головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Право

 • Tеpmihоодиниці з компонентом – право – в сучасній українській мові
 • «Microsoft» у боротьбі за авторське право в Україні та світі
 • «The ukrainian legal culture: the theory and practice (on the example of istoriko-legal research ukrainian legal culture the polsko-lithuanian historical formation and development of ukraine» (українська правова культура: теорія та практика (на прикладі історико-правового дослідження української правової культури польсько-литовської доби)1
 • «Єдність і диференціація правового регулювання праці» як галузевий принцип і метод трудового права України: постановка проблеми
 • «Норми-пристосування» як окремий засіб реалізації принципу єдності й диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин: термінологічний аспект
 • «Принципи наскрізного відображення наявних проблем і способів їхнього подолання в угодах (договорах) соціального партнерства різних рівнів» як новела вчення про трудо-правовий принцип соціального партнерства й договірного встановлення умов праці
 • А. становлення і розвиток української правової свідомості у контексті актуальних проблем сучасного правознавства.
 • Авторське право в Україні
 • Авторське право в інтернеті: проблеми захисту
 • Авторське право: захист та його вплив на розвиток культури
 • Авторське право: основні поняття та захист
 • Авторське право: поняття суб’єктів та різновиди авторських прав. Поняття співавторства
 • Аграрне право України
 • Аграрне право як комплексна галузь права
 • Аграрне право: завдання, система і суб’єкти
 • Аграрне право: правове регулювання суспільних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва
 • Адміністративна відповідальність та право: процес реформування законодавства.
 • Адміністративне правопорушення: характеристика, учасники та стадії провадження
 • Адміністративне припинення екологічних правопорушень як напрям примусової діяльності міліції
 • Адміністративне припинення екологічних правопорушень як напрям примусової діяльності міліції
 • Адміністративний примус як особливий вид правового примусу
 • Адміністративно-Правова охорона права інтелектуальної власності в Україні
 • Адміністративно-правове забезпечення управління морським та річковим транспортом за допомогою засобів глобальної системи навігації і позиціонувнання
 • Адміністративно-правовий захист: захист прав, свобод та законних інтересів громадян
 • Адміністративно-правовий статус актів Icomos
 • Адміністративно-правові засоби попередження правопорушень пеповнолітніх
 • Адміністративно-правові заходи протидії корупції в Україні
 • Адміністративні правопорушення в сфері інтелектуальної власності
 • Актуальні новітні підходи до вивчення процесів становлення, розвитку української правової свідомості у аспекті її актуальної методології. частина 1.
 • Актуальні новітні підходи до вивчення процесів становлення, розвитку української правової свідомості у аспекті її актуальної методології. частина 2.
 • Актуальні новітні підходи до вивчення процесів становлення, розвитку української правової свідомості у аспекті її актуальної методології. частина 3.
 • Актуальні новітні підходи до вивчення процесів становлення, розвитку української правової свідомості у аспекті її актуальної методології. частина 4.
 • Актуальні питання адміністративно-правового статусу учасників у справах з оскарження нормативно-правових актів
 • Актуальні питання взаємодії правоохоронних органів та державної контрольно – ревізійної служби при виявленні та розслідуванні економічних злочинів
 • Актуальні питання визначення критеріїв допустимості доказів, отриманих при здійсненні міжнародної правової допомоги
 • Актуальні питання правового регулювання податкового контролю в Україні
 • Актуальні питання правового режиму земель загального користування
 • Актуальні питання правового статусу консульських службовців
 • Актуальні питання щодо форми правочину
 • Актуальні проблеми механізму реалізації галузевого принципу визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище найманих працівників порівняно із законодавством, у ринкових умовах
 • Актуальні проблеми правового регулювання бюджетного контролю в Україні
 • Актуальні проблеми правового регулювання зобов’язальних відносин з договору довічного утримання
 • Актуальні проблеми правового статусу людини і громадянина в Україні
 • Актуальні проблеми удосконалення інституційно-правового забезпечення інвестиційної діяльності комерційних банків
 • Актуальні підходи до вивчення процесів становлення та розвитку української правової свідомості та культури кінця хх – початку ххі сторіччя (1996-2011 рр.)
 • Актуальні підходи до вивчення процесів становлення та розвитку української правової свідомості та культури кінця хх – початку ххі сторіччя (1996-2011 рр.)
 • Актуальні підходи до вивчення процесів становлення, розвитку української правової свідомості у аспекті homo faber i homo religious
 • Актуальні підходи до вивчення процесів становлення, розвитку української правової свідомості у аспекті горизонтальної та вертикальної її трансформації
 • Актуальні підходи до вивчення процесів становлення, розвитку української правової свідомості у аспекті правового навчання, правової праці, цілей правової діяльності
 • Актуальні підходи до вивчення процесів становлення, розвитку української правової свідомості у аспекті прийомів правової діяльності, правового виправлення (кореляції), динамічного стереотипу, функціонування її навичок
 • Актуальні підходи до вивчення процесів становлення, розвитку української правової свідомості у аспекті рефлексивного правового інтерв’ю
 • Актуальні підходи до вивчення процесів становлення, розвитку української правової свідомості у аспекті різних типів правової діяльності (правової гри, правового навчання, правової праці)
 • Актуальні підходи до вивчення процесів становлення, розвитку української правової свідомості у аспекті її автентичності, суб’єктності, егоідентичності, індивідуальності
 • Актуальні підходи до вивчення процесів становлення, розвитку української правової свідомості у аспекті її пропріума і самості
 • Актуальні підходи до формування та теоретичної верифікації принципів розвитку та становлення української правової свідомості. частина 1.
 • Актуальні підходи до формування та теоретичної верифікації принципів розвитку та становлення української правової свідомості. частина 2.
 • Актуальні підходи до формування та теоретичної верифікації принципів розвитку та становлення української правової свідомості. частина 3.
 • Актуальні підходи до формування та теоретичної верифікації принципів розвитку та становлення української правової свідомості. частина 4.
 • Актуальні підходи до формування та теоретичної верифікації принципів розвитку та становлення української правової свідомості. частина 5.
 • Актуальні термінологічні проблеми в теорії галузевого принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
 • Актуальні ідейно-світоглядні та нормативно-правові умови, основи та пріоритети формування принципів становлення, розвитку української правової, законодавчої свідомості та культури. частина 1.
 • Актуальні ідейно-світоглядні та нормативно-правові умови, основи та пріоритети формування принципів становлення, розвитку української правової, законодавчої свідомості та культури. частина 2.
 • Актуальність удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері транскордонного співробітництва
 • Актуалізація проблем праворозуміння в контексті загострення в Україні кризових явищ
 • Актуалізація інституційного аспекту вчення про трудо-правовий принцип обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці в умовах розробки нового трудового кодексу України
 • Акціонерне товариство: поняття, правовий статус, порядок створення, акції товариства
 • Аліментна складова правовідносин між подружжям
 • Аналіз нормативно-правових та інституційних засад формування механізмів державного регулювання у сфері страхової діяльності
 • Аналіз нормативно-правової бази управління інвестиційною діяльністю в Україні
 • Аналіз нормативного-правового забезпечення складових інтелектуального капіталу в Україні
 • Аналіз поняття адміністративної відповідальності в сучасній правовій системі України
 • Аналіз інформаційно – комп’ютерних систем та підсистем органів правовопорядку
 • Апеляційний розгляд господарської справи: порівняльно-правова характеристика з адміністративним процесом за кас України
 • Аспекти правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні
 • Аспекти правового регулювання місцевих податків і зборів в україні
 • Атмосферно-повітряні відносини: конституційно-правові аспекти
 • Аудиторська перевірка як один із способів попередження економічних правопорушень
 • Аудиторська перевірка як спосіб попередження економічних правопорушень
 • Б. перспективи становлення і розвитку української правової свідомості у контексті актуальних проблем сучасного правознавства.
 • Банки як суб’єкти цивільно-правової відповідальності за порушення цивільних прав у формі відшкодування збитків
 • Банкрутство на Україні: основні правові процедури
 • Банківська діяльність в України: принципи та правові форми
 • Банківська діяльність: правова регламентація в зарубіжних країнах
 • Банківська діяльність: правове регулювання
 • Банківська система України: мета та завдання правового регулювання
 • Банківська система України: поняття, елементи, правове регулювання
 • Банківська таємниця: правова охорона
 • Банківське право в Україні: конституційні засади
 • Банківське право, його суть у провідних зарубіжних країнах
 • Банківське право: джерела та спеціальні принципи. РефератБанківське право: джерела та спеціальні принципи
 • Банківське право: поняття, предмет і система
 • Банківський нагляд як складова банківського регулювання: теоретично-правовий аналіз
 • Боротьба з корупцією в сфері господарської діяльності: організаційно-правові засади
 • Бюджетний процес в Україні: поняття, етапи та правові засади організації
 • Бюджетні правопорушення в Україні: правові аспекти
 • Валютні відносини: особливості правового регулювання
 • Валютні операції: правове регулювання
 • Вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює доходи Державного бюджету України
 • Вексель, його суть, історичний генезис та правова основа обігу
 • Вексельний обіг в Україні: правове регулювання
 • Взаємодія в протидії корупційним правопорушенням у сфері службової діяльності на державному кордоні
 • Взаємодія експерта-бухгалтера і слідчого у розкритті господарських правопорушень на стадії дізнання та досудового слідства
 • Вивчення процесів становлення i розвитку української правової свідомості у аспекті її пропріума і самості
 • Види відповідальності за корупційні правопорушення
 • Види фінансового контролю: проблеми класифікації в правовій літературі
 • Визначення проблемних категорій в сфері відповідальності за податкові правопорушення
 • Виконавчі органи міських рад та їх правовий статус
 • Виконання державного бюджету: правові засади контролю
 • Використання пестицидів і агрохімікатів у сільському господарстві: правові проблеми
 • Використання спеціальних термінів та правових дефініцій в текстах цивільно-правових актів
 • Використання цивільно-правових норм при захисті права власності
 • Виникнення, зміна та припинення цивільно-правових відносин
 • Випадок (казус) як кримінально-правове явище
 • Вплив становлення громадянського суспільства на формування правової держави
 • Вчення про правосвідомість І.В. Ільїна
 • Відмінність цивільного та цивільно-процесуального представництва: правове обґрунтування
 • Відмінність цивільного та цивільно-процесуального представництва: правове обґрунтування
 • Відповідальність за фінансові правопорушення на сучасному етапі розвитку
 • Галузевий принцип обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці: термінологічні проблеми закріплення сфери його реалізації в новому трудовому кодексі України
 • Галузеві принципи обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці та єдності й диференціації правового регулювання умов праці: проблеми взаємодії й нормативної структуризації в новому трудовому кодексі України та характер їхнього кореляційного зв’язку із предметом та методами трудового права
 • Галузі українського права: господарське право
 • Гарантія, як правовий засіб забезпечення зобов’язання
 • Гарантії прав людини в національній та міжнародній правових системах
 • Гарантії як елемент правового статусу роботодавця
 • Гарантії як один із елементів правового статусу роботодавця
 • Гармонізація законодавства України з правом ЄС у сфері авторського права і суміжних прав
 • Глобалізаційні тенденції в системі захисту інтелектуальної власності (правовий аспект)
 • Гмо: правове та інформаційне забезпечення
 • Господарське судове управління України: стан та правові проблеми
 • Господарсько-Правові засоби забезпечення якості продукції в Україні
 • Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції
 • Громадяни як суб’єкти земельних правовідносин
 • ДПСУ – FRONTEX – новий напрямок співпраці: правові основи
 • Давні форми, правовий світогляд, духовність історичної української правової свідомості та культури
 • Давність в цивільних правовідносинах: поняття та правова природа
 • Дематеріалізація випуску акцій: правове регулювання
 • Держава як суб’єкт правовідносин у сфері інтелектуальної власності: проблеми і перспективи
 • Держава і право України періоду перебудови (1985—1991рр.)
 • Держава: поняття та ознаки. Види форм правління, державного устрою та державного правового режиму (форм держави)
 • Державна влада у природньо-правовій парадигмі
 • Державна політика та правове регулювання проблеми зайнятості населення
 • Державне молодіжне житлове кредитування: правові та організаційні засади
 • Державний борг України: правові засади та особливості управління
 • Державний контроль: адміністративно-правовий режим
 • Державно-правова система київської русі після прийняття християнства
 • Державні органи, що здійснюють фінансову діяльність: система і правове становище
 • Державні службовці: правовий статус
 • Деформація правосвідомості громадян України
 • Деформація правосвідомості громадян України
 • Деякі аспекти конституційно-правової відповідальності
 • Деякі аспекти правового визначення фінансів та публічних фінансів як складова частини фінансової системи
 • Деякі аспекти розвитку правового механізму внутрішнього аудиту в системі державного фінансового контролю
 • Деякі аспекти створення об’єктів інтелектуальної власності за цивільно-правовими договорами
 • Деякі міжнародно-правові принципи організації судової влади
 • Деякі міркування стосовного правового поняття «екологічні обовязки»
 • Деякі недоліки у нормативно-правових документах НКРЕ
 • Деякі питання застосування міліцією адміністративно–правових засобів забезпечення громадської безпеки
 • Деякі питання міжнародно-правового регулювання інтернету
 • Деякі питання правового регулювання фермерської діяльності в Україні
 • Деякі питання правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки
 • Деякі проблеми щодо правового підгрунтя та розвитку аграрної галузі України
 • Деякі проблемні аспекти застосування інституту правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
 • Деякі проблемні питання доктринальної термінізації понятійного апарату принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
 • Деякі проблемні питання судоустрою української православної церкви
 • Деякі теоретико-правові аспекти розуміння сутності державної судової адміністрації
 • Джерела міжнародно-правового регулювання праці
 • До визначення правосуб’єктності трудового колективу
 • До нормативної оригінальності, архетипів, правової ментальності історичної української правової свідомості та культури
 • До питання правового врегулювання діяльності господарських товариств
 • До питання правового регулювання інноваційної діяльності в Україні
 • До питання про державно-правове управління та захист інвестицій в Україні
 • До питання про міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з рабством і работоргівлею
 • До питання про поняття “кримінально-правова політика”
 • До питання про правовий статус венчурних фондів в Україні
 • До питання про правовий статус військового священника в Україні
 • До питання про правовий статус засуджених до позбавлення волі
 • До питання про правові наслідки участі у страйках
 • До питання про правові наслідки участі у страйках
 • До питання про співвідношення термінів «сфера правового регулювання», «сфера дії норм трудового права», «сфера застосування норм трудового права» та «предмет галузі трудового права» в теорії принципів трудового права
 • До питання провадження у справах про адміністративні правопорушення лісового законодавства
 • До питання трудових правовідносин
 • До проблеми формування правової ментальності українства в історичних паралелях поч. хх і ххі ст.
 • До проблеми формування правової ментальності українства в історичних паралелях поч. хх і ххі ст.
 • До проблеми формування правової ментальності українства в історичних паралелях поч. хх і ххі ст.
 • Договір майнового найму як право тимчасового користування
 • Доктринальне тлумачення сутності локальних норм як проблемний напрям теорії принципу оптимального поєднання централізованого й локального правового регулювання трудових відносин
 • Дослідження правових та економічних механізмів раціонального землекористування
 • Доцільність прийняття закону України «Про основи законодавства України про адміністративні правопорушення юридичних осіб»
 • Діяльність контрольно-ревізійних та правоохоронних органів
 • Діяльність органу юридичної особи і представництво за цивільним правом України
 • Діяльність патентного повіреного з охорони прав на промислові зразки: особливості правового регулювання
 • Діяльність судді в Україні. Правовий статус суддів
 • Діяльність, правові основи та класифікація підприємств. Ефективність виробництва
 • Екологічне законодавство та правова охорона навколишнього природного середовища
 • Економіко-Правові аспекти формування дохідної частини місцевих бюджетів
 • Економіко-правові аспекти фіксованого сільськогосподарського податку та перспективи його застосування
 • Економіко-правові та фінансово-економічні чинники розвитку банківського кредитування фізичних осіб в Україні
 • Економічна суть та організаційно-правові проблеми орендних відносин в Україні
 • Етнічні особливості української правосвідомості
 • Етнічні особливості української правосвідомості
 • Ефективність діяльності агроформувань різних організаційно-правових форм
 • Ефективність діяльності агроформувань різних організаційно-правових форм
 • Загальна характеристика вчень про правову державу
 • Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин у системі цивільного права
 • Загальна характеристика організаційно-правових форм
 • Загальна характеристика постійних та тимчасових комітетів і комісій парламенту: порівняльно-правовий аспект
 • Загальна характеристика принципів реалізації муніципально-правових санкцій
 • Загальна характеристика цивільно-процесуальних правовідносин
 • Загальне поняття та основні види цивільно-правових угод
 • Задачі, тенденції та перспективи вивчення авторської правової свідомості та культури (за лірикою поетів останньої чверті хіх ст.)
 • Задачі, тенденції та перспективи вивчення взаємозв’язку правової, політичної правової свідомості та культури у здійсненні ідеологічної функції держви
 • Задачі, тенденції та перспективи визначення та вивчення пріоритетної проблеми виробництва , відтворення правового знання – теоретичного змісту правової свідомості та культури
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення артефактів і архетипів української правової свідомості та культури
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення гротескової правової свідомості як явища колишньої радянської правової культури
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення деформації професійної правової свідомості, культури працівників слідчих органів внтурішних справ та її профілактиці
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення деформації української правової свідомості, культури та юридичні засоби її подолання
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення культурносинергетичної константи української девiантної правосвiдомостi
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення методологічно-правової детермiнанти української девiантної правосвiдомостi
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення мовнолiнгвiстичних аспектів фiлософсько-правових дослiджень української девiантної правової свiдомостi та культури
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення проблем генезису української історичної правової свідомості у новоєвропейській правовій культурі
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення проблем державно-правової свідомості та, культури та індивіда у політико-правовому вченні с. пуфендорфа
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення проблеми формування, розвитку державно-правової свідомості та культури в країнах співдружності незалежних держав
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення публічної та приватної української правової свідомості, культури: питання теорії та практики
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення української електорально-правової свідомості та культури
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення української правової свідомості та культури за статутами великого князівства литовського
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення української тоталітарної правової свідомості (законосвідомості) та культури
 • Задачі, тенденції, перспективи до вивчення української правової свідомості та культури у взємовідношенні з уявленнями про справедливість
 • Задачі, тенденції, перспективи дослідження деформації професійної правової свідомості та культури юристів
 • Задачі, тенденції, перспективи дослідження діяльності офіційної влади з виховання масової правової свідомості та культури за 1945-1953 рр
 • Задачі, тенденції, перспективи дослідження національної правової свідомості та культури у структурі етновідносин
 • Задачі, тенденції, перспективи дослідження специфіки тлумачення герменевтики правової свідомості та правової культури
 • Задачі, тенденції, перспективи дослідження української правової свiдомості та культурп у контекстi фундаментальних iдей теорiї держави i права
 • Задачі, тенденції, перспективи дослідження фiлософсько-правової проблеми теоретичної iдентифiкацiї української девiантної правової свiдомостi та культури
 • Задачі, тенденції, перспективи української звичаєвої правосвідомості та культури кримінально-процесуальних відносин польсько-литовської доби
 • Задачі, тенденції, перспективи української правової свідомості та культури за цільовими станами судочинства польсько-литовської доби
 • Закон про культуру є. але нам потрібен закон про українську правову культуру
 • Законодавче регулювання участі громадян в земельних правовідносинах
 • Законодавче і нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання
 • Закономірності конкретно-історичного розвитку української правової свідомості
 • Закономірності конкретно-історичного становлення української правової свідомості
 • Запобігання виникненню правопорушень в мережі інтернет
 • Зарубіжний досвід вирішення проблеми правового регулювання господарської діяльності на території чорнобильської катастрофи
 • Зарубіжний досвід господарсько-правового забезпечення управління акціонерними товариствами залежно від їх розміру (на прикладі Великої Британії)
 • Зарубіжний досвід державного регулювання патентно-правових відносин та можливості його застосування в Україні
 • Засоби державно-правового впливу на енергопостачальні компанії
 • Захист прав споживачів в Україні : нормативно правове забезпечення
 • Заявники та заінтересовані особи в сфері підприємництва як учасники процесуальних правовідносин щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення в аспекті порівнянні російському і українському законодавстві
 • Звернення громадян: поняття, процедура та правові аспекти регулювання
 • Звільнення від кримінальної відповідальності: порядок та правові підстави
 • Здобутки правової інформатики
 • Земельне оподаткування в економічній політиці та його правове регулювання в наукових студіях економістів XVII – ХІХ ст
 • Злочинність неповнолітніх осіб – як «вирок» правової та суспільної проблеми України
 • Зміст поняття «застава» у правовідносинах з приводу страхування заставного майна фізичних осіб в Україні
 • Зміст і склад банківських правовідносин
 • Значення об’єктивної сторони для розмежування злочинів та інших правопорушень
 • Зовнішньоекономічна політика України: правова та організаційна основа
 • Зовнішньоекономічні договори і право застосовуване до них за законодавством України. Умови та облік договорів
 • Ідейно-Світоглядні та нормативно-правові умови, основи та пріоритети формування принципів становлення, розвитку української правової, законодавчої свідомості та культури. частина 3.
 • Ідейно-Світоглядні та нормативно-правові умови, основи та пріоритети формування принципів трансформаційного становлення, розвитку української правової, законодавчої свідомості, культури. частина 1.
 • Ідейно-Світоглядні та нормативно-правові умови, основи та пріоритети формування принципів трансформаційного становлення, розвитку української правової, законодавчої свідомості, культури. частина 1.
 • Ідейно-Світоглядні та нормативно-правові умови, основи та пріоритети формування принципів трансформаційного становлення, розвитку української правової, законодавчої свідомості, культури. частина 2.
 • Ідейно-світоглядна та нормативна специфіка української правової ментальності: історичні шляхи становлення та розвитку
 • Ідейно-світоглядні основи та джерела історичної і сучасної української правової свідомості та культури за конкретно-історичних періодів становлення та розвитку з пріоритетами розвитку
 • Ідейно-світоглядні основи та джерела історичної і сучасної української правової свідомості та культури за конкретно-історичних періодів становлення та розвитку з пріоритетами розвитку родової правової природи (2)
 • Ідеологічна складова адміністративно-правової реформи в Україні
 • Інвестиційна діяльність та аспекти міжнародно-правового регулювання
 • Інвестиційна діяльність та інвестиційне право в Україні: поняття та особливості
 • Інвестиційна діяльність та інвестиційні правовідносини: форми, поняття та види
 • Інвестиційне право: поняття та система
 • Інвестиційні проекти будівництва: правовий режим розробки та затвердження
 • Іноземне інвестування: правовий режим
 • Іноземні інвестиції: правові режими інвестування
 • Іноземні інвестори: система гарантій, правовий режим
 • Іноземці в Україні: характеристика та правовий статус
 • Інститут таємниці як основна функція правової держави
 • Інституційно-правове забезпечення залучення іноземного капіталу у кредитно-фінансову систему
 • Інтелектуальна власність як об’єкт правової охорони
 • Інтерграція України в європейський правовий простір
 • Інтернет і міжнародне право
 • Інформатизація: сутність правового регулювання
 • Інформаційне право та захист інформації в Україні
 • Інформаційне право та правовий захист інформації в Україні
 • Ініціювання процедури банкрутства: загальна правова практика
 • Історико-Правова генеза прокурорського нагляду за досудовим слідством в Україні за законодавством 1860 року – до 1917 року: правове регулювання та перспективи розвитку
 • Історико-Правовий аспект формування державного бюджету
 • Історико-Правові аспекти управління земельними ресурсами в період трипільської культури
 • Історико-Правові аспекти управління земельними ресурсами: столипінська аграрна реформа
 • Історико-Правові закономірності становлення української правової свідомості
 • Історико-правові закономірності розвитку української правової свідомості
 • Історико-філософський план становлення правової культури
 • Історичний розвиток концепції правової держави
 • Історичний розвиток кримінально-правового захисту прав інтелектуальної власності в Україні
 • Історія становлення та правова база іпотечного кредитування в Україні
 • Історія української правової свідомості: eволюція української правової ідеї – найголовнішого системного елементу української правової свідомості та культури (історичне формування української правової ідеї)
 • Керування банківською справою
 • Класифікація за певними ознаками організаційно-правових форм підприємств
 • Класифікація локальних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування
 • Класифікація методів правового регулювання
 • Класифікація правопорушень: критерії злочинів і проступків
 • Класифікація ризиків банківської сфери у нормативно-правових документах
 • Класифікація ризиків банківської сфери у нормативно-правових документах
 • Класифікація та ознаки правопорушень
 • Кодекс адміністративного судочинства України як правова основа діяльності податкової служби
 • Кодекс адміністративного судочинства України як правова основа діяльності податкової служби
 • Коли з’явиться закон про українську правову культуру?
 • Колізії як правове явище в реалізації норм трудового права
 • Комерціалізація деяких об΄єктів інтелектуальної власності: правовий аспект
 • Комерційна діяльність: правова основа, закупівля і доставка товару
 • Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності: стан правового захисту та перспективи його вдосконалення
 • Комформізм як соціальальна паталогія правоповажних функцій особистості
 • Конвенція про захист прав людини в правових системах європейських країн
 • Конституційне право людини і громадянина на безпечне довкілля
 • Конституційне право людини і громадянина на життя
 • Конституційне право: поняття і предмет
 • Конституційно-Правові засади регулювання мовних відносин в Україні
 • Конституційно-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності
 • Конституційно-правовий статус особи: поняття та система прав і обов’язків
 • Конституційно-правові доктрини в Україні
 • Конституційно-правові норми та форми їх реалізації
 • Конституційні гарантії права людини на звернення до органів державної влади в Україні та окремих зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз
 • Концесія як форма руху протиріччя між правовою формою й економічним змістом державної власності
 • Кредитні компанії: сутність, правові засади та перспективи розвитку
 • Кредитні правовідносини: поняття, елементи та правова природа кредитного договору
 • Кримінальне право та кримінологія
 • Кримінально-Правовий захист авторського права: теоретичний аспект
 • Кримінально-Правовий захист права інтелектуальної вла-сності у вітчизняному законодавстві
 • Кримінально-правова основа запобігання злочинам в Україні
 • Кримінологічна експертиза нормативно-правових актів як елемент попередження злочинності
 • Критерії розмежування цивільно-правової і матеріальної відповідальності
 • Логічний аналіз правомірності існування терміну «податковий аудит»
 • Ломбардна діяльність: правове регулювання та бухгалтерський облік
 • Лізингові правові відносини
 • Лізингові угоди: організаційно-правові основи
 • Матеріальна відповідальність у трудових правовідносинах
 • Маґдебурзьке право як юридична основа міського самоуправління в Україні у xiv – xvii ст
 • Медичне право в Україні
 • Методи правового регулювання аграрних відносин
 • Методи управління охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності у сучасних економічних умовах: організаційно-правові аспекти
 • Методика дослідження правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків експертом-бухгалтером
 • Методичне і нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в банках
 • Методичні підходи до організації праці співробітників банків з легістською формою правової свідомості
 • Методичні підходи до організації праці співробітників з природно-правовою формою правосвідомості в управлінні трудовими ресурсами
 • Механізм правового регулювання ЗЕД
 • Механізм правового регулювання запобігання фінансуванню тероризму
 • Механізм правового регулювання колегій органів виконавчої влади України
 • Механізм правового регулювання у традиційному та нетрадиційному суспільстві
 • Механізм правового регулювання як комплекс юридичних засобів
 • Механізм правового регулювання. Поняття, предмет, прийоми та типи правового регулювання
 • Механізм реалізації конституційного права жінки на працю як проблемна сфера реалізації принципу єдності й диференціації правового регулювання трудових відносин
 • Митна справа: правове регулювання
 • Міжнародне морське перевезення вантажів: правове регулювання трампового та лінійного судноплавства
 • Міжнародне приватне право, як галузь права: поняття, предмет і система
 • Міжнародне торговельне право як регулятор відносин міжнародного співробітництва
 • Міжнародний досвід правового регулювання електронної комерції
 • Міжнародно правове регулювання діяльності транснаціональних корпорацій
 • Міжнародно-Правові аспекти протекціоністських заходів у системі світової торгівлі
 • Міжнародно-правове регулювання обмеження розповсюдження приватної інформації
 • Міжнародно-правове регулювання праці: теоретичний аспект
 • Міжнародно-правові аспекти правового регулювання відносин неспроможності
 • Міжнародно-правові аспекти протидії дитячій порнографії
 • Міжнародно-правові аспекти та принципи інституту нейтралітету
 • Міжнародно-правові стандарти незалежності судової влади
 • Міжнародні правові акти про працю як один з регуляторів національного законодавства України про працю
 • Місце валютних правовідносин в системі фінансових правовідносин
 • Місце валютних правовідносин в системі фінансових правовідносин
 • Навколишнє природне середовище: правова охорона
 • Навчання рідною мовою: особливості правового забезпечення
 • Надання послуг у сфері сільського зеленого туризму: правове регулювання
 • Напад як спосіб вчинення розбою за кримінальним правом України та Республіки Польща
 • Напрями вдосконалення правового забезпечення соціально відповідального ведення бізнесу
 • Напрями удосконалення податкових право відносин в умовах реформування податкової системи
 • Напрямки вдосконалення правового регулювання ціноутворення і цін
 • Напрямки вдосконалення правового регулювання ціноутворення і цін
 • Напрямки розвитку господарської правосуб’єктності у світлі європейського досвіду плюралістичної демократії
 • Напрямки формування громадянського суспільства і правової держави в Україні
 • Наслідки порушення умов правомірного здійснення права на затримання злочинця
 • Наукові принципи дослідження правосвідомості молоді
 • Наукові розвідки за темою «проблеми становлення та розвитку української правосвідомості» щодо предмету та об’єкту досліджень за спеціальністю 12.00.01 «теорія та історія держави та права; історія політичних і правових учень», 12.00.12 «філософія права» на сторінках фахових видань України: автобібліографія (автоісторіографія української правосвідомості)
 • Наукові розвідки за темою «проблеми становлення української правової культури» щодо предмету та об’єкту досліджень за спеціальністю 12.00.01 «теорія та історія держави та права; історія політичних і правових учень»: автобібліографія (автоісторіографія української правової культури)
 • Національний банк України: загальна характеристика правової природи
 • Націоналізм і шовінізм: онтологічні та деонтологічні виміри національного правотворення
 • Наявність лакун (прогалин) у законодавстві України про працю як істотна перешкода на шляху належної реалізації принципу єдності й диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин
 • Негативні тенденції у сфері використання підзаконних нормативних актів як засобів реалізації принципу єдності й диференціації правового регулювання трудових відносин
 • Недоліки правового забезпечення сурогатного материнства в Україні
 • Недосконалості регулювання державної реєстрації правочинів в аспекті ст. 182 і ст. 210 ЦК України
 • Нелегальна міграція: сутність та нормативно-правове забезпечення боротьби з нелегальною міграцією в Україні
 • Необхідність удосконалення правового забезпечення управління акціонерними товариствами залежно від їх розміру
 • Неправові трудові відносини та напрями їх подолання в Україні
 • Неправові форми адміністративної діяльності державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель
 • Несамостійна (залежна) праця як критеріальна ознака трудо-правового принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
 • Новели у правовому регулюванні спадкування за заповітом: переваги та недоліки
 • Нові правові категорії «асиметрія у становленні та розвитку української правосвідомості», «опозиція у становленні та розвитку української правосвідомості», «симетрія у становленні та розвитку української правосвідомості» (до постановки питання)
 • Нові правові категорії «становлення української правової свідомості», «розвиток української правової свідомості»
 • Новітня класифікація історичних і сучасних артефактів і архетипів української правової свідомості
 • Новітнє становлення і розвиток української правової свідомості , культури за прогресивними ідеями світових вчених з. фрейда, е. берна, к. роджерса, а. волинець, г. балла. частина 2.
 • Новітнє становлення і розвиток української правової свідомості та культури за прогресивними ідеями сучасних українських правознавців та їх теоретичними правосвідомостями. частина 2.
 • Новітні актуальні аспекти становлення та розвитку сучасної української правової свідомості
 • Новітні закономірності конкретно-історичного розвитку і становлення української правової свідомості та культури
 • Новітні принципи розвитку та становлення української правової свідомості та культури: загальна характеристика
 • Новітні підходи до вивчення питань про джерела особливостей української правосвідомості та правової культури
 • Новітні підходи до вивчення природи маніпулювання правовою свідомістю та правовою культурою жертв при шахрайстві
 • Новітні підходи до дослідження методології української правосвідомості та правової культури
 • Новітні тенденції стратегії розвитку використання водних шляхів: міжнародно- правові аспекти
 • Нормативно правові проблеми банківського страхування в Україні
 • Нормативно – правове забезпечення державного фінансового контролю у сфері державних закупівель
 • Нормативно-Правове забезпечення оскарження платниками податків дій посадових осіб органів дпс
 • Нормативно-Правове забезпечення працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа
 • Нормативно-Правове регулювання захисту комерційної таємниці в Україні
 • Нормативно-правова база системи управління надійністю банківської установи
 • Нормативно-правове забезпечення аудиту та його організація
 • Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки України
 • Нормативно-правове забезпечення записів у бухгалтерському обліку інвентаризаційних розбіжностей в аптечних закладах
 • Нормативно-правове забезпечення обліку зворотних матеріальних потоків
 • Нормативно-правове забезпечення проблеми зайнятості та працевлаштування населення
 • Нормативно-правове забезпечення регулювання ринку банківських послуг в Україні
 • Нормативно-правове забезпечення фермерства в Україні: окремі проблеми
 • Нормативно-правове забезпечення формування в державного регулювання цін
 • Нормативно-правове регулювання страхової діяльності в Україні
 • Нормативно-правове регулювання у сфері державно-приватного партнерства в Україні
 • Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні та країнах СНД: порівняльний аналіз
 • Нормативно-правового забезпечення бюджетної політики в соціальній сфері
 • Нормативно-правові акти: поняття, види, дія нормативно-правових актів у часі, просторі й за колом осіб
 • Нормативно-правові аспекти організації бюджетного процесу на підприємстві
 • Нормативно-правові засади державного управління в рибогосподарській галузі
 • Нормативно-правові основи та джерела української правової свідомості та культури за конкретно-історичних періодів становлення і розвитку з пріоритетами становлення видової правової природи (2)
 • Норми права та кваліфікація правовідносин у міжнародному приватному праві
 • Норми правової культури як якісної частини механізму правового регулювання за нетрадиційного та традиційного суспільства
 • Норми правової культури як якісної частини механізму правового регулювання за нетрадиційного та традиційного суспільства
 • Норми правової свідомості – культури – права: історико-правовий стан становлення та розвитку
 • Нотаріальне процесуальне право як система правових норм
 • Обліково-аналітичне забезпечення виробництва біодизелю: нормативно-правовий аспект
 • Объект злочину в культурно-правовій перспективі
 • Ознаки правового режиму Чорнобильської зони відчуження та його значення в розслідуванні злочинів
 • Ознаки правового режиму чорнобильської зони відчуження та його значення в розслідуванні злочинів
 • Окремі види зовнішньоекономічних операцій: правове регулювання
 • Окремі питання адміністративної відповідальності юридичних осіб за триваючі адміністративні правопорушення
 • Окремі питання правового регулювання тендерних закупівель у республіці польща
 • Окремі пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання застосування амністії в Україні
 • Онтологічні аспекти вчення про галузевий трудо-правовий принцип соціального партнерства й договірного встановлення умов праці
 • Оплата праці: поняття і правове регулювання
 • Організаційно – правові аспекти операцій з давальницькою сировиною
 • Організаційно-Правове регулювання інвестиційної діяльності вінницької області
 • Організаційно-Правові засади діяльності колегій міністерств України на початку 1990-х рр
 • Організаційно-правові аспекти протидії недобросовісної конкуренції
 • Організаційно-правові аспекти державного регулювання інституту нотаріальної діяльності: зарубіжний досвід
 • Організаційно-правові аспекти фінансового контролю матеріальних ресурсів та операцій з ними
 • Організаційно-правові засади управління національною безпекою
 • Організаційно-правові засади функціонування ринку цінних паперів в Україні
 • Організаційно-правові засоби економічного забезпечення місцевого самоврядування
 • Організаційно-правові основи організації торгівлі на фондовому ринку
 • Організаційно-правові форми підприємництва та мінімізація податкового навантаження
 • Організація бухгалтерського обліку на підприємстві: правові засади
 • Організація митної справи: правові основи
 • Організація обліку та нормативно-правове забезпечення розрахунків з бюджетом
 • Оскарження рішень правозастосовчих органів щодо застосування адміністративно-господарських санкцій
 • Основи та пріоритети формування принципів трансформаційного становлення, розвитку української правової, законодавчої свідомості, культури. частина 2.
 • Основні засади правового регулювання в суспільстві
 • Основні засади правового регулювання грошового обігу
 • Основні напрями та шляхи формування правової держави в Україні
 • Основні напрямки формування України як правової держави
 • Основні проблеми правового регулювання ліцензування в Україні
 • Основні риси нормативно-правових актів України
 • Особливості адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення
 • Особливості валютних правовідносин в системі фінансових правовідносин
 • Особливості визначення правочину таким, що порушує публічний порядок
 • Особливості відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування
 • Особливості відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування
 • Особливості відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування
 • Особливості діяльності прокуратури поза кримінально-правовим аспектом
 • Особливості еволюції правової основи для інституціоналізації транскордонного співробітництва
 • Особливості застосування господарського кодексу України на семінарських заняттях з курсу «господарське право»
 • Особливості об’єктів концесійних правовідносин
 • Особливості організаційно-правових форм підприємницької діяльності
 • Особливості поєднання волі і розуму у концепції правової поведінки доби середньовіччя
 • Особливості правового забезпечення регулювання зовнішньої торгівлі України
 • Особливості правового забезпечення трудових прав громадян у США у кінці XIX – на початку XX ст
 • Особливості правового захисту зазначення місця походження товарів в Україні
 • Особливості правового регулювання валютних операцій в Україні
 • Особливості правового регулювання господарських договорів (на прикладі договору оренди)
 • Особливості правового регулювання конкурсу з добору (визначення) виконавців
 • Особливості правового регулювання міграційних відносин
 • Особливості правового регулювання оподаткування фізичних осіб новим податковим кодексом України
 • Особливості правового регулювання опіки та піклування з іноземним елементом
 • Особливості правового регулювання ринку дорогоцінних металів та каміння в Україні на сьогодні
 • Особливості правового регулювання страхової діяльності в Україні
 • Особливості правового регулювання фінансового контролю за використанням фінансових ресурсів вищими навчальними закладами у сучасних економічних умовах
 • Особливості правового режиму товарних деривативів на реалізацію сільськогосподарської продукції
 • Особливості правового становища державних комерційних сільськогосподарських підприємств
 • Особливості правового статусу колегій органів державного управління російської федерації
 • Особливості причин адміністративних правопорушень в аудіовізуальній сфері
 • Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків
 • Особливості реалізації принципів рівності статей та поєднання єдності й диференціації правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах
 • Особливості регулювання корупційних проблем на сучасному етапі розвитку України: практичні та правові аспекти
 • Особливості удосконалення лізингових правовідносин у сучасних економічних умовах розвитку України
 • Особливості формування адміністративно-правового інституту юридичної особи в умовах євроінтеграції
 • Особливості формування правової держави в Україні
 • Особливості формування правової держави в сучасних умовах розвитку України
 • Особливості цивільно–правового захисту прав власності
 • Особливості інтерпретації терміна «сфера правового регулювання» в структурі трудо-правового принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
 • Особливі відмінності судово-бухгалтерської експертизи та ревізії за вимогою правоохоронних органів
 • Оформлення акта ревізії, що проводиться за вимогами правоохоронних органів
 • Оформлення результатів ревізій для правоохоронних органів
 • Охорона праці жінок в Україні: правові засади
 • Оцінка нормативно-правового забезпечення розвитку авіаційної промисловості України
 • Оцінка правового та соціального стану захищенності інвалідів та шляхи його вдосконалення
 • Оцінка правового та соціального стану захищенності інвалідів та шляхи його вдосконалення
 • Оцінка соціального та правового стану захищенності інвалідів та шляхи його вдосконалення
 • Перевірка доказів та процесуальних джерел їх закріплення у справах про адміністративні правопорушення на автотранспорті
 • Передовий закордонний досвід функціонування правового механізму розвитку суб’єктів господарювання сільського туризму та реалії України
 • Передовий закордонний досвід функціонування правового механізму розвитку суб’єктів господарювання сільського туризму та реалії України
 • Передумови розвитку захисту прав споживачів в Україні: історичний та соціально-правовий аспекти
 • Передумови цільового управління житлом різних правових та споживчих характеристик
 • Перспективи правової взаємодії та економічного співробітництва України і світового банку в період всесвітньої економічної кризи
 • Питання вдосконалення законодавства України у сфері кримінально-правового захисту життя і здоров’я людини
 • Питання визначення поняття електронного правочину
 • Питання правового вдосконалення та закріплення вимог до кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови
 • Питання правового регулювання добровільної форми соціального страхування
 • Питання удосконалення правової бази для сталого розвитку аквакультури
 • План кандидатської дисертації «еволюція української правової культури за польсько-литовську добу: історико-правовий зріз у законодавчо-технічній перспективі»
 • Платники податків і зборів: поняття, обов’язки, податкові правовідносини
 • Податки та збори: співвідношення, класифікація та правовий механізм
 • Податкова система: правове регулювання
 • Податкове законодавство: система, джерела та право
 • Податкове право: предмет та метод
 • Податковий контроль: правопорушення в сфері оподаткування
 • Податкові пільги: поняття, система, види та форми, правове регулювання
 • Подолання правового нігілізму в українському суспільстві в умовах соціальної аномії
 • Політико-Правові ідеї м.і. костомарова та їх значення для державно-правового будівництва в Україні
 • Політико-правова сфера як чинник макросередовища кадрового маркетингу
 • Політико-правові засади забезпечення продовольчої безпеки
 • Політико-правові погляди Платона
 • Політико-правові чинники економічного розвитку
 • Політичні партії як інститут громадського суспільства: проблеми правового регулювання в Україні
 • Поняття “правова ментальність”: ментальні права первинних та ідеологічні права вторинних суб’єктів правової свідомості та культури
 • Поняття державних видатків та правове регулювання використання коштів бюджету
 • Поняття зміни істотних умов праці та її організаційно-правові форми
 • Поняття правового регулювання як дії права на суспільні відносини
 • Поняття правового статусу судді конституційного суду України: аналіз теоретичних питань
 • Поняття правоздатності та дієздатності в цивільному законодавстві
 • Поняття системи правочинів, що підлягають державній реєстрації
 • Поняття судимостi та ii правове значення
 • Поняття та види державних службовців, як суб’єктів адміністративно-правових відносин
 • Поняття та правова природа транснаціональної корпорації
 • Поняття та правова характеристика договору підряду. Права та обов’язки сторін
 • Поняття та правове положення центральної органів виконавчої влади із спеціальним статусом
 • Поняття та правове регулювання державно-управлінських відносин
 • Поняття та правове регулювання ліквідаційної процедури
 • Поняття та співвідношення категорій: Право приватне і право публічне
 • Поняття та типи бюджетно-процесуальної правосуб’єктності міністерства як центрального органу виконавчої влади та учасника бюджетного процесу
 • Поняття третіх осіб як суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин
 • Поняття і види права інтелектуальної власності. Авторське право і суміжні права
 • Поняття і види правової свідомості та правової культури
 • Поняття і правова природа неподаткових доходів
 • Порядок визначення правової долі акцій померлих акціонерів
 • Порядок подання термінових донесень та матеріалів ревізій правоохоронним органам
 • Посадова особа та основи її адміністративно-правового статусу
 • Посилення відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів
 • Посилення зв’язку народних депутатів з виборцями: правовий аспект
 • Поширення правового режиму речі на тварин як особливого об’єкта цивільного права
 • Право Європейського Союзу як унікальна правова система
 • Право апеляційного оскарження, як гарантія захисту прав людини
 • Право власності на майно через призму обліково-релігійного розуміння
 • Право власності юридичних осіб
 • Право власності як гарантія майнової самостійності юридичних осіб
 • Право власності як центральний правовий інститут
 • Право державної власності в Україні на сьогоднішній день
 • Право дитини, позбавленої батьківського пілкування, на особливий захист і допомогу держави: міжнародно-правовий аспект
 • Право екологічної безпеки як галузь права. Поняття, види та принципи екологічної безпеки
 • Право колективної власності в Україні
 • Право комунальної власності: організаційні та фінансові аспекти
 • Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)
 • Право на життя, свободу, особисту недоторканість в Україні
 • Право на освіту як важливе соціальне право громадян України
 • Право на оскарження судових рішень у судах апеляційної інстанції
 • Право на судовий захист цивільних прав та інтересів
 • Право повного господарського відання та право оперативного управління
 • Право приватної власності в Україні
 • Право природокористування. Право власності на природні ресурси
 • Право промислової власності та охорона прав на об’єкти промислової власності
 • Право спільної сумісної власності подружжя
 • Право як «система норм і принципів» та системна організація галузевих принципів трудового права України
 • Право як загальносоціальний аспект позитивного права
 • Право як інститут соціального регулювання, основні форми соціального регулювання
 • Право і менеджмент. Юридичний характер менеджменту
 • Право інтелектуальної власності в Україні: економічний вимір
 • Правова основа акцизного збору та його сутність в системі оподаткування
 • Правова експертиза актів органів місцевого самоврядування
 • Правова концепція С.Дністрянського та соціальне поняття права
 • Правова культура громадян як запорука національної безпеки
 • Правова культура: загальна характеристика та ознаки
 • Правова основа забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Правова охорона Конституції: поняття та система
 • Правова охорона власності: поняття та сутність, способи
 • Правова охорона комп’ютерних програм в Україні
 • Правова охорона фірмових найменувань в Україні
 • Правова природа адміністративно-господарського штрафу
 • Правова природа державного бюджету
 • Правова природа договору контрактації сільськогосподарської продукції
 • Правова природа договору ренти
 • Правова природа місцевого бюджету
 • Правова природа новації, як способу припинення зобов’язання
 • Правова природа податку у господарській сфері
 • Правова природа та ознаки правопорушень
 • Правова свідомість як механізм правового регулювання у нетрадиційному та традиційному суспільстві: структура норми, формула, способи викладення, класифікація за позитивним правом
 • Правова система України і її значення
 • Правова система як регулятор суспільних відносин
 • Правова характеристика припинення адміністративних правопорушень та види заходів адміністративного припинення
 • Правова характеристика проекту кодексу господарського судочинства та його основні переваги
 • Правове вдосконалення факторингових послуг, як перспективного джерела фінансування діяльності підприємств
 • Правове виховання як засіб формування правової свідомості населення України
 • Правове врегулювання якості освіти та напрямки її вдосконалення в Україні
 • Правове забезпечення аграрної реформи в Україні
 • Правове забезпечення державної підтримки господарської діяльності кооперативів в Україні
 • Правове забезпечення міжнародного співробітництво органів прокуратури України при розслідуванні злочинів
 • Правове забезпечення обліку витрат на виробництво
 • Правове забезпечення обліку операцій з грошовими коштами і потоками
 • Правове забезпечення охорони праці в органах внутрішніх справ
 • Правове забезпечення охорони праці та гарантії прав працівників на охорону праці
 • Правове забезпечення процедури анулювання ліцензії
 • Правове забезпечення реалізації зброї
 • Правове забезпечення сурогатного материнства в Україні
 • Правове забезпечення укладання та виконання біржових угод
 • Правове забезпечення управління
 • Правове забезпечення франчайзингу в Україні
 • Правове положення векселів в Україні
 • Правове положення центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом
 • Правове регулювання банкрутства в Україні
 • Правове регулювання банкрутства: поняття та суб’єкти банкрутства, ліквідаційна процедура
 • Правове регулювання бджільництва
 • Правове регулювання відносин неспроможності: міжнародно-правові аспекти
 • Правове регулювання відпусток законодавством другої речі посполитої
 • Правове регулювання девелоперської діяльності в Україні
 • Правове регулювання державних закупівель за законодавством швейцарії
 • Правове регулювання державних закупівель у країнах європейського союзу
 • Правове регулювання державного боргу України
 • Правове регулювання державного боргу в Україні
 • Правове регулювання договорів підряду в Україні
 • Правове регулювання договорів підряду в Україні
 • Правове регулювання діяльності авіаційних підприємств у галузі цівільної авіації України
 • Правове регулювання діяльності лізингових компаній в Україні та шляхи його вдосконалення
 • Правове регулювання діяльності прокуратури Німеччини
 • Правове регулювання електронної комерції в Україні та шляхи його вдосконалення
 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД): норми законодавства та форма договору
 • Правове регулювання малого підприємництва України
 • Правове регулювання митного режиму переробки товарів на митній території України
 • Правове регулювання місцевих бюджетів
 • Правове регулювання охорони праці в Україні
 • Правове регулювання патентування в Україні і за кордоном
 • Правове регулювання перевезень залізничним транспортом України
 • Правове регулювання перестрахування: деякі аспекти
 • Правове регулювання питань формування доходів місцевих бюджетів та проблеми вдосконалення
 • Правове регулювання повноважень державних податкових інспекцій у сфері публічного підприємницького права
 • Правове регулювання правосуб’єктності у трудовому кодексі України
 • Правове регулювання працевлаштування молодих спеціалістів в украіні
 • Правове регулювання прикордонного співробітництва України з європейським союзом
 • Правове регулювання процедури банкрутства містоутворюючих підприємств
 • Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні
 • Правове регулювання реалізації права на час відпочинку згідно чинного законодавства України
 • Правове регулювання статусу біженців. Міграція в Україні
 • Правове регулювання сумісництва
 • Правове регулювання суспільно-трудових відносин
 • Правове регулювання та обмеження діяльності державних службовців
 • Правове регулювання трудових відносин у сучасних умовах
 • Правове регулювання фермерських відносин у зарубіжних країнах
 • Правове регулювання фондового ринку у межах міжнародної організації комісій з цінних паперів
 • Правове регулювання фондового ринку у межах міжнародної організації комісій з цінних паперів
 • Правове регулювання фінансування сфери охорони здоров’я в Україні
 • Правове регулювання фінансування сфери охорони здоров’я в Україні
 • Правове регулювання шахрайства в сфері страхування наземного транспорту (крім залізничного)
 • Правове регулювання інвестиційної діяльності в аграрній сфері України
 • Правове регулювання інноваційної інфраструктури
 • Правове регулювання інформаційної приватності у законодавстві зарубіжних країн
 • Правове становище Національного банку України
 • Правове становище кредиторів у процедурі банкрутства
 • Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів
 • Правове становище інваліда у сім’ї
 • Правове та філософське розуміння оцінки об’єктів цивільних прав
 • Правовий аналіз пропорційних виборчих систем країн Європейського Союзу
 • Правовий аспект організації міжбюджетних відносин в Україні
 • Правовий аспект розвитку іпотечного інвестиційного кредитування в Україні
 • Правовий аспект та проблеми захисту прав дитини в Україні
 • Правовий захист бренду як важлива умова ефективного розвитку і функціонування бізнесу в Україні
 • Правовий захист дитинства в сучасній Україні
 • Правовий механізм міжнародного лізингу в структурі світових взаємовідносин
 • Правовий механізм регулювання позабюджетних фондів
 • Правовий механізм укладення трудового контракту як проблемна сфера реалізації принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
 • Правовий нігілізм: сутність та шляхи подолання
 • Правовий режим вільних економічних зон
 • Правовий режим грошових коштів за кредитним договором
 • Правовий режим комерційної таємниці
 • Правовий режим майна господарюючих суб’єктів (підприємств)
 • Правовий режим майна фермерського господарства
 • Правовий режим операцій з купівлі та продажу іноземної валюти
 • Правовий режим іноземних інвестицій в Україні
 • Правовий статус Кабінету міністрів України в умовах конституційної реформи
 • Правовий статус виконавчих органів міських рад
 • Правовий статус державної контрольно – ревізійної служби як суб’єкта фінансового контролю
 • Правовий статус державної контрольно-ревізійної служби України в системі фінансового контролю
 • Правовий статус засобів масової інформації (ЗМІ) в Україні
 • Правовий статус комерційних банків в Україні
 • Правовий статус людини і громадянина в Україні
 • Правовий статус особи в Україні та класифікація прав і свобод людини
 • Правовий статус платника податку на додану вартість
 • Правовий статус працівника
 • Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин
 • Правовий статус підприємства
 • Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання
 • Правовий статус спеціалістів сільського господарства як суб’єктів аграрних відносини
 • Правовий статус суб’єктів нотаріального права
 • Правовий статус сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: окремі проблеми
 • Правовий статус та професійна етика аудиторів і аудиторських фірм
 • Правовий статус торгового підприемства
 • Правовий статус юридичної служби
 • Правовий статус індивідуального підприємця як суб’єкта міжнародного приватного права
 • Правовове регулювання відносин оренди житла з викупом
 • Правовое регулювання акціонерних товариств у цивільному та господарському праві України: схожі та відмінні ознаки
 • Правові аспекти виходу з Європейського Союзу
 • Правові аспекти екологічної безпеки України в умовах розвитку ринкової економіки
 • Правові аспекти міжнародного усиновлення
 • Правові аспекти працевлаштування молоді
 • Правові аспекти процедури банкрутства
 • Правові аспекти співвідношення понять «банківське регулювання» і «банківський нагляд»
 • Правові аспекти створення, функціонування і ліквідації господарських об’єднань
 • Правові аспекти страхування життя в Україні
 • Правові аспекти та проблеми міжнародного усиновлення
 • Правові аспекти укладання кредитних договорів
 • Правові аспекти укладання кредитних договорів
 • Правові аспекти управління операціями cash-менеджменту
 • Правові аспекти фінансової діяльності держави
 • Правові аспекти фінансування охорони здоров’я в Україні
 • Правові аспекти існування промислово фінансових груп та консолідована фінансова звітність
 • Правові відносини: характеристика, риси та види правовідносин
 • Правові гарантії забезпечення належної якості товарів
 • Правові засади використання спеціальних санкцій у зовнішньоекономічній діяльності
 • Правові засади діяльності Конституційний Суду України (КСУ)
 • Правові засади діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл в Україні
 • Правові засади діяльності колегій центральних органів виконавчої влади України
 • Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні
 • Правові засади контролю Національного банку за діяльністю інших банків
 • Правові засади малого підприємництва: поняття, суб’єкти, особливості державної реєстрації
 • Правові засади національної та транснаціональної екологічної безпеки
 • Правові засади організації та здійснення фінансово-господарського контролю
 • Правові засади організації та здійснення фінансового контролю
 • Правові засади та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні
 • Правові засади українських політичних партій
 • Правові засади формування громадських об’єднань: професійних, діяльнісних і професійно-діяльнісних
 • Правові засоби забезпечення доступу малих та середніх суб’єктів господарювання до здійснення централізованих державних закупівель
 • Правові засоби стабілізації виборчого законодавства України
 • Правові механізми доступу до інформації про суб’єкта господарювання в процесі оперативної діяльності
 • Правові наслідки перебування у фактичних шлюбних відносинах
 • Правові наслідки та окремі види недійсності правочину
 • Правові ознаки та визначення понять великого, середнього та малого акціонерного товариства
 • Правові основи аграрного страхування в Україні
 • Правові основи валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Правові основи здійснення державного страхування
 • Правові основи здійснення платежу
 • Правові основи організації та функціонування валютного контролю в японії
 • Правові основи отримання інформації щодо суб’єкта господарювання
 • Правові основи проведення аудиту
 • Правові основи проведення аудиту
 • Правові основи справляння збору за користування радіочастотним ресурсом України
 • Правові основи становлення соціального страхування в Україні
 • Правові основи та проблеми способів регулювання зовнішньої торгівлі послугами в рамках СОТ
 • Правові основи інтеграційного податкового права
 • Правові перспективи удосконалення відшкодування податку на додану вартість в Україні з урахуванням європейського досвіду
 • Правові питання щодо відчуження нерухомості, право власності або право користування на яку належить малолітнім чи неповнолітнім особам
 • Правові проблеми банкрутства в Україні та шляхи їх подолання
 • Правові проблеми в сфері забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві
 • Правові проблеми визначення поняття бюджету
 • Правові проблеми визначення суб’єкта легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
 • Правові проблеми застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення
 • Правові проблеми застосування адміністративної відповідальності до порушників трудової дисципліни
 • Правові проблеми працевлаштування в Україні
 • Правові проблеми працевлаштування молоді
 • Правові проблеми та удосконалення правового регулювання статусу суб’єктів нотаріального права
 • Правові та психологічні проблеми особистості в неконтрольованому гральному бізнесі
 • Правові форми забезпечення органами внутрішніх справ прав і свобод людини у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки
 • Правові шляхи припинення піратського використання програмного забезпечення
 • Правомірне використання агрохімікатів та пестицидів під час вирощування сільськогосподарської продукції
 • Правоохоронні органи та підприємництво
 • Правопорушення в галузі екологічної експертизи
 • Правопорушення в сфері податкового законодавства
 • Правопорушення: поняття, ознаки та характеристика
 • Правосуддя в справах про адміністративні правопорушення: характерні особливості
 • Практично-Правові проблеми нотаріату в Україні та шляхи їх усунення
 • Праця молоді (правові та економічні аспекти)
 • Предмет та метод цивільного права. Суспільні відносини що регулюються цивільним правом
 • Принцип визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників порівняно із законодавством: інституційно-функціональний аспект
 • Принцип обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці: проблеми закріплення сфери реалізації норм нового трудового кодексу України
 • Принцип єдності й диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин: шляхи удосконалення механізму його реалізації у сфері спеціального законодавства України про робочий час та час відпочинку
 • Принцип єдності й диференціації правового регулювання трудових відносин та дискримінація в сфері найманої праці
 • Принцип єдності й диференціації правового регулювання трудових відносин: дискусійні моменти його характеристики
 • Принципи розвитку української правової свідомості
 • Принципи становлення української правової свідомості
 • Природа управління в корпоративному правовідношенні
 • Природно-правові підходи щодо визначення принципів екологічного права
 • Про деякі типові властивості та закономірності становлення і розвитку правової свідомості та культури в контексті циклів її соціальної активності
 • Про особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
 • Про правовий статус аграрних підприємців
 • Про правові основи використання результатів оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні злочинів
 • Про українську правову культуру
 • Про українську правову свідомість та культуру
 • Проблема правового становища новітніх релігійних організацій в Україні
 • Проблема правового статуса транснациональных корпораций
 • Проблема правової охорони комп’ютерних програм
 • Проблема співвідношення цивільно-правового та господарсько-правового підходів щодо регулювання лізингу
 • Проблема співвідношення цивільно-правового та господарсько-правового підходів щодо регулювання лізингу
 • Проблеми вдосконалення правового статусу рахункової палати України
 • Проблеми визначення сутності об’єкта адміністративного правопорушення у сфері фінансової діяльності
 • Проблеми встановлення юридичної відповідальності та її кваліфікація за фінансові правопорушення з використанням фіктивного підприємства
 • Проблеми відмежування ліцензування від суміжних правових понять
 • Проблеми забезпечення правового регулювання договору франчайзингу в Україні
 • Проблеми застосування поняття “недійсності” правочину в процесуальному аспекті
 • Проблеми кримінально-правового захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності
 • Проблеми кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав
 • Проблеми нормативно – правового регулювання екологічного аудиту в Україні
 • Проблеми нормативно-правового забезпечення рефінансування банків України в умовах кризи
 • Проблеми нормативно-правового забезпечення фінансової звітності в Україні та шляхи їх вирішення
 • Проблеми нормативно-правового регулювання земельних відносин в Україні та можливі шляхи їх вирішення в сучасних умовах глобалізації ринкової економіки
 • Проблеми правового забезпечення обігу електронних грошей в Україні
 • Проблеми правового захисту авторських та суміжних прав в Україні
 • Проблеми правового захисту торгових марок в Україні
 • Проблеми правового регулювання адміністрування податку на додану вартість в Україні
 • Проблеми правового регулювання аудиторської діяльності в Україні
 • Проблеми правового регулювання банківської сфери України
 • Проблеми правового регулювання вакцинації в Україні
 • Проблеми правового регулювання використання земель населених пунктів в Україні
 • Проблеми правового регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні
 • Проблеми правового регулювання діяльності політичних партій в Україні
 • Проблеми правового регулювання прав інтелектуальної власності в Україні
 • Проблеми правового регулювання проведення громадської екологічної експертизи
 • Проблеми правового регулювання трудових відносин при позиковій праці в Україні
 • Проблеми правового регулювання фінансування державних медичних закладів
 • Проблеми правового статусу учасників адміністративного процесу
 • Проблеми правової охорони виробників фонограм в Україні
 • Проблеми правової охорони комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності
 • Проблеми правової охорони права інтелектуальної власності в мережі інтернет
 • Проблеми правової охорони промислового зразка як об’єкта промислової власності
 • Проблеми правосуб’єктності міста
 • Проблеми реалізації принципу єдності й диференціації правового регулювання трудових відносин під час реалізації конституційного права працівників на відпочинок
 • Проблеми реформування законодавства України, що регулює правовідносини на фінансових ринках на сучасному етапі
 • Проблеми та перспективи розвитку правових гарантій захисту прав платників податків
 • Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання іноземних інвестицій в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання іноземних інвестицій в Україні
 • Проблеми формування правової свідомості та правової культури українських студентів
 • Проблемні аспекти правового регулювання ринку дорогоцінних металів та каміння в Україні
 • Проблемні новітні підходи в теорії принципу єдності й диференціації правового регулювання трудових відносин
 • Проблемні питання правового регулювання адміністративно-процедурних відносин
 • Проблемні питання правового регулювання контролю та нагляду при здійсненні міжнародного усиновлення
 • Проблемні питання спеціального термінологічного апарату трудо-правового принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
 • Провадження у справах про адміністративні правопорушення
 • Прокурорський нагляд за досудовим слідством в Україні (за законодавством 1860 року – до 1917 року): розвиток та правове регулювання
 • Промислова власність: об’єкти правової охорони
 • Пропріум і самість української правової свідомості
 • Процесуально-правові проблеми перегляду рішень місцевих господарських судів в апеляційному порядку та шляхи їх вирішення
 • Психологічні ідеї а. елліса у контексті становлення та розвитку української правової свідомості
 • Психологічні ідеї становлення та розвитку української правової свідомості
 • Підзаконна правотворчість органів виконавчої влади як чинник правового нігілізму
 • Підприємництво: типологія, види та форми, сфери діяльності та її правове забезпечення
 • Підприємницька діяльність: правове регулювання
 • Підприємства в Україні: загальне поняття, організаційно-правові форми, порядок створення
 • Підприємства в Україні: характеристики організаційно-правових форм
 • Підсистема локального регулювання в структурі галузевого принципу оптимального поєднання централізованого й локального правового регулювання трудових відносин
 • Підхди до дослідження правосвідомості та правової культури за умов відновлення України
 • Підхди до дослідження правосвідомості та правової культури за умов відновлення України
 • Підходи до вивчення правосвідомості жителів сільської місцевості
 • Підходи до вивчення конституційної правосвідомості
 • Підходи до вивчення конституційної правосвідомості
 • Підходи до вивчення маніпуляції масовою українською правовою свідомістю та правовою культурою в політико-правовій рекламі
 • Підходи до вивчення правової свідомості як механізму правового регулювання суспільних відносин
 • Підходи до вивчення правосвідомості (трактування вітчизняних юристів другої половини xix – початку XX століть (історико-правовий аспект)
 • Підходи до вивчення правосвідомості (трактування вітчизняних юристів другої половини xix – початку XX століть (історико-правовий аспект)
 • Підходи до вивчення правосвідомості та правової культури у період формування радянської української держави в період 1900 – 1930 роках
 • Підходи до вивчення правосвідомості та правової культури у період формування радянської української держави в період 1900 – 1930 роках
 • Підходи до вивчення правосвідомості у структурі юридичної діяльності
 • Підходи до вивчення природи маніпулювання українською правовою свідомістю та правовою культурою за допомогою інформаційної системи
 • Підходи до вивчення прогресу переходного правостановления
 • Підходи до дослідження «правової мети» у правових категоріях «наявний правовий стан української правової свідомості» та «цільовий правовий стан української правової свідомості»: пошуки критерієв логічного та нормативного співвіднесення
 • Підходи до дослідження механізму взаємодії правосвідомості та соціального середовища
 • Підходи до дослідження національних особливостей правової свідомості українців
 • Підходи до дослідження національних особливостей правової свідомості українців
 • Підходи до дослідження правосвідомості співробітників кримінального розшуку
 • Підходи до дослідження правосвідомості співробітників кримінального розшуку
 • Підходи до дослідження правосвідомості як об’єкта філософсько-правового та соціально-філософського аналіза
 • Підходи до дослідження правосвідомості як об’єкта філософсько-правового та соціально-філософського аналіза
 • Підходи до дослідження проблем правосвідомості в сучасному українському суспільстві
 • Підходи до дослідження проблем правосвідомості в сучасному українському суспільстві
 • Підходи до дослідження проблеми правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ України в контексті міжнародних стандартів правоохоронної діяльності
 • Підходи до дослідження процесуального права як правосвідомості та її місце в структурі права
 • Підходи до дослідження української правосвідомості в перехідний період розвитку суспільства
 • Підходи до розуміння існуванні lex mercatoria як правового явища
 • Реалізація адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі охорони здоров’я населення
 • Реалізація правової політики в Україні
 • Реалії української державної правової політики протидії адміністративній деліктності
 • Релігійні об’єднання та організації в Україні: особливості правово статусу
 • Реституція як наслідок недійсних правочинів у зобов’язально – правових засобах захисту права власності
 • Рецензія на наукову монографію здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук харківського національного університету внутрішніх справ України і.в. дмитрієнка «the ukrainian legal culture: the theory and practice (on the example of istoriko-legal research ukrainian legal culture the polsko-lithuanian historical formation and development of ukraine» (українська правова культура: теорія та практика (на прикладі історико-правового дослідження української правової культури польсько-литовської доби)1
 • Рецензія на наукову монографію здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук харківського національного університету внутрішніх справ України і.в. дмитрієнка «the ukrainian legal culture: the theory and practice (on the example of istoriko-legal research ukrainian legal culture the polsko-lithuanian historical formation and development of ukraine» (українська правова культура: теорія та практика (на прикладі історико-правового дослідження української правової культури польсько-литовської доби)1
 • Ризики при купівлі квартири: переважне право купівлі, відмова контрагента в державній реєстрації правочину
 • Римське право: зміст, поняття та значення в історії
 • Римське спадкове право як джерело сучасного спадкового права
 • Родовий маєток як особливий об’єкт спадкового правовідношення: проблеми перспективного законодавства України та російської федерації
 • Розвиток законодавства про надзвичайний стан в Україні: історично-правовий аспект
 • Розвиток меценатства: правові механізми державного регулювання
 • Розвиток нормативно-правових засад підприємницької діяльності у вітчизняній економіці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
 • Розвиток нормативно-правового регулювання формування та використання фінансових ресурсів банків
 • Розвиток правових механізмів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування
 • Розвиток правовідносин у сфері захисту персональних даних в Україні
 • Розвиток української правової думки у Галичині в ХІХ ст.
 • Розмежування міжгалузевих правових принципів та галузевих принципів трудового права України: дискусійні підходи сучасної доктрини
 • Розмежування понять фінансово-правової відповідальності та фінансових санкцій
 • Розробка інтегративного підходу до теорій бюрократизму й правового нігілізму та теоретичні й практичні наслідки такого підходу
 • Роль адвокатури у правовій державі
 • Роль економіко – правових факторів мирової угоди в процедурі банкрутства
 • Роль економіко-правових факторів мирової угоди в процедурі банкрутства
 • Роль правових презумпцій у регулюванні фінансових правовідносин
 • Роль принципу справедливості, добросовісності і розумності у цивільно – правовому регулюванні суспільних відносин
 • Роль суб’єктів фінансового права України у боротьби з легалізацією “ брудних грошей ”: економічно-правовий аспект
 • Рух права у контексті право розуміння
 • Самострахування як організаційно-правова форма страхування
 • Санкція фінансово-правової норми
 • Система організації правового регулювання процесу портфельного інвестування в Україні
 • Система та правовий статус господарських судів
 • Склад адміністративного правопорушення
 • Соціальна складова як основна причина правопорушень
 • Соціальний захист як правова категорія
 • Соціальний пакет як різновид соціального захисту населення: правові аспекти
 • Соціально-Правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 • Соціального забезпечення: організаційно-правові форми і види
 • Соціальні аспекти кримінально-правової політики в попередженні рецидивної злочинності
 • Соціальні норми. Право як різновид соціальних норм
 • Специфіка та правове регулювання зайнятості населення
 • Спеціальний понятійний апарат галузевого принципу єдності й диференціації правового регулювання трудових відносин: проблемний доктринальний дискурс
 • Способи правового регулювання діяльності колегій органів виконавчої влади України
 • Співвідношення земельного права з адміністративним, цивільним та кримінальним правом
 • Співвідношення поняття зловживання правом на отримання інформації про діяльність товариства та поняття грінмейл
 • Співвідношення понять «адміністративно- правова охорона» та « адміністративно-правовий правовий захист»
 • Стаж у галузі права як кваліфікаційна вимога для претендента на посаду «правої руки» судді
 • Стан нормативно-правового забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні
 • Стан та перспективи розвитку фінансово-правової відповідальності
 • Стан та перспективи розвитку фінансово-правової відповідальності в сучасній Україні
 • Стан і проблеми правового регулювання державного фінансування вузівської науки
 • Становлення правової конфліктології як науки та її місце в системі юридичної освіти
 • Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове
 • Становлення і розвиток української правової свідомості та культури за прогресивними ідеями сучасних українських правознавців та їх теоретичними правосвідомостями. частина 1.
 • Становлення і розвиток української правової свідомості та культури за прогресивними ідеями сучасних українських правознавців та їх теоретичними правосвідомостями. частина 2.
 • Становлення і розвиток української правової свідомості та культури за прогресивними ідеями сучасних українських правознавців, їх теоретичними правосвідомостями. частина 2.
 • Становлення і розвиток української правової свідомості, культури за прогресивними ідеями світових вчених з. фрейда, е. берна, к. роджерса, а. волинець, о. леонтьева, в. біблера. частина 1.
 • Створення сприятливого інвестиційного клімату на засадах правового та фінансового забезпечення функціонування комерційних банків
 • Стоматологічні послуги: бухгалтерський облік та правове регулювання
 • Стратегія та перспективи розвитку підприємств різних організаційно-правових форм
 • Строки у виборчому процесі: правові проблеми визначення поняття та класифікації
 • Структура податково-процесуальної правової норми: деякі питання теорії
 • Структура адміністративно-правового статусу державних податкових інспекцій
 • Структура, функції та методи правової соціології
 • Структурні елементи екологічної мережі України та їх правова характеристика
 • Суб`єкти і об`єкти сімейних правовідносин
 • Суб’єкти ЗЕД: правовий захист
 • Суд і правосуддя, як спосіб реалізації судової влади
 • Судимість та її загально-правові наслідки
 • Судова влада та правосуддя: поняття та ознаки
 • Судовий прецедент як джерело права в країнах романо-германської правової сім’ї
 • Судово-Правова реформа в Україні
 • Сутність конституційно-правового інституту державної влади
 • Сутність сервісної плати та її правова природа на підприємствах готельного господарства
 • Сутність та функціональне призначення господарських правовідносин на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Сутність та функціональне призначення господарських правовідносин на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Сутність, причити та профілактика адміністративних правопорушень
 • Суттєві закономірності розвитку і становлення української правової свідомості та культури
 • Суть та значення розрахункових правовідносин
 • Сучасна масова комунікація як фактор формування правової свідомості та попередження протиправної поведінки громадян
 • Сучасний вплив громадянського суспільства на розвиток правової держави
 • Сучасний стан правової культури України
 • Сучасний стан розвитку страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів в Україні
 • Сучасний стан української правової культури
 • Сучасний стан чинного законодавства, адміністративно-правові засоби захисту прав на земельні ділянки
 • Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні
 • Сучасні проблеми доктринальної інтерпретації характеру взаємодії й сутності окремих складників принципу поєднання централізованого й локального правового регулювання соціально-трудових відносин
 • Сучасні проблеми правового використання ноу-хау в Україні
 • Сучасні проблеми реалізації принципу визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове положення працівників порівняно із законодавством, у сфері застосування контрактної форми трудового договору
 • Сучасні проблеми і перспективи становлення та розвитку української правової свідомості та культури
 • Сучасні тенденції диверсифікації предмета галузі й розширення сфери застосування норм трудового права та термінізація понятійного апарату принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
 • Сучасні термінологічні проблеми принципу єдності й диференціації правового регулювання трудових відносин
 • Сфера дії трудового права України в контексті аналізу механізму реалізації галузевого принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
 • Сімейне право, як галузь права: поняття та предмет
 • Тематика, напрямки, тенденції прогресивних актуальних досліджень проблем і перспектив становлення та розвитку української правосвідомості
 • Тенденції та проблеми розвитку ринку страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
 • Теоретико-Правові проблеми взаємодії держави та платників податків
 • Теоретико-методологічне обґрунтування правових засад щодо діяльності колекторських фірм в Україні
 • Теоретико-правові аспекти глобалізаційних процесів
 • Теоретичні аспекти бюджетно-правових термінів
 • Теоретичні аспекти правових режимів валютного регулювання
 • Теоретичні основи правового забезпечення обліку грошових потоків підприємств.
 • Теоретичні питання бюджетно-правових визначень
 • Теоретичні підходи щодо визначення поняття «правовий статус особи»
 • Теоритико-Правові аспекти поняття земельних ресурсів
 • Торги як спосіб укладення правочину
 • Торгівельні марки: адміністративно-правові аспекти охорони та захисту в Україні
 • Трудо-Правовий принцип визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників порівняно із законодавством: хибна практика його сучасного застосування
 • Трудо-правовий принцип визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників порівняно із законодавством: проблеми доктринального тлумачення сутності та перспективи вдосконалення механізму його практичної реалізації
 • Трудовий договір як основний засіб реалізації трудо-правового принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці: термінологічний аспект
 • Трудові відносини: правове регулювання щорічних відпусток
 • Трудові права жінок в Україні та європейському союзі: порівняльна характеристика правових аспектів
 • Трудові правовідносини: правова характеристика, умови та юридичні підстави виникнення
 • Туристична фірма та її організаційно-правові форми
 • Туристична фірма: організаційно-правові форми
 • Туристичні послуги: правові основи, придбання та продаж путівок
 • Тіньова економіка – основа неправового механізму перерозподілу суспільства й підриву соціального захисту населення
 • Угода про партнерство та співробітництво між європейським союзом та україною, політико-правовий аспект
 • Удосконалення відповідальності за правопорушення у сфері довкілля
 • Удосконалення нормативно-правового забезпечення спрощеної системи оподаткування в Україні
 • Удосконалення нормативно-правової бази у банківській сфері під час фінансової кризи
 • Удосконалення правого регулювання діяльності повітряного транспорту України
 • Узгодження правових і нормативних блоків понятійного простору системи планування
 • Українська правова пенсійна система: проблеми та перспективи становлення
 • Українська правова свідомість (у контексті її бодинаміки)
 • Українська правова свідомість за сучасними ідеями правознавців
 • Українська правова свідомість за ідеями правознавців
 • Українська правова свідомість у контексті етногенетики
 • Українська правова свідомість і культура: результати сучасних наших досліджень та завдання подальшого їх вивчення
 • Українська правова та законодавча свідомість (у контексті тілесної правової свідомості та її бодинаміки)
 • Уповноважений верховної ради України з прав людини: аналіз правової регламентації діяльності та шляхи її удосконалення
 • Управління державною економікою: правові засади та державний контроль і нагляд
 • Феномен «відриву» похідних юридичних фактів як деструктивний чинник механізму реалізації принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
 • Фермерство в Україні: окремі проблеми правового режиму майна
 • Формування глобальної нормативно-правової архітектури в посткризовий період
 • Функціонування підприємств: правові основи
 • Функціонування підприємства: правові основи
 • Функції податкового контролю та правопорушення в сфері оподатковування
 • Фінансова діяльність держави, її правові аспекти
 • Фінансове право як самостійна галузь права
 • Фінансовий контроль в частині податкових правопорушень
 • Фінансово-Правові аспекти функціонування валютного контролю в німеччині
 • Фінансово-правова відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності
 • Фінансово-правовий інститут, як елемент системи фiнансового права
 • Характеристика адміністративно-правового статусу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 • Характеристика змісту трудових правовідносин, права і обов’язки працівника та власника
 • Характеристика нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування
 • Характеристика суб’єкта правовідносин
 • Характеристика та ознаки правової, правомірної та протиправної поведінки
 • Характеристика та правова організація працевлаштування населення
 • Характеристика, поняття, співвідношення громадянського суспільства та правової держави
 • Центральні органи виконавчої влади на етапі здійснення адміністративно-правової реформи
 • Цивільна правоздатність та дієздатність громадських організацій
 • Цивільне право: визначення та система
 • Цивільне право: функції та принципи
 • Цивільне та торгове право зарубіжних країн: предмет, методи та система
 • Цивільно-правова відповідальність за шкоду нанесену природному середовищу
 • Цивільно-правова відповідальність: характеристика та поняття
 • Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності
 • Цільові державні і місцеві фонди: правове регулювання та засади діяльності
 • Членство в колективних сільськогосподарських підприємствах: проблеми правового регулювання
 • Чому українська правова свідомість більш універсально та традиційно статусна, аніж правова свідомість України?
 • Шляхи гармонізації та імплементації правового забезпечення корпоративного управління у акціонерних товариствах в Україні
 • Щодо адміністративних правопорушень у сфері використання та охорони земель
 • Щодо вдосконалення організаційно-правових засад державного управління у сфері захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави
 • Щодо вдосконалення системи адміністративних стягнень з юридичних осіб – учасників господарських правовідносин
 • Щодо кореляції термінологічного й сутнісного аспектів принципу оптимального поєднання централізованого й локального правового регулювання трудових відносин
 • Щодо кримінально-правових сімей
 • Щодо обґрунтованості ототожнення принципів та предмета й метода правового регулювання та характеру їхньої кореляції
 • Щодо питання про розмежування понять «валютна операція» та «валютний правочин»
 • Щодо правового статусу керівника підприємства, установи, організації та необхідність його законодавчого забезпечення
 • Щодо правової природи інституту ліцензування певних видів господарської діяльності
 • Щодо проблеми співвідношення міжнародного договору з міжнародно – правовим звичаєм
 • Щодо процедури вдосконалення системи адміністративних стягнень з юридичних осіб – учасників господарських правовідносин
 • Щодо сутнісних характеристик трудо-правового принципу соціального партнерства й договірного встановлення умов праці в умовах ринкової економіки
 • Щодо характеристики сутності локального правового регулювання як складника принципу оптимального поєднання централізованого й локального правового регулювання трудових відносин
 • Юридична відповідальність держави як принцип правової держави
 • Юридично-правовий статус ВМД
 • Юридичні засоби принципу єдності й диференціації правового регулювання трудових відносин: «особливі» чи «спеціальні» норми»?
 • “Фіктивне банкрутство” та “доведення до банкрутства”: проблеми вітчизняного законодавства та зарубіжний досвід (кримінально-правовий аспект)
 • Залишити коментар

  Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.