головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Економіка

 • “Економіка підприємств”: предмет і завдання курсу
 • “Інтерпорт-Ковель” як спеціальна економічна зона
 • “Кейнсіанська пастка ліквідності” в реаліях української економіки
 • , Теоретичне визначення сутності глобалізації світової економіки на сучасному етапі
 • Crm – системи, як сучасний напрямок автоматизації обробки економічної інформації
 • Cтрахування в Україні в умовах глобальної економічної кризи
 • Cутність державного регулювання економіки
 • IDEF-моделювання як елемент системи оптимального управління соціально-економічною стійкістю підприємства
 • Project Management Company — мода чи економічна необхідність?
 • АТЕС – як приклад регіональної економічної інтеграції
 • Абсолютні та відносні величини у вивченні соціально – економічних явищ
 • Автоматизація економічного аналізу як одна з основних проблем сучасної аналітики
 • Аграрна політика держави й особливості її реалізації в умовах формування ринкової економіки
 • Агропромисловий комплекс як важливий напрямок економіки України та пріоритетний його розвиток
 • Адаптація зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу до умов світового ринку
 • Адаптування функцій державного управління у сфері економіки до інноваційного розвитку організацій
 • Адміністративно-командна економіка: поняття, сутність, та економічна ефективність
 • Активізація інвестування аграрної сфери в умовах транзитивної економіки
 • Активізація інноваційних процесів як механізм забезпечення зростання економіки України
 • Актуальні завдання трансформації економіки України
 • Актуальні механізми управління фінансами підприємства в сучасних соціально-економічних умовах
 • Актуальні напрямки державного регулювання галузі житлового будівництва національної економіки України
 • Актуальні питання взаємодії правоохоронних органів та державної контрольно – ревізійної служби при виявленні та розслідуванні економічних злочинів
 • Актуальні питання здійснення зовнішньоекономічної діяльності в умовах обмеженості фінансових ресурсів
 • Актуальні питання міжнародного економічного співробітництва України в науково-технічній сфері
 • Актуальні питання співвідношення криз фінансового сектору з циклічними процесами в економіці
 • Актуальні питання іноземного інвестування в економіку України
 • Актуальні проблеми господарювання підприємств як головних носіїв розвитку ринкової економіки держави
 • Актуальні проблеми економічної безпеки України при вступі до СОТ
 • Актуальні проблеми конкурентоспроможності національної економіки. Людський фактор
 • Актуальні проблеми підвищення кваліфікації робітників у секторах економіки
 • Актуальні проблеми та перспективи розвитку депозитних операцій на сучасному етапі розвитку економіки
 • Актуальні шляхи розвитку зовнішньоекономічної діяльності
 • Актуальність брендингу в українській економіці
 • Актуальність використання теорії комплексних чисел в економічному аналізі
 • Актуальність економічної сутності обліку затрат та собівартості продукції на підприємствах України
 • Акцентуація перманентності економічної кризи початку XXI ст
 • Алгоритм тарифоутворення на комунальні послуги у вітчизняній економіці
 • Альфред Маршал як засновник кембриджської економічної школи
 • Американська економічна теорія
 • Амеро замість долара. Наслідки для світової економіки
 • Амортизаційна політика та напрямки відтворення фінансово-економічних ресурсів у бухгалтерському обліку
 • Амортизація основних засобів: економічна сутність та методи нарахування
 • Аналіз валютних дисбалансів в реальному секторі економіки України
 • Аналіз впливу зовнішніх ринків на економіку України
 • Аналіз впливу якості електропостачання на економічні збитки сільськогосподарських підприємств
 • Аналіз галузі машинобудування в національній економіці
 • Аналіз господарської діяльності на підприємстві: використання економіко-логічних методів
 • Аналіз державного регулювання економічної безпеки в Україні
 • Аналіз динаміки зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Аналіз динаміки кредитів за категоріями клієнтами та галузями економіки пат «втб банк»
 • Аналіз діяльності транснаціональних корпорацій та вплив їх на економічний розвиток України
 • Аналіз діяльності транснаціональних корпорацій та їх вплив на економічний розвиток України
 • Аналіз дієвості організаційно-економічних механізмів державного регулювання агропромислового комплексу
 • Аналіз економічних характеристик функціонування кредитного ринку у кризовий період в Україні
 • Аналіз економічного змісту поняття «потенціал» підприємства
 • Аналіз економічного потенціалу підприємств олійно-жирової галузі як засіб підвищення її
 • Аналіз економічного потенціалу підприємства
 • Аналіз економічної діяльності будівельних підприємств
 • Аналіз економічної сутності інноваційного процесу
 • Аналіз експорту та імпорту товарів у структурі зовнішньоекономічної діяльності України
 • Аналіз ефективності діяльності підприємств з використанням економічної доданої вартості
 • Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах нестабільності
 • Аналіз кризових процесів в економіці України
 • Аналіз кількісних втрат трудового потенціалу України в умовах протікання негативних демоекономічних процесів
 • Аналіз локальних економічних систем в контексті глобалізаційних викликів
 • Аналіз організаційно – економічної діяльності ПАО «Банк Кредит Дніпро»
 • Аналіз особистого споживання як економічної категорії і елементу суспільного відтворення
 • Аналіз передумов та результатів інноваційної діяльності у контексті економічного управління
 • Аналіз ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Аналіз ризиків реалізації бізнес-планів вітчизняних підприємств в умовах світової економічної кризи на прикладі АТ «Укравто» філія «Автоцентр на столичному»
 • Аналіз стану аварійності на вугільних шахтах України в аспекті впливу техніко-економічних факторів
 • Аналіз стану банківської системи України в період світової економічної кризи
 • Аналіз сутності кредитного ринку в умовах трансформаційної економіки України
 • Аналіз сучасних методів економічної кібернетики та їх реалізація в програмних засобах
 • Аналіз сучасних поглядів на взаємозв’язок між якістю інститутів і темпами економічного зростання
 • Аналіз та оцінка економічної ефективності впровадження техніко-організаційних заходів і виявлення впливу чинників на їх змінення
 • Аналіз теоретичних підходів щодо глобального управління міжнародної економіки
 • Аналіз фінансового стану підприємств в кризових умовах економіки
 • Аналіз фінансового стану підприємства на сучасному етапі економічного розвитку
 • Аналіз фінансового стану підприємства у кризових умовах економіки
 • Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах нестабільної економічної ситуації
 • Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах нестабільної економічної ситуації
 • Аналіз чутливості показників ефективності функціонування реального сектора економіки України до зміни середніх ставок проценту за кредитами
 • Аналіз інноваційної діяльності в економіці України
 • Аналіз історичних періодів посилення регуляторного впливу держави на економіку
 • Аналітичні процедури діагностики економічної стійкості машинобудівного підприємства
 • Англія, Франція, Німеччина та Україна: економічна історія
 • Антикризова політика Китаю в умовах несприятливої світової економічної кон’юнктури
 • Антикризове управління: формування економічної стратегії
 • Антикризове упраління як складова забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств
 • Антикризове фінансове управління як економічна система
 • Антикризові аспекти регулювання банківського сектора економіки України
 • Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки
 • Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки
 • Антимонопольне регулювання в економіці
 • Антимонопольне регулювання в економіці Україні
 • Антимонопольне регулювання у державній економічній політиці
 • Античний світ: економічна думка
 • Антиінфляційна політика: поняття, механізм впровадження в практиці економічного розвитку
 • Асиметрія у залученні прямих іноземних інвестицій в економіку українських регіонів
 • Аспекти конкурентоспроможності національної економіки та чинники, що на неї впливають
 • Аспекти негативних тенденцій впливу розміру грошового агрегату М0 на соціально-економічні перспективи та пріоритети розвитку України
 • Аспекти підвищення рівня конкурентоспроможності України за умов кризових явищ в економіці
 • Атестація персоналу як чинник забезпечення економічної безпеки субєктів господарювання
 • Атикризове фінансове управління підприємством в умовах ринкової економіки
 • Аудит ефективності як засіб адаптації фінансового контролю до економічних змін
 • Аудит ефективності як засіб адаптації фінансового контролю до економічних змін
 • Аудит ефективності як засіб адаптації фінансового контролю до економічних змін
 • Аудит зовнішньоекономічної діяльності
 • Аудиторська діяльність як джерело криміналістично-значимої інформації у боротьбі з економічними злочинами
 • Аудиторська перевірка як один із способів попередження економічних правопорушень
 • Аудиторська перевірка як спосіб попередження економічних правопорушень
 • Аутопойезис регіону як соціально-економічної системи в умовах світової фінансово-економічної кризи
 • Аутсорсинг як спосіб ведення зовнішньоекономічної дяльності фірми
 • Базові аспекти становлення та реформування інфраструктури фондового ринку в країнах з інверсійною економікою
 • Баланс соціально-економічних сил як одна із засад економічної безпеки України
 • Банки часу, як система забезпечення економічного росту
 • Банки, їх функції та роль в умовах ринкової економіки
 • Банкрутство підприємства як економічне явище
 • Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки
 • Банківська система України в умовах фінансово-економічної кризи
 • Банківська система України: поняття, функції, структура, роль у ринковій економіці
 • Банківський капітал в умовах ринкової економіки: теоретичні засади формування
 • Банківський капітал та його економічна сутність
 • Банківські інститути в ринковій економіці: поєднання кількісних та якісних параметрів функціонування
 • Безробіття як економічна категорія
 • Безробіття як макроекономічна проблема
 • Безробіття як одна з основних соціально-економічних проблем України
 • Безробіття як одна з основних соціально-економічних проблем України
 • Близький і середній схід: геоекономічний вимір нестабільності
 • Бухгалтерський облік зовнішньоекономічних операцій
 • Бухгалтерський облік під час переходу до нових економічних відносин в Україні
 • Бухгалтерський облік та фізична економіка
 • Бюджет розвитку у соціально-економічному розвитку територій
 • Бюджет як економічна категорія та його значення в ринковій економіці
 • Бюджет як економічна категорія та його значення у ринковій економіці
 • Бюджет як економічна категорія та його значення у ринковій економіці
 • Бюджетна політика України в контексті нинішнього соціально-економічного становища
 • Бюджетна політика України в контексті нинішнього соціально-економічного становища країни
 • Бюджетна політика як складова соціально-економічного розвитку держави
 • Бюджетна система в економіці України
 • Бюджетне регулювання розвитку економіки
 • Бюджетний процес в Україні за період 2006-2009 років: погляд крізь призму економічного та політичного факторів
 • Бюджетний дефіцит та його вплив на економіку
 • Бюджетний процес у системі інституціональних перетворень в трансформаційній економіці
 • Бюджетно-фінансове регулювання в галузях соціально-економічної інфраструктури
 • Бюджетування як фактор підвищення ефективності інноваційної стратегії підприємств в конкуруючій економіці
 • Бізнес-PR в умовах ринкової економіки України
 • Бізнес-асоціації в сучасній українській економіці
 • Бізнес-план є принципово новим для нашої економіки документом
 • Біогазові технології в аграрному секторі економіки України
 • В. Петті, А. Сміт та Д. Рікардо – дослідники взаємодії економіки і демографії
 • ВВП України та його прогнозування на фоні світової економіки
 • Важелі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Важливість використання потенціалу транскордонних кластерів як форми транскордонного співробітництва для економіки України
 • Важливість регіонального консенсусу для розвитку економіки
 • Важливість ролі грошей у формуванні ефективної економіки країни
 • Важливість інновацій в розвитку української економіки
 • Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Валютний ризик в зовнішньоекономічній діяльності
 • Вартість робочої сили на сучасному етапі економічних змін
 • Вдосконалення бюджетної політики України в умовах виходу з кризи та забезпечення стійких темпів економічного зростання
 • Вдосконалення земельних відносин в аграрному секторі економіки України
 • Вдосконалення механізму кредитування корпоративного сектора економіки в умовах динамічного зовнішнього середовища
 • Вдосконалення організації та методології обліку розрахунків по товарним операціям в сучасних економічних умовах
 • Вдосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві
 • Вдосконалення управління та організації дорадчої діяльності в аграрній сфері економіки
 • Вдосконалення функціонування фондового ринку для подолання фінансово-економічної кризи
 • Вексель у зовнішньоекономічній діяльності: тонкощі обліку
 • Вектори зовнішньоторговельної політики волинської області в умовах зростання відкритості економіки України
 • Взаємодія банків та страхових компаній в забезпеченні циклічного розвитку фінансового сектора економіки
 • Взаємодія малого і великого бізнесу за умов трансформаційної економіки
 • Взаємодія процесів реформування системи вищої освіти та економіки України
 • Взаємодія соціально-економічних чинників розвитку ринку продовольчих товарів та роздрібної торгівлі ними
 • Взаємодія управлінського обліку з локальними економічними системами
 • Взаємозв’язок циклічності економічних криз та інновацій
 • Взаємозв’язок зовнішньої заборгованості України та її економічного розвитку
 • Взаємозв’язок лібералізації та капіталізації економічних систем
 • Взаємозв’язок прискорення руху пасажирських і вантажних потягів: економічні фактори
 • Взаємозв’язок ризику діяльності персоналу з іншими економічними ризиками підприємств
 • Взаємоз’язок між фінансовим та економічним потенціалом підприємства
 • Взаємообумовленість економічного розвитку та оподаткування
 • Вибір засобів і методів реалізації підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації
 • Вибір оптимальної структури системи банківського регулювання та нагляду в транзитивних економіках
 • Вибір траєкторії розвитку та економічне зростання України
 • Вивчення економіки: застосування комп’ютерного моделювання
 • Вивчення міжнародного маркетингу як основна зовнішньоекономічна стратегія підприємства
 • Видатки місцевих бюджетів: їх сутність і роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону
 • Види відповідальності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх особливості
 • Види економічного контролю та організації, які його проводять
 • Види ефективності виробництва. Економічна криза підприємства
 • Види тіньової економіки та відповідні шляхи впливу на них
 • Визначальні риси економіки Ізраїлю: фактори економічного успіху
 • Визначальні чинники формування податкового механізму в аграрному секторі економіки
 • Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів
 • Визначення аспектів тіньової економічної діяльності
 • Визначення економічного змісту категорії “банкрутство підприємства”
 • Визначення економічного змісту прибутку в сучасних умовах
 • Визначення економічної сутності діяльності кредитної системи в умовах ринкової економіки
 • Визначення економічної сутності поняття «фінансовго потенціалу підприємства та його складових»
 • Визначення економічної сутності поняття «фінансової безпеки банку»
 • Визначення економічної сутності інвестицій в умовах ринкових відносин
 • Визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Визначення конкурентоспроможності підприємства економістами Німеччини
 • Визначення можливостей ідентифікації трансакційних витрат в економіці України
 • Визначення місця комплексного економічного аналізу в системі управління виробництвом
 • Визначення напрямків розвитку і етапів проектування та впровадження підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації
 • Визначення основних недоліків обліково-аналітичного забезпечення маркетингової діяльності підприємств у сучасних умовах ринкових відносин в економіці України
 • Визначення платників податку на додану вартість в умовах ринкової трансформації економіки України
 • Визначення пріоритетів державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем
 • Визначення соціально-економічної привабливості асортименту підприємств
 • Визначення стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 • Визначення сутності «Економічна безпека підприємства»
 • Визначення сутності кредитного портфелю банку як економічної категорії
 • Визначення терміна «нематеріальні активи» та їх економічна суть
 • Визначення терміну „корпоративне управління” в сучасних умовах розвитку економіки України
 • Визначення якості інвестицій як основи формування змісту стратегії інвестування та її еколого-економічне обґрунтування для аграрного сектору регіону
 • Визначення інтелектуального капіталу як економічної та облікової категорії
 • Визначення інформаційних ресурсів як економічної категорії
 • Використання Україною членства в СОТ для якнайповнішої реалізації зовнішньоекономічних інтересів
 • Використання балансового методу в економічних моделях
 • Використання досвіду інноваційно-інвестиційного розвитку харчової промисловості країн ЄС в економіці України
 • Використання закордонного досвіду розвитку банківської системи в умовах ринкової економіки України
 • Використання консалтингових послуг як інструмент забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств
 • Використання концепції теорії «довгих хвиль» М.Кондратьєва для прогнозування інноваційного розвитку економіки України
 • Використання математичних методів у економічних дослідженнях
 • Використання синергетичного підходу у дослідженнях економічних процесів
 • Використання статистичних методів в економічних дослідженнях
 • Використання сучасних платіжних інструментів при здійсненні розрахунків за зовнішньоекономічними операціями
 • Використання інтернет-маркетингу як напрямок підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю
 • Використання інтернет-маркетингу як напрямок підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю
 • Вимір уразливості соціально-економічних систем до впливу глобальної зміни клімату
 • Виникнення та розвиток аудиту в системі фінансово-економічного контролю
 • Виникнення та розвиток економічної думки в Галичині
 • Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії
 • Виокремлення кластерів і визначення їх меж в економіці регіону
 • Виробництво біопалива в Україні та його економічні аспекти
 • Виробництво ріпаку – додатковий ресурс економічного зростання ураїни
 • Виробничий потенціал як функціональний складник економічного потенціалу
 • Виробничо-економічне навчання кадрів
 • Вирішення актуальних проблем податкової системи України як передумова ефективного функціонування економіки держави
 • Вирішення актуальних проблем податкової системи України як передумова ефективного функціонування економіки держави
 • Вирішення соціально-економічних проблем села – важливий крок на шляху європейської інтеграції України
 • Витрати обігу, як основна складова поточних витрат у торгівлі, економічний та бухгалтерський підхід до їх оцінки
 • Вища освіта як чинник економічного розвитку регіону
 • Виявлення впливу соціально-економічних показників на внп за допомогою кореляційного аналізу
 • Власність як економічні відносини між людьми
 • Внесок А. Сміта у ліберальну економічну теорію
 • Внутрішнє інвестування як метод подолання економічної кризи в Україні
 • Внутрішній фінансовий контроль в системі фінансово-економічного контролю
 • Водяні ресурси Донбасу, їх економічна оцінка
 • Вплив держави на формування економічної безпеки підприємства
 • Вплив «кризового протекціонізму» на рівень зовнішньоекономічної безпеки держав
 • Вплив ЄВРО-2012 на економіку України
 • Вплив бюджетного дефіциту на економіку України в сучасних умовах
 • Вплив бюджетного дефіциту на економіку України в сучасних умовах
 • Вплив взаємодії грошово-кредитної та фіскальної політики на макроекономічний розвиток України
 • Вплив взаємодії грошово-кредитної та фіскальної політики на макроекономічний розвиток України
 • Вплив виробничих потужностей підприємства на його економічну стійкість
 • Вплив глобальних економічних процесів на економіку України
 • Вплив глобалізаційних процесів на економіку України
 • Вплив глобалізаційних процесів на зміни в світовій економіці
 • Вплив глобалізації на економічний аналіз
 • Вплив глобалізації на стан економічної безпеки держави
 • Вплив глобалізації та інтеграції на економіку України
 • Вплив глобалізації та інтеграції на економіку України
 • Вплив грошових агрегатів на розвиток економіки України
 • Вплив держави на соціально-економічний розвиток України
 • Вплив державного боргу на економіку України
 • Вплив державного боргу на соціально-економічний розвиток держави: теоретико-концептуальні засади
 • Вплив державного бюджету на соціально-економічний розвиток України
 • Вплив державного бюджету на соціально-економічний розвиток України
 • Вплив дефіциту бюджету на економічний розвиток держави
 • Вплив деяких норм податкового кодексу України на зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання
 • Вплив економічних законів на утворення інституціонального простору
 • Вплив економічних ризиків на виробничо-господарську діяльність фірми та шляхи скорочення підприємницького ризику
 • Вплив економічної кризи на підприємства України
 • Вплив економічної кризи на страховий ринок України
 • Вплив економічної інформації на планування господарської діяльності підприємства
 • Вплив заощаджень та інвестицій на економічний розвиток України
 • Вплив зовнішньоекономічного середовища на функціонування торговельного підприємства
 • Вплив зовнішньоекономічної діяльності на науковий потенціал України
 • Вплив зовнішньоторговельної політики на економічний розвиток країни в умовах посилення глобалізації
 • Вплив зовнішньої торгівлі на функціонування національної економіки
 • Вплив концепції Кейнса на економічну думку різних країн
 • Вплив макроекономічних показників на зведений платіжний баланс України
 • Вплив мезонального чинника на перебіг економічної кризи
 • Вплив міграційних процесів на економіку України
 • Вплив міжнародних інвестицій на економіку України
 • Вплив міжнародного валютного фонду на розвиток економіки України
 • Вплив міжнародного територіального поділу праці на формування міждержавних економічних зв’язків
 • Вплив міжнародного туризму на економіку держав
 • Вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів України
 • Вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів України
 • Вплив освіти на економічне зростання країни
 • Вплив основних позаекономічних інститутів на відтворення соціального капіталу
 • Вплив поглядів Джона Мейнарда Кейнса на сучасну економічну думку
 • Вплив податкової політики на державне регулювання економіки
 • Вплив податкової політики на систему регулювання соціально-економічного розвитку
 • Вплив позаекономічних інститутів на розвиток корпоративного сектора
 • Вплив правил інкотермс на бухгалтерський та податковий облік зовнішньоекономічних операцій підприємств
 • Вплив процесу глобалізації на зовнішньоекономічну діяльність країн світу, зокрема України
 • Вплив процесів глобалізації на економіку України
 • Вплив прямих іноземних інвестицій на економічне зростання України
 • Вплив підприємств-монополій на економіку країни
 • Вплив світової валютно-фінансової кризи на економіку України
 • Вплив світової економічної кризи на економіку України та шляхи її подолання
 • Вплив світової економічної кризи на спільний ринок праці Европейського Союзу
 • Вплив світової кризи на економічну безпеку держави ( на прикладі Болгарії та України)
 • Вплив світової фінансово-економічної кризи на соціально-економічний розвиток України
 • Вплив світової фінансової кризи на економіку України
 • Вплив світової фінансової кризи на економіку України
 • Вплив системи комерційних банків на сучасну економіку
 • Вплив соціально-демографічних індикаторів на забезпечення продовольчої складової економічної безпеки регіону
 • Вплив соціально-економічних умов на стан здоров
 • Вплив соціально-економічних чинників на рівень доходів громадян України
 • Вплив соціально-економічних інститутів на формування людського капіталу
 • Вплив соціальної сфери на темпи та ефективність економічного розвитку
 • Вплив становлення ТНК на національну економіку України
 • Вплив сучасного стану й тенденцій розвитку пріоритетних галузей промисловості на економічну безпеки України
 • Вплив та наслідки світової глобалізації для економіки України.
 • Вплив транснаціональних корпорацій на світовий економічний розвиток
 • Вплив транснаціональних корпорацій на українську економіку
 • Вплив трансформації відносин власності на економіку України
 • Вплив трудової міграції на соціально-економічний розвиток України
 • Вплив тіньової економіки на розвиток підприємництва
 • Вплив тіньової економіки на сруктурні зрушення в економіці України
 • Вплив управління трудовими ресурсами на соціально-економічний розвиток організації
 • Вплив фактору часу на ефективність капіталізації економічних систем
 • Вплив фінансово-економічної кризи 2009-2010 років на інвестиційну привабливість галузей економіки України
 • Вплив фінансово-економічної кризи на економіку України
 • Вплив фінансово-економічної кризи на економіку України
 • Вплив фінансово-економічної кризи на економіку України
 • Вплив фінансово-економічної кризи на розвиток грошово-кредитного ринку в Україні
 • Вплив фінансово-економічної кризи на страховий ринок
 • Вплив фінансово-економічної кризи на інвестиційну діяльність в Україні
 • Вплив фінансово-кредитної політики на сталий розвиток економіки України
 • Вплив фінансової кризи на розвиток національної економіки
 • Вплив фінансової кризи на тенденції розвитку економіки та фінансової системи України.
 • Вплив фінансової кризи на тенденції розвитку економіки та фінансової системи України.
 • Вплив фіскальної політики на економічну рівновагу
 • Вплив фіскальної політики на соціально-економічний розвиток України
 • Вплив якості електропостачання на економічні збитки сільськогосподарських підприємств
 • Вплив інвестицій на економіку держави
 • Вплив інвестиційного потенціалу страхових компаній на розвиток економіки
 • Вплив інвестиційної діяльності страхових компаній на розвиток економіки
 • Вплив інноваційний процесів на економічний розвиток України
 • Вплив інноваційних процесів на розвиток економіки України
 • Вплив інноваційної діяльності на економічну ефективність підприємства
 • Вплив іноземних інвестицій на економіку України
 • Вплив іноземних інвестицій на економіку України
 • Вплив іноземного капіталу на модернізацію економіки України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст
 • Вплив інститутів на економіку перехідного періоду
 • Вплив інституціональних перетворень на функціонування та розвиток аграрного сектору національної економіки
 • Вплив інтеграційних процесів на конкурентноспроможність економіки України.
 • Вплив інтеграційно-економічних процесів на агропромисловий комплекс
 • Вплив інфляції на економіку держави
 • Вплив інфляції на кон’юнктуру економіки
 • Впровадження в Україні інноваційної моделі сучасного економічного розвитку
 • Впровадження дистанційного навчання у ВНЗ з дисципліни «Математика для економістів»
 • Впровадження міжнародного лізингу як основний захід підняття економіки України.
 • Вступ до ЄС – як економічний розвиток України
 • Вступ дівчини до економічного фаху
 • Втілення принципів міжнародної торгівлі в законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
 • Входження транснаціональних корпорацій на олігопольні ринки України в умовах відкритої транзитивної економіки
 • Відбудова економіки та подолання кризи: аналіз пропозицій
 • Відбір показників, що характеризують соціально-економічний розвиток регіонів в умовах кризи
 • Відновлення світової економіки в післякризовий період
 • Відродження фінансового ринку інвестицій: економічні передумови
 • Відтворення як об’єктивна необхідність економічного розвитку
 • Відтік наукового потенціалу України та його вплив на рівень економічного розвитку
 • Вільний продаж землі в украіні економічна необхідність чи чергова політична авантюра?
 • Вільні (спеціальні економічні) зони в Україні: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення
 • Вільні економічні зони як ефективний інструмент підвищення конкурентоспроможності країни
 • Вільні економічні зони як фактор стимулювання іноземного інвестування національної економіки
 • Віртуальні економічні відносини
 • Віртуальні підприємства як новий крок до розвитку економіки в Україні
 • Вітчизняний АПК – локомотив української економіки в умовах продовольчої кризи
 • Гaлузево-секторaльні особливості тінізaції економіки України
 • Галузеві пріоритети прямого іноземного інвестування в економіку України
 • Гарантії економічного забезпечення місцевого самоврядування
 • Генеза, еволюція та сучасний стан наукових економічних шкіл харчової промисловості України
 • Генезис економічного зростання
 • Генезис фінансових результатів як економічної категорії
 • Генезіс просторової економіки
 • Геоекономічні особливості інтеграції України в світову економіку
 • Глобальна виробнича інфраструктура як об’єкт економічної безпеки світового співтовариства
 • Глобально-ресурсний потенціал розвитку світової економіки
 • Глобалізація та економічний розвиток: фінансова глобалізація
 • Глобалізація та її вплив на процеси змін у економічних стратегіях країн
 • Глобалізація та її вплив на розвиток економік країн
 • Глобалізація як стимул підвищення конкурентоспроможності економіки України
 • Глобалізація і ТНК в світовій економіці
 • Гносеологічна природа категорії “економічний інтерес”
 • Гнучкий режим курсоутворення: можливі наслідки для економічного розвитку країни
 • Головні напрямки співробітництва у сфері зовнішньоекономічних відносин України і Фінляндії
 • Головні недоліки діючої системи организації управління частками державного майна в економіці України
 • Господарство України другої половини XIX ст.: реформа 1861 р. та її соціально-економічні наслідки
 • Грошова реформа в Україні як панацея від усіх лиш економіки
 • Грошовий оборот, його економічна основа та структура
 • Грошово-кредитна політика Національного банку України та її роль у стабілізації економіки України
 • Грошово-кредитна політика Національного банку України, як основа економічної безпеки держави
 • Грошово-кредитна політика України в умовах трансформаційних процесів в економіці
 • Грошово-кредитна політика в умовах економічної та фінансової кризи: основні засади на 2010 рік
 • Грошово-кредитна політика під час економічної кризи в Україні
 • Грошово-кредитна політика та її взаємодія з іншими напрямами державної економічної політики
 • Грошово-кредитна політика та її методи в національній економіці
 • Гроші в ринковій економіці: становлення і еволюція грошових відносин
 • Гудвіл як економічна категорія
 • Демографічна сфера як стратегічний об’єкт в системі забезпечення соціально-економічної безпеки країни
 • Депозитна політика комерційних банків в умовах фінансово-економічної кризи
 • Держава в змішаній економіці
 • Держави стародавнього світу: особливості зовнішньоекономічних відносин
 • Державна політика кадрового забезпечення розвитку економіки на інноваційній основі
 • Державна політика як інструмент стабілізації соціально-економічного становища великих міст України
 • Державна підтримка у сфері теплонасосної енергетики як напрямок сталого розвитку економіки
 • Державна роль в економіці
 • Державна стратегія економічної безпеки України
 • Державна інвестиційна політика в умовах трансформаційної економіки
 • Державна інноваційна політика як основа формування економічної безпеки промислового підприємства на регіональному рівні
 • Державне регулювання грошової пропозиції в перехідній економіці
 • Державне регулювання довгострокового сталого соціально-економічного розвитку України
 • Державне регулювання економіки
 • Державне регулювання економіки
 • Державне регулювання економіки України: стан та перспективи розвитку
 • Державне регулювання економіки в умовах ринкової саморегуляції: теоретичний аспект.
 • Державне регулювання економіки під час НЕПу
 • Державне регулювання економіки: методологічні основи
 • Державне регулювання економіки: основні напрями
 • Державне регулювання економіки: основні напрями і форми
 • Державне регулювання економіки: сутність, суб’єкти та об’єкти
 • Державне регулювання економічного розвитку в Україні із урахуванням бази знань
 • Державне регулювання енергозбереження як засіб підвищення економічної безпеки
 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності (зед) в Україні
 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи іі покращення
 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи іі покращення
 • Державне регулювання розвитку національної економіки
 • Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки України
 • Державне регулювання соціально-економічних систем
 • Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів
 • Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів
 • Державне регулювання соціальної орієнтації економіки
 • Державне регулювання страхового ринку за умов фінансово – економічної кризи
 • Державне регулювання трансформаційних процесів в економіці
 • Державне регулювання управління економікою
 • Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні в умовах економічної кризи
 • Державне регулювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України
 • Державне регулювання інноваційної політики в країнах з перехідною економікою
 • Державне управління в сфері економіки
 • Державне управління економіки: вдосконалення інноваційної політики
 • Державне управління економікою: методи, функції та завдання
 • Державний борг в умовах світової економічної кризи: причини та шляхи оптимізації
 • Державний борг і його вплив на економіку України в період фінансової кризи
 • Державний бюджет як інструмент макроекономічного регулювання
 • Державний бюджет як інструмент реалізації стратегії соціально-економічного розвитку країни
 • Державний фінансовий контроль в умовах ринкової економіки
 • Державний фінансовий контроль – невід’ємна частина у підтримці і стабілізації економіки України
 • Державні запозичення як джерело економічного зростання
 • Державні інвестиційні витрати в транзитивній економіці України
 • Дестабілізуючі валютно-фінансові фактори національної економіки України
 • Детінізація національної економіки
 • Дефініції економічної безпеки держави
 • Дефіцит державного бюджету в умовах розвитку економіки України
 • Деякі аспекти взаємозалежності антимонопольно-конкурентної і структурної економічної політики в Україні
 • Деякі аспекти взаємозалежності антимонопольно-конкурентної і структурної економічної політики в Україні
 • Деякі аспекти виховання економічної культури студентів
 • Деякі аспекти оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності в умовах ринку
 • Деякі аспекти структурної перебудови національної економіки України
 • Деякі аспекти трансформації відтворювального процесу в новій економіці
 • Деякі причини економічної кризи в Україні і можливі шляхи її подолання
 • Деякі проблемні питання податкового реглювання зовнішньоекономічної діяльністі суб’єктів господарювання
 • Деякі складові дослідження проблеми економічної безпеки України
 • Джерела нестабільності розвитку національної економіки України
 • Дивергенція в економіці держави – порушення фінансової рівноваги чи її формування у новій якості?
 • Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності
 • Динаміка облікової ставки в трансформаційних економіках
 • Динаміка українських соціально-економічних процесів
 • Дискусійні проблеми макроекономічної теорії
 • До питання впливу кон’юнктурних коливань економіки на розвиток українських підприємств
 • До питання дефініції економічної ефективності використання основних засобів
 • До питання економічної ефективності виробництва в сільському гоподарстві
 • До питання економічної безпеки зовнішньоторговельної діяльності держави
 • До питання про роль й місце людини в економічному житті суспільства
 • До питання про сутність терміну «економічний потенціал»
 • До питання щодо міжнародного туризму як соціально-економічної категорії
 • Добровільне особисте страхування: соціально-економічні ризики та шанси
 • Договір у сфері зовнішньоекономічної діяльності: форма та особливості укладання
 • Домар-Хародд та Солоу: моделі економічного зростання
 • Доробок Т.Мальтуса в контексті еволюції економічного лібералізму
 • Досвід виходу із світової економічної кризи 1939-1933рр
 • Досвід економічної самоорганізації українців в Галичині на зламі ХІХ – ХХ століть
 • Досвід країн з ринковою економікою та країн з перехідною економікою по формуванню доходів бюджету
 • Досвід моделювання економічної безпеки зарубіжних підприємств
 • Досвід моделювння економічної безпеки зарубіжних підприємств
 • Досвід формування ринку нерухомості України, проблеми та перспективи розвитку даного сегменту економічного простору
 • Дослідження правових та економічних механізмів раціонального землекористування
 • Дослідження взаємозв’язку фінансової та соціально-економічної стійкості підприємства
 • Дослідження впливу зовнішньо-торговельної політики Китаю на світову економіку
 • Дослідження впливу недружніх поглинань на стійкість господарських систем та їх економічну безпеку в умовах латентної економіки
 • Дослідження домогосподарств як суб’єктів макроекономіки
 • Дослідження економічної сутності реінжинірингу
 • Дослідження кризових явищ в економіці України
 • Дослідження механізму забезпечення економічної безпеки банку в контексті протидії недобросовістної конкуренції
 • Дослідження ознак фінансово-економічної кризи
 • Дослідження проблем інтеграції промислового потенціалу України в систему міжнародних економічних зв’язків: теоретичний аспект
 • Дослідження проблеми монополії у світовій економічній думці
 • Дослідження проблеми тіньової економіки в умовах переходу України до ринку
 • Дослідження регіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку в Україні
 • Дослідження сутності економічної категорії «фінансові ресурси»
 • Дослідження сучасних особливостей зовнішньоекономічної співпраці єс і сша
 • Дослідження тіньової економіки в Україні
 • Дослідження фінансової стійкості економіки України: національні та глобальні виміри
 • Дослідження інвестиційного потенціалу Вінницької області в умовах трансформації економіки
 • Дослідження інноваційного потенціалу національної економіки на сучасному етапі розвитку
 • Досягнення Т. Мальтуса в економічній теорії
 • Досягнення економічної науки, відмічені Нобелівською премією
 • Доходи місцевих бюджетів як основа соціально-економічного розвитку регіону
 • Доходи у ринковій економіці: суть та природа, механізм розподілення
 • Доцільність використання тестів при оцінюванні знань з курсу “математика для економістів” для студентів ВНЗ торгівельно-економічних спеціальностей
 • Доцільність державної підтримки фінансового оздоровлення підприємств у період економічної кризи
 • Другий етап формування класичної політичної економії. Адам Сміт: визначення цінності товару купленою працею і доходами
 • Дрібнобуржуазний соціалізм Прудона: економічна концепція
 • Діагностика економічної безпеки промислового підприємства на основі формули мінімального прибутку
 • Діагностика фінансового стану в економіці
 • Діагностика фінансового стану в сучасній економіці
 • Діагностика фінансового стану в сучасній економіці
 • Ділові ігри економічної спрямованості: сьогодення та перспективи
 • Діяльность транснаціональних корпорацій та їх вплив на економічний розвиток України
 • Діяльність ТНК в Україні та їх вплив на економічний розвиток країни
 • Діяльність ТНК та їх вплив на процеси інтеграції України у світову економіку
 • Діяльність комерційних банків у сфері інноваційного кредитування економіки України
 • Діяльність небанківських фінансових установ в умовах сучасної фінансово-економічної кризи в Україні (на прикладі страхових компаній )
 • Діяльність спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку сучасної України
 • Діяльність транснаціональних корпорацій, як основних суб’єктів міжнародної економіки
 • Дієвість податкової політики в рамках регулювання економічного росту
 • Європейська інтеграція України та її зовнішньоекономічна безпека
 • Європейська інтеграція в умовах глобалізованої світовї економіки
 • Європейська інтеграція української економіки
 • Єврорегіони в процесі економічної глобалізації
 • Еволюційно-історичні кроки розвитку фондового ринку у світовій економіці
 • Еволюційні стратегії економічної системи в різних фазах циклічної динаміки
 • Еволюція поглядів на інтелектуальний капітал у світовій економічній думці
 • Еколого-Економічні проблеми збереження та раціонального використання водних ресурсів карпатського регіону
 • Еколого-економічна ефективність використання лісових ресурсів
 • Еколого-економічна ефективність збереження ресурсів
 • Еколого-економічний підхід у використанні потенціалу аграрного сектора
 • Еколого-економічні аспекти використання біоенергоресурсів в сільському господарстві України
 • Еколого-економічні аспекти землекористування
 • Еколого-економічні критерії оцінювання якості інвестицій у сільському господарстві
 • Еколого-економічні особливості перетворення енергії відходів сільськогосподарського виробництва
 • Еколого-економічні проблеми Дніпропетровської області
 • Еколого-економічні проблеми розвитку сучасної цивілізації
 • Екологізація виробництва як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки
 • Екологізація економічного розвитку: пріоритетні напрямки та перспективи для України
 • Екологізація підприємництва в контексті збалансованого соціально-економічного розвитку
 • Екологічна місткість території як фактор економічної безпеки.
 • Екологічна спрямованість інноваційного розвитку конкурентоспроможної економіки
 • Екологічні ризики в системі державного регулювання економікою
 • Економізація природокористування як компонента ефективного управління господарюючою системою
 • Економіка Київської Русі (ІХ – ХII ст.)
 • Економіка України в умовах глобалізаційних перетворень
 • Економіка України в умовах незалежності: проблеми та перспективи
 • Економіка України: поняття та форми власності
 • Економіка Японії у найбільшому занепаді з часів Другої Світової війни
 • Економіка воюючих країн у роки ІІ світової війни
 • Економіка зарубіжних країн: моделі державного регулювання
 • Економіка знань: освітній вимір
 • Економіка майбутнього: теоретичні та практичні аспекти
 • Економіка природоохоронної діяльності залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатів
 • Економіка підприємств: аналіз активів підприємства
 • Економіка підприємств: показники стану власних оборотних коштів
 • Економіка підприємств: стратегія конкурентних переваг
 • Економіка підприємств: фінансова робота на підприємствах
 • Економіка підприємства: аналіз затрат на виробництво
 • Економіка підприємства: вартість робочої сили
 • Економіка підприємства: види бригад за ознаками
 • Економіка підприємства: види підприємств
 • Економіка підприємства: вступ до фаху
 • Економіка підприємства: гнучке управління персоналом
 • Економіка підприємства: грошові розрахунки підприємства
 • Економіка підприємства: економічні стратегії фірми
 • Економіка підприємства: класифікація підприємств
 • Економіка підприємства: криміналістична версія
 • Економіка підприємства: нарахування заробітної плати
 • Економіка підприємства: основи фінансів підприємства
 • Економіка підприємства: особливості технологічних процесів
 • Економіка підприємства: розрахунки в готівковій іноземній валюті
 • Економіка підприємства: сплата єдиного податку
 • Економіка підприємства: структура управління організацією
 • Економіка підприємства: техніко-технологічна база підприємства
 • Економіка ринкової орієнтації: особливості державного управління
 • Економіка стародавнього світу: Індія, Китай
 • Економіка туристичного бізнесу
 • Економіка узгоджень як теоретична основа стратегічної координації діяльності підприємства
 • Економіка українських земель у другій половині XVII – XVIII ст
 • Економіка як соціальний інститут
 • Економіко-Правові аспекти формування дохідної частини місцевих бюджетів
 • Економіко-аналітичне забезпечення в управлінні цільовими комплексними програмами
 • Економіко-математична задача оптимізації
 • Економіко-математична модель пропозиції послуг праці в освітній сфері
 • Економіко-математична модель фінансових результатів діяльності комерційних банків в Україні
 • Економіко-математичне моделювання в менеджменті
 • Економіко-математичне моделювання в управлінні діяльністю підприємства
 • Економіко-математичне моделювання вибору варіантів ресурсозбережних технологій інноваційних проектів асоціації підприємств галузі
 • Економіко-математичне моделювання динаміки економічних систем
 • Економіко-математичне моделювання ефективності використання основних засобів на підприємстві
 • Економіко-математичне моделювання рекламних кампаній виробничого підприємства «Болена»
 • Економіко-математичне моделювання у банківській сфері
 • Економіко-математичне моделювання управління витратами підприємства
 • Економіко-математичне моделювання управління проектами підприємства
 • Економіко-математичне моделювання факторів впливу на фінансову стійкість підприємства
 • Економіко-математичне прогнозування глобалізаційних процесів
 • Економіко-математичні методи у фінансовому плануванні
 • Економіко-орієнтовані засади забезпечення інформаційної безпеки підприємства
 • Економіко-політичні ознаки діяльності МВФ
 • Економіко-правові аспекти фіксованого сільськогосподарського податку та перспективи його застосування
 • Економіко-правові та фінансово-економічні чинники розвитку банківського кредитування фізичних осіб в Україні
 • Економіко-статистичний аналіз сфери соціального забезпечення
 • Економічна ефективність діяльності та основні шляхи її підвищення в умовах ринкової конкуренції та кризи
 • Економічна безальтернативність прямих іноземних інвестицій в економіку України
 • Економічна безпека
 • Економічна безпека підприємства в умовах кризового розвитку
 • Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів
 • Економічна безпека України: проблеми і шляхи забезпечення
 • Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення
 • Економічна безпека банків
 • Економічна безпека в контексті нарощування продуктивності економіки України
 • Економічна безпека держави.
 • Економічна безпека країни в умовах глобалізації
 • Економічна безпека країни та державний борг
 • Економічна безпека підприємства в аспекті ресурсного підходу
 • Економічна безпека підприємства та засоби її досягнення
 • Економічна безпека підприємства та її чинники
 • Економічна безпека підприємства: етимологія та еволюція поняття
 • Економічна безпека підприємства: змістово-типологічна характеристика
 • Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення
 • Економічна безпека регіону
 • Економічна безпека регіону: глобалізаційний вимір
 • Економічна безпека регіону: засади формування
 • Економічна безпека як засіб здолання внутрифірмових криз підприємства підприємства
 • Економічна безпека як ключовий чинник успіху діяльності машинобудівного підприємства
 • Економічна безпека як один з вирішальних факторів успішного розвитку підприємства
 • Економічна безпека як одна з складових національної безпеки держави
 • Економічна взаємодія України із розвиненими країнами
 • Економічна вигідність лізингу як виду фінансово-економічної діяльності
 • Економічна доцільність навчання персоналу як складової управління кар’єрою на підприємстві
 • Економічна доцільність та соціальна необхідність державного регулювання фондового ринку
 • Економічна думка Київської Русі: зародження і особливості
 • Економічна думка Стародавнього Китаю
 • Економічна думка України другої половини XIX ст
 • Економічна думка античного світу: Стародавня Греція
 • Економічна думка античного світу: Стародавній Рим
 • Економічна думка в Росії та Україні у 19-20 століттях
 • Економічна думка в Україні 19 століття: Каразін, Скальковський, Журавський, Степанов, Вернадський
 • Економічна думка в Україні ХІХ – поч. ХХ ст
 • Економічна думка епохи середньовіччя
 • Економічна думка епохи феодалізму: погляди та утопії
 • Економічна думка стародавнього Риму: особливості та основні моменти
 • Економічна думка стародавнього світу
 • Економічна думка стародавнього світу: характеристика та особливості
 • Економічна думка: соціально-інституціональний напрямок
 • Економічна діагностика підприємства та зовнішньоекономічної діяльності
 • Економічна діагностика розвитку підприємств
 • Економічна діагностика розвитку підприємств
 • Економічна діагностика як складова антикризового управління підприємством
 • Економічна діагностика як інструмент беззупинного «сканування» стану підприємства
 • Економічна діагностика як інструмент беззупинного «сканування» стану підприємства
 • Економічна діагностика інвестицій в Україну за 2008-2009 роки
 • Економічна діяльність держави та наука: видатки бюджету
 • Економічна діяльність людини в неокласичній, інституціональній та еволюційній теоріях
 • Економічна діяльність підприємства під час фінансової кризи
 • Економічна діяльність суспільства: зміст та результати
 • Економічна діяльність суспільства: поняття та результати
 • Економічна діяльність у новій (інформаційній) економіці та її державне регулювання
 • Економічна діяльність: прикладні аспекти урахування ризику
 • Економічна ефективність виробництва і реалізації
 • Економічна ефективність вирощування ріпаку
 • Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності лісового господарства в Україні
 • Економічна ефективність малого підприємництва
 • Економічна ефективність освіти в умовах інформатизації суспільства
 • Економічна ефективність світових економічіних центрів у контексті наявних факторів виробництва
 • Економічна ефективність сучасної податкової системи України
 • Економічна ефективність та контроль якості
 • Економічна ефективність функціонування підприємства ТОВ ”АФ Криниця“ в умовах ринку
 • Економічна ефективність функціонування підприємства ТОВ ”АФ Криниця“ в умовах ринку
 • Економічна ефективність інвестицій
 • Економічна ефективність інвестиційної діяльності
 • Економічна злочинність в Україні та проблеми її подолання в сучасних умовах на прикладі вітчизняної промисловості
 • Економічна конкуренція та її форми
 • Економічна конкуренція: досконала та недосконала
 • Економічна конкуренція: суть та функції
 • Економічна конкуренція: суть і функції
 • Економічна конкуренція: форми
 • Економічна концепція П. Ж. Прудона
 • Економічна криза в Україні: наслідки та перспективи виходу з неї
 • Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання
 • Економічна криза – вдалий період для розвитку агрострахування в Україні
 • Економічна криза – вдалий період для розвитку агрострахування в Україні
 • Економічна культура як механізм соціальної регуляції підприємницької діяльності
 • Економічна культура як мотиваційний чинник диференціації господарського життя
 • Економічна культура як складова системної трансформації суспільства
 • Економічна модель капіталістичного суспільства. Американський неолібералізм. Монетаризм
 • Економічна модернізація підприємств як закономірність процесу ринкової трансформації
 • Економічна наука: методи регулювання інфляції
 • Економічна наука: методологія
 • Економічна основа свободи
 • Економічна оцінка впливу ризиків на господарську діяльність
 • Економічна оцінка впливу ризиків на господарську діяльність
 • Економічна оцінка ефективного використання нових технологій в заготівельній базі машинобудування.
 • Економічна оцінка ефективності операційної діяльності підприємства
 • Економічна оцінка залізорудних родовищ що розробляються
 • Економічна оцінка наслідків приєднання України до світової організації торгівлі
 • Економічна оцінка ринку соняшнику та продуктів його переробки
 • Економічна поведінка домашніх господарств та її вплив на формування їх доходів і видатків
 • Економічна політика та кейнсіанська теорія
 • Економічна політика формування майнового потенціалу підприємств АПК
 • Економічна природа векселя, основні терміни і поняття
 • Економічна природа грошових потоків підприємства
 • Економічна природа освітніх послуг в системі вищої освіти України
 • Економічна природа податків у працях кейнсіанців та неоконсерваторів
 • Економічна природа функціонування кооперативів у сільському господарстві
 • Економічна природа фінансів домогосподарств
 • Економічна природа інноваційного процесу
 • Економічна програма народництва: ліберальне та революційне
 • Економічна роль кредитного портфелю банку
 • Економічна свобода країни та її вимір
 • Економічна свобода – фактор соціально-економічного прогресу суспільства
 • Економічна система національної економіки
 • Економічна складова документального оформлення зариблення зимувальних ставів молоддю риб
 • Економічна соціологія як галузь економічних знань
 • Економічна статистика: предмет, методи та завдання
 • Економічна стратегія підприємств в умовах конкурентного середовища
 • Економічна стратегія торговельних мереж на родовольчому ринку України в умовах кризи
 • Економічна стратегія як передумова розвитку наукової сфери України
 • Економічна стійкість підприємства та заходи її забезпечення
 • Економічна стійкість підприємства: сутність і чинники її забезпечення
 • Економічна сутність акцій
 • Економічна сутність амортизації основних засобів підприємства
 • Економічна сутність амортизації основних засобів підприємства
 • Економічна сутність безготівкових розрахунків та їх значення у функціонуванні господарського механізму
 • Економічна сутність взаємозв’язку інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу підприємства
 • Економічна сутність виробничих запасів
 • Економічна сутність виробничих запасів та їх оцінка на підприємстві
 • Економічна сутність виробничих запасів та їх оцінка на підприємстві
 • Економічна сутність витрат підприємства
 • Економічна сутність впливу місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток території
 • Економічна сутність дебіторської заборгованості як об’єкта управління
 • Економічна сутність ефективності управління персоналом підприємства
 • Економічна сутність зносу основних виробничих фондів аграрних підприємств
 • Економічна сутність капіталізації підприємств
 • Економічна сутність контролю фінансових результатів
 • Економічна сутність контролю як функції менеджменту
 • Економічна сутність кредитного механізму банку та умови його здійснення
 • Економічна сутність кредитного механізму банку, умови його здійснення
 • Економічна сутність матеріально-технічних ресурсів автотранспортного виробництва
 • Економічна сутність обліку незавершеного будівництва та його оцінка
 • Економічна сутність оборотних активів підприємства
 • Економічна сутність операцій з давальницькою сировиною
 • Економічна сутність оплати праці
 • Економічна сутність податку на прибуток, його значення в діяльності підприємств
 • Економічна сутність поняття «капітал» підприємства
 • Економічна сутність поняття «проблемний регіон»
 • Економічна сутність поняття вартості підприємства та її модифікації
 • Економічна сутність поточних витрат в сучасних умовах господарювання
 • Економічна сутність похідних цінних паперів: законодавчий аспект
 • Економічна сутність процесу управління активами підприємства
 • Економічна сутність прямих податків їх недоліки і переваги в сучасних умовах
 • Економічна сутність реінжинірингу та його види
 • Економічна сутність розвитку підприємства
 • Економічна сутність санації підприємства
 • Економічна сутність середнього класу
 • Економічна сутність та класифікація матеріальних запасів на прикладі ПАТ «ГТРЗ»
 • Економічна сутність та методи вимірювання ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємств
 • Економічна сутність та особливості інвестиційного процесу в АПК
 • Економічна сутність та структура ліквідності банківської системи
 • Економічна сутність та суб’єкти інноваційної привабливості підприємства
 • Економічна сутність факторингових операцій банків
 • Економічна сутність фінансових результатів за центрами відповідальності
 • Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства
 • Економічна сутність фінансових ресурсів господарюючих суб’єктів
 • Економічна сутність фінансових ресурсів господарюючих суб’єктів
 • Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства
 • Економічна сутність фінансового потенціалу стійкості
 • Економічна сутність фінансової глобалізації
 • Економічна сутність фінансової стратегії
 • Економічна сутність і класифікація запасів
 • Економічна сутність і необхідність забезпечення стратегічного розвитку підприємства
 • Економічна сутність інвестицій
 • Економічна сутність інвестицій підприємства
 • Економічна сутність, види та функції ринку
 • Економічна суть акцій
 • Економічна суть банківської системи: основні методологічні підходи аналізу сутності банку
 • Економічна суть витрат та їх місце в управлінському обліку
 • Економічна суть ефекту фінансового важеля торговельного підприємства
 • Економічна суть ліквідності та платоспроможності
 • Економічна суть податку на прибуток
 • Економічна суть ризику. Специфічні ризики
 • Економічна суть та аналіз продуктивності праці на підприємствах
 • Економічна суть та джерела формування фінансових ресурсів
 • Економічна суть та організаційно-правові проблеми орендних відносин в Україні
 • Економічна суть та функціональні типи капіталу як основи капіталізації національної економіки
 • Економічна суть фінансових ресурсів підприємства
 • Економічна суть фінансових ресурсів підприємства
 • Економічна суть фінансування, його механізм та види
 • Економічна суть інноваційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства
 • Економічна суть інноваційної діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства
 • Економічна суть інновації та інноваційної діяльності підприємств
 • Економічна сутість ресурсного потенціалу підприємства
 • Економічна та соціальна результативність діяльності фірм
 • Економічна теорія Давида Рікардо: своєрідність та сутність
 • Економічна теорія ХІХ століття: основні школи та напрямки
 • Економічна теорія в України: основні напрямки та характер еволюції
 • Економічна теорія в системі економічних дисциплін.
 • Економічна теорія двадцятого століття
 • Економічна теорія як світова наука
 • Економічна теорія: банківська система
 • Економічна теорія: виникнення та основні етапи розвитку
 • Економічна теорія: доходи в ринковій економіці
 • Економічна теорія: зародження та розвиток
 • Економічна теорія: методи дослідження
 • Економічна теорія: практичне значення
 • Економічна теорія: предмет та метод
 • Економічна теорія: предмет та методи
 • Економічна теорія: предмет, структура та функції
 • Економічна теорія: процедура приватизації
 • Економічна теорія: теорія Джона Лока про владу
 • Економічна теорія: теорія макроекономіки
 • Економічна теорія: теорії вартості
 • Економічна теорія: фактори ціноутворення
 • Економічна теорія: центральний банк, як “банк банків”
 • Економічна теорія: школи та методи. Тенденції розвитку інформаційного суспільства
 • Економічна трансформація – це безперервний процес видозмін, серед яких розрізняють разові, дискретні та систематичні.
 • Економічна характеристика витрат обігу та тенденції їх зміни в умовах ринкової економіки
 • Економічна характеристика чинників, що впливають на конкурентоспроможність підприємства
 • Економічна інтеграція України в Європейський Союз
 • Економічна інтеграція в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків
 • Економічна історія України на початку 20 століття
 • Економічна історія первісного суспільства
 • Економічне вчення Адама Сміта
 • Економічне вчення меркантилізму: виникнення, ознаки та розвиток
 • Економічне життя суспільства: принципи і методи пізнання
 • Економічне значення сутності фінансових ресурсів підприємства в ринковій економіці
 • Економічне зростання і перспективи інноваційного розвитку
 • Економічне зростання і перспективи інноваційного розвитку України
 • Економічне зростання: роль держави в ринкових умовах
 • Економічне зростання: роль держави в ринкових умовах
 • Економічне зростання: сутність, типи і фактори
 • Економічне зростання: фактори та державне регулювання
 • Економічне моделювання й аналіз інтернет – технологій
 • Економічне обгрунтування участі працівників у доходах підприємства
 • Економічне обґрунтування ефективної політики оплати праці на підприємствах
 • Економічне обґрунтування ефективної політики оплати праці на підприємствах
 • Економічне обґрунтування ефективної політики оплати праці на підприємствах нафтового та газового промислу України
 • Економічне оцінювання культури якості на промисловому підприємстві
 • Економічне погляди Адама Сміта
 • Економічне положення України на світовій арені
 • Економічне поліпшення умов і охорони праці
 • Економічне становище західноукраїнських земель після першої світової війни
 • Економічне становище провідних країн світу кінця XIX – початку XX ст
 • Економічне стимулювання операцій міжнародного лізингу – запорука підвищення конкурентоспроможності економіки України
 • Економічне стимулювання раціонального природокористування
 • Економічне стимулювання інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки України
 • Економічне шпигунство як сучасний метод конкурентної боротьби
 • Економічний зміст категорії конкуренція. Недобросовісна конкуренція
 • Економічний аналіз у стратегічному управлінні підприємством
 • Економічний аналіз бюджетних показників як невід’ємна складова управлінської діяльності фінансових органів
 • Економічний аналіз в дослідженні діяльності установ житлово-комунального господарства
 • Економічний аналіз в сільському господарстві
 • Економічний аналіз в управлінні продуктивністю праці
 • Економічний аналіз ефективності використання нематеріальних активів
 • Економічний аналіз та його зв’язок з бухгалтерським обліком
 • Економічний аналіз та монополістична конкуренція
 • Економічний аналіз у здійсненні маркетингової діяльності підприємства
 • Економічний аналіз у системі управління підприємством
 • Економічний аналіз у системі управління підприємством
 • Економічний аналіз у системі управління підприємством в умовах світової фінансово-економічної кризи
 • Економічний аналіз як засіб підвищення ефективності діяльності підприємства
 • Економічний аналіз як засіб підвищення ефективності діяльності підприємства в Україні
 • Економічний аналіз як основа побудови ефективної системи управління підприємством
 • Економічний аналіз як основний елемент ефективності діяльності підприємства
 • Економічний аналіз як основний чинник підвищення ефективності діяльності підприємства
 • Економічний аналіз як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень
 • Економічний аналіз як передумова формування, управління й контролю фінансової політики бюджетних установ
 • Економічний аналіз: завдання та предмет
 • Економічний аналіз: теорія, методологія, практика
 • Економічний аналіз: функції та класифікація, методи та інформаційна база
 • Економічний аспект міжнародної стратегії адміністрації Р. Рейгана
 • Економічний вимір співробітництва України і Франції в контексті інтеграції до Європейського Союзу
 • Економічний вплив індустріалізації на Україну
 • Економічний зміст біологічних активів та їх класифікація
 • Економічний зміст власності: поняття та форми власності
 • Економічний зміст документальної перевірки нарахування податку на прибуток
 • Економічний зміст ефективності виробничої діяльності підприємства та чинники, що її забезпечують
 • Економічний зміст кредитних ризиків діяльності банку
 • Економічний зміст кредитних ризиків діяльності банку
 • Економічний зміст поняття інфраструктури
 • Економічний зміст прибутку торгового підприємства
 • Економічний зміст та значення Державного бюджету
 • Економічний зміст та значення інвестиційної діяльності
 • Економічний зміст та особливості дебіторської заборгованості на підприємствах України
 • Економічний зміст та роль облікової політики для сучасного підприємства
 • Економічний зміст та складові елементи системи оподаткування
 • Економічний зміст фінансових ресурсів та їх класифікація
 • Економічний зміст фінансових ресурсів та їх класифікація
 • Економічний зміст цінних паперів
 • Економічний зміст і методи формування доходів бюджету
 • Економічний зміст інвестування
 • Економічний капітал банківських установ:роль при здійсненні процесу управління ризиками та його складові
 • Економічний контроль як функція управління
 • Економічний контроль: зміст та види
 • Економічний контроль: класифікація організаційних форм і видів
 • Економічний контроль: класифікація та удосконалення
 • Економічний контроль: суть та завдання
 • Економічний механізм диверсифікації діяльності суб’єктів господарювання
 • Економічний механізм збереження та розвитку природно-заповідних територій та об’єктів Миколаївської області
 • Економічний механізм податкового планування на підприємстві
 • Економічний механізм регулювання використання природних факторів
 • Економічний механізм реформування сфери особистого споживання
 • Економічний механізм розвитку малого підприємництва у харчовій промисловості України
 • Економічний механізм формування витрат підприємства та напрями їх оптимізації
 • Економічний механізм формування цінової політики на електротехнічних підприємствах України
 • Економічний механізм формування цінової політики на електротехнічних підприємствах України
 • Економічний потенціал України у сфері інновацій
 • Економічний потенціал національної економіки України
 • Економічний потенціал підприємства в умовах реальної економіки
 • Економічний потенціал підприємства, як невід’ємна складова конкурентоспроможності
 • Економічний потенціал та напрямки розвитку Липовецького району
 • Економічний потенціал та перспективи банківського сектору України
 • Економічний потенціал і конкурентні позиції у контексті розвитку сільського господарства
 • Економічний розвиток СРСР у післявоєнний період (1946 – 1991рр.)
 • Економічний розвиток Сполучених Штатів Америки
 • Економічний розвиток Стародавньої Греції
 • Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи
 • Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічної думки
 • Економічний розвиток України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст
 • Економічний розвиток України у 1939-1990-их роках
 • Економічний розвиток земель Київської Русі у період феодальної роздробленості
 • Економічний розвиток країн Західної Європи в XVI – XVIII ст.: основні аспекти
 • Економічний розвиток незалежної України та проблеми екології
 • Економічний розвиток середньовічної Європи
 • Економічний розвиток сучасного підприємства – основні складові його формування та оцінки
 • Економічний розвиток східнослов’янських племен до V ст. н. е
 • Економічний розвиток: сутність та товарне виробництво
 • Економічний сенс мотивації праці як основного чиннику в механізмі забезпечення продуктивної зайнятості селянства
 • Економічний стан господарства України у другій половині XVII – XVIII ст
 • Економічний стан західноукраїнських земель у другій половині XIX ст
 • Економічний стан середньовічної Європи
 • Економічний інструментарій оцінки та аналізу інтелектуального капіталу
 • Економічно-обгрунтована собівартість як основа формування конкурентоспроможних тарифів на вантажні залізничні перевезення
 • Економічні альтернативи для сучасного підприємництва
 • Економічні альтернативи для сучасного підприємництва
 • Економічні аспекти використання інтернет у маркетинговій діяльності підприємств
 • Економічні аспекти категорії ринок
 • Економічні аспекти національної безпеки країни
 • Економічні аспекти рейдерського поглинання акціонерних товариств в Україні
 • Економічні аспекти розвитку виробництва сільськогосподарської продукції
 • Економічні аспекти управління якістю освітніх послуг в умовах глобалізації
 • Економічні аспекти формування інвестиційного простору регіону
 • Економічні важелі механізму державного регулювання зайнятості населення України
 • Економічні відносини США і країн світу
 • Економічні відносини України з Російською Федерацією
 • Економічні відносини України з міжнародними організаціями
 • Економічні відносини в грецькому суспільстві за даними гомерівських поем «Іліади» та «Одиссеї».
 • Економічні закони світового господарства та їх сутність
 • Економічні закони та економічні категорії
 • Економічні закони та їх використання
 • Економічні закони і категорії товарного виробництва
 • Економічні засади антикризового управління фінансами підприємства
 • Економічні засади діяльності благодійних організацій
 • Економічні засади розвитку природно-заповідного фонду Миколаївської області
 • Економічні зв’язки України з країнами світу
 • Економічні зв’язки США і України
 • Економічні зв’язки України з розвинутими країнами: тенденції розвитку
 • Економічні злочини в умовах кризи: обліковий аспект
 • Економічні концепції “Капіталу” К. Маркса
 • Економічні концепції К. Маркса та Ф. Енгельса 70—90-х pp
 • Економічні методи господарювання
 • Економічні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності та шляхи їх удосконалення
 • Економічні можливості та ризики для українського ринку при підписання асоціації з ЄС
 • Економічні мотиви діяльності людей в сенсі стимулювання трудової діяльності на підприємстві
 • Економічні наслідки вступу України до СОТ
 • Економічні наслідки війни Північно-Американських колоній за незалежність
 • Економічні наслідки приєднання України до світової організації торгівлі
 • Економічні організації: загальні типи
 • Економічні основи взаємодії банків та страхових компаній
 • Економічні основи малого підприємництва
 • Економічні основи розвитку малого підприємництва як складової сучасної економіки держави
 • Економічні основи розвитку малого підприємництва як складової сучасної ринкової економіки держави
 • Економічні основи та еволюція товарного виробництва
 • Економічні особливості розвитку економіки та зовнішньоекономічних зв’язків Австралії
 • Економічні особливості розміщення сільського господарства
 • Економічні особливості споживання енергії ресурсів в сільськогосподарському виробництві регіонів України
 • Економічні передумови виникнення контролінгу на промисловому підприємстві
 • Економічні передумови та перспективи розвитку фінансово-господарського контролю в умовах інформатизації суспільства
 • Економічні передумови фінансової кризи в Україні
 • Економічні погляди В. Ростоу
 • Економічні погляди Гаєка Фридриха Августа
 • Економічні погляди Кейнса
 • Економічні погляди М. І. Туган-Барановського
 • Економічні погляди Н. Сеніора. Теорія “заощадливості”
 • Економічні погляди Роберта Оуена
 • Економічні погляди С. Сісмонді
 • Економічні погляди німецького соціаліста Фердинанда Лассаля
 • Економічні погляди революціонера-демократа І. Франка
 • Економічні погляди та теорії А. Сміта
 • Економічні погляди французького вченого Буагільбера
 • Економічні показники звітності: порядок формування
 • Економічні причини розквіту і занепаду Античного Риму
 • Економічні причини і наслідки англійської революції 1640-1660 рр
 • Економічні проблеми розвитку АПК в умовах ринкових відносин
 • Економічні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Економічні проблеми та поведінка функціонування вітчизняних підприємств
 • Економічні проблеми і перспективи інтеграції України у світове співтовариство
 • Економічні проблеми і перспективи інтеграції України у світове співтовариство
 • Економічні реформи 18 століття у Росії та Україні
 • Економічні ризики в процесі фінансування переробних підприємств АПК
 • Економічні ризики в інвестиційній діяльності
 • Економічні ризики: класифікація, управління та шляхи зниження економічних ризиків
 • Економічні санкції та збитки, матеріальна відповідальність
 • Економічні системи: товарна економіка
 • Економічні та енергетичні аспекти переробки побутових відходів в Україні
 • Економічні та соціальні аспекти підвищення ефективності використання станційної інфраструктури залізничного транспорту України
 • Економічні та соціальні чинники як умова існування і вдосконалення державно-приватного партнерства в Україні
 • Економічні теорії неолібералізму: школи, ознаки, концепції
 • Економічні теорії фашизму: ідейні витоки, доктрини, роль
 • Економічні функції держави в соціально орієнтованій ринковій економіці
 • Економічні чинники стимулювання працівників до безпечних умов праці на виробництві
 • Економічні ідеї чартизму ісоціалістів-рікардистів
 • Економічні інтереси – рушійна сила соціально-економічного розвитку
 • Економічні інтереси в системі ринкових відносин
 • Економічні інформаційні системи: проблеми забезпечення захисту інформації
 • Експертні методи оцінок та їх використання в управлінні економічними об’єктами
 • Еластична ставка податку як стимул економічного зростання в Україні
 • Електронна комерція та її роль в економіці підприємств
 • Енергетична безпека України як визначальна ланка національної економічної безпеки
 • Енергетична безпека: конфлікт соціально-економічних інтересів
 • Етапи еволюції теорії та практики економічного аналізу
 • Етимологія поняття економічної безпеки підприємства
 • Ефективна національна економіка: перспективи формування
 • Ефективна політика розвитку галузей АПК АР Крим як додатковий фактор економічного зростання регіону
 • Ефективне управління людським капіталом як складова економічного зростання підприємства
 • Ефективне управління фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах світової фінансово-економічної кризи
 • Ефективність використання економічного аналізу в господарській діяльності підприємства
 • Ефективність грошово-кредитного регулювання трансформаційних економічних систем
 • Ефективність державного регулювання економіки
 • Ефективність державного управління економікою: стислі результати дослідження
 • Ефективність державної підтримки підприємств України в період фінансово-економічної кризи
 • Ефективність діяльності суб’єктів ринкової економіки
 • Ефективність застосування логістичних систем в ринковій економіці
 • Ефективність та результативність функціонування економічних систем
 • Ефективність управління персоналом в сучасних економічних умовах
 • Ефективність функціонування роздрібної мережі в економіці
 • Ефективність функціонування роздрібної мережі в економіці
 • Ефективність інноваційної діяльності підприємства як ключовий елемент конкурентоспроможності вітчизняної економіки
 • Забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств
 • Забезпечення економічної безпеки держави шляхом застосування аналізу зовнішньоекономічних ризиків
 • Забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління її фінансовою складовою
 • Забезпечення економічної безпеки підприємства недержавними службами безпеки
 • Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки шляхом інноваційного розвитку
 • Забезпечення конкурентоспроможності транснаціональними корпораціями банківського сектору економіки України
 • Забезпечення сталого економічного зростання підприємства
 • Завдання курсу “Історія економічних вчень”
 • Загальна економічна характеристика додаткових витрат на підвищення якості продукції
 • Загальна оцінка соціально-економічних відносин в Україні
 • Загальна стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства як об’єкт стратегічного аналізу
 • Загальнонаукові методи економічної теорії
 • Загальнонаукові методи пізнання соціально-економічних процесів
 • Загальні особливості управління міжнародною економічною діяльністю
 • Загальні принципи економічного обгрунтування реконструкції житлової та виробничої забудови
 • Зайнятість населення України в умовах нестабільної економічної ситуації: основні проблеми і напрями їх вирішення
 • Зайнятість населення як соціально-економічна категорія
 • Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва
 • Закономірності і принципи вивчення курсу „Основи економічної теорії“
 • Закупівельна логістика: визначення економічного розміру замовлення
 • Залежність ефективності машинобудівного підприємства від його економічної безпеки
 • Залежність конкурентоспроможності національної економіки від інтеграційних процесів
 • Залучення прямих інвестицій в українську економіку
 • Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Чернігівської області
 • Залучення прямих іноземних інвестицій транснаціональних корпорацій в економіку України
 • Залучення інвестицій в економіку регіону
 • Залучення іноземних інвестицій в економіку України. Проблеми та перспективи
 • Залучення іноземних інвестицій в економіку України: основні шляхи
 • Залучення іноземних інвестицій в економіку черкаської області
 • Залучення іноземних інвестицій в українську економіку
 • Залучення іноземних інвестицій до економіки України
 • Заощадження населення як фактор економічного зростання
 • Заробітна плата в контексті соціально – економічного захисту найманих працівників
 • Заробітна плата в період трансформації економіки
 • Заробітна плата як економічна категорія
 • Заробітна плата: економічний зміст поняття
 • Заробітна плата: соціально-економічна сутність
 • Зародження економічної теорії та основні етапи її розвитку
 • Зародження й розквіт класичної школи економічної науки
 • Зародження марксистської економічної теорії в 40—50-х pp. XIX ст
 • Зарубіжний досвід антимонопольного регулювання ринкової економіки
 • Зарубіжний досвід державного регулювання ціноутворення та шляхи його застосування в українській економіці
 • Зарубіжний досвід економічної оцінки земельного потенціалу
 • Зарубіжний досвід залучення в економіку країни прямих іноземних інвестицій
 • Зарубіжний досвід професійно-педагогічної підготовки викладачів вищих навчальних закладів економічних дисциплін
 • Зарубіжний досвід реалізації податкової політики економічного зростання
 • Застосування економетричних методів та моделей в економічному аналізі
 • Застосування економіко – математичних методів для аналізу фінансово – господарської діяльності виробничих підприємств
 • Застосування економіко-математичних методів для аналізу фінансово-господарської діяльності виробничих підприємств
 • Застосування економіко-математичних методів і моделей в економіці
 • Застосування економіко-математичних моделей планування оптимального плану розвитку підприємства
 • Застосування методів економічного аналізу в управлінні бюджетними коштами
 • Застосування соціально-економічої концепції маркетингу в банківській сфері
 • Заходи забезпечення економічної безпеки підприємств
 • Західноукраїнський досвід втілення ідей економічного персоналізму у міжвоєнну добу
 • Західноєвропейська соціал-демократія: економічні теорії
 • Західноєвропейський феодалізм: економічна система
 • Збалансованість інноваційного розвитку й соціальної стійкості регіональної економічної системи
 • Здійснення зовнішньоекономічних операцій: суть та послідовність
 • Здійснення капітальних інвестицій як запорука інноваційного розвитку підприємства та економіки в цілому
 • Здійснення розрахунків в іноземній валюті по зовнішньоекономічних угодах
 • Земельне оподаткування в економічній політиці та його правове регулювання в наукових студіях економістів XVII – ХІХ ст
 • Земельний кадастер, як механізм сталого розвитку економіки
 • Зміна іміджу міста в сучасних економічних умовах
 • Зміни економічних показників-індикаторів за умов економічної кризи в Україні
 • Зміни, що сталися протягом останніх років в економіці та фінансових
 • Зміст економічної системи та її структурні елементи
 • Зміст процесу економічного розвитку
 • Зміст та складові соціальної інфраструктури аграрної сфери економіки
 • Значення аудиту у регулюванні міжнародних економічних процесів
 • Значення аудиту, як форми економічного контролю, та перспективи його розвитку в Україні
 • Значення банківського капіталу в економіці України
 • Значення бюджету у ринковій економіці України
 • Значення бізнес-планування як чинника господарської діяльності в ринковій економіці
 • Значення внутрішнього та зовнішнього середовища в забезпеченні економічної безпеки суб’єктів господарювання
 • Значення державного фінансового контролю в забезпеченні економічної ефективності
 • Значення малого бізнесу і підприємництва в економіці України
 • Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
 • Значення машинобудівної галузі для економіки України та перспективи її розвитку
 • Значення менеджменту при здійснення зовнішньоекономічних операцій
 • Значення митних тарифів у регулюванні зовнішньо-економічної політики держави
 • Значення офшорних інвестицій для економіки України
 • Значення прибутку підприємства в ринковій економіці
 • Значення синергетичної економіки у дослідженнях економічних процесів
 • Значення спеціальних (вільних) економічних зон в умовах реформування економіки України
 • Значення та сутність економічних теорій М. І. Туган-Барановського
 • Значення торгівельної інтеграції України як засіб економічного зростання
 • Значення інформаційних технологій у підвищенні економічної та фінансової ефективності функціонування підприємства
 • Значення, проблеми та можливі варіанти вдосконалення проведення аудиту розрахунків з оплати праці та з органами соціального страхування на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Значна енергоємність економіки України, як фактор її нестабільності
 • Зовнішньоекономічна аграрна політика в контексті підписання угоди про зону вільної торгівлі з європейським союзом
 • Зовнішньоекономічна безпека України після вступу до СОТ
 • Зовнішньоекономічна діяльность АПК як чинник продовольчої безпеки
 • Зовнішньоекономічна діяльність – поєднання інтересів підприємств та держави
 • Зовнішньоекономічна діяльність – як об’єкт бухгалтерського обліку
 • Зовнішньоекономічна діяльність України в умовах євроінтеграції
 • Зовнішньоекономічна діяльність України на шляху інтеграції в ЄС
 • Зовнішньоекономічна діяльність України: сучасні проблеми
 • Зовнішньоекономічна діяльність України: шляхи покращення
 • Зовнішньоекономічна діяльність агропромислового комплексу України з урахуванням експортного потенціалу
 • Зовнішньоекономічна діяльність агропромислового комплексу України з урахуванням експортного потенціалу
 • Зовнішньоекономічна діяльність в Україні
 • Зовнішньоекономічна діяльність в Україні
 • Зовнішньоекономічна діяльність в Україні
 • Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: державне регулювання
 • Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: державне регулювання
 • Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: система регулювання
 • Зовнішньоекономічна діяльність в умовах переходу до ринку: державне регулювання
 • Зовнішньоекономічна діяльність вінниччини
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств як невід’ємна частина виробничо-господарських відносин
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства і шлях до успіху на міжнародному ринку
 • Зовнішньоекономічна діяльність як вид підприємництва
 • Зовнішньоекономічна діяльність: аналіз ефективності
 • Зовнішньоекономічна діяльність: вибір стратегічного профілю
 • Зовнішньоекономічна діяльність: види підприємництва
 • Зовнішньоекономічна діяльність: відповідальність за порушення законодавства
 • Зовнішньоекономічна діяльність: державне управління
 • Зовнішньоекономічна діяльність: еволюція поглядів на управління
 • Зовнішньоекономічна діяльність: контрактні форми
 • Зовнішньоекономічна діяльність: організаційна система управління
 • Зовнішньоекономічна діяльність: організаційна структура управління
 • Зовнішньоекономічна діяльність: основи державного регулювання
 • Зовнішньоекономічна діяльність: основи регулювання
 • Зовнішньоекономічна діяльність: особливості управління
 • Зовнішньоекономічна діяльність: поняття, принципи здійснення та види
 • Зовнішньоекономічна діяльність: розрахунки у безготівковій іноземній валюті
 • Зовнішньоекономічна діяльність: стратегічний менеджмент
 • Зовнішньоекономічна діяльність: страхування
 • Зовнішньоекономічна діяльність: сутність менеджменту
 • Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні основи менеджменту
 • Зовнішньоекономічна діяльність: теорія, види стратегій, планування, угоди
 • Зовнішньоекономічна діяльність: торгово-посередницькі операції
 • Зовнішньоекономічна діяльність: фінансовий механізм
 • Зовнішньоекономічна діяльність: чинники управління
 • Зовнішньоекономічна політика України
 • Зовнішньоекономічна політика України
 • Зовнішньоекономічна політика України в умовах світової глобалізації
 • Зовнішньоекономічна політика України в умовах світової глобалізації
 • Зовнішньоекономічна політика України в умовах світової глобалізації
 • Зовнішньоекономічна політика України: основні засади
 • Зовнішньоекономічна політика України: правова та організаційна основа
 • Зовнішньоекономічна співпраця Волинської області з країнами ЄС та СНД
 • Зовнішньоекономічна співпраця України та Франції
 • Зовнішньоекономічна стратегія України: концептуальні основи
 • Зовнішньоекономічна стратегія: концептуальні основи
 • Зовнішньоекономічна угода: техніка формування
 • Зовнішньоекономічне співробітництво України та Туреччини: сучасні реалії
 • Зовнішньоекономічний договір як основа міжнародної торгівлі субєктів господарювання України
 • Зовнішньоекономічний контракт як інструмент підвищення ефективності імпортної діяльності
 • Зовнішньоекономічні договори і право застосовуване до них за законодавством України. Умови та облік договорів
 • Зовнішньоекономічні договори: облік та реєстрація
 • Зовнішньоекономічні зв’язки ЄС
 • Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами світу
 • Зовнішньоекономічні зв’язки України та необхідність їх зміцнення
 • Зовнішньоекономічні зв’язки та їх форми
 • Зовнішньоекономічні зв’язки: лібералізація та організація
 • Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною на українських підприємствах легкої промисловості: аргументи за і проти
 • Зовнішньоекономічні ризики в системі забезпечення економічної безпеки держави
 • Зовнішня допомога як інструмент соціально-економічного розвитку країни
 • Зовнішня торгівля України в умовах світової фінансово-економічної кризи
 • Зовнішня торгівля України, як показник економічного розвитку країни
 • Зовнішні економічні зв’язки України. Україна і світове господарство
 • Зовнішні запозичення в системі чинників економічної стабільності України
 • Зростання доходів місцевих бюджетів – шлях до економічної самостійності регіонів
 • Зростаюча роль бухгалтера в період економічної кризи
 • ІТ-аутсорсинг як інструмент підвищення економічної ефективності компанії
 • Івентивний туризм як актуальна сфера економічної активності в регіоні та його класифікація
 • Ідентифікація соціально-економічного ефекту опортунізму у вітчизняних підприємствах
 • Ідентифікація стейкхолдерів за ступенем впливу на економічну безпеку підприємства
 • Іміджева привабливість спеціальності «економіка підприємства»
 • Інвестицйний клімат, як фактор економічного зростання
 • Інвестиційна безпека України в системі світової економічної безпеки
 • Інвестиційна діяльность як елемент розвитку економіки країни
 • Інвестиційна діяльність в Україні: економічний зміст, мета та завдання
 • Інвестиційна діяльність як важіль оздоровлення економіки України
 • Інвестиційна діяльність: економічний зміст, мета та завдання
 • Інвестиційна привабливість економіки України для іноземних інвесторів
 • Інвестиційна привабливість економіки України для іноземних інвесторів
 • Інвестиційна привабливість економіки України. чинники, які впливають на обсяг інвестицій в економіку України.
 • Інвестиційна привабливість підприємств як основа сталого розвитку економіки
 • Інвестиційна складова антикризової стратегії в реальному секторі економіки України
 • Інвестиційна складова економічної безпеки
 • Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку трансформаційної економіки
 • Інвестиційний банкінг: економічна природа та особливості на ринку банківських послуг
 • Інвестиційний банкінг: економічна природа та особливості на ринку банківських послуг
 • Інвестиційний розвиток економіки України в умовах інтеграції та глобалізації
 • Інвестиційні витрати на соціально-економічний розвиток держави
 • Інвестиційні процеси в українській економіці в умовах глобалізації
 • Інвестиція та інвестиційна політика в економічно розвинених країнах
 • Інвестиції у людський капітал: економічний і соціальний ефект
 • Інвестиції як чинник економічного зростання
 • Інвестиції як чинник перспективного розвитку економіки країни
 • Інвестиції: економічна сутність і класифікація
 • Інвестування національної економіки України
 • Інвестування в людський капітал як необхідний критерій ефективного функціонування економіки в сучасних умовах
 • Інвестування економіки Чернівецької області: аналіз стану і тенденції розвитку
 • Інвестування реального сектора економіки України: залучення банківського капіталу
 • Інвестування реального сектора економіки України: залучення банківського капіталу
 • Інвестування реального сектора економіки України: залучення банківського капіталу
 • Інвестування української економіки: перешкоджаючі фактори
 • Інвестування, як рушійна сила розвитку економіки
 • Індикатори соціо-еколого-економічного розвитку уранової промисловості
 • Індустріальне суспільство та його економічні теорії
 • Інноваційна активність в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
 • Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств як фактор економічного зростання України
 • Інноваційна діяльність підприємств в сучасних умовах економічного розвитку
 • Інноваційна діяльність підприємств гірничо – металургійної галузі як засіб забезпечення їх економічного зростання
 • Інноваційна діяльність підприємств як основа відтворення економічного потенціалу в сучасних умовах господарювання
 • Інноваційна діяльність підприємств як основа відтворення економічного потенціалу в сучасних умовах господарювання
 • Інноваційна діяльність як один із факторів економічної ефективності підприємства
 • Інноваційна діяльність як фактор забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств
 • Інноваційна економіка як стратегічний напрям розвитку країни
 • Інноваційна економіка – стратегічний напрям розвитку України
 • Інноваційна економіка: лідерство дослідницьких, підприємницьких університетів
 • Інноваційна компонента в розвитку регіонального соціально-економічного розвитку
 • Інноваційна модель розвитку як фактор економічного зростання України
 • Інноваційна орієнтація підприємств та механізм управління інноваційною політикою промислових підприємств на сучасному етапі соціально-економічного розвитку
 • Інноваційна переорієнтація економіки в умовах світової фінансово-економічної кризи: зарубіжний досвід (Республіка Туреччина)
 • Інноваційна поведінка економічної системи: особливості та фактори впливу
 • Інноваційна складова регіонального економічного розвитку
 • Інноваційна спроможність економіки: сутність, значення, показники
 • Інноваційна та інвестиційна політика України в умовах перехідної економіки
 • Інноваційна та інвестиційна політика України в умовах перехідної економіки
 • Інноваційна та інвестиційна політика України в умовах перехідної економіки
 • Інноваційний менеджмент і його значення на сучасному етапі розвитку економіки
 • Інноваційний напрямок розвитку економіки України
 • Інноваційний потенціал підприємств як фактор стійкого розвитку економіки України
 • Інноваційний потенціал підприємств як фактор стійкого розвитку економіки України
 • Інноваційний підхід до організації збутової діяльності на підприємствах в умовах ринкової економіки
 • Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки в контексті глобалізації
 • Інноваційний розвиток діяльності підприємств харчової промисловості на сучасному етапі розвитку економіки
 • Інноваційний розвиток економіки України
 • Інноваційний розвиток економіки України та шляхи його поліпшення
 • Інноваційний розвиток економіки країни
 • Інноваційний розвиток національної економіки в умовах євроінтеграції
 • Інноваційний тип розвитку в умовах економічної глобалізації
 • Інноваційний тип розвитку в умовах економічної глобалізації
 • Інноваційний фактор сталого розвитку економіки України
 • Інноваційний і соціальний вектори довгострокового соціально-економічного розвитку України
 • Інноваційно-креативний напрямок світового економічного розвитку як визначальний компонент концепції креативної економіки
 • Інноваційно-інтелектуальний розвиток як чинник прогресу та економічного зростання
 • Інноваційні аспекти системи економічного розвитку регіону
 • Інноваційні зміни як базовий фактор розвитку соціально-економічних систем, як об’єкт науки
 • Інноваційні кластери в стратегії розвитку економіки України
 • Інноваційні процеси економічного розвитку країни
 • Інноваційні процеси на підприємстві: методи економічної оцінки
 • Інноваційні пріоритети розвитку економіки України
 • Інноваційні технології в економіці підприємства
 • Інноваційні трансформації реального сектору економіки України в умовах кризи
 • Інноваційні фактори зміцнення економічної безпеки України
 • Інновація як передумова економічної трансформації України
 • Інновації для студентів економічних спеціальностей при вивченні ділової англійської мови
 • Інновації як стратегічні переваги в сучасній ринковій економіці
 • Інновації, як запорука конкурентоспроможності та стійкості економіки країни
 • Інновацїї у забезпеченні економічного зростання підприємств
 • Іноземне інвестування в економіку України: сучасний стан і перспективи
 • Іноземне інвестування, як чинник розвитку національної економіки України
 • Іноземні інвестиції в економіці України: проблеми та законодавчо-нормативна база
 • Іноземні інвестиції в реаліях ринкової економіки: соціально-економічна ефективність
 • Іноземні інвестиції у соціально-економічного розвитку регіонів України
 • Іноземні інвестиції як фактор розвитку економіки України
 • Інститут банкрутства в системі державного регулювання ринкової економіки
 • Інститут банкрутства, як спосіб очищення економіки від неефективних суб’єктів господарської діяльності
 • Інститут соціалізації в економічних відносинах
 • Інститути ринкової економіки України та напрямки їх розвитку
 • Інституційне забезпечення економічної експансії
 • Інституційні основи управління економічної безпекою підприємства
 • Інституційні умови формування міжнародних конкурентних переваг економіки України
 • Інституціональний аспект ефективного функціонування національної економіки
 • Інституціональні перетворення в економіці України
 • Інституціональні перетворення у національній економіці
 • Інституціональні проблеми функціонування та розвитку національної економіки
 • Інституціоналізм як своєрідний напрям в економічній науці
 • Інструментарій грошово-кредитного регулювання перехідної економіки України
 • Інструментарій обліково-економічного забезпечення в оптимізації інноваційної стратегії підприємства
 • Інструменти державної політики захисту економічних інтересів товаровиробників у зарубіжних країнах та Україні
 • Інструменти енергоефективності економічного регіону
 • Інструменти реалізації соціально-економічних проблем: бюджет
 • Інтеграційно-економічні процеси в агропромисловому комплексі
 • Інтеграційні процеси як рушійні сили економічного розвитку регіонів
 • Інтеграційні процеси як рушійні сили економічного розвитку регіонів
 • Інтеграція України в систему міжнародних економічних зв’язків
 • Інтеграція України в структури світового господарства та забезпечення економічної безпеки держави
 • Інтеграція України у світову економічну систему
 • Інтеграція малих підприємств харчової промисловості в умовах глобалізації економіки
 • Інтеграція освітньо-наукового комплексу як напрям забезпечення економічної безпеки України
 • Інтеграція податкової системи України до європейського економічного простору
 • Інтеграція як спосіб вирішення економічних проблем функціонування агроформувань
 • Інтелектуальна власність в умовах глобалізації економіки в Україні
 • Інтелектуальна власність в умовах глобалізації економіки в Україні
 • Інтелектуальна складова виробництва як фактор економічного зростання
 • Інтелектуальний капітал в умовах становлення економіки знань
 • Інтелектуальний капітал як головний чинник економічного розвитку сучасної України
 • Інтелектуальний капітал як головний чинник економічного розвитку сучасної України
 • Інтелектуальний продукт у економіці: від давнини до сучасності
 • Інтелектуальні ресурси в економіці знань
 • Інтелектуалізація праці як найважливіша умова економічного розвитку.
 • Інтелектуалізація праці як найважливіша умова економічного розвитку.
 • Інтенсивність інноваційної діяльності підприємства як чинник економічного зростання
 • Інтенсифікація інвестиційних процесів в економіку України
 • Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємства як чинник економічного зростання
 • Інтернаціоналізація економіки: сутність та форми, чинники та фактори
 • Інтернет – реклама в Україні: сутність та актуальність в умовах ринкової економіки
 • Інфляція в умовах світової економічної кризи
 • Інфляція в умовах світової економічної кризи
 • Інфляція та монетизація української економіки в умовах поглиблення трансформаційних процесів
 • Інфляція та шляхи подолання економічної кризи
 • Інфляція та її соціально-економічна суть
 • Інфляція як фактор впливу на економіку та економічну безпеку України
 • Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємства
 • Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємства
 • Інформаційне забезпечення економічного обґрунтування господарських рішень
 • Інформаційний простір у контексті зовнішньоекономічних відносин між Україною та Польщою
 • Інформаційно-комунікаційні технології для ефективності функціонування економічних систем
 • Інформаційно-інвестиційне забезпечення малих форм аграрного господарювання в багатоукладній економіці
 • Інформаційні ресурси як передумова економічного аналізу
 • Інформація як ресурс економічної діяльності в умовах становлення постіндустріального суспільства
 • Історична школа в Німеччині: німецькі економісти
 • Історичний досвід дослідження економічної кон’юнктури
 • Історичний розвиток організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки суспільства у первісні часи
 • Історія економічних вчень: соціально-економічні погляди Комманса, Вишенського та Подольського
 • Кадрова безпека як підсистема в системі економічної безпеки підприємства
 • Кадрова безпека – основа економічного розвитку
 • Кадрова еліта як інструмент управління в політичній й економічній сферах
 • Кадрова політика в умовах ринкової економіки
 • Кадрове забезпечення інноваційної економіки
 • Кадровий аутсорсинг в умовах ринкової економіки
 • Кадровий потенціал як ключовий елемент покращення економічного потенціалу підприємства
 • Капітальні вкладення: економічна сутність
 • Касові та фактичні видатки бюджетних установ: їх суть та економічне значення
 • Категорія “прибуток”в контексті сучасних економічних досліджень
 • Категорії людського потенціалу та його роль в економіці
 • Кейнсіанство як напрям економічної науки
 • Кейнсіанські та монетаристські напрями грошово-кредитного регулювання циклічності економіки
 • Китайське економічне диво
 • Київська Русь: зовнішньоекономічні зв’язки
 • Класифікація витрат для виявлення чинників економії ресурсів
 • Класифікація витрат за економічними елементами та статтями калькуляції
 • Класифікація методів економіко-математичного моделювання у прогнозуванні інноваційного розвитку промислових підприємств
 • Класифікація та передумови використання методів економіко-математичного моделювання
 • Класична політична економія в Англії: виникнення та становлення
 • Класична політична економія та меркантилізм
 • Класична політична економія у Франції: виникнення та становлення
 • Класична політична економія: загальна характеристика
 • Класична школа політичної економії
 • Кластер як нова форма організації та розвитку економіки
 • Кластери в економіці України
 • Кластеризація економіки як умова її розвитку
 • Кластеризація як альтернатива організаційно-економічного забезпечення діяльності підприємств
 • Кластерна модель як форма організації економіки
 • Ключові показники розвитку національних економік і показники інтернаціоналізації
 • Коливання валютного курсу та його вплив на сучасний стан економіки України
 • Комерційна діяльність підприємства як економічна категорія та об’єкт управління
 • Комерційний банк: економічний аналіз балансу
 • Комерційні контракти в сучасних теоріях мікроекономічного аналізу
 • Компенсатори негативного впливу інноваційної діяльності на економічну стійкість підприємства
 • Комплексна оцінка залучення міжнародних інвестицій у Вінницькій області та процес зростання економіки регіону
 • Конвертованість валюти та її вплив на економіку
 • Конкурентні переваги як складова стратегії економічного розвитку підприємства інтернет – провайдингу
 • Конкурентні переваги, як основа подальшого економічного зростання підприємства на світовому ринку
 • Конкурентоспроможність економки та економічна безпека України
 • Конкурентоспроможність економки та економічна безпека України
 • Конкурентоспроможність національної економіки
 • Конкурентоспроможність національної економіки України
 • Конкурентоспроможність національної економіки України, перешкоди та їх подолання
 • Конкурентоспроможність національної економіки та держави в цілому
 • Конкурентоспроможність підприємств як важлива складова ринкової економіки
 • Конкурентоспроможність як фактор стабільного розвитку економіки України
 • Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства, як основна умова зовнішньоекономічної діяльності
 • Конкуренція – найважливіший фактор ринкової економіки
 • Конкуренція як економічна категорія
 • Конкуренція як категорія ринкової економіки. Сутність конкуренції
 • Конкуренція і конкурентоспроможність, в ринковій економіці та пропозиції щодо їх вдосконалення
 • Конкуренція – найважливіший фактор ринкової економіки
 • Консервативна неокласика: поняття та теорії економічного зростання
 • Контроль за здійсненням товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності
 • Концептуальне визначення чинників світової фінансово-економічної кризи
 • Концептуальні засади забезпечення стратегічного комплексу підприємства для формування його соціально-економічної стійкості
 • Концептуальні засади управління маркетингом у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Концептуальні засади формування і визначення статусу міжнародних валют у глобалізованій економіці
 • Концептуальні засади формування інноваційної моделі розвитку економічної системи України
 • Концептуальні напрямки оцінки пливу рівня монетизації економіки на фінансову стійкість банківської системи
 • Концептуальні орієнтири структурної перебудови економіки України
 • Концептуальні підстави розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Концептуальні підходи до здійснення організаційно-економічних змін в авіакомпаніях
 • Концепція аналізу фінансових результатів в умовах переходу до ринкової економіки
 • Концепція національної економічної безпеки України як державна стратегія
 • Концепція побудови функціональної структури економіко-аналітичної обробки інформації
 • Концепція реформ ринкової економіки
 • Концепція соціального капіталу в сучасному економічному просторі
 • Концепція управління обмеженнями у використанні економічного потенціалу підприємства
 • Концепція управління обмеженнями у використанні економічного потенціалу підприємства
 • Концепції “провалів” ринку та держави у галузі фінансування суспільного сектора економіки
 • Концепції відкритості та автаркії держави в глобальному економічному середовищі
 • Концепції економічної сутності прибутку
 • Концепції стратегічного розвитку і забезпечення економічної безпеки
 • Концепції інвестицій в історії економічної думки
 • Концесія як механізм розвитку економіки держави
 • Концесія як форма руху протиріччя між правовою формою й економічним змістом державної власності
 • Коопераційна модель розвитку двосторонніх економічних відносин України і Німеччини
 • Короткий огляд історичного аспекту місця і ролі людини в економічному розвитку суспільства
 • Короткий огляд історичного аспекту місця і ролі людини в економічному розвитку суспільства
 • Корпоративна культура підприємств та її роль в економічному розвитку українських міст
 • Корпоративна форма організації бізнесу як соціально-економічне утворення
 • Корпоративний сектор економіки як рушійна сила інвестиційних процесів
 • Корпоративні ресурси забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Корпоративні структури в новій економіці
 • Корпорація – інститут корпоративної економіки
 • Країни Сходу: зовнішньоекономічні і торговельні зв’язки
 • Країни античного світу: економічні причини розквіту та занепаду
 • Країни чорноморського регіону: економічний стан після розпаду радянського союзу
 • Країни, що розвиваються та їх соціально-економічна диференціація
 • Кредит як чинник економічного зростання
 • Кредити: економічний зміст та форми страхування
 • Кредитна система: економічна роль, суть та структура
 • Кредитний ризик-менеджмент для економіки, що розвивається у Центральній та Східній Європі
 • Кредитні спілки як інструмент економічного зростання в Україні: проблеми розвитку та напрями реформування
 • Кредитні спілки – важлива складова економіки України
 • Кредитування економіки області в контексті реалізації стратегії соціально-економічного розвитку
 • Криза на мікрорівні: економічний зміст і фактори, що її зумовлюють
 • Кризовий стан підприємства як зниження до критичної межі рівня економічної безпеки
 • Кримінологічна характеристика економічної злочинності та проявів тіньової економіки
 • Критерії вибору показників економічних пріоритетів туристичних підприємств
 • Критерії макроекономічного оточення
 • Критерії оцінки соціально-економічного розвитку регіону
 • Критика соціалістичних ідей в українській економічній думці
 • Культура підприємницької діяльності як соціально-економічна категорія
 • Курс “Економіка підприємства”: визначення термінів
 • Кількісна оцінка економічного ризику: методи визначення та обліку
 • Ланки держави та її економічні функції при розкритті інноваційного потенціалу
 • Латентні джерела і шляхи забезпечення економічної безпеки підприємств
 • Латинська Америка у 80-90-х роках: економічні стратегії
 • Легалізація економіки на державному рівні
 • Легалізація заробітної плати – основна проблема української економіки
 • Ленінське бачення марксистського економічного вчення
 • Логіка і структура курсу “Основи економічної теорії: політекономічний аспект”
 • Логістизація як засіб забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Людина та економіка: вплив та взаємозалежність
 • Людський капітал – фактор економічного розвитку
 • Людський капітал в економіці Кіровоградської області
 • Людський капітал в історії економічної думки
 • Людський капітал та його вплив на економічний розвиток країни
 • Людський капітал і інноваційна економіка
 • Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності як складова стратегії національної безпеки України у зовнішньому середовищі
 • Лізинг на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Лізинг як засіб розвитку економіки АПК
 • Лізинг – як альтернатива оздоровлення економіки
 • Лізингові операції при кредитуванні аграрного сектора економіки
 • Ліквідація підприємств у період економічної кризи
 • Ліцензування зовнішньоекономічних операцій
 • М. Зібер та його економічні погляди
 • Макроекономіка та національна економіка
 • Макроекономіка: предмет, методи та функції
 • Макроекономіка: суть та завдання
 • Макроекономічна модель Кейнса
 • Макроекономічна роль валютного курсу
 • Макроекономічна соціалізація в перехідних системах посткапіталістичного і постсоціалістичного типів
 • Макроекономічна стабільність України: стан та тенденції
 • Макроекономічна циклічність в умовах глобалізаційних процесів в економіці України
 • Макроекономічне регулювання формування і використання національного багатства в Україні
 • Макроекономічний аналіз кооперативних систем
 • Макроекономічний аналіз міжнародного трансферту капіталів
 • Макроекономічний аналіз населення України: проблеми та напрямки розвитку
 • Макроекономічні моделі зростання та їх використання в аналізі економіки України
 • Макроекономічні моделі сучасної теорії циклів
 • Макроекономічні наслідки ігнорування інноваційного вектору розвитку
 • Макроекономічні тенденції й адаптація соціального комплексу до глобалізації бізнес-процесів, світової фінансової кризи і стратегічного курсу на досягнення європейських стандартів життя
 • Макроекономічні фактори загроз інноваційному розвитку промислових підприємств України
 • Макроекономічні чинники формування конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці України
 • Мале підприємництво: економічна сутність, функції та особливості розвитку
 • Малий бізнес та його значення в економіці України
 • Малий бізнес у розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
 • Малі приватні підприємства в економіці Англії
 • Малі приватні підприємства в економіці Росії
 • Малі підприємства: сутність та значення для розвитку економіки
 • Мануфактурний період світової економіки на прикладі Нідерланд
 • Маркетинг в умовах фінансово-економічної кризи
 • Маркетинг підприємств: стан та перспективи в умовах ринкової економіки
 • Маркетинговий потенціал підприємства та його економічна сутність
 • Маркетингові дослідження ринку продукції виноградарства в контексті соціально-економічного розвитку сільських територій
 • Маркетингові дослідження у електронній економіці
 • Математичні концепції політекономії
 • Матеріальні і моральні мотиви системи мотивації праці в аграрному секторі економіки України
 • Межі втручання держави в економіку
 • Менеджмент банківської діяльності в умовах становлення ринкової економіки
 • Менеджмент у контексті розвитку економічної теорії
 • Менеджмент якості та економічна освіта
 • Метод вибору комплексу технічних засобів для підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями
 • Метод економічного розміру замовлення як методів управління запасами
 • Метод економічного розміру замовлення як методів управління запасами
 • Метод економічного розміру замовлення як методів управління запасами
 • Методи антикризового управління фінансами підприємства в сучасних економічних умовах
 • Методи визначення економічної сталості підприємств малого бізнесу
 • Методи вимірювання макроекономічних показників
 • Методи впливу держави на соціально-економічний розвиток країни
 • Методи державного регулювання економіки
 • Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Методи закріплення позитивних тенденцій розвитку в економіці України
 • Методи макроекономічного планування
 • Методи оцінки ефективності системи економічної безпеки підприємства
 • Методи оцінки обсягів тіньової економіки
 • Методи оцінки тіньового сектору економіки України
 • Методи оцінювання сучасного стану підприємств в умовах ринкової економіки
 • Методи оцінювання сучасного стану підприємств в умовах ринкової економіки
 • Методи побудови економіко-математичної моделі управляння витратами на підприємстві
 • Методи розробки і обґрунтування управлінських рішень у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності
 • Методи управління охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності у сучасних економічних умовах: організаційно-правові аспекти
 • Методи і прийоми економічного аналізу в аудиті
 • Методи і підходи до оцінювання рівня економічної безпеки машинобудівних підприємств
 • Методика економіко-аналітичного забезпечення в контексті вимог ефективної обробки інформації
 • Методика економічного аналізу показників ефективності використання товарних запасів
 • Методика економічного аналізу показників ефективності використання товарних запасів
 • Методика проведення діагностики соціально-економічного розвитку на регіональному рівні
 • Методика як база встановлення рішення задач функції економіко-аналітичної обробки інформації
 • Методичне забезпечення сучасної судово-бухгалтерської експертизи для розслідування економічних злочинів
 • Методичний інструментарій управління стійким соціально-економічним розвитком регіонів
 • Методичні аспекти дослідження економічних циклів
 • Методичні аспекти розрахунку податкового навантаження підприємств різних сфер економіки
 • Методичні засади оцінки соціально-економічної та екологічної ефективності функціонування ринку соняшнику
 • Методичні основи моделі експрес – аналізу економічної стійкості сільськогосподарських підприємств
 • Методичні основи проведення діагностики фінансово-економічного стану підприємства
 • Методичні підходи до визначення економічної ефективності інвестицій
 • Методичні підходи до визначення економічної ефективності інвестицій
 • Методичні підходи до визначення економічної ефективності інвестицій
 • Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій
 • Методичні підходи до оцінки економічної стійкості підприємства
 • Методичні підходи діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства
 • Методичні підходи щодо обліку витрат за економічними елементами і статтями калькуляції
 • Методичні підходи щодо обліку витрат за економічними елементами і статтями калькуляції
 • Методичні підходи щодо обліку витрат за економічними елементами і статтями калькуляції
 • Методичні та організаційно-економічні засади формування потенціалу підприємства
 • Методологічна основа для організації планування, обліку і економічного аналізу додаткових витрат на підвищення якості продукції підприємств
 • Методологічний підхід до визначення принципів економіки природоористування
 • Методологічні аспекти сучасних досліджень історії економічної думки України
 • Методологічні засади антикризового розвитку реального сектору економіки
 • Методологічні основи економічного аналізу енергетичної складової в системі компонентів вартості і споживчих властивостей будівельної продукції
 • Методологічні основи побудови економіко-математичних моделей формування пропозиції послуг праці
 • Методологічні підходи до структуризації національної економіки
 • Методологічні підходи до структуризації національної економіки
 • Методологія планування соціально-економічних процесів: принципи і методи
 • Методологія сучасних досліджень історії економічної думки України
 • Метрополізація як об’єкт досліджень регіональної економіки
 • Механізм взаємодії транснаціональних корпорацій з національними економіками
 • Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання
 • Механізм підвищення інвестиційної привабливості національної економіки.
 • Механізм реалізації регіональної економічної політики України
 • Механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Івано-Франківській області
 • Механізм системи економічного контролю в Україні
 • Механізм управління товарооборотом як соціально-економічна система
 • Механізм упраління фнансово-економічною діяльністю підприємтва
 • Механізми державного регулювання соціальної сфери у сучасній економіці
 • Механізми державної підтримки аграрної сфери економіки України
 • Механізми економічного управління туристичним бізнесом
 • Механізми реалізації цілей державного регулювання галузей економіки
 • Митна політика та соціально-економічна стратегія України
 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності як головний метод державного регулювання економіки
 • Митний тариф як інструмент впливу держави на економіку
 • Митно-тарифне регулювання як інструмент захисту економічної безпеки держави
 • Мито як непрямий податок та ефективний фінансовий інструмент регулювання економіки
 • Модель забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів приватної форми власності
 • Модель макроекономічної політики України в кризовій ситуації
 • Модель мультиплікатора, як оціночний показник, що характеризує стан економіки держави
 • Моделювання в економіці та його використання в розвитку і формалізації економічної теорії
 • Моделювання впливу податкової політики на тіньову економіку
 • Моделювання еколого-економічних обставин в зоні зрошення
 • Моделювання еколого-економічних обставин в зоні зрошення
 • Моделювання економічного ризику щодо прийняття рішень у конфліктних ситуаціях
 • Моделювання економічної безпеки промислового підприємства
 • Моделювання економічної динаміки підприємств сектору АПК
 • Моделі економічного розвитку: соціал-реформістські
 • Моделі економічної системи
 • Моделі кризового попередження: стратегічні альянси як новітній метод протидії режимам «ручного» управління економікою
 • Моделі поводження виробників у ринковій економіці
 • Моделі сучасної ринкової економіки
 • Модернізація освіти як чинника людського капіталу у контексті розбудови “нової економіки”
 • Можливе пожвавлення економіки за допомогою податку на нерухомість
 • Можливості введення альтернатив в національну економіку. Індустріальні парки
 • Можливі шляхи подолання економічної кризи в Україні
 • Монетарна і фіскальна політика в стратегії економічного зростання
 • Монетарні чинники забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової економіки
 • Монопольна влада та форми її прояву в українській економіці
 • Монополізація економіки України: проблеми та шляхи вирішення
 • Монополізація економіки України: проблеми та шляхи вирішення
 • Моніторинг проблем використання водних ресурсів у контексті вирішення економіко-екологічних проблем розвитку підприємництва: регіональний аспект
 • Моральні чинники економічного відтворення суспільства
 • Мотиваційна система у трансформаційній економіці
 • Мотиваційна система у трансформаційній економіці
 • Мотивація трудової діяльності персоналу в умовах економічної кризи
 • Міжбюджетні відносини в контексті здійснення суспільно-економічних реформ
 • Міжбюджетні відносини як фактор економічного розвитку регіонів України
 • Міжнародна економіка та її системи
 • Міжнародна економічна інтеграція
 • Міжнародна економічна інтеграція України
 • Міжнародна економічна інтеграція: сутність та особливості
 • Міжнародна економічна інтеграція: сутність та особливість
 • Міжнародна торгівля: економічні основи
 • Міжнародна торгівля: економічні основи
 • Міжнародна трудова міграція в умовах світової фінансово- економічної кризи
 • Міжнародне економічне інтегрування
 • Міжнародний досвід інноваційного прориву для економіки України
 • Міжнародний лізинг як форма диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків України
 • Міжнародний лізинг як інструмент зовнішньоекономічних відносин
 • Міжнародний рух капіталу як найважливіший фактор розвитку світової економіки
 • Міжнародні валютні відносини як складова ланка світової економіки
 • Міжнародні економічні відносини: валютний курс та платіжний баланс
 • Міжнародні економічні відносини: світовий ринок лісу
 • Міжнародні економічні відносини: середовищ існування
 • Міжнародні економічні відносини: суб’єкти, форми та рівні
 • Міжнародні економічні відносини: сутність та форми прояву
 • Міжнародні економічні операції: методологія оперативного обліку
 • Міжнародні перевезення в системі зовнішньоекономічних зв’язків держави
 • Міжнародні рейтинги конкурентоспроможності як засіб об’єктивної оцінки конкурентоспроможності національної економіки
 • Мілітаризація економіки після ІІ світової війни
 • Місце аутсорсингу в сучасній економіці України
 • Місце віртуальних підприємств в економічному розвитку сучасного інформаційного суспільства
 • Місце держави в управлінні економікою України
 • Місце економічного аналізу в системі управління підприємством
 • Місце економічного аналізу при оцінці ліквідності та платоспроможності підприємств в сучасних умовах
 • Місце економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Місце економічної інтеграції в процесі інтернаціоналізації господарського життя
 • Місце країн, що розвиваються у світовій економіці: сучасна характеристика
 • Місце людського капіталу в системі економічного зростання
 • Місце міжнародних інвестицій у світовій економіці
 • Місце міжнародного технічного сприяння в міжнародних економічних відносинах
 • Місце офшорних зон в економіці України
 • Місце податків у розвитку економіки України
 • Місце та роль бюджетного потенціалу у соціально-економічному розвитку регіону
 • Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки
 • Місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки
 • Місце і роль банків як фінансових посередників у економіці ринкового типу
 • Місце і роль людини в економічних відносинах
 • Місце і роль людини в економічній системі
 • Місцеве самоврядування в регіоні: розвиток економіко-організаційних основ
 • Місцеве самоврядування, як основний ресурс забезпечення сталого економічного розвитку
 • Місцеві бюджети в економічній системі держави
 • Місцеві бюджети в контексті здійснення суспільно-економічних реформ
 • Місцеві податки як інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку регіону
 • Місцеві фінанси в економічній системі держави
 • Місцеві фінанси в економічній системі держави
 • Напрями впливу приєднання до СОТ суб’єктів економіки України
 • Напрями детінізації економіки України
 • Напрями зниження тінізації економіки в Україні
 • Напрями оптимізації інформаційної складової вітчизняного фондового ринку в умовах глобалізації економіки
 • Напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки
 • Напрями підвищення прибутковості банківської установи в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності
 • Напрями стратегії розвитку аграрного сектору економіки
 • Напрями удосконалення ефективності державного управління територіальним економічним розвитком
 • Напрями удосконалення ефективності державного управління територіальним економічним розвитком
 • Напрями фінансового оздоровлення підприємств реального сектору економіки в сучасних кризових умовах
 • Напрями інституціонального оновлення національної економіки
 • Напрямки забезпечення ефективного розвитку ринкової економіки
 • Напрямки підвищення ефективності фінансових резервів у економіці України
 • Напрямки підвищення конкурентоздатності економіки України
 • Напрямки підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України.
 • Напрямки підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України.
 • Напрямки та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
 • Напрямки удосконалення інформаційного забезпечення для підвищення ефективності економічного аналізу
 • Напрямки формування інвестиційної привабливості підприємств в контексті національної економіки
 • Наслідки вступу України до СОТ для галузей економіки
 • Наслідки вступу до СОТ для національної економіки України
 • Наслідки глобалізації для економіки України
 • Наслідки притоку іноземних інвестицій на економіку країни-реципієнта
 • Наслідки світової фінансово-економічної кризи для України, Польщі та Німеччини
 • Наслідки та причини світової економічної кризи в Україні
 • Наука та інновації: механізм взаємодії у сучасній економіці
 • Науково методичні підходи до визначення економічної сутності оборотних активів холдингових структур у будівництві
 • Науково-технічний прогрес як фактор економічного зростання
 • Науково-технічний прогрес – запорука економічного росту
 • Науково-технічний розвиток як об’єкт дослідження еволюційної економічної теорії
 • Науково-технічний розвиток як об’єкт дослідження еволюційної економічної теорії
 • Науково-технічний розвиток як чинник сталого економічного зростання
 • Науково-технічні та інноваційні пріоритети як інструменти розвитку національної економіки
 • Наукові концепції соціально-економічного значення кредиту
 • Наукові обґрунтування структурних змін в економіці
 • Нафтогазовий чинник економічної безпеки
 • Національна економіка: аспекти дослідження поняття
 • Національна модель формування регіональної соціальної економіки та політики
 • Національна стратегія забезпечення економічної безпеки держави в умовах інтеграційних процесів
 • Національно орієнтована економіка як інструмент подолання економічної кризи
 • Національні економічні інтереси України з інноваційно-інвестиційної позиції
 • Національні економічні інтереси та їх реалізація в умовах глобалізації
 • Національні економічні інтереси у розвитку зовнішньоекономічних зв’язків країни
 • Національні проекти – умова забезпечення зростання української економіки
 • Небезпека економічного шпигунства в торгівлі
 • Негативна соціалізаційна ефективність економічних систем: суть та види
 • Негативний влив на економічну безпеку України транснаціональних корпорацій
 • Негативний вплив державного боргу на економіку держави
 • Негативні наслідки розвитку монополій для економіки України та шляхи їх подолання.
 • Недискреційна політика та вмонтовані стабілізатори економіки у розрізі трансформаційних процесів в Україні
 • Недоліки державного регулювання інтелектуалізації економіки у посттрансформаційний період
 • Нейтральна соціалізаційна ефективність економічних систем: суть та види
 • Нематеріальні шляхи мотивації та стимулювання персоналу як один із факторів виходу підприємства з економічної кризи
 • Необхідність аудиту в умовах ринкової економіки
 • Необхідність аудиту в умовах ринкової економіки
 • Необхідність впровадження управлінського обліку на вітчизняних підприємствах в умовах трансформаційної економіки України
 • Необхідність державного регулювання економіки
 • Необхідність економічної оцінки лісів
 • Необхідність застосування судово-бухгалтерської експертизи у розкритті злочинів економічного характеру
 • Необхідність кредиту та його економічна сутність
 • Необхідність організації економічного аналізу в управлінні підприємством
 • Необхідність оцінки економічного потенціалу регіону для створення та розвитку неіндустріальних кластерних об’єднань
 • Необхідність оцінки економічного потенціалу Запорізького регіону
 • Необхідність побудови конкурентоспроможної національної економіки України в умовах глобалізації
 • Необхідність побудови конкурентоспроможної національної економіки України в умовах глобалізації
 • Необхідність побудови конкурентоспроможної національної економіки в умовах глобалізації
 • Необхідність побудови конкурентоспроможної національної економіки в умовах глобалізації
 • Необхідність пізнання суті економічних законів на сучасному рівні в національній економіці
 • Необхідність реформування ПДВ та необхідність підвищення його ефективності в умовах економічної кризи
 • Необхідність системних досліджень трансформації економічних систем
 • Необхідність трансформаційного вектора аграрного сектора економіки України в умовах інтеграції у європейський простір
 • Необхідність управління потенціалом підприємства в умовах трансформації економічних відносин
 • Необхідність франчайзингу для розвиту економіки України
 • Необхідність і економічна сутність антикризового управління підприємством
 • Необхідність інвестицій в перехідній економіці України та проблематика її інвестиційної привабливості
 • Необхідність іноземного інвестування як запорука сталого економічного розвитку.
 • Неокласична економічна теорія
 • Неокласичні моделі в економіці різних країн: “Тетчеризм”, “Рейганоміка”
 • Неоінституціоналізм як напрям сучасної економічної думки
 • Непрості задачі економічної безпеки
 • Непряме оподаткування в Україні та його вплив на економіку
 • Непрямі методи грошово-кредитного регулювання економіки
 • Нефінансова звітність, її сутність та значення в умовах соціально-орієнтованої економіки
 • Нецінова конкуренція як економічний фактор
 • Нова економіка: складові її становлення
 • Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки України
 • О управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах ринкової економіки
 • Об’єкти і цілі державного регулювання економіки
 • Об’єктивні основи та суть міжнародної економічної інтеграції
 • Обгрунтування поняття „дебіторська заборгованість” як економічної категорії
 • Облік виробничо-збутової діяльності на машинобудівних підприємствах Миколаївської області, проблеми формування відповідних показників та їх вирішення в умовах розвитку та поглиблення ринкових відносин в економіці України
 • Облік робітників та перепис населення в Україні (економіко-історичний аспект)
 • Облікова політика як інструмент управління економічною діяльністю підприємств
 • Обов’язкова накопичувальна система – потужний інвестиційний потенціал економіки України
 • Оборотні активи підприємства: економічна сутність та їх класифікація
 • Обґрунтування економіко-математичної моделі оптимізації планування збуту продукції залізорудного гірничодобувного підприємства
 • Обґрунтування напряму фіскальної політики в сучасних економічних умовах
 • Обґрунтування необхідності управління зовнішньоекономічними відносинами підприємства в умовах глобалізації національної економіки
 • Обґрунтування організаційно-економічної модернізації підприємств харчової промисловості в контексті дематеріалізації виробництва
 • Обґрунтування стратегії залучення позичкового капіталу підприємства в сучасних економічних умовах
 • Обґрунтування структури організаційно-економічного механізму прийняття інвестиційних рішень
 • Огляд ключових проблем проектного фінансування в сучасних економічних умовах
 • Однією з найбільш важливих задач нашої держави є стабілізація економіки.
 • Окремі аспекти передінвестиційного обґрунтування ідеї проекту в сучасній економічній трансформації
 • Окремі аспекти проблематики інвестиційної участі комерційних банків у розвитку економіки країни
 • Окремі аспекти підвищення рівня економічної безпеки підприємства
 • Окремі аспекти інвестиційної діяльності в Україні в сучасних економічних умовах
 • Окремі види зовнішньоекономічних операцій: правове регулювання
 • Окремі проблеми конкуренції в економічному середовищі України
 • Оперативний контроль: економічна сутність та методологія
 • Операції комерційних банків з овердрафту: економічний зміст та особливості обліку
 • Оплата праці як економічна категорія
 • Оплата праці: економічна сутність
 • Оплата праці: економічна сутність, форми, системи та види
 • Оподаткування в умовах ринкової трансформації економіки: концептуальні засади
 • Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
 • Оподаткування малого бізнесу як засіб стимулювання вітчизняної економіки
 • Оптимізація планування збуту продукції залізорудного гірничодобувного підприємства на основі економіко-математичного моделювання
 • Оптимізація системи управління соціально-економічною стійкістю корпорації
 • Оптимізація інвестиційного забезпечення інноваційної складової економічного зростання в Україні
 • Оптимізації податкового вилучення і задоволення економічних інтересів держави і платників податків
 • Організаційно – економічне управління технічним розвитком підприємства
 • Організаційно – економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Організаційно – економічні проблеми розвитку портових послуг на прикладі ДП «МТП «Южний»
 • Організаційно – економічні чинники формування національного ринку плодів
 • Організаційно-Економічний механізм функціонування фермерських господарств
 • Організаційно-Економічні засади оцінювання економічної безпеки підприємства
 • Організаційно-економічна модель зовнішньоекономічної діяльності сучасного підприємства
 • Організаційно-економічна сутність ризику
 • Організаційно-економічна характеристика автотранспортної галузі України
 • Організаційно-економічний механізм впровадження дистанційної освіти у вищих навчальних закладах
 • Організаційно-економічний механізм податкового контролю: склад та структурні елементи
 • Організаційно-економічний механізм природокористування в регіоні.
 • Організаційно-економічний механізм підвищення зайнятості населення
 • Організаційно-економічний механізм підвищення зайнятості населення
 • Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
 • Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності агропромислових формувань
 • Організаційно-економічний механізм підприємств комунальної сфери діяльності
 • Організаційно-економічний механізм розвитку хлібопекарської промисловості
 • Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку надомної праці
 • Організаційно-економічний механізм управління взаємодією машинобудівних підприємств
 • Організаційно-економічний механізм управління потоками податкових платежів
 • Організаційно-економічний механізм формування та розвитку зайнятості сільського населення
 • Організаційно-економічного механізму управління житлово-комунальним господарством
 • Організаційно-економічні засади визначення сутності економічної безпеки підприємства
 • Організаційно-економічні засади впровадження діагностики підприємства
 • Організаційно-економічні засади ефективності діяльності оператора поштової сфери
 • Організаційно-економічні засади лібералізації амортизаційної політики підприємства
 • Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності зерновиробництва
 • Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності підприємств рибогосподарського комплексу
 • Організаційно-економічні засади та стратегії розвитку малого бізнесу Херсонщини як важливого джерела доходів до місцевого бюджету
 • Організаційно-економічні механізми ефективного функціонування людського капіталу будівельної галузі
 • Організаційно-економічні механізми інноваційно-інвестиційної діяльності у національному господарстві України
 • Організаційно-економічні напрями здійснення економічної діагностики підприємства
 • Організаційно-економічні основи діяльності підприємств в сучасних ринкових умовах господарювання
 • Організаційно-економічні основи формування потенціалу підприємства
 • Організаційно-економічні проблеми функціонування кредитної системи України
 • Організаційно-економічні структури промислових підприємств
 • Організаційно-економічні умови активізації іннова ційної діяльності
 • Організаційно-економічні умови залучення фінансових інвестицій переробними підприємствами АПК
 • Організаційно-правові засоби економічного забезпечення місцевого самоврядування
 • Організаційно-технічний рівень виробництва як інтегрована складова економічного потенціалу підприємства
 • Організація консалтингового супроводження зовнішньоекономічної діяльності на машинобудівних підприємствах
 • Організація внутрішнього аудиту на підприємствах аграрного сектору економіки України.
 • Організація економічного аналізу в системі управління підприємством
 • Організація економічного аналізу в умовах антикризового управління підприємством
 • Організація економічного аналізу за даними управлінського обліку
 • Організація економічного аналізу на підприємстві у кризових умовах економіки
 • Організація економічного аналізу на підприємстві в сучасних умовах
 • Організація економічного аналізу як важлива функція в системі управління підприємством
 • Організація економічного управління ресурсами підприємства
 • Організація кейтерингу в Україні в умовах економічної кризи
 • Організація моніторингу загроз економічної безпеки на підприємстві
 • Організація обліку дебіторської заборгованості та її проблеми на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Організація оплачуваних громадських робіт для подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи в Україні
 • Організація служби економічної безпеки підприємства
 • Організація управління кредитуванням довгострокових програм розвитку економіки
 • Організація управлінсько-економічного аспекту відносин в АПК
 • Організація і функціонування машинно-технологічних формувань в аграрному секторі економіки
 • Організація і функціонування машинно-технологічних формувань в аграрному секторі економіки
 • Оренда землі як чинник підвищення економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств
 • Орієнтація економіки держави на модель із дешевою робочою силою: наслідки та шляхи вирішення
 • Освіта в системі факторів економічного зростання
 • Освітні проблеми реалізації стратегічних завдань економічного розвитку країни.
 • Освітній ресурс формування інноваційної економіки
 • Основи економіки праці: трудовий потенціал
 • Основи економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
 • Основи економічної теорії
 • Основи економічної теорії: закони, сутність, предмет, методи пізнання та функції
 • Основи економічної теорії: політекономічний аспект
 • Основи макроекономічних показників
 • Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку
 • Основні аспекти економічної централізації
 • Основні аспекти концепції державного антикризового управління економічною системою в сучасних умовах
 • Основні аспекти кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Основні аспекти кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Основні аспекти механізму фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах сучасності
 • Основні аспекти побудови механізму забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства в умовах кризи
 • Основні аспекти проблемних і перспективних питань здійснення фінансово-економічного аналізу підприємств в сучасних умовах
 • Основні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Основні аспекти та особливості проведення аудиту зовнішньоекономічної діяльності
 • Основні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю ТНК
 • Основні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю ТНК
 • Основні аспекти фінансово-економічного аналізу підприємства
 • Основні важелі фінансово-економічного механіму використання природних ресурсів
 • Основні види відповідальності суб’єктів господарювання у зовнішньоекономічній діяльності
 • Основні види вільних економічних зон
 • Основні вимоги при підготовці фахівців для забезпечення економічної безпеки банку
 • Основні економічні проблеми будівельної галузі та шляхи їх вирішення
 • Основні етапи розвитку вітчизняного економічного аналізу
 • Основні засади макроекономічного прогнозування
 • Основні засоби підприємства: економічна сутність
 • Основні засоби: поняття, характеристика та класифікація, економічна сутність
 • Основні макроекономічні показники в економіці
 • Основні методи державного регулювання економічної сфери
 • Основні методи економічної оцінки природних ресурсів в аграрній сфері
 • Основні методи та принципи державного управління (регулювання) економіки
 • Основні напрями економічної науки XX-початку XXІ ст.: неокласичний напрям
 • Основні напрями подолання економічної рецесії
 • Основні напрями покращення стану зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі економіки миколаївської області
 • Основні напрями стратегії розвитку національної економіки України
 • Основні напрями іноземного інвестування в економіку України
 • Основні напрямки забезпечення економічної безпеки банку
 • Основні напрямки залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Основні напрямки реформування менеджменту в Україні як основи розвитку економіки в умовах переходу до ринкової економічної системи
 • Основні напрямки розвитку регіону у вирішенні соціально-економічних завданнь
 • Основні напрямки щодо розв’язання соціально-економічних проблем підприємницької діяльності регіону
 • Основні ознаки визначення категорії «економічна активність підприємства»
 • Основні положення механізму боротьби з економічною злочинністю з урахуванням закономірностей теорії систем
 • Основні поняття здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Основні права власності в економіці
 • Основні принципи економічної політики забезпечення економічної безпеки держави
 • Основні принципи макроекономічної нестабільності
 • Основні принципи побудови системи економічної безпеки підприємства
 • Основні принципи регіональної економічної політики держави
 • Основні принципові елементи методологічного підходу до проектування і впровадження на підприємствах підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення
 • Основні проблеми економічної безпеки підприємства
 • Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення
 • Основні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності в АПК України
 • Основні підходи до визначення змісту економічної категорії “конкуренція”
 • Основні риси світової економіки на межі ХХ-ХХІ століть
 • Основні риси світової економічної кризи 1929-33 рр.та фінансової кризи сучасності і перспективи її подолання в Україні
 • Основні структурні елементи стратегії розвитку зовнішньоекономічного комплексу регіону
 • Основні теоретичні положення кредитних операцій банку: їх сутність, принципи, функції та роль в економіці
 • Основні шляхи вирішення проблем фінансування витратної частини місцевих бюджетів згідно досвіду розвинутих країн ринкової економіки
 • Основні шляхи економічного руху України
 • Основні шляхи підвищення значимості комерційних банків в розвитку економіки України
 • Основні інтеграційні об’єднання в міжнародній економіці
 • Особливості банкрутства підприємства державного сектору економіки
 • Особливості банківського маркетингу в умовах економічної кризи.
 • Особливості банківського маркетингу в умовах світової економічної кризи.
 • Особливості безробіття в кризовій економіці України
 • Особливості бізнес – PR в економіці України
 • Особливості вдосконалення механізму державного регулювання аграрного сектору економіки
 • Особливості використання методів економіко-математичного моделювання при прийнятті управлінських рішень
 • Особливості використання методів економіко-математичного моделювання при прийнятті управлінських рішень
 • Особливості внутрішнього аудиту в системі економічного контролю
 • Особливості впровадження мотиваційних процесів в сучасній економіці України
 • Особливості відтворення соціально-економічного потенціалу регіону
 • Особливості державного регулювання грошової пропозиції в економіці України
 • Особливості державного регулювання грошової пропозиції в економіці України
 • Особливості державного регулювання економіки під час війни та індустріалізації
 • Особливості державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Особливості державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Особливості державного управління в сфері ринкової економіки
 • Особливості державної цінової політики та її роль у розвитку національної економіки
 • Особливості державної цінової політики та її роль у розвитку національної економіки.
 • Особливості дослідження відносин власності на рівні мікроекономіки
 • Особливості дотримання рівних прав та можливостей жінок в умовах ринкової економіки
 • Особливості економіки у господарстві первісної доби і стародавніх цивілізацій
 • Особливості економіко-математичного дослідження рівня зайнятості
 • Особливості економічного аналізу собівартості продукції виробничого підприємства
 • Особливості економічного вчення Д. Рікардо
 • Особливості економічного змісту заробітної плати за умов трансформування соціально-економічних процесів
 • Особливості економічного ризику
 • Особливості економічного розвитку Швеції та Норвегії
 • Особливості економічного розвитку провідних країн світу в XIX ст
 • Особливості економічної діагностики інтелектуального капіталу
 • Особливості економічної системи
 • Особливості економічної сутності розвитку підприємства
 • Особливості ефективної системи управління економічними ресурсами сучасних підприємств
 • Особливості забезпечення безпеки праці у будівельній сфері з метою підвищення рівня економічної безпеки будівельних підприємств
 • Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Особливості зовнішньоекономічних зв’язків України в умовах євроінтеграції
 • Особливості зовнішньоекономічної діяльності в аграрній сфері
 • Особливості зовнішньоекономічної діяльності в аграрній сфері
 • Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Особливості зовнішньоекономічної діяльності у вільних економічних та офшорних зонах
 • Особливості кредитування аграрного сектору економіки в умовах ринкової економіки
 • Особливості маркетингових досліджень при плануванні зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах євроінтеграції
 • Особливості математичного забезпечення економіко-аналітичної обробки інформації
 • Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах: японська модель менеджменту
 • Особливості менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості методів керівництва в умовах переходу до ринкової економіки
 • Особливості методів та інструментів дослідження економічних процесів в мезоекономіці
 • Особливості міжнародного стратегічного маркетингу в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 • Особливості організаційно-економічного механізму антикризового регулювання банківської системи в умовах економічних трансформацій
 • Особливості організації економічного аналізу як складової частини управління підприємством в умовах кризи
 • Особливості організації економічного аналізу як складової частини управління підприємством в умовах кризи
 • Особливості організації зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості організації маркетингу в аграрному секторі економіки
 • Особливості оцінки економічної безпеки за окремими функціональними складовими
 • Особливості перехідних економік та їхній вплив на сучасні глобалізаційні процеси
 • Особливості перехідної економіки України
 • Особливості планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Особливості планування на підприємствах в сучасних умовах ринкової економіки
 • Особливості політики держави в умовах сучасної економічної кризи
 • Особливості правового регулювання фінансового контролю за використанням фінансових ресурсів вищими навчальними закладами у сучасних економічних умовах
 • Особливості проведення аудиту зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості проведення пенсійної реформи в Україні на сучасному етапі соціально-економічному розвитку
 • Особливості процесу екологізації економіки в Україні
 • Особливості процесу управління податковими ризиками в національній економіці
 • Особливості реалізації структурних трансформацій національної економіки
 • Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі
 • Особливості реформування економіки після війни
 • Особливості розвитку вітчизняного ринку страхування в умовах економічної кризи
 • Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні
 • Особливості розвитку сучасних міжнародних економічних відносин та їх сутність
 • Особливості розподілу прямих іноземних інвестицій у світовій економіці
 • Особливості розробки «стратегічного набору» вітчизняних підприємств в умовах ринкової економіки
 • Особливості синергетичного підхіду в економіці
 • Особливості складання бізнес-плану зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості складання бізнес-плану зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості складання бізнес-плану зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості складання зовнішньоекономічного контракту
 • Особливості становлення корпоративної соціальної відповідальності в країнах з трансформаційною економікою
 • Особливості становлення корпоративної соціальної відповідальності в країнах з трансформаційною економікою
 • Особливості становлення та перспективи розвитку економічного аналізу
 • Особливості стратегій розбудови ринкової економіки країн третього світу
 • Особливості стратегії транснаціональних корпорацій в українській економіці
 • Особливості та етапи економіко-математичного моделювання
 • Особливості та необхідність державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості та необхідність державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості удосконалення аналізу основних засобів в умовах перехідної економіки
 • Особливості удосконалення лізингових правовідносин у сучасних економічних умовах розвитку України
 • Особливості удосконалення маркетингу у сфері страхових послуг в умовах трансформаційної економіки України
 • Особливості умов функціонування венчурних підприємств в економічно розвинутих країнах
 • Особливості управління аграрними підприємствами в умовах трансформації економіки
 • Особливості управління дебіторською заборгованістю підприємства в умовах ринкової економіки
 • Особливості управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах формування ринкової економіки
 • Особливості управління мотивацією і якістю праці молокопродуктового підкомплесу в умовах зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості управління та оцінки фінансових ресурсів підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості управління трудовими ресурсами в умовах ринкової економіки
 • Особливості формування команди проекту в сучасних економічних умовах
 • Особливості формування перспективного плану економічного розвитку підприємства в сучасних умовах
 • Особливості формування регіональної економічної
 • Особливості формування соціально-інституційного ринку праці у трансформаційній економіці України
 • Особливості формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасному глобалізаційному просторі
 • Особливості функціонування лізингу в Україні за умов трансформаційної економіки
 • Особливості функціонування механізмів міжнародного поширення економічних коливань
 • Особливості функціонування пенсійних систем в економічно розвинутих країнах
 • Особливості функціонування спеціальних економічних зон в Україні та необхідність відновлювання їхньої діяльності
 • Особливості фінансового забезпечення житлово-комунальних підприємств в умовах ринкової економіки України
 • Особливості фінансової підтримки банками промислових підприємств на сучасному етапі розвитку економіки
 • Особливості циклічного розвитку економіки
 • Особливості інвентаризації розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості інновацій та їх роль в українській економіці
 • Особливості іноземного інвестування в людський капітал національної економіки
 • Офшорний аутсорсинг як стратегія менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності
 • Офшорний бізнес як складова світової економіки
 • Офшорні зони як спосіб збереження капіталу в нестабільній економічній ситуації
 • Офіційний сектор економіки України: оцінка податкового потенціалу
 • Оцінка аудиторського ризику в умовах економічної нестабільності
 • Оцінка впливу економічних ризиків на виробничо-господарську діяльність фірми та шляхи скорочення підприємницького ризику
 • Оцінка впливу фінансово – економічних факторів на власні кошти підприємства
 • Оцінка впливу фінансово – економічних факторів на власні кошти підприємства
 • Оцінка динамічних змін економічних нормативів банків України та їх вплив на ризик ліквідності
 • Оцінка економічної безпеки банку в сучасних умовах
 • Оцінка економічної безпеки промислового підприємства на основі формули мінімального прибутку
 • Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності України
 • Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності України
 • Оцінка загроз економічній безпеці регіону
 • Оцінка зарубіжного досвіду щодо реалізації інноваційних стратегій економічного розвитку
 • Оцінка конкурентоспроможності підприємств в умовах економічної кризи
 • Оцінка макроекономічних методів управління розвитком суб’єктів господарської діяльності
 • Оцінка макроекономічних передумов розгортання в Україні ефективної екологізації та сталого розвитку-зростання
 • Оцінка негативних і позитивних факторів трудових витрат. Математичні методи в економіці
 • Оцінка прямих іноземних інвестицій до економіки України
 • Оцінка прямих іноземних інвестицій до економіки України
 • Оцінка рентабельності операційної діяльності підприємств різних національної економіки України
 • Оцінка рівня впливу євро на економічний розвиток України
 • Оцінка рівня гармонізації економічних інтересів в системі економічної безпеки
 • Оцінка рівня екологізації країни в аспекті інтенсифікації економічного розвитку
 • Оцінка рівня економічної стійкості аграрного підприємства
 • Оцінка стану залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Україну та шляхи його покращення
 • Оцінка фондової складової кризи «Нової економіки» на початку XXI ст.
 • Оцінка якісного економічного зростання в Україні
 • Оцінка і пріоритети економічного розвитку Черкаської області
 • ПДВ: економічна природа та значення
 • Пенсійна реформа як об’єктивна необхідність соціального і економічного розвитку України
 • Пенсійне забезпечення населення як важлива складова економічного та соціального розвитку держави
 • Перебудова економіки та впровадження нових технологій формування податкової системи України
 • Переваги спільних підприємств та їх роль в економіці України
 • Переваги та недоліки грошово-кредитної політики, як інструменту державного регулювання економіки
 • Переваги та недоліки лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків
 • Передумови ефективного управління економічною безпекою підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Передумови забезпечення конкурентоспроможності підприємств торгівлі України в умовах економічної кризи
 • Передумови появи ефективної моделі регулювання Національної економіки в Україні
 • Передумови створення державної інноваційної політики як ефективного інструментарія інвестиційного розвитку національної економіки
 • Передумови та процес створення системи економічної безпеки на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі
 • Передумови та фактори формування об’єднань банків в умовах глобалізаційних процесів економіки України
 • Передумови формування системи економічної безпеки підприємств готельно-ресторанного бізнесу
 • Переміщення трудових ресурсів в контексті нерівномірності економічного розвитку країн світу
 • Переспективи та економічні передумови виробництва біодизеля в Україні
 • Перестрахування в сучасних умовах економічних відносин
 • Перехід України до ринкової економіки та її включення в інтеграційні процеси
 • Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки — найхарактерніша прикмета сучасного етапу в розвинутих країнах
 • Перехідна економіка: державне регулювання оплати праці
 • Перехідна економіка: система управління виробництвом
 • Перехідний період економіки з погляду інституціонального аналізу
 • Перешкоди щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Персонал як важливий економічний ресурс підприємства
 • Перспективи економічної взаємодії України та Туркменістану в автомобілебудівній галузі
 • Перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку харквського регіону
 • Перспективи зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК
 • Перспективи правової взаємодії та економічного співробітництва України і світового банку в період всесвітньої економічної кризи
 • Перспективи розвитку банківської системи України в умовах фінансово-економічної кризи
 • Перспективи розвитку економічного аналізу
 • Перспективи розвитку підприємництва в сучасних умовах ринкової економіки
 • Перспективи розвитку страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Перспективи та пріоритети розвитку соціально економічної системи України
 • Питання ціноутворення за умов інноваційної економіки
 • Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Планування зовнішньоекономічної діяльності як основа розвитку підприємства
 • Планування зовнішньоекономічної діяльності: сутність, цілі та планування
 • Планування та організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах кризи
 • Планування та організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах кризи
 • Планування та організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах кризи
 • Побудова організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 • Поведінка споживача у ринковій економіці
 • Подальший розвиток системи стимулювання працівників в умовах нестабільної економіки
 • Податки: економічна сутність та призначення
 • Податки: соціально-економічні ефекти
 • Податкова конкуренція як явище міжнародної економічної конкуренції
 • Податкова полiтика як елемент державного регулювання економіки
 • Податкова політика і соціально-економічний розвиток регіонів
 • Податкова система України в умовах фінансово-економічної кризи
 • Податкова система України як механізм покращення економічного розвитку держави
 • Податкова система України як механізм покращення економічного розвитку держави
 • Податкова система як елемент економіки України
 • Податкове навантаження та тінізація суспільно-економічних відносин
 • Податкове навантаження як фактор тінізації економіки
 • Податкове планування на рівні суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки
 • Податкове регулювання як дієвий інструмент антикризової економічної політики
 • Податкове регулювання економічних процесів в Україні
 • Податкове стимулювання економіки
 • Податкове стимулювання підприємств у контексті розвитку економіки держави
 • Податковий контроль як складова державного регулювання економіки. Сутність, методи і форми податкового контролю
 • Податковий менеджмент як інструмент державного регулювання економіки
 • Податкові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Податкові важелі соціально-економічного розвитку регіону
 • Податкові відносини як складова адаптації економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до умов ринкового господарювання в Україні
 • Податкові перешкоди інвестиційно-інноваційного розвитку економіки
 • Податкові пільги в Україні: економічне значення, класифікація та сучасний стан
 • Податкові інструменти регулювання зовнішньої торгівлі в умовах економічної інтеграції
 • Податок на додану вартість: економічна природа, проблеми обгрунтованості відшкодування і механізм їх розв’язання
 • Подвійне оподаткування у зовнішньоекономічних відносинах та особливості уникнення його в Україні
 • Подвійне оподаткування у зовнішньоекономічних відносинах та особливості уникнення його в Україні
 • Подвійність природи інформаційних інститутів в світовій економічній системі
 • Подолання інвестиційної кризи в аграрному секторі економіки України
 • Позитивна соціалізаційна ефективність економічних систем: суть та види
 • Позитивна економіка: наукові уявлення про економічне положення
 • Позитивний ефект та негативні наслідки, які отримує національна економіка від участі в міжнародній економічній інтеграції
 • Позитивні риси спеціальних економічних зон
 • Позитивні та негативні сторони приватизації та їх економічні наслідки
 • Показники оцінки персоналу суб’єктів господарювання з позицій економічної безпеки
 • Показники регіонального людського розвитку як інструмент оцінки ефективності соціально-економічної політики
 • Показники соціально-економічної ефективності від надання послуг мобільного та комп’ютерного зв’язку
 • Показники та критерії економічної ефективності автотранспортної системи гірничо-збагачувального комбінату
 • Покращення методики економічної оцінки якості відновлення авіаційної техніки
 • Покращення якості продукції – одна із сучасних вимог об’єктивних економічних законів ринкової економіки
 • Політика протекціонізму в умовах ринкової трансформації економіки України
 • Політико-правові чинники економічного розвитку
 • Політична економія в Україні: розвиток
 • Політична корупція в умовах економічної демократії
 • Поняття виробничих витрат як економічної категорії
 • Поняття гудвілу як економічної категорії та об’єкту фінансового обліку
 • Поняття облікової політики та її економічна суть
 • Поняття та особливості управління інвестиційним портфелем банку в умовах нестабільної економічної ситуації
 • Поняття та показники економічного зростання
 • Поняття та проблеми здійснення інвестиційної діяльності підприємств аграрного сектору економіки
 • Поняття і види ефективності: економічна суть і загальна методологія визначення
 • Поняття інвестицій у різних аспектах економічної діяльності
 • Поняття інвестицій у різних аспектах економічної діяльності
 • Поняття, зміст та порядок укладення зовнішньоекономічного контракту (договору)
 • Поняття, значення та аналіз фінансової складової економічної безпеки субєктів господарювання
 • Поради країнам з перехідною економікою
 • Пореформений період на Україні: ліберально-буржуазна економічна думка
 • Порівняльна характеристика оцінок ефективності територій пріоритетного розвитку як механізму залучення інвестицій в економіку України
 • Порівняльний аналіз сучасної банківської системи України з банківськими системами країн з розвинутою економікою (Великобританія, США, Японія)
 • Порівняння економічних категорій «економічна захищеність» та «економічна безпека»
 • Послідовність оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах ринкового середовища
 • Послідовність оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах ринкового середовища
 • Потенціал підприємства як економічна система
 • Потенційний вплив екологічного компоненту європейської інтеграції на економічний розвиток України
 • Потреба у державному регулюванні економіки
 • Пошук оптимальних значень фінансово-економічних регуляторів за допомогою GRID-мереж
 • Право інтелектуальної власності в Україні: економічний вимір
 • Правова основа забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД): норми законодавства та форма договору
 • Правовий режим вільних економічних зон
 • Правові аспекти екологічної безпеки України в умовах розвитку ринкової економіки
 • Правові засади використання спеціальних санкцій у зовнішньоекономічній діяльності
 • Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні
 • Правові основи валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Практичні аспекти використання кореляційного аналізу як методу стохастичного факторного аналізу в умовах ринкової економіки
 • Практичні підходи до розробки стратегії розвитку на мікроекономічному рівні
 • Праця молоді (правові та економічні аспекти)
 • Предмет вивчення економічної теорії
 • Предмет економічної теорії
 • Предмет економічної теорії
 • Предмет курсу “Історія економічних вчень”
 • Предмет та методи вивчення економічної теорії
 • Прибутковість й ефективність діяльності суб’єктів ринкової економіки
 • Прибуток підприємства як економічна категорія та об’єкт управління
 • Прибуток підприємства як економічна категорія та об’єкт управління
 • Прибуток – важливий інструмент управління економікою
 • Прибуток підприємства як економічна категорія та об
 • Прибуток та рентабельність: економічний зміст, роль в умовах розвитку підприємництва
 • Прибуток як елемент економічної безпеки підприємства
 • Призначення та економічний зміст акцизів
 • Принципи антикризового податкового регулювання економіки
 • Принципи реалізації інноваційного потенціалу підприємства в умовах сучасної ринкової економіки
 • Принципи розробки про-підприємницької політики як пріоритету соціально-економічного розвитку регіону
 • Принципи розробки та склад методики розрахунку економічної ефективності оренди майна
 • Принципи функціонування цінової політики підприємства на сучасному етапі розвитку економіки
 • Принципова структура дерева цілей підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації
 • Природно-ресурсний потенціал як фактор розвитку економіки регіону
 • Природні монополії та їх вплив на розвиток економіки держави
 • Причини економічної кризи в Україні
 • Причини та наслідки тонізації економіки в Україні
 • Причини і наслідки фінансово-економічної кризи в США: уроки для України
 • Причини інфляції з точки зору економічної теорії
 • Причини іпотечної кризи в США та її вплив на світову економічну систему
 • Про тенденції розвитку офшорного бізнесу в сучасній економіці
 • Про формування механізму подолання економічної кризи в Україні
 • Проблами функціонування банківської системи в умовах фінансово-економічної кризи
 • Проблема вибору національної економічної політики України
 • Проблема вибору національної економічної політики України
 • Проблема впливу економічної злочинності на економіку України та діяльність суб’єктів господарювання
 • Проблема економії часу
 • Проблема ефективності застосування монетарної теорії в економічному розвитку України
 • Проблема залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах світової фінансової кризи
 • Проблема капіталізації в сучасній економіці
 • Проблема монополізації економіки України
 • Проблема організації відкриття малого бізнесу в умовах глобального економічного переділу
 • Проблема пріоритетів способів економічного моделювання
 • Проблема рейдерства вітчизняних підприємств в контексті економічної безпеки підприємства
 • Проблема рейдерства вітчизняних підприємств в контексті економічної безпеки підприємства
 • Проблема тіньової економіки в Україні
 • Проблема тіньової економіки в Україні
 • Проблема тіньової економіки в Україні
 • Проблема тіньової зайнятості та її вплив на економічне становище в Україні
 • Проблема інфляційних очікувань в умовах реформування економіки України
 • Проблематика системного структурування соціально-економічного механізму
 • Проблематика теорії корисності в рамках загальної проблематики економічної теорії
 • Проблематика іноземного інвестування української економіки
 • Проблеми удосконалення економічного механізму природокористування
 • Проблеми бюджетно-фінансового регулювання економіки України
 • Проблеми вдосконалення економічного механізму природокористування
 • Проблеми визначення економічної сутності контролінгу та сфери його впровадження
 • Проблеми використання економічного аналізу у сучасній філософії управління підприємством
 • Проблеми використання стратегічного планування в управлінні підвищенням конкурентоспроможності підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Проблеми використання стратегічного планування в управлінні підвищенням конкурентоспроможності підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Проблеми вливання інвестиційних потоків в розвиток національної економіки та шляхи їх вирішення
 • Проблеми внутрішньовиробничих економічних відносин на підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії та води
 • Проблеми відбудови економіки та подолання кризи
 • Проблеми глибини сутності категорії людського капіталу з позицій його місця й особливостей в аграрній сфері економіки
 • Проблеми глобального розвитку та передумови формування екологічно-етичної економіки
 • Проблеми дерегулювання суспільно-економічної системи
 • Проблеми державного регулювання в контексті світової економічної кризи
 • Проблеми державного регулювання економіки України
 • Проблеми діагностики фінансової стійкості підприємства в умовах ринкової економіки
 • Проблеми економічного аналізу сучасної ринкової економіки
 • Проблеми економічного зростання та екологічної кризи в Україні
 • Проблеми економічного розвитку України в період незалежності: головні завдання перехідного періоду
 • Проблеми економічної активності молоді в сучасній Україні
 • Проблеми економічної безпеки України та шляхи їх вирішення
 • Проблеми економічної безпеки України та шляхи їх вирішення
 • Проблеми економічної безпеки в Україні
 • Проблеми економічної ефективності сільськогосподарського підприємства в Україні
 • Проблеми економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємств та резерви її підвищення
 • Проблеми економічної інтеграції України
 • Проблеми ефективної зовнішньоекономічної діяльності України
 • Проблеми забезпечення економічної безпеки промислових підприємств в умовах соціально-економічного розвитку держави
 • Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств
 • Проблеми забезпечення сталого розвитку та економічної безпеки в сучасній інституційній політиці
 • Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
 • Проблеми залучення інвестицій в економіку України
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в розвиток національних підприємств та в економіку України загалом
 • Проблеми запровадження аудиту ефективності діяльності підприємств державного сектору економіки
 • Проблеми заробітної плати в економіці України
 • Проблеми зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення
 • Проблеми й перспективи структурної перебудови економіки України
 • Проблеми комплексності удосконалення земельних відносин в національній економіці
 • Проблеми методології оцінки стану економічної безпеки вітчизняних банківських установ
 • Проблеми нормативно-правового регулювання земельних відносин в Україні та можливі шляхи їх вирішення в сучасних умовах глобалізації ринкової економіки
 • Проблеми організації бухгалтерського обліку і їхній вплив на економіку підприємства
 • Проблеми оцінки й аналізу рівня економічної безпеки підприємства
 • Проблеми оцінювання ефективності економічної стратегії розвитку торговельного підприємства
 • Проблеми по залученню іноземних інвестицій в економіку України
 • Проблеми податкової системи України та актуальні шляхи їх вирішення, як передумова ефективного функціонування економіки держави
 • Проблеми підвищення економічної ефективності у м’ясопереробній галузі України
 • Проблеми підвищення економічної стійкості аграрних підприємств
 • Проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності України
 • Проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності України
 • Проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств України
 • Проблеми підготовки кваліфікованих кадрів в економічній діяльності підприємства
 • Проблеми підприємств-виробників склотари на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Проблеми реалізації соціальної політики в національній економіці
 • Проблеми регулювання земельних відносин в Україні та шляхи їх вирішення в сучасних умовах глобалізації ринкової економіки
 • Проблеми реіндустріaлізaції економіки Укрaїни: напрямки та шляхи здійснення
 • Проблеми ринку праці в Україні у період фінансово – економічної кризи (2008 -2010 рр.)
 • Проблеми розвитку аграрного сектору економіки
 • Проблеми розвитку банківської системи України в умовах нової економіки
 • Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення
 • Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
 • Проблеми розвитку малого бізнесу в ринковій економіці
 • Проблеми розвитку ринку логістичних послуг в Україні в аспекті глобалізації національних економічних систем
 • Проблеми розвитку ринку обов’язкового страхування власників наземних транспортних засобів в умовах економічної кризи
 • Проблеми розвитку та вирішення проблем податкової системи України у дискурсі ефективного функціонування економіки держави
 • Проблеми розвитку фінансової стійкості підприємства в сучасній економіці
 • Проблеми розвитку інноватизації економіки України
 • Проблеми розвитку інформаційних систем в умовах нестабільної економічної ситуації
 • Проблеми системи оподаткування та економічного базису України
 • Проблеми стимулювання фахівців на підприємствах-суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності
 • Проблеми стратегічного управління розвитком підприємства в умовах ринкової економіки України
 • Проблеми сучасного розвитку економіки Італії
 • Проблеми та напрямки удосконалення податкового регулювання діяльності спеціальних економічних зон
 • Проблеми та напрямки вдосконалення законодавства України в сфері зовнішньоекономічних відносин
 • Проблеми та недоліки діяльності служб внутрішнього аудиту в органах державного сектору економіки України
 • Проблеми та перспективи аграрного сектору економіки України в умовах членства у Світовій організації торгівлі
 • Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Проблеми та перспективи кластеризації економіки України
 • Проблеми та перспективи комплексного розвитку економіки Карпатського регіону
 • Проблеми та перспективи кредитування малого бізнесу в Україні в період економічної кризи
 • Проблеми та перспективи розвитку автомобільних перевезень у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в сучасних економічних умовах
 • Проблеми та перспективи розвитку фінансування освіти та науки в Україні в умовах економічної кризи
 • Проблеми та перспективи розвитку фінансування освіти та науки в Україні в умовах економічної кризи
 • Проблеми трудової міграції для України в період світової економічної кризи
 • Проблеми тіньової економіки в Україні
 • Проблеми у використанні платіжних карток в сучасній економіці
 • Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної економіки
 • Проблеми управління та здійснення аналізу дебіторської заборгованості в сучасних економічних умовах
 • Проблеми управління та оцінки фінансових ресурсів підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності
 • Проблеми формування грошово-кредитної політики в умовах реформування економіки в Україні
 • Проблеми формування та порівняльний аналіз можливостей вільних економічних зон України
 • Проблеми функціонування та розвитку національної економіки: інституціональний аспект
 • Проблеми фінансового планування на сучасному етапі розвитку економіки
 • Проблеми фінансування діяльності підприємств сільського господарства на сучасному етапі трансформації економіки
 • Проблеми європейської економічної інтеграції України
 • Проблеми європейської економічної інтеграції України
 • Проблеми і перспективи зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств України
 • Проблеми і перспективи розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації економіки України
 • Проблеми і перспективи розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації економіки України
 • Проблеми інвестування економіки України і шляхи їх вирішення
 • Проблеми інвестування та розвитку економіки України в умовах економічної кризи
 • Проблеми інвестування іноземних коштів в економіку України
 • Проблеми інноваційного розвитку української економіки
 • Проблеми інноваційної політики в умовах реформування економіки
 • Проблеми іноземного інвестування в економіку України
 • Проблеми іноземного інвестування в українську економіку
 • Проблеми іноземного інвестування на сучасному етапі економічного розвитку України
 • Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
 • Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство
 • Проблеми інформаційного забезпечення економічного аналізу
 • Проблемні питання оподаткування операцій ПДВ в зовнішньоекономічній діяльності
 • Проблемні питання оцінювання рівня економічної безпеки компаній з управління активами
 • Проблемні питання становлення української економіки та роль грошового сектору в їх вирішенні
 • Проблемні питання стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Прогнозування еколого-економічного розвитку зрошувального комплексу
 • Прогнозування рейтингових систем економічних об’єктів України
 • Прогнозування розвитку економічної ситуації в Україні в умовах фінансово-економічної кризи
 • Прогнозування соціально-економічних процесів – основні аспекти науки
 • Прогнозування соціально-економічного розвитку країни як передумова формування ефективної стратегії
 • Прогнозування соціально-економічного розвитку регіону: теоретичні аспекти
 • Прогнозування фінансово-економічного стану підприємства
 • Прогнозування чистого доходу та валового прибутку ПАТ «Полтава – АВТО» на основі адаптивних моделей в економіці
 • Програма адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання
 • Програма курсу “Економіка підприємства”
 • Проектний менеджмент в умовах ринкової економіки
 • Пропозиції щодо поліпшення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки
 • Протекціонізм або лібералізм: виклики для української економіки
 • Протиріччя міжнародної міграції робочої сили та її вплив на соціально-економічний розвиток Волині
 • Професійна мобільність як економічна категорія
 • Процедура банкрутства в сучасних умовах трансформаційної економіки України
 • Процедура банкрутства в сучасних умовах трансформаційної економіки України
 • Процес моделювання розвитку соціально-економічних систем
 • Процес модернізації економіки та його вплив на зайнятість населення України
 • Процес організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві
 • Процес інтеграції економіки України у світову економічно-господарську систему
 • Процеси концентрації та централізації банківського капіталу в умовах глобальної економіки
 • Процеси управління та фінансування економіки України на муніципальному рівні
 • Процесний підхід до стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Прямі і непряме оподаткування в змішаних економічних системах
 • Прямі іноземні інвестиції в економіці України
 • Прямі іноземні інвестиції як фактор розвитку економіки України
 • Пріоритети залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
 • Пріоритети страхування життя у контексті фінансування соціально-економічного розвитку України
 • Пріоритети структурно-інноваційної перебудови економіки України
 • Пріоритети суспільного розвитку в рамках економіки знань
 • Пріоритети суспільного розвитку в рамках економіки знань
 • Пріоритетні напрями розвитку економіки України і роль інвестування інновацій у їх забезпеченні
 • Пріоритетні напрямки економічного моделювання в банківській сфері
 • Психологічні та економічні аспекти регулювання мотиваційної поведінки персоналу
 • Північноамериканські колонії: соціально-економічні передумови та наслідки війни за незалежність
 • Підвищення економічної ефективності використання нових технологій в промисловості
 • Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності засобами маркетингу
 • Підвищення ефективності управління державними видатками на основі програми економічних реформ
 • Підвищення конкурентоздатності економіки України за рахунок інновацій
 • Підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобальної економічної кризи
 • Підвищення продуктивності праці як джерело реального економічного прогресу
 • Підвищення продуктивності праці як джерело реального економічного прогресу
 • Підвищення ролі людського капіталу в умовах транзитивної економіки
 • Підвищення стійкості й забезпечення ефективного використання соціально-економічного потенціалу адміністративно-територіального утворення
 • Підвищення фінансової грамотності населення – запорука економічного зростання країни
 • Підвищення інтелектуально-інноваційного потенціалу суспільства шляхом формування національної системи пропедевтики економічної освіти
 • Підготовка фахівців з управління персоналом та економіки праці
 • Підприємництво як життєва перспектива сучасної молоді та ресурс модернізації національної економіки
 • Підприємство як основа економіки
 • Підприємство як суб’єкт ринкової економіки
 • Підходи до аналізу стану економічної безпеки ПАТ «Кредмаш»
 • Підходи до визначення категорії «фінансова безпека підприємства» в умовах нестабільної економіки
 • Підходи до визначення сутності і структури організаційно-економічного механізму безпеки підприємницької діяльності
 • Підходи до моніторингу соціально-економічного розвитку регіону
 • Підходи до формування стратегії соціально-економічного розвитку сільських територій
 • Підходи щодо оцінки економічної ефективності розвитку підприємств цукробурякового підкомплексу
 • Підхід що до вибору стиля керівництва при здійснені зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві
 • Післявоєнний економічний розвиток Німеччини та Японії
 • Післякризове відновлення світової економіки
 • Радянська економіка у 60-90 роках: наростання кризових явищ
 • Радянська економічна наука: становлення та розвиток
 • Ранній інституціоналізм як економічна течія
 • Реалізація організаційно-економічних механізмів стійкого розвитку регіону
 • Реалізація та регулювання зовнішньоекономічних відносин підприємств
 • Регресійно-кореляційний аналіз в економіці
 • Регулювальна роль центральних органів влади у забезпеченні формування державної політики розвитку перпективних галузей економіки
 • Регулювання виробничо-збутової діяльності підприємств в умовах формування ринкової економіки в Україні
 • Регулювання економіки країни за допомогою податкових пільг
 • Регулювання економічних відносин у м’ясопродуктовому підкомплексі
 • Регулювання економічних відносин у м’ясопродуктовому підкомплексі
 • Регулювання розвитку соціально-значущих видів діяльності регіональної економіки
 • Регулювання соціально-трудових відносин в умовах ринкової економіки
 • Регулювання та економічний аналіз діяльності комерційного банку
 • Регіон як рівень соціально-економічного аналізу: світовий та вітчизняний досвід
 • Регіональна цільова програма – як інструмент управління соціально–економічним розвитком регіону
 • Регіональні аспекти протидії фінансово-економічній кризі
 • Регіональні особливості розвитку невиробничої сфери економіки
 • Регіональні особливості розвитку невиробничої сфери економіки
 • Регіональні програми розвитку інноваційної сфери економіки України
 • Регіоналізація як один із факторів впливу на економічний розвиток держави
 • Резерви й шляхи підвищення економічної ефективності виробництва молока й продуктивності тварин (на прикладі СФГ „Віталія” Буринського району Сумської області)
 • Резерви підвищення економічної ефективності інвестицій у галузь промислового садівництва
 • Резерви підвищення економічної ефективності інвестицій у галузь промислового садівництва
 • Результати господарської діяльності: економічний аналіз
 • Результативність економічного механізму функціонування підприємства ТОВ “Ворожба-лат-інвест”
 • Рейдерство – сучасна економічна чума в Україні
 • Рейдерство сучасна економічна чума в Україні
 • Рейдерство – одна з найважливіших загроз економічної безпеки України
 • Реструктуризація підприємства як економічна категорія
 • Ресурси тіньової економіки як чинник зміцнення фінансового потенціалу країни
 • Ресурсне забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Ресурсозбереження як основа економічного зростання
 • Ретроспективний аналіз соціально-економічної сутності трудової мотивації
 • Ретроспективний аналіз становлення економічної теорії
 • Реформи китайської економіки у контексті зовнішньоторговельних відносин
 • Реформування АПК України в умовах ринкової економіки
 • Реформування банківського оподаткування на шляху до повноцінної ринкової економіки
 • Реформування державного регулювання економіки: причини та наслідки
 • Реформування економіки України: характеристика проблематики
 • Реформування податкової системи в період економічної кризи
 • Реформування податкової системи в період економічної кризи
 • Реформування податкової системи як фактор поліпшення фінансово-економічного стану підприємств
 • Реформування системи соціального страхування в Україні в умовах фінансово-економічної кризи
 • Ризики в економічній безпеці держави у сфері оподаткування
 • Ризики в зовнішьоекономічній діяльності
 • Ризики для України за умов сучасної світової фінансово-економічної кризи
 • Ризики підприємницької діяльності у контексті управління економічною безпекою
 • Ризики у зовнішньоекономічній діяльності
 • Ринкова економіка в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку
 • Ринкова економіка та Україна
 • Ринкова економіка та її регулювання
 • Ринкова економіка: банківська система Україні
 • Ринкова економіка: кадрова політика
 • Ринкова економіка: особливості роботи підприємства, банкрутство
 • Ринкова економіка: особливості фінансового управління
 • Ринкова економіка: управління персоналом
 • Ринкова трансформація та політика соціально-економічного розвитку
 • Ринковий механізм в сучасних моделях економіки
 • Ринковий попит на економічний ресурс
 • Ринково-цінові підходи до аналізу кооперативних систем та формування вищої економічної теорії
 • Ринкові моделі створення економічних кластерів
 • Ринкові перетворення в економіці країни ставлять нові вимоги до якості обліково-аналітичної інформації кожного банку, на підставі якої приймаються управлінські рішення
 • Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
 • Ринок освітніх послуг як економічна категорія
 • Ринок праці та соціально-економічні наслідки безробіття
 • Робота автоматизованої системи оперативного обліку міжнародних економічних операцій
 • Робота комерційних банків з кредитним ризиком, як важливий чинник подолання кризових явищ в економіці України
 • Розвиток Інтернет-економіки та електронного бізнесу в Україні
 • Розвиток банківського кредитування та його проблеми у сучасних умовах національної економіки
 • Розвиток банківського сектору в Україні та його роль в ринковій економіці
 • Розвиток державного сектору економіки: концептуальний підхід та принципи управління
 • Розвиток економіки України в період формування козаччини
 • Розвиток економіки знань в Україні: стратегія, регулювання
 • Розвиток економіки малих підприємств в умовах реформування податкового законодавства України
 • Розвиток економіки: управління продуктивністю
 • Розвиток економічного аналізу на підприємстві: проблеми та способи їх вирішення
 • Розвиток економічного аналізу на підприємстві: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Розвиток економічної теорії в XVІІ – XІX ст.: класична школа політичної економії
 • Розвиток зовнішньоекономічних відносин як умова нарощування конкурентних переваг підприємств
 • Розвиток зовнішньоекономічних операцій та шляхи її удосконалення
 • Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України
 • Розвиток зовнішньої торгівлі послугами України та країн ЄС як важливий індикатор рівня конкурентоспроможності національної економіки
 • Розвиток зовнішньої торгівлі послугами України та країн ЄС як важливий індикатор рівня конкурентоспроможності національної економіки
 • Розвиток концепцій грошово-кредитного регулювання сучасних змішаних економічних систем
 • Розвиток людського капіталу – головна умова економічного зростання
 • Розвиток митного регулювання зовнішньоекономічних відносин в Україні на сучасному етапі
 • Розвиток міжгалузевої інтеграції як напрям забезпечення інноваційного розвитку підприємств аграрного сектора економіки
 • Розвиток міжнародних економічних відносин: теоретичні основи
 • Розвиток міжнародної торгівлі об’єктами інтелектуальної власності як форма прояву глобалізації міжнародної економічної діяльності
 • Розвиток науково-інноваційної сфери в Україні та країнах з ринковою економікою
 • Розвиток національної економіки: необхідність лізингових відносин
 • Розвиток нормативно-правових засад підприємницької діяльності у вітчизняній економіці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
 • Розвиток обліку та контролю на засадах фізичної економії
 • Розвиток офшорних центрів та їх вплив на економіку України
 • Розвиток персоналу в умовах економічної кризи як один з показників підвищення ефективності роботи організації.
 • Розвиток політичної економії в Росії
 • Розвиток приватного сектору у контексті формування багатоукладної економіки України
 • Розвиток підприємництва як чинник забезпечення конкурентоспроможності економіки України
 • Розвиток регіональних тенденцій зовнішньоекономічної діяльності України
 • Розвиток ринку ресурсів України в умовах нестабільної економіки
 • Розвиток світової економічної думки: внесок українських вчених
 • Розвиток соціально-економічної сфери АПК
 • Розвиток соціально-культурної сфери в умовах інституційної економіки
 • Розвиток соціального комплексу як домінанта формування нової інноваційної економіки XXI століття
 • Розвиток суспільства як основної складової держави обумовлює необхідність підвищення та гарантування стандартів соціального та економічного забезпечення людини
 • Розвиток сучасних управлінських технологій в трансформаційній економіці України
 • Розвиток та еволюція економічної думки на початку дев’ятнадцятого століття
 • Розвиток та функціонування електронних грошей в світовій економіці
 • Розвиток традиційних галузей економіки в умовах глобальних економічних змін
 • Розвиток транснаціональних компаній в умовах глобалізації економіки
 • Розвиток трансферу технологій як умова економічного розвитку
 • Розвиток українсько-угорського економічного співробітництва в контексті європейської інтеграції
 • Розвиток української зовнішньоекономічної діяльності
 • Розвиток фондів прямих інвестицій в економіці України
 • Розвиток фондів прямих інвестицій в економіці України
 • Розвиток інновацій в економічній діяльності підприємств
 • Розвиток інноваційності економічної діяльності в умовах становлення економіки знань
 • Розвиток інформаційних систем і технологій в економіці
 • Розгляд суті поняття цінності в економіці та його значення
 • Розрахунок економічного ефекту
 • Розробка методів оцінки економічної ефективності при виборі найкращого варіанту інвестиційного проекту для мережі мобільного зв
 • Розробка напрямків розвитку ТДВ “Чернівецький хімічний завод” у сучасних економічних умовах
 • Розробка політики сталого економічного зростання підприємства
 • Розробка прогнозу соціально-економічного розвитку
 • Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Розробка і реалізація маркетингової діяльності в аграрному секторі економіки
 • Розширене відтворення робочої сили в аграрному секторі економіки
 • Роль Державного казначейства України на шляху виходу із світової фінансово-економічної кризи
 • Роль МВФ у переході України до інноваційної моделі розвитку економіки
 • Роль НБУ у реформуванні економіки України
 • Роль НТП у реалізації політики економічного зростання України
 • Роль Німеччини в вирішенні питання виходу Європейського Союзу з світової фінансової та економічної кризи
 • Роль Світової організації торгівлі в світовому економічному співробітництві.
 • Роль банківського сектора в умовах нестабільності економічного розвитку
 • Роль бюджету в збалансованому розвитку національної економіки
 • Роль бюджету у регулюванні економічних і соціальних процесів у державі
 • Роль бюджетів місцевого самоврядування в соціальному та економічному розвитку регіонів
 • Роль бюджетів місцевого самоврядування в соціальному та економічному розвитку регіонів
 • Роль венчурного бізнесу в інформаційній сфері економіки
 • Роль венчурного бізнесу в інформаційній сфері економіки України
 • Роль видатків місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку територій
 • Роль владних структур у роботі економічного кластера
 • Роль відсоткової політики в реалізації грошово-кредитного регулювання економіки України
 • Роль громади в соціально-економічному розвитку регіону на прикладі спільного проекту ЄС та програми розвитку ООН «місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
 • Роль грошей у розвитку економіки
 • Роль грошей у розвитку економіки України
 • Роль держави в інституціональних перетвореннях економіки та суспільства
 • Роль держави в інституціональних перетвореннях економіки та суспільства
 • Роль держави у подоланні монополістичних тенденцій в економіці
 • Роль держави у становленні конкурентного порядку в економіці
 • Роль держави у формуванні сприятливої фінансово-кредитної політики в умовах фінансово-економічної кризи
 • Роль державних фінансів у трансформаційній економіці
 • Роль державних цільових фондів в економіці України
 • Роль державного фінансового контролю в забезпеченні економічної ефективності
 • Роль еволюційного інституціоналізму в вирішенні сучасних соціально-економічних проблем
 • Роль економіки знань в інноваційній стратегії суспільного поступу
 • Роль економіко – правових факторів мирової угоди в процедурі банкрутства
 • Роль економіко-правових факторів мирової угоди в процедурі банкрутства
 • Роль економічного аналізу в розвитку ринкових відносин в Україні
 • Роль економічного аналізу в підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу в бухгалтерському та управлінському обліку
 • Роль економічного аналізу в управлінні сучасним підприємством
 • Роль економічного аналізу на сучасному підприємстві
 • Роль економічного аналізу у господарській діяльності підприємств
 • Роль економічного аналізу у маркетинговій діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу у покращенні діяльності банківської системи
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності банківської системи в умовах ринкової економіки
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства.
 • Роль економічної безпеки підприємництва в системі національної безпеки
 • Роль загальної середньої освіти в розвитку соціально-економічних відносин
 • Роль заробітної плати у трансформаційних економічних умовах
 • Роль звітності сільськогосподарських підприємств для інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття фінансово-економічних управлінських рішень
 • Роль зовнішньоекономічної діяльності в підвищенні конкурентоспроможності аграрних підприємств
 • Роль зовнішньоекономічної діяльності в підвищенні конкурентоспроможності підприємства
 • Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України
 • Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку промислового регіону
 • Роль кластерів у формуванні економіки регіону
 • Роль кредитно-банківської системи в економіці країни
 • Роль логістики у діяльності підприємства в період фінансово-економічної кризи
 • Роль малого бізнесу в економічному розвитку країни
 • Роль малого підприємництва в економіці держави та регіону
 • Роль малого підприємництва в забезпеченні економічної безпеки держави
 • Роль малого підприємництва в забезпеченні економічної безпеки держави
 • Роль малого і середнього інноваційного бізнесу в розвитку перехідної економіки
 • Роль маркетингу в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Роль моніторингу у розвитку ЗЕД підприємства в умовах інноваційної економіки
 • Роль міграційного капіталу в економічному розвитку України
 • Роль міжбюджетних відносин в економічному і політичному розвитку України
 • Роль міжбюджетних трансфертів в економіці України
 • Роль міжнародних фінансових організацій в сучасній світовій економіці
 • Роль міжнародних фінансів у системі зовнішньо – економічних відносин
 • Роль міжнародного інвестиційного кредиту у розвитку української економіки
 • Роль місцевих бюджетів в економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць
 • Роль місцевих бюджетів в економічному та соціальному розвитку територій
 • Роль місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку територій
 • Роль місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку регіонів
 • Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку регіонів України
 • Роль незалежних реєстраторів у формуванні економічної безпеки акціонерних товариств
 • Роль обліково-економічного забезпечення витрат і калькулювання собівартості в системі управління якістю продукції та її завдання
 • Роль оцінки фінансово-економічного стану в діяльності сучасного підприємства
 • Роль податкових інструментів в побудуванні стратегії економічного зростання.
 • Роль податкових інструментів в побудуванні стратегії економічного зростання.
 • Роль податків у розвитку економіки України
 • Роль природних ресурсів у національній економіці країн світу
 • Роль прямих зарубіжних інвестицій в економіці України
 • Роль ринку трудових ресурсів в економічній діяльності підприємства
 • Роль системи освіти в сучасному економічному розвитку
 • Роль соціально-відповідального ведення бізнесу у вирішенні соціально – економічніх проблем міста
 • Роль соціальної економіки у сучасному суспільстві
 • Роль статистики зовнішньої торгівлі товарами в економічному житті України
 • Роль стимулюючої функції податків для розвитку економіки України
 • Роль стратегічного менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки України
 • Роль страхування в ринковій економіці
 • Роль суб’єктів фінансового права України у боротьби з легалізацією “ брудних грошей ”: економічно-правовий аспект
 • Роль сфери послуг у сучасному економічному просторі
 • Роль та значення економічного аналізу діяльності банку в умовах ринкової економіки
 • Роль та значення малого бізнесу в умовах формування національної економіки ринкового типу
 • Роль та значення прямих іноземних інвестицій у міжнародних економічних відносинах
 • Роль та значення транснаціональних корпорацій у міжнародній економіці
 • Роль та значення транснаціональних корпорацій у системі міжнародних економічних відносин
 • Роль та місце партнерських відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
 • Роль та особливості формування цінової політики готелів в сучасних економічних умовах
 • Роль транснаціональних корпорацій у процесі розвитку економіки України
 • Роль трудової мотивації аграріїв у соціально-економічному розвитку України
 • Роль фермерських господарств в процесі трансформації ринкової економіки
 • Роль фінансових ресурсів регіонів для розвитку економічної системи держави
 • Роль фінансово-економічного потенціалу у виробничо-господарській діяльності підприємства
 • Роль фінансової політики у економічному розвитку України
 • Роль фіскальної політики як інструменту регулювання економіки
 • Роль фіскальної та регулюючої функції податків в економіці держави
 • Роль центрального банку у національній економіці
 • Роль і місце економічної діагностики в системі оцінки стану суб’єктів господарювання
 • Роль і місце малого підприємництва в національній економіці
 • Роль і місце малого підприємництва в національній економіці
 • Роль і місце особистих підсобних господарств населення в системі економічних відносин в АПК
 • Роль і місце соціальної політики в національній економіці
 • Роль і місце швейного виробництва в економіці України
 • Роль інвестицій в економічному зростанні держави та проблеми їх залучення
 • Роль інвестицій у підвищенні ефективності економіки України
 • Роль інвестиційних процесів в забезпеченні економічного розвитку промислового підприємства
 • Роль інвестиційного менеджменту у економічному розвитку України
 • Роль інвестиційної діяльності в економічному розвитку України
 • Роль інноваційних перетворень в економічному розвитку України у контексті міжнародної конкуренції
 • Роль інноваційних перетворень в економічному розвитку України у контексті міжнародної конкуренції
 • Роль іноземних інвестицій в економіці України:проблеми та шляхи їх вирішення
 • Роль іноземних інвестицій для розвитку економіки
 • Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки України
 • Роль іноземного інвестування в забезпеченні інноваційного розвитку економіки України
 • Роль іноземного інвестування у процесах інтеграції України у світову економіку
 • Роль інтегрованого зернового ринку в інноваційному розвитку економіки України
 • Роль інтелектуального капіталу в забезпеченні інтелектуально-кадрової складової економічної безпеки
 • Роль інтелектуального капіталу в забезпеченні інтелектуально-кадрової складової економічної безпеки
 • Роль інформаційно-комунікаційних технологій в стратегії економічного розвитку України
 • Роль іпотечного кредитування в економічному і соціальному розвитку країни
 • Росія в період кризи і ліквідації кріпацтва: економічна думка
 • Рівень кредитоспроможності: економіко-статистичний аналіз
 • Рівень та якість життя населення України як показник соціально-економічної безпеки держави
 • Рівень якості трудового життя персоналу Волинської області (економічний аспект)
 • Рівень якості трудового життя персоналу Волинської області (економічний аспект)
 • Рівні економічної мотивації персоналу
 • США як міжнародний лідер економіки та глобалізація
 • Самостійна зайнятість населення як складова трансформаційної економіки України
 • Санація підприємств: економічна сутність, класична модель
 • Санація: економічна сутність, випадки та мета проведення
 • Світова економіка як сукупність національних господарств
 • Світова економічна криза 1929-1933 рр. Господарство розвинутих країн світу у 30-их роках
 • Світова фінансова криза та її вплив на економіку України
 • Світова фінансова криза та її вплив на економіку України
 • Світова фінансова криза та її вплив на економіку України
 • Світовий досвід забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Світовий досвід організації та функціонування спеціальних економічних зон України
 • Світовий досвід розвитку малого підприємництва: економічний розвиток Мексики
 • Світовий ринок послуг як напрямок розвитку міжнародної економіки
 • Сектор домогосподарств як головний суб’єкт національної економіки
 • Селективні методи грошово-кредитного регулювання економіки
 • Середній клас як запорука соціально-економічного розвитку України
 • Силова складова економічної безпеки
 • Синергетика як фактор розвитку парадигми економічної теорії
 • Синергетичний підхід до трактування економічного потенціалу підприємства
 • Синергетичні особливості розвитку економічних процесів
 • Синтетичні процедури діагностики економічної стійкості машинобудівного підприємства
 • Система державного регулювання ринкової економіки: державне підприємництво
 • Система державного регулювання цін в ринковій економіці: теоретичний аспект
 • Система економічних показників кредитних операцій та значення їх обліку
 • Система економічних ресурсів: трудовий потенціал
 • Система економічного аналізу виконання планових завдань виробничо-комерційної діяльності підприємства
 • Система економічної безпеки підприємства: теоретико-методичні засади побудови і перспективи розвитку
 • Система економічної безпеки: регіональний аспект
 • Система забезпечення економічної безпеки України: нафтогазовий комплекс
 • Система забезпечення економічної безпеки держави
 • Система контролю транзиту товарів, як складова економічної безпеки держави
 • Система критеріїв пріоритетності в соціально-економічному розвитку регіону
 • Система макроекономічного регулювання
 • Система міжнародних економічних відносин
 • Система органів державного регулювання економіки
 • Система організації та управління економічною безпекою машинобудівних підприємств
 • Система світового господарства: міжнародні економічні відносини
 • Система управління економічними ризиками господарської діяльності підприємства
 • Система управління інвестиційною діяльністю в соціально-економічному розвитку України
 • Система управління інноваційним потенціалом банку як економічна категорія
 • Система цін в економіці України
 • Систематизація економічної сутності поняття «інвестиції»
 • Систематизація підходів до визначення сутності економічної категорії «потенціал»
 • Системи економічного управління
 • Системи управління ефективністю економічного розвитку підприємства
 • Системна методологія стратегії соціально-економічної стійкості підприємства
 • Системна перебудова і економічна стабільність банківської системи
 • Системне застосування економічної діагностики діяльності підприємства
 • Системне управління містом в транзитивній економіці
 • Системно-функціональний аналіз ефективності державної політики забезпечення економічної безпеки малого підприємництва
 • Складові економічної безпеки підприємства
 • Складові організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку сфери телекомунікацій
 • Складові політики економічної стабілізації в Україні в після кризовий період
 • Служба економічної безпеки підприємства як умова його сталого розвитку
 • Службове відрядження. Аудит та облік зовнішньоекономічних операцій
 • Сміттєві інвестиції в економіці України
 • Собівартість як економічна категорія та необхідність класифікації витрат
 • Собівартість як комплексний економічний показник
 • Соціальна відповідальність бізнесу в умовах перехідної економіки
 • Соціальна диференціація суспільства та проблема бідності в економіці України
 • Соціальна ринкова економіка: історія розвитку та процес її формування
 • Соціальна складова економічної безпеки держави
 • Соціальна спрямованість національної економіки: загальна характеристика і актуальні питання
 • Соціальна інфраструктура як передумова економічного зростання підприємств
 • Соціальний захист України за умов ринкової економіки
 • Соціальний захист населення в умовах переходу України до ринкової економіки
 • Соціально орієнтована ринкова економіка ФРН: держава загального добробуту
 • Соціально – економічна сутність трудового потенціалу сільських територій
 • Соціально – економічні наслідки проведення пенсійної реформи в Україні
 • Соціально – економічні наслідки проведення пенсійної реформи в Україні
 • Соціально-Економічні проблеми теорії і практики розвитку тернопільського реґіону
 • Соціально-Інноваційний потенціал підприємства як елемент формування його соціально-економічної стійкості
 • Соціально-відповідальна діяльність бізнесу як основа в побудові ефективної економіки України
 • Соціально-економічна ефективність діяльності торгівельного підприємства
 • Соціально-економічна ефективність телекомунікаційної сфери в Україні
 • Соціально-економічна необхідність створення професійних недержавних пенсійних фондів
 • Соціально-економічна політика: стан та перспективи розвитку
 • Соціально-економічна природа та функції податків
 • Соціально-економічна сутність бюджету
 • Соціально-економічна сутність зайнятості сільського населення та її види
 • Соціально-економічна сутність зайнятості та її особливості в умовах ринку
 • Соціально-економічна сутність поняття «регіон»
 • Соціально-економічна сутність продовольчої безпеки країни
 • Соціально-економічна сутність та взаємозв’язок категорій “робоча сила”, “трудові ресурси”, “трудоресурсний потенціал”
 • Соціально-економічне життя західних земель у першій половині 19 ст
 • Соціально-економічне значення та особливості туризму як визначальної складової сфери послуг
 • Соціально-економічне значення інноваційних процесів в державі
 • Соціально-економічне підгрунтя трудової міграції населення черкаської області
 • Соціально-економічний зріз зміни домінант у функціонуванні української сім’ї та трансформації зайнятості населення
 • Соціально-економічний потенціал європейського співтовариства споживчих кооперативів
 • Соціально-економічний розвиток України в першій половині XIX ст.
 • Соціально-економічний розвиток Чернівців: характеристика та основні диспропорції
 • Соціально-економічний розвиток країни в контексті глобалізації
 • Соціально-економічний розвиток країни та його планування
 • Соціально-економічний розвиток країни: індикативне планування
 • Соціально-економічні аспекти формування дебіторської заборгованості
 • Соціально-економічні засади вітчизняної торгівлі
 • Соціально-економічні наслідки безробіття
 • Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні
 • Соціально-економічні наслідки інфляції
 • Соціально-економічні особливості пенсійного реформування в Україні
 • Соціально-економічні потреби і соціально-економічна діяльність як ключові реалії людського буття
 • Соціально-економічні проблеми розвитку масових універсальних бібліотек в Україні за часи незалежності
 • Соціально-економічні проблеми розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні
 • Соціально-економічні пріоритети діяльності підприємства
 • Соціальні аспекти функціонування домогосподарства як суб’єкта ринкової економічної системи
 • Соціальні наслідки тіньової економіки
 • Соціалізаційна ефективність економічних систем: суть та типи
 • Соціалізація економічних систем: формаційна інтерпретація
 • Соціалізація економічних систем: функціональна інтерпретація
 • Соціалізація та гуманізація економічної теорії в сучасних умовах
 • Соціалістичні ідеї М. Драгоманова в економічній теорії України
 • Специфіка планування зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах
 • Специфіка прибутку аграрних підприємств в ринковій економіці
 • Специфіка природи стандартів міжнародного економічного права
 • Специфічність окремих загроз економічній безпеці України
 • Спеціальні (вільні) економічні зони та їхнє місце у економічному розвитку України
 • Спеціальні (вільні) економічні зони та їхнє місце у економічному розвитку України
 • Спеціальні економічні зони та інвестиційна діяльність
 • Спеціальні економічні зони туристсько-рекреаційного типу: світовий досвід
 • Спеціальні економічні зони туристсько-рекреаційного типу: світовий досвід
 • Спеціальні методи економічної науки
 • Спеціальні методи пізнання соціально-економічних процесів
 • Способи зниження економічного ризику
 • Способи та моделі визначення результатів фінансово-економічної діяльності природних монополістичних структур
 • Співпраця суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та митних органів
 • Співробітництво України та Організації Економічного Співробітництва та Розвитку
 • Спільні підприємства як вихід із складного економічного становища та зовнішній борг України
 • Стабільний розвиток соціальної сфери як передумова подальшого економічного зростання
 • Стабілізаційна політика в макроекономічному вимірі
 • Сталий розвиток економіки країн з перехідною економікою: вибір пріоритетів
 • Стан банківської системи України в період світової економічної кризи
 • Стан банківської системи України в період світової економічної кризи
 • Стан дитячої праці в Україні: соціально-економічний аспект
 • Стан економіки України та шляхи щодо його покращення
 • Стан економічної активності населення в Україні
 • Стан зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Стан макроекономічного українського планування після реформи
 • Стан оборотних активів в економіці України
 • Стан ринку праці в умовах економічної кризи України
 • Стан ринку праці в умовах економічної кризи України
 • Стан соціальної стійкості регіональної економічної системи як обґрунтування переходу економіки регіону на інноваційний шлях розвитку
 • Стан та перспективи зовнішньоекономічної політики України
 • Стан та перспективи зовнішньоекономічної політики України
 • Стан та перспективи підвищення конкурентоспроможності національної економіки
 • Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності у миколаївській області
 • Стан та проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в економіку
 • Стан та роль лізингу в умовах економічної кризи
 • Стан української гривні під час фінансово-економічної кризи
 • Стандарти економічних та соціальних прав людини у європейському союзі та раді європи: взаємозв’язок і співвідношення
 • Становище товарних бірж в сучасній ринковій економіці
 • Становлення грошово-кредитної політики в умовах трансформації економічної системи
 • Становлення економіки знань і обліково-економічний аспект
 • Становлення мережевих структур як інструмент розвитку економіки регіону
 • Становлення прибутку як економічної категорії та фактори його зростання
 • Становлення стародавніх цивілізацій: економічні аспекти
 • Становлення та розвиток підприємницького сектора в перехідній економічній системі України
 • Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове
 • Становлення індустріальної цивілізації: міжнародні економічні відносини
 • Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України
 • Становлення, формування та сучасний стан законодавства України про захист економічної конкуренції
 • Створення конкурентного ринку праці України в умовах інтеграції у світові економічну систему
 • Створення необхідних для розробки проектних рішень та формування функціональної структури підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації на підприємствах (об`єднаннях)
 • Створення технопарків і наукових парків як засіб інноваційного розвитку економіки України
 • Створення фінансової бази регіону як підгрунття подолання економічної кризи
 • Стимулювання діяльності персоналу на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Стимулювання і мотивація управлінської праці у трансформаційній економіці України
 • Стимулюючі фактори зовнішньоекономічної діяльності підприємства та їх вплив на формування світогосподарських відносин
 • Стимулятори формування концепції національної економічної безпеки
 • Стратегічна адаптація до інноваційного типу соціально-економічного розвитку територій України
 • Стратегічна діагностика економічного стану міст (обласних центрів)
 • Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Стратегічне управління маркетинговим потенціалом в умовах кризової економіки
 • Стратегічне управління маркетинговим потенціалом в умовах кризової економіки
 • Стратегічне управління інноваційним розвитком економіки
 • Стратегічний аналіз у системі «Економічний аналіз – стратегічний менеджмент»
 • Стратегічні завдання економічного розвитку міста Вінниці
 • Стратегічні напрями трансформації регіональної еколого-соціально-економічної системи: концептуальні основи
 • Стратегічні напрямки реалізації економічної безпеки України в умовах кризи
 • Стратегічні питання зовнішньоекономічної діяльності України та національних підприємств на світових ринках в умовах входження до СОТ
 • Стратегічні пріоритети конкурентних переваг пивоварної промисловості в умовах зовнішньоекономічної діяльності
 • Стратегічні пріоритети розвитку економіки України
 • Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку Харківської області
 • Стратегія “економічного дива”
 • Стратегія виходу України з кризи та забезпечення сталого економічного зростання країни
 • Стратегія забезпечення зовнішньо–економічної діяльності інноваційного підприємства Красилівський агрегатний завод
 • Стратегія забезпечення належної економічної безпеки підприємства
 • Стратегія монетарної політики НБУ та її вплив на економічний розвиток в умовах кризи
 • Стратегія міжнародної економічної діяльності України на сучасному етапі формування глобальної економічної системи : теоретичний аспект
 • Стратегія підприємств: прогнозування, економічні відносини, роль фінансового забезпечення
 • Стратегія реформ. Огляд реформ і напрямків політики країн з перехідною економікою (1989-1999)
 • Стратегія розвитку АПК в умовах забезпечення його економічної безпеки
 • Стратегія розвитку аграрного сектору економіки
 • Стратегія управління туристичним потенціалом України в умовах зовнішньоекономічної діяльності
 • Стратегія інноваційного розвитку – фактор економічної безпеки підприємства в сучасних умовах
 • Стратегії гарантування економічної безпеки компаній з управління активами
 • Стратегії гарантування економічної безпеки компаній з управління активами
 • Стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Страховий ринок України в умовах економічної кризи
 • Страховий ринок України в умовах економічної кризи
 • Страховий ринок: економічна необхідність та сутність
 • Страхування життя як інструмент підвищення інвестиційного потенціалу економіки України
 • Страхування зовнішньоекономічної діяльності
 • Страхування та його роль у забезпеченні економічного зростання у ринковій економіці
 • Страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Страхування як важливий важіль стабільності ринкової економіки
 • Страхування як двосторонні економічні відносини
 • Страхування: функції та економічна сутність
 • Структура акціонерного капіталу: економічний зміст та моделі оптимізації
 • Структура бізнесу в ринковій економіці
 • Структура вартості бренду як основа економічної оцінки ділової репутації підприємства
 • Структура вартості бренду як основа економічної оцінки ділової репутації підприємства
 • Структура економіки України в умовах глобалізації
 • Структура міжнародної економіки
 • Структура управління підприємством у сучасних економічних умовах
 • Структура і функції зовнішньоекономічного комплексу в реалізації економічної політики України
 • Структурна класифікація економічного ринку
 • Структурний компонент глобалізації економічного розвитку
 • Структурно-інноваційна компонента сучасної валютно-фінансової політики у відкритій економіці
 • Структурні диспропорції в українській економіці
 • Структурні елементи позаекономічних інститутів
 • Структурні зміни в інвестиційному процесі України і економічне зростання
 • Структурні зрушення економіки України
 • Структурні принципи функціонування моделі економічної безпеки підприємства
 • Структурованість аграрної політики в постіндустріальному економічному просторі
 • Структурування економічного інтересу
 • Стійкість стратегій соціально-економічних систем в контексті економічної безпеки
 • Сутнісна характеристика економічного потенціалу підприємства
 • Сутнісне визначення галузі туризму з позиції регіональної економіки
 • Сутнісний аналіз дефініції зовнішньоекономічний договір та особливості його укладання
 • Сутність антикризового управління підприємством при здійсненні ним зовнішньоекономічної діяльності
 • Сутність вільної економічної зони
 • Сутність диверсифікації як економічного процесу
 • Сутність економіко-математичного моделювання процесів антикризового управління підприємством
 • Сутність економічних законів світового господарства
 • Сутність економічного аналізу в сучасних умовах
 • Сутність економічного потенціалу підприємства та шляхи підвищення рівня ефективності його використання
 • Сутність економічного терміну «стратегічний управлінський облік»
 • Сутність економічної безпеки як економічної категорії
 • Сутність економічної ефективності бізнес-процесів
 • Сутність економічної ефективності підприємства при здійсненні ЗЕД
 • Сутність економічної категорії «прибуток»
 • Сутність економічної категорії „національна економіка”
 • Сутність зовнішньоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства
 • Сутність методології економічної науки
 • Сутність механізму управління регіональним соціально-економічним розвитком
 • Сутність місцевих бюджетів в економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць
 • Сутність оплати праці як економічної категорії
 • Сутність організаційної інновації як економічної категорії
 • Сутність оцінки фінансово-економічного стану підприємства
 • Сутність податкового регулювання банківської діяльності та його роль у державному регулюванні економіки
 • Сутність податкового управління активізації економічних процесів
 • Сутність поняття «економічна стійкість підприємства»
 • Сутність проектного ризик-менеджменту та його значення в розвитку економічних одиниць
 • Сутність процесу планування в економічній діяльності підприємства
 • Сутність підприємства та його роль в економіці
 • Сутність підприємства та його роль в економіці
 • Сутність ринку як економічної категорії
 • Сутність соціально-економічного потенціалу регіону
 • Сутність та моделі загальної економічної рівноваги
 • Сутність та вимір макроекономічних показників
 • Сутність та економічне значення видатків бюджетних установ
 • Сутність та економічний зміст кредитних операцій банку
 • Сутність та економічний зміст кредитних операцій банку
 • Сутність та етапи розробки операційної стратегії у рамках забезпечення соціально-економічної стійкості підприємства
 • Сутність та зміст кредиту як економічних категорій
 • Сутність та значення гудвілу в економічній діяльності підприємств
 • Сутність та класифікація фінансових важелів впливу на соціально-економічний розвиток країни
 • Сутність та необхідність місцевих бюджетів: економічний зміст і структура місцевих бюджетів
 • Сутність та об’єктивна необхідність управління економічними ризиками в фінансовій діяльності сучасних підприємств
 • Сутність та особливості аналізу фінансово-економічного стану підприємств в сучасних умовах
 • Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах
 • Сутність та роль економічної безпеки в розвитку підприємства
 • Сутність та система індикаторів економіки, заснованої на знаннях
 • Сутність та структурні елементи економічного потенціалу підприємства
 • Сутність та умови забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
 • Сутність та умови забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
 • Сутність та функціональне призначення господарських правовідносин на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Сутність та функціональне призначення господарських правовідносин на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Сутність територій пріоритетного розвитку та вільних економічних зон
 • Сутність фінансового ринку, як економічної категорії
 • Сутність і причини кризових проявів у світовій економічній системі
 • Сутність і роль податку на додану вартість в економічній системі держави
 • Сутність інвестицій та їх вплив на розвиток економіки України
 • Сутність інвестиційної політики України в умовах трансформаційної економіки
 • Сутність інновацій та їхня роль в сучасному економічному зростанні
 • Сутність інновацій у сфері економічної безпеки підприємств
 • Сутність інноваційно-відтворювального підходу до управління регіональним економічним розвитком
 • Суть економічного життя суспільства
 • Суть економічної безпеки промислових підприємств та елементи її системи
 • Суть економічної системи
 • Суть місцевих бюджетів та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону
 • Суть потенціалу національної економіки і ступінь його використання в Україні
 • Суть потенціалу національної економіки, ступінь його використання в Україні
 • Суть російської економічної кризи
 • Суть та значення економічного вчення А. Сміта
 • Суть та методи державного впливу на формування структурних пропорцій в економіці
 • Суть та послідовність здійснення зовнішньо-економічної діяльності
 • Суть і аналіз фінансово-економічного стану підприємства в сучасних умовах
 • Суть і аналіз фінансово-економічного стану підприємства в сучасних умовах
 • Суть і зміст економічної безпеки підприємства
 • Суть і перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Суть, стан та особливості кредитування аграрних підприємств в умовах ринкової економіки
 • Суть, функції та методи фінансово-податкового регулювання економічного зростання
 • Сучасна економічна освіта: проблеми та перспективи
 • Сучасна економіка: вид та основні типи
 • Сучасна економічна криза в Україні
 • Сучасна економічна ситуація і рівень життя населення України
 • Сучасна економічна теорія: основні напрями
 • Сучасна економічна термінологія: національний та інтернаціональний елементи
 • Сучасна концепція економічної добавленої вартості (EVA)
 • Сучасна модель розвитку національної економіки України
 • Сучасна реклама – двигун чи гальма ринкової економіки?
 • Сучасна ринкова економіка: загальна характеристика фінансових ринків
 • Сучасна структура економіки Швейцарії
 • Сучасна транснаціональна тіньова економіка як економічний базис розвитку міжнародного тероризму
 • Сучасна транснаціональна тіньова економіка як економічний базис розвитку міжнародного тероризму
 • Сучасне призначення видатків держави на розвиток економіки
 • Сучасне становище вільних економічних зон в Україні
 • Сучасний аналіз макроекономічних показників фінансового ринку України
 • Сучасний механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Сучасний підхід до проведення лекційних занять з економіки підприємства
 • Сучасний стан економіки, як результат світової фінансової кризи
 • Сучасний стан податкової системи України та її вплив на соціально-економічну ситуацію в державі
 • Сучасний стан стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні
 • Сучасний стан та напрямки впливу транснаціональних корпорацій на економіку України
 • Сучасний стан та перспективи агрострахування в умовах глобалізації та інтернаціоналізації економіки
 • Сучасний стан та перспективи розвитку конкурентоспроможності української економіки
 • Сучасний стан та проблеми захисту економічної конкуренції в Україні
 • Сучасний стан та проблеми підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб ринкової економіки
 • Сучасний стан та шляхи подальшого ефективного розвитку експортно-імпортних операцій підприємства в аграрному секторі економіки у вінницькій області
 • Сучасний стан українсько-румунського економічного співробітництва
 • Сучасний стан і перспективи іноземного інвестування в економіку України
 • Сучасні економічні трансформації: криза ціннісних орієнтацій
 • Сучасні аспекти зайнятості населення України в умовах економічної ситуації сьогодення: проблеми і напрями їх вирішення
 • Сучасні аспекти залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Сучасні напрямки управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 • Сучасні напрямки моделювання в комплекснозначній економіці
 • Сучасні неокласичні економічні концепції: характеристика та своєрідність
 • Сучасні проблеми автоматизації економічного аналізу в Україні
 • Сучасні проблеми економіки України
 • Сучасні проблеми економіки і значення банків при їхньому рішенні
 • Сучасні проблеми економічного розвитку України
 • Сучасні проблеми економічної безпеки підприємства в ринкових умовах
 • Сучасні проблеми зовнішньоекономічної діяльності України
 • Сучасні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
 • Сучасні проблеми розвитку судово-економічної експертизи та шляхи їх вирішення
 • Сучасні проблеми судово-економічних експертиз при розкритті економічних злочинів
 • Сучасні реалії залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Сучасні стратегії регіонального розвитку економіки України
 • Сучасні тенденції та напрями розвитку економіки України на шляху європейської інтеграції
 • Сучасні технології лобіювання економічних інтересів
 • Сучасні інструменти економічного аналізу
 • Сучасні інтерпретації соціалізації економічних систем
 • Сільські території як об’єкт соціально-економічного розвитку та управління
 • Тенденції бюджетного стимулювання соціально-економічного регіонального розвитку
 • Тенденції економічного росту трудових ресурсів в господарській системі України
 • Тенденції протекціонізму в умовах нестабільності розвитку ринкової економіки
 • Тенденції розвитку безробіття в світі в умовах економічної кризи
 • Тенденції розвитку економіки України у післякризовий період
 • Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Тенденції розвитку малого підприємництва в трансформаційній економіці
 • Тенденції розвитку міжнародної банківської діяльності в умовах глобалізації світової економіки
 • Тенденції формування доходів державного бюджету України в умовах економічної кризи
 • Тенденції і закономірності розвитку машинобудівної галузі України в умовах глобалізації економіки
 • Тенденції інвестиційної та інноваційної діяльності в економіці України
 • Тенденції інвестиційної та інноваційної діяльності в економіці України
 • Теоретико-Прикладні аспекти впливу кластерів на конкурентоспроможність національної економіки
 • Теоретико-методичні складові економічного моделювання
 • Теоретико-методологічні аспекти управління регіональною економікою
 • Теоретико-методологічні засади формування фіскально-економічної системи
 • Теоретико-методологічні основи економічної діагностики
 • Теоретико-методологічні основи та критерії визначення соціально-економічної ефективності діяльності недержавних пенсійних фондів
 • Теоретико-методологічні підходи щодо визначення сутності бюджету, як економічної категорії
 • Теоретичне визначення сутності глобалізації світової економіки
 • Теоретичне обґрунтування змісту економічної стійкості підприємства
 • Теоретичний підхід щодо ефективності застосування видів економічного аналізу
 • Теоретичні аспекти економічного потенціалу підприємства як важливого стратегічного ресурса
 • Теоретичні аспекти банкрутства підприємств у системі ринкової економіки
 • Теоретичні аспекти визначення економічної безпеки підприємства
 • Теоретичні аспекти використання економічного потенціалу України
 • Теоретичні аспекти гарантування економічної безпеки суб’єктів малого бізнесу
 • Теоретичні аспекти державного регулювання економіки
 • Теоретичні аспекти здійснення міжнародної фінансової політики в глобалізаційній економіці
 • Теоретичні аспекти зовнішньоекономічної політики
 • Теоретичні аспекти міжнародного маркетингу в системі зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Теоретичні аспекти міжнародного маркетингу та його роль у зовнішньоекономічної діяльності
 • Теоретичні аспекти організації податкового контролю в галузях економіки
 • Теоретичні аспекти процесу економічного зростання
 • Теоретичні аспекти розвитку кадрового потенціалу промислових підприємств в умовах трансформації економіки України
 • Теоретичні аспекти управління фінансово-економічним станом підприємства
 • Теоретичні аспекти управління якістю: економічна сутність поняття якості
 • Теоретичні аспекти фінансового механізму в умовах ринкової економіки
 • Теоретичні аспекти щодо сутності та механізмів виникнення циклічності економічного розвитку
 • Теоретичні засади економічної ефективності сільськогосподарського виробництва
 • Теоретичні засади формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Теоретичні засади і практика застосування вибіркового методу при вивченні соціально-економічних явищ
 • Теоретичні засади і практика застосування вибіркового методу при вивченні соціально-економічних явищ
 • Теоретичні концепції дослідження етапів економічної інтеграції
 • Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою
 • Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою
 • Теоретичні основи вимірювання рівня економічної безпеки підприємства
 • Теоретичні основи економічного аналізу бідності та зростання доходів як засіб боротьби з нею
 • Теоретичні основи економічної безпеки підприємства
 • Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки
 • Теоретичні основи та об’єктивна необхідність державного регулювання економіки
 • Теоретичні основи управління економічними ризиками
 • Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій у сучасному економічному середовищі
 • Теоретичні основи фінансового забезпечення конкурентоспроможності регіонів та галузей національної економіки
 • Теоретичні основи і критерії економічної безпеки країни
 • Теоретичні підходи до визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Теоретичні підходи до визначення сутності економічної безпеки держави
 • Теоретичні підходи до оцінки ефективності зовнішньоекономічних зв’язків
 • Теоретичні підходи до формування ефективного економічного потенціалу підприємства
 • Теорія акціонерного капіталу у працях представників класичної школи економічної теорії
 • Теорія виробництва. Технологічна та економічна ефективність
 • Теорія та типи економічне зростання
 • Теорії державного регулювання грошової пропозиції в перехідній економіці
 • Технологічна модернізація економіки України
 • Техніко – технологічна складова економічної безпеки
 • Технічні та економічні вимоги до інформаційних систем
 • Типи відносин в процесі координації економічних систем
 • Типи вільних українських економічних зон
 • Типологізація економічних систем за ступенем лібералізації
 • Типологія координації економічних агентів
 • Типологія координації економічних агентів
 • Товарне виробництво: загальні економічні основи та еволюція
 • Торговельна лібералізація, як основа міжнародної економічної інтеграції
 • Торгівля нафтою та нафтопродуктами у структурі національної економічної безпеки
 • Трактування економіко-екологічних термінів: критичний підхід
 • Трактування економічної категорії “трансакційні витрати”
 • Трактування прибутку як однієї з основних економічних категорій
 • Трансакційні витрати та контракти: специфіка та перспективи досліджень для економіки будівельного підприємства
 • Транскордонне співробітництво в системі зовнішньоекономічних зв’язків
 • Транснаціональні банки в умовах глобалізації світової економіки
 • Транснаціональні корпорації – ключовий фактор формування глобальної економіки
 • Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі розвитку національних економік
 • Транснаціональні корпорації – негативний влив на економічну безпеку України
 • Транснаціоналізація як фактор модернізації економічної діяльності національної держави
 • Транснаціоналізація економіки України
 • Трансформаційна економіка України, як середовище відтворення людського потенціалу
 • Трансформація діяльності будівельного підприємства як засіб підтримки його економічної активності
 • Трансформація економіки в інформаційному просторі
 • Трансформація економіки країн під впливом інноваційного прогресу
 • Трансформація економічної системи в’єтнаму на рубежі століть
 • Трансформації систем оподаткування у контексті світової економічної кризи: глобальні тенденції
 • Трудовий потенціал регіону: зміст і значення в умовах транзитивної економіки
 • Трудовий потенціал як складна соціально-економічна категорія у системі економічних ресурсів підприємства
 • Трудовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства
 • Трудові емігранти ‑ інвестори української економіки
 • Трудові ресурси торговельного підприємства в умовах економічної кризи
 • Трудові ресурси: соціально-економічна характеристика
 • Туризм як головна форма рекреаційної діяльності в економіці регіону
 • Туризм як найперспективніший напрям активізації соціально-економічного розвитку Криму
 • Туризм як найперспективніший напрям активізації соціально-економічного розвитку Криму
 • Туризм як складова сталого розвитку економіки України
 • Тіньова економіка – основа неправового механізму перерозподілу суспільства й підриву соціального захисту населення
 • Тіньова економіка в Україні
 • Тіньова економіка та шляхи ії подолання в Україні
 • Тіньова економіка як феноменальне явище економіки України
 • Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації
 • Тіньова економічна діяльність в торгівлі
 • Тіньова зайнятість як загроза економічній безпеці держави
 • Тіньові аспекти світової економіки: торгівля людьми
 • Тінізація економіки України, необхідність та шляхи її подолання
 • Тінізація економіки України, необхідність та шляхи її подолання
 • Тінізації вітчизняної економіки: види та шляхи подолання
 • Удосконалення взаємовідносин між туристичною фірмою та авіакомпаніями як спосіб розвитку зовнішньоекономічної стратегії.
 • Удосконалення внутрішніх економічних відносин на підприємстві
 • Удосконалення відносин власності в аграрному секторі економіки
 • Удосконалення відносин власності в аграрному секторі економіки
 • Удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності в економіці України
 • Удосконалення економічних взаємовідносин в сфері виробництва, реалізації та переробки соняшнику
 • Удосконалення економічного аналізу і контролю фінансових результатів діяльності підприємства
 • Удосконалення економічного механізму господарської діяльності на підприємстві
 • Удосконалення кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств України
 • Удосконалення кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств України
 • Удосконалення методики економічного аналізу в сучасному комп’ютерному середовищі
 • Удосконалення методології економічного аналізу в системі управління
 • Удосконалення механізмів державного регулювання ринку соціальних послуг, що відповідають актуальним тенденціям і умовам розвитку української економіки
 • Удосконалення обліку і аналізу операцій зовнішньоекономічної діяльності
 • Удосконалення оподаткування податком на додану вартість господарюючих суб’єктів в ринковій економіці
 • Удосконалення організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 • Удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Удосконалення регулювання процедур фінансової санації та банкрутства в сучасних умовах розвитку економіки
 • Удосконалення управління витратами підприємства на основі економіко-математичного моделювання
 • Удосконалення управління економічною безпекою підприємства на основі аналізу його ринкової позиції
 • Удосконалення управління інвестиційною політикою підприємств машинобудування запорізької області за допомогою стратегії залучення інвестицій в економіку запорізької області
 • Удосконалення фінансової звітності підприємств відповідно до Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки
 • Удосконалення інституту зовнішньоекономічного співробітництва в Україні
 • Удосконалення інституціонально-економічних основ державної управлінської дії на розвиток АПК України
 • Україна в 20-і роки: економічний розвиток
 • Україна в СОТ : економічні наслідки та проблеми
 • Україна в міжнародних економічних зв’язках
 • Україна в ринковій економіці: банківська система
 • Україна на межі 19-20 століть: соціально-економічний розвиток
 • Україна на рубежі століть (XIX-XX ст.): соціально-економічний розвиток
 • Україна та ЄС: міжнародна економічна інтеграція
 • Україна та ФРН: Торговельно-економічне співробітництво
 • Україна у системі міжнародних економічних відносинах
 • Україна – НАТО: «за» і «проти» (соціально-економічний аспект)
 • Українська банківська система в умовах ринкової економіки
 • Українська банківська система та міжнародне економічне співробітництво
 • Українська економіка в системі міжнародного поділу праці
 • Українська економіка та світове господарство
 • Українська економіка: внутрішні суперечності на фоні світової фінансової кризи
 • Українська економічна думка: відображення соціалістичних ідей та їх критика
 • Українська економічна думка: формування та розвиток
 • Українська економічна думка: ідеї соціалістичного ладу в народницькому русі
 • Українська економічна література 60-70 рр. ХХ ст
 • Українська економічна література 60-70 рр. ХХ ст
 • Українська етнічна економічна думка: формування та розвиток, напрями та школи
 • Українська революційно-демократична економічна думка
 • Українська фондова біржа: головні економічні етапи становлення та розвитку
 • Українсько – французьке торгово-економічне співробітництво
 • Українські економічні відносини з країнами Третього світу
 • Українські зовнішньоекономічні відносини
 • Українські зовнішньоекономічні зв’язки
 • Умови забезпечення інноваційної та конкурентної спроможності економіки України
 • Умови залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Умови комерціоналізації об’єктів інтелектуальної власності в інноваційній економіці
 • Умови формування торгових марок в український економіці
 • Універсалізація проектних рішень в області економіко-аналітичної обробки інформації на рівні підсистеми управління в цілому
 • Універсалізація проектних рішень в області підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації на рівні комплексів задач, окремих завдань і окремих частин завдань
 • Універсалізація проектних рішень на рівні окремих забезпечуючих елементів підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації
 • Універсалізація проектних рішень по підсистемі економіко-аналітичної обробки інформації та функціональне розвинення процесу її створення
 • Уніфікації ставок ввізного мита в країну,як шлях входження України в Європейський економічний простір
 • Уніфікації ставок ввізного мита в країну,як шлях входження України в Європейський економічний простір
 • Управління витратами як елемент ресурсної складової економічної безпеки
 • Управління державним боргом в умовах ринкової економіки
 • Управління державною економікою: правові засади та державний контроль і нагляд
 • Управління економічною політикою: роль міжнародних організацій
 • Управління ефективністю при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
 • Управління ефективністю фінансово – економічної безпеки підприємства
 • Управління ефективністю фінансово – економічної безпеки підприємства
 • Управління знаннями в логістиці як необхідна складова інноваційного розвитку економічних систем
 • Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві
 • Управління концентрацією банківського капіталу в умовах глобалізації економіки України
 • Управління кредиторською заборгованістю в реальному секторі економіки
 • Управління ліквідністю комерційних банків України в сучасних умовах розвитку економіки
 • Управління окремими галузями економіки: організація та основні засади
 • Управління персоналом на сучасному етапі розвитку економіки
 • Управління персоналом як економічна категорія
 • Управління підприємствами через призму фінансово-економічної кризи в Україні
 • Управління підприємством: економічна сутність
 • Управління ризиками в аграрному секторі економіки
 • Управління системою освіти як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки
 • Управління соціально-економічним потенціалом медичного страхування
 • Управління соціально-економічною стійкістю підприємства на основі використанням адаптивно-організаційного механізму
 • Управління товарними запасами торговельного підприємства в умовах сучасної ринкової економіки
 • Управління трудовими ресурсами в умовах кризового стану економіки
 • Управління фінансовими ризиками в системі економічної безпеки України
 • Управління якістю на підприємстві в умовах глобалізації економіки
 • Управлінські рішення як елемент комплексу формування соціально-економічної стійкості підприємства
 • Урядова політика щодо залучення іноземного капіталу у вітчизняну економіку в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
 • Усунення структурних диспропорцій на підприємстві завдяки базовій економічній діагностиці
 • Фактори впливу і проблеми зайнятості та безробіття в умовах фінансово-економічної кризи
 • Фактори економічного зростання
 • Фактори конкурентоспроможності ТНК в умовах глобалізації світової економіки
 • Фактори розвитку НСБО в умовах постіндустріальної економіки
 • Фактори розвитку економіки шахтарських міст
 • Фактори ускладнення інтернаціоналізації української економіки
 • Фактори формування економічної безпеки підприємств агропромислової галузі в умовах глобалізації
 • Фактори, що впливають на економічну активність населення та трудову мобільність
 • Фахова компетентність товарознавців в удосконаленні економічного аналізу функціонування торговельного підприємства
 • Федеративна Республіка Німеччини та Україна: торговельно-економічне співробітництво
 • Феномен економічної самоорганізації українців у міжвоєнній Польщі
 • Фондовий риноку як складова трансформації економіки України
 • Формаційний і цивілізаційний підходи у дослідженні національної економіки
 • Форми економічного контролю. Сутність та принципові відмінності
 • Форми економічної конкуренції: цінова та нецінова, сумлінна та несумлінна
 • Форми міжнародних економічних відносин: міжнародна торгівля
 • Форми організації, концентрація корів і економічна ефективність виробництва молока
 • Форми прояву затратного характеру економіки
 • Форми фінансових відносин та фінанси в економіці
 • Формування економічно-обґрунтованої собівартості та прибутку підприємств промислового залізничного транспорту
 • Формування економічного механізму управління підприємством в сучасних умовах господарювання
 • Формування економічної безпеки аграрного сектора за умов глобалізації
 • Формування ефективного трудового потенціалу як важливий елемент конкурентоспроможності економіки країни
 • Формування ефективного трудового потенціалу як важливий елемент конкурентоспроможності економіки країни
 • Формування зовнішньоекономічної стратегії розвитку регіону: глобалізаційний аспект
 • Формування категорії економічна безпека
 • Формування концептуальних засад щодо забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Формування мережевої економіки як нової форми економічного порядку
 • Формування механізму державного управління стійкістю еколого-економічних систем
 • Формування моделей стратегічних карт забезпечення соціально-економічної стійкості підприємства
 • Формування належного рівня економічної безпеки підприємства
 • Формування напрямів забезпечення соціально-економічної стійкості корпорації
 • Формування наукового потенціалу – шлях до економічного зростання та забезпечення національної безпеки
 • Формування національної економічної моделі України
 • Формування нового організаційно-економічного механізму державного регулювання сектора соціальних послуг
 • Формування організаційно-економічного механізму впливу на ринок туристичних послуг в регіоні
 • Формування організаційно-економічного механізму управління стратегічним розвитком підприємств
 • Формування професійної етики державного службовця в умовах трансформаційних економічних перетворень
 • Формування підприємницької культури у студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
 • Формування ресурсної бази банками в сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки
 • Формування ринкової економіки в Україні
 • Формування робітничих кадрів для матеріально-виробничої сфери ‑ фактор прискореного зростання економіки АР Крим
 • Формування розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Формування середнього класу – пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку України
 • Формування середнього класу – пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку України
 • Формування системи показників фінансової складової економічної безпеки підприємства
 • Формування спільних підприємств як фактор активізації зовнішньоекономічних зв’язків та інвестиційних надходжень у регіоні
 • Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Формування та регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою в економіці України
 • Формування та сучасний стан законодавства України про захист економічної конкуренції
 • Формування типології регіональних економік
 • Формування транскордонного ринку як особливої економічної системи прикордонного регіону
 • Формування фінансової безпеки, як складової економічної безпеки підприємства
 • Формування інноваційно-інвестиційного напряму розвитку аграрної сфери економіки
 • Формування інноваційно-інвестиційного напряму розвитку аграрної сфери економіки
 • Формування інноваційної моделі розвитку економіки України в умовах ринкових відносин
 • Формування інноваційної інфраструктури як пріоритетний напрямок економічної політики держави
 • Формулювання цілей функціонування підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації
 • Французька класична буржуазна політекономія
 • Функціональні складові основних напрямів організації і економічної безпеки підприємства
 • Функціонування вільних економічних зон: переваги та недоліки
 • Функціонування грошей в ринковій економіці
 • Функціонування малих підприємств в економіці України
 • Функціонування підприємства в умовах ринкової економіки
 • Функціонування фінансового ринку в умовах зростання економіки України
 • Функції економічної теорії
 • Функції економічної теорії
 • Функції економічної теорії: теоретико-пізнавальна
 • Фінансова безпека у контексті економічної безпеки держави
 • Фінансова безпека як базова складова економічної безпеки підприємства
 • Фінансова безпека як категорія підсистеми економічної безпеки підприємства
 • Фінансова безпека як одна з основних функціональних складових економічної безпеки підприємства
 • Фінансова безпека як складова економічної безпеки держави і підприємства
 • Фінансова безпека як складова економічної безпеки підприємства
 • Фінансова криза та її вплив на економіку України
 • Фінансова криза і її вплив на економіку України
 • Фінансова політика як дієвий інструмент економічного розвитку України
 • Фінансова політика як складова економічної політики держави
 • Фінансова рівновага як основний показник успішної економічної діяльності торговельного підприємства
 • Фінансова система України в умовах ринкової економіки
 • Фінансова стійкість суб’єктів економіки
 • Фінансове оздоровлення підприємств України в рамках інтеграції в світовий економічний простір
 • Фінансове планування в ринковий економіці
 • Фінансове планування та його місце в ринковій економіці
 • Фінансовий менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Фінансовий стан підприємства в умовах економічної кризи
 • Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об’єкт управління
 • Фінансово – економічний механізм ризик – менеджменту підприємства
 • Фінансово-Економічні аспекти регулювання туристичної індустрії в Україні
 • Фінансово-економічна діяльність у сфері фізичної культури та спорту України
 • Фінансово-економічна криза 2008—2009 року в Україні
 • Фінансово-економічна криза України
 • Фінансово-економічна криза в Україні
 • Фінансово-економічна криза: причини виникнення та шляхи подолання
 • Фінансово-економічне планування у структурі соціально-економічної стійкості підприємства
 • Фінансово-економічний аналіз підприємства: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Фінансово-економічний механізм ризик-менеджменту підприємства
 • Фінансово-економічний механізм управління діяльністю підприємства
 • Фінансово-економічний стан американської держави
 • Фінансово-економічні показники виробництва круп’яних культур
 • Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємств в ринковій економіці
 • Фінансово-кредитна система в економіці
 • Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки
 • Фінансово-податкові аспекти державного регулювання динаміки економічного зростання
 • Фінансово-промислові групи як найпотужніше явище в світовій економіці
 • Фінансові параметри глобального економічного розвитку в системі «суспільство – природа»
 • Фінансові посередники як індикатори соціально-економічного розвитку України
 • Фінансові проблеми розвитку аграрного сектора економіки України в умовах сьогодення
 • Фінансові ресурси підприємства: економічна сутність, механізм формування та ефективність використання
 • Фінансові ризики в аграрній сфері економіки України
 • Фінансові ризики в економіці
 • Фінансові ризики в зовнішньоекономічній діяльності
 • Фінансові інструменти і фінансові індикатори в аграрному секторі економіки
 • Фінансування малих підприємств в Україні в умовах економічної кризи
 • Фінансування малого підприємництва в умовах ринкової економіки
 • Фінансування підприємств реального сектору економіки: шляхи вдосконалення
 • Фінансування підприємства та його форми в умовах ринкової трансформації економіки
 • Фінансування соціальної сфери в умовах ринку: реалізація соціально-економічної політики держави
 • Фінансування інноваційної діяльності та її роль в економічному розвитку країни
 • Фіскальна політика держави та механізм її реалізації в перехідній економіці
 • Фіскальна політика держави та механізм її реалізації в перехідній економіці
 • Фіскальна політика як засіб стабілізації економіки
 • Фіскальна, регулююча та соціальна функції акцизного збору в сучасних умовах ринкової економіки
 • Характеристика англійської політичної економіки на початку ХІХ ст
 • Характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні
 • Характеристика проблем пов’язаних з транспортним забезпеченням у зовнішньоекономічній діяльності
 • Характеристика ресурсного потенціалу економічного зростання
 • Характеристика ринку праці,як головного елементу ринкової економіки
 • Характеристика розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Херсонської області
 • Характеристика систем оплати праці в аграрному секторі економіки
 • Характеристика торгівлі послугами в зовнішньоекономічній діяльності України
 • Характерні риси економічного зростання в Україні
 • Хедхантінг в управлінні персоналом на етапі сучасного розвитку економічної науки
 • Хімічна промисловість Іспанії, як одна з найважливіших галузей економіки країни
 • Циклічність економічного розвитку України
 • Циклічність економічного розвитку та характеристика фаз циклу
 • Цілі, функції, структура державних органів економічного регулювання
 • Ціна як інструмент ринкової економіки
 • Ціннісний вимір в економіці: кількісний і якісний аспекти
 • Чеки у світовій та українській економіках
 • Чернівецький торговельно-економічний інститут кнтеу
 • Чинники впливовості конкурентоспроможності національної економіки
 • Чинники впливу на конкурентоспроможність економіки
 • Чинники економічного зростання України: соціальний бюджет
 • Чинники забезпечення ефективної конкуренції в економічній системі України
 • Чинники падіння сукупного виробництва у період ринкової трансформації вітчизняної економіки
 • Чинники розвитку конкурентоспроможності національної економіки
 • Чинники тінізації економічної діяльності – системної перешкоди розвитку посткризових економік
 • Чинники формування кризових явищ в реальному секторі економіки в умовах глобалізації
 • Чинники, що формують відповідний рівень економічної безпеки підприємства
 • Чинники, які визначають найбільш істотні особливості впливу на фінансове забезпечення інвестиційних програм в умовах трансформаційної економіки
 • Шведська економічна школа
 • Швидка відбудова економіки: реформа цін і розподілу
 • Швидкісне регулювання економіки країн СНД
 • Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв’ язків України з КНР
 • Шляхи активізації залучення іноземних інвестицій в економіку України
 • Шляхи боротьби з тіньовою економікою
 • Шляхи вдосконалення валютно-фінансових відносин у зовнішньоекономічній діяльності
 • Шляхи вдосконалення оцінки економічних збитків підприємств від відмов системи енергопостачання
 • Шляхи детінізації економіки України
 • Шляхи досягнення економічного суверенітету України
 • Шляхи забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Шляхи забезпечення ефективності функціонування комерційного бізнесу в економіках перехідного типу
 • Шляхи залучення інвестицій в економіку України
 • Шляхи зниження витрат підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності
 • Шляхи максимізація прибутку і мінімізація збитку підприємств в умовах кризового стану економіки України
 • Шляхи оптимізації фінансового механізму державного регулювання економіки регіону
 • Шляхи організації економічної безпеки торговельного підприємства
 • Шляхи подавання ринково економічних відносин. Товарно-грошовий фетишизм
 • Шляхи подолання кризи в управлінні економікою
 • Шляхи покращання фінансового стану підприємств м’ясної промисловості в умовах ринкової економіки
 • Шляхи покращення зовнішньоекономічної діяльності України
 • Шляхи покращення зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств
 • Шляхи підвищення економічної активності та зайнятості молоді на ринку праці України
 • Шляхи підвищення економічної ефективності використання оборотних коштів підприємств хлібопекарської галузі
 • Шляхи підвищення економічної ефективності бізнесу операторів мобільного зв`язку на принципах маркетингу взаємодії
 • Шляхи підвищення економічної ефективності використання землі в сільському господарстві
 • Шляхи підвищення економічної ефективності діяльності аграрних підприємств
 • Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємств
 • Шляхи підвищення ефективності управління підприємствами в Україні в контексті побудови соціально орієнтованої ринкової економіки
 • Шляхи підвищення конкурентоспроможності економічної системи України
 • Шляхи підвищення прибутковості банківської діяльності на макроекономічному рівні
 • Шляхи підвищення рентабельності малярно-ізоляційних підприємств суднобудівної галузі економіки на прикладі ВАТ МІП «Райдуга»
 • Шляхи підвищення рівня зайнятості молоді в період економічної кризи
 • Шляхи підвищення рівня зайнятості населення як чинник економічного зростання
 • Шляхи підвищення інвестиційної привабливості економіки України
 • Шляхи реалізації організаційно-економічного механізму інформатизації вищої школи в умовах інфосфери
 • Шляхи розвитку зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств
 • Шляхи розвитку зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств
 • Шляхи соціалізації економіки у сучасних умовах
 • Шляхи сприяння розвитку інноваційної складової національної економіки
 • Шляхи та методи подолання фінансово – економічної кризи
 • Шляхи та перспективи розвитку економічних досліджень банківської системи в Україні
 • Шляхи удосконалення виробничо-економічних показників розвитку вугледобувних підприємств
 • Щодо доцільності використання стратегічного планування у сфері державного управління соціально-економічним розвитком
 • Щодо економічного змісту конкурентоздатності продукції
 • Щодо забезпечення якісного митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств: міжнародний аспект
 • Щодо проблем та перспектив оцінки ефективності діяльності підприємств державного сектора економіки України
 • Щодо сутнісних характеристик трудо-правового принципу соціального партнерства й договірного встановлення умов праці в умовах ринкової економіки
 • Юридичне поняття власності. Власність як економічна категорія
 • Як економічний аналіз сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства
 • Якісний аналіз впливу соціально-економічного розвитку регіону на податковий потенціал регіону
 • Якісні характеристики підвищення конкурентоспроможності національної економіки
 • Якість аудиторських послуг на даному економічному розвитку країни
 • Якість життя чк чинник конкурентоспроможності економіки
 • Якість продукції як економічна категорія та об’єктивна необхідність її підвищення
 • Ґенеза наукової думки щодо соціалізації економіки
 • “Зростання без розвитку” як фактор макроекономічної дестабілізації в Україні
 • Залишити коментар

  Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.