні ризиками банківської діяльності
 • Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств
 • Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств
 • Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств
 • Роль інформаційної діяльності в управлінні бізнесом
 • Роль інформації в управлінні суб′єктами туристичної діяльності
 • Рівновага як принцип управління розвитком підприємства
 • Рівні та основні показники оцінки ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом
 • Самоуправління та самовдосконалення менеджера
 • Санація в антикризовому управлінні
 • Світовий досвід державного управління
 • Світовий досвід державного управління розвитком малого підприємництва і можливості його адаптації в Україні
 • Світовий досвід корпоративного управління на вітчизняному ринку: вплив та сучасні тенденції
 • Світові концепції управління трудовими ресурсами як складовими чинниками конкурентоспроможності підприємства
 • Світові тенденції розвитку загальної середньої освіти в призмі реформування системи державного управління
 • Сервісна політика підприємства в системі управління якістю
 • Сервісна політика підприємства в системі управління якістю
 • Символічний ресурс як забезпечення ефективності державного управління в умовах соціальних зрушень
 • Синергетичність управління системою запобігання та протидії злочинності
 • Систем управління банківськими ризиками у світлі посилення глобалізаційних та кризових явищ у світі
 • Система управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел
 • Система Управлінського обліку
 • Система адаптивного управління прибутком підприємства
 • Система антикризового управління діяльністю торговельного підприємства
 • Система антикризового управління діяльністю торговельного підприємства
 • Система антикризового управління підприємством
 • Система антикризового управління як механізм фінансової стабілізації
 • Система державних закупівель: удосконалення інструментів управління
 • Система документів-регламентів регулюючого впливу на об’єкти управління
 • Система забезпечення якості управління процесами
 • Система заходів щодо поліпшення управління ліквідністю банківської системи
 • Система мотивації праці управлінських працівників в ФГ «Стріла»
 • Система мотивації як засіб побудови стратегії управління персоналом
 • Система обліку як інформаційна база прийняття управлінських рішень
 • Система організації та управління економічною безпекою машинобудівних підприємств
 • Система організації управлінського обліку комунальних підприємств
 • Система оцінювання роботи управлінського персоналу
 • Система показників оцінки конкурентоспроможності продукції, які характеризують ефективність ринку збуту товарів-виробів фірми-продуцента, що грунтуються на інформації управлінського обліку
 • Система реалізації організаційно-адаптивного механізму управління підприємством
 • Система ризиків в управлінні підприємством готельного господарства
 • Система та етапи управління витратами на підприємстві
 • Система управління в банку Ощадного банку України Путивльського відділення
 • Система управління валютним ризиком банку
 • Система управління витратами
 • Система управління витратами виробництва за центрами відповідальності
 • Система управління витратами на підприємстві
 • Система управління витратами підприємства
 • Система управління власним капіталом підприємства
 • Система управління економічними ризиками господарської діяльності підприємства
 • Система управління ефективністю ПАТ КБ «Приватбанк» на основі swot-аналізу
 • Система управління маркетинговою діяльністю видавництва
 • Система управління оборотними активами підприємств
 • Система управління персоналом: сучасне розуміння
 • Система управління ризиками у реалізації проектів державно-приватного партнерства
 • Система управління ризиками інвестиційного проекту
 • Система управління ризиками інвестиційного проекту
 • Система управління якістю – запорука успіху
 • Система управління інвестиційною діяльністю в соціально-економічному розвитку України
 • Система управління інноваційним потенціалом банку як економічна категорія
 • Система управління – як напрямок підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості
 • Система управлінського обліку у банківських установах
 • Система фінансового управління
 • Системи економічного управління
 • Системи підтримки прийняття управлінських рішень
 • Системи управління витратами на підприємстві
 • Системи управління ефективністю економічного розвитку підприємства
 • Системи управління якістю на промислових підприємствах
 • Системи управління якістю продукції
 • Системи і моделі корпоративного управління
 • Системна модель управління підприємством: структура, елементи та напрями удосконалення
 • Системне управління містом в транзитивній економіці
 • Системний аналіз зарубіжного досвіду щодо управління кредитним ризиком комерційних банків
 • Системний аналіз процесів управління багатономенклатурним запасом в умовах різного ступеню невизначеності попиту
 • Системний підхід до дослідження управління розвитком підприємства
 • Системний підхід до управління та його зміст
 • Системний підхід при управлінні витратами
 • Системний підхід при управлінні витратами
 • Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Системні аспекти державного управління
 • Складники європейського управління: компетенції та цілі
 • Складові елементи інформаційного забезпечення системи управління персоналом
 • Складові системи управління кадровим потенціалом підприємства
 • Складові системи управління кадровим потенціалом підприємства
 • Складові системи управління кадровим потенціалом підприємства
 • Складові системи управління кадровим потенціалом підприємства
 • Складові формування адаптивно-організаційного механізму управління підприємства
 • Служба управління персоналом: діагностична модель
 • Собівартість продукції як ваговий інструмент управління витратами підприємства
 • Соціальне управління: інноваційні підходи
 • Соціальне управління: інформаційно-аналітичне забезпечення
 • Соціальний менеджмент як елемент системи управління підприємством
 • Соціальний моніторинг управління якістю
 • Соціально-психологічні аспекти управління
 • Соціально-психологічні методи управління персоналом підприємства
 • Соціальні методи менеджменту та їх місце в структурі управління підприємством
 • Специфіка діяльності управлінського персоналу у підприємствах України
 • Специфіка процесу управління інноваційними процесами на підприємстві
 • Специфіка управління персоналом підприємства в період кризи
 • Специфіка управління підприємницькими ризиками
 • Специфічні принципи місцевого управління в зарубіжних країнах: принцип солідарності
 • Способи антикризового управління фірмою та методика діагностики криз в організації
 • Способи управління страховим портфелем
 • Стабілізаційна стратегія як спосіб управління оборотним капіталом
 • Стабілізація фінансового стану підприємства за допомогою антикризового управління
 • Стан управління фінансовою стійкістю АТ «ВО «Конті»
 • Створення в системах управління підприємствами функціональної підсистеми бухгалтерський облік
 • Створення ефективної системи управління стратегічними ресурсами на підприємстві
 • Створення комплексної системи управління якістю послуг
 • Створення системи управління грошовими потоками підприємства, як запорука фінансової стабільності підприємства
 • Створення системи якісного сервісу – проблема творчого підходу в управлінській діяльності
 • Створення ситуаційного центру управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями комерційного банку
 • Створення і розвиток у складі системи управління підприємством самостійної функціональної підсистеми «Бюджетування»
 • Створення і розвиток у складі системи управління промисловим підприємством самостійної функціональної підсистеми “бюджетування”
 • Стиль управління як загроза кадровій та соціальній безпеці
 • Стилі управління: моделі та види
 • Стимулювання нарощування власного капіталу банків в контексті стратегії антикризового управління
 • Стимулювання праці як спосіб ефективного управління персоналом підприємства
 • Стимулювання і мотивація управлінської праці у трансформаційній економіці України
 • Стохастичність результатів діяльності підприємств і системи управління активами
 • Стратегічна карта як інструмент ефективного управління фінансовою стійкістю підприємства
 • Стратегічна карта як інструмент стратегічного управління фінансовою безпекою підприємства
 • Стратегічна карта як інструмент стратегічного управління фінансовою безпекою підприємства
 • Стратегічна карта як інструмент стратегічного управління фінансовою безпекою підприємства
 • Стратегічна концепція антикризового управління авіаційним підприємством
 • Стратегічне управління готельним підприємством
 • Стратегічне значення управління активами підприємства
 • Стратегічне планування та управління прибутком підприємства
 • Стратегічне планування: зміст і місце у процесі стратегічного управління
 • Стратегічне позиціонування рівня ефективності управління капіталом підприємства
 • Стратегічне управління готельним підприємством
 • Стратегічне управління в рамках забезпечення стабільності функціонування та розвитку вітчизняних підприємств
 • Стратегічне управління в сфері послуг
 • Стратегічне управління витратним механізмом підприємства в умовах фінансової кризи
 • Стратегічне управління емісійною діяльність комерційних банків на ринку боргових цінних паперів
 • Стратегічне управління комерційною діяльністю підприємства: оцінка конкурентоспроможності
 • Стратегічне управління комплексом комунікацій ВНЗ
 • Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств
 • Стратегічне управління маркетинговим потенціалом в умовах кризової економіки
 • Стратегічне управління маркетинговим потенціалом в умовах кризової економіки
 • Стратегічне управління маркетинговою діяльністю торговельних підприємств: тенденції та проблеми
 • Стратегічне управління на підприємствах авіакосмічної промисловості України в контексті створення технопарків
 • Стратегічне управління організацією
 • Стратегічне управління організацією, як реалізація цільового підходу
 • Стратегічне управління персоналом
 • Стратегічне управління персоналом підприємств у сучасних умовах господарювання
 • Стратегічне управління персоналом підприємства
 • Стратегічне управління персоналом підприємства
 • Стратегічне управління прибутком на вітчизняних підприємствах
 • Стратегічне управління прибутком підприємства
 • Стратегічне управління прибутком підприємства
 • Стратегічне управління прибутком підприємства з урахуванням стадії його життєвого циклу
 • Стратегічне управління продуктивністю праці як один із основних чинників створення конкурентних переваг підприємства
 • Стратегічне управління підприємством
 • Стратегічне управління підприємством: процес та складові частини
 • Стратегічне управління рекламною діяльністю підприємства
 • Стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства
 • Стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства в Україні
 • Стратегічне управління ризиками маркетингової взаємодії ПАТ “Вінтер”
 • Стратегічне управління розвитком підприємства
 • Стратегічне управління транснаціональною корпорацією
 • Стратегічне управління фінансами в системі менеджменту підприємства
 • Стратегічне управління фінансовим потенціалом підприємства
 • Стратегічне управління як основа успіху підприємства
 • Стратегічне управління інноваційним розвитком економіки
 • Стратегічне управління – крок до розвитку підприємства
 • Стратегічне управління: аналіз діяльності фірми
 • Стратегічне управління: фактори зовнішнього середовища
 • Стратегічний аналіз та його місце в системі управління
 • Стратегічний аналіз в системі управління підприємством
 • Стратегічний аналіз середовища функціонування ПАТ «Хорольський МКК ДП» в контексті управління фінансовою стійкістю на основі використання технології PEST – аналізу
 • Стратегічний аналіз та його місце в системі управління
 • Стратегічний контролінг як інструмент управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Стратегічний менеджмент як ефективний інструмент управління підприємством
 • Стратегічний менеджмент як управлінський процес
 • Стратегічний менеджмент як інструмент управління інноваціями
 • Стратегічний менеджмент – сучасний інструмент управління підприємством
 • Стратегічний потенціал та його значення у стратегічному управлінні вищим навчальним закладом
 • Стратегічний потенціал підприємства як об’єкт управління
 • Стратегічний підхід до управління комерційною діяльністю підприємства
 • Стратегічний характер координаційного управління діяльністю підприємства
 • Стратегічні аспекти формування адаптивно-організаційного механізму управління підприємством
 • Стратегічні зміни в процесі стратегічного управління підприємством
 • Стратегічні зміни в процесі стратегічного управління підприємством
 • Стратегічні зміни в процесі стратегічного управління підприємством
 • Стратегічні моделі управління формуванням фінансової стратегії підприємства
 • Стратегічні орієнтири загальноєвропейської практики управління газовою промисловістю
 • Стратегічні управлінські рішення у формуванні амортизаційної політики
 • Стратегія державного управління АПК України: роль держави, тенденції та перспективи
 • Стратегія підприємства в управлінні обіговими коштами
 • Стратегія розвитку підприємств металургійної галузі у контексті управління змінами
 • Стратегія розвитку інформаційної системи управління на підприємствах
 • Стратегія стійкого розвитку як основа процесів управління
 • Стратегія управління активами
 • Стратегія управління активними і пасивними операціями банку
 • Стратегія управління витратами операційної діяльності підприємства
 • Стратегія управління доходами торговельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки
 • Стратегія управління доходами торговельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки
 • Стратегія управління доходами торговельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки
 • Стратегія управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства
 • Стратегія управління кредитним ризиком банку
 • Стратегія управління оборотним капіталом підприємства
 • Стратегія управління підприємством в умовах кризи
 • Стратегія управління та її типи. Нейтралізація негативної поведінки
 • Стратегія управління туристичним потенціалом України в умовах зовнішньоекономічної діяльності
 • Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства
 • Стратегія управління інноваціями на підприємствах
 • Стратегії гарантування економічної безпеки компаній з управління активами
 • Стратегії гарантування економічної безпеки компаній з управління активами
 • Стратегії управління корпоративним розвитком сільського господарства
 • Стратегії управління персоналом
 • Стратегії управління трудовими ресурсами на промисловому підприємстві як чинник його конкурентоспроможності
 • Страховий ринок України: стан, перспективи розвитку та управління ним
 • Страхування як метод управління ризиками в агросфері
 • Стрес-менеджмент, як ефективний метод управління стресом
 • Структура відділу маркетингу у загальній системі управління підприємства
 • Структура комісійних доходів комерційного банку та особливості проведення їх аналізу для управлінських потреб
 • Структура управління організацією: суть, порівняння, фактори вибору
 • Структура управління персоналом: планування, підбір та оцінювання
 • Структура управління підприємством у сучасних економічних умовах
 • Структуризація як інструмент управління проектами
 • Структурно – функціональне моделювання процесу управління депозитними операціями банку
 • Структурно – функціональне моделювання процесу управління кредитним ризиком банку
 • Структурно – функціональне моделювання процесу управління фінансовою стійкістю в програмному середовищі BPWin
 • Структурно-функціональне моделювання антикризового управління підприємством
 • Структурно-функціональне моделювання процесу управління кредитуванням в банку
 • Структурно-функціональне моделювання процесу управління ризиком кредитних операцій банку
 • Структурно-функціональне моделювання процесу управління фінансовою стійкістю банку у середовищі BPWIN
 • Структурно-функціональне моделювання процесу управління фінансовою стійкістю підприємства
 • Структурно-функціональне моделювання процесу формування основних напрямків підвищення ефективності управління оборотними активами підприємства
 • Сутнісний аспект грошових коштів в управлінні підприємством
 • Сутнісні особливості визначення регіону в контексті управління його розвитком
 • Сутність управління якості готельних послуг
 • Сутність управління якості готельних послуг
 • Сутність антикризового управління на підприємстві
 • Сутність антикризового управління підприємством при здійсненні ним зовнішньоекономічної діяльності
 • Сутність економіко-математичного моделювання процесів антикризового управління підприємством
 • Сутність економічного терміну «стратегічний управлінський облік»
 • Сутність механізму управління регіональним соціально-економічним розвитком
 • Сутність механізму управління фінансовою безпекою банку
 • Сутність партисипативного управління та його актуальність в сучасних умовах господарювання
 • Сутність податкового управління активізації економічних процесів
 • Сутність поняття «управління фінансовими ресурсами регіону»
 • Сутність стратегічного планування та його місце в системі стратегічного управління
 • Сутність стратегічного управління в аграрних переробних підприємствах
 • Сутність стратегічного управління підприємством
 • Сутність та еволюція менеджменту: менеджери на підприємці та рівні управління
 • Сутність та завдання антикризового управління на підприємстві
 • Сутність та значення контролінгу для ефективного управління підприємством
 • Сутність та значення управління зовнішнім боргом України
 • Сутність та ключові складові системи управління підприємством
 • Сутність та концептуальні засади антикризового фінансового управління на підприємстві
 • Сутність та критерії ефективної управлінської діяльності
 • Сутність та методи управління кредитним ризиком
 • Сутність та напрями управління кредитним ризиком
 • Сутність та об’єктивна необхідність управління економічними ризиками в фінансовій діяльності сучасних підприємств
 • Сутність та особливості використання бенчмаркінгу в антикризовому управлінні підприємством
 • Сутність та особливості управління поточними витратами
 • Сутність та проблеми управління персоналом в організації
 • Сутність та складності використання теорії ігор при прийнятті управлінських рішень
 • Сутність товарообороту, форми та види, етапи управління ним в сучасних умовах
 • Сутність управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах зед
 • Сутність управління логістичним ланцюгом на підприємстві, суб’єкті ЗЕД
 • Сутність управління персоналом
 • Сутність факторингу та його роль в управлінні дебіторською заборгованістю на підприємстві
 • Сутність факторингу та його роль в управлінні дебіторською заборгованістю на підприємстві
 • Сутність фінансових ресурсів підприємства та управління ними
 • Сутність і концептуальні межі управлінського обліку
 • Сутність і необхідність використання управлінського обліку на підприємстві
 • Сутність і тенденції розвитку аналітики державного управління
 • Сутність інноваційно-відтворювального підходу до управління регіональним економічним розвитком
 • Суть корпоративного управління в аспекті управління холдинговою компанією
 • Суть стратегічного аналізу та його значення для управління підприємством
 • Суть стратегічного аналізу, його місце та роль в системі управління підприємством
 • Суть стратегічного аналізу, його місце та роль в системі управління підприємством
 • Суть та особливості управління фінансовими ризиками
 • Суть та роль внутрішньогосподарського контролю в системі управління підприємством
 • Суть фінансового аналізу, його місце та роль в системі управління підприємством
 • Суть і місце контролювання й регулювання у системі управління корпораціями в машинобудуванні України
 • Суть і місце мотивування у системі управління корпораціями в машинобудуванні України
 • Суть і місце організування у системі управління корпораціями в машинобудуванні України
 • Сучасна парадигма управління земельними ресурсами
 • Сучасна система управління фінансами підприємства
 • Сучасна управлінська еліта Україні: стратегія формування
 • Сучасний етап стратегічного управління в Україні
 • Сучасний мотиваційний механізм в управлінні промислових підприємств
 • Сучасний стан системи управління персоналом ТОВ «ПК «Зоря Поділля» та шляхи його вдосконалення
 • Сучасний стан та напрямки впровадження стратегічного управління на вітчизняних підприємствах
 • Сучасний стан та перспективи вивчення поведінки витрат з метою управління діяльністю сільськогосподарських підприємств
 • Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в Україні
 • Сучасний стан управління інвестиційною політикою підприємств машинобудування запорізької області
 • Сучасні моделі управління банківським портфелем
 • Сучасні аспекти управління витратами підприємства
 • Сучасні аспекти управління прибутком туристичного підприємства
 • Сучасні кадрові інструменти управління як засіб формування високої внутрішньої мотивації персоналу підприємств
 • Сучасні концепції побудови інформаційних систем управління підприємством
 • Сучасні концепції щодо визначення ефективності управління організацією
 • Сучасні методи для забезпечення антикризового управління підприємством
 • Сучасні методи управління витратами підприємства
 • Сучасні методи управління ризиком кредитного портфеля банку
 • Сучасні методи управління товарним забезпеченням роздрібного товарообороту
 • Сучасні методи управління трудовими ресурсами
 • Сучасні методи управління якістю
 • Сучасні напрями управління трудовими ресурсами
 • Сучасні напрямки управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 • Сучасні напрямки вдосконалення процесу управління діяльністю підприємства
 • Сучасні напрямки управління персоналом підприємства
 • Сучасні особливості управління витратами підприємств
 • Сучасні передумови переходу до стратегічного управління маркетинговою товарною політикою
 • Сучасні погляди до формування та управління кредитним потенціалом банку
 • Сучасні проблеми корпоративного управління в Україні та можливі шляхи їх вирішення
 • Сучасні проблеми оцінювання ефективності системи управління персоналом
 • Сучасні проблеми управління капіталом підприємства
 • Сучасні проблеми управління логістичними системами
 • Сучасні проблеми управління ліквідністю банківських установ
 • Сучасні проблеми управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 • Сучасні проблеми управління персоналом
 • Сучасні підходи до автоматизованого управління торгово-виробничими процесами в підприємствах харчування
 • Сучасні підходи до управління запасами та перспективи їх впровадження на вітчизняних підприємствах
 • Сучасні підходи до управління оборотними активами акціонерних товариств
 • Сучасні підходи до управління організаціями
 • Сучасні підходи до формування політики управління позичковим капіталом підприємства
 • Сучасні підходи щодо вдосконалення системи управління витратами на промислових підприємствах
 • Сучасні системи управління ресторанним бізнесом та шляхи їх удосконалення
 • Сучасні системи управління якістю продуктів нафтопереробки на прикладі ТОВ ВКФ «ОлЛєКо»
 • Сучасні тенденції в управлінні трудовими ресурсами підприємства
 • Сучасні тенденції розвитку систем оцінки та управління персоналом в сільськогосподарському виробництві
 • Сучасні тенденції та проблеми управління персоналом
 • Сучасні тенденції та проблеми управління персоналом
 • Сучасні управлінські теорії та їхня еволюція
 • Сільські території як об’єкт соціально-економічного розвитку та управління
 • Сімейна медицина як напрям реформування державного управління охороною здоров’я в Україні
 • Тактичне й оперативне управління фінансовими потоками сільськогосподарських підприємств зернового підкомплексу
 • Теоретико-методичні аспекти стратегічного управління персоналом
 • Теоретико-методичні основи ефективного управління інвестиційними потоками в сільськогосподарських підприємствах
 • Теоретико-методологічні аспекти управління регіональною економікою
 • Теоретико-методологічні аспекти управління структурою капіталу підприємства
 • Теоретико-методологічні основи управління структурою капіталу акціонерного товариства
 • Теоретичне підґрунтя процесу управління пасивами комерційного банку
 • Теоретичний аспект управління стратегічною стійкістю промислового підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища
 • Теоретичний базис управління фінансовою стійкістю банку
 • Теоретичні аспекти аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством
 • Теоретичні аспекти аналізу та управління банківською ліквідністю
 • Теоретичні аспекти оцінки ефективності управління оборотними активами підприємства
 • Теоретичні аспекти побудови організаційних структур управління підприємством
 • Теоретичні аспекти процесу прийняття управлінських рішень на засадах контролінгу
 • Теоретичні аспекти системи управління якістю продукції
 • Теоретичні аспекти стратегічного управління фінансовими ресурсами підприємтсва в умовах ринкового середовища
 • Теоретичні аспекти управління дебіторською заборгованістю підприємства
 • Теоретичні аспекти управління капіталом підприємства
 • Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства
 • Теоретичні аспекти управління немонетарними активами
 • Теоретичні аспекти управління немонетарними активами
 • Теоретичні аспекти управління оборотним капіталом торговельних підприємств
 • Теоретичні аспекти управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств
 • Теоретичні аспекти управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства
 • Теоретичні аспекти управління трудовими ресурсами
 • Теоретичні аспекти управління фінансовими ризиками
 • Теоретичні аспекти управління фінансово-економічним станом підприємства
 • Теоретичні аспекти управління якістю: економічна сутність поняття якості
 • Теоретичні аспекти управління інтелектуальним капіталом
 • Теоретичні аспекти формування стратегії управління пасивами комерційного банку
 • Теоретичні аспекти формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства
 • Теоретичні аспекти формування системи управління інформаційною безпекою будівельних підприємств
 • Теоретичні засади ефективного управління трудовими ресурсами
 • Теоретичні засади оцінки ефективності методів управління лояльністю працівників
 • Теоретичні засади управління доходом підприємства
 • Теоретичні засади управління кредитними ризиками банку
 • Теоретичні засади управління необоротними активами підприємства
 • Теоретичні засади управління рентабельністю підприємства
 • Теоретичні засади управління ризиками на підприємстві
 • Теоретичні засади управління трудовими ресурсами в сільському господарстві
 • Теоретичні засади управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Теоретичні засади формування управлінських рішень
 • Теоретичні основи антикризового управління підприємтсвом
 • Теоретичні основи обгрунтування маркетингових управлінських рішень на підприємстві
 • Теоретичні основи організації управління прибутком підприємства
 • Теоретичні основи управління господарським портфелем комерційного банку
 • Теоретичні основи управління економічними ризиками
 • Теоретичні основи управління збутовою політикою підприємства
 • Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Теоретичні основи управління кредитним ризиком
 • Теоретичні основи управління кредиторською заборгованістю
 • Теоретичні основи управління ризиком кредитних операцій банку
 • Теоретичні основи управління інноваційною діяльністю комерційного банку
 • Теоретичні основи і практичні аспекти організації внутрішнього аудиту у системі управління підприємства
 • Теоретичні основи і практичні аспекти організації внутрішнього аудиту у системі управління підприємства
 • Теоретичні передумови удосконалення управління якістю для підвищення ефективності функціонування виробничих комплексів
 • Теоретичні підходи до визначення стратегія управління ліквідністю банків
 • Теоретичні підходи до визначення сутності управління депозитними операціями банку
 • Теоретичні підходи до визначення сутності управління депозитними операціями банку
 • Теоретичні підходи до побудови системи антикризового фінансового управління підприємством
 • Теоретичні підходи до управління прибутком підприємства
 • Теоретичні підходи складання управлінської звітності
 • Теоретичні підходи щодо концепції управління структурою капіталу підприємств
 • Теоретичні та законодавчі аспекти в управлінні заборгованістю
 • Теоретичні і методологічні основи культури управління
 • Теорія нового державного менеджменту як засіб удосконалення державного управління
 • Теорія управління ліквідністю комерційного банку
 • Теорія управління: характеристика сутності та змісту
 • Теорія хаосу у синергетичному підході до інформаційного забезпечення системи державного управління
 • Теорія інформації управління соціальними системами
 • Теорії управління зовнішнім боргом: проблема вибору для України
 • Теорії управління організаціями: системна та ситуаційна
 • Технологія «хедхантингу» при підборі персоналу вищих ланок управління підприємства, її загрози та переваги
 • Технологія прийняття управлінських рішень
 • Технологія та умови впровадження бенчмаркінгу в управлінні конкурентоспроможністю підприємств
 • Технологія управління розвитком персоналу
 • Технології прийняття управлінських рішень: особливості та їх практичне використання
 • Технології управління реальними інвестиціями
 • Технології управліня в державній службі
 • Тимчасовий менеджмент як вид управлінських послуг
 • Трансформація бухглатерського обліку як інформаціного джерела системи управління
 • Траєкторії агресивного антикризового управління промисловими підприємствами
 • Трудова мотивація діяльності управлінського персоналу
 • Трудовий потенціал та його роль в управлінні трудовими ресурсами
 • Трудовий потенціал: розвиток, управління та ефективне використання
 • Трудові ресурси підприємства: ефективність управління та використання
 • У міжнародній банківській практиці процес управління ризиками розглядається як ключовий напрямок банківського менеджменту
 • Удосконалення адміністрування податків на основі системи управління якістю
 • Удосконалення управління стратегією розвитку підприємства
 • Удосконалення Національної моделі корпоративного управління
 • Удосконалення державного управління
 • Удосконалення державного управління інвестиційним процесом
 • Удосконалення методичних підходів щодо управління персоналом у поштовому зв’язку
 • Удосконалення методології економічного аналізу в системі управління
 • Удосконалення механізму управління прибутком на підприємстві
 • Удосконалення механізму управління витратами
 • Удосконалення механізму управління ефективним функціонуванням підприємства
 • Удосконалення механізму управління прибутком на підприємстві
 • Удосконалення механізму управління ризиками інвестиційного проекту
 • Удосконалення механізму управління фінансовими ризиками в кредитних установах
 • Удосконалення механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств
 • Удосконалення механізмів управління прибутком на підприємстві
 • Удосконалення обліку основних засобів в системі управління матеріально-технічною базою підприємства
 • Удосконалення організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 • Удосконалення організаційної структури управління підприємством
 • Удосконалення організації управління маркетинговою діяльністю з урахуванням специфіки діяльності підприємств машинобудування
 • Удосконалення передачі права управління державною власністю в Україні
 • Удосконалення політики управління необоротними активами підприємства
 • Удосконалення прийняття кадрових рішень у сфері управління персоналом на підприємстві
 • Удосконалення процесу управління витратами на сучасному підприємстві
 • Удосконалення процесу управління діяльністю ПАТ КБ «Правекс-банк» за допомогою комунікаційних маркетингових стратегій
 • Удосконалення процесу управління на основі застосування банку стандартизованих рішень
 • Удосконалення системи екоменеджменту в рамках регіонального управління
 • Удосконалення системи обліку та аналізу для управління товарними запасами підприємств громадського харчування
 • Удосконалення системи обліку та управління дебіторською заборгованістю на сучасному етапі
 • Удосконалення системи планування і управління витратами на підприємстві
 • Удосконалення системи управління виробничими запасами на промислових підприємствах
 • Удосконалення системи управління витратами на підприємстві
 • Удосконалення системи управління витратами на підприємстві
 • Удосконалення системи управління витратами на підприємстві
 • Удосконалення системи управління витратами холдингових компаній
 • Удосконалення системи управління водними ресурсами України
 • Удосконалення системи управління місцевими бюджетами
 • Удосконалення системи управління місцевими фінансами
 • Удосконалення системи управління місцевими фінансами в Україні
 • Удосконалення системи управління персоналом в умовах розвитку підприємства
 • Удосконалення системи управління персоналом підприємства
 • Удосконалення системи управління ризиками кредитних операцій комерційного банку
 • Удосконалення системи управління трудовими відносинами на підприємстві
 • Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами на підприємствах України
 • Удосконалення системи управління фінансовою діяльністю підприємства
 • Удосконалення стратегічного управління на підприємствах України в сучасних умовах господарювання
 • Удосконалення стратегічного управління персоналом банку
 • Удосконалення стратегічного управління персоналом банку
 • Удосконалення структури органів управління СОТ
 • Удосконалення технологічних та трудових процесів в контексті управління продуктивністю праці
 • Удосконалення управління бюджетними коштами в процесі виконання державного бюджету
 • Удосконалення управління витратами підприємства
 • Удосконалення управління витратами підприємства на основі економіко-математичного моделювання
 • Удосконалення управління економічною безпекою підприємства на основі аналізу його ринкової позиції
 • Удосконалення управління елементами оборотних активів підприємства
 • Удосконалення управління збутовою діяльністю підприємства
 • Удосконалення управління земельними ресурсами
 • Удосконалення управління ліквідністю банку в умовах фінансової кризи
 • Удосконалення управління ліквідністю банку в умовах фінансової кризи
 • Удосконалення управління охороною здоров’я в складі соціального комплексу регіону
 • Удосконалення управління пасивними операціями банку
 • Удосконалення управління персоналом підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Удосконалення управління роботою персоналу на підприємствах ресторанного господарства
 • Удосконалення управління розвитком зайнятості селян з урахуванням регіональних особливостей
 • Удосконалення управління стратегією розвитку підприємства
 • Удосконалення управління структурою капіталу
 • Удосконалення управління трудовими ресурсами підприємства
 • Удосконалення управління формуванням прибутку торговельних підприємств
 • Удосконалення управління інвестиційною політикою підприємств машинобудування запорізької області за допомогою стратегії залучення інвестицій в економіку запорізької області
 • Удосконалення управління індивідуальним кредитним ризиком
 • Удосконалення управлінської технології для підприємств сільськогосподарського машинобудування
 • Удосконалення функцій управління торговельним підприємством у зв’язку з безперервним розвитком ринкового середовища
 • Удосконалення фінансових передумов корпоративного управління
 • Удосконалення інституціонально-економічних основ державної управлінської дії на розвиток АПК України
 • Удосконалення інформаційних ресурсів системи управління житловим фондом
 • Удосконалення інформаційного забезпечення системи управління з використанням електронного обліку
 • Удосконалення інформаційної системи головного управління статистики
 • Узагальнення теоретичних підходів до управління фінансовою стійкістю підприємства
 • Український вибір моделі корпоративного управління
 • Умови ефективного управління персоналом
 • Умови та ознаки координаційного управління діяльністю підприємства
 • Умови і чинники якості управлінського рішення
 • Універсалізація проектних рішень в області економіко-аналітичної обробки інформації на рівні підсистеми управління в цілому
 • Уніфікація управлінських документів
 • Управління збутовою діяльністю сучасного підприємства
 • Управління товарообігом торговельного підприємства: теоретичний аспект
 • Управління інноваційною політикою підприємства у сучасних умовах
 • Управління Лондоном
 • Управління адаптацією персоналу на сучасному підприємстві
 • Управління активами підприємств готельного господарства
 • Управління активами підприємства
 • Управління активами підприємства
 • Управління активами підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Управління акціонерним товариством: шляхи та засоби для покращення
 • Управління асортиментом готельних послуг
 • Управління асортиментом і якістю товарів як підсистема торговельного підприємства
 • Управління асортиментом – новий ресурс підвищення рентабельності поліграфічного підприємства
 • Управління банківськими ризиками в умовах фінансово-банківської кризи
 • Управління банківськими ризиками згідного принципів проекту Basel II
 • Управління безпекою банку: шляхи побудови надійної системи захисту
 • Управління безпечністю харчових продуктів
 • Управління бюджетним дефіцитом
 • Управління бюджетним дефіцитом
 • Управління бюджетним процесом
 • Управління бізнес-процесами на основі моделей організаційної зрілості
 • Управління бізнес-процесами у банківській сфері
 • Управління валютним ризиком в системі ризик-менеджменту банку
 • Управління валютним ризиком в умовах фінансової кризи
 • Управління валютним ризиком у комерційному банку
 • Управління валютними ризиками
 • Управління вартістю підприємства
 • Управління вартістю підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Управління вартістю та структурою капіталу підприємства в ринкових умовах господарювання
 • Управління вартістю та структурою каріталу підприємства в ринкових умовах господарювання
 • Управління вартістю як основа виживання підприємства
 • Управління вартістю і структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки та базовий показник його діяльності
 • Управління вартістю і структурою капіталу як елемент фінансової безпеки та базовий показник діяльності підприємства
 • Управління взаємовідносинами зі споживачами як елемент стратегії маркетингової діяльності підприємства
 • Управління видами діяльності підприємств як основний інструмент максимізації прибутку
 • Управління видатками місцевих бюджетів
 • Управління видатками місцевих бюджетів
 • Управління виробництвом: наукові основи, суть управління та характеристика
 • Управління виробничим потенціалом сільських територій
 • Управління виробничими запасами на машинобудівному підприємстві
 • Управління виробничими затратами з використанням інструментів контролінгу
 • Управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств
 • Управління виробничою діяльністю на підприємстві
 • Управління витратами інноваційного підприємства
 • Управління витратами будівельної організації на основі функціонально-вартісного аналізу
 • Управління витратами виробництва
 • Управління витратами виробництва в системі внутрішнього контролю
 • Управління витратами виробництва як запорука ефективної діяльності промислових підприємств
 • Управління витратами комерційного банку в сучасних умовах
 • Управління витратами на виробництво за умов застосування сучасних методів калькулювання
 • Управління витратами на маркетинг і збут: досвід використання економетричних та оптимізаційних моделей
 • Управління витратами на маркетинг і збут: досвід використання економетричних та оптимізаційних моделей
 • Управління витратами на хлібоприймальних підприємствах в сучасних умовах
 • Управління витратами на якість продукції як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Управління витратами операційної діяльності підприємств
 • Управління витратами підприємства
 • Управління витратами підприємства
 • Управління витратами підприємства
 • Управління витратами підприємства на засадах контролінгу
 • Управління витратами підприємства: організаційний аспект
 • Управління витратами торговельного підприємства та шляхи його вдосконалення
 • Управління витратами торговельного підприємства та шляхи його вдосконалення
 • Управління витратами як елемент ресурсної складової економічної безпеки
 • Управління витратами як запорука стабільності підприємства
 • Управління витратами як напрямок підвищення ефективності діяльності торговельного підприємства
 • Управління витратами як напрямок підвищення ефективності торговельного підприємства
 • Управління витратами як основа ефективності функціонування вугледобувних підприємств
 • Управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку
 • Управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку
 • Управління витратно-ціновим механізмом молокопереробного підприємства
 • Управління власним капіталом
 • Управління власним капіталом підприємства
 • Управління готельним бізнесом та тенденції його розвитку
 • Управління грошовими активами єдиного казначейського рахунку в Україні
 • Управління грошовими потоками в роботах провідних вітчизняних і зарубіжних учених
 • Управління грошовими потоками підприємства
 • Управління грошовими потоками підприємства
 • Управління грошовими потоками підприємства за допомогою бюджетування, побудованого на засадах логістики
 • Управління грошовими потоками сільськогосподарських підприємств
 • Управління грошовими потоками та платоспроможність підприємства
 • Управління грошовими потоками у сучасних умовах господарювання
 • Управління дебіторською заборгованістю
 • Управління дебіторською заборгованістю підприємств
 • Управління дебіторською заборгованістю підприємств
 • Управління дебіторською заборгованістю підприємств
 • Управління дебіторською заборгованістю підприємств харчової промисловості як фактор підвищення їх платоспроможності
 • Управління дебіторською заборгованістю підприємства
 • Управління дебіторською заборгованістю підприємства
 • Управління дебіторською заборгованістю підприємства та методи щодо її оптимізації
 • Управління дебіторською заборгованістю підприємства, методи її рефінансування
 • Управління дебіторською заборгованістю та шляхи удосконалення
 • Управління дебіторською заборгованістю як складовою оборотного капіталу підприємства
 • Управління депозитними операціями банків
 • Управління депозитною діяльністю комерційного банку
 • Управління державним боргом
 • Управління державним боргом України
 • Управління державним боргом України: проблеми та напрямки покращення
 • Управління державним боргом України: сучасний стан та тенденції розвитку
 • Управління державним боргом в українських реаліях
 • Управління державним боргом в умовах ринкової економіки
 • Управління державним боргом країни країни
 • Управління державними доходами
 • Управління державною економікою: правові засади та державний контроль і нагляд
 • Управління джерелами фінансування інвестиційних проектів
 • Управління дивідендною політикою акціонерного товариства
 • Управління дисципліною: дисциплінарні заохочення та стягнення
 • Управління доходами бюджету
 • Управління доходами бюджету та напрямки його вдосконалення в Україні
 • Управління доходами бюджету: постановка цілей та завдань
 • Управління доходами державних вищих закладів освіти
 • Управління доходами державних вищих закладів освіти
 • Управління доходами комерційного банку в умовах фінансової кризи
 • Управління доходами комерційного банку в умовах фінансової кризи
 • Управління доходами підприємств в умовах становлення ринкових відносин
 • Управління доходами підприємств в умовах становлення ринкових відносин
 • Управління діяльністю підприємства
 • Управління діяльністю підприємства на засадах ситуаційного менеджменту
 • Управління економічною політикою: роль міжнародних організацій
 • Управління експортною діяльністю підприємств фармацевтичної галузі
 • Управління ефективним використанням основних засобів в сучасних умовах господарювання
 • Управління ефективністю використання необоротних активів підприємств
 • Управління ефективністю при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
 • Управління ефективністю підприємства на основі використання продуктів компаній SAS і BEARINGPOINT
 • Управління ефективністю фінансово – економічної безпеки підприємства
 • Управління ефективністю фінансово – економічної безпеки підприємства
 • Управління за цільовими витратами в системі таргет-костінг
 • Управління збутовою діяльністю на хлібоприймальних підприємствах
 • Управління збутовою діяльністю підприємства в сфері послуг
 • Управління збутовою діяльністю підприємства-суб’єкта ЗЕД шляхом впровадження факторингових заходів
 • Управління змінами на торговельному підприємстві в умовах кризи
 • Управління знаннями в логістиці як необхідна складова інноваційного розвитку економічних систем
 • Управління знаннями на підприємстві
 • Управління знаннями як інструмент реалізації потенціалу підприємства
 • Управління зниженням витрат
 • Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві
 • Управління зовнішнім боргом України
 • Управління зовнішніми ризиками в банківській діяльності
 • Управління кадровим забезпеченням та рівнем використання його потенціалу на промислових підприємствах (на прикладі прат «дзво»)
 • Управління кадровим потенціалом організації
 • Управління капіталом страхової компанії
 • Управління капіталізацією вартості підприємства як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства
 • Управління кар’єрою персоналу підприємств великобританії та швеції
 • Управління клієнтською базою банку
 • Управління командою проекту
 • Управління командою проекту: вирішення конфліктних ситуацій
 • Управління компанією під час фінансової кризи
 • Управління конкурентоспроможністю на вітчизняних підприємствах
 • Управління конкурентоспроможністю на підприємстві
 • Управління конкурентоспроможністю на торговельному підприємстві
 • Управління конкурентоспроможністю персоналу закладів ресторанного господарства
 • Управління конкурентоспроможністю продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення
 • Управління конкурентоспроможністю підприємств з позиції процесного підходу
 • Управління конкурентоспроможністю підприємств на зовнішньому ринку
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах глобалізації
 • Управління конкурентоспроможністю та якістю продукції
 • Управління конкурентоспроможністю та якістю продукції
 • Управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства
 • Управління конкурентоспроможністю трудового потенціалу підприємства
 • Управління конкурентоспроможністю українських підприємств при виході на зовнішні ринки
 • Управління конфліктами в забезпеченні безпеки
 • Управління конфліктами в організаціях та на підприємстві
 • Управління концентрацією банківського капіталу в умовах глобалізації економіки України
 • Управління корпоративними інформаційними системами
 • Управління коштами місцевих бюджетів на відповідних стадіях бюджетного процесу
 • Управління кредитним портфелем комерційного банку
 • Управління кредитним ризиком банку
 • Управління кредитним ризиком комерційного банку
 • Управління кредитним ризиком комерційного банку на сучасному етапі розвитку банківської системи
 • Управління кредитним ризиком у банку
 • Управління кредитним ризиком: світовий досвід і можливості використання в Україні
 • Управління кредитними ресурсами комерційного банку
 • Управління кредитними ризиками
 • Управління кредитними ризиками
 • Управління кредитними ризиками банку
 • Управління кредитними ризиками банку
 • Управління кредитними ризиками в умовах поглиблення світової фінансової кризи
 • Управління кредитними ризиками в умовах поглиблення світової фінансової кризи
 • Управління кредитними ризиками комерційними банками в сучасних банкових умовах
 • Управління кредитними ризиками комерційними банками в сучасних ринкових умовах
 • Управління кредитними ризиками комерційними банками в сучасних ринкових умовах
 • Управління кредитними ризиками комерційних банків в умовах фінансової кризи
 • Управління кредитними ризиками при кредитуванні малого підприємництва
 • Управління кредитними ризиками як система
 • Управління кредитними ризиками як система
 • Управління кредитного портфелю АТ «Укрсиббанк» за допомогою модуля «множинна регресія»
 • Управління кредиторською заборгованістю в реальному секторі економіки
 • Управління ланцюгами поставок як напрям підвищення конкурентоспроможності підприємств
 • Управління ланцюгами постачання торговельних мереж
 • Управління ланцюгами постачань
 • Управління логістичними витратами в умовах сучасного підприємства
 • Управління логістичними витратами підприємства
 • Управління логістичною системою туристичної фірми
 • Управління лояльністю персоналу
 • Управління лояльністю споживачів на внутрішньому та зовнішньому ринках
 • Управління людським капіталом
 • Управління людським капіталом підприємства в сучасних умовах
 • Управління людськими ресурсами державної служби на засадах компетентнісного підходу
 • Управління людськими ресурсами на підприємстві
 • Управління ліквідністю в комерційному банку
 • Управління ліквідністю комерційних банків України
 • Управління ліквідністю комерційних банків України
 • Управління ліквідністю комерційних банків України
 • Управління ліквідністю комерційних банків України в сучасних умовах розвитку економіки
 • Управління ліквідністю комерційного банку
 • Управління ліквідністю комерційного банку
 • Управління ліквідністю комерційного банку
 • Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства
 • Управління маркетинговими можливостями підприємства
 • Управління маркетингом на підприємстві
 • Управління маркетингом на підприємстві
 • Управління маркетингом: інформаційний аспект
 • Управління матеріальними запасами
 • Управління матеріальними ресурсами підприємств в умовах ринку
 • Управління матеріальними ресурсами підприємства
 • Управління механізмами фінансової підтримки аграрних формувань
 • Управління механізмом працевлаштування випускників ВНЗ
 • Управління мотивацією персоналу на підприємствах сфери торгівлі
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 • Управління міжнародної діяльністю підприємства: стратегія та планування
 • Управління обов’язковими резервами, обліковою ставкою та банківським відсотком
 • Управління оборотним капіталом підприємств харчової промисловості
 • Управління оборотним капіталом підприємства
 • Управління оборотними активами підприємств
 • Управління оборотними активами підприємства
 • Управління оборотними активами підприємства
 • Управління оборотними активами страхових компаній, що проводять ризикові види страхування
 • Управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств
 • Управління оборотними засобами, як складова ефективної фінансової політики підприємства в умовах кризи
 • Управління оборотними коштами машинобудівного підприємства
 • Управління об’єктами державної власності в Україні: актуальні проблеми
 • Управління окремими галузями економіки: організація та основні засади
 • Управління оподаткуванням підприємств і розвиток агропромислового комплексу
 • Управління організаційним розвитком сільськогосподарських підприємств
 • Управління організаційними змінами та конфліктами
 • Управління організаційними конфліктами в системі менеджменту і в роботі з персоналом
 • Управління організацією у кризі
 • Управління організацією: використання технологій штучного інтелекту
 • Управління організацією: комунікативний процес
 • Управління персоналом
 • Управління персоналом в кризовий період
 • Управління персоналом в міжнародних корпораціях
 • Управління персоналом в підприємствах сфери гостинності
 • Управління персоналом в інноваційних організаціях
 • Управління персоналом на сучасному етапі розвитку економіки
 • Управління персоналом організації
 • Управління персоналом підприємства
 • Управління персоналом підприємства в кризових умовах
 • Управління персоналом та інноваційна стратегія підприємства
 • Управління персоналом у міжнародних компаніях
 • Управління персоналом у сільськогосподарських виробничих системах в умовах ринкових перетворень
 • Управління персоналом фірми: системний підхід
 • Управління персоналом фірми: теоретичні підвалини
 • Управління персоналом як важлива складова менеджменту
 • Управління персоналом як економічна категорія
 • Управління персоналом як навчальна дисципліна
 • Управління персоналом як одна з важливих складових менеджменту
 • Управління персоналом, як найголовніший елемент ефективного ведення бізнесу
 • Управління персоналом: американський досвід
 • Управління персоналом: атестація кадрів
 • Управління персоналом: закордонний досвід
 • Управління персоналом: методи і принципи
 • Управління персоналом: організація праці
 • Управління персоналом: основи, поняття, структура, мотивації
 • Управління персоналом: соціально-психологічні аспекти
 • Управління персоналом: стилі та методи
 • Управління персоналом: сутність та структура
 • Управління персоналом: сутність, функції, методи та задачі
 • Управління персоналом: суть, функції, методи, досвід
 • Управління персоналом: трудова кар’єра
 • Управління персоналом: японський та англійський досвід
 • Управління платоспроможністю підприємства
 • Управління платоспроможністю підприємства
 • Управління платоспроможністю і кредитоспроможністю підприємства
 • Управління податковими платежами як потоку
 • Управління податковими ризиками : мета та методи їх мінімізації
 • Управління портфельним кредитним ризиком
 • Управління портфельним кредитним ризиком
 • Управління потенціалом і розвитком підприємства
 • Управління прибутковістю та платоспроможністю підприємства в умовах кризи
 • Управління прибутком на підприємстві
 • Управління прибутком підприємства
 • Управління прибутком підприємства
 • Управління прибутком підприємства
 • Управління прибутком підприємства в сучасних умовах
 • Управління прибутком підприємства в умовах кризи
 • Управління прибутком підприємства: теоретичний аспект
 • Управління прибутком сільскогосподарських підприємств
 • Управління прибутком сільськогосподарських підприємств
 • Управління прибутком торговельного підприємства у сучасних умовах
 • Управління прибутком торгівельного підприємства
 • Управління прибутком: суть і види прибутку підприємства
 • Управління прибутком: суть, види, функції, фактори
 • Управління проблемами валютного ризику на сучасному етапі
 • Управління проблемними кредитами в банках України
 • Управління продуктивністю операційної діяльності
 • Управління продуктивністю праці
 • Управління продуктивністю праці в реаліях сьогодення
 • Управління продуктивністю праці в сучасних умовах господарювання
 • Управління продуктивністю праці на аграрних підприємствах
 • Управління продуктивністю праці на підприємстві
 • Управління продуктивністю праці на підприємстві в умовах кризи
 • Управління продуктивністю праці на підприємстві в умовах кризи
 • Управління проектами реформування комунального господарства Запорізького регіону на базі органу місцевого самоврядування
 • Управління проектними ризиками на підприємстві сфери туризму
 • Управління проектними ризиками при інвестуванні трансформацій інноваційного потенціалу регіону
 • Управління промислового підприємства: функціональні задачі стадій
 • Управління просуванням як складової комплексу маркетинг менеджменту
 • Управління професійними ризиками в умовах мінливості зовнішнього середовища
 • Управління процентною політикою
 • Управління процесами диверсифікації виробництва
 • Управління процесами ризик-менеджменту на туристичних підприємствах
 • Управління процесом збуту та розподілу товарів
 • Управління прямими іноземними інвестиціями
 • Управління підприємницькими ризиками
 • Управління підприємствами через призму фінансово-економічної кризи в Україні
 • Управління підприємствами: організаційні структури
 • Управління підприємством в умовах кризи, або хворобу краще попередити ніж лікувати
 • Управління підприємством в умовах фінансової кризи
 • Управління підприємством на основі системи збалансованих показників
 • Управління підприємством на різних стадіях життєвого циклу
 • Управління підприємством, спрямоване на підвищення ефективності виробництва
 • Управління підприємством: виробнича та загальна структура
 • Управління підприємством: еволюція структур
 • Управління підприємством: економічна сутність
 • Управління підприємством: загальні принципи
 • Управління підприємством: організація адаптивної системи
 • Управління підприємством: переваги стратегічного підходу
 • Управління підприємством: функції і роль менеджменту персоналу
 • Управління підприємством: фіксований сільськогосподарський податок
 • Управління резервами підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства
 • Управління рекламною діяльністю підприємства
 • Управління рекламною діяльністю як елемента загальної системи управління підприємством
 • Управління рентабельністю власного капіталу підприємства
 • Управління ресурсами та депозитні операції комерційного банку
 • Управління ресурсним потенціалом
 • Управління ресурсним потенціалом підприємства
 • Управління ресурсними потоками як джерело підвищення конкурентних переваг підприємств
 • Управління ризиками боргових зобов’язань України
 • Управління ризиками в аграрному секторі економіки
 • Управління ризиками в діяльності підприємств туристичної індустрії
 • Управління ризиками в діяльності страхової компанії
 • Управління ризиками в комерційних банках
 • Управління ризиками в проектах сільськогосподарських підприємств
 • Управління ризиками в процесі впровадження інновацій на підприємстві
 • Управління ризиками в інноваційній діяльності підприємства
 • Управління ризиками державного фінансового контролю
 • Управління ризиками комерційних банків України
 • Управління ризиками науково-технологічної діяльності малих підприємств
 • Управління ризиками посередницької компанії
 • Управління ризиками проектного фнансування
 • Управління ризиками торговельного підприємства як невід’ємна складова його успіху
 • Управління ризиками у банківській діяльності на прикладі пат кб «приватбанк»
 • Управління ризиками у сфері банківського споживчого кредитування
 • Управління ризиками у сфері банківського споживчого кредитування
 • Управління ризиками інвестиційних проектів
 • Управління ризиками інноваційної діяльності
 • Управління ризиками інноваційної діяльності підприємства
 • Управління ризиками, як головна складова антикризового управління банком
 • Управління ризиками, як головна складова антикризового управління банком
 • Управління ризиком аудиторської діяльності
 • Управління ризиком кредитних операцій банку
 • Управління ризиком ліквідності комерційних банків
 • Управління ризиком малого підприємства
 • Управління ризиком на підприємстві – невід’ємна складова сучасного менеджменту
 • Управління ризиком підприємницької діяльності в торгівлі
 • Управління ринковим ризиком в діяльності банку
 • Управління розвитком машинобудівних підприємств
 • Управління розвитком ринку споживчих товарів та послуг
 • Управління розвитком сучасних інноваційно-орієнтованих міст
 • Управління розвитком трудового потенціалу підприємства
 • Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств
 • Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств
 • Управління розрахунками з контрагентами в системі обліково-аналітичної діяльності підприємства
 • Управління розробкою продукту або послуги
 • Управління різними типами груп
 • Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств
 • Управління системою освіти як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки
 • Управління собівартістю продукції промислових підприємств
 • Управління соціальним розвитком трудового колективу
 • Управління соціальними процесами та господарчий вид соціальної організації
 • Управління соціальними системами: сутність інформатизації
 • Управління соціальними системами: інформаційне забезпечення
 • Управління соціальними системами: інформація з обмеженим доступом
 • Управління соціально-економічним потенціалом медичного страхування
 • Управління соціально-економічною стійкістю підприємства на основі використанням адаптивно-організаційного механізму
 • Управління соціальною реструктуризацією машинобудівного підприємства
 • Управління соціальною роботою на виробництві
 • Управління стимулюванням праці сільськогосподарських працівників
 • Управління стратегічною стійкістю машинобудівного підприємства в контексті його розвитку
 • Управління стійким розвитком господарюючих суб’єктів соціальної сфери України
 • Управління стійким розвитком: методологічні проблеми
 • Управління суспільним виробництвом: необхідність та сутність
 • Управління та контроль: роль бухгалтерського обліку
 • Управління товарними запасами на підприємствах
 • Управління товарними запасами торговельного підприємства в умовах сучасної ринкової економіки
 • Управління товарною складовою комплексу маркетинг менеджменту
 • Управління трудовим колективом: соціально-психологічні аспекти
 • Управління трудовими ресурсами
 • Управління трудовими ресурсами в умовах кризового стану економіки
 • Управління трудовими ресурсами в Україні
 • Управління трудовими ресурсами в сучасних організаціях
 • Управління трудовими ресурсами в сучасних організаціях
 • Управління трудовими ресурсами в сільському господарстві
 • Управління трудовими ресурсами промислових підприємств в умовах ринку
 • Управління трудовими ресурсами підприємства
 • Управління трудовими ресурсами підприємства при здійсненні ЗЕД
 • Управління удосконаленням системи нормування праці на підприємствах
 • Управління умовно-постійними та змінними витратами комерційного банку
 • Управління уповноваженого нкзс срср при рнк усрр
 • Управління факторами підвищення продуктивності праці в сільському господарстві
 • Управління формуванням власного капіталу підприємства
 • Управління формуванням конкурентного потенціалу підприємств
 • Управління формуванням конкурентного потенціалу підприємств
 • Управління формуванням операційного прибутку підприємтсва
 • Управління формуванням та використання чистого прибутку підприємства
 • Управління формуванням фінансових ресурсів акціонерних товариств України
 • Управління формуванням фінансових ресурсів страхових компаній
 • Управління фінансами на дорожніх підприємствах
 • Управління фінансами підприємства
 • Управління фінансами підприємства
 • Управління фінансовим забезпеченням діяльності підприємства: визначення сутності
 • Управління фінансовим оздоровленням підприємства, що перебуває в стані кризи
 • Управління фінансовим потенціалом підприємств
 • Управління фінансовим станом підприємства та шляхи його покращення
 • Управління фінансовими потоками в логістичних системах
 • Управління фінансовими результатами діяльності підприємства
 • Управління фінансовими ресурсами
 • Управління фінансовими ресурсами в акціонерних товариствах
 • Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства
 • Управління фінансовими ресурсами держави в умовах їх дефіцитності
 • Управління фінансовими ресурсами на підприємстві
 • Управління фінансовими ресурсами на підприємстві
 • Управління фінансовими ресурсами приватного підприємства
 • Управління фінансовими ресурсами підприємств
 • Управління фінансовими ресурсами підприємств
 • Управління фінансовими ресурсами підприємства
 • Управління фінансовими ресурсами підприємства
 • Управління фінансовими ресурсами, як складова ефективного функціонування підприємства
 • Управління фінансовими ризиками
 • Управління фінансовими ризиками в системі економічної безпеки України
 • Управління фінансовими ризиками в системі фінансової безпеки підприємства
 • Управління фінансовими ризиками підприємств
 • Управління фінансовими ризиками підприємств будівельної галузі
 • Управління фінансовими ризиками страхових компаній
 • Управління фінансово-господарськими результатами підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Управління фінансовою безпекою підприємства
 • Управління фінансовою діяльністю підприємства
 • Управління фінансовою діяльністю як один із ключових елементів управління підприємством
 • Управління фінансовою системою України
 • Управління фінансовою стійкістю банків
 • Управління фінансовою стійкістю банків
 • Управління фінансовою стійкістю будівельного підприємства
 • Управління фінансовою стійкістю підприємства
 • Управління фінансовою стійкістю страхових компаній
 • Управління фінансово–господарською діяльністю туристичної фірми
 • Управління ціноутворенням як складової комплексу маркетинг менеджменту
 • Управління чистим прибутком підприємства в сучасних ринкових умовах
 • Управління якістю діяльності підприємств дорожнього будівництва
 • Управління якістю кон’юнктури процесів життєзабезпечення
 • Управління якістю на підприємстві
 • Управління якістю на підприємстві в умовах глобалізації економіки
 • Управління якістю послуг у санаторних підприємствах
 • Управління якістю праці на підприємствах з урахуванням людського фактору
 • Управління якістю праці на підприємствах з урахуванням людського фактору
 • Управління якістю продукту та процесу обслуговування
 • Управління якістю продукції
 • Управління якістю продукції: людський фактор, шляхи удосконалення
 • Управління якістю продукції: особливості розвитку в умовах ринкових перетворень
 • Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємства
 • Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємства як передумова ефективного розвитку
 • Управління якістю туристичних послуг
 • Управління якістю туристичного продукту
 • Управління якістю у процесі забезпечення конкурентоспроможності товару
 • Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції на підприємствах України
 • Управління якістю- стратегічний напрямок розвитку авіакомпаній
 • Управління якістю: основні категорії і поняття
 • Управління інвестиційним портфелем корпорації
 • Управління інвестиційним потенціалом підприємств харчової промисловості в умовах фінансової кризи
 • Управління інвестиційним процесом в Україні
 • Управління інвестиційними ризиками на основі логістичного моделювання
 • Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств
 • Управління інвестиційною діяльністю підприємства
 • Управління інвестиційною діяльністю торговельного підприємства
 • Управління інноваційним розвитком промисловості: підходи до визначення сутності поняття
 • Управління інноваційними процесами на підприємствах
 • Управління інноваційними процесами на підприємствах
 • Управління інноваційними процесами на підприємстві
 • Управління інноваційними процесами на підприємстві: суть та особливості
 • Управління інноваційними ризиками
 • Управління інноваційними стратегіями на підприємстві
 • Управління інноваційними та інвестиційними процесами
 • Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств
 • Управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств України
 • Управління інноваціями
 • Управління інноваціями в промисловості з використанням дорожніх карт
 • Управління інтелектуальним капіталом
 • Управління інтелектуальним капіталом підприємства як об’єктом бухгалтерського обліку
 • Управління інформаційним забезпеченням на підприємствах в умовах їх маркетингової орієнтації
 • Управління інформаційними ресурсами на підприємстві: ІТ-консалтинг
 • Управління іпотечним кредитуванням: особливості та загрози
 • Управління: сутність та функції процесу
 • Управлінська бухгалтерська звітність
 • Управлінська думка: поняття та еволюція
 • Управлінська діяльність підрозділів МНС: впровадження інформаційних технологій
 • Управлінська діяльність та лідерство
 • Управлінська діяльність: вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення
 • Управлінська діяльність: шляхи формування та ефективність
 • Управлінська звітність комерційного банку: форми та зміст
 • Управлінська звітність: суть, значення та проблеми складання
 • Управлінська комунікативна діяльність: зміст і роль інформації
 • Управлінська концепція стратегічного цілепокладання регіону
 • Управлінська культура як необхідний елемент розвитку менеджменту в Україні
 • Управлінська праця менеджера: зміст та необхідність правильної організації
 • Управлінська праця: організація, механізація та автоматизація
 • Управлінське консультування як невід’ємна складова успіху господарювання в умовах розвитку ринкових відносин
 • Управлінський аспект обліку фінансових результатів діяльності
 • Управлінський аудит в системі внутрішнього контролю підприємства
 • Управлінський облік в інформаційному забезпеченні маркетингової діяльності підприємств
 • Управлінський облік в Україні
 • Управлінський облік в органах державного сектора
 • Управлінський облік в практиці комерційних банків України
 • Управлінський облік в системі менеджменту підприємства
 • Управлінський облік в системі управління підприємством
 • Управлінський облік в умовах диверсифікації
 • Управлінський облік виробництва продукції кормових культур
 • Управлінський облік витрат на промислових підприємствах
 • Управлінський облік витрат на якість продукції: концептуальний підхід, теорія і практика
 • Управлінський облік витрат хлібопекаренного виробництва
 • Управлінський облік на сількогосподарських підприємствах
 • Управлінський облік при реструктуризації підприємств в умовах кризи
 • Управлінський облік та його особливості у сільському господарстві
 • Управлінський облік у системі облікової інформації
 • Управлінський облік у системі раціонального і ефективного управління запасами
 • Управлінський облік у сучасній банківській діяльності
 • Управлінський облік як засіб ефективної діяльності банку
 • Управлінський облік як фактор підвищення ефективності управління прибутком підприємства
 • Управлінський облік як інструмент управління
 • Управлінський облік і контролінг як методи сучасного стратегічного менеджменту
 • Управлінський облік, як система формування якісної інформації
 • Управлінський облік: зміст та міжнародна практика ведення
 • Управлінський облік: сутність, зміст та принципи ведення
 • Управлінський потенціал: сутність та роль в управлінні підприємством.
 • Управлінський та фінансовий облік: суть та основи побудови
 • Управлінські кроки щодо вирішення проблем сільського туризму в Україні
 • Управлінські моделі організації
 • Управлінські організаційні рішення: класифікація та характеристика
 • Управлінські підходи: системний, процесний, ситуаційний
 • Управлінські рішення в консалтингу
 • Управлінські рішення щодо загальновиробничих витрат
 • Управлінські рішення щодо загальновиробничих витрат
 • Управлінські рішення як елемент комплексу формування соціально-економічної стійкості підприємства
 • Управлінські рішення: методи обґрунтування
 • Управлінські рішення: методи прийняття
 • Управлінські рішення: організаційна сутність, процес реалізації
 • Управлінські рішення: прийняття, контроль, ефективність
 • Управлінські рішення: сутність, класифікація, умови та процес прийняття
 • Управлінські рішення: сутність, класифікація, фактори
 • Управлінські рішення: умови і чинники якості
 • Управлінські цільові моделі
 • Управлінські інновації на підприємстві в умовах сьогодення
 • Управліня проектними ризиками на підприємстві сфери туризму
 • Управліня фінансовими ризиками підприємств України в сучасних умовах господарювання
 • Ухвалення управлінських рішень
 • Ф Шляхи покращення управління формальними та неформальними групами в організації
 • Фактори управління вартістю підприємства
 • Фактори управління організацією та стилі керівництва
 • Фактори формування системи управління інтелектуальним капіталом підприємств залізничного комплексу
 • Факторинг як спосіб управління дебіторською заборгованість
 • Факторинг як інструмент управління дебіторською заборгованістю
 • Факторинг як інструмент управління дебіторською заборгованістю: переваги та недоліки
 • Факторинг – як метод управління дебіторською заборгованістю
 • Факторний підхід до управління якістю продукції промислових підприємств
 • Формування взаємодії державного та приватного секторів в системі державного управління розвитком інфраструктурної сфери
 • Формування галузевої структури управління якістю на рівні підприємства
 • Формування державного управлінського механізму сприяння розвитку житлового будівництва в Україні
 • Формування економічного механізму управління підприємством в сучасних умовах господарювання
 • Формування ефективного механізму управління фінансами підприємства
 • Формування ефективного управління фінансовими потоками аграрних підприємств у регіоні
 • Формування ефективної системи стратегічного управління інвестиційною діяльністю банків
 • Формування ефективної системи управління платоспроможністю підприємства
 • Формування ефективної системи управління професійним розвитком персоналу підприємства
 • Формування комплексного показника оцінки ефективності управління витратами підприємства з використанням методу таксономічного аналізу
 • Формування концептуальних підходів управління інноваційним розвитком АПК
 • Формування концепції соціально-ринкового господарства і соціально-орієнтованого управління
 • Формування корпоративних відносин в управлінні містом як шлях підвищення його ефективності
 • Формування механізму державного управління стійкістю еколого-економічних систем
 • Формування механізму управління персоналом як фактор конкурентоспроможності підприємств
 • Формування механізму управління персоналом як фактор конкурентоспроможності підприємств
 • Формування механізму управління прибутком підприємства
 • Формування моделі системи регіонального управління
 • Формування напрямів удосконалення управління кредитною діяльністю банку за допомогою swot-аналізу
 • Формування напрямів удосконалення управління кредитною діяльністю банку за допомогою swot-аналізу
 • Формування наукового підходу до вирішення проблем моделювання системи показників для управління продовольчою безпекою країни
 • Формування облікової інформації для управління
 • Формування організаційно-економічного механізму управління стратегічним розвитком підприємств
 • Формування підходів щодо управління фінансовою безпекою підприємства
 • Формування системи забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Формування системи облікової інформації для прийняття управлінських рішень
 • Формування системи пооб’єктного внутрішнього контролю для прийняття управлінських рішень
 • Формування системи управління ЗЕД підприємства
 • Формування системи управління персоналом
 • Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства
 • Формування системи управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК та місце в неї підсистеми бюджетування
 • Формування системи управлінського обліку витрат на якість продукції
 • Формування стратегії управління прибутком торговельного підприємства
 • Формування сутності антикризового управління
 • Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства
 • Формування та функціонування систем управління якості продукції в Україні
 • Формування фінансових результатів як складова процесу управління підприємством
 • Формування інформаційних потоків корпоративного управління підприємствами
 • Формування інформаційної бази фінансової діяльності в сучасних умовах управління
 • Функція координації в системі управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Функція мотивації в управлінні. Контроль як функція управління
 • Функції контролю в системі управління підприємством
 • Функції належності та прийняття управлінських рішень
 • Функції та методи державного управління у сфері використання та розпорядження нерухомим майном
 • Функції та повноваження місцевих органів управління
 • Функції управління в соціально орієнтованому суспільстві: мотивація
 • Функції управління персонал-маркетингом підприємства
 • Фінансова безпека підприємства та її управління
 • Фінансова звітність банка: управлінський аспект
 • Фінансова звітність в інноваційних формах інтеграції інформаційних систем в управлінні підприємством
 • Фінансова звітність та її місце у прийнятті управлінських рішень
 • Фінансова санація в системі антикризового управління підприємством
 • Фінансова санація: поняття та управління
 • Фінансова стратегія у системі управління фінансами підприємства
 • Фінансове забезпечення органів управління жмеринського району вінниццької області
 • Фінансове планування як функція управління підприємством
 • Фінансове управління витратами як засіб підвищення прибутку підприємства
 • Фінансове управління підприємством
 • Фінансове управління підприємством у період кризи
 • Фінансовий аналіз як основа прийняття управлінських рішень (на прикладі ТОВ «Аксіома», м. Одеса)
 • Фінансовий аутсорсинг як технологія управління підприємством
 • Фінансовий контроль в системі корпоративного управління статутним капіталом
 • Фінансовий контроль як складова системи управління прибутком банку
 • Фінансовий контролінг в антикризовому управлінні сучасним підприємством
 • Фінансовий контролінг в системі управління підприємством
 • Фінансовий контролінг в системі управління підприємством
 • Фінансовий менеджмент – інструмент управління бізнесом
 • Фінансовий менеджмент в системі управління підприємством
 • Фінансовий менеджмент в системі управління фінансами підприємства
 • Фінансовий менеджмент як інструмент управління
 • Фінансовий менеджмент: банківські ресурси та управління ними
 • Фінансовий моніторинг в системі управління регіоном
 • Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об’єкт управління
 • Фінансовий та управлінський облік: зміст і призначення
 • Фінансово-економічний механізм управління діяльністю підприємства
 • Фінансові аспекти удосконалення структури екологічного управління
 • Фінансові ресурси підприємства як об’єкт управління
 • Фінансові ризики: принципи управління
 • Характеристика механізму управління формуванням капіталу підприємства
 • Характеристика моделі управління проектами
 • Характеристика та особливості класичної школи управління
 • Характеристика традиційних підходів управління активами підприємств металургійної галузі в Україні
 • Характеристики управлінського рішення
 • Характерні риси та особливості організації управління підприємств харчової промисловості
 • Хедж-фонди в системі управління міжнародними інвестиційними ризиками
 • Хедхантінг в управлінні персоналом на етапі сучасного розвитку економічної науки
 • Централізація державного управління процесом розробки та впровадження інновацій як виклик часу
 • Цінності українського суспільства стосовно державного управління
 • Цінова політика, як інструмент ефективного управління підприємством в умовах формування ринкових відносин
 • Чинники, що впливають на собівартість продукції в контексті системи управління витратами підприємства
 • Шляхи покращення системи управління виробничими потужностями
 • Шляхи вдосконалення технології управління підприємством
 • Шляхи вдосконалення методів оцінки кредитоспроможності позичальника як елементу управління банківськими активами
 • Шляхи вдосконалення роботи українського менеджера за допомогою сучасних технологій освітньої роботи з управлінським персоналом
 • Шляхи вдосконалення системи стратегічного управління рестораном «MAMA CASALLA»
 • Шляхи вдосконалення управління валютними ризиками комерційних банків
 • Шляхи вдосконалення управління витратами банку
 • Шляхи вдосконалення управління витратами банку
 • Шляхи вдосконалення управління фінансовою стійкістю підприємства
 • Шляхи гармонізації та імплементації правового забезпечення корпоративного управління у акціонерних товариствах в Україні
 • Шляхи ефективного управління оборотними активами промислових підприємств
 • Шляхи забезпечення координації управлінської діяльності
 • Шляхи неефективного управління основним капіталом морських торговельних портів
 • Шляхи подолання кризи в управлінні економікою
 • Шляхи покращення управління ризиком та запобігання неплатоспроможності підприємства
 • Шляхи покращення управління фомальними та неформальними групами в організації
 • Шляхи покращення управління фінансовими ресурсами та підвищення рівня прибутковості вітчизняних підприємств
 • Шляхи поліпшення управління виробничими запасами
 • Шляхи підвищення ефективності управління доходами та витратами з метою оптимізації фінансового результату
 • Шляхи підвищення ефективності управління персоналом на підприємстві
 • Шляхи підвищення ефективності управління підприємствами в Україні в контексті побудови соціально орієнтованої ринкової економіки
 • Шляхи підвищення ефективності управління трудовими ресурсами на підприємстві
 • Шляхи підвищення ефективності управління формуванням фінансових ресурсів АТ ”АФ Суми-Насіння“
 • Шляхи підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства
 • Шляхи підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства
 • Шляхи підвищення рівня ефективності управління активами металургійного підприємства
 • Шляхи підвищення управління прибутковістю комерційного банку
 • Шляхи та методи подолання конфліктів у системі управління
 • Шляхи удосконалення організаційної структури управління
 • Шляхи удосконалення організації управлінського обліку в банках
 • Шляхи удосконалення управління виробничими потужностями
 • Шляхи удосконалення управління оборотними активами підприємства
 • Шляхи удосконалення управління прибутком на підприємстві
 • Шляхи удосконалення управління підприємством
 • Шляхи удосконалення функції контролю у митному управлінні
 • Шляхи управління проблемними кредитами банків: стан та перспективи
 • Шляхи управління та оптимізації витрат
 • Щодо вдосконалення організаційно-правових засад державного управління у сфері захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави
 • Щодо вдосконалення управління комунальною власністю
 • Щодо вибору системи управління матеріальними потоками підприємств машинобудівної галузі
 • Щодо доцільності використання стратегічного планування у сфері державного управління соціально-економічним розвитком
 • Щодо законодавчого визначення поняття управління господарською (підприємницькою) діяльністю
 • Щодо наявності інформації управлінського обліку про конкурентів
 • Щодо організаційного забезпечення процесу інформаційної підтримки виробництва у системі управління якістю
 • Щодо організаційного забезпечення процесу інформаційної підтримки виробництва у системі управління якістю
 • Щодо підняття на якісно нову ступінь загального рівеня системи управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК
 • Щодо системи управління розвитком інфраструктурного потенціалу підприємства
 • Щодо управління кредитними ресурсами комерційного банку
 • Щодо управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК
 • Щодо формування національної моделі корпоративного управління
 • Якісні параметри інформації та їх роль в управлінні транснаціональною корпорацією
 • Якість вищої освіти: сутність, оцінка, управління
 • Якість продукції та концепції управління нею як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
 • Якість продукції, її оцінка та моделі управління якістю продукції на підприємствах.
 • Залишити коментар

  Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.