головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Банки

 • Акредитація страхових компаній банками при банківсько-страховій інтеграції
 • Акредитив як умовне грошове зобов’язання банка
 • Акціонерна власність у координатах корпоративного управління в банках
 • Аналіз валютної позиції банку АТ «Укрексімбанк» методом Монте-Карло
 • Аналіз динаміки кредитів за категоріями клієнтами та галузями економіки пат «втб банк»
 • Аналіз динаміки та тенденцій змін величини процентного ризику на прикладі пат «діамантбанк»
 • Аналіз доходів, витрат та прибутку АКБ “Укрсоцбанк”
 • Аналіз кредитування фізичних осіб комерційним банком
 • Аналіз операцій із залучення та розміщення валютних ресурсів комерційними банками України
 • Аналіз організаційно – економічної діяльності ПАО «Банк Кредит Дніпро»
 • Аналіз системи управління господарським портфелем АКБ “Енергобанк”
 • Аналіз функціонування систем електронних систем передавання банківських документів «клієнт — банк»
 • Аналіз якості управління проблемними кредитами у банках України
 • Аспекти кредитно-банковської системи: комерційні банки
 • Банки України в перехідний період
 • Банки в сфері фінансових інвестицій: проблеми та перспективи
 • Банки та промисловість: моделі взаємозв’язку
 • Банки часу, як система забезпечення економічного росту
 • Банки як вид кредитної установи
 • Банки як суб’єкти централізованого фондового ринку
 • Банки як суб’єкти цивільно-правової відповідальності за порушення цивільних прав у формі відшкодування збитків
 • Банки, їх функції та роль в умовах ринкової економіки
 • Банки: походження та функції
 • Банки: походження і функції
 • Брідж-банк як новий механізм роботи з нежиттєздатними банками в Україні
 • Бухгалтерська інформація в управлінні банком
 • Бухгалтерський облік у банках України в сучасних умовах
 • Бухгалтерський облік у банках: суть, види та користувачі
 • Бухгалтерські операції при наданні банком споживчого кредиту
 • Вдосконалення діючої системи “клієнт-банк” на основі впровадження інтернет-банкінгу
 • Ведення рахунків клієнтів банками
 • Вексельний обіг та комерційні банки
 • Вибір базової конкуретної стратегії та конкуретної позиції пат кб «приватбанк»
 • Вибір пріоритетної платіжної системи для розвитку карткового бізнесу в комерційних банках
 • Визначення конкурентних позицій банку на прикладі Жовтоводського відділення ВАТ „Ощадбанк”
 • Використання банкоматів: недоліки та переваги
 • Використання банківського маркетингу для підвищення конкурентоспроможності банка
 • Використання ко-брендингу українськими банками: досвід і перспективи
 • Використання іноземного досвіду щодо вдосконалення кредитних відносин аграрних підприємств з банками
 • Використання іпотечних продуктів комерційними банками
 • Вищі органи держави та Національний банк України
 • Внутрішній контроль в банках
 • Вплив кредитної активності банків України на їх доходи на прикладі АТ «Укрексімбанк»
 • Вплив світової фінансової кризи на стан кредитування підприємств банками
 • Впровадження напрямків вдосконалення процесу надання послуг комерційним банком в умовах світової фінансової кризи
 • Впровадження і використання Міжнародних стандартів фінансової звітності в банках України
 • Відкриття рахунків в іноземній валюті уповноваженими банками України
 • Відкриття та ведення банками рахунків у національній валюті
 • Динамічна модель подальшого функціонування ПАТ«БТА банк»
 • Динамічне моделювання банківської діяльності на прикладі ПАТ “Дельта-банк”
 • Дослідження якості обслуговування в банках України
 • Європейський банк Реконструкції та Розвитку: інвестиційне кредитування в Україні
 • Економічна теорія: центральний банк, як “банк банків”
 • Емісія єврооблігацій комерційними банками України
 • Етапи розвитку та принципи роботи системи “клієнт-банк”
 • Ефективне управління проблемними кредитами як основа оптимізації відносин між банком та позичальником
 • Загальна характеристика розрахункових операцій комерційного банку та місце в них системи “клієнт-банк”
 • Загальні правила документообороту у банках
 • Загальні процедури здійснення операційно-облікової діяльності в банках України
 • Залучення коштів українськими банками на міжнародному ринку: основні проблеми та недоліки в умовах фінансової кризи
 • Залучення коштів українськими банками на міжнародному ринку: основні проблеми та недоліки в умовах фінансової кризи
 • Залучення ресурсів фізичних та юридичних осіб комерційними банками
 • Засади функціонування системи “Клієнт – банк”
 • Застосування цінової політики як інструменту комплексу маркетингу у процесі кредитування фізичних осіб пат кб «приватбанк»
 • Заходи та перспективи мінімізації проблемних кредитів в українських банках
 • Інвестиційне кредитування банками: принципи, види, вибір об’єктів, ціна. Рефреат
 • Інвестиційні банки в Україні:стан та перспективи розвитку
 • Інтернет-банкинг як новітня послуга банківської системи
 • Комерційний банк в Україні: порядок реєстрації
 • Комерційний банк. Склад та класифікація об’єктів бухгалтерського обліку
 • Комерційний банк: доходи, видатки та прибуток
 • Комерційний банк: доходи, видатки та прибуток
 • Комерційний банк: економічний аналіз балансу
 • Комерційний банк: касові операції
 • Комерційний банк: методи управління ліквідністю
 • Комерційний банк: розрахунково-касові операції
 • Комерційний банк: розрахунково-касові операції
 • Комерційний банк: створення та організація діяльності
 • Комерційний банк: суть, структура та засади управління
 • Комерційні банки України: облік та звітність
 • Комерційні банки в Україні: проблеми посередницької діяльності
 • Комерційні банки в кредитно-грошовій політиці
 • Комерційні банки як складова банківської системи країни
 • Комерційні банки. Моделювання кредитних ресурсів
 • Комерційні банки: види та операції
 • Комерційні банки: виявлення конкурентів і відносини з ними
 • Комерційні банки: кредитно-розрахункове обслуговування
 • Комерційні банки: нормативи ризику
 • Комерційні банки: порядок створення і припинення діяльності
 • Комерційні банки: посередницькі операції з іноземною валютою
 • Комерційні банки: ресурси та власний капітал
 • Комерційні банки: суть діяльності, роль та класифікація
 • Комерційні банки: типи споживачів стосовно ризику
 • Комерційні банки: функції та типи
 • Комерційні банки: інвестиційна діяльність
 • Комунікаційна політика банку: особливості та тенденції на прикладі ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»
 • Кореспондентські відносини між банками
 • Короткий огляд процесу формування інвестицій комерційними банками в трансформаційних умовах
 • Краудсорсинг, как способ инновационного развития персонала банка
 • Кредити під цінні папери як форма кредитних відносин між банком та позичальником
 • Кредитна політика банку: порядок надання кредиту комерційним банком та контроль за його поверненням
 • Кредитна система Великобританії: другий рівень Банковської системи та депозитні банки
 • Кредитна система Великобританії: загальний огляд та банк Англії
 • Кредитна система США: комерційні банки
 • Кредитна спілка та банк: непримиримі конкуренти чи альтернативні проекти
 • Кредитування банками України сільськогосподарських підприємств
 • Критерії визнання та правила обліку необоротних активів в банках
 • Методика оцінки кредитоспроможності позичальника, яку використовують банки України
 • Методичне і нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в банках
 • Механізм надання банками трастових послуг
 • Міжнародний банк реконструкції розвитку (МБРР): заснування, роль та значення
 • Міжнародний банк реконструкції та розвитку
 • Міжнародний банк реконструкції та розвитку: інвестиційне кредитування в Україні
 • НБУ і комерційні банки: кредитні відносини
 • Напрямки вдосконалення методологічної бази внутрішнього контролю банка
 • Напрямки вдосконалення системи внутрішнього аудиту в банках
 • Напрямки впровадження елементів антикризового управління в комерційних банках України
 • Напрямки формування конкурентної стратегії в банках
 • Національний Банк України
 • Національний банк України: загальна характеристика правової природи
 • Національний банк України: мережа й організаційна структура
 • Національний банк України: організація роботи
 • Національний банк України: основні функції та операції
 • Національний банк України: проведення грошово-кредитної політики, банківський нагляд
 • Національний банк України: регулювання вексельного обігу
 • Національний банк України: регулювання роботи комерційних банків
 • Національний банк України: система електронних платежів
 • Національний банк України: статус та функції
 • Національний банк України: функції та операції
 • Національний банк –головний регулятор банківської системи України
 • Небанківські установи та спеціальні банки США
 • Недоліки механізму оцінки кредитоспроможності підприємницьких структур комерційним банком та шляхи його покращення
 • Необхідність застосування маркетингу у вітчизняних банках
 • Новые тенденции в развитии банковского маркетинга
 • Облік витрат на персонал, інших адміністративних та операційних витрат ПАТ «Райффайзен банк Аваль» в 2011 – 2012 рр
 • Облік грошових коштів в банках у контексті мсфз
 • Облік кредитних операцій комерційними банками
 • Облік кредитів та кредитної заборгованості ПАТ КБ «Приватбанк»
 • Обґрунтування необхідності застосування моделі очікуваних витрат банками України
 • Огляд окремих проблем адаптації методики RAROC комерційними банками України
 • Огляд підходів до визначення банком кредитоспроможності позичальника
 • Огляд системи “клієнт-банк” у КФ АКІБ “УкрСиббанк”
 • Оптимізація управління якості кредитного портфеля банка на основі оцінки рівня кредитного ризику
 • Організація бухгалтерського обліку в банках
 • Організація контролю кредитних ризиків комерційного банку на прикладі ПАТ “Укрсоцбанк”
 • Організація кредитної роботи АБ «Укрбізнесбанк»
 • Організація обліку в комерційних банках
 • Організація обліку кредитних операцій у комерційних банках
 • Організація та аналіз кредитування підприємницьких структур комерційним банком
 • Організація управлінського обліку в банках
 • Організація управлінського обліку в банках
 • Основні напрями управління персоналом в банках України
 • Основні напрямки державного регулювання роботи з проблемними банками
 • Основні принципи побудови клієнтоорієнтованого банка
 • Основні шляхи мінімізації кредитного ризику в комерційних банках
 • Особливості емісії та розміщення акцій комерційними банками
 • Особливості надання іпотечних кредитів комерційними банками
 • Особливості обліку викупу банком власних акцій у акціонерів
 • Особливості оцінювання сучасним комерційним банком міжбанківських кредитів
 • Особливості проведення оцінки кредитоспроможності підприємств позичальників банками України
 • Особливості проведення попереднього контролю банківських установ національним банком України
 • Особливості реклами у ПАТ КБ «Правекс-банк»
 • Особливості стратегічного менеджменту в банках України
 • Особливості формування фінансової звітності в банках та шляхи її удосконалення
 • Особливості фінансового планування і прогнозування прибутку в комерційних банках України
 • Особливості фінансової підтримки банками промислових підприємств на сучасному етапі розвитку економіки
 • Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів комерційного банку на прикладі ПАТ «Укрсоцбанк»
 • Оцінка кредитного ризику банком
 • Оцінка кредитоспроможності позичальника банками України в сучасних умовах
 • Оцінка фінансової стійкості публічного акціонерного товариства «Ощадбанк»
 • Переваги та недоліки використання скорингових систем при кредитуванні банками фізичних осіб
 • План рахунків бухгалтерського обліку в банках України
 • Позиціонування цінової політики АТ «Укрексімбанк» у співставленні з лідируючими банками
 • Показники оцінки ліквідності, що використовуються банками України
 • Політика рефінансування як метод регулювання національним банком України ліквідності комерційних банків
 • Порядок надання кредиту комерційним банком та контроль за його поверненням
 • Предоставление онлайн – услуг банковскими учреждениями
 • Преимущества и недостатки использования банкоматов
 • Принципи організації бухгалтерського обліку в банках
 • Принципи регулювання облікової ставки Національним банком України
 • Принципи та роль роботи з проблемними банками
 • Проблеми обліку кредитних операцій комерційними банками
 • Проблеми обліку кредитних операцій комерційними банками в сучасних умовах
 • Проблеми організації обліку грошових коштів на поточних рахунках в банках
 • Проблеми проведення проектного фінансування комерційними банками України
 • Проблеми розвитку та аналізу депозитних операцій у комерційних банках
 • Проблеми розвитку інформаційної інфраструктури та легалізація програмного забезпечення в банках України
 • Проблеми стратегічного планування в АТ «Ощадбанк» та заходи їх вирішення
 • Проблеми та перспективи розвитку кредитування малого бізнесу комерційними банками України
 • Проблеми формування банками резервів для відшкодування можливих втрат за іпотечними кредитами
 • Проблемы и перспективы вхождения иностранных банков на украинский рынок банковских услуг
 • Процес кредитування в комерційних банках
 • Пріоритетні напрями взаємовідносин клієнт – банк та особливості їх регулювання
 • Рахунки підприємств у банках: види, порядок відкриття та рух коштів на них
 • Реалії використання окремих фінансових інструментів банками України
 • Регулювання роботи комерційних банків Національним банком України
 • Ризики іпотечного кредитування в банках України та шляхи їх мінімізації
 • Розвиток інформаційних систем обліку у банках
 • Розмежування функцій внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в банках України
 • Розробка й обґрунтування пропозицій по удосконаленню управління господарським портфелем АКБ “Енергобанк”
 • Розробка комплексу задач “Аналіз ефективності використання системи “клієнт-банк”
 • Роль золотовалютних резервів у реалізації національним банком України валютної політики
 • Система «Клієнт-банк»: переваги та недоліки
 • Система внутрішнього контролю в банках
 • Система управління ефективністю ПАТ КБ «Приватбанк» на основі swot-аналізу
 • Способи мінімізації ризиків лізингових операцій в банках України
 • Співробітництво України з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР)
 • Співробітництво України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку на сучасному етапі
 • Стан кредитних відносин між підприємствами та банками
 • Страхування кредитних ризиків в банках України
 • Структура валютних операцій комерційних банків (на прикладі ПАТ «Приват банк»)
 • Структура власності і необхідність конкуренції між банками
 • Сутність, види та механізм здійснення лізингових операцій банками
 • Сутність, види та механізм здійснення факторингових операцій банками
 • Сутність, види та механізм здійснення факторингових операцій банками
 • Суть і види бухгалтерського обліку в банках
 • Сучасний стан та розвиток кредитування фізичних осіб банками
 • Сучасні методи захисту від підробки банкнот української гривні та валют світу
 • Сучасні проблеми ведення роздрібного бізнесу комерційними банками
 • Сучасні проблеми розвитку кредитування малого бізнесу комерційними банками України
 • Тенденции развития коммуникационных технологий в банковской сфере
 • Теоретичні засади контролю якості послуг внутрішнього аудиту в банках
 • Технології бюджетування як елемент впровадження концепції контролінгу в банках
 • Транснаціональні банки в умовах глобалізації світової економіки
 • Удосконалення відносин підприємств з банками з приводу розрахунково-касового обслуговування
 • Удосконалення депозитної політики центрального уманського відділення №225 ВАТ «Державний ощадбанк»
 • Удосконалення процесу управління діяльністю ПАТ КБ «Правекс-банк» за допомогою комунікаційних маркетингових стратегій
 • Удосконалення процесу формування власного капіталу ПАТ «Мегабанк»
 • Українська кредитна діяльність: комерційні банки як основа
 • Українські банки: стисла історія розвитку
 • Укрексімбанк у системі банків України
 • Управління кредитними ризиками комерційними банками в сучасних банкових умовах
 • Управління кредитними ризиками комерційними банками в сучасних ринкових умовах
 • Управління кредитними ризиками комерційними банками в сучасних ринкових умовах
 • Управління кредитного портфелю АТ «Укрсиббанк» за допомогою модуля «множинна регресія»
 • Управління проблемними кредитами в банках України
 • Управління ризиками в комерційних банках
 • Управління ризиками у банківській діяльності на прикладі пат кб «приватбанк»
 • Управління ризиками, як головна складова антикризового управління банком
 • Управління ризиками, як головна складова антикризового управління банком
 • Устойчивое финансовое положение в банках РБ
 • Факторинг в комерційних банках України : перспективи його розвитку
 • Факторний аналіз доходів банку на прикладі АТ «Укрексімбанк»
 • Факторний аналіз інвестиційного портфеля пат «діамантбанк»
 • Форми забезпеченості повернення кредитів, наданих комерційним банком
 • Формування ресурсної бази банками в сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки
 • Формування та дотримання комерційним банком обов’язкових резервів
 • Фінансова звітність банка: управлінський аспект
 • Фінансові результати діяльності ПАТ “Укрсоцбанк” у післякризовий період
 • Характеристика аналітичних способів і правил дослідження об’єктів аналізу діяльності банка
 • Хеджування як один з методів зменшення валютного ризику в банках
 • Центральний Банк: кредитно-грошова політика
 • Центральні банки, їх призначення та розвиток
 • Центральні банки: виникнення, задачі та функції
 • Шляхи здійснення банківського нагляду: робота з проблемними банками
 • Шляхи удосконалення організації управлінського обліку в банках
 • Залишити коментар

  Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.